En man och en kvinna i kontorsmiljö.

Näringslivsanalys

Region Skåne gör löpande konjunktur- och arbetsmarknadsanalyser, följer utvecklingen på arbetsmarknaden och identifierar styrkor och svagheter inom det skånska näringslivet.

Produktivitetsutvecklingen inom näringslivet

Att följa näringslivets utveckling och ta fram underlagsrapporter som kan ligga till grund för insatser för att främja företagen är en viktig del av Region Skånes regionala utvecklingsansvar. Ett prioriterat område är att följa produktivitetsutvecklingen inom näringslivet. 

Skåneanalysen LIVE

En gång i månaden sänder Region Skåne ett webbinarium kring den senaste ekonomiska statistiken över konkurser, sysselsättning och konjunkturutveckling.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.