• Människor tittar på en färgglad väggmålning.

    Kim DeMånes väggmålning ”Abstrakt Komiks Palas”, Ifö Center i Bromölla i nordöstra Skåne. Foto: Kulturförvaltningen

Gestaltad livsmiljö

Gestaltad livsmiljö fokuserar på hur arkitektur, form och design på olika sätt formar samhället och invånarens vardag och hur de kan bidra till att lösa samhällets utmaningar.

Med perspektivet gestaltad livsmiljö följer en helhetssyn på formandet av livsmiljön där arkitektur, form och design ses som ett sammanhållet område. Med detta som grund är det människan och människans behov som blir utgångspunkt för hur livsmiljön utformas. Området är också viktigt för att stärka demokratin och för att möta samhällets utmaningar. Den gestaltade livsmiljön berör flera politikområden.

För att ta tillvara på potentialen i arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö som verktyg i samhällsbygget krävs förmåga att anlägga tvärsektoriella perspektiv och se till helheten.

Området gestaltad livsmiljö tar vara på insikten om att människors liv påverkar och påverkas av sin omgivning. Det tillhandahåller verktyg och metoder som kan bidra till en hållbar samhällsutveckling och till individers möjlighet att ta plats i samhället.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.