Regionalfonden Skåne-Blekinge

Under perioden 2021-2027 investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden i projekt för ökad tillväxt och sysselsättning i Skåne-Blekinge genom det regionala strukturfondsprogrammet.

Region Skåne har i nära samverkan med Region Blekinge lett processen med att skriva fram ett nytt Regionalfondsprogram för Skåne-Blekinge. Programmet godkändes under hösten 2022. Regionalfondsprogrammet för Skåne-Blekinge 2021 – 2027 är framtaget med utgångspunkt i regionala utmaningar och potentiella styrkeområden som lyfts i de regionala utvecklingsstrategierna i Skåne och Blekinge. 

Planerar du att ansöka?

Har du en projektidé på gång? Kontakta Region Skåne för att tidigt få en dialog om hur idén passar in i de regionala strategier som ligger till grund för den kommande bedömningen. Vi kan också hjälpa er se hur er idé passar med andra pågående satsningar i Skåne.

Programmets insatsområden och mål

Politiskt mål 1: Ett smartare Europa

1.1 Förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och användningen av avancerad teknik

1.3 Förbättra små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft

1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap

Politiskt mål 2: Ett grönare Europa

2.1 Energieffektivitet

2.2 Förnybar energi

2.6 Övergång till cirkulär ekonomi

Vill du veta mer?

Förvaltande myndighet för Regionalfonden är Tillväxtverket. Du finner mer information på deras hemsida.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.