Internationalisering i näringslivet

Insatser för stärkt internationaliseringsförmåga hos små och medelstora företags för en stärkt internationell konkurrenskraft och ökad exportandel.

Inom detta fokusområde bedriver Region Skåne ett arbete utifrån ett regeringsuppdrag som genomförs tillsammans med aktörer inom Regional Exportsamverkan Skåne (även kallad Exportcentrum Skåne).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.