Cyklister gör high five på landsväg

Folkhälsoanalys

Region Skåne genomför regelbundet två olika folkhälsoenkäter riktade till den skånska befolkningen, Folkhälsoenkät Skåne och Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne.

Folkhälsa handlar om hur hälsan och dess bestämningsfaktorer är fördelad i befolkningen. Det innebär att folkhälsan inte enbart beskriver aspekter som sjuklighet, dödlighet, levnadsvanor, hälsorisker och skyddsfaktorer, utan även de olikheter som råder mellan olika grupper i samhället liksom magnituden av dessa.

Om hälsan är hög och fördelningen av hälsan är jämlik mellan olika grupper anses folkhälsan vara god. En god folkhälsa ökar förutsättningarna för både välstånd och tillväxt.

Två folkhälsoenkäter

En viktig del i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande folkhälsoarbetet är att bevaka folkhälsan och att generera kunskap om hälsonivån och fördelningen av hälsan i befolkningen och hur den utvecklas över tid.

Region Skåne genomför regelbundet två folkhälsoenkäter riktade till den skånska befolkningen: Folkhälsoenkät Skåne och Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne. Enkäterna resulterar i två större rapporter: Folkhälsorapport Skåne och Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne.

Enkäterna resulterar även i andra rapporter inom folkhälsoområdet.

Region Skåne erbjuder en applikation, QlikView, där data från folkhälsoenkäterna redovisas på såväl regional som kommunal nivå och ger användaren möjlighet att göra egna analyser och jämförelser.

Aktuella publikationer

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.