Skånska åkrar från ovan.

Skånebanan

Skånebanan binder samman nordöstra och nordvästra Skåne.

Att korta restiderna och öka kapaciteten på banan mellan Kristianstad och Helsingborg bidrar till att utvidga arbets- och bostadsmarknaden längs med sträckan. Skånebanan utgör även en länk i kopplingen med Blekinge och är en viktig förbindelse till Södra stambanan i Hässleholm och Västkustbanan i Helsingborg från orterna längs banan.

Viktiga förutsättningar för att kunna uppnå målbilden för persontågstrafiken i stråket är dubbelspår Maria-Helsingborg (Västkustbanan), dubbelspår Hässleholm - Kristianstad samt förlängt mötesspår Klippan - Hyllstofta.  

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.