Grön äng och blå himmel.

Klimatanpassning

Region Skåne arbetar aktivt med klimatanpassning för att skapa förutsättningar för en hållbar stadsplanering, regional utveckling och folkhälsa.

Klimatförändringarna har många effekter och drabbar hela jordklotet. I Skåne förväntas längre perioder med höga temperaturer och stora mängder regn bli allt mer vanligt i framtiden. Som ansvarig för hälso- och sjukvården har Region Skåne ett särskilt ansvar för att det finns en skånsk beredskap inför de nya folkhälso- och miljöproblem som följer på ett förändrat klimat. Klimatförändringarnas effekt på Skåne är många och komplexa:

  • Ekosystemen och den biologiska mångfalden påverkas
  • Ökad risk för skador på jord- och skogsbruk
  • Kustområden utsätts för stranderosion och höjd havsnivå
  • Hälsorisker vid värmeböljor

Klimatanpassning innebär åtgärder i ekologiska, sociala eller ekonomiska system för att minska effekterna som följer klimatförändringarna. Region Skåne ska bistå de skånska kommunerna i deras klimatanpassningsarbete i de åtgärder som bidrar till att värna ekonomiska, ekologiska och sociala värden.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.