Gröna kullar med vindkraftverk.

Om energiförsörjning

Behovet av att minska såväl elpriset som risken för kapacitets- och effektbrist i Skåne är stort. För att främja en hållbar utveckling i Skåne arbetar vi för att möjliggöra utbyggnaden av fossilfri elproduktion. 

Den regionala elproduktionen är idag låg i förhållande till elanvändningen. Detta påverkar inte minst det skånska näringslivets konkurrenskraft. Det är viktigt att vi verkar för att främja utbyggnaden av fossilfri elproduktion, eftersom den skapar förutsättningar för en hållbar livsstil och energiförsörjning som minskar påfrestningar på klimat, miljö och människors hälsa.  
 
Vi är en del av Skånes effektkommission. Här arbetar vi tillsammans med kommuner, privata energibolag, näringslivsrepresentanter och offentliga myndigheter. Målet är att tillsammans skapa rätt förutsättningar för den elektrifiering som krävs för klimatet, hållbar tillväxt och den modernisering aktörerna vill att Sverige ska leda. 
 
För att hjälpa skånska företag i energiförsörjningsfrågor samarbetar vi på Region Skåne med Energikontoret Syd och Almi Skåne. Tillsammans jobbar vi för att öka kunskapen hos företag om hur de kan energieffektivisera och genomföra åtgärder för att minska sina energikostnader på kort och lång sikt. 
 
Energiförsörjningen ska inte få utgöra hinder för en positiv utveckling av det skånska näringslivet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.