Färdplan för Skånes elförsörjning 2030

Skånes självförsörjningsgrad av eleffekt ska öka ifrån dagens 15 % till minst 50 % 2030 under årets alla timmar.

Ett vindkraftverk i dimma.
Domkyrkan i Lund från ovan.

Regionplan för Skåne 2022-2040

Regionplanen är en strategisk plan där vi tillsammans samordnar fysisk planering med syfte att skapa goda framtida livsmiljöer för alla i Skåne.

En äldre man och kvinna dansar tilsammans i ett sandigt landskap.

Hela människan, hela livet

Region Skånes strategi för kultur och hälsa kompletterar och utvecklar kulturens roll i vårdsammanhang.

Sätt Skåne i rörelse

Sätt Skåne i rörelse ska bidra till ett samhälle där fler barn och unga hittar rörelseglädje och där jämlikheten i aktivitetsnivå och hälsa ökar.