Regionplan för Skåne 2022-2040

Regionplanen tillsammans med de kommunala översiktsplanerna visar riktningen för det framtida Skåne. Vill du veta hur? Läs regionplanen här.