Videoportalen

Välkommen till Utveckling Skånes videoportal! Här kan du ta del av webbinarium, videoklipp och filmproduktioner från våra olika verksamhetsområden.

Två personer som är i sändning, över bilden ligger en playsymbol
Domkyrkan i Lund från ovan.

Regionplan för Skåne 2022-2040

Regionplanen är en strategisk plan där vi tillsammans samordnar fysisk planering med syfte att skapa goda framtida livsmiljöer för alla i Skåne.

En kvinna pekar på ett konstverk. En grupp barn tittar på vart hon pekar.

Regional kulturplan för Skåne 2021-2024

I kulturplanen hittar du hur Region Skåne vill bidra till utvecklingen av konst och kultur för alla som bor och verkar här.

Sätt Skåne i rörelse

Sätt Skåne i rörelse ska bidra till ett samhälle där fler barn och unga hittar rörelseglädje och där jämlikheten i aktivitetsnivå och hälsa ökar.