Regionplan för Skåne 2022-2040

Regionplanen tillsammans med de kommunala översiktsplanerna visar riktningen för det framtida Skåne. Vill du veta hur? Läs regionplanen här.

Brygga vid havet

Skåne utvecklar och utvecklas

Läs om några av de resultat som vårt arbete med regional utveckling har resulterat i under 2021.

En kvinna pekar på ett konstverk. En grupp barn tittar på vart hon pekar.

Regional kulturplan för Skåne 2021-2024

I kulturplanen hittar du hur Region Skåne vill bidra till utvecklingen av konst och kultur för alla som bor och verkar här.

Två barn och en vuxen i ett bibliotek.

Bibliotek för alla genom hela livet

Region Skånes nya biblioteksplan ska stärka Skåne som en hållbar och innovativ biblioteksregion för alla invånare.