Regionplan för Skåne 2022-2040

Just nu pågår arbetet med att ta fram regionplan för Skåne 2022-2040.