Internationellt kultursamarbete

Kultur är en global arena där det internationella och interkulturella perspektivet är viktigt, både för konstnärlig utveckling och relevans. Skånes unika position som en del av en transnationell region ska tillvaratas och utvecklas inom konstområdena och kulturlivet.

Den europeiska dimensionen och samarbetet i Öresundsregionen ska vara väsentliga inslag i den skånska kulturpolitiken. Den kulturella mångfalden i Skåne ska tas tillvara som en resurs för att utveckla regionen. Genom sitt internationella och interregionala arbete bidrar kulturnämnden till att synliggöra och profilera Skåne samt till att stärka den regionala konkurrenskraften.

Region Skånes kulturnämnds arbete med internationalisering utgår från den regionala utvecklingsstrategins målsättning att Skåne ska vara globalt attraktivt och fokuserar på verksamhets- och projektutveckling, strategisk påverkan, profilering samt kompetensutveckling Internationaliseringsarbetet i Region Skåne ska öka kulturskaparnas möjligheter till deltagande i internationella nätverk och EU-projekt. Att skapa resurser och utveckla kompetens för ett ökat internationellt utbyte är en angelägen, viktig och stimulerande del av kulturutvecklingen.

International Resource Office (IRO)

Trans Europe Halles i Lund får bidrag från Region Skåne för initiativet International Resource Office (IRO), som stöttar skånska kulturverksamheter med regionalt verksamhets- och/eller projektbidrag, med kompetensutveckling, projektutveckling och internationellt kontaktarbete när det gäller ansökningar om EU-projekt. Flera ansökningar om EU-projekt med skånska aktörer har tagits fram.

Trans Europe Halles är en europeisk organisation med säte i Lund. Organisationen har stor erfarenhet av internationellt samarbete och EU-projekt. Verksamheten faciliterar också projektutveckling i alla dess faser, även när den egna organisationen inte är en aktiv part i det enskilda projektet.

International Resource Office

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.