Närbild på lila blommor och en humla.

Om miljö och klimat

På Region Skåne arbetar vi strategiskt med miljö- och klimatfrågor. Det gör vi dels för att invånarna ska ha en miljö som är bra att leva i, dels för att ge näringslivet förutsättningar att utveckla hållbara verksamheter.

För att säkerställa en hållbar morgondag behöver samhället genomföra en miljö- och klimatmässig omställning. I projektet Klimatsamverkan Skåne samarbetar vi med Skånes kommuner och Länsstyrelsen i Skåne län. Syftet är att arbeta gemensamt med klimatfrågor i Skåne. Ett effektivt och samlat skånskt klimatarbete bidrar till bättre miljö, hälsa och regional tillväxt.

Ett exempel på vikten av att arbeta med dessa frågor är att den biologiska mångfalden påverkas starkt av hur mark och vatten planeras och används. I samverkan med andra aktörer har vi tagit fram Regionplan för Skåne, med vägledning om hur marken kan användas på ett hållbart sätt.

Därutöver handlar vårt miljöstrategiska arbete mycket om att bidra till ett långsiktigt välmående Skåne genom att möta miljöutmaningarna samtidigt som vi möjliggör nya innovationer och arbetstillfällen. Vi skapar förutsättningar för att näringsliv, organisationer, idéburen sektor, akademi och offentlig sektor ska kunna bedriva verksamhet på ett miljömässigt hållbart sätt och bidra till att uppnå de regionala miljömålen. Skånska verksamheter kan få stöd i sina miljöinsatser och utvecklingsprojekt via olika bidrag och priser som vi delar ut. 
 
Med våra insatser kan näringslivet och andra aktörer bidra till att ytterligare minska miljö- och klimatpåverkan i Skåne, övriga Sverige och världen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.