Beviljade stöd

Stöd som har beviljats av Region Skånes kulturnämnd eller Region Skånes kulturförvaltning.

Produktionsstöd

  • Alakoski och Söderlund AB beviljas 120 000 kronor för att arrangera en ny ekopoesifestival tillsammans med Ystad kommun och Dag Hammarskjölds Backåkra. Festivalen ska genom lyrik sätta fokus på aktuella samhällshändelser och klimatfrågor. Projektet fokuserar på lokal samverkan i Sydöstra Skåne och har redan etablerat samarbete med Borrby Bokby. Projektet involverar både ungdomar och vuxna. Festivalprogrammet ska bland annat lyfta fram Dag Hammarskjöld som poet, som det finns nationellt och internationellt intresse för. De kommer också att presentera Jacques Werups lyrik och projektet samverkar med namnkunniga levande poeter och skådespelare (Pernilla August har deltagit i en pilot). De samverkar även med skrivarutbildningarna på Österlens och Skurups folkhögskolor. I programmet kommer det att finnas Öppen scen och workshops för unga skrivare och de vill samverka med eleverna redan från projektstarten och göra dem engagerade och delaktiga i programpunkternas upplägg. De ska även samverka med biblioteken i sydöstra Skåne.

  • Alla tiders teater beviljas 200 000 kronor för produktion av vandringsmusikalen ”Skjortkravallerna”, som kommer gestaltas i Höganäs stadskärna och på Fredriksdals Museer och Trädgårdar i Helsingborg.

   Den nyskrivna musikteaterföreställningen “Skjortkravallerna” är en modern och samtida berättelse som speglar den hundra år gammal historien om den stora textilstrejken 1905, på Stenströms skjortfabrik. Över 1500 sömmerskor gjorde gemensam sak och gick ut i strejk, för bättre arbetsvillkor och högre lön. Ensemblen består av ett 20-tal amatörer och 10-tal professionellt verksamma skådespelare.

  • AMFI Scen ideell förening beviljas 150 000 kronor för produktionen av en ny pjäs ABDULLA av dramatikern Dima Abdullah. Pjäsen blir Sveriges bidrag i det nordiska samarbetet Nordiska samtal, där de övriga dramatikerna är från Norge (Linda Gatu) och Danmark (Maja Lee Langvad). Hösten 2023 ska Amfi presentera ABDULLA en ny pjäs av Dimen Abdulla genom en gestaltad reading med fyra skådespelare. Repetitionerna hålls på Inter Arts Center, IAC, med urpremiär i Malmö. Regin rör sig inom fältet Composed theatre där texten är central och uppsättningen uppstår i textens möte med ljud och videodesign. Amfis reading av Dimen Abdullas text tar även plats i Stockholm och Göteborg samt på Bergens Dramatikkfestival 2024.

  • Centrum för fotografi beviljas 275 000 kronor till projektet Centrum. Centrum för fotografi verkar nationellt för att stärka förutsättningarna för fotografer att verka inom det fotografiska fältet. Under 2023 ska de anordna ett open call för fotografer och i april 2024 ska sedan åtta fotografers arbeten visas samtidigt på fyra olika platser i Skåne.

   Under hösten erbjuder de ett fortbildningsprogram för Centrum för fotografis medlemmar i samarbete med ett antal folkhögskolor i Skåne. Under vårens utställningsperiod hålls publika programpunkter på de olika platserna såsom konstnärssamtal, visning, workshops eller föredrag kopplade till platsen och utställningens tema. Samtalen ska streamas och göras tillgängliga för alla intresserade så att publik har möjlighet att delta digitalt eller på alla fyra utställningsplatserna.

  • Circus by Me beviljas 120 000 kronor för att skapa en föreställning för den yngsta målgruppen 0–5 år. Föreställningen tar sin tematik i det magiska i naturen och delar av föreställningen kommer att vara taktila och interaktiva och barnen kommer att uppleva scenografielement som finns i skogen som till exempel: kottar, löv, blommor etc

   Föreställningen samproduceras i både Sverige och Norge och har både svensk och norsk premiär under hösten 2023. Den svenska premiären sker på Karavan i Malmö som även är samarbetspart när det gäller residens för verkets framtagande. Efter premiären kommer föreställningen att kunna spelas i ett mindre format och planerade samarbetspartners för att spela föreställningen på är bland annat bibliotek och asylmottagningar.

  • Cirkus Hialøs beviljas 100 000 kronor till projektet ”Cirkus Hialøs: En Explosiv Folkcirkus”. I projektet möter skånska folkmusiktrion Hialøsa fyra cirkusartister och två tekniker, för att under tre dagar i Malmö i november 2023 gemensamt skapa en pilotföreställning, där skånsk folkmusik används som konstnärlig grund för att bygga ett sceniskt framträdande med modern cirkus. Föreställningen kommer sedan att visas för publik i rå form, följt av en utvärderingsprocess. Genom arbetet hoppas projektet kunna undersöka hållbara och effektiva arbetsmetoder för att skapa en högkvalitativ, tvärkonstnärlig föreställning.

  • Cirkus Syd beviljas 160 000 kronor för att producera New Horizon Leadership Summit 2023 i Lund. New Horizon Leadership Summit är ett tre dagars event (7–9 december) som innehåller nätverksmöten med internationella, nationella, regionala cirkusaktörer, gästspel, seminarier och workshops. Projektet bygger på erfarenheter från det förra New Horizon Leadership Summit som genomfördes i december 2022. I projektet samarbetar man tillsammans med Lunds kommun, Visit Lund/Vinterlund, Riksteatern Lund och Riksteatern Skåne.

  • CommunityKulturCentrum beviljas 250 000 för den tredje communitybiennalen med tema "Rätten att delta i kulturlivet". Biennalen, som år 2023 har fokus på makt och medbestämmande, förlängs från tidigare två dagar till sammanlagt fem dagar och genomförs i sin helhet på Ungdomens Hus i Malmö.

   Biennalen skapas i samverkan med föreningens medlemsorganisationer och andra kulturutövare i regionen, både professionella och icke-professionella.

  • Eloso Förlag AB beviljas 200 000 kronor för spelfestivalen Lund 1923. Det är en festival som hyllar bräd- och rollspelskulturen i en historisk kontext. Under festivalen sker workshops, föreläsningar, författarbesök och rollspelsaktiviteter. Även museer och arkiv är delaktiga med aktiviteter. För barn och unga som vill uppleva historia via spel har de samarbete med föreningar och spelförbundet Sverok.

   Festivalen äger rum i Lund den 25–27 augusti med AF-borgen som nav. Men scenytor ska finns runt om i Lunds stadsmiljö. Utöver festivalen görs en utbildningsdag riktad mot lärare, bibliotekarier, museipersonal och andra intresserade kring spel och lärande den 25 augusti.

   Målet är att återskapa känslan av Lund för 100 år sedan för att kunna lyfta kulturarv och historia, men också för att använda spel som kultur- och underhållningsform för att göra festivalen intressant för fler. Utöver de evenemang och aktiviteter som erbjuds på de olika platser/scener inom festivalen, har festivalen en öppen policy för alla aktörer i Lund som vill delta och skapa egna arrangemang som kopplar till temat.

  • Folka Kulturförening beviljas 50 000 kronor till ett arrangörssamarbete som ska lyfta flamencon i Skåne. FlamencoFredag, FF, har sedan 2015 i Stockholm arrangerat månatliga flamencoshower med flamencoartister från Norden, Spanien och övriga Europa. Folka Kulturförening vill ge boende i Skåne tillgång till samma högkvalitativa utbud genom att samarbeta med Flamencofredag och Boklundens scen i Torna Hällestad.

   Arrangemangen planeras att genomföras vid tre eller fyra tillfällen hösten 2023, i form av två set där första set vigs åt de internationella akterna och andra set presenterar lokala, professionella flamencoartister.

  • Gagoll Productions AB beviljas 140 000 kronor för projektet ”Den mest fruktande honan” som är ett tvärkonstnärligt verk som bygger på texter av dansaren/koreografen Emma Ribbing. Texternas teman berör förväntningar, besvikelser och alkoholiserade mödrar. Med på scen är även skådespelaren Lotten Roos och duon har även knutit till sig Susanne Osten som yttre öga.

   Verket har premiär på Skillinge Teater i september/oktober och kommer även att spelas på Bastionen i Malmö samt på Three Railway Project i New York. Inom ramen för projektet kommer koreografen Emma Ribbing även att erbjuda workshoppar i samarbete med Malmö Museer för ungdomar i åldern 15–19 år. Workshopparna utgår utifrån verkets tematik, ett led i utforskandet av hur rörelse kan skapa känslor av maktlöshet respektive självkänsla.

  • Heart Archive beviljas 180 000 kronor till projektet ”Kroppen och Havet” som är ett tvärkulturellt projekt som bygger på fördjupat arbete mellan Okinawa i Japan och Skåne. Detta är ett unikt samarbete mellan Heart Archive och forskningsinstitutet Okinawa Institute of Science and Technology och skapar kontaktytor mellan natur/forskning och konstprojekt. Projektet kommer att mynna ut i ett verk som kan beskrivas som både en föreställning/installation. I föreställningen undersöker man relationen till och mellan kroppen och havet. Projektet arbetar med två hav; Östkinesiska havet vid Okinawas västkust samt Östersjön utanför Skåne. Föreställningen innehåller projektioner av filmat material och ljusdesign. I föreställningen skapar man även ett kroppsspråk som inspireras av den meditativa långsamheten och utmejslade precisionen i traditionell Ryukyu dans.

  • Kammarmusikens Vänner beviljas 100 000 kronor för att genomföra den nya festivalen Falsterbo Chamber Music Festival den 2–4 juni 2023. Under de tre festivaldagarna genomförs sju konserter genomföras med tolv artister, däribland cellisten Mischa Maisky, violinisten Alissa Margulis och pianisten Håvard Gimse. Programmet hålls samman av välkände presentatören Sixten Nordström. Plats för festivalen är Skanörs kyrka och Falsterbo Strandbad.

   Genom samarbete med Vellinge Kulturskola skapas erfarenhetsutbyten i form av ”side by side”, master classes och coaching mellan eleverna och de internationella artisterna.

  • Kulturföreningen IVER beviljas 200 000 kronor för Malmö Dance Week 2023. Malmö Dance Week är en av Nordens viktigaste samlingspunkter för den samtida urbana danskonsten. På relativt kort tid har de lyckats etablera sig som en plattform för konstnärlig utveckling inom urban dans både när det gäller utveckling av danskonsten för konstnärer själva men likaså för publiken samt i deras utåtriktade pedagogiska verksamhet för barn och unga. Malmö Dance Week största målgrupp och publik är ungdomar som på sin fritid ägnar sig åt dans och många av programpunkterna i festivalen, både workshoppar och föreställningar riktar sig mot målgruppen. Festivalen samverkar med fyra scener i Malmö; Dansstationen, Inkonst, Skånes Dansteater och Bastionen.

  • Lunds Kammarsolister beviljas 200 000 kronor till projektet ”Indie Chamber Music”. I projektet planeras tre produktioner:

   • Skräckens estetik genomförs i okt 2023 på Skissernas Museum i Lund och Ravinen Kulturhus i Båstad.
   • Nattljus 2.0 som genomförs i feb 2024 i Lunds domkyrka.
   • Den försvunna trädgårdsfesten – En berättelse om Isaac Grünewald och sagodjuren, som genomförs i april 2024 på Skissernas Museum i Lund.

   Lunds Kammarsolister skapar kammarmusikaliska och tvärkonstnärliga mötesplatser där kvalitet och tradition möter nyskapande och innovation.

  • Magnus Lönn enskild firma beviljas 125 000 kronor för att arrangera FANTASTIKSAL som är en turnerande konstutställning för skolorna i Skåne under hösten 2023 och hela 2024. I projektet ställer konstnären Magnus Lönn frågan: vi tränar oss i matematik och gymnastik – men var tränar vi vår mentala rörlighet? Kanske inom det nya ämnet Fantastik?! Ett för eleverna vardaglig rum på skolan omvandlas under en dag till något oväntat och rymmer en utställning med objekt som väcker fantasin. Utställningen kompletteras av workshop, lekar och med lärarna som ”klokförare”. FANTASTIKSAL kommer också att visas för allmänheten som en utställning på ett urval konsthallar i Skåne.

  • Malmö Open Studios beviljas 100 000 kronor för att anordna Malmö Open Studios för femte gången. Under en helg i september öppnar konstnärer verksamma i Malmö upp såväl ateljéhus som enskilda ateljéer och bjuder in till utställningar, samtal och en inblick i konstnärliga processer. Projektet vänder sig både till branschen, det vill säga konstnärer, curators och konstsamlare samt till en bred konstintresserad allmänhet. Publiken kan välja att ta sig runt på egen hand till fots eller cykel eller boka plats på en guidad busstur. Malmö Open Studios är en bas för nätverkande, och bidrar samtidigt till ett ökat intresse för Malmös konstscen. Det beviljade stödet ska möjliggöra arrangemanget, inte årets publikation.

  • Marie Herzog enskild firma beviljas 115 000 kronor till projektet Bildvärld Gränsland som är en illustrationsfestival där bildskapare, studenter och en intresserad allmänhet möts och tar del av föreläsningar, workshops, panelsamtal och aktiviteter. Festivalen ska verka som ett nav för kreatörer inom olika illustrativa branscher. Med fokus på arbetsprocesser och öppenhet tillgängliggörs illustrationsbranschen för yrkesverksamma såväl som för oetablerade och nybörjare. Festivalen hålls på Inkonst i Malmö hösten 2023.

  • Matilda Bjärum enskild firma beviljas 150 000 kronor för att skapa föreställningen NoXsense: Incubation. Det är en fortsättning på det utvecklingsprojekt fick stöd våren 2022. Inför denna fortsättning ska de testa den modell som utvecklades och skapa en platsspecifik föreställning. Föreställningen koreograferas av en ung koreograf och ensemblen kommer att rekryteras från de unga nyexaminerade dansare som ofta söker sig utomlands efter utbildning i Skåne. Föreställningen som kommer att produceras och visas i Simrishamn och i Malmö.

  • Musikfrämjandet i Kullabygden beviljas 85 000 kronor för att arrangera åtta konserter med variationsrika program, innehållandes såväl svenska som internationella artister, nytända stjärnor och väletablerade världsartister, inom konstmusik, jazz och folkmusik. Dessutom planeras det för innehåll för barn och unga. Festivalen äger rum i flertalet konsertlokaler såsom Krapperups slott, Brunnby kyrka och Tivolihuset i Höganäs.

  • Nya Rörelsen- Koreografer i Skåne beviljas 200 000 kronor för att i samarbete med Riksteatern och Skånes Konstförening skapa dansföreställningen/installationen Statute or To-Stand. Nya Rörelsen är ett koreografkollektiv på fem koreografer som arbetar med att skapa en antirasistisk plattform för dans i Skåne. Föreställningens tematik ifrågasätter traditionella idéer kring statyer och dess betydelser. Koreograferna samarbetar i detta projekt med Anna Adenji, som arbetar med anti-rasism och förändringsarbete, och Hanni Kamaly, kurator med fokus på att omskriva vår historia/förflutna.

   Föreställningen ska ha premiär på Skånes Konstförening under hösten 2023. Genom samarbetet med Riksteatern i Hallunda finns även goda möjligheter för projektet att kunna turnera till fler platser nationellt.

  • Produktionsbolaget We have a plan beviljas 250 000 kronor för att genomföra seminarier på gymnasieskolor i samband med visning av dokumentärfilmen Jävla Pappa (2023). Eleverna får tillsammans diskutera filmens teman, alkoholism, föräldraskap, depression och frigörelse. Visningar ska ske på flertalet gymnasieskolor i en rad olika kommuner i Skåne under hösten 2023. Syftet är i första hand att sporra samtal och insikt kring hur det är att växa upp med en missbrukande anhörig och vilka konsekvenser det kan få. En situation som fler ungdomar lever i än vad många tror. I andra hand är projektet ett sätt att nå en målgrupp som är svårnådd, gymnasieungdomar, och att projektet kan hjälpa till att skapa en modell som tillgängliggör film som skolbio för just gymnasiet.

   Målet med projektet är att nå ut till 20 skolor under hösten 2023, och våren 2024, och genomföra minst en visning på varje skola. Projektet genomförs tillsammans med organisationerna Maskrosbarn och Lundapsykologerna.

  • Fotografen Sarah Perfekt beviljas 100 000 kronor till ett projekt som ska dokumentera åtta personer som knyter an till gamla Pappersbruket i Klippan. Fotografierna ska bli en digital utställning som nås genom QR-koder utplacerade i området kring Pappersbruket. Utställningen är en kombination av foto, intervjuer och ljud för att synliggöra ett kultur- och industriarv samtidigt som det speglar personliga och intima berättelserna från en tid och plats. Utställningen visas under juli 2023.

  • Koreografen Sindri Runudde beviljas 200 000 kronor för att producera ”Cosmetic Demons: a choreographic salon” som är ett projekt som har två format som båda utgår ifrån frisörsalongen som metaphor. Föreställningens tematik handlar om skvaller, intimt omhändertagande, kosmetisk extravaganza och demoniska transformationer. Det ena formatet är en scenföreställning för en black box och det andra formatet är en ”pop-up version som fokuserar på att presenteras inom ramen för festivaler och hembesök. I ”pop-up versionen arbetar koreografen med lokala dansare och frisörer. De båda verken behandlar historiska och samhällsbyggande aspekter av skönhetssalongen genom dans. Projektet belyser hur skönhetssalonger har spelat en viktig roll inom queer- och andra minoritetsgrupper.

   Föreställningen är en samproduktion med Dansens Hus i Stockholm och Inkonst i Malmö och kommer att spelas både i Stockholm och i Malmö under våren 2024.

  • SpaceTimeLab beviljas 250 000 kronor för produktion av ”Min europeiska kärlek”. Det är en dokumentär pjäs som beskriver kulturkrocken den ukrainska läkaren/plastikkirurgen Marina, som flytt kriget i Ukraina, upplever när hon flyttar in hos sin västeuropeiske partner och dennes identitetssökande son. Syftet och målet med produktionen är att göra nyskriven ukrainsk dramatik tillgänglig för en svensk publik såväl som för publik med ukrainsk bakgrund samt åskådliggöra konsekvenserna av ett krig i stort och smått utifrån en människas berättelse.

   Föreställningen produceras i nära samarbete med den ukrainska författaren Iryna Serebriakova utifrån hennes nyskrivna pjäs Min europeiska kärlek.

   SpaceTimeLab har sedan tidigare samarbete med Röda Korset. Genom dem bjuds provpublik bland annat från ukrainska communities/grupper och föreningar in till repetitioner. Föreställningen planeras även gå på turné för målgrupp gymnasieelever. I samarbete med Svenska Kyrkan planeras olika readings.

  • Tangofolk Malmö beviljas 70 000 kronor för att arrangera Klubb Baires hösten 2023, en serie om sex konserter med både svenska och internationella artister från Frankrike, Serbien, Spanien och Tyskland samt förhoppningsvis Ukraina genom Kyiv Tango Orchestra. Konserterna genomförs på scener runt om i Malmö, exempelvis Barnens Scen, Rehab Kultur och Limhamns kyrka.

   Klubb Baires vill erbjuda publiken högkvalitativa konserter med stor variation och tangon som röd tråd. Utifrån mångfald, jämlikhet och gränsöverskridande programpunkter tas tangon vidare in i samtiden. Med flera kvinnliga artister och kvinnliga dj:s satsar Klubb Baires på att öka jämställdheten i en historiskt sett mansdominerad genre.

  • Teaterrepubliken beviljas 150 000 kronor för produktion av urpremiären ”Ett efterlängtat farväl till medelklassen”. Föreställningen är ett arbetarklassdrama om den ökande polariseringen i Sverige och hatet som följer i dess spår. Ett efterlängtat farväl till medelklassen vill synliggöra och diskutera det klassförakt som finns i Sverige och som oftast soppas under mattan. I produktionen medverkar tre nyexaminerade skådespelare, med arbetarbakgrund, jobb.

  • The Arts and Confusion Project beviljas 180 000 kronor för scenkonstproduktionen Dröm/Spel som är ett samarbete mellan Kent Olofsson Music och The Art & Confusion Project. The Arts and Confusion Project drivs av koreografen Miguel Cortez. Föreställningen är en nyproduktion som omfattar nykomponerad musik och koreografi som framförs live. Kompositören Kent Olofsson och koreografen Miguel Cortez har tidigare samarbetat i ett flertal föreställningar, senast i föreställningen Frozen in Amber. Dröm/Spel har premiär på Bastionen i december 2023 och spelar därefter även i Göteborg. Ambitionen är även att få ut verket på en nationell turné.

  • The Cowgirl Gallery beviljas 100 000 kronor för att fortsätta skapa och utveckla den dagliga mötesplatsen samt arrangemang av livemusik och konstutställningar under hösten 2023. The Cowgirl Gallery är en kulturscen och kreativ mötesplats för konst, livemusik, utställningar, film, litteratur, workshops, samtal och poesi - i en före detta butikslokal på Möllan i Malmö. Projektet och platsen erbjuder ett varierat kulturprogram för alla åldrar med ett grundläggande fokus på representation och mångfald. Ambitionen är att sänka trösklarna till konstvärlden och verka som en katalysator.

  • Tidskriften Kritiker beviljas 90 000 kronor för att tillsammans med Lunds konsthall arrangera ett tvärnordiskt och tvärdisciplinärt möte där utövare av konst, poesi, översättning, akademisk forskning och allmänt kulturintresserade kan samtala och utbyta idéer. Tidskriften ska bjuda in 14 författare, poeter, forskare, essäister från Sverige, Danmark, Norge, Finland och Färöarna som tillsammans med aktuella konstnärer (utvalda) på Lunds konsthall under två dagar arrangerar scener (även med musikinslag) och samtal med publiken och med varandra om läsning, litteratur och konst med mera. En del av dessa medverkar även i tidskriften Kritiker som kommer att släppa ett nytt nummer under de två dagar som evenemanget äger rum.

   Lunds konsthall arbetar i sin programverksamhet speciellt mot yngre, så särskilt fokus kommer att ställas på publikarbete för att nå unga och unga vuxna med projektet Koncentrationer.

  • Trans Mission Research beviljas 150 000 kronor för produktion av ”The Fores Tempest”. Det är en immersiv flerspråkig teaterföreställning inspirerad av folksagor och Shakespeares pjäs Stormen. En föreställning som med text, dockteater, mask, sång o dans drar med sig publiken ner i en björkskog under Östersjön, för att belysa vikten av gemenskap över gränser och behovet av att människan värnar miljön.

  • Tusen Myror beviljas 150 000 kronor för produktion av musikalthrillern ”Sweeney Todd”. Det är en föreställning som vill utforska vad som händer när samhällets orättvisor slår mot enskilda individer och belysa vilken ödeläggelse en persons reaktion på orättvis behandling, kränkning och frihetsberövning kan åstadkomma.

   I produktionen medverkar ett stort antal professionella musikalartister och musiker samt ett konstnärligt team på 10 personer, alla professionellt yrkesverksamma inom sitt konstnärliga område. Medverkar i ensemblen gör även en elev från musikalprogrammet i Göteborg samt ett antal amatörer som kommer från Lilla Beddinge Teaters teaterskola.

  • Visit Lund AB beviljas 200 000 kronor för Litteralund Festival 2024. Litteralund är Sveriges största festival för barn- och ungdomslitteratur och präglas av hög konstnärlig kvalitet, aktualitet, spets, internationella möten och intermedialitet. Festivalen är ett forum för barn och unga som deltar i programläggning, i själva programmet och får möjlighet att utveckla sitt eget skapande och möta olika skapande yrkeskategorier inom litteraturområdet som illustratörer, författare, översättare, serieskapare med flera. Under 2024 ska Litteralund bjuda in internationella medverkande och gäster. Festivalen når ut till flera olika målgrupper, bland annat till pedagoger, bibliotekarier, skolelever, barn och unga på fritiden, barnlitteraturbranschen i syfte att uppmuntra barn och ungas läsande och kreativitet.

  • Ödåkra Jazz beviljas 150 000 kronor för att genomföra Ödåkra Jazzfestival för tredje gången. Festivalen äger rum 18–19 augusti på Spritan1897 i Ödåkra, i Helsingborg. Festivalen gästas av såväl internationella som svenska artister. Under festivaldagarna kommer även barn´och unga genom Helsingborg Drumcorps och kulturskolan framträda och det planeras för såväl jam session och clinics som konsert på äldreboende i anslutning till festivalen.

  • Bobbi Lo Produktion AB beviljas 200 000 kronor för dansföreställningen Sekten. Föreställningen är den tredje delen i en interaktiv trilogi för en ung publik om olika former av makt och auktoritet i samhället.

   Sekten beskrivs som konstnärlig studie i hur makt och auktoritet kan påverka en grupp människor med en mix av kärlek, manipulation, eufori och etiska regler. Målgruppen för föreställningen är unga från 13 år. Tonåringar utsätts för socialt tryck från skola och vänner och samhälle. Sekten vill visa hur lätt det är att hamna i sekteristiska beteenden, även i sammanhang som till exempel en förening eller ett destruktivt förhållande. Verket innehåller delar av interaktion. Att delta i verket medvetandegör maktstrukturer i ungdomars vardag som sedan diskuteras i ett efterföljande samtal. En stor del av den konstnärliga processen handlar om att arbeta med referensgrupper.

   Föreställningen arbetas fram under en produktionsperiod mellan mars och augusti 2023 och har sedan förpremiär på Young Dance Market den 31 augusti. Sedan planeras den spelas på Skånes Dansteater och/eller Bastionen 1-3 september samt i Danmark/Grönland den 4-17 september.

  • Bombina Bombast beviljas 380 000 kronor för produktion av Eko Village, ett platsspecifikt digitalt och immersivt verk om miljöaktivism. Föreställningen utspelar sig i en trailerpark från framtiden. Intill Arriesjön, i ett naturreservat, som ligger i utkanten av Malmö har ett isolerat community skapats av idealister som bosatt sig i husvagnar. Publiken kan besöka ekobyn fysiskt, det vill säga på plats, eller virtuellt via livestream eftersom varje husvagn är ansluten till internet. Eko Village är ett tudelat verk som består av ett live immersivt verk och ett live digital first där allt pågår samtidigt. En av projektets målsättningar är att skapa högkvalitativ och experimentell scenkonst för besökare som vanligtvis inte ser scenkonst som något för dem, utan hellre streamar serier.

  • Organisationen Dance is Ancient beviljas 150 000 kronor för två projekt, La Maison de la Danse och Jumelles. Dance is Ancient drivs av koreografen Frederic Gies, en internationellt verksam dansare och koreograf baserad i Malmö.

   La Maison de la Danse är ett pilotprojekt som siktar på att bli en mobil plattform i Malmö. Målsättningen är att öppna en egen studio och scen i slutet av 2025. Genom etablerandet av en studio och scen förstärks publikarbetet och får möjlighet att ytterligare förankra sig lokalt och regionalt, samtidigt som det präglas av internationella influenser. Pilotprojektet kommer att under 2023 husera i form av en kringresande mobil plattform. I praktiken betyder detta att man tillfälligt kommer att husera i olika lokaler som varierar i storlek och omfattning. Under året kommer man att organisera och genomföra och genomföra publika aktiviteter på dessa platser. Totalt planerar man att genomföra 71 föreställningar, 10 workshops. 2 öppet hus, 2 work in progress visningar eller liknande format samt 2 filmvisningar.

   Jumelles är ett nytt verk av Gies tillsammans med den Wienbaserade koreografen Anne Juren. Verket har residens på platser som Skogen i Göteborg, MARC i Knislinge samt Inkonst i Malmö. Verket spelas på Inkonst i Malmö, Skogen i Göteborg samt Weld i Stockholm. Föreställningen kommer även spelas internationellt bland annat i Wien.

  • Folkets konsthall ideell förening beviljas 200 000 kronor för projektet Skåne, en dröm. Syftet är att skapa en blick på Skåne som en mångkulturell region med en mångfald av röster och berättelser med avstamp i Mats Källblads serieroman 100 år i samma klass. Projektet ska ta fram en vandringsutställning med tio serieskapare bosatta i Skåne samt utställningskatalog. De ska även sprida vandringsutställningen till tio kommuner utanför de större städerna i Skåne. Kommuner som i första hand saknar konsthall eller större kulturella mötesplatser. I samband med utställningen ska de arrangera seminarier, workshops och andra publika arrangemang. De har redan en dialog med ett antal kommuner som ställer sig positiva till projektet och att medfinansiera.

   Projektet bygger på en förstudie som de fick stöd till från Region Skåne och Statens kulturråd under våren 2022.

  • InterAkt beviljas 300 000 kronor för att producera scenkonstverket Hopp, ett interaktivt och experimentellt community-scenkonstverk om, av och med barn och unga på flykt. Verket skapas i bred samverkan med regionala museer, offentliga institutioner och civilsamhällesaktörer i Skåne. I projektet prövar InterAkt nya tvärkulturella och tvärsektoriella arbetsmetoder och sätt att inkludera målgruppen barn och unga i migration. Hopp skapas i bred samverkan och framförs inom ramen för utställningen Röster från barn på flykt, som produceras av Malmö Museer, Kulturen i Lund, Regionmuseet Skåne och Lund universitet.

   Syftet med utställningen är att utveckla nya samarbetsformer mellan museerna i Skåne kring ett större arkivmaterial som innehåller berättelser baserat på intervjuer med flyktingar som kom till Sverige 2015 samt att möta och engagera publiken i det offentliga rummet. Scenkonstverket utgår i huvudsak från samtida berättelser om barn på flykt från krigsdrabbade Ukraina men innehåller även berättelser ur museernas arkivmaterial, i ett jämförande perspektiv, om barn på flykt 2015.

   Hopp kommer att spelas på några av de fysiska platserna där mottagande av flyktingar ägde rum 2015. Hopp har premiär på Röster från barn på flykt-utställningens invigning och verket framförs på Centralstationerna i Malmö, Lund och Kristianstad under utställningsperioden, sista veckan i maj 2023.

  • Konstnärscentrum Väst beviljas 200 000 kronor för utställningen (X)Sites Skåne. [X]sites är en konstbiennal med platsspecifik konst längs cykellederna Kattegattleden i Skåne/Halland och Sjuhäradsrundan i Västra Götaland, som pågått under sommar- och höstmånaderna 2017–2021. 2023 utökas [X]sites och erbjuder en större del av Skåne chansen att möta konstverk i samklang med landskapet längs Kattegattleden och Sydkustleden. Gemensam vernissage äger rum den 16 juni och sen finns konstverken på plats fram till november månad. Målsättningen är att öka möjligheten för alla utanför de stora städerna att uppleva samtida konst av hög kvalitet.

  • Lilla By Ideell Förening beviljas 60 000 kronor för Lilla By Festivalen i Rinkaby i nordöstra Skåne. Festivalen genomförs för tredje gången sommaren 2023. Festivalen är en branschplattform för musiker och artister från regionen som vill utveckla sin karriär genom råd och vägledning av erfarna personer både inom den nationella och internationella musikbranschen. Samtidigt är festivalen en lokal och regional familjeangelägenhet där alla är välkomna. Förutom musikaliska framträdanden finns här ett matutbud, familjenöjen och marknad.

  • MALMÖTXT Ideell förening beviljas 170 000 kronor för att arrangera MALMÖTXT 2023. Malmötxt inleder ett samarbete med Textivalen som är en litterär förening i Västra Götaland. Samarbetet ska leda till sex evenemang där de bjuder in 12 författare från Skåne och 12 författare från Västra Götaland under 2023. Det ska bli tre evenemang i respektive region och i Skåne planerar de att samverka med Dunkers i Helsingborg, Tomelilla kulturhus med flera etablerade lokala verksamheter i Skånes kommuner, Lund och Malmö är redan med. Författare som är verksamma i Skåne uppträder i Västra Götaland och vice versa. Dessa litterära kulturevenemang består av utforskande interaktivitet mellan text och scen, fjärrmedverkan samt att arrangörerna bjuder in etablerade författarskap jämte oetablerade nya författare som ingår i en öppen scen. Malmötxt har ett brett nätverk inom litteraturområdet i Norden, men även internationellt.

  • Marie Herzog beviljas 61 000 kronor för en föreläsnings- och workshopserie i tre delar på temat Berättande bortom orden. Serien hålls kvällstid på Inkonst i Malmö under februari till april 2023. Projektet vill stärka kunskapen och synliggöra olika berättartekniker, dramaturgier och normer inom västerländskt bildberättande. Detta sker bland annat genom introduktion av bildens roll i narrativet, Silent books, bild som poesi och praktiskt konstnärligt utforskande. Projektet har en bred målgrupp som innefattar illustratörer, grafiska formgivare, serietecknare, konstnärer, författare och konst/designstudenter, men även bibliotekarier, lärare, litteraturvetare, studenter inom dessa områden, samt en intresserad allmänhet.

  • MWMusica beviljas 150 000 kronor för att skapa en konsertproduktion som tar sin utgångspunkt i filmmusik genom historien, Cinematic Images Concert. Musik av filmtonsättare som Philip Glass, Joe Hisaishi, Leonard Bernstein med flera bearbetas för sättningen konsertaccordeon och stråkensemble, för att därefter framföras av Minna Weurlander & Deseo Strings i Malmö hösten 2023 och på turné i Skåne och övriga Sverige under 2024. Produktionen tar fasta på både kända och mindre kända musikverk från filmhistorien och presenterar olika stilar från olika decennier i en ny musikalisk tappning.

  • Originative i Limhamn AB beviljas 150 000 kronor för att producera utställningen ReDefine av Formgivarpodden. Formgivarpodden startade hösten 2020 och är Sveriges enda podcast om livet som designer. ReDefine Formgivarpodden samlar alla trettio formgivare som medverkat i podden i en gemensam utställning. Utställningen, som ska visas under Southern Sweden Design Days i maj 2023 på Lokstallarna i Malmö, är en utveckling av podden, som i form och text utforskar ideologier för en eftersträvansvärd framtid. Tillsammans skapar verken och idéerna ett gemensamt manifest som ser bortom det vi redan har för att i stället fokusera på det som borde finnas.

  • Pink Ivy Management beviljas 260 000 kronor till projektet Scania Sounds. Syftet med projektet är att etablera en ny showcasefestival i Skåne hösten 2023. Målet är att projektet ska attrahera talang och nyckelpersoner inom musikproduktion, management och livemusiksektorn för att göra Skåne till ett alternativ för skivbolag och bokningsagenter att verka från – och samtidigt bli en plats för den skånska musikbranschen att stanna kvar och utvecklas på. Under två dagar anordnas konserter med skånska up and coming artister i Malmö, öppna såväl för särskilt inbjuden bransch som för allmänheten. Även samtal om musikbranschen och aktiviteter för unga musiker kommer att ingå i festivalen.

  • Skånska Operan beviljas 250 000 kronor för att sätta upp Tosca för turné i södra Sverige sommaren 2023. Musiken är lika dramatiskt brutal som skimrande vacker och i Skånska Operans version av Tosca skapas ett visuellt koncept som löser upp operan från en särskild tid eller plats, i en scenografi som snarare lyfter fram en stämning och där publiken får fylla i resten. Skånska Operans konstnärliga idé är att spela kammaropera på svenska i intima lokaler, i en arenaform där publiken sitter på tre sidor runt scenen. I denna uppsättning medverkar nio sångare och fem musiker och föreställningen kommer att ges i åtta kommuner runtom i Skåne samt i Kalmar och Köpenhamn.

  • Spinning Compass Performance beviljas 200 000 kronor för att producera föreställningen The Story of her life. Det är en cirkusföreställning ombord på cirkusskeppet Johanne som går på turné längs den skånska kusten med föreställningar på orter som Helsingborg, Landskrona, och Båstad och sedan vidare upp längs västkusten. Det är en produktion för fem cirkusartister och innehåller livemusik, akrobatik, jongleringsnummer och luftakrobatik i masterna. Publiken ser föreställningen från hamnen. Föreställningen markerar även att Skeppet Johanne fyller 80 år. I detta projekt vill man sammanföra en grupp artister i en kollektiv process där föreställningens tematik kommer att arbetas fram under resans gång i ett samarbete mellan artisterna och en anlitad regissör.

   Produktionsperioden är uppbyggd under två tillfällen. Dels ett residens på Karavan i Malmö (inomhus) och den andra perioden på skeppet. Man kommer att involvera publiken i den kreativa processen utomhus genom öppna visningar och öppna genrep. Arrangörer får även möjlighet att ha studiebesök för olika målgrupper på skeppet, till exempel från fritids eller skola. Gruppen samverkar med Karavan och Dunkers Kulturhus kring spelningarna.

  • Teater Insite beviljas 200 000 koronor för att skapa den interaktiva och platsspecifika föreställningen Saturnus Svanesång. Det är en nattlig berättelse och resa i tid och rum, där livets och dödens mysterier tar form. Med fokus på det sinnliga som en fördjupning av perceptionen och genom optiska illusioner och sinnliga upplevelser dras besökaren in i ett nytt universum och en drömlik och omslutande berättelse som är en resa i tanken såväl som i sinnet.

   Genom projektet vill Teater Insite undersöka hur de med digital teknik kan skapa förhöjda upplevelser. Publiken bjuds in att genom olika interaktiva moment vara delaktiga i hur produktionen slutgiltigt utformas. Varje föreställning kommer med anledning av detta se olika ut.

   Produktionen bygger på en förstudie som tidigare fått stöd från Region Skåne. Genom stödet kunde Teater Insite undersöka hur de kan använda olika objekt och format i ljud- och ljusframställning för att sceniskt gestalta en tidsresa inom och utom människan som visar på att människan kan existera i parallella universum. De har intervjuat många människor om deras tankar kring döden, ritualer, spiritualism och mystik samt nära döden upplevelser vilket kommer ligga tillgrund för kommande produktion. I förstudien undersöktes möjligheten att genom optiska illusioner och sinnliga komponenter som hörsel, lukt, smak och syn komplettera och förhöja scenkonstupplevelsen.

  • Teater Jalada beviljas 200 000 kronor för produktion av The Queen of Curves, en flernationell samproduktion med nyskriven dramatik och nykomponerad musik, en berättelse som bygger på arkitekten Zaha Hadids livshistoria och arkitektoniska filosofi om design och klimat. Föreställningen, som produceras i samarbete med Film och Teater Institutionen i Bagdad i Irak, är flerspråkig och kommer i huvudsak att spelas på svenska, arabiska och engelska för barn från tio år. Texten ska bland annat skrivas av den prisbelönta irakisk-finska författaren och poeten Hassan Blasim och kommer att gestaltas av fyra skådespelare varav tre från Film och Teater Institutionen i Bagdad. Genom 2D animationer, interaktiva projektioner och mapping-teknologier, som interagerar med skådespelarnas fysiska närvaro på scenen, får barnen följa med i Zahas fantasi och imaginära resor. Kostymerna med influenser från gamla irakiska civilisationer kommer att framställas i samarbete med modehuset Iraqi House och blandas med Zaha Hadids stil och formspråk.

   Föreställningen har premiär våren 2023 och spelas först i Bagdad varefter den kommer spelas på turné i Skåne. JaLaDa har i många år arbetet med flerspråkighet i sina föreställningar.

  • Thales Film & Teater beviljas 96 000 kronor för att skapa en gatuteaterföreställning vid namn Historiedetektiverna. Föreställningen skapas i samband med att Simrishamn under år 2023 firar 900 år och tillsammans med Österlens Museum, Simrishamns kommun och i samarbete med regissör Mariana Araoz. Detektiverna kan tillsammans med publiken upptäcka intressanta händelser, personer och gåtor under vandringen genom Simrishamn. Publiken får delta i dramatiseringen och på olika sätt engageras i tidsresan genom Simrishamns 900 år. Föreställningen kommer att spelas från april till augusti 2023 och därefter fortleva inom ramen för det ordinarie pedagogiska arbetet på Österlens museum och i Simrishamns kommun.

  • Waileth & Bardon beviljas 150 000 kronor till produktionen av Trolleri går vilse, en barnföreställning, bilderbok och app. Trolleri går vilse är en dans och musikföreställning och en bilderbok med tillhörande app. Ett litet troll som går vilse i skogen, som är full av ljud och djur. Målgruppen är fyra till sju år. Föreställningen fortsätter det påbörjade arbetet de tidigare haft med Stina Wirséns bok Vem är arg! som de har spelat på bibliotek och förskolor. I denna ansökan fortsätter de utvecklingen kring hur litteratur och dans kan kombineras i mötet med en barnpublik. En vidareutveckling av konceptet är även utvecklandet av en app där användaren klickar på bilderna från boken för att få höra musiken som hör ihop med bilden. Waileth & Bardon har även utvecklat en metod som de kallar dansläsning som det utvecklat efter förfrågan av Malmö Stads förskoleförvaltning.

   Föreställningen arbetas fram under början av 2023 med förväntad premiär i september 2023.

  • Aamås Kjellsson AB beviljas 200 000 kronor till ett projekt som vill utveckla den nutida synen på skånsk traditionsmusik. Utgångspunkten är folkmusikgruppen Hialøsas konsert Scanian very old pop. Projektet består av repetitioner, konserter i Skåne och därefter turné i övriga Sverige och Europa, dokumentation och analys av estetik, samt ett arbete med att förstå de politiska dimensionerna i traditionsmusiken. Musiken drivs av fotstamp, intensiva fioler och en rytmisk bas och bygger på traditionellt musikmaterial, fragment, sånger och nya kompositioner. Projektet genomförs våren och hösten 2022 i samarbete med dramaturger, Österlens museum och intressenter inom skånsk traditionsmusik.

  • Absurdum Contemporary Art beviljas 80 000 kronor till projektet The Eons eller In the Underworld. Det är ett tvärkonstnärligt scenkonstprojekt som utgår ifrån ett musikaliskt verk skapat av ljudkonstnären Lotta Fahlén. Musiken är av technokaraktär blandat med abstrakta ljudlandskap. I arbetet med musiken har Lotta Fahlén tagit inspiration av de fyra geologiska eonerna; hadeikum, arkeikum, proterozoikum och fanerozoikum samt de fyra faserna i en människas liv enligt Hilma af Klint; barnaåldern, ynglingaåldern, mannaåldern och ålderdomen och sammanflätat dessa.

   Musiken är central i verket (och redan producerad) men ambitionen är att koreografin, scenografin samt kostymen i scenkonstupplevelsen är likvärdiga. Konstnärerna vill utmana traditionella sätt att arbeta med en föreställningsprocess genom att till exempel börja arbeta tillsammans från början för att undvika hierarkier. I arbetet med den här föreställningen kommer Absurdum samarbeta med koreografen Maria Naidu, konstnären/skulptören Mary Toreld, kostymören Vera Ceginskas samt ljusdesignern Imre Zsibrik. Oliver Lindman kommer att författa text till föreställningen.

   Föreställningen kommer att spelas utomhus i samarbete med Sommarscen Malmö under fyra tillfällen. Därefter kommer föreställningen spelas på Bastionen i Malmö. Vidare är ambitionen att verket ska tas ut på turné.

  • Albin Hillervik, enskild firma, beviljas 120 000 kronor till projektet Spår av begär – trädgårdar. Projektet är ett samarbete mellan frilansande curatorn Albin Hillervik, Ystads konstmuseum samt dans- och koreografiplattformen MARC i Knislinge. Projektet består av två produktioner: färdigställandet av ett nytt videoverk av konstnären Conny Karlsson Lundgren med titeln Olas Trädgård (skymning) samt ett performanceverk av den kanadensiske konstnären Benny Nemer med titeln Turnings. Båda verken har premiär den 18–19 juni på Ystads konstmuseum och markerar starten på sommarsäsongen då de införlivas i den pågående utställningen Spår av begärs andra kapitel. Trädgårdar, samlingar och konsthistoria är gemensamma begrepp för de båda konstnärskapen. I Turnings koreograferar Nemer levande skulpturer där dansare, musik och växter smälter samman och bildar nya former i en intim relation mellan växt och människa.

  • Alla tiders teater beviljas 70 000 kronor för produktion av en platsspecifik vandringsteater som består av tankeväckande glimtar ur stadens vardag som kan upplevas som en happening, flashmob eller överraskningsteater. På fem olika centralt belägna platser i Helsingborg spelas det upp fem olika scener med samtida teman. Det är korta utdrag ur helsingborgarnas liv som väcks, för att sedan släckas lika snabbt igen. På vandringen mellan spelplatserna blir det musikaliska och koreografiska överraskningar.

   Alla tiders teater tar sig med denna föreställning ut från sin vanliga spelplats i parken på Krapperup för att ingå i ett nytt koncept, H22, och en ny miljö.

  • Alltet beviljas 175 000 kronor för produktion och genomförande av en scenkonstfestival bestående av två fristående verk Dödfödd och Det ligger i luften som ska arrangeras i Höör och Malmö. Verken bygger på nyskrivna texter med temat digitalisering av samhället och dess betydelse för storstaden respektive landsbygden.

   Föreställningen Dödfödd är ett verk som innehåller en interaktiv filmvisning som arrangeras på en biograf i Malmö. Tre kvinnliga karaktärer som sitter i salongen kommunicerar med filmen och kommer utifrån sina olika åldrar analysera ett videoklipp som handlar om en person som gör ett katastrofalt sångframträdande i TV programmet Sri Lanka’s got talent, ett program som kan liknas vid tävlingen Idol.

   Der andra verket Det ligger i luften är ett dramatiskt tonsatt bildkollage av Stina Sturesson bosatt i Höör, där publiken får ta del av olika fiktiva Höör-bors tankar publicerade i Facebookgruppen Hänt i byn.

   Med sina föreställningar vill Alltet skapa reflektion över det digitaliserade samhället vi lever i med psykisk ohälsa, desinformation och exkludering samt den samtida och komplexa frågan om digitaliseringens för- och nackdelar.

  • Amfi beviljas 200 000 kronor för att skapa ett tvärkonstnärligt scenkonstverk. Syftet är att dramatisera och gestalta dikter som behandlar postkolonialism och vithet i samklang med postkoloniala teorier och texter. Projektets fokus ligger i det litterära, en dialog mellan äldre och samtida författares texter som kommer gestaltas bland annat i samarbete med dansare och koreograf, kompositör, ljusdesigner och grafisk designer.  Verket består av en bearbetning av flera olika texter, där den främsta inspirationen är Athena Farrokhzads Brev till Europa som är en parafras på Ginsbergs dikt America. Genom verket vill Amfi skapa reflektion och medvetenhet för hur Europas historia har påverkat och fortsätter påverka vår bild av “etnicitet” samt synliggöra en samhällsutbredd rasism.

   Uppsättningen utgår från Saga Gärdes praktik av ljudbaserade verk av nya texter där ljud, musik, video, och rörelse utgör självständiga lager i en rumslig komposition. 

  • Anna Ellen Maria Lönn Franko och föreningen WIFT beviljas 50 000 kronor för att arrangera en återkommande festival för konstfilm och experimentell film på biograf. Tanken är att festivalen ska ha olika teman och årets tema är Rummets betydelse i film och rörlig bild. Ett urval konst- och experimentfilmer gjorda av konstnärer och regissörer från Södra Sverige ska visas på biograf och konstnärer och filmare bjuds in till samtal och paneldiskussioner. Ett samarbete ska inledas med elever från Konsthögskolan som har film/video som konstnärligt uttryck och dessa ska erbjudas möjlighet att delta och visa sina verk. Målet är att ge konstfilmen och den experimentella filmen utrymme och en återkommande plats där filmvisningar ramas in av samtal kring filmkonst och filmisk gestaltning.

  • ArchFilmLund, Lund International Architecture Filmfestival, beviljas 120 000 kronor till sin årliga filmfestival. Festivalen grundades och arrangerades första gången 2009 och undersöker det gemensamma offentliga rummet med film, konstinstallationer och diskussioner. Festivalen äger rum i oktober och andra event arrangeras under året. Festivalen är knuten till Lund men med det här stödet vill man stärka festivalen så att den kan växa som festival både regionalt och internationellt genom nya visningsformer och ökad tillgänglighet online. Genom att knyta an till nya visningsplatser utanför Lunds tätort och andra orter som inledningsvis Hörby ska festivalen nå nya målgrupper och nya mötesplatser. I projektet ska de närma sig sin, genom pandemin, nyvunna internationella publik genom en utvecklad närvaro online via en TV-studio.

  • ARNA beviljas 240 000 kronor till projektet Växande historia som synliggör betydelsen av det gröna kulturarvet i en hållbar utveckling. Detta sker genom att kulturföreningen ARNA engagerar professionella konstnärer att fritt gestalta och bjuda in till konsthändelser på oväntade och intima platser ute i det tänkta biosfärsområdet Vombsjösänkan. Projektet ingår som en viktig del i utvecklingen av biosfärområdet och möter boende och besökare i Vombsjösänkan, under Biosfärsfestivalen i september 2022.

  • Barnens scen beviljas 210 000 kronor för produktion av den internationella dockteaterfestivalen Malmö Puppet Days som äger rum under nio dagar på novemberlovet 2022 i Folkets Park i Malmö. Festivalen innehåller en mix av föreställningar, workshops, utställningar och performances. Målgruppen är både barnfamiljer och branschens utövare. Medverkar gör både nationella och internationella dockteateraktörer som arbetar med marionetteater, skuggteater, trädocksteater och pappersdockor.

   Under Malmö Puppet Days får publiken möjlighet att delta i workshops tillsammans med artisterna i samband med föreställningarna, samt skapa små minidockteaterfilmer som bland annat läggs ut på Youtube. Även workshops med inriktning på text och bild anordnas för barnen.

  • Candy Club beviljas 200 000 kronor till föreställningen Vinterzirkus. Bakom Candy Club står Albin Ganovic. Föreställningen hämtar mycket av sin inspiration från traditionell cirkus genom att bland annat spela föreställningen i ett stort cirkustält. I Vinterzirkus har Albin Ganovic etablerat ett samarbete med en finsk nycirkusgrupp men vill även anlita lokala och regionala cirkusartister. Produktionsarbetet påbörjas under våren 2022 för att sedan leda fram till en färdig föreställning som ska presenteras för publik i Malmö och Helsingborg under november och december 2022. Det kommer att bli både offentliga föreställningar och skolföreställningar.

  • Cederqvist Harborg Produktion AB beviljas 79 000 kronor till projektet Sagoljud. Projektet handlar om att ta fram ett musikupplevelserum där barn (3–8 år) kan utforska musik, berättande och rörelse med hjälp av unika musikinstrument, scenografi, ljudeffekter och böcker. Det flyttbara musiklekrummet sätter barnens eget musicerande och berättande i centrum och kommer att placeras på två förskolor i Malmö, Trelleborgs museum och i lekterapin i Lund under olika veckor från och med våren 2022 fram till sommaren 2023. Musikgruppen SKROT bygger det flyttbara musiklekrummet, tar fram ett handlednings­material och kommer även att spela tillsammans med barnen vid några tillfällen under projekttiden.

  • Celsius Projects beviljas 80 000 kronor till ett performanceprojekt. De senaste åren har tvingat oss alla att ifrågasätta våra gränser och skapa nya metoder för att vara tillsammans, nya ritualer för att leva våra liv via digitala och fysiska ombud. Livet, är nu föremål för en serie regler som fungerar som begränsningar i vår vardag. Med performanceserien Proximity by Proxy planerar Celsius Projects i Malmö avkoda dessa nya spelregler samt presentera en ny uppsättning begränsningar genom att bjuda in sex konstnärer verksamma i Danmark och Sverige för att jobba med performance samtidigt som det följer rådande begränsningar. Konstnärernas produktioner kommer att avlösa varandra, och det första performanceverket presenteras i juni och serien rullar sedan på fram till december.

  • Circus I love you beviljas 150 000 kronor till föreställningen Beauties. Circus I love är ett samtida cirkuskompani som verkar både nationellt och internationellt. Kompaniet har nyligen flyttat sin verksamhet till Klippan. Föreställningen Beauties är en samtida cirkusföreställning för fem nationella och internationella cirkusartister. Föreställningen turnerar i ett litet cirkustält i fyra veckor till fyra kommuner i Skåne; Hässleholm, Eslöv, Landskrona och Klippan. En del av dessa föreställningar är skolföreställningar och en del offentliga familjeföreställningar. Föreställningen skapas kollektivt med de cirkusartister som medverkar, under guidning och ledning av de konstnärliga ledarna. Föreställningen ska omfatta kärlek, samarbete och risk, förmedlat och tillgänglig för barn såväl som gammal.

  • Cirkulationscentralen beviljas 90 000 kronor för projektet Nordic Nights som ska skapa en ny plattform och scen för möten mellan folk, roots jazz och improvisationsmusik på Rehab Kultur i Malmö. Sex konsertkvällar planeras under våren och hösten 2022, med artister från den nordiska grannländerna samt regionala akter, med medlemmar i Musikcentrum Syd. Utöver målet att skapa en plattform för såväl branschfolk, musiker och publik är förhoppningen att skapa ett nätverk och möjliga turnésamarbeten med andra arrangörer runtom i Norden, med liknande vision och genreuttryck. 

  • Convenium Österlen beviljas 75 000 kronor för att arrangera Existensfestival 2022. Syftet är att samla människor till samtal och reflektion kring existentiella frågor i vår samtid. Vad innebär det att vara människa? Vad innebär val, ansvar och frihet? Hur förhåller vi oss till lidande och död? Hur söker vi mening? Festivalen äger rum i Kiviks kapell i slutet av augusti 2022 och temat är ”Övergångar”.

  • Dance is Ancient beviljas 210 000 kronor för två projekt: Barricades and Legacies som är en dansföreställning för en ensemble bestående av åtta dansare samt Unclouded Dances, en serie one-to-one föreställningar som ges tillsammans med workshopen Technosomatics.

   I föreställningen Barricades and Legacies är queer samhörighet ett centralt tema och rörelsespråket grundar sig i såväl den samtida dansen och somatiska praktiker som i baletten och erfarenheter från technoklubbar och rave.

   Föreställningen repeteras på MARC i Knislinge och spelas i Malmö på Inkonst den 30 september och den 1 oktober 2022. Verket turnerar sedan till Weld i Stockholm och spelas där 21–23 oktober. Unclouded Dances är en performance och ritual for en åskådare i taget. Verket kommer att spelas på Frank Gallery i Malmö under tio dagar i Malmö samt i Knislinge på MARC. I samband med Unclouded Dances ges även workshopen Technosomatics.

  • Donna Donna beviljas 135 000 kronor för ett interaktiv surrealistiskt kammarspel där fyra fiktiva politiska kandidater tävlar om publikens röster.  Med föreställningen vill Donna Donna belysa dynamiken mellan politiker som beter sig som influencers och väljare som beter sig som följare. Donna Donna vill synliggöra politikers uppförande på sociala medier, deras interaktion med väljarna och hur de förmedlar sin politik via dessa plattformar. Genom föreställningen vill Donna Donna ge publiken en möjlighet att fundera över vad dessa beteenden kan innebär för den representativa demokratin.

   Publiken, i huvudsak ungdomar, får möta fyra kandidater som alla kämpar för att vinna deras röst. Publiken ska vid tre tillfällen under kvällen anonymt rösta via sin smartphone på den kandidat de vill se gå vidare. Den karaktären som får minst antal röster åker ut. Detta upprepas tills endast en står kvar och på så sätt är varje föreställning också en slags tävling, inspirerat av tv-spel, där berättelsens utformning och upplevelsen av spelet är beroende av valen spelaren gör. Förhoppningen är att de unga lättare kan förstå att makten faktiskt finns på individnivå.

   Totalt finns det 15 scener nedskriva, fyra av dessa spelas utifrån hur publiken röstar. Ett lekfullt sätt att genom interaktivitet och improvisation låta en pjäs ta form.

  • F Ekdahl Musikproduktion KB beviljas 35 000 kronor för att arrangera Musikdagar i Arild. Det är en kammarmusikfestival i nordvästra Skåne med fokus på klassisk musik men även med inslag av jazz, visa och musikal. Årets festival arrangeras under tre dagar i juni-juli och kommer erbjuda ett sammanhållet och varierat program som kan locka en bred publik. Syftet med festivalen är att ge såväl lokalbefolkningen som tillrest publik möjlighet att uppleva musik av olika karaktär och högsta klass. Bygden har historiskt sett varit en plats för inspiration för både konstnärer och musiker, något som festivalen tagit fasta på och gärna lyfter fram genom att välja musik och texter med anknytning till bygden och landskapet.

  • Gabriel Öien, enskild firma, beviljas 100 000 kronor till projektet Rymd 2022, som har som mål att starta en återkommande festival med högkvalitativ jazzmusik med visuellt inslag. Det första arrangemanget äger rum under två dagar på Malmö Live hösten 2022 och har rymden som tema, både musikaliskt och visuellt. Festivalen kommer att involvera ett stort antal musiker och visuella artister, inte minst unga professionella musiker och konstnärer som var på väg ut i frilanslivet när pandemin slog till. Målet är att nå en ung publik och skapa broar mellan jazzvärlden, visuella artister och en ny typ av jazzfestivalpublik som inte redan är etablerade besökare. Förutom scenutrymmet kommer även publikutrymmet att förvandlas till en galax med hjälp av ljusprojektioner, interaktiva rymdgubbar och scenografi.

  • Annika Nyman och Gustav Englund (K. Polyfon) beviljas 90 000 kronor för att skapa en föreställning, ett existentiellt drama för två skådespelare som utgår från Pasolinis film Mamma Roma. Det handlar om en mamma som, efter ett liv som prostituerad, återförenas med sin son som har vuxit upp hos släktingar. Hon vill skapa ett hoppfullt nytt liv tillsammans med sin son och gör allt för att beskydda honom från livets mörker. Historien, som är en tragedi, lägger tonvikt vid det existentiellt mellanmänskliga där ödet som mamman befarat för sonen är det som slutligen blir verklighet.

   Det djupt tragiska i människans existens kombineras med ömhet, samtidigt som människans materiella villkor undersöks.

  • Ideella föreningen Hedlandet Residens beviljas 200 000 kronor för att erbjuda regionala och internationella författare, manusförfattare och serieskapare vistelse och utvecklingsstöd på Hedlandet under perioden juli 2022 till juli 2023. I första hand är det nyetablerade/nyexaminerade men även mer etablerade författare, manusförfattare och serieskapare som ska erbjudas plats under ett års tid.

   Projektet innehåller även en begränsad aktivitet riktad mot internationella författare i samverkan med regionala författare under aktiviteten Mellan Novellfest och Bokmässa som innebär att fyra internationella novellister får utvecklingsstöd för att i första hand arbeta med sina egna verk men även nätverka och utbyta erfarenheter med regionala etablerade författare, författarutbildningar, litterära mötesplatser med flera. Projektet är en samverkan med Novellfest och Bokmässan i Göteborg.

  • Ideella föreningen Höganäs bokfestival beviljas 150 000 kronor för att under 2022 genomföra ett antal Litterära barer i form av författarsamtal, föreläsningar, debatter, happenings där musik och film men även mat och dryck ingår. Syftet är att bygga vidare utifrån och ta hand om det gensvar som kom vid Höganäs Summer Book Festival som genomfördes hösten 2021.

   Fokus ligger på litteratur i närmiljön och att genomföra ett publikarbete för att nå befintliga och nya målgrupper. Teman för de litterära barerna kommer bland annat vara demokrati, feminism, författare och film men också poesikväll och författarbesök från Danmark. Huvudsaklig arena är Höganäs museum, men även andra platser i och kring Höganäs är aktuella. Genom att bjuda in författare nationellt, regionalt och lokalt vill projektet bli en betydelsefull arena för utbyte och utveckling av litteratur- och kultur delregionalt men även för Skåne i stort. Fokus ligger på samverkan i Öresundsregionen genom att bland annat bjuda in författare och musiker.

  • Höör Barock beviljas 125 000 kronor till firandet av sitt 10-årsjubileum med en sommarfestival på temat Tillbaka till Naturen som kastar ljus på klimatförändringarna. Under tre junidagar i Höör ska den historiska musiken möta nutida perspektiv som ger publiken musikupplevelser på hög konstnärlig nivå. I årets festival har man inlett ett nytt samarbete med Copenhagen Baroque Festival, vilket bland annat innebär gästspel av Polens ledande barockensemble, Arte dei Suonatori. I flera av festivalens konserter möts de olika musikerna och ensemblerna och spelar både tillsammans och var för sig. Liksom tidigare involveras elever från kulturskolan både som publik och deltagare i festivalen.

  • Jennifer Forsberg, enskild firma, beviljas 50 000 kronor till konstprojektet Vägen. Det är ett tvådelat återskapande av kaolinleran och arbetarens väg till Ifö i Bromölla. Genom att återskapa å ena sidan lerans väg över vattnet, i en rodd från Ivö klack till Bromölla, och å andra sidan arbetarnas väg från hemmet till arbetet på fabriken, vill konstnären slå en båge bakåt i tiden och expandera lerans betydelse i ett historiskt och samtida perspektiv. Projektet engagerar Bromöllabor och genomförs på Ifö Center under hösten 2022. Processen dokumenteras genom film, foto och lera och visas på Lerlagret, Ifö Center tillsammans med inbjudna deltagare i residensprojektet Fieldwork, initierat av curatorgruppen SLAM.

  • Karlsson och Ryan beviljas 80 000 kronor till projektet In the mood.  Projektet handlar om att skapa ett verk, en audio walk, som är inspirerad av filmen In the Mood for love av Wong Kar-Wai (2000). Tanken är att publiken, två i taget, ska uppleva berättelsen i form av 3D ljud. Ljudupplevelsen kommer att skapas i samarbete med ljudkonstnären Tim Bishop. Publiken hör varsin inre monolog som huvudkaraktärerna har och samspelet med deras motspelare. Därmed blir det som att publiken kliver in som spelare och bli aktiva aktörer i berättelsen och inte bara observatörer.

   I projektet planerar de att samarbeta med Nordisk Panorama där deras 20 minuters verk blir ett inslag i programmet. De planerar även att nå ut till en bred publik genom festivalens marknadsföring och attraktionskraft. Syftet med projektet är att brygga filmens och scenkonstens värld och skapa ett verk som befinner sig mellan dessa världar.

  • Kent Olofsson Music beviljas 110 000 kronor till projektet Zonen. Kent Olofsson och Nina Jeppson har skapat ett tvärdisciplinärt verk där personerna på scen guidar publiken. Inspirerad av Tarkovskijs film Stalker upplever vi Zonen. Det är ett experimentellt undersökande verk som fått stöd från Kulturbryggan. Processen har varit i fokus och ett film/musik/scenkonstverk har växt fram som kommer att redovisas i Sällbergs gruva i juli 2022.

   I projektet som nu beviljas stöd ska man arbeta fram en version av verket ämnad för biografer där Nina och Kent framför verket live till en film gjord för bioformat. Verket kommer sedan att genomföra en turné och har i nuläget sex bokade visningar i Skåne till hösten. Tre på Röda Kvarn i Helsingborg och tre på biograf Panora i Malmö.

  • Kerfree AB beviljas 180 000 kronor till Den långa vägen, en interaktiv musikalisk barnföreställning för barn 6–9 år, med inslag av objektteater. Den långa vägen är löst baserad på sagan om Rödluvan, där barnens fantasi ges stort utrymme, som medskapare av berättelsen, scenografin och även av musiken. I föreställningen utforskas relationen mellan dockor/objekt och musik, där huvudobjekten är frukt och grönsaker som kan föreställa skogen, varelser som Rödluvan träffar och andra detaljer. Musiken bygger på elektroniska ljud från rollfigurer och scenografin, barnens egna ljud och sång samt trombon med elektronik. Föreställningens premiär är planerad till dockteaterfestivalen på Barnens Scen i Malmö hösten 2022, och kommer därefter turnera i Skåne och övriga Sverige.

  • Kristianstad konsthall beviljas 60 000 kronor till projektet Kryptokonst. Hur ser människans relation till teknologi och digitalisering ut i en tid då de verkar vara helt sammansmälta? Kan skillnaderna mellan liv, konst och teknologi urskiljas? Projektet innefattar en utställning från oktober 2022 till mars 2023, med fokus på digitala utvecklingen inom konsten. Med ett nyfiket grepp vill man öppna för en djupare diskussion kring kvalitativt konstnärligt skapande i den digitala sfären och undersöka mötet mellan teknologi och konst genom NFTs, krypto och det digitala. I det publika programmet ingår även en konferens för att främja samarbeten och utbyten inom Norden inom den digitala konsten.

  • Kroppsklubben beviljas 130 000 kronor till föreställningen Tår. Kroppsklubben är ett danskompani som består av danskonstnärerna Jilda Hallin och Lisa Nilsson. Kroppsklubben arbetar utifrån ett feministiskt förhållningsätt skapar föreställningar utifrån olika kroppsdelar. De strävar alltid efter att inkludera alla i sin publik och göra tematiken relevant för alla oavsett deras relation till kroppsdelen, deras egen kropp och dess utseende och funktion.

   I denna nya föreställning är det TÅR som är i fokus och detta är första gången som de riktar dig mot de yngsta förskolebarnen i åldrarna 1–3 år. Som en utveckling av tidigare föreställningsproduktioner kommer de i denna produktion även att jobba tillsammans med en kompositör. Föreställningen TÅR produceras i residens hos Dans i Blekinge, Danscentrum Syd, Barnens Scen i Malmö samt STPLN Lab (Malmö) och Rum för Dans (Halland). Föreställningen produceras under hösten 2022 och har premiär på Barnens Scen i mars 2023. Föreställningen kommer därefter att spelas i Malmö, Helsingborg, Ronneby, Falkenberg, Mölndal. Fler speltillfällen kommer att tillkomma.

  • Kulturföreningen PLX beviljas 220 000 kronor för att skapa en långsiktig, årlig plattform för musik, konst och performativa föreställningar samt skapa nya kontaktnät både lokalt och internationellt. Under 2022 planeras två arrangemang i Malmö, PLX Lucky People, i juni och december. Arrangemangen äger rum i en lagerbyggnad i Malmö och målet är att erbjuda publiken helhetsupplevelser med fokus på aktivt deltagande. I samarbete med ett trettiotal konstnärer, musiker, arkitekturer, organisationer och andra kulturproducenter skapar PLX nya alternativa uttryck som rör sig fritt mellan musik, arkitektur, festival, utställningar workshops och performance.

  • Litteraturhus Lund beviljas 240 000 kronor till Novellfest 2022 som arrangeras i flera steg. Själva festivalen genomförs den 10–11 september på Skissernas museum i Lund och kompletteras med digitala sändningar. Övriga aktiviteter under året genomförs i Skåne både fysiskt och digitalt såsom nationell novelltävling, två insatser för författares kompetensutveckling och nätverkande.

   Workshopar och seminarium kopplade till festivalen äger rum mellan maj och november. Syftet med Novellfest är att skapa intresse för novellgenren generellt och att mer allmänt ge läs- och skrivlust. En rad workshopar med temat Val ska genomföras i samverkan med fyra kommuner i Skåne på deras folkbibliotek. Novellfest ska i samverkan med Hedlandet erbjuda fortbildning- och kompetensdagar för prosaister, samt residens för internationella författare. Novellerna ställs sedan ut som skisser på Skissernas museum under festivaldagarna och hanteras vid textseminarium i samarbete med Folkets hörna under hösten. Novellfest samarbetar bland annat med Skissernas museum, Lunds stadsbibliotek, Författarcentrum Syd, Hedlandet, Folkets hörna, Gleerups bokhandel, Tidningen Skriva, Bokmässan och förlaget Novellix.

  • Litteraturrundan beviljas 30 000 kronor för att arrangera Litteraturrundan och Bokmässan i Lund 2022. Litteraturrundan äger rum den första helgen i maj i Skåne. I arrangemangen deltar och samverkar ett hundratal författare, förläggare, översättare, musiker, fotografer, konstnärer, samhällsdebattörer och andra kulturaktörer, alla med fokus på litteratur.

   Projektet ska ta tillvara på intresset för det skrivna ordet, öka läslusten och stimulera litteraturintresset på landsbygden och mindre orter genom kreativa möten med regionala författare, synliggöra skånska författare som kulturella resurser i lokalsamhället, främja möten mellan författare och läsare och fånga upp/utvidga olika lokala nätverk. Författarna, som i flesta fall bor och verkar utanför de stora tätorterna, välkomnar läsarna till sina hem eller på andra mötesplatser för att presentera egna texter, alster och egna författarskap. I projektet ingår en fortbildning för medlemmarna om digital omställning, som ett led i publikarbetet.

  • Malmö Open Studios beviljas 150 000 kronor för projektet Malmö Open studios. I projektet har alla som är nyfikna och intresserade av att besöka en konstnärsateljé möjlighet att göra det. Under en helg i september öppnar konstnärer verksamma i Malmö upp såväl ateljéhus som enskilda ateljéer och bjuder in till utställningar, samtal, konstauktion och en inblick i konstnärliga processer. Publiken kan välja att ta sig runt på egen hand till fots eller cykel eller boka plats på en guidad busstur.

  • Marie Herzog, enskild firma, beviljas 110 000 kronor till ett projekt som är en endagsfestival på Inkonst i Malmö hösten 2022. Festivalen lyfter fram illustrationskonstens olika perspektiv genom föreläsningar, workshops, panelsamtal och aktiviteter. Samtliga Inkonst scener används till ett fullspäckat program. Inbjudna gäster är bland annat Illustratörscentrum, Svenska Tecknare, formgivare, serietecknare, mönsterdesigner och animatör. Projekt riktar sig till både yrkesverksamma och nybörjare som kan använda kunskapen i sin egen skapande verksamhet och innefattar illustratörer, mönsterdesigners, serietecknare, konstnärer, speldesigners, konst- och designstudenter samt en intresserad allmänhet. Festivalen är tänkt att bli en återkommande mötesplats för den breda genren Illustration.

  • Martina Tomner, enskild firma, beviljas 140 000 kronor till projektet Avskärmad. Det är ett experimentellt musikdramatiskt projekt som utforskar teman som isolering, digitalisering och fysiska upplevelser kontra digitalt reproducerade motsvarigheter i en värld där den moderna tekniken alltmer får agera substitut för direkt mänsklig kontakt. Projektet handlar om att ta fram en nyskriven musikdramatisk föreställning av tonsättaren Martina Tomner, som byggs upp kring två mänskliga karaktärer och en ”digital” (AI), och en AI/chatbot medverkar även med textmaterial till föreställningen. Rollfigurerna gestaltas av en sopran och en blockflöjtist. Uruppförandet äger rum i Malmö våren 2023 och föreställningen kommer därefter även att spelas i Lund och Landskrona.

  • Nyland beviljas 100 000 kronor för produktionen av en musikteaterföreställning om den unga palestinska frihetskämpen Ahed Tamimi som blev internationellt känd genom en video där hon gör motstånd mot israeliska soldater. Genom att använda sig av intervjuer och annat material som finns om Ahed vill Nyland skapa en monologföreställning med livemusik och 3D videomappning i samklang med den annars minimalistiska riktningen av estetik och skådespeleri som valts till produktionen. Tyngden i verket ligger på att berättelsen sker i vår samtid och att det är utifrån detta perspektiv som den unga publiken får en mer förstärkt relation till de svårigheter en civil i ett ockuperat land möter.

   Föreställningen kommer spela på Bastionen och eventuellt turnera i Skåne.

  • Oona Liebens, enskild firma, beviljas 90 000 kronor till föreställningen Spindle. Det är en föreställning om digital teknologi besläktad med vävning och en mediearkeologisk undersökning om den rörliga bildens historia. Med verket vill Oana Liebens lyfta de konsekvenser informationsteknologin, digitaliseringen och övervakningssamhället har på oss människor. AI är en aktiv del av föreställningen och genom parallellen med spindeln som allvetare knyts trådar mellan tekniker, det fysiska och det osynliga, samman. Föreställningen samproduceras och har vuxit fram ur flera olika residens och arbetsfaser internationellt. Verket har premiär på Inkonst i Malmö hösten 2022 därefter kommer föreställningen visas på flera platser i Sverige och Belgien.

  • Oriental Swedish Arts and Culture (OSAAC) beviljas 150 000 kronor till projektet I want to be an apple. OSAAC är en förening som arbetar för att främja musik, konst och kultur från Arabvärlden och dess diaspora. Projektet består av två delar: dels en dans och musikproduktion och dels en tematisk koppling till naturen och september månads äppelskörd.

   Dans och musikföreställningen ska spelas från 5 år och utgår ifrån ett manus skrivet att Nader Hammoud. Föreställningen handlar om en apelsin i en äppelodling, där ‘ruttna äpplen’ gör livet surt för apelsinen. Apelsinen försöker vara som dem, men är ju inget äpple. En dag bestämmer hen sig för att, med hjälp av vinden, fly, men kastas då i stället runt och får syn på alla apelsiner som växer där bakom! Manusets tematiska innehåll kretsar kring minoritets-/majoritetsbefolkning, antidiskriminering, antimobbning, utanförskap, men också att våga vara sig själv, trots att man är annorlunda och sticker ut. Koreografiarbetet leds av Nidia Barberi som även kommer att involvera barn och ungdomar i projektet. Produktionen sker i samarbete med Rehab Kultur.

   Föreställningen kommer att spelas utomhus i Malmö i samband med Malmöfestivalen och Sommarscen Malmö. Föreställningen kommer även spelas vid två tillfällen på Solnäs gård i Kivik. Andra spelplatser är Helsingborg, Lund, Bjärred.

  • PAGE 28 ideell förening beviljas 100 000 kronor till ett projekt där de ska skapa en kulturscen och arrangera minst 12 evenemang inom områdena litteratur, bildkonst, film, scenkonst och dans. PAGE 28 är en kulturorganisation i utveckling som vill sätta queera kulturuttryck på kartan genom att sprida, tillgängliggöra och fira HBTQ-personers konst och kreativa praktiker.  PAGE 28 är Sveriges enda HBTQ-bokhandel som nu vill skapa en kulturscen, som ska bidra till att fokusera på de berättelser och kulturuttryck som annars inte får något utrymme på de gängse scenerna och mötesplatserna.

   Projektet baseras mer eller mindre på deltagarbaserad och medskapande kultur, vilket kan bidra till konstnärliga utveckling och en mångfald av berättelser. PAGE har flera återkommande samarbetspartners som Inkonst, Panora och Anti med vilka de har producerat evenemang tillsammans med. Samarbetar även med ABF och DocLounge. PAGE är medlemmar i

  • QiHu Kultur i Huaröd beviljas 100 000 kronor för att genomföra två delprojekt under 2022, dels Huaröds festivaldagar, dels Juloratoriet. Gemensamt för projekten är drivkraften att främja en levande landsbygd, där kulturen kan vara ett kitt som för människor samman, både proffs och amatörer. Festivaldagarna äger rum i juli och kommer att erbjuda ett brett utbud av högkvalitativ musik inom olika genrer, bland annat av den återuppståndna kammarorkestern i Huaröd. I projekt Juloratoriet möter professionella musiker och sångare från Drottningholms Barockensemble och vokalensemblen VoNo lokala körer för att gemensamt framföra Bachs juloratorium i flera kyrkor i Skåne i december. En kortversion för barn, Lilla juloratoriet, ingår också i projektet, och kommer att framföras i samarbete med förskolor och skolor.

  • Rachel Tess, enskild firma, beviljas 200 000 kronor till föreställningen The Last som är den sista i en serie koreografiska verk av Rachel Tess. Rachel Tess är koreograf och dansare samt konstnärlig ledare för Milvus Artistic Residency Centre (MARC) baserat i Knislinge. Föreställningen The Last beskrivs som en dystopisk Gala des Étoiles i en nedlagd skofabrik. Det är en platsspecifik föreställning som tar sin utgångspunkt i Knislinges gamla skofabrik. Föreställningen skapas av och med fem dansare med olika bakgrunder och i olika stadier i sina karriärer. De centrala frågeställningarna i föreställningen är; Vem har rätt att bli firad, var firas de och vem bär vittnesbörd?

   The Last använder Gamla Skofabriken som en plats för performance och är utgångspunkt för fortsatt utveckling av dans på landsbygden. Fabriken är en plats indränkt i det förflutna som aldrig är långt från samhällets invånares minnen.

   Föreställningen repeteras under juli och augusti på MARC (fem veckor totalt). Varje solo kommer under denna period även presenteras ensamt, vilket skapar en serie kortare föreställningar som visas varje vecka i juli/augusti. Föreställningen visas sedan i sin helhet på Skofabriken i Knislinge i september 2022 under fyra till åtta dagar fördelat under två veckor.

  • Sliperiet Gylsboda beviljas 80 000 kronor för att arrangera Gylsboda festival som äger rum den 6 augusti i Gylsboda, Osby kommun. Festivalen bjuder på musik, konsthantverk och invigning av den nya skulpturparken. Föreningen har ett starkt lokalt engagemang och festivalen lockar årligen en stor publik. På festivalen kan besökare ta del av runristning i diabas, smedja vid fältässja, stenhuggning, keramik, emaljverkstad och mycket annat.

  • SPECT beviljas 200 000 kronor till projektet Resonans som är ett samarbete mellan SPECT scenkonst och ljuddesigner Tim Bishop. Projektet undersöker utvecklandet av digitala tekniker inom scenkonst och mynnar ut i en föreställning. Föreställningen kommer att spelas för cirka 5 personer och kan spelas ett flertal gånger på spelplatsen.

   Föreställningens tematik handlar om ett ”relationsdrama” som handlar om förhållandet mellan individ och kollektiv och genom hörlurar kommer publiken uppleva olika perspektiv av samma berättelse. Föreställningen beräknas ha premiär i december 2022.

  • Spinning Compass beviljas 92 000 kronor till projektet En dos cirkus tack! Spinning Compass är en cirkusensemble som består av Andrea Hilario och Johannes Starke. Tillsammans med ytterligare en till tre cirkusaktörer ska de skapa en samtida cirkusföreställning som både kan spelas offentligt på cirkusskeppet Johanne samt särskilt anpassade föreställningar som riktar sig till personer som bor på LSS boende. Föreställningen kommer att visas offentligt under två tillfällen i Malmö i augusti samt på LSS boenden i Malmö, Skurup, Ystad, Landskrona och Trelleborg under hösten. Föreställningen på LSS boenden kommer att anpassas efter de specifika behov och förutsättningar som finns på varje plats.

  • TankeKraft Förlag beviljas 100 000 kronor för att arrangera författarbesök på Östhems bokhandel i Rörum i Simrishamns kommun. Syftet är att bryta storstadens utbud av litterära arrangemang och göra det möjligt för aktuella svenska författare att besöka en bokhandel bortom stadskärnan och därmed kunna samtala för och med nya läsare.

   Projektet består av 12 författarbesök under 2022. Medverkande författare från hela Sverige med egna lokala och historiska erfarenheter som genom sina böcker och livsöden öppnar upp och länkar samman möten mellan lokala och kulturella identiteter. Östhems bokhandel har som målsättning att bli en skånsk litterär nod på landsbygden (Rörum, Simrishamns kommun) under lång tid framöver i samverkan med kommun och föreningsliv inom natur- och kulturområden.

  • Teater Dictat beviljas 140 000 kronor för produktion av Den andre, en scenisk queerfantasi med utgångspunkt i Edward II av Christopher Marlowe, ett drama från 1592 med teman som sodomi, makt, ambition, gränslöshet och normöverskridande samtliga hotfulla mot de sociala ordningarna.

   Genom queer-teori tar Dictat sig an Edward II, som de påstår i sitt ursprung är en uttalad queertext, men som “heterofierats” av vår samtid. Teater Dictat vill utforska ursprungsverkets maskuliniteter ur ett queer-perspektiv och därifrån skapa ett nytt narrativ av Marlowes pjäs förankrat i vår samtid. Genom sin dekonstruerande metod kommer berättelsen filtreras genom skådespelarnas egna erfarenheter och på så sätt relatera till samtiden och universella frågeställningar.

   Föreställningen där teater, film och hörspel finns vid sidan av skådespelarnas fysiska närvaro i rummet skapas av ett mycket kompetent team för fyra skådespelare i alternerande roller Föreställningen produceras för en tänkt turné i Sverige.

  • Teater Interakt beviljas 200 000 kronor för att producera en interaktiv ljudvandring i ett köpcentrum. Den konstnärliga idén utgår från ett medskapande arbete med communityt kvinnor i åldern 30plus med erfarenhet från migration. Tre yrkesverksamma konstnärer inom ljud- bild- och videokonst från olika håll i Skåne med egna erfarenheter från migration deltar i det konstnärliga teamet. Till produktionen skapas även ett program för en blackbox med ett interaktivt innehåll för av och med målgruppen.

   Ett mål för projektet är att utforska hur migrationserfarenheten kan vara en tillgång i omställning till en mer hållbar livsstil, socialt och ekologiskt. Samarbetspartners i projektet är organisationer vars verksamheter vänder sig till specifikt kvinnor. Centralt för dessa organisationer är också att de arbetar med social och miljömässig hållbarhet genom småskaligt lokalt företagande och kollektiva affärsmodeller exempelvis Winnet Malmö, Yallatrappan, Sedef, Internationella kvinnoföreningen Malmö (IKF) och Botildenborg. Inter Act samarbetar även med Vasakronan (ägare och förvaltare av bland annat köpcentret Triangeln i Malmö) som arbetar aktivt med miljö och stadsutveckling

  • The Original Five beviljas 49 000 kronor för att arrangera Classic Meet Folk i oktober 2022. The Original Five är ett Malmöbaserat bluegrass-band som tillsammans med den schweiziska kammarorkestern Barock Nordwest sedan ett par år har ett etablerat samarbete med återkommande konsertverksamhet i Schweiz. Det är ett genreöverskridande och internationellt utbyte där de två musikgrupperna möts och inspireras av varandra att hitta nya uttryck. I detta projekt vill The Original Five bjuda in några musiker från Barock Nordwest till Skåne för gemensamma konserter i oktober 2022. Preliminärt ska konserterna genomföras i Malmö och Skurup.

  • The Scandinavian Opera Society beviljas 200 000 kronor till uppsättningen av den nyskrivna operan Candidus sommaren 2022. Operan handlar om ensamhet, hemlängtan, förlorad kärlek och kärlek till naturen och bygger på poeten Vilhelm Ekelunds diktsvit med samma namn samt Karin Boyes dikt Munnarna. I Candidus medverkar två sångare och en orkester och föreställningen kommer spelas tre gånger i hembygdsparken Perslund i Åstorp. Operan är även tänkt att bli startskottet för en operafestival för nyskrivna verk, där publiken kommer ha sista ordet om vilka operor som ska sättas upp.

  • Visit Lund AB Lunds kommun beviljas 150 000 kronor barnboksfestivalen Litteralund 2022. Festivalen har funnits sedan 2005 och vuxit till att bli Sveriges största barnboksfestival med internationell utblick och inblick. Stödet ska göra det möjligt att genomföra festivalens tvådagarskonferens fysiskt på plats men också som en livestreamad hybrid för större spridning nationellt och internationellt.

   Festivalen samverkar bland annat med folkbiblioteken, Lunds konsthall, Lunds Domkyrka, Skissernas museum och flera andra mindre lokala aktörer. Nationellt samarbetar festivalen med Sveriges Författarförbunds debutantpris Slangbellan, samt med Astrid Lindgren Memorial Award. Det finns även ett visst samarbete med många av de svenska barnboksförlagen. Målgruppen barn och unga är delaktiga i festivalutbudet och i själva genomförandet av festivalen.

  • Ödåkra Jazz beviljas 140 000 kronor för att arrangera Ödåkra Jazzfestival. Föreningen vill följa upp förra årets lyckade festival i Ödåkras gamla spritfabrik utanför Helsingborg. I augusti 2022 arrangeras jazzfestivalen under två dagar, då publiken får möta såväl internationella jazzmusiker som musiker och band från Sverige. Målet är att nå en bred publik, både den jazzintresserade och andra målgrupper. Yngre jazzmusiker ges möjlighet att spela med mer etablerade artister och en riktad satsning görs även för att nå barn och unga, från kulturskola, musikgymnasium och folkhögskolor med musikprofil.

  • Anti AB får 200 000 kronor för att arrangera ett femtiotal litterära evenemang under 2022. Arrangemangen görs i samverkan med en skara medverkande såsom enskilda kulturarbetare och författare, förlag, samt andra kulturinstitutioner. De som medverkar är ett tvärsnitt av litteratur- och konstsverige, unga och oetablerade liksom de mest tongivande rösterna.

   Kritiker, författare och poeter, konstnärer, musiker, akademiker och forskare, förläggare, filmare, redaktörer och journalister som kommer från hela landet samt från Danmark och Europa, USA och andra kontinenter. Fokus ligger på det skrivna ordet och därmed på svenska språket, men ofta genomförs också presentationer på andra språk. Projektet har som ett sidospår intresse för judisk kultur och minoritetsspråket jiddisch. Under året kommer föredrag, litteratursamtal, uppläsningar, utställningar och artist talks, performances, konserter och teaterprojekt äga rum i stort sett varje vecka under hela året. Syftet är att främja litteratur och läsande och konst och kultur i Skåne, att förmedla och sprida samtida bokutgivning och att generera konstnärligt skapande.

   Projektet pågår under hela 2022, främst i Malmö, men även på Österlen i samverkan med Rikstolvan och Östhem samt Hedlandet i Lunds kommun.

  • Bobbi Lo Produktion får 200 000 kronor till en föreställning som sätter fokus på ”koloniseringen” och hur vi i västvärlden på olika sätt utnyttjat en ursprungsbefolkning. Föreställningen är interaktiv och publiken spelar också en tydlig roll som de som blir koloniserade. Bobbi Lo är en konstnärsduo och består av Lava Markusson och Michal Tang.

   Föreställningen ska tas fram i samarbete med referensgrupper från gymnasieskolor i Malmö. Projektet är även ett internationellt samarbete med dansare, musiker och andra medskapare från Danmark, Färöarna och Grönland. Research och förberedelsearbete inför produktionen startar i februari/mars 2022 och premiären är planerad att äga rum i Malmö i november. Föreställningen skapas i olika residens på bland annat Dansstationen och Danscentrum Syd. Dessutom sker visst researcharbete i samarbete med aktörer i Halland, Danmark, Färöarna och Grönland.

  • Candy Club får 100 000 kronor för projekteringen av föreställningen Vinterzirkus. Bakom Candy Club står en person som heter Albin Ganovic. Vinterzirkus är en föreställning/projekt som hämtar mycket av sin inspiration från traditionell cirkus, bland annat genom att spela föreställningen i ett stort cirkustält. I Vinterzirkus har han etablerat ett samarbete med en finsk nycirkusgrupp men kommer även anlita lokala/regionala cirkusartister.

   Produktionsarbetet påbörjas under våren 2022 för att sedan leda fram till en färdig föreställning som ska presenteras för publik i Malmö och Helsingborg under november och december 2022. Det kommer både bli offentliga föreställningar och skolföreställningar.

  • ENT via Aamås Kjelsson AB får 150 000 kronor för att göra en hyllningsföreställning i och till stora träd. ENT är en konstellation med cirkusartister, musiker och dansare från Skåne, Stockholm och Norge. De vill utforska träden i dess olika dimensioner och skapa en rörelse- och musikbaserad upplevelse. Genom att väcka publikens egna minnen och associationer hedras träden och föreställningen vill lyfta fram både deras symboliska och sociala funktion.

   Föreställningen kommer att utspela sig i och runt ett träd som utgör föreställningens scenrum. Tanken är att den ska gå på turné och då anpassas utifrån de förutsättningar som respektive träd innebär. Föreställningen kommer att skapas i residens i tre olika träd i Skåne (Simrishamn), Norge och Estland under sommaren 2022.

  • Freebird Operacompany Malmö får 275 000 kronor för att sätta upp den nyskrivna kammaroperan 2021 som ska gestalta 100 år av kvinnlig rösträtt. Den fria operagruppen Freebirds vision är att skapa ny opera som en stark scenkonstform med nutida perspektiv, tolkningar och gestaltning. Med musik av tonsättaren Andrea Tarrodi och libretto av regissören och dramatikern Helena Röhr är operan ett drömspel om osedda kvinnors historia, en tidsresa och ett psykologiskt utvecklingsdrama om en kvinna som representerar många liv och öden. Hon vandrar genom seklet mellan de olika roller som kvinnor tvingats ta, spela och bära med både känslomässiga och politiska insikter och konsekvenser. Premiären är planerad till hösten 2022 i Malmö, för att därefter gå på turné i Skåne och övriga Sverige.

  • Frida Alkestrand Christiansen får 80 000 kronor för att visa 11 utställningar i Macken, ett temporärt galleri i en nedlagd bensinmack på Tessins väg 9b i Malmö. Byggnaden från 1953 har i många år stått öde men har under sommaren 2021 förvandlats till ett utställningsrum där besökaren endast kan titta in genom de stora fönsterrutorna, som ett stort tittskåp. Under 2022 kommer 11 utställningar visas i lokalen. De utställande konstnärerna söker en utställningsperiod via en öppen utlysning, därefter görs ett urval. Macken Malmö bidrar till en förnyad stadsbild där en nedlagd verksamhet, i en lokal bygd för andra ändamål, blir aktiverad och ges en annan samhällsfunktion genom att vara ett utställningsrum.

  • Förord – Litteratursällskapet Helsingborg får 75 000 kronor för att skapa en litterär plattform för skrivande och läsande människor i nordvästra Skåne. Denna ansökan gäller fortsättningen på projektet som fått utvecklingsstöd tidigare. Under vintern och våren 2022 ska man genomföra ett antal evenemang i form av skrivarverkstäder, workshops, litterära scener med fokus på genrebestämd text. Varje evenemang lyfter nya röster sida vid sida med etablerade författare. Projektet äger rum i samverkan med Dunkers kulturhus i Helsingborg, men söker sig också till andra platser och kommuner inom Familjen Helsingborg för att hitta ny publik och nya författarröster.

  • Idas Apolonia ekonomisk förening får 100 000 kronor för att producera den musikaliska föreställningen Trollvind för mindre barn (3–5 år) på Kulturhuset Anders i Höör våren 2022. Musikgruppen Apolonia vill skapa en saga som bygger på aktiv interaktion och där barnen vandrar runt med Apolonia till olika miljöer och situationer. Tanken är att Trollvind ska få ett drömlikt uttryck, där Apolonia förenar det vemodiga och sköra med det medryckande och underfundiga i musik som består av sång, gitarr, mandolin, kontrabas, fiol och slagverk. Barnen upplever sagan genom att själva vara en del av skapandet med hela kroppen, rösten, agerandet och sången. Föreställningen ska efter avslutad spelperiod i Höör gå på turné i Skåne.

  • Impact Unified AB får 100 000 kronor till virtual reality-verket The Crossing. Syftet med verket är att öka förståelsen för flyktingars situation genom att synliggöra människorna bakom siffrorna. The Crossing utgår från 3 kortfilmer som genom virtual reality (VR) och tillhörande scenografi speglar flyktingar som korsar medelhavet. Berättelsen utspelar sig både på scen och i det virtuella rummet. Ljud- video- och ljusinstallationer är en del av den sceniska installationen. Syftet är att få publiken, målgruppen är i första hand ungdomar och unga vuxna, att stanna upp och reflektera över sin egen och andras utsatthet och stimulera till samtal.

   Föreställningen kommer att sättas upp och ha sin premiär på Skillinge teater i Simrishamn, i maj. Senare under 2022 kommer den visas på Dunkers kulturhus i Helsingborg, där den ska ingå i en större tematisk utställning. Därefter kommer den att visas i Göteborg och på två platser i Tyskland. Upplevelsen kommer också vara tillgänglig via en webbplats. Manus skrivs i samarbete med invånare i Simrishamn som kommit till Sverige som flyktingar.

  • Joanna Holewa Chrona får 77 500 kronor för att göra färdigt en föreställning som ska ha premiär på Dansstationen/Palladium i januari. Det är en dansföreställning på temat ”vatten” skapad av duon Joanna Holewa Chrona och Yared Tilahun Cederlund. Duon utgår från sina individuella rörelsemönster som är utformat och inspirerat av ett flertal kulturella danser: Streetdance och liknande uttryck från den afrikanska diasporan. Utan stereotypiskt maskulina och feminina rörelser svävar dansarna över gränser för vad som kan uppfattas som manligt och kvinnligt för att förenas i “vattnets rörelser”.

  • Konstnären Kalle Brolin (enskild firma) får 50 000 kronor till projektet ”Fältstation 293/Höja”. I projektet ska Kalle Brolin undersöka hur det skånska landskapet över tid har påverkats av två industrier: kolgruvor och sockerbruk. Insamlade bilder av Skånes landskap ska visas för publik i en fältstation - ett specialbyggt Attefallshus - tillsammans med konstverk av internationella konstnärer. Bilderna kommer från konstnären själv, kollegor, samt från bland annat arkiv och hembygdsföreningar. Fältstationen finns i byn Höja i Ängelholms kommun och är öppen dagligen för publik juni-augusti 2022 och därefter för bokade besök året ut.

  • MALMÖTXT får 150 000 kronor för att arrangera totalt åtta evenemang under 2022 för en litteratur- och kulturintresserad allmänhet i Öresundsregionen. MALMÖTXT arrangerar en mötesplats för litteraturen som kombinerar uppläsningar av och samtal med etablerade författare med öppen scen och nya röster. Medverkande kan delta digitalt och det kommer bli interaktiva experiment i skärningspunkten mellan scen och text.

   Målet är att till varje tillfälle boka en internationell, en svensk och en nordisk författare. Projektet äger i huvudsak rum i Malmö, men även på andra platser i Skåne, Öresundsregionen och i Norden i samverkan med andra scener, festivaler och mötesplatser. Målgrupperna består dels av en bred litteratur- och kulturintresserad allmänhet, dels personer som står på tröskeln till ett eget skrivande eller läsande, unga som vuxna, men också personer som idag inte har någon given relation till den litterära samtiden.

  • Martin Küchen enskild firma får 40 000 kronor till en konsertturné i Skåne med cykel sommaren 2022. Küchen & Müntzing Scheibenhonig är en duo som består av saxofonisten Martin Küchen och friimprovisatören Herman Müntzing. Uppdelat i två cykelrutter i västra respektive östra Skåne vill duon ge totalt sex konserter på utvalda platser, sittande på en matta där publiken kommer i närkontakt med det musikaliska skeendet. Musikerna avser att använda varsin flakcykel för resa och transport av utrustning och kommer att planera turnén i samarbete med spelplatser och kommuner. Målet är att genomföra konserter både i städer som Malmö och Helsingborg och på landsbygden, till exempel Österlen.

  • Poesidagar i Malmö får 60 000 kronor för att arrangera Världspoesidagarna under tre dagar i mars 2022. Världspoesidagarna innehåller litterära salonger med lyrik och utbyte mellan språk och kultur. Internationella poeter deltar och det blir samtal med poeterna och översättarna efter att poesiuppläsningarna ägt rum. Även publiken kommer att få utrymme för att läsa egna dikter.

  • Rikstolvan Konst AB får 275 000 kronor till sin programverksamhet under år 2022. Rikstolvans program 2022 har ett brett anslag över flera konstområden. För fjärde året planeras bland annat internationella samtidskonstnärer med yngre regionala konstnärer, forskar- och författarsamtal, poesifestival, performance och konserter. 2022 byggs en ny scen, en arena av rundbalar på åkern nedanför Rikstolvan. Årsprogrammet har förankring och görs i samarbeten på både lokal, regional, nationell och internationell nivå såsom Östhems bokhandel i Rörum, Jazzkvällar med Musik i Syd, Malmöbaserade scenkonstgruppen Bombina Bombast, plattform för Centrum för Fotografi, den samiska textilkonstnären Britta Marakatt-Labba och Berlin-baserade samtidskonstnären Tino Seghal och flera andra.

  • S O J Scenkonstproduktion får 100 000 kronor för att färdigställa dansföreställningen SOJ Rock. S O J består av scenkonstnärerna Sara Ekman (Helsingborg), Ola Simonsson (Lund) och Jonas Svensson (Malmö). Dansföreställningen kommer att handla om att ta tag i sina drömmar och att våga vara sig själv och bryta normer oavsett vem jag är eller var i livet jag befinner mig. Ramen för föreställningen är att de tre medverkande konstnärerna vill skapa ett punkband. S O J har i sina tidigare föreställningar tagit sig an teman som tennis och julfirande och är något så ovanligt som ett seriöst danskompani som arbetar medvetet med humor som uttryck.

   Föreställningen ska ha premiär på Dansstationen i Malmö i april 2022. Därefter har de klart med föreställningar i Lund och Helsingborg. Föreställningen fungerar för alla åldrar och kan presenteras för turné både som offentlig föreställning och skolföreställning.

  • Sen Kridt får 135 000 kronor till ett nytt tvärkonstnärligt musikaliskt scenkonstverk som heter Mylla. Verket består av två delar och ska behandla människans känslomässiga och ekonomiska förhållande till jord. Verket utformas kring berättelser som tar avstamp i skånska jordbrukares vardag, i nutid och framtid. Materialet till verket skapas i direkt dialog mellan tre musiker och nio yrkesverksamma jordbrukare som också kommer medverka på scen tillsammans med musikerna. Scenografin byggs på bit för bit under föreställningens gång och skapas av konstnärsgruppen Gylleboverket. Efter avslutad föreställningsperiod övergår scenografin till att bli ett självständigt interaktivt verk, en utställning med tillhörande polyfon musik.

   Verkets övergripande musikaliska strategi är baserad på kompositör Halla Steinunn Stefánsdóttir praktik och intresse för att undersöka olika platsers betydelse. Projektet ska pågå från den 1 mars till den 18 september 2022.

  • Skånska Operan får 150 000 kronor för att under sitt 30-årsjubileum 2022 sätta upp kortoperan Björnen med musik av William Walton, efter Anton Tjechovs pjäs med samma namn. Målet är att göra en komisk kammaroperaföreställning med lätt ton och hög konstnärlig kvalitet. De tre rollerna i Tjechovs pjäs är starka karaktärsteckningar med djup psykologisk förankring och musiken är skriven för piano, flöjt och cello. Föreställningen kommer att ges på turné i Skåne våren 2022 för att därefter erbjudas teaterföreningar i hela landet under hösten.

  • SmartSE/ Mikkel Hobitz får 100 000 kronor till en cirkusföreställning som tar sin utgångspunkt i ett utforskande i en metafor om att vi alla är någon slags behållare/container. I föreställningen medverkar tre cirkusartister som alla även är musiker. Parakrobatik, cyr wheel och jonglering är några av de cirkusdiscipliner som används och blandas med musik med framförd med nyckelharpa, gitarr, fiol, trummor med mera.

   Föreställningen vänder sig till barn mellan 6–12 år. Produktionen sker som ett utforskande i olika residens på bland annat Karavan, Stenkrossen, Landskrona Teater, i Västerås, Luleå och i Danmark. Premiären är planerad till november 2022.

  • Södra Communityteatern får 250 000 kronor till projektet Our Common Ground. Projektet har uppstått ur ett mycket framgångsrikt Ung i sommar teaterprojekt i Malmö. Åtta ungdomar i åldersspannet 16–18 år arbetade med lön i ett teaterprojekt i Folkets park under professionell ledning. Efter avslutad tid bestämde sig ungdomarna för att fortsätta med teater. De unga har valt att tillsammans med Malmö Stadsarkiv undersöka Malmös historia med utgångspunkt i Ungdomens hus. De vill undersöka och synliggöra individens möjligheter att som ung skapa förutsättningar för att delta i Malmös framtida utveckling. Med communitykulturens arbetssätt skapar professionella och icke-professionella aktörer en föreställning som bygger på Södra Communityteaterns researcharbete, framtagande av manus och skådespeleri/gestaltande av berättelsen. Skådespelaren och regissören Andrew Kelsey arbetade med ungdomsgruppen i Ung i sommar teaterprojektet och kommer fortsatt att leda ungdomarna i projekt Our common ground. Kelsey har stor erfarenhet av communitykultur både som skådespelare och regissör, från olika Communityprojekt i New York. Projektet startar 1 december och har slutdatum den 15 juni 2022.

  • Söndrebaljsoperan får 150 000 kronor till festivalen In Between Music Festival. Det är en festival för musik som inte passar in i genrer och mallar, liksom de musiker som arbetar brett och inte låter sig kategoriseras. Festivalen ska genomföras för tredje gången sommaren 2022 i nordvästra Skåne och kommer tematiskt att ha ett särskilt fokus på den mänskliga rösten. För att nå barnfamiljer och personer med funktionsnedsättning planeras även för en barnföreställning samt en specialanpassad konsert för personer på särskilda boenden. Lokala artister och studenter från folkhögskolor är förband och får möjlighet att möta professionella musiker, spela i ett nytt sammanhang och för en annan publik. Festivalen kommer även att streamas.

  • Teater Insite får 250 000 kronor för att skapa föreställningen Arkiv i samarbete med Skånes Arkivförbund för att undersöka komplexa teman som minne och medvetande. Föreställningen gestaltas i ett interaktivt rum med sinnliga och sensoriska upplevelser och med ett inslag av minnesförvanskning genom att publiken ges möjlighet att påverka minnena. Arv och kollektiva minnen ställs i förhållande till olika kvinnors plats i historien. Ljudkonstnären Tim Bishop medverkar i projektet för att skapa nyckelljud. Publikens personliga minnen vävs in i föreställningen som därför blir olika för varje gång den spelas. Teater Insite vill sätta ljus på minnets roll och betydelse för tillkomsten av människans identitet och självuppfattning samt hur minnet påverkar individens handlingar i nutid och i framtid. Teater Insite blev beviljade produktionsstöd våren 2021 för en förstudie som ligger till grund för produktionen Arkiv.

  • Teaterrepubliken får 200 000 kronor för att producera och spela Modern konst under våren 2022. Det är en kontrafaktisk föreställning (en alternativhistoria) om den konceptuella konstens födelse och utveckling på scenerna i Malmö.

   Föreställning vill leka med tanken att den moderna konsten egentligen är ett konceptuellt verk som en handfull konstnärer skapat i lönndom under det senaste seklet. Teaterrepubliken framlägger ett tankeexperiment om att hela den konceptuella rörelsen är en utstuderad bluff, en konspiration av konstnärer som Hirst, Abramović och Duchamp med syfte att föra publiken och besökarna bakom ljuset. Med föreställningen vill Teaterrepubliken undersöka varför den moderna konsten är så provocerande för många människor.

  • A+A Scenkonst får 41 800 kronor till produktionen av Den lilla sjöjungfrun. Det ska bli en sensorisk performanceföreställning, där scenografi och visuellt uttryck står i centrum för berättandet, inte texten. Produktionen utgår från H C Andersens klassiska saga som berättas i en samtida tappning. Teman är avundsjuka, identitet och tron om längtan efter tvåsam kärlek med en man, när sökandet istället är efter någon annan mening i livet. Dessa teman är tätt sammankopplat med känslan av att vilja offra allt bara för att komma bort, längta efter något större och att hitta sin plats i livet. Publiken bjuds in till ett ”undervattensrum” i vilket de får uppleva en gestaltning av Den lilla sjöjungfrun. Genom kostym, mask, ljud, kropp och text kommer karaktärerna gestalta en berättelse med fokus på visuella narrativ, materialitet och sinnesupplevelser snarare än dialog.

   Eftersom produktionen främst ska upplevas genom ljud, ljus och taktila upplevelser blir föreställningen tillgänglig för fler.

   Föreställningarna är planerade att spela på Bastionen i Malmö med premiär den 27 januari 2022.

  • Albertsson Gröning får 100 000 kronor till produktionen av Katakombe. Det är en nyskriven, musikdramatisk, föreställning som utgår från frågeställningar om hur långt vi människor är beredda att gå för att försvara rätten att vara de vi är och vad som händer med vårt samhälle och vår demokrati när yttrandefriheten begränsas. Föreställningen bygger på tre olika och verkliga människoöden som aldrig möttes men vars liv påverkats av Nazismen.

   Målgrupp för projektet är gymnasieungdomar, unga vuxna och vuxna. En referensgrupp bestående av gymnasister från ett flertal kommuner i Skåne ska kopplas till produktionsarbetet. I samband med skolföreställningarna erbjuds ett pedagogiskt material i form av lärarhandledningar samt workshops för eleverna. Föreställningen kommer spelas samma år som Förintelsekonferensen, förhoppningsvis, hålls i Malmö, och ska även gå på turné till ett flertal skånska kommuner.

  • Circus by me får 170 000 kronor till föreställningen CykelCirkus. Circus by me består av akrobaten Rebecka Nord från Ystad. Hon vill skapa en ambulerande cirkusföreställning som ska turnera på cykel i Skåne under sommaren. Utgångspunkten är känslan av hur det var ”när cirkusen kom till byn” och de vill sprida glädje, skratt och hopp när de kommer. Kramar är temat för föreställningen. Hur kramar, eller avsaknaden av fysisk kontakt, påverkar oss. Förutom Rebecka medverkar tre andra cirkusartister och två musiker i projektet. Musikerna kommer från konstellationen SKROT, Anna Cederquist och Martin Harborg. I projektet vill de koppla ihop sig med cirkusaktörer och arrangörer i regionen. Cykelcirkusen skulle kunna fungera som förband till andra planerade cirkusföreställningar – utomhus – i Skåne. De har etablerade kontakter i Ystad, Malmö, Landskrona, Skurup, Simrishamn och Kristianstad och fler platser kan tillkomma.

  • Firma Ida Johanna Höög får 47 000 kronor för att producera föreställningen ”Nära – långt ifrån”. Syftet är att ta fram en interaktiv föreställning som genom musik, dans och teater undersöker temat närhet och avstånd utifrån barns upplevelser av coronapandemin. Tillsammans med förskolebarn undersöker musikern Ida Höög och scenkonstnären Emelie Willman hur man kan hitta nya vägar att nå varandra, säga hej eller höras. Hur kommunicerar vi över avstånd, hur når vi fram och kan man känna sig sedd trots att man är långt ifrån?

   Manus skapas utifrån intervjuer med barn kring närhet, ensamhet, längtan och hur pandemin har påverkat vilka de kan träffa och inte. Publikinteraktionen leder till en ljudimprovisation och en rumslig installation, där barnen är aktiva medskapare av händelseförloppet och spelplatsens form, på förskolor i mittskånska kommuner under våren och hösten 2021.

  • Föreningen för Mixkultur får 95 000 kronor för att producera ”Midvinterkonsert – sång och berättande från urgamla jultraditioner”. Vintersolståndet har varit en viktig högtid för människor på norra halvklotet. Hur såg jultraditionerna ut innan det som vi kallar för jul blev till? Hur blandades de urgamla berättelserna med de kristna? Med sång, berättande, blåsinstrument och kantele undersöks midvinterns ritualer från förr i en konsertproduktion med premiär i Malmö i december 2021.

   I fokus står Anna Fält, mångsidig musiker inom folkmusik och expert på den finsk-ugriska sångtraditionen och den finska runåsången, tillsammans med ytterligare en musiker och en berättare. Mix Musik står bakom produktionen och ansvarar för turné och marknadsföring. Den tvåspråkiga konserten är tänkt att turnera både i Skåne, övriga Sverige och Finland.

  • Föreningen Hasse och Tages vänner får 200 000 kronor till projektet Picassos äventyr i Tomelilla. Hasse & Tages film Picassos äventyr har gett inspiration till en nytolkning av konstnären Peter Johansson där han likt förlagan vill ta upp samtida frågor om ondska, rasism och konstnärlig hybris. Projektet genomförs i samarbete med Tomelilla konsthall, Hasse och Tage museet, KKV Monumental, Momsteatern och produktionsbolaget Bright film.

   Elva scener ur Picassos äventyr ska tolkas och nyinspelas. Film som sedan blir en utställning, kanske i form av ”titthålsfilm”. Scenografin byggs på KKV Monumental för att sedan byggas upp på Tomelilla torg, konsthallen och Hasse och Tage museet där inspelningen sker i augusti 2021. Utställningen har vernissage försommaren 2022. I ett senare skede ska manus, film och scenografi återanvändas till en scenföreställning på Momsteatern.

  • Höganäs Bokfestival får 100 000 kronor för att arrangera Höganäs Summer Book Festival med seminarier, föreläsningar, utställningar och skolprogram. Festivalen samverkar med bokförlag, besöksplatser inom den lokala näringen och med andra kulturplatser som till exempel bibliotek, men även med kulturfestivaler och kulturaktörer i bland annat Island, Norge och Danmark.

  • Iggy Malmborg Cozy Claustrophobic Productions får 100 000 kronor till produktionen av Les non-dupes errant, en föreställning i tre akter som vill undersöka och belysa mönster av exkludering. Det är ett stycke för tre skådespelare och en docka som uteslutande utgår från ett av människans fem sinnen nämligen synen. För att öka känsligheten hos betraktarens syn plockas ljudet bort och föreställningen framförs under total tystnad.

   Iggy Malmborgs konstnärliga arbete utgår från en Queer praktik som i denna produktion delvis handlar om att synliggöra och ifrågasätta normativa sätt att producera och ta till sig scenkonst. Hans produktioner riktar sig oftast mot en marginaliserad grupp, så även denna. Kopplat till föreställningarna kommer samtal att arrangeras med teckentolk.

   Produktionen bygger på ett brett samarbete mellan ett flertal produktionshus som utöver scen för publikmöte erbjudit residensplats; Black Box Teater (Oslo), Inkonst (Malmö), Frascati Theatre (Amsterdam) Rosendal Teater (Trondheim) BIT-Teatergarasjen (Bergen) och Malmö Dockteater.

  • InDiscourse får 150 000 kronor till projektet NY DIALOG / NYA VINKLAR. Projektet bygger vidare på ursprungsverket NYA VINKLAR som skapades i Varvsstaden, Malmö, av Jeanette Gostomski. Nu vill Jeanette tillsammans med danskonstnären Emma Ribbing utveckla konstverket till en formskiftande organism som skapar rum för dialoger, i tillfälliga utställningar i Lokstallarna i Malmö, i Brunnshög i Lund och Pixla Piren i Helsingborg. Med avstamp i arkitekturen skapar konstverket ett tillfälligt offentligt rum i stadens mellanrum.

   Genom dans och dialogprocesser vill projektet uppmärksamma hur våra framtidsvisioner formas av konst. Vad påverkar rörelsemönster i det offentliga rummet och hur ruckas normer kring rörelse genom gestaltad livsmiljö? Verket omskapas konstant utifrån dialoger med de inbjudna gästerna som kan komma från olika miljöer och sammanhang och bestå av personer med skiftande åldrar och bakgrunder.

  • Interim kultur AB får 80 000 kronor till produktionen av Babyhood, ett polyfont solo som utforskar fetischering av ung femininitet. Genom att sammanföra bildkonsttraditionens vanitas-stilleben och litteraturens Lolita-figur adresseras samtidens skräck för åldrande. Projektets syfte är att ge en intressant estetisk form åt existentiella frågor som rör åldrande och förgänglighet. I en samtid som skyr döden och hyllar ungdom blir Babyhood ett sätt att problematisera denna logik utan att komma till en entydig slutsats.

   Föreställningen planeras har premiär den 25 augusti 2021 på Inkonst i Malmö. Produktionen är ett samarbete mellan Inkonst, Inter Arts Center (IAC), Skogen i Göteborg och Turteatern i Stockholm. På varje spelplats arrangeras eftersamtal i samband med föreställningen för att fördjupa de sociala aspekterna av verket i dialog med publiken.

   En digital läsecirkel ska skapas och spridas via sociala medie-kanaler där man kan följa hela arbetsprocessen.

  • Jesper Nielsen enskild firma får 90 000 kronor till ett projekt som handlar om att skapa en musikföreställning utifrån ”Nils Holgersson underbara resa genom Sverige”. Föreställningen ska framföras för barn och deras familjer på Fredriksdal museer och trädgårdar i Helsingborg våren och sommaren 2022. Föreställningen består av tre delar: en inledande instrumentverkstad, en ljudpromenad och en konsert, med nyskriven text och musik. Två tonsättare och två musiker står bakom de ljudande gestaltningarna av landskapen från söder till norr och musiken kommer att framföras tillsammans med bearbetad text av dramatikern Hanna Nygren, utifrån Selma Lagerlöfs berättelse.

  • Johanna Karlsson får 80 000 kronor till produktionen av Lonley Girl. Det är ett interaktivt verk där publiken är både vittnen och medskapare. Projektet är inspirerat av lonelygirl15, en interaktiv, webbaserad serie som fick stor spridning på Youtube under 2006. Serien kretsar kring en tonårstjej som berättar om sig själv och sitt liv i sin videodagbok på Youtube, under aliaset lonelygirl15.

   Syftet med projektet är att undersöka människans relation till sig själv på internet i förhållande till vilka vi är i våra fysiska liv. Projektets tema tar sin grund i frågor om existentiell ensamhet och vilken makt vi har att påverka våra, såväl digitala som fysiska liv.

   Ungdomar från Malmö bjuds in att delta i en workshop ledd av en digital kommunikatör för att bli en del i utvecklandet av verket. Tillsammans med referensgruppen kommer de att arbeta med karaktären Lonely Girl, samt testa olika metoder för interaktion genom sociala medier.

  • Konstkiosk får 150 000 kronor för projektet ”Konstkiosk - Parallella berättelser”, ett konstprojekt med internationella konstnärer och arkitekter som kommer att äga rum under sommaren i och runt omkring en mobil konstkiosk i Trelleborg. Projektet rymmer utställningar, installationer och samtal kring konstens och arkitekturens roll i det offentliga rummet samt platsens betydelse förr och idag.

   Konstkiosk äger rum i det offentliga rummet på en plats (Strandridaregatan i Trelleborg) där samtidskonst vanligtvis inte finns. Konstkiosk metod har medborgardialog som utgångspunkt som bygger på ett research- och dialogarbete på gatunivå. Projektet samverkar med bland annat LTH – Arkitektskolan, SLU Alnarp, Trelleborgs museum. Trelleborgs kommun och Axel Ebbes konsthall (för arkivmaterial).

  • Kroppsklubben får 130 000 kronor till föreställningen HUD. Kroppsklubben består av danskonstnärerna Jilda Hallin och Lisa Nilsson. De har tidigare skapat föreställningar med kroppen som tema och vill nu ta sig an huden. HUD är en interaktiv föreställning för lågstadiebarn. Utifrån en segdragen känsla av distans inför den egna och andras kroppar till följd av coronapandemin vill Kroppsklubben med föreställningen uppmärksamma hudens betydelse, vårt behov av beröring och hur vi på ett tryggt sätt kan komma nära andra kroppar igen.

   Föreställningen skapas som ett sydsvenskt samarbete mellan Skåne och Blekinge med premiär på Barnens Scen i Malmö i september för att därefter erbjudas som skolföreställning på turné. Under produktionsperioden kommer de att arbeta med referensgrupper bestående av barn från målgruppen.

  • Kulturföreningen IVER får 100 000 kronor till produktionen av Festen som är ett dansverk för fem dansare skapat av koreograf Viktor Fröjd. Han har sin bakgrund i streetdance-traditionen och har utvecklat ett eget språk och en egen metod för konstnärligt skapande där olika dansstilar och uttryck möts.

   Festen kommer att tas fram i två olika versioner, dels en scenföreställning på cirka 1 timme och dels en klubbversion på upp till 4 timmar. Målgruppen är tonåringar och unga vuxna. Föreställningen kommer att anpassas efter rummet/lokalen som den spelas i och alla som deltar på Festen är också medskapare.

   Föreställningen skapas framför allt i residens i Malmö på Danscentrum, Inkonst och Dansstationen men de har även samarbete med Dalateatern, Norrlandsoperan och Riksteatern i Hallunda som går in med produktionsresurser. Premiär för scenföreställningen är planerad att äga rum på Dansstationen under hösten 2021 och klubbversionen planeras ha premiär på Inkonst innan den presenteras på Dalateatern för att sedan erbjudas på turné regionalt, nationellt och internationellt.

  • Kulturhotellet får 200 000 kronor till gatukonstfestivalen ”Pow!Wow! Sweden”. Festivalen kommer ursprungligen från Hawaii och har de senaste tio åren spridit sig och genomförts över hela världen. Ett internationellt nätverk finns kring festivalen och nu tar den helsingborgsbaserade verksamheten Kulturhotellet den till Skåne och området Gåsebäck i Helsingborg.

   Under 23-30 augusti 2021 kommer skånska och internationellt verksamma målare att både tillsammans och enskilt uppföra flera både tillfälliga och permanenta muralmålningar, cirka 15 stycken. Det ska finnas väggar för ”prova-på”, guidade visningar, samtal och workshops för olika målgrupper. Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg är en samarbetspart för att nå ut till målgruppen barn och unga. Fastighetsbolaget Wihlborgs har upplåtit flera väggar för målningar och kulturföreningen kvarteret Portugal står för lokaler för scener och möten.

  • Lunds kommun/Litteraturhus Lund/Lund som litterär nod får 200 000 kronor för att genomföra festivalen Novellfest i Lund i september. Festivalen kommer att bli helt eller delvis digital, beroende på Covid-19-läget i samhället. I projektet ingår även att genomföra workshops i fyra skånska kommuner; Hörby, Helsingborg, Ystad och Lund. Dessa kommer att äga rum på olika platser bland annat i samverkan med biblioteken. Respektive bibliotek bjuder även in sina grannkommuner.

   En novelltävling ska också utlysas, i samverkan med skrivutbildningarna på Lunds universitet och folkhögskolor samt Folkuniversitetets Skrivarakademi. Det blir även workshops för barn och unga.

  • Ekonomiska föreningen Litteraturrundan får 50 000 kronor för att genomföra Litteraturrundan 2021, som äger rum första helgen i maj på olika platser runt om i Skåne. Ett hundratal författare och andra kulturarbetare öppnar upp sina hem och andra lokaler på landsbygden för att möta publiken. Föreningen kommer även att genomföra en hybridrunda genom att livestreama vissa aktiviteter och författarsamtal.

   Litteraturrundan skapar synlighet för lokala författarskap gynnar en bred samverkan lokalt mellan enskilda utövare, föreningsliv, bibliotek och andra mötesplatser inom kultur och näringsliv.

  • Maglehems Kulturförening får 40 000 kronor för att under perioden 8 – 25 juli 2021 producera en utställning med keramikern Lisa Larson och formgivaren/konstnären Gunnar Larson. Utställningen har en lokal prägel då den speglar deras konst från 60 års sommarvistelse i byn Maglehem. Utställningen genomförs i samarbete med galleri ROOTH:MAGLEHEM och de båda sönerna är engagerade i genomförandet.

   Kulturföreningen är liten men genomför årligen kulturarrangemang såsom filmvisning, workshops och ateljébesök. Föreningen och arrangemangen är viktiga för att stötta den kulturella infrastrukturen men också som förebilder för andra, att det går att genomföra kulturarrangemang på många olika platser i Skåne.

  • Paul Gardner Kraus får 50 000 kronor till projektet ”Experiment och dokument: klimatkrisen i film och samtal.” Paul Gardner Kraus vill med filmkultur och vetenskap ta sig an vår tids stora ödesfråga och skapa en produktiv, tvärdisciplinär mötesplats för artister, konstnärer och forskare som söker efter sätt att angripa klimatkrisen.

   Idén är att visa både en experimentell film, som skapar en känslomässig och kanske också en kroppslig upplevelse, och en dokumentärfilm, där klimatfrågorna behandlas intellektuellt. Efter filmvisningen följer ett möte och en expertföreläsning. Sju evenemang ska genomföras designade för att använda båda filmstilarna på ett komplimenterande sätt och skapa nya associationer hos publiken. Ett team med forskare från Lunds universitet kopplade till klimatforskning, filmvetare inom experimentell film samt filmkritiker är tillsatt. Projektledaren Paul Gardner driver biograf Hypnos i Malmö och har erfarenhet av att arrangera evenemang kring angelägna frågor och film. Fyra ”Experiment och dokument” planeras i Malmö och en vardera på biograf Scala i Ystad, Röda kvarn i Helsingborg och på biograf Södran i Kivik. Eventuellt blir det även en visning på biograf Kino i Lund.

  • Rikstolvan AB får 250 000 kronor för att producera utställningen av multikonstverket Tipping point i Skånefrös magasin i Hammenhög sommarsäsongen 2021. Tipping Point är en enorm skulptur av konstnärsduon Birget & Bergström som adresserar klimathotet och målet är att skapa en visuell, ljudkomponerad och poetisk upplevelse som tar avstamp i frågan ”Vilka livsvillkor vill vi att framtida generationer ska ha, men hänsyn till de val vi gör idag?”. Tipping Point kommer att premiärvisas i Skåne.

   Utställningen är ett samarbete mellan Rikstolvan, Skånefrö, Institutet för Framtidsstudier (IFFS) och forskningsstiftelsen FORMAS. Projektet innehåller också en samtalsserie som kommer att äga rum på i Rikstolvans lokaler i Järrestad.

  • S O J Scenkonstproduktion får 133 120 kronor till föreställningen SOJ Rock. S O J Scenkonstproduktion består av scenkonstnärerna Sara Ekman (Helsingborg), Ola Simonsson (Lund) och Jonas Svensson (Malmö). Med SOJ Rock vill de skapa en dansföreställning som handlar om att ta tag i sina drömmar och att våga vara sig själv och bryta normer oavsett vem jag är eller var i livet jag befinner mig. Ramen för föreställningen är att de tre medverkande konstnärerna vill skapa ett punkband. S O J har i sina tidigare föreställningar tagit sig an teman som tennis och julfirande och är något så ovanligt som ett seriöst danskompani som arbetar medvetet med humor som uttryck.

   SOJ Rock kommer att skapas i residens dels i Malmö (Danscentrum och Dansstationen) och dels i Helsingborg (Dunkers kulturhus). Premiären är planerad att äga rum på Dansstationen i Malmö hösten 2021och ska sedan gå på turné bland annat till Lund och Helsingborg, men även till fler orter i Skåne. Föreställningen fungerar för alla åldrar och kan presenteras både som offentlig föreställning och skolföreställning.

  • SmartSE/Sindri Runudde får 100 000 kronor till projektet Delight House Project som är en blandning av en dansföreställning, ljudverk med vissa interaktiva inslag. Föreställningen växlar mellan musik/ljud, rörelse/kropp, ord/text. Sindri Runudde är en egensinnig konstnär som är spännande att följa. Han har en mycket god förmåga att skapa kontakt med sin publik och har ett tilltal som attraherar en bred målgrupp.

   Grunden till föreställningen skapas under några workshopveckor där Sindri introducerar sin metod för de fyra dansarna. Själva föreställningen kommer sedan att utformas till en fullskalig föreställning med residens och premiär på Inkonst i Malmö och det finns även planer på att spela föreställningen i Stockholm och Berlin under hösten. Därefter kan föreställningen bokas som färdig turnéföreställning med originaluppsättning eller i olika varianter med workshops där det är möjligt att involvera lokala dansare på respektive plats.

  • Spelmansgården HB får 100 000 kronor för att arrangera Folkrotfestivalen. Folkrot är en festival som vartannan sommar samlar lokalbefolkning och folkmusik-entusiaster för en helgs firande och djupdykande i skånsk folklig kultur i nordvästra Skåne. Festivalen vill vara ett forum för konstnärliga möten och nya sammanhang, där stora artister inom folkmusik, lokala riksspelmän och unga talanger tar plats på scen och kompletteras av programpunkter med deltagarkultur i centrum, genom workshops, jam, dans och familjeaktiviteter. Årets festival vill vidareutveckla tidigare etablerade koncept och säkra festivalen i ett längre perspektiv. Festivalen planeras och genomförs i samarbete med Bilda, Musik i Syd, Skånes Spelmansförbund med flera.

  • Spinning Compass Performance/Kollektiv Knaster får 170 000 kronor till föreställningen Free movement on board. Projektet utgår från cirkusskeppet Johanne som sedan 2019 har sin hemmahamn vid posthuskajen i Malmö. Det ska bli en ”site-specific-föreställning” med cirkusbåten som utgångspunkt på temat rörelsefrihet och rörelsebegränsningar som inspirerar till rörelse och kreativitet.

   Temat till föreställningen är inspirerat av en tidigare cirkuskollega till upphovspersonerna som drabbats av sjukdom som gjort att hon blivit gravt rörelsehindrad. I föreställningen deltar cirkusartister som representerar flera olika cirkusdiscipliner, lindans, akrobatik, rullskridskor på gungande/lutande skeppsdäck, jonglering med mera. Föreställningen kommer att skapas i ett residens i Helsingborgs hamn, utanför Dunkers kulturhus. Premiären är planerad att äga rum i Helsingborg i början av juni för att sedan gå på turné med båten under sommaren med förhoppningar om att kunna lägga till i Höganäs, Landskrona, Simrishamn, Malmö med flera orter i Skåne och även i Halland och Blekinge.

  • Söndrebaljsoperan får 90 000 kronor för att arrangera ”In Between Festival”, en ny festival för musik utan och mellan genrer i och omkring Hjärnarp i nordvästra Skåne. Med avstamp i förra årets festival vill de utveckla och förbättra konceptet kring att skapa en plats för den musik som finns mellan genrerna och även utvidga festivalen till fler spelplatser. Årets arrangemang har fokus på samarbeten mellan musiker, möten mellan musiker och publik och på ovanliga musikaliska kombinationer. In Between Festival äger rum i juli 2021, men liksom förra året planeras även för en coronaanpassad digital version.

  • Tusen Myror/Lilla Beddinge Teater får 50 000 kronor till produktionen av Julia Capulet, en nyskriven musikal med musik av Jan-Erik Sääf och manus av Rasmus Mononen. Uppsättningen är en omarbetning av Shakespeares Romeo & Julia som sätter Julia i fokus.

   Vi får följa hennes berättelse om en dysfunktionell relation mellan far och dotter. Berättelsen tar avstamp i pappan som försöker rentvå sig sin skuld, men snart avbryts av Julia vilket blir startskottet på en diskussion om vad som egentligen hände. Julia och Romeos kärlekshistoria blir en berättelse om Julias uppror mot den destruktiva, patriarkala maktstrukturen i det tidlösa Verona. Att utgå från Julia är ett nytt grepp som kan bli en ny berättelse samtidigt som publiken känner igen sig. Föreställningen iscensätts i en lokal som efterliknar The Globe.

  • Ödåkra Jazz får 100 000 kronor för att arrangera en ny festival som äger rum på Ödåkra Spritfabrik utanför Helsingborg i augusti 2021. Med jazztrumpetaren Björn Ingelstam som konstnärlig ledare planeras för en tvådagarsfestival med konserter på två scener med såväl internationella som lokala och regionala jazzmusiker. Festivalen ska locka de trogna jazzbesökarna från båda sidor om Öresund men även rikta sig till den unga publiken, bland annat genom att engagera unga på folkhögskolor, musikgymnasier och kulturskolor.

  • Österlövs Andelsbyggnadförening får 30 000 kronor för att arrangera Ekestad Live, en ny satsning som ska bli en plattform för musik inom främst genrerna jazz-, folk- och världsmusik. I Ekestad Folkets Park utanför Kristianstad arrangeras årligen välbesökta kammarmusikkonserter och Ekestad Live är tänkt att komplettera den satsningen, men inom andra – och för arrangören nya – genrer. Fyra konserttillfällen har hittills planerats under senvåren 2021, med musiker inom olika genrer, i samma anda som tidigare evenemang, det vill säga en kombination av hög musikalisk kvalitet inramad i en genuin kulturminnesmärkt folkparksmiljö.

Utvecklingsstöd

  • AB CDCC MUSIC beviljas 146 000 kronor för att genomföra en förstudie under perioden april-juli 2023 kring förutsättningarna för att skapa en interaktiv musikal där barn och ungas deltagande står i centrum. Projektet ska utforska tekniska möjligheter för att skapa musik live tillsammans med barn och unga samtidigt som musiken styr narrativet och bidra till att barn och unga känner sig stärkta kring att skapa och vara producenter av musik och kultur, inte bara konsumenter.

   Under förstudien inkluderas barn och unga genom hela processen via intervjuer och enkäter i samarbete med Kommunikationsskolan och Möllevångsskolan i Malmö, Internationella Engelska skolan i Landskrona och Kulturskolan i Eslöv och genom testkonsert på Barnens scen i Malmö i juni. 

  • Den ideella Konstföreningen ARTiE beviljas 125 000 kronor till en förstudie. I Eslöv finns ingen konstinstitution, och staden har snarare en idrottslig identitet än en konstnärlig. Föreningen har sedan drygt tio år tillbaka skapat pop up konsthallar och köpte 2022 för kommunala medel in en husvagn och som döpts till Eslövs konsthall. Föreningen vill med hjälp av en anställd projektledare göra en praktisk förstudie av och idéutveckling kring vad en permanent mobil konsthall kan ha för roll i Eslövs kommun och i Skåne, för invånare, professionella konstnärer och den etablerade konstvärlden, men även för politiker och tjänstemän.

  • Bombina Bombast beviljas 400 000 kronor för utvecklingsprojektet ”Från Virtuell Repsal till Virtuell Scen”. Syftet är att utveckla ett virtuellt scenrum och stabilt system som möjliggör kvalitativ och smidig distribution av virtuella produktioner, samt bidra till ökad kompetens och kännedom kring virtuell produktion i Skåne. Ett projekt med regional förankring och internationell relevans.

  • Borrby bokby beviljas 140 000 kronor till ett projekt som under 2023 ska arbeta för att etablera åtta nya bokbyar i Skåne och Blekinge efter det internationella koncept som heter “booktown”. Syftet är att attrahera litteraturintresserade turister och göra mindre orter i Skåne attraktiva genom litteraturen som utvecklingsmotor. Booktowns finns i olika länder och erbjuder välutvecklade sammanhang och nätverk att delta i för de orter som är en bokby. Föreningen Borrby bokby ska anställa en projektledare som kan koordinera arbetet i samverkan med de styrelsemedlemmar som ingår i projektgruppen.

  • Cederlund Books AB beviljas 50 000 kronor till Babbel-podden. Babbel-podden har sedan starten 2021 utvecklats till en digital mötesplats för barn och ungdomslitteratur. Projektet ska i samverkan med författare, förlag och festivaler (bland annat samverkan med Litteralund) inom barn – och ungdomslitteraturen bli en betydelsefull mötesplats för barnboksbranschen och lyfta dess status och synlighet. Här kan läsare, lärare, föräldrar, bibliotekarier möta författare, illustratörer, agenter, filmskapare, litteraturvetare, läsambassadörer, skrivlärare med flera i podcastformatet.

   Under projekttiden ska de två barnboksförfattare som driver Babbel-podden med fokus på Malmö, Lund och övriga Skåne se hur de kan utöka samarbetet och bredda sig geografiskt genom att inkludera andra delar av Sverige. De ska även hitta samverkan med barnboksutövare och aktörer i Norden och Skandinavien som kan berika synen på barn- och ungdomslitteraturen och dess läsare

  • Cirkus Syd beviljas 100 000 kronor för att göra en pilotsatsning i två delar inom cirkusområdet. Den ena delen av projektet handlar om att testa en ny modell av hur man kan stötta cirkusaktörer som är i behov av producentstöd. Det kan även ses som ett slags mentorskap för cirkusaktörer att komma vidare i att utveckla sin konstnärliga idé. Den andra delen av projektet handlar om att involvera lokala/regionala cirkusaktörer i planeringen och utvecklingen av en ny regional cirkusfestival. Kickoffen för festivalen ska äga rum i september 2023.

  • Föreningen Film i Båstad beviljas 50 000 kronor till en förstudie. Förstudien ska vara en start på ett större projekt som ska tillvarata minnet av filmregissören Bo Widerberg. Inom ramen för förstudien kommer nyckelpersoner att intervjuas, inventering och katalogisering av tillgängligt material. Slutligen ska de undersöka vilka möjligheter som finns för att bevara och tillgängliggöra Widerbergs efterlämnade material för framtiden.

  • Kulturförvaltningen i Helsingborgs stad beviljas 200 000 kronor för att tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen, Helsingborgs Arena och Scen AB, Riksteatern Skåne och koreograferna Elin Edin och Julia Kraus fördjupa och utveckla metoder för att engagera stadens invånare i dansprojekt.

   Projektet ska fortsätta med ett likande utforskande arbetssätt tillsammans med seniorer som gjordes inom ramen för det interregionala projektet Kommunkoreograf/ KOKO. De ska även genomföra ett dansprojekt med invånare som omfattas av LSS.

   Föreställningen ska ges på Dunkers kulturhus och turnera till särskilda boenden i staden. Musiken kommer att komponeras och spelas in i samarbete med Helsingborgs symfoniorkester.

   Målsättningen är att projektets aktiviteter ska etablera och formalisera strukturerade kontaktvägar, mötesformer och roller mellan berörda parter. Målet är också att projektet ska bidra till ökad tvärfacklig samverkan och utarbeta hållbara, långsiktiga strukturer inom området kultur och hälsa.

  • Kulturförvaltningen i Helsingborgs stad beviljas 130 000 kronor till ett projekt som ska erbjuda fördjupad kunskap om digitala tekniker för att skapa konst. Spektra är en arena för unga konstnärer och kulturskapare mellan 15–25 år på Dunkers kulturhus i Helsingborg. Målgruppen är dels unga kulturskapare, dels andra aktörer som arbetar med ungas skapande i Skåne för att främja en bättre förståelse för den digitala kulturvärlden. Projektet ska pågå under två år och innefattar workshops, kunskapsutbyte, fokusgrupper, utställningar samt seminarier. Målet är att fler ska få kunskap om digitala arbetsmetoder inom konstfältet.

  • Hässleholms kommun beviljas 50 000 kronor till en förstudie för att undersöka förutsättningarna för att skapa en vetenskapsteater för målgruppen förskola till årskurs tre. Utifrån en samling vetenskapslitteratur från 16- och 1700-talen på Hovdala slott ska de lägga fokus på hur upplysningstidens syn på vetenskap och förnuft har format de idéer som dagens samhälle till stor del bygger på. Genom upplysningstidens krav på vetenskaplig grund i stället för förklaringar som bygger på religion, ska de genom teater diskutera exempelvis mänskliga rättigheter och vår moderna syn på natur och fritid.

   Projektet pågår hela 2023 och under projekttiden ska de knyta till sig kontakter och samarbetspartners samt skriva fram en gemensam projektansökan. Några tänkta samarbetspartners är exempelvis Malmö Museer, Vattenhallen i Lund och Riksteatern Skåne som förutom lärarnätverk är nämnda i ansökan. Men de trycker också på att de under förstudieperioden ska samla och samtala med många olika aktörer med många olika infallsvinklar. Även finansiering ska undersökas i förstudien.

  • Höganäs bokfestival beviljas 200 000 kronor för att arrangera Höganäs summer Book Festival 2023. Festivalen etablerades 2021 med över 2000 besökare och ett hundratal medverkande författare, förlag, kulturaktörer med flera. Nu ska projektorganisation fortsätta med utvecklingsarbetet att bygga en eventverksamhet som utgår från litteraturområdets innehåll. En sommarbokfestival med särskilt fokus på barn och ungas litteratur ska äga rum under tre dagar i augusti med en mäng olika kringaktiviteter som sträcker sig över hela året. Samverkan med kulturskolan, skolan, bibliotek och andra kommunala aktörer. Projektet fokuserar på Öresundsregionens utövare och aktörer och har samverkan med bland annat Danmark.

  • Johan Stertman enskild firma beviljas 50 000 kronor till föreställningen ”otroligt! heligt!”. Det är en utforskande föreställning i samtida cirkus och samtida konstmusik för tre cirkusartister och tre musiker. Föreställningens tematik är relationen mellan kropp och själ och dess relation till religion och heliga rum. Föreställning vill utmana förväntningarna på hur kroppar tar heliga rum i anspråk genom att ifrågasätta och utveckla det heliga rummets gränser för rörelse, beteende och energi.

   Föreställningen kommer att spelas i kyrkorum och andra religiösa byggnader. Centralt för föreställningen är frågan om ”hur vi skapar identitet, relationer och en trosuppfattning utan att känna koppling till den egna kroppen och känslorna som bor där i?” Visningen som är en work-in-progress kommer att visas på Domkyrkan i Lund i december 2023 i samband med New Horizon Leadership Summit.

  • Kulturföreningen Jacob, Galleri 21 beviljas 50 000 kronor till en förstudie. Galleri 21 (kulturföreningen Jacob) har funnits i Malmö sedan 1985. De har visat nordisk och europeisk samtidskonst. Förstudien ska hitta former och metoder för att synliggöra galleriets historia och dokumentation samt dess betydelse för den skånska konstscenen. I förstudien involveras konstnärer och besökare för insamling av material och berättelser samt genomgång av befintlig dokumentation. Förstudien genomförs mellan april och oktober 2023 och kommer föreslå format för synliggörande och kunskapsdelande av galleriets betydelse och historia.

  • Manifolder AB beviljas 50 000 kronor till projektet Avskedets konst. Det är ett levande processkonstverk som undersöker och behandlar den samtida människans dödsfobi och medberoende med dysfunktionella strukturer och föreställningar i samhället. Manifolder AB är en konstdriven samhällsaktör som präglas av en bergfast övertygelse om att konsten både kan och behöver ta ett samhällsansvar, genom att till så många som möjligt sprida och tillgängliggöra konstnärliga metoder och tillvägagångssätt; och då främst konceptuella och relationella sådana. Avskedets konst sker i samarbete med Svenska kyrkan samt Gylleboverket. Under 2023 kommer ett antal offentliga avsked att genomföras på Gylleboverket i Simrishamns kommun

  • Moa Nissfolk enskild firma beviljas 30 000 kronor till projektet ”Där vi möts”. Projektet ska utveckla och pröva en konstnärlig arbetsmodell för konsertverksamhet inom äldrevården som främjar delaktighet, mångfald och musikaliskt utbyte. Arbetsmodellen bygger på att utifrån ett individperspektiv diversifiera målgruppen, så att seniora medborgare inte ses som en homogen grupp. Projektet ska ta fasta på målgruppens bredd, och utifrån den skapa inkluderande konsertprogram som inte speglar endast en liten del eller en förutfattad bild utav målgruppen.

   Projektet är ett samarbete mellan ”Kultur för äldre”, 10 seniora mötesplatser och musikduon ”Simon och Nissfolk”. Till grund för undersökandet av arbetsmodellen ligger en konsertturné för 15 äldreboenden och 10 mötesplatser i Malmö. Målet är att fördjupa samhörigheten mellan artist och åhörare.

   Projektet genomförs under hösten 2023 på särskilda boenden och mötesplatser belägna inom Malmö stad. Mötesplatserna sträcker sig från Rosengård och Ulricedal i öster, till Triangeln i centrala Malmö och Limhamn i väster.

   När projektet avslutats och utvärderats är förhoppningen att andra kommuner i Skåne ska kunna ta del av arbetsmodellen.

  • Nina Jensen enskild firma beviljas 50 000 kronor till projektet Kollektivt Monument. Projektet är en undersökning av kollektiva minnen, erfarenheter, upplevelser och ägarskap i staden med gemensamt skapande och samtal som metod. I projektet vill man utveckla idén om ett kollektivt offentligt monument, utmana föreställningen om den enskilda upphovspersonen och undersöka hur skapande i grupp kan stärka kollektiv hågkomst och läkande genom en serie experimentella skulpturworkshops i Malmö under två veckor i juni 2023. Projektet genomförs av Helsingforsbaserade konstnären James Prevett och Malmöbaserade konstnären Nina Jensen tillsammans med historikern och minnesforskaren Robert Nilsson Mohammadi som är verksam vid Malmö universitet.

  • Rani Nair Production beviljas 100 000 kronor till ett projekt som ska bygga en struktur för dansplattformen Embassy of Movement i Lund. Under en etableringsfas ska man prova publika och deltagande aktiviteter. Stöd beviljas till Anoomas dans som är ett dans- och sångprojekt som fokuserar kring indiska traditioner samt till Dancealongs som är aktiviteter för barn som Tiger-dans sagostund, Rangioli/Indisk grafitti samt Bollywood tematics.

   Embassy of Movement drivs av koreografen Rani Nair vars konstnärskap är tydligt både i eget skapande och i samarbete med andra. Detta projekt ska ytterligare vidga den konstnärliga plattform hon redan har byggt upp sedan flera år och inkludera fler i dansen.

  • Revolving Stage Film och Media beviljas 50 000 kronor för produktion av pilotprojektet ”Reading Ravensbrück”. Det är ett interaktivt scenkonstverk på 30 minuter, ämnat för en grupp om 5–7 personer per reading.

   Deltagarna bjuds in att tillsammans med en skådespelare (guide) följa med på en resa. Det är en resa som börjar i hemmets trygghet, men som tar med deltagaren (publiken) till ett koncentrationsläger, via arresteringar och inhumana transporter. Men resan slutar inte i koncentrationslägret.

   Deltagarna får genom att själv läsa högt ur utvalda vittnesmål från överlevande fångar, fundera på vad som gör livet värt att leva och fundera över frågeställningen; hur är det möjligt att överleva i en själsligt nedbrytande miljö.

   Förhoppningen är att deltagarna lämnar föreställningen med en känsla av att ha förstått lite av det obeskrivliga som så många gick igenom i koncentrationslägren och kanske en idé om vad som gör livet värt att leva.

  • Scen3 beviljas 50 000 kronor till projektet LUFT. Projektet är ett sätt att skapa, analysera och förklara ny och viktig vetenskap på ett roligt och interaktivt sätt. Denna fas av projektet ska ta fram metoder för att integrera konstnärliga berättar- och förståelsemodeller i skolan, för att utveckla barns förmåga att tänka som en forskare och uttrycka sig som en konstnär. På så vis kan komplexa frågeställningar som luftföroreningar åskådliggöras utifrån barns egna förutsättningar och nyfikenhet. Genom workshops skapas bild- och ljudmaterial som sedan presenteras under en slutkonsert. Den primära målgruppen för pilotprojektet är skolbarn mellan 6 och 7 år. Projektet sker i samarbete med Midgård skola och planeras att genomföras 1–31 maj 2023 i Röstånga.

  • Svensk curatorförening beviljas 150 000 kronor för att tillsammans med Malmö konstmuseum i september 2023 arrangera en nätverksträff i Skåne och ett publikt evenemang. Svensk curatorförening är en politiskt obunden ideell förening som bildades 2021. Föreningens syfte är att företräda, tillvarata och främja curatorers yrkesmässiga, ekonomiska och sociala trygghet, och verkar för att på lång sikt vara en samlingspunkt för curatorer.

   Svensk curatorförening etablerar nu ett curatorsnätverk för nordiska och baltiska kollegor för att stärka yrkeskåren. Målet är att utveckla mer kulturellt, socialt och miljömässigt hållbara modeller för professionen. Genom att samlas för att lära av och dela med våra grannar vill man stärka det internationella nätverket samt skapa nya arbetssituationer. Tre professionella möten arrangeras under 2023, ett i Norrbotten och ett i Skåne samt ett i Riga, Lettland. Nätverksträffarna blir ett unikt forum för yrkesverksamma konstcuratorer att avhandla frågor som specifikt rör den egna professionen och en tydlig kompetensutvecklande insats.

  • Söndrebaljsoperan beviljas 100 000 kronor för att anordna In Between Music Festival. Det är en musikfestival mellan olika genrer som arrangeras på olika platser på landsbygden kring Bjärehalvön. Musiken som presenteras på festivalen består av den typ av musik som inte passar in i andra musikfestivalssammanhang. Varje år har ett nytt fokus och detta år är fokus Folkmusik. Ambitionen är att spela på annorlunda platser (för musiken). Ravinen i Båstad är även en av spelplatserna. Man har även som ambition att spela en konsert särskilt anpassad för särskilda boenden. Festivalen sker under fyra dagar i juli 2023.

  • Teater Insite beviljas 150 000 för att genomföra en förstudie. Förstudien ska undersöka hur de kan utveckla nya arbetsmetoder, processer och tekniker genom att kombinera platsspecifik och sinnlig scenkonst med binaural ljudteknik, vilket ger en tredimensionell ljudbild. Projektet ska mynna ut i ett publikt arrangemang, där en deltagare åt gången, utrustad med hörlurar, placeras i en omslutande upplevelse med doft, smak, scenografi och ljud som förhöjer upplevelsen/platsen.

   Under projektets gång kommer Teater Insite att vidareutveckla det unika koncept som tidigare skapats med stöd från Region Skånes utlysning Digitaliseringens möjligheter för konstnärliga metoder, tekniker och uttryck.

  • Teater InterAkt beviljas 325 000 kronor för projektet Maryam Arkivet. Projektet ska under sommaren och hösten 2023 skapa metoder för en etisk praktik i förhållande till material som skapas i communitykonstprocesser. Med inspiration och verktyg från Community archiving och Community archive ska projektägarna utveckla metoder som säkerställer ägandeskap av delat/samskapat material och vidare användning för berörda communityn. Maryam Arkivet tas fram i samarbete mellan InterAkt och Maryam Sisters och kommer bestå av communityts berättelser, fotografier, inspelningar etcetera.

   Ett Community archive är ett arkiv som skapats av en minoritetsgrupp för att organisera och stärka sin gemenskap, och samtidigt synliggöra det egna kulturarvets betydelse för samhället.

  • Produktionsbolaget The Unevan beviljas 100 000 kronor till ett utforskande projekt. Ystad Studios och Film i Skåne har investerat i Virtual Production-skärmar, ett sätt att spela in film i olika miljöer som projiceras via skärmarna. The Unevan ska, i samverkan med bland annat Film i Skåne och VFX-supervisor från företaget Cinegrade, utforska möjligheterna med den nya tekniken genom att pröva konstnärliga idéer för filmberättande.

   Projektet ska ta fram metoder för filmskapare i Skåne och producera en guide utifrån de insikter som görs i projektet. Via tekniken med VP-skärmar ska de i projektet undersöka konstnärliga idéer samt effekternas trovärdighet. Exempelvis möjligheten att förmedla karaktärens upplevelser till en publik. Genom att visa på teknikens möjligheter kan projektet bidra till inspiration och nya möjligheter i berättandet för Skånes och Sydsveriges filmare.

  • Ängelholms kommun beviljas 50 000 kronor till en utställning på Galleri Moment i Ängelholm. Galleri Moment har funnits sedan 60-talet och är en samverkan mellan Ängelholms konstförening och kommunen.

   Under fyra månader i slutet av 2023 har kommunen ansvar för galleriets utställning och programverksamhet som kommer att kretsa kring temat rymden, luften, UFO och fantasi. Inbjuden konstnär och utställning kommer samarbeta med olika lokala och regionala verksamheter såsom bibliotek, skolor, folkhögskola och äldreomsorgen.

  • BAM Breaking Association beviljas 200 000 kronor för projektet What is a Cypher? Genom att utgå från cyphern som kommunikationsform och energikälla vill BAM undersöka vad som utgör ett gott liv/samhälle. Målsättningen är att projektet ska leda fram till en föreställning där breakdansare från olika bakgrunder sammanförs för att lyfta frågor om identitet, utanförskap, gränsöverskridande och utbyte. Föreställningen kommer att spelas i olika format både på någon av de större scenerna i Malmö och på turné i Skåne. I föreställningen medverkar dansare från Sverige, Nigeria och Kamerun. I projektet ingår även skapande-skola-aktiviteter, workshops, samtal, seminarier och klubbkvällar.

  • Barnens scen beviljas 100 000 kronor för att fortsätta utvecklingsarbetet av den internationella dockteaterfestivalen Malmö Puppet Days. Under projektet planerar Barnens scen att besöka ett flertal internationella festivaler i syfte att få inspiration och etablera nya internationella kontakter. Det handlar bland annat om dockteaterfestivaler i Frankrike och Finland, Aprilfestivalen i Danmark samt festivalen Passage som arrangeras i Helsingör och Helsingborg. Stödet ska också användas till en tidsbegränsad anställning kopplad till utvecklingsarbetet.

  • BCD Film beviljas 200 000 kronor för projektet VÄRN som är ett interdisciplinärt projekt med en långfilm i centrum. Filmen bygger på den sanna historien om den skånska lantbruksarbetaren Karl-Göran Persson som, i rädsla för att Sovjet skulle invadera Sverige, byggde om sitt lilla hus på Hörbyslätten till en bunker. I projektet som får stöd från Region Skåne vill BCD Film utveckla en specifik byggprocess och en visningsplan för rekonstruktionen av Karl-Görans märkvärdiga hus. Projektet bygger på ett lokalt engagemang och samarbete för att rekonstruera Karl-Göran Perssons fantastiska byggprojekt. När bygget är färdigt kommer den användas som scenografi i långfilmen om Karl-Göran Persson för att därefter fungera som den bärande delen i en ambulerande utställning.

  • CommunityKulturCentrum (CKC) beviljas 200 000 konor för utvecklingsprojektet En handelsresande online. CKC vill i ett utforskande projekt låta unga personer arbeta under professionella förutsättningar med hela produktionsprocessen, från grundläggande manusidé till slutgiltig digital scenkonstproduktion. Målet är att utforska det digitala livets betydelse i unga människors liv och undersöka hur deras egna berättelser kan produceras i ett format anpassat för det digitala rummet. Projektets undersökande fas utgår från de olika sociala medier som är ungas forum för eget berättande: Tik-Tok, KIK, Instagram, Snapchat m.fl. 

  • Emeli Ek enskild firma beviljas 70 000 kronor för ett projekt som handlar om ett konstnärligt utbyte och samarbete mellan två frijazzkvintetter, Ormbunken i Malmö och William Soovik Grande Finale i Göteborg. De två ensemblerna ska träffas för att improvisera, spela nyskriven och specialkomponerad musik för en sättning på två kvintetter och slutligen framföra musiken live i Malmö under hösten 2023. Musiken kommer även delvis dokumenteras genom ljud- och filminspelning. Projektet innebär ett utforskande av frijazzgenren och vad som händer musikaliskt när två kvintetter möts utifrån nyskriven musik.

  • Formargruppen beviljas 50 000 kronor för att i samband med sitt 40-årsjubileum 2023 göra en förstudie kring hur de ska kunna fortsätta utvecklas som en nod för skånska konsthantverkare. Formargruppen är ett kooperativ som arbetar för och med yrkesverksamma konsthantverkare bland annat genom sin butik i Malmö. Genom projektet vill de uppmuntra skånska konsthantverkare till samarbete. Frågor de vill ställa i förstudien handlar bland annat om hur de kan engagera unga konsthantverkare, hur de kan öka intresset för samarbete med konsthantverkare från andra kulturer samt hur de kan stärka intresset för skånskt konsthantverk genom utställningar, föreläsningar, workshops eller helt andra metoder.

  • Den ideella föreningen Film i Malmö beviljas 25 000 kronor för projektet Gemenskap över gränserna. Föreningen som driver biograf Hypnos på Norra Grängesbergsgatan i Malmö vill skapa ett nordeuropeiskt nätverk med liknande verksamheter. Projektets syfte är ett långsiktigt samarbete av icke vinstdrivande filmorganisationer med målet att lära av varandras erfarenheter, metoder och praktiker för att förbättra verksamheter, dela resurser och framför allt stärka var och ens lokala nätverk av filmskapare. Målet är att sprida konstfilm som inte har någon etablerad internationell distribution. I projektet ska nätverk etableras genom besök hos och träffar med liknande aktörer i Nordeuropeiska städer.

  • Föreningen Stapelbädden beviljas 200 000 kronor för en utveckling av sitt inkubatorsprogram för konstnärer och andra kreatörer. Stpln:lab har bedrivits som en pilot under första halvåret 2022 för en begränsad grupp konstnärer. Men för att möta den stora efterfrågan och för att ta nästa steg i sin utveckling vill Stapelbädden bredda och öppna upp programmet för fler deltagare och även ge plats för arrangörer, kuratorer, agenturer, producenter och liknande från hela Skåne. En stor del av värdet med inkubatorsprogrammet är att det är tvärdisciplinärt och erbjuder mötesplatser för professionella från olika områden. Målet är att utveckla stpln:lab från en prototyp och skala upp verksamheten så att den kan bli en verklig resurs för det fria kulturlivet i hela regionen.

  • Kulturskolan i Lund/Regional kulturskola beviljas 150 000 kronor för projektet Kulturskolornas skrivarverkstad. Projektet syftar till att erbjuda och driva kreativt skrivande på kulturskolorna i Skåne genom distansundervisning och digitala lösningar som varvas med fysiska träffar. Målgruppen är 13–19 år. Målsättningen är att bredda och utveckla utbudet av estetiska kurser på kulturskolorna i Skåne med de digitala skrivarverkstäderna som förebild. Projektet genomförs i bred samverkan med bland annat bibliotek, Folkets Hörna, CommunityKulturCentrum, Litteralund, Novellfest samt Skurups, Kävlinge Landskrona och Trelleborgs kommuner.

  • Malmö Konsthall beviljas 250 000 kronor att utreda möjligheten att skapa en professionell studio för konstnärer med kognitiva eller fysiska funktionsvariationer. Med start i mars 2023 ska de inom projektet Frisco Studio Syd utreda formella, juridiska och ekonomiska förutsättningar. Arbetet ska ske i nära dialog med målgruppen. Målet är att inom två år öppna en studio i Skåne som ska fungera som en sluss in i det etablerade konstlivet. Projektet är en vidareutveckling av tidigare projekt och Malmö konsthalls tio års samlade erfarenheter av arbete med konst och vuxna med kognitiva eller fysiska funktionsvariationer.

  • Master Mechanic Films beviljas 50 000 kronor för att etablera en ny filmfestival på Gåsebäcken, ett nedlagt industriområde i Helsingborg. Filmaren och filmcuratorn Hussain Currimbhoy vill skapa ett nytt filmevenemang som kommer visa internationella filmer från oberoende filmskapare tillsammans med regional kortfilm. Festivalens format är baserat på nya regissörer och ny film från i huvudsak Nordamerika och fokuserar på både fiktion och dokumentärt filmberättande tillsammans med ett kortfilmsprogram av lokala regissörer. Programmet ska vara brett och mångfacetterat men också balanserat. Internationella filmskapare kommer att bjudas in för att diskutera sitt hantverk, dela med sig av kunskap och diskutera läget för filmskapande i världen idag. Målet med festivalen är att inspirera publiken, att få upp idéer till ytan samt att fira mänskligheten genom film, med enkelhet och en anda av nöje.

  • Röstånga Konsthall beviljas 100 000 kronor för projektet Professionell entusiasm där de vill kartlägga förutsättningarna och undersöka strategier för att driva en plats för samtidskonst på landsbygden. Konsthallen har funnits i tio år, men behöver nu undersöka hur platsen kan drivas professionellt och långsiktigt. Genom intervjuer med olika parter som verkar i konstsammanhang utanför städerna kommer man undersöka hur trösklar kan sänkas för att göra samtidskonsten till en mer självklar del av ett mindre samhälle på landsbygden. Resultaten samlas i en skrift och är tänkt att spridas till konstförmedlare och liknande platser. Projektet drivs tillsammans med Åstorps konsthall i Skåne.

  • Scesam beviljas 100 000 kronor för att genomföra Young Dance Market. Det är en utbudsdag där skånska dansproduktioner för barn och unga får möjlighet att presentera sina produktioner för internationella och nationella festivaler, scener och andra arrangörer. Cirka 10 dansproduktioner kommer att visas under dagarna. Detta blir den tredje upplagan av Young Dance Market och den arrangeras den 30-31 augusti 2023 i Folkets Park i Malmö. Young Dance Market genomförs i samarbete med Danscentrum Syd, Memory Wax och Freestyle Phanatix.

  • Föreningen SkåneFolk Youth Ensemble beviljas 48 000 kronor för att under 2023 göra en nysatsning och värva en ny generation ungdomar i Sydsverige som kan fortsätta arbetet att utveckla det unga ensemblespelet inom folkmusiken. Två professionella folkmusiker ska rekryteras för att leda ungdomarna under våren och sommaren, med målet att den nya ensemblen ska ta fram en konsert och därefter spela på Degebergastämman, Korröfestivalen och andra spelmansstämmor, festivaler och evenemang runtom i Skåne under sommaren och hösten 2023. 

   SkåneFolk Youth Ensemble är en förening i Skåne som i tio år har verkat för att utvidga den unga folkmusikscenen i Skåne och Sverige.

  • Cirkusaktören Mikkel Hobbitz Filtenborg beviljas genom SmartSE 95 000 kronor för projektet ROTOR – ett tvärdisciplinärt cirkusprojekt med skateboard, rullskridskor, akrobatik, cyr wheel och livemusik. I projektet vill Mikkel göra ett utforskande arbete om vänskap, momentum och subkultur som sedan ska leda fram till en färdig föreställning för högstadiet. Under utvecklingsperioden kommer det tvärdisciplinära materialet att utvecklas och testas i stadsmiljön, skateparker och teaterrummet. Projektet kommer att ha residens på Karavan i Malmö.

  • ABF Malmö beviljas 150 000 kronor för att genomföra Känslogalan 2022 på Palladium, Malmö. Syftet med Känslogalan är ökad kunskap om och ändrade attityder kring psykisk hälsa, ökad öppenhet kring svåra känslor samt att uppmärksamma de organisationer och volontärer som engagerar sig inom området. På galan medverkar både amatörer och professionella genom olika konstnärliga och kulturella uttryck. Under galan utses även Årets känslovisionär. Allmänheten nominerar och pristagaren utses av en jury.

   Målgruppen för Känslogalan är personer med erfarenhet av psykisk ohälsa, deras anhöriga och en intresserad allmänhet. I planerings- och genomförandearbetet av galan samverkar ABF Malmö med Fontänhusen i Lund och Malmö, Inkluderingslabbet, Känslokompaniet, RSMH Trelleborg med flera. Arrangörerna ser planeringsprocessen som lika viktig som själva galan. Detta är tredje året Känslogalan genomförs.

  • Alla Tiders Teater beviljas 65 000 kronor för att arrangera ett symposium på hög akademisk och konstnärlig nivå kring Genius Loci - Platsens Ande. Målgruppen är personer som arbetat med och intresserat sig för platsspecifik konst och teater och tillsammans med dem diskutera och genomlysa begreppet platsspecifik konst.

   Föreningen har gjort platsspecifik vandringsteater i 30 år under ledning av teaterns regissör Martha Vestin, professor emeritus, som länge genom sin praktik har utforskat och skrivit om ämnet. Föreningen har en gedigen erfarenhet och kunskap i ämnet som borgar för att denna typ av seminarium kan genomföras med ett kvalitativt och angeläget innehåll och även innebära viktig kunskapsdelning med övriga deltagare.

  • Anna Torstensson, enskild firma, beviljas 50 000 kronor till ett konstnärligt utforskande projekt. Klezmertrion Kv. Arken, som består av sättningen klarinett, viola och cello, ska bjuda in fyra slagverksmusiker från olika genrer till en serie utforskande workshops för att hitta nya musikaliska uttryck, arbetssätt och metoder. Projektet innebär ett konstnärligt utvecklingsarbete som är tänkt att pågå under en längre tid, från hösten 2022 och under 2023. Genom mötet med utvalda musiker kan trion tänka nytt, berika den egna klezmermusiken och även utforska möjligheterna till nya samarbeten och konstellationer.

  • Aros film beviljas 50 000 kronor för projektet Du spelar roll. Filmaren Mikael Winberg och dramapedagogen Anna-Maria Wiklund vill skapa en kortfilm där samtliga funktioner i processen delas av en filmarbetare och en person med funktionsnedsättning. Under arbetet med att skapa filmen kommer filmarbetaren/skådespelaren alltmer fasas ut. Genom denna samverkan vill projektet skapa en möjlighet för personer med funktionsvariation att vara delaktiga och medskapare i hela processen med att skapa en film. De sökande vill använda den kraft som finns i rörlig bild och ljud generellt. Genom att ge möjligheter för personer med funktionsvariationer att skapa en kortfilm vill de bidra till att vitalisera filmbranschen och ge utrymme för fler berättelser och att fler röster ska få komma till tals.

   Projektet genomförs i Malmö i samarbete med bland andra föreningen Grunden och Paraplyet där de sökande också är verksamma som pedagoger.

  • Barnens scen beviljas 70 000 kronor för att fördjupa och utveckla arbetet med festivalen Malmö Puppet Days. Den internationella Dockteaterfestivalen har tidigare arrangerats i Hög på initiativ och under ledning av Staffan Björklund teater. Sedan två år har festivalen arrangerats i samverkan med och på Barnens scen i Malmö.

   Barnens scen är en lokal/scen som många barn känner sig hemma i och som många barn besöker i samband med att de är i Folkets park. Här har barnen möjlighet att möta ett brett och kvalitativt kulturutbud som kan bidra till att barnen känner sig inspirerade och delaktiga. Malmö Puppet days främjar initiativ och möten samt är en mötesplats för kunskap och bildning.

  • Black Archives Sweden (BAS) beviljas 200 000 kronor för att skapa ett gemensamhetsarkiv som samlar afrosvenskars erfarenheter. Utifrån tre fokusområden; lokalsamhälle, identiteter och aktivism arbetar BAS för att konstruera en plats där samtidskonst och arkiv möts. Verksamheten utgår från afrosvenskars erfarenheter och syftet är att stärka personernas identiteter genom bland annat processer för lärande och konstnärliga former.

   Det är ett utforskande projekt som vill undersöka hur ett arkiv kan se ut, hur det fungerar, vad som ska inrymmas och på vilket sätt samtidskonst och arkiv ska samverka. Genom nyskapande och experimenterande vill de synliggöra en minoritet som är anonym i Sverige.

  • Bombina Bombast beviljas 280 000 kronor till en förstudie där de ska vidareutveckla sitt scenkonstnärliga koncept Eco Village, en samproduktion med Sydhavn Teater i Köpenhamn. Eco Village är ett platsspecifikt digitalt och immersivt verk om miljöaktivism. Publiken får möjlighet att ta del av scenkonstverket genom tre olika digitala perspektiv: fysiskt på plats (och i interaktion med miljön samt skådespelare), översikt (via skärm och drönare) samt personlig blick - här följer publiken verket från skådespelarnas perspektiv och kan ta kontroll, interagera som en "gamer". Som publik blir du en del av arbetet.

   Förproduktionen mellan Bombina Bombast och Sydhavn Teater inleds våren 2022. Under hösten 2022 planeras workshops med skådespelare, manusutveckling och regikoncept. Planerad premiär våren 2023.

  • Folkmusikern Brita Björs, enskild firma, beviljas 200 000 kronor för att utveckla ett tvärkonstnärligt koncept mellan konsert, performance och platsbaserad konst. Ett kilometerlångt notsystem breder ut sig i ett kvarter, fem musiker går med jämna mellanrum längs noterna och spelar det som står. Resultatet blir ett slags vandringskonsert på temat förflyttning, där publiken kan välja att följa med en musiker, invänta nästa på samma ställe eller hitta en plats där man hör flera musiker samtidigt. Musikaliskt utgår konceptet från folkmusik, men gestaltat på ett sätt som påminner om modern konstmusik. Det konstnärliga utvecklingsarbetet startar i maj, med ambitionen om ett färdigt koncept i augusti, som kan äga rum i Malmö och på andra platser.

  • Cirkus By Me beviljas 70 000m kronor för projektet Den åldrande kroppen. CircusByMe utgörs av cirkusartisten Rebecka Nord som driver sin verksamhet i Skurup. Projektet handlar om att i ett undersökande arbete arbeta fram processer/arbetsmetoder för hur man kan fortsätta arbeta med samtida cirkus även när man blir äldre. Det handlar om att acceptera sin kropp och om kroppens acceptans utifrån att kroppen och kroppens förmågor är cirkusartistens viktigaste verktyg. Målet med projektet är att jobba fram hållbara arbetssätt som även kan bidra till nya uttryck inom den samtida cirkusen.

   Projektet pågår mellan april-dec 2022 och avslutas med en work-in-progress visning. 

  • Cirkus Brazil Jack beviljas 100 000 kronor för projektet Brazil Jack on Board. Inom ramen för projektet vill cirkusen utforska disciplinen samtida språngbräda och presentera nytt material inom ramen för ett den traditionella cirkusens klassiska format. I projektet samarbetar Cirkus Brazil Jack med två samtida cirkusartister, Aaron Hakala och Andreas de Ryck.

   Det material som utvecklas kommer att testas för en publik i samband med sex föreställningar med Brazil Jack i Malmö, Lund och Stockholm.

   Genom projektet vill Cirkus Brazil Jack bidra till en utveckling av den traditionella cirkusen som konstform.

  • Cirkus Syd beviljas 100 000 kronor för att arrangera New Horizons Leadarship Summit (NHLS) i Lund hösten 2022. Eventet för samman unga cirkusutövare och organisationer från åtta länder (Sverige, Danmark, Island, Finland, Norge, Estland, Lettland och Ryssland. Under NHLS förväntas ett hundratal nationella, internationella, regionala yrkesverksamma inom cirkus och scenkonst medverka.

   I samband med eventet vill Cirkus Syd presentera cirkusföreställningar av skånska aktörer. Förhoppningen är att detta ska bidra till att utveckla skånskt arrangörskap. NHLS är en del av ett pågående arbete som bedrivs inom Baltic Nordic Circus Network. Eventet i Lund arrangeras i samarbete med bland andra Lunds kommun, Riksteatern Skåne och KulturCrew.

  • Flautissimo beviljas 40 000 kronor till projektet Blockflöjt Skåne. Det är ett långsiktigt samverkansprojekt mellan flera aktörer som ska stärka alla som spelar blockflöjt i Skåne. En del av projektet är Glimåkra Blockflöjtsdagar, ett veckolångt sommarläger som årligen lockar cirka 50–80 deltagare från framför allt Skåne, men även övriga Sverige och Norden. Kursen riktar sig dels till spelare från 12 år, dels till ungdomar som vill fördjupa sitt solistiska uttryck med blockflöjten som huvudinstrument. Inför 2022 års läger vill Flautissimo utveckla nytt innehåll och ge plats för fler deltagare, bland annat genom att bjuda in en känd blockflöjtsmusiker från Amsterdam, som ska hålla workshops och masterclasses för deltagarna.

  • Folkets konsthall beviljas 50 000 kronor för projektet Drömmen om Skåne. Projektet är en förstudie inför ett kommande projekt vars mål är att skapa seriekonst som speglar livet i olika skånska kommuner. Inspiration till projektet kommer från Mats Källblads serieroman 100 år i samma klass där han berättar om sin mormors fattiga uppväxt, men också har en lång självbiografisk serieroman om sin ungdom i Osby.

   Inom ramen för förstudien vill Folkets konsthall skapa kontakt med tio seriekonstnärer från tio olika kommuner i Skåne för att skapa seriekonst som speglar livet på den utvalda platsen/kommunen. De vill ta fram en komplett projektplan för själva skapandet av seriekonsten, urvalet av serieskapare, en turnerade serieutställningen tillsammans med pedagogiska insatser och kringaktiviteter, finna samverkanspartners i kommunerna samt få tillräcklig finansiering till det projektet.

  • Föreningen Jöns Henrikssons minne beviljas 49 000 kronor för projektet Fördjupad kunskap om 1600-talets parker i Östra Sallerup. Projektet syftar till att utifrån en förstudie fortsätta arbetet med att utveckla kunskapen om Östra Sallerups by i Skåne. I fokus finns prästen i byn, som var både dansk och svensk, och framför allt hans parkanläggning från 1600-talet. Parken är ett tidsdokument över när Skåne blev svenskt. Förstudien ska ge en tydligare bild av historien bakåt, vilket är viktigt för framtiden. Fördjupad kunskap om prästgårdsparker är även av stort riksintresse inom kulturmiljövården. Projektet att kommer genomföras under 2022.

  • Gwyn Emberton, enskild firma, beviljas 150 000 kronor för att undersöka formerna för ett föreställningsprojekt som sträcker sig över generationsgränserna. Projektet Intergenerational Project samlar dansare i åldrar mellan 18 och 80 plus. Den underliggande konstnärliga idén är att vi alla bär en självbiografi inom våra kroppar. En del av utvecklingsarbetet kommer också att handla om att utforska nya sätt för publiken att uppleva dansföreställningar- genom att kombinera koreograferade delar med deltagande inslag men även genom att arrangera dans på icke- traditionella platser utanför teatern. Projektet startar i oktober 2022 och sträcker sig fram till januari 2023.

  • Interrim kultur beviljas 49 000 kronor för en förstudie av och med scenkonstnärerna Johanna Malm och Ruby Nilsson. De har beviljats residens på Gamla Folkets Hus i Östra Sönnarslöv (som drivs av Erik Holmström Malmö Dockteater) för att undersöka dialektiken mellan den statiska bilden och den förgängliga kroppen i teaterrummet inför en kommande produktion. Målet är att utveckla en scenisk form som på bästa sätt tar vara på ett tvärmedialt montage utifrån “selfie”-kulturen i förhållande till kroppen på en teaterscen och teaterns relation till fotografiet, till exempel hur påverkas teaterns autencitet av det naturalistiska fotografiet.

  • Kollaborativet beviljas 75 000 kronor till projektet PERCEPTION som handlar om att starta ett nätverk för inkluderande scenkonst i Skåne. Nätverket, som är ett initiativ av scenkonstkollektivet Kollaborativet och Skånes Dansteater, ska gemensamt kunna driva frågor om tillgänglig scenkonst för alla utifrån ett publikt perspektiv. Målet är att skapa ett aktivt forum för kunskaps- och resursdelning, metod- och konstartsutveckling samt inspiration, som bidrar till att verksamheter tar kliv framåt i både praxis och teori för en tillgängligare scenkonst. Nätverket kan över tid bidra till att främja och utveckla såväl scenkonsten, aktörerna som den deltagande publiken. Under 2022 genomförs research av intressenter, förankringsarbete, två nätverksmöten samt ett digitalt arrangemang med inbjudna föreläsare. 

  • Kulturföreningen Iver beviljas 270 000 kronor för en fortsatt utveckling av Malmö Dance Week. På relativt kort tid har Malmö Dance Week utvecklats till en Nordens viktigaste samlingspunkter för den samtida urbana danskonsten. Arrangemanget fungerar som en plattform för konstnärlig utveckling inom urban dans, delaktighet och medskapande för publiken samt vad gäller en utåtriktad pedagogisk verksamhet för barn och unga.

   Inför Malmö Dance Week 2022 söker Iver stöd för att genomföra två nya satsningar. Dels handlar det om beställning av ett nytt verk med premiär på festivalen. En internationellt verksam koreograf bjuds in till att skapa ett verk tillsammans med regionala dansare. Dels handlar det om att vidareutveckla initiativet Wazup Sweden där danskonstnärer från streetfältet erbjuds mentorskap av erfarna danskonstnärer från både Sverige och internationellt, dels möjlighet att visa delar av sina verk för en publik. Det handlar om tre residens med visning på Bastionen och Dansstationen i Malmö.

   Malmö Dance Week äger rum i Malmö i oktober/november 2022.

  • Lejoni Produktion AB beviljas 250 000 kronor till projektet Drömprins en katalysator för psykisk hälsa. Projektet är ett samarbete mellan Lejoni Produktion AB och MIND, en ideell förening vars uppdrag är att främja psykisk hälsa genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och driva påverkansarbete. Inom projektet genomförs arrangemang i Malmö, Perstorp, Tomelilla, Höganäs, Burlöv, Landskrona. I varje kommun sker samarbete med lokala samarbetsparter.

   Arrangemangen i kommunerna tar sin utgångspunkt i filmen Drömprins av regissören Jessica Nettelbladt. I filmen får vi följa Erik, en ung konstnär från Rosengård som under hela sitt liv känt att han är född i fel kropp. Projektet vill öka förståelsen och kunskapen om psykiska ohälsa, utanförskap, identitet och könsdysfori.

   Förutom visning av filmen Drömprins omfattar arrangemangen uppträdande av musikern Helena Josefsson samt ett panelsamtal med regissören Jessica Nettelbladt, representant från MIND och filmens huvudperson Erik. Panelen kompletteras dessutom med lokala aktörer från respektive kommun.

  • Konstnären Magnus Lönn beviljas 50 000 kronor för att under hösten 2022, tillsammans med en konstpedagog, processa fram idéer till Fantastiksal – en turnerande konstutställning för skolorna i Skåne.

   I projektet ställer konstnären frågan: vi tränar oss i matematik och gymnastik – men var tränar vi vår mentala rörlighet? Kanske inom det nya ämnet Fantastik?! Ett för eleverna vardaglig rum på skolan omvandlas under en dag till ngt oväntat och rymmer en utställning med objekt som väcker fantasin. Utställningen kompletteras av workshop, lekar och med lärarna som ”klokförare”.

   Många mindre kommuner eller orter har ingen egen konsthall och får därför sällan tillfälle att besöka konstmuseers och konsthallars utställningar. Genom Fantastiksal kommer utställningen till skolan precis som teatern under många år haft uppsökande verksamhet. Projektet stärker mötet mellan skola och kultursektorn.

  • Mathilda Bjärum, enskild firma, beviljas 130 000 kronor för att tillsammans med Daniel Persson utveckla en första fas av projektet NoXsense. Mathilda och Daniel är unga dansare/koreografer som kommer ifrån Skåne. Båda har sökt sig utomlands för utbildning inom dans och koreografi och är nu tillbaka i Skåne där de är aktivt verksamma som danskonstnärer. Syftet med projektet är att förbereda strukturer för ett långsiktigt arbete med ambitionen att erbjuda möjligheter för unga danskonstnärer som är i början av sina karriärer att etablera sig i regionen. Målet är ett regionalt danskompani för unga danskonstnärer. I projektet ingår även eget konstnärligt utvecklingsarbete för Mathilda och Daniel, arbete med mentorer och nätverkande.

   Samarbetspartners i projektet är Hvilan Dance Academy, Bobbi Lo Produktion, Danscentrum Syd, Nya Rörelsen, Stenkrossen i Lund samt kulturinkubator programmet STPLN:lab.

  • Organitive i Limhamn AB beviljas 75 000 kronor för att utveckla Formgivarpodden. Industridesignern Kajsa Willner och textilformgivaren Karin Olu Lindgård har tagit initiativ till Sveriges enda podcast om livet som designer. Varannan vecka pratar de om ämnen som berör design, oftast tillsammans med inbjudna gäster. Syftet med podden är att bredda synen på design och designerns roll i samhället idag samt att öppna upp en ganska så sluten bransch genom samtal med olika formgivare inom olika discipliner och genrer som ger sin syn på vad design är, kan vara och bör vara i en samtida kontext. Formgivarpodden vill under året bidra till en djupare förståelse kring samtida skånsk design.

  • Pedram F. Dahl, enskild firma, beviljas 60 000 kronor för projektet Döden i kontinuerlig rörelse. Pedram har en bakgrund som producent och regissör inom film och TV i Malmö och Toronto. Detta projekt bygger på tidigare erfarenheter av arbetet med den virtuella produktionen Döden i kontinuerlig rörelse som har fått stöd av BoostHbg. Verket har utvecklats till stor del på nätet och Pedram har haft ett behov av att producera och samarbeta i realtid även om alla inte är på samma plats. I projektet vill han fortsätta utveckla metoder och arbetssätt när det gäller samverkan och medskapande, inte minst med publiken/deltagarna. Han vill utbyta idéer med grupper som arbetar inom VR och speldesign. Målet är att undersöka möjligheterna för att utveckla en plattform som kan bidra till kollektivt skapande och nya berättelser eller scenkonstupplevelser för en publik.

  • Potatoes perspective beviljas 200 000 kronor för projektet Cultivating Stories som är en konstnärlig bearbetning av det odlade kulturarvet. I samarbete med föreningen Allkorn som förvaltar och återodlar glömda sädesslag, förmedlas berättelser om hur de hamnade i glömska, vad kulturväxter egentligen är, hur de återupplivats och varför det sker. I projektet bidrar i Skåne verksamma bönder och odlare. Berättelserna förmedlas genom guidade fältvandringar, filmvisning, utställning och program. Cultivating Stories produceras av konstnärsinitiativet potatoes’ perspective i samarbete med Konstfrämjandet Skåne och Malmö konstmuseum. Projektet äger rum vid Häglinge sockengård i Hässleholms kommun samt på Malmö konstmuseum sommaren och hösten 2022.

   Cultivating Stories är ett samarbetsprojekt mellan en bredd av aktörer: konstnärer, akademi, förening, konstmuseum, främjandeorganisation med flera. Med konstnärliga metoder ökas kunskapen om det odlade kulturarvets betydelse, samtidigt som det stärker samverkan mellan olika sektorer.

  • Råfilm beviljas 50 000 kronor för projektet Arbetarkulturen engagerar Skåne. På fem år har Nordic Labour Film Festival (NLFF) utvecklats till Nordens största filmfestival som fokuserar på arbetarfilm. Med film, samtal och seminarier har NLFF utvecklats till en levande och välbesökt festival som förutom film även omfattar litteratur och bildkonst.

   Filmkollektivet RÅFILM vill nu utveckla festivalen genom att skapa fler scener och för att kunna bli en regional arena för konstnärer, filmare och författare som jobbar med arbetsvillkor som tema. Projektet vill närmare utforska hur kultur kan lyfta frågor som berör teman som demokrati, jämställdhet och inkludering. I samarbete med professionella kulturaktörer och andra samarbetspartners, såväl befintliga som nya, vill festivalen undersöka potentialen i att nå en större publik och engagera fler konstnärer i Skåne. NLFF äger rum den 4–6 november 2022 i Malmö.

  • Skånska Konstnärsklubben beviljas 50 000 kronor ska i denna förstudie undersöka möjligheterna för en produktionsplats och konstnärsresidens i Näsum i nordöstra Skåne. Föreningen förvaltar Fridhem, Erik Jönssons konstnärshem, som donerats till föreningen. Huset är beläget vid Ivö-sjön i ett Natura 2000 område. Förstudien ska svara på hur Fridhem kan bli en funktionell plats för fler än föreningens medlemmar, där möte och dialoger med konsten möjliggör skapande och publik verksamhet. De undersöker även möjliga nätverk med systerorganisationer nationellt som internationellt och förstudien är även ett led i att knyta kontakt och samarbete med förvaltningar på kommunal, regional som på olika nivåer. Förstudien genomförs under andra halvan av 2022.

  • Stiftelsen Kiviks museum och arkiv beviljas 150 000 kronor för att skapa en mötesplats för föreningar, företag, kulturarvsentreprenörer, kommunal sektor med flera utanför centralorterna på Österlen. Projektet ska utveckla samarbeten och nätverk som kan länkas ihop i en stabil kedja. Ansökan är bred och omfattande och griper över flera områden. Bland annat vill projektet utveckla metoder för att nå gruppen ensamma äldre samt skapa ett innovativt och attraktivt mötesrum för kulturentreprenörer. Projektet bygger på idén om ett museum som besökscentrum och samlingsplats för en rad olika aktiviteter, något som stämmer bra överens med museernas demokratiska uppdrag. Projektet genomför under 2022.  

  • Teater Insite beviljas 165 000 kronor för att göra en förstudie. Teater Insite vill undersöka hur de kan använda olika objekt och format i ljud- och ljusframställning för att sceniskt gestalta en tidsresa inom och utom människan som visar på att människan kan existera i parallella universum. Teman som döden, ritualer, spiritualism och mystik kommer att stå till grund för undersökandet utifrån intervjuer och samtal med spirituella ledare om dödsritualer och nära döden-upplevelser. I förstudien kommer optiska illusioner och sinnliga komponenter som hörsel, lukt, smak och syn beprövas för att undersöka om och hur det kan komplettera och förhöja upplevelsen.

   Under förstudien kommer de även undersöka om de kan låta publiken transporteras mellan interiöra och exteriöra spelplatser utan att bryta den magiska upplevelsen.

  • Teater JaLaDa beviljas 150 000 kr för att genomföra laboratorier och konstnärliga workshops som arrangeras tillsammans med musikgrupperna Shathirband och Sigaband K. Projektet riktar sig till flerspråkiga och flerkulturella vuxna i Nydala, en stadsdel i Malmö. Syftet är att bjuda in och samarbeta med flerspråkiga och flerkulturella konstnärer från olika konstfält i Skåne och skapa möten med olika communitys genom sex olika workshops/laboratorier som utgår från olika konst och kulturområden.

  • TellMeYourStories beviljas 40 000 kronor för att göra en förstudie i syfte att få kontakt med minoritetsgrupper och hjälpa dem att berätta sina historier. De vill använda en berättarform som utgår från en bit tyg som betyder något speciellt för deltagarna. En muntlig berättarcirkel med utgångspunkt i det taktila. Projektledaren har utformat och prövat metoden på cirka 300 deltagare sedan tidigare.

   Genom att plocka fram fragment som ofta legat undanstoppade och kombinera det med ett praktiskt skapande förlöses historier under processen. Det är ett tvärkulturellt projekt mellan berättande, kulturarv och minoritetskultur. Målgruppen för projektet är i första hand personer som har anknytning till de judar och barn från Finland som kom till Flyktingförläggningen på Citadellet i Landskrona under andra världskriget. Samverkan sker med Landskrona kommun och Citadellet.

  • Tuva Hildebrand Peterson /SmartSE AB beviljas 100 000 kronor till ett interregionalt samarbete som handlar om att göra en förstudie för ett nationellt somatiskt nätverk och verksamheter. Stöd för nätverket söks även från Västra Götaland, Kulturrådet, samt Kulturnämnden.

   Målsättningen är att skapa en fysisk bas i Malmö (som en av noderna för det nationella nätverket) och arrangera aktiviteter såsom plattformar för koreografer och andra scenkonstnärer som ska kunna dela ofärdiga verk, workshoppar i somatisk praktik, improvisations jam, föreläsningar samt festivaler, visningar och dylikt. Samarbetspart i projektet är bland annat Danscentrum Syd samt Holma Folkhögskola i Höör. Aktiviteterna sker mellan maj och dec 2022. Målet är att nätverket arrangerar aktiviteter både i Malmö och på landsbygden.

  • Vemmenhögs Härads Fornminnes- och Hembygdsförening beviljas 200 000 kronor till projektet Slottsrundan. Det är ett samarbetsprojekt mellan sju besöksmål, Svanholms slott Christinehof slott, Bjärsjölagård, Glimmingehus, Kronovall, Ystad kloster, Övedskloster samt skolor i närheten av besöksmålen. Projektet har två syften. Dels handlar det om att stärka och utveckla besöksdestinationerna genom att fokusera på de kulturhistoriska byggnaderna som ingår i rundan. Dels handlar det om att skapa ett större fokus på barn och ungdomars tillgång till det kulturarv besöksmålen erbjuder genom konkreta pedagogiska insatser genom att levandegöra historia, öka kunskapen och främja förståelsen vår historia och nutid.

   En referensgrupp med barn och unga kommer att bildas för att delta i planering, genomförandet och uppföljningen av projektet. Målgruppen nås via grund- och gymnasieskolan genom kontakter med lärare och rektorer.

   Projektet kommer att genom föras under 2022 och våren 2023.

  • Malmöbaserade produktionsbolaget ajabu! får 200 000 kronor till projektet Ancestres som är ett internationellt kulturutbyte mellan Brasilien och Skåne. Projektet inleds med ett residens i Brasilien våren 2022 där musiker från Brasilien, Kuba, Marocko och Sverige kommer att fördjupa sig i de rötter de har i den afrikanska diasporan. Genom research, workshops och möten skapas och komponeras ny musik utifrån de musikaliska traditioner som har sitt ursprung i slavarna som kom från Västafrika till bland annat Brasilien och Kuba. Hösten 2022 genomförs en konsertturné med de medverkande i Skåne och övriga Sverige, en turné som även omfattar samtal och filmvisningar av dokumentationen från Brasilien.

  • Amfi får 150 000 kronor för att skapa en litterär bearbetning för scen, av boken Hon är vred av Maja Lee Langvad. Bearbetningen kommer ligga till grund för en polyfon text- och dansverk som berättar om adopterades sorger och sökande efter tillhörighet. Underlag till bearbetningen som skapas utifrån samtal med adopterade och gemensamt i workshops ska ligga till grund för kommande produktion år 2023.

   Texten ska arbetas fram i dialog med dansare och musiker för att ge koreografi, text och musik möjlighet att i ett samskapande arbete skapa ett polyfont verk. 

  • Kulturföreningen Artscape får 49 000 kronor för att göra en fördjupad undersökning inför att de under 2022 ska genomföra ett stort regionalt gatukonstprojekt i Skåne. Inom ramen för undersökningen ska Artscape fördjupa dialogen med de 21 kommuner som redan visat intresse för gatukonstprojektet. Den fördjupade dialogen sker under perioden november 2021 till januari 2022 och gäller tidplan och utformning, samarbetspartners och finansiering. Artscape, med bas i Malmö, är en ideell organisation och en ledande aktör inom urban konst som vill inspirera och göra konst tillgänglig för alla. Sedan starten 2013 har organisationen skapat över 150 större muralmålningar med lokala och internationella etablerade konstnärer.

  • Cederlunds Books får 47 000 kronor för en fortsatt etablering av Babbelpodden. Under våren 2021 fick Cederlund Books AB Skånes regionala krisstöd för att kunna starta en podcast om barn och ungdomslitteratur vilket barnboksförfattarna Charlotte Cederlund och Emma Andersson nu gjort. Podcasten riktar sig till vuxna (föräldrar, lärare med flera) och handlar om litteratur för barn och unga.

   Projektet innebär en andra säsong av Babbelpodden med intervjuer som fokuserar på barn- och ungdomslitteratur. Totalt åtta avsnitt på ca 45 min vardera som ska sändas under våren 2022. Det blir intervjuer med författare, förlag och kulturaktörer, boktips och bokprat.

  • Centrum för Fotografi får 130 000 kronor till en förstudie som ska undersöka hur de kan utveckla sin verksamhet i Skåne tillsammans med nya och befintliga lokala samarbetspartners. Målet är att stärka arbetsmarknaden för fotografer i området, skapa yrkesmässiga kontaktnät samt verka för kompetensutveckling inom det fotografiska fältet.

   Förstudien genomförs efter en modell man använt i Västra Götalandsregionen som består av enkäter, kartläggning, djupintervjuer och lokala programpunkter i samverkan med etablerade verksamheter såsom Landskrona Foto, Galleri Format, Mediaverkstaden Skåne och Rikstolvan. Projektledaren är fotograf med regional förankring genom fotoboksförlaget Breadfield och Landskrona Foto. Förstudien ska genomföras mellan februari och maj 2022.

  • CommunityKulturCentrum får 250 000 kronor till projektet Nästa steg. Projektet är CommunityKulturCentrums fördjupning och utveckling av resultatet från ProjektAmbulanserna, som fått utvecklingsstöd tidigare, och den verksamhet som etablerats i samverkan med ett flertal kommuner i Skåne under 2020 och 2021. ProjektAmbulanser har under våren etablerat kontakter, identifierat en rad utmaningar och ingått samarbeten med det offentliga, den idéburna sektorn och civilsamhället.

   CommunityKulturCentrum planerar att under 2021–2022 i samverkan med ett flertal kommuner och civilsamhället genomföra ett 40 tal workshops och tre längre projekt. Ett moment inom projektet är att utbilda lärare och elever i communitykulturens verktygslåda och skapa lokala modeller för samverkan mellan erfarna och oerfarna inom kulturens område. CommunityKulturCentrum planerar att arrangera möten mellan professionella och icke-professionella kulturbärare, där de tillsammans kan formulera gemensamma och nåbara mål för framtida samskapande verksamheter.

  • Dunkers kulturhus får 100 000 kronor för att arrangera en internationell konferens i Helsingborg och Helsingör den 9–12 juni 2022 i anslutning till H22. Konferensens tema är konstens plats och roll i det offentliga rummet med speciellt fokus på hållbarhet, som också är temat för H22. Programmet består av föreställningar, workshops, seminarier, konstinstallationer och olika enskilda akter.

   Konferensen vänder sig framför allt till scenkonstutövare, arrangörer, kuratorer, producenter och andra som arbetar professionellt med konst i det offentliga rummet eller festivaler. Men konferensen har även offentliga arrangemang som är öppna för en publik. Totalt räknar arrangören med att konferensen ska locka cirka 350 deltagare från hela Europa utöver den lokala publiken.

   Arrangemanget är ett samarbete mellan Dunkers kulturhus, Helsingör teater och det internationella cirkusnätverket Circostrada. Tanken är att konferensen ska vara startskottet för etableringen av en internationell mötesplats där mötet mellan det globala och det lokala ska bidra till nya och kreativa perspektiv till den aktuella kultur- och samhällsdialogen. Målet är en ökad dialog, ett kompetensutbyte samt ny inspiration och nya tankar inför kommande utvecklingsarbete av Passagefestivalen för cirkus och gatuperformance i Helsingborg och Helsingör.

  • Emily Willman får 60 000 kronor till en förstudie till en kommande scenproduktion för barn 10–12 år. Emily Willman är en scenkonstnär baserad i Höör. Föreställningen ska behandla frågor kring rädslor, oro och ångest. Projektet är baserat på en bildberättelse som Emily tagit fram själv och i det slutliga verket vill hon blanda dans/koreografi, teater och animationer.

   I förstudien kommer Emily att bjuda in barn till en workshop där de får ta del av ett sceniskt material som ska ge underlag till samtal med barnen om temat. Utifrån barnens egna tankar och idéer får de sedan chansen att prova, testa och knåda om materialet. I workshoparna ska barnen få möjlighet att uttrycka sig med både bild och dans/koreografi. En första kontakt är tagen med en skola i Stehag i Eslövs kommun.

   Det material och den återkoppling som barnen är med och tar fram blir sedan underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet mot en ”färdig föreställning”.

  • Föreningen Nordvästra Skånes Folkhögskola får 49 000 kronor för att arrangera ett konstkollo för ungdomar mellan 13–17 år. Konstkollot äger rum på konstskolan Munka i Munka-Ljungby under juni 2022. Under tre dagar hämtas ungdomarna med buss och tillbringar heldagar på konstskolan för undervisning, workshops, materialexperiment och samtal. Konstskolans lärare och ett par studenter från konstskolan leder konstkollot.

   Föreningen samarbetar med kommunerna i nordvästra Skåne: Helsingborg, Åstorp, Båstad, Klippan, Örkelljunga och Ängelholm. Information om konstkollot sprids till ungdomarna bland annat genom kulturskolorna i respektive kommun.

  • Föreningen Stapelbädden (STPLN) får 214 000 kronor för att starta en inkubatorverksamhet - STPLN:LAB – som riktar sig till professionella aktörer i de kreativa branscherna. I projektet ingår ett program som ger deltagarna en plats på STPLN, tillgång till verkstäder och studios, mediautrustning, maskiner och verktyg. Personlig coaching och ett rullande program med ekonomisk och juridisk rådgivning, internationella utbyten, interdisciplinär träning med mera. I projektet erbjuds återkommande intensivutbildningar i ekonomi, skattefrågor, företagsformer, försäkringar, upphovsrätt och upphandling. Men även utbildning i stresshantering, projektplanering och psykisk hälsa. Dessa utbildningar riktar sig - förutom till de inskrivna i inkubatorprogrammet - till alla frilansare och mikroföretagare inom de kulturella och kreativa näringarna i Skåne. Under 2022 kommer intensivutbildningarna att genomföras vid sex tillfällen och nå upp till 500 aktörer i det fria kulturlivet.

  • Galleri Rostrum får 130 000 kronor till projektet Behind the Scene. Galleri Rostrum är ett konstnärsdrivet galleri i Malmö. Projektet Behind the Scene är en serie utbyten mellan galleriet och flera andra nationella och internationella självorganiserande gallerier och plattformar samt deltagande i konstnärsdrivna konstmässor. Utbytena ska genomföras under 2022 med bland annat Huddinge konstklubb på Fullersta gård i Huddinge, Studio 44 i Stockholm, Flat 1 i Wien Österrike och Juxtapose Artfair i Århus, Danmark, med flera. Utbytena stärker både det konstnärsdrivna föreningslivet och nätverken och de enskilda deltagande konstnärerna.

  • Interalter får 50 000 kronor för projektet Kreativa rum. Det är ett utforskande projekt där ett redan slutfört projekt, ett filmstudium och tonsättning av Tomas Tranströmers diktning, föder frågor kring konstnärliga rum och förutsättningar. Tillsammans med inbjudna konstnärer från Skåne inom olika discipliner ska projektet undersöka vad kreativa rum är och kan vara. Utifrån det skapas en utställning/ett verk som öppnar upp för en publik och samtal.

   Tomelilla konsthall kommer att hysa utställningen sen vår 2022. Malmö konsthall och Landskrona konsthall är också intresserade av konceptet.

  • Den ideella föreningen Konst-föreningen får 125 000 kronor för att skapa ett årligen återkommande öppna-ateljéer-evenemang på Bjäre- och Kullahalvöarna. Under två helger i juli 2022 öppnar ett 30-tal konstnärer i Höganäs, Ängelholms och Båstads kommun sina ateljéer för publik och bjuder in till samtal om den konstnärliga processen. Projektet ska lyfta fram och öka kunskapen om lokal professionell konstnärlig verksamhet på de båda halvöarna samt uppmuntra konstnärer till olika samarbeten.

  • Kulturskolan Lund får 200 000 kronor för ett projekt där unga i hela Skåne ska kunna delta i en skrivarskola i kreativt skrivande, vilket är ett sällsynt ämne på kulturskolorna i Skåne. Projektet administreras av Lunds kulturskola och extra fokus läggs på att nå ut till kommuner utanför de större städerna. Skrivarskolan kommer att genomföras fysiskt och digitalt för att få en större spridning och nå fler barn och unga. Målet är att utveckla ämnet skrivande för unga i Skåne så att fler elever från en bredare målgrupp ska få möjlighet att delta i undervisning med hög kvalitet. Deltagarna ska utveckla sitt eget skrivande både ur ett skrivtekniskt perspektiv och ett konstnärligt. Målgruppen är barn och unga från 13 år och uppåt och projektet äger rum under hela 2022.

  • Lunds Kammarsolister får 100 000 kronor för att arrangera Lund Indie Chamber Festival i oktober 2022. Genom festivalen vill Lunds Kammarsolister samla och lyfta fram den fria kammarmusiken som en rörelse i egen rätt och etablera begreppet "Indie Chamber Music" samt introducera kammarmusiken för nya målgrupper. Ambitionen är att skapa en återkommande biennal på olika scener och platser i Lund, en kammarmusikalisk mötesplats där kvalitet och tradition möter korsbefruktning och innovation. Det fyra dagar långa programmet kommer att ha frihetslängtan som tema och kommer innehålla konserter, seminarier och mötesplatser. Ett av målen är att möjliggöra tvärdisciplinära samarbeten, som kan innebära nya ingångar till kammarmusiken för exempelvisa unga och unga vuxna.

  • M:brane får 140 000 kronor för att utveckla M:brane Forum 2022 i två spår. Det ena spåret är ett samarbete med Manuskriptskolen for børnefiktion i Köpenhamn. Syftet är att etablera en arena för studenternas avslutande manusprojekt och att etablera Manuskriptskolan för skånska manusförfattare.

   Det andra spåret är att i samarbete med Lunds universitet undersöka och utveckla möjligheterna att föra samman företrädare för berättande för barn och unga med forskningsvärlden och utifrån dessa möten skapa projekt med forskningsresultat som grund. Målet är att skapa berättelser och att bidra till universitetets tredje uppgift, att dela forskning med allmänheten.

   M:brane är en internationell mötesplats för branschen inom film, TV, dokumentärt berättande, VR och andra immersiva medier etc. och som riktar sig mot en ung publik mellan 3 och 18 år.

  • Sahlström Negash AB får 260 000 kronor för att genom en förstudie undersöka förutsättningarna att etablera Malmö Väv, en möjlig kollektivverkstad eller konstnärs-sammanslutning med fokus på monumental väv och textil. Projektet ska pågå mellan 1 jan 2022 och 30 juni 2023, i Skåne. Förstudien ska undersöka platser, organisationsform, samarbetsparter, workshops och bidragsansökningar. Projektet har redan etablerat plats på KKV Monumental i Malmö samt Ifö Center i Bromölla och en nära dialog med KKV Textil i Malmö. Intresset är stort från konstnärsfältet och man ser tydliga möjligheter till samarbeten med Malmö Konsthögskola och Östra Grevie folkhögskola.

  • Muralcentralen får 250 000 kronor till projektet Multiplera Skåne som är ett flerårigt delaktighetsprojekt med barn och unga i Skåne. Den ideella föreningen Muralcentralen, med bas i Malmö, ska med barn och unga skapa en slags skånsk terrakottaarmé längs Skåneleden. Tillsammans ska ett hundratal lerfigurer skapas – figurer i naturlig storlek, som skildrar barn och ungdomar. Några ser kanske ut att prata med varandra, andra ligger och vilar, någon pillar på sin mobil. Tillsammans bildar de en monumental skulptur i bränd lera – ett fruset ögonblick som skildrar vår tid och som kan ses i många år framöver. Multiplera Skåne ska pågå på flera platser runt om i Skåne under åren 2022-2024.

  • Nils Bergendal får 146 000 kronor till ett projekt som ska göra historiskt kartmaterial i tre skikt tillgängligt i en app. Appen ska vara reklamfri, gratis att använda och fungera både för iOS och Android. De tre kartor som ska användas är skånska rekognosceringskartan från 1820, Häradsekonomiska kartan från 1920 samt en nutida karta. Via appen ska användaren kunna stå var som helst i Skåne och se hur det såg ut på den precisa platsen för 100 respektive 200 år sedan. Stödet ska främst gå till georeferering och programmering men även till nätverkande och marknadsföring. Projekttiden är från mars 2022 till juni 2023, dvs 15 månader där våren 2023 ägnas åt lansering och marknadsföring i hela Skåne. Appen kommer speciellt att marknadsföras mot skolan.

  • Re:Orient/Moriska Paviljongen får 100 000 kronor till projektet Cultural Xchange Forum. Projektet är ett internationellt kulturutbyte, där artister och producenter från länder i Mellanöstern och Norden möts för att dela kunskap och erfarenheter av användandet av digital teknik under pandemin för spridning av musik. Under en gemensam workshopvecka på Moriska Paviljongen i Malmö i januari 2022 får de medverkande praktiskt experimentera med digitala plattformar, inspelnings- och liveteknik för att nå en större publik bortom nationsgränserna. Re:Orient har genomfört flera liknande utbyten och med Cultural Xchange Forum tas ytterligare steg för att utveckla och stärka nätverket mellan professionella i musikbranschen i Sverige, övriga Norden och MENA-länderna.

  • Nynna får 50 000 kronor till det utforskande projektet AKROMUSIK. Projektet ska bland annat undersöka; Går det att spela cello när den som spelar hänger upp och ned? Hur låter en luftring? Hur många cirkusartister kan spela på ett dragspel samtidigt? Vilka rytmer kan skapas med hjälp av akrobatik? Och går det att sjunga stående på händer?

   I projektet ska musiker, dansare och cirkusartister tillsammans få möjlighet att experimentera och testa utan krav på att det ska leda fram till en färdig föreställning. Målet är att hitta nya arbetssätt och metoder för konstnärligt utvecklingsarbete där de deltagande artisterna kan utveckla sitt eget artistiska uttryck inom ramen för en hybrid mellan musik och cirkus – AKROMUSIK.

  • Waileth & Bardon får 65 000 kronor till ett projekt där de under 2022 får möjlighet att experimentera och utveckla sitt eget konstnärskap. Genom att bjuda in andra konstnärer från olika konstområden och med olika uttryck till en serie med olika konstnärligt utforskande workshops och labb. Förhoppningen är att de samarbeten som etableras och det som uppstår i de konstnärliga mötena kan ligga till grund för framtida produktioner.

   Elin Waileth och Emily Bardon är en konstnärsduo som främst har arbetat med dans/koreografi för barn. De har bland annat gjort projekt inom Malmö stad där de kopplat ihop läsning och barnböcker med dans.

  • ABF Malmö får 200 000 kronor för att genomföra Känslogalan 2021 i Malmö i nov samt innan dess ett Känslotåg i okt. Känslogalan genomfördes även 2020 med stöd av bland annat Region Skåne. Känslotåget är ett nytt inslag för att få en bredare regional förankring. De vill också nå fler med galans syfte: ökad kunskap om psykisk hälsa, ökad öppenhet kring svåra känslor och psykisk ohälsa samt uppmärksamma de organisationer och volontärer som engagerar sig inom området genom en prisutdelning. Känslotågets program ska äga rum på folkbibliotek i Skåne och programinnehållet ska utvecklas i samverkan med folkbiblioteken.

   På galan ska både amatörer och professionella medverka genom flera olika kulturella uttryck. Målgrupper är unga, personer med erfarenhet av psykisk ohälsa, anhöriga och allmänheten. Klara samverkanspartners är Fontänhusen i Lund och Malmö, Inkluderingslabbet samt Community works (grafisk design). Känslotåget kommer bli ett program inom ramarna för Skåneveckan för psykisk hälsa.

  • Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne får 86 000 kronor för att arrangera filmvisningar med efterföljande samtal på gymnasieskolor i åtta kommuner i norra Skåne under november-december 2021. Deltagande kommuner är Klippan, Landskrona, Hässleholm, Osby, Båstad, Höganäs, Ängelholm och Örkelljunga.

   Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne arbetar med att ge kostnadsfri rådgivning till personer som upplever att de blivit utsatta för diskriminering. De arbetar förebyggande genom utbildning, opinionsbildning, projekt och kampanjer.

   Syftet med projektet är att genom film och samtal väcka tankar, öka förståelse och starta processer som motverkar intolerans och rasism.

  • Lund International Architecture Filmfestival får 100 000 kronor till ett utvecklingsprojekt som ska utforska möjligheterna för nya visningsformer av film. Syftet är att nå nya målgrupper, till exempel unga och invånare som inte brukar gå på filmfestivaler. Det ska de bland annat göra genom utomhusinstallationer på nya platser utanför Lund eller i bostadsområden utanför stadskärnor som vill samverka med festivalen på olika sätt.

   Arkitektur är ett brett ämne som berör många frågor och områden. Filmvisningar och angelägna samtal som rör samhälls- och stadsutveckling kommer också att arrangeras utifrån frågeställningar som exempelvis: Vems är staden, hållbar utveckling, migration och identitet.

   I projektet ingår även att försöka nå en internationell publik som får möjlighet att delta digitalt via en TV-studio som ska ledas av studenter.

   Festivalen genomförs under några dagar i oktober månad, preliminärt 14-17 oktober, men de kommer också medverka med mindre event i andra sammanhang under året.

  • Arrie 19 får 50 000 kronor till projektet “Film i social context” som handlar om att använda fiktion och dokumentärfilm i samhällelig verksamhet. På samma sätt som film kan vara en självklar pedagogisk del av undervisningen i grundskolan och gymnasiet ser Arrie 19 möjligheter att använda film också inom verksamheter som högre utbildning, socialtjänst samt vård och omsorg.

   Målet med projektet är att utveckla en metodik som sträcker sig från att identifiera vilka verksamheter en film berör till utformningen av material som kan följa filmen, likt lärarhandledningarna som används för film i skolan.

   Genom två nyproducerade filmer som exempel ska de två filmarna och producenterna Karin Haugard och Alexe Landgren utforska hur en sådan användning kan se ut. Filmerna är sprungna ur egna erfarenheter. Karen om egenupplevd alienation efter en skilsmässa och Alexe om en långvarig förlossningsdepression. Projektet vill undersöka hur film kan fungera som ett verktyg inom verksamheter som möter människor i svåra situationer. Projektet kommer även att ta in andra filmares och kreatörers erfarenheter och intresse av att använda sina projekt på liknande sätt.

  • Barnens scen får 200 000 kronor för att genomföra Malmö Puppetdays, en internationell Dockteaterfestival på Barnens scen i Malmö. Festivalen sträcker sig över nio dagar och presenterar 11 nationella och internationella föreställningar med skuggdockor, marionetter, stavdockor och handdockor. Föreställningar kommer att kombineras med workshops och andra interaktiva aktiviteter där publiken får skapa egna dockor och animerade filmer under professionell ledning.

   Festivalen är ett samarbete mellan Barnens scen, Staffan Björklunds Teater och Pro Ropodi Art Center och riktar sig till en barn- och familjepublik från Malmö, Skåne och övriga Sverige.

  • Be Here Then AB får 170 000 kronor för att utveckla innehållet i appen med en World Pride vandring i samband med World Pride i Malmö och Köpenhamn i augusti 2021. Utveckling av appen görs genom storytelling av och med personer som definierar sig själv som HBTQ. På så sätt lyfter man fram berättelser och platser som är viktiga för människor som inte tillhör heteronormen. Det är et bra exempel på normkritiskt perspektiv på ”vårt kulturarv”. Vem är det som beskriver vår historia och har makten över de historiska berättelserna? Utvecklingsarbetet görs i samarbete med Malmö Pride och Institutionen för studier i Malmös historia vid Malmö universitet.

  • Bombina Bombast får 80 000 kronor för den första delen av det tvådelade projektet Beyond the stream. Projektet tar sin utgångspunkt i vad som hänt under pandemin med den exploderande utvecklingen av digitaliserad scenkonst. Den första delen av projektet är en publikorienterad förstudie med fokus på publikens upplevelse av streamad scenkonst under pandemin. Utifrån ett publik- och deltagarperspektiv vill projektet fånga erfarenheter och lärdomar som samlats under året.

   Resultatet av förstudien utgör i ett senare skede utgångspunkten för del två av projektet som består av sex utforskande labb med fokus på metodutveckling. I labben vill de arbeta med fokusgrupper som består av dels publikrepresentanter och dels kulturaktörer. Teman för de utforskande labben kommer att utformas utifrån resultatet av den inledande förstudien.

  • Communitykulturcentrum får 200 000 kronor för att arrangera Malmö 2 Communitybiennal. Biennalen 2022 ska handla om att synliggöra och utveckla communitykonst- och kultur med huvudfokus på målgruppen unga och unga vuxna. Biennalen bygger på de ungas medverkan från idé till produktion för att skapa en hållbar plattform för ungas röster att höras.

   I samarbete med cirka 42 organisationer och i nära samarbete med lokala communities, från ett flertal skånska kommuner, som drivs och leds av unga, kommer biennalens program ta form under hösten 2021. Involverade kommuner är Simrishamn, Kristianstad, Burlöv och Malmö.

   Mycket goda erfarenheter från den första välbesökta biennalen, som bland annat bestod av idéseminarier, workshops, master klasser, föreställningar, filmvisning och paneldebatter, ligger till grund för kommande biennal.

  • Curatorsgruppen SLAM får 150 000 kronor till ett residensprogram för keramiska konstnärer på Ifö Center i Bromölla. Under residensperioden ska de dels arbeta med platsen och det lokala kulturarvet, dels ha peer to peer samtal med lokala konstnärer och arbeta tillsammans med dem. Projektets övergripande syfte är att stärka den keramiska konsten i Skåne eftersom det saknas eftergymnasial keramiskt utbildning i Skåne. SLAM samarbetar med både Konsthantverkscentrum Skåne och Konstnärscentrum Syd.

   Residensperioden är tänkt att utmynna i en utställning och verksamhet som allmänheten kan ta del av i Ifö Centers nya utställningslokal Lerlagret. Syftet med projektet är att stärka den keramiska konstens förutsättningar i Skåne, såväl som produktionsplats som utställningsplats. Under projektets gång kommer samarbete med andra parter att inledas, till exempel Wanås Konst, Form Designcenter, CG Gallery i Malmö för att visa utställningen där.

  • Firma Susanne Ewerlöf får 50 000 kronor till projektet ”Curatorial Program for Research - The Nordic 2021”. I projektet bjuds yrkesverksamma konstcuratorer från olika delar av världen in till Skåne under en vecka, hösten 2021. I ett omfattande program träffar de konstnärer och andra professionella aktörer såsom representanter för gallerier, mindre initiativ, konsthallar, museet samt konsthögskolan. Här skapas förutsättningar för nya samarbeten mellan internationellt verksamma curatorer och konstnärer med bas i Skåne. Målet är att deltagare från länder bortanför Europa och USA (som är dominanta regioner i konstvärden) kommer till norden, dock kommer planeringen att anpassas av de reserestriktioner som råder 2021. Projektet är en del i en större satsning som inkluderar aktiviteter i Stockholm, Oslo och Köpenhamn.

  • Folkets konsthall får 150 000 kronor till projektet ”Känner du igen dej?”, ett etnologiskt konstprojekt där arbetare från fyra branscher dokumenterar sina arbetsplatser och sina liv i samarbete med fältkonstnärer. Bland fältkonstnärerna återfinns bland annat serietecknare och en textilkonstnärer. Fältarbete och utställningsverksamhet sker under året på flera platser i Skåne på arbetsplatser, fackliga kurser, bibliotek och andra ställen dit utställningar sällan kommer men där folk redan befinner sig. Projektet utgår från devisen: alla arbetsplatser är en konsthall.

  • Freebird får 80 000 kronor för att utveckla en plattform för att experimentera i ett litet format, där målet är nyskapande och folkliga föreställningar. Freebird är en fri operagrupp vars vision är att skapa ny opera som en stark scenkonstform med nutida perspektiv, tolkningar och gestaltning. Opera Lab Malmö ska vara ett laboratorium och ge möjlighet för sångare och musiker att vara medskapande och gestalta nya berättelser i operaform. Under hösten 2021 planerar Freebird att genomföra idéutvecklingsdagar på Skillinge Teater, där fem sångare, kompositör, regissör och repetitör samlas för att genom devising påbörja arbetet med ett nytt operaverk, med musik av kompositören Andrea Tarrodi.

  • Freestyle Phanatix får 150 000 kronor till projektet Dans i utanförskapsområden. Freestyle Phanatix är ett danskompani som arbetar med breakdance, hip hop, street och andra liknande uttryck. De har en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med föreställningar och workshops med barn och unga i såväl Sverige som Danmark. De har ett väl fungerande koncept som de nu vill utveckla vidare för att kunna komma ut till flera skånska kommuner. I första hand vänder de sig till Malmö, Helsingborg, Landskrona och Kristianstad.

   Projektet innehåller workshops, koreografi-träning, professionella föreställningar och gemensamma aktiviteter kring breakdance, beatbox, streetdance; alla delar av hip hop kulturen. Målgruppen - ungdomar och barn i utanförskapsområden - får uppleva, göra, försöka, träna; rörelse, dans och musikskapande är nyckelord. Dessutom får ungdomarna och barnen tala om hip hop, samtal som också blir relevanta för deras vardag och situation.

  • Föreningen ARNA får 210 000 kronor till projektet ”Landskapet som gestaltad livsmiljö”. Med projektet vill föreningen ARNA föra en diskussion om vad gestaltad livsmiljö kan innebära i stadsnära landsbygd. Projektet genomförs i samband med att Vombsjösänkan är kandidat till att bli ett nytt Unesco biosfärområde. I Eslövs, Sjöbos och Lunds kommun kommer bland annat konstnärer och en intresserad allmänhet delta i samtal om behov och erfarenheter kring det offentliga rummet, utifrån diskussionsunderlag skapade av konstnärer. Projektet pågår från sommaren 2021 och fram till våren 2022.

  • Helsingborgs stad får 100 000 kronor för att tillsammans med Helsingör genomföra en konferens som en del i ett gemensamt utvecklingsprojekt för ökad internationalisering på popmusikområdet. Under hösten 2021 vill kommunerna genomföra en konferens för att lyfta sektorns aktörer i fråga om kompetens, nätverk och kvalitet i genomförande, särskilt de aktörer som strävar efter att arbeta internationellt.

   Målet är att sprida kunskap och förstärka kompetensen kring musikproduktion och yrkesmässigt internationellt musikerskap bland aktörerna, främst musiker och produktionsbolag samt arrangörer av konserter och festivaler. Konferensen vill även öppna upp för en dialog med beslutsfattare och andra intressenter i fråga om musiksektorns internationalisering.

  • Kulturföreningen Iver får 200 000 kronor till olika kringaktiviteter i samband med Malmö Dance Week, en festival som på några år utvecklats till ett av nordens viktigaste arrangemang när det gäller den urbana danskulturen. Festivalen omfattar drygt 30 arrangemang i Malmö under en vecka (1-7 november 2021) och samlar såväl lokala och regionala deltagare som nationella och internationella gäster.

   Föreningen vill koppla tre utvecklingsspår till årets festival. Ett spår handlar om en regional workshopturné inför festivalen till bland annat Höganäs, Ängelholm, Simrishamn, Lund och Kristianstad. Ett annat spår handlar om att erbjuda ett “stödprogram” för nya danskonstnärer i streetgenren; “Wazup Sweden”. De erbjuder mentorskap, lokalmöjligheter, konstnärlig rådgivning med möjligheter till work-in-progress-visningar på Bastionen och under festivalen. Det tredje spåret är en seminarieserie i samarbete med Malmö universitet. Serien kommer att vara öppen för allmänheten men vänder sig framför allt till utövare och studenter på universitet.

  • Jazzgruppen Landaeus Trio får 50 000 kronor till en förstudie som ska utforska vilka metoder och tekniker som fungerar bäst för att skapa en interaktiv barnföreställning där improvisation spelar en central roll. Under fyra skolbesök i Höör under året vill trion undersöka hur det improvisatoriska momentet kan utvecklas i mötet med en ung publik och hur barnens musikaliska förslag och idéer kan tas till vara i konsertformatet, utan att varje moment är regisserat. Erfarenheterna leder till ny kunskap om interaktion med publiken och är tänkt att ligga till grund för utvecklingen av ett framtida program för unga under 2022.

  • Lunds kommun får 50 000 kronor för att tillsammans med Författarskolan vid Lunds universitet, det litterära sällskapet Unga Skåne, Hörby museum och Skissernas museum undersöka metoder för litterär konstnärlig utveckling. Målgruppen är masterstudenter vid Författarskolan som ska arbeta med föredrag och förankring av Viktoria Benedictssons författarskap i landskap och platser. Projektet ska resultera i både nytt skrivande och föredrag på Skissernas museum.

   Målet är att skapa en vitalisering av de skånska litterära sällskapen och att dessa kan fungera som en bro mellan historiska författarskap och samtida författarskap, i det här fallet nya talanger/blivande debutanter.

  • Produktionsbolaget MINT får 100 000 kronor för att arrangera Nordic Kids Media i ett digital format. Nordic Kids Media är en mötesplats vartannat år för Nordens alla public service bolag och ledande inköpare och distributörer. Utifrån från det senaste årets erfarenheter vill MINT skapa en mötesplats i ett inspirerande och kreativt format och söker nya former för att mötas digitalt. Festivalen äger rum den 14-15 september 2021. Under dagarna träffas producenter, kreatörer och föreläsare för samtal kring innehåll och berättande för barn och unga och kommande samarbeten.

  • NEOEPOS AB får 50 000 kronor till en förstudie och researcharbete inför ett tänkt projekt som inkluderar de boende på Rasmusgatan 28 i Södra Sofielund, Malmö. Ett hus med en brokig historia och som präglas av de senaste årtiondenas immigration. NEOEPOS AB består av filmarna och konstnärerna Johanna Schartau, Björn Cederberg och Gustaf Grapengiesser.

   Kortfattat går projektet ut på att genom att bosätta sig i huset under ett antal månader, få möjlighet att utforska vad som kan berättas i relation till huset och de boende på Rasmusgatan 28, och hur det i så fall ska berättas. Under förstudien ska idén utvecklas ifråga om format, produktionsbudget, produktionstid, produktionsform, samarbetsformer och vilkas röster som ska representeras genom berättelsen.

  • Rani Nair får 100 000 kronor för projektet Baba Karam Extended. Projektet utgår från den iranska dansformen Baba Karam och är ett konstnärligt och publikutvecklande projekt där västerländska normer utmanas. Målgruppen för projektet är framför allt kvinnor med bakgrund från Iran och Afghanistan. Projektet kommer att arbeta uppsökande för att nå målgruppen i samarbete med flera olika parter.

   Inom projektet ingår workshops och möten med målgruppen. Baba Karam extended ingår i ett större sammanhang och stödet från Region Skåne gäller den skånska delen. I övrigt ingår aktiviteter på såväl nationell nivå som i ett större EU-projekt. Projektet drivs av Rani Nair från Lund, en väl etablerad danskonstnär från Lund som har med sig ett starkt stöd från den nationella nivån.

  • Sjöbo kommun får 49 000 kronor till ett projekt som ska ta fram ett pedagogiskt material för att göra Elfstrands krukmakeri tillgängligt för barn och unga i skolåldern. Det pedagogiska materialet tas fram i samarbete med referensgrupper från skolan och två keramiker med pedagogisk kompetens.

   De nya pedagogiska metoderna kommer att öka intresset och kunskapen om lerans kulturhistoriska värde samt kreativa möjligheter. Verksamheten ska äga rum i Elfstrands keramiska verkstad som är bevara och ett besöksmål i dag. Genom projektet kommer verksamheten att utökas och nå flera människor i fler åldrar.

  • Sliperiet Gylsboda får 48 000 kronor till en förstudie som ska resultera i en utvecklingsplan. Hembygdsföreningen har en bred verksamhet och ligger i Stenriket i nordöstra Skåne. Föreningen har under ett par år rustat upp en fallfärdig industribyggnad till ett kulturcenter med utställningsdel, sten- och mineralsamling och verkstäder för konstnärer. Föreningen vill fortsätta utveckla sin verksamhet och med stöd av en förstudie få möjlighet att fördjupa kunskaper kring bland annat målgrupper, ekonomi, samarbetsparter och turism. Förstudien genomförs av föreningen tillsammans med en extern konsult. Resultatet blir en rapport och även en femårsplan för fortsatt utveckling av platsen. 

  • SmartSE/Tunemyr får 100 000 kronor till ett projekt som vill utveckla koreografi som känns istället för hörs. Med utgångspunkt i hur döva och personer med hörselnedsättning upplever ljud genom vibrationer ska en taktil scenkonstupplevelse arbetas fram.

   Stödet ska användas till idéutveckling tillsammans med en grupp där samtliga har erfarenhet och intresse av teckenspråk, taktila objekt eller musik för döva. Målet är att vibrationer ska ses som ett estetiskt element av koreografin och att dans som känns istället för hörs förhöjer den konstnärliga kvalitén på verket och visar att tillgänglighet inte är ett förenklande av konst, utan ett tillskott.

   Utvecklingsarbetet som ansökan avser ska resultera i en scenkonstföreställning under 2022. Tunemyr har arbetat som koreograf i drygt 10 år, främst i England och Tyskland. Hon bor numera i Malmö och detta är hennes första projekt med utgångspunkt från Skåne.

  • Stor Studio får 50 000 kronor för projektet ”Projektil”. Stor Studio är en coworking-plats och kreativ studio i Sofielund/Seved, Malmö. Den startades 2018 och har cirka 65 medlemmar, företag och enskilda kreatörer som står för en stor bredd när det gäller uttryck som film, medier, design, dans, journalistik med mera. Grundarna träffades när de studerade film på Skurups Folkhögskola. De hade alla behov av ett sammanhang efter sina studier på filmskolan och startade Stor studio. De har en fortsatt koppling till folkhögskolorna i Skurup, Fridhem och Östra Grevie och kommer att bjuda in dem i projektet.

   Projektil består av tre delar: work in progress-träffar, workshops och open stage-kvällar för personer och verksamheter som driver projekt inom kultur och media. Projektil är till för att etablera nätverk och skapa sammanhang för att diskutera, utveckla och visa upp sina projekt.

   Stor Studios anknytning till folkhögskolorna är en viktig aspekt i projektet som ger möjlighet att pröva ett intressant sammanhang att verka i för elever efter sin utbildning, att pröva, utvecklas och skaffa nätverk.

  • Studio Kajsa Willner får 58 500 kronor för att utveckla ”Formgivarpodden”. Industridesignern Kajsa Willner och textilformgivaren Karin Olu Lindgård har tagit initiativ till Sveriges första podcast om livet som designer. Varannan vecka, med start våren 2021 och året ut, pratar de om ämnen som berör design, oftast tillsammans med inbjudna gäster.

   Syftet med podden är att bredda synen på design och designerns roll i samhället idag samt att öppna upp en ganska så sluten bransch genom samtal med olika formgivare inom olika discipliner och genrer som ger sin syn på vad design är, kan vara och bör vara i en samtida kontext.

   Formgivarpodden vill under året bidra till en djupare förståelse kring samtida skånsk design. Genom att huvudsakligen bjuda in skånska formgivare inom olika formdiscipliner vill de synliggöra den kompetens och de aktörer som finns tillgängliga i regionen.

  • Teater Insite får 150 000 kronor för att genomföra en förstudie som ska undersöka möjligheten att sammanföra digital respektive fysisk rumslighet och 3D-ljud på temat minne. Projektet är en förstudie inför den kommande interaktiva föreställningen Arkiv som behandlar minnesforskning och kulturarv ur ett kvinnohistoriskt perspektiv. Genom förstudien vill Teater Insite undersöka om det är möjligt att i den kommande föreställningen ta steget in i det virtuella rummet och samtidigt samverka med det fysiskt verkliga rummet.

   Under 2020 har Teater Insite skapat en ny form av konst i det digitala rummet. Det betyder att de inte filmat av en färdig produktion som sedan gjorts tillgänglig digital, utan de har använt sig av digitaliseringens möjligheter för att uppnå konstnärlig utveckling.

   Det virtuella rummet som ska testas i förstudien skapas genom 3D-programmering och ska vara tillgängligt för publiken dygnet runt via en hemsida. Rummet översätts sedan till ett fysiskt rum, i vilket publiken kan träda in tillsammans med huvudpersonen, för att ta del av hennes minnen både visuellt och berättarmässigt. I det virtuella rummet återskapas ramen för föremålen som triggar skådespelaren att minnas och samtidigt utgör ett digitalt minnesarkiv, likt en databas av minnen, som publiken kan interagera med. Sakerna i rummet få liv och förvandlas till olika takter och ljud, som komponeras i stunden, av skådespelaren tillsammans med publiken.

  • Ulla och Gustav Kraitz Kulturstiftelse får 275 000 kronor till Ravinen. Ravinen är ett nytt kulturhus under uppbyggnad i utkanten av Norrvikens trädgårdar i Båstads kommun. Under en utvecklingsfas inför öppnandet ska specifika kompetenser knytas tillfälligt till verksamheten inom bland annat musik- och scen, kvalificerad akustiker, media och sponsring. Utvecklingsstödet säkerställer att dessa kompetenser kan anlitas.

   Verksamheten öppnar under senare delen av 2021. Ravinen kommer att erbjuda besökarna upplevelser av konst, konsthantverk, musik, teater och andra performativa konstarter för en bred publik. Kulturhuset ska bli den mötesplats för olika kulturuttryck som nordvästra Skåne saknar idag. Etablerade samarbetsplaner finns med Musik i Syd, Båstads kammarmusikförening, Konsthögskolan i Malmö; Birgit Nilsson Museum med flera.

Stöd till biblioteksutveckling

  • Stadsbiblioteket, Malmö stad får 90 000 kronor till ett publikutvecklingsprojekt. Biblioteken i Malmö vill bättre förstå vilka som besöker biblioteken, för att i förlängningen strategiskt kunna arbeta mot grupper som de i dagsläget inte når. De saknar relevant data om sina besökare både utifrån demografi och motivation och vill därför skapa en djupare och mer nyanserad lägesbild. Under ett år kommer de att genomföra en narrativ besökarundersökning med öppna frågor. Biblioteken i Malmö kommer bland annat att samarbeta med Form/Design Center och Trelleborgs museer inom projektet Samverkan – djupare insikter med narrativa besökarundersökningar.

  • Stadsbiblioteket, Malmö stad får 75 000 kronor för projektet Låna ett kulturbesök. Projektet är en tröskelsänkande insats för kulturbesök som ska inspirera biblioteksbesökare att ta del av fler kulturformer. Biblioteksbesökare erbjuds möjligheten att låna ett besök på Skånes Dansteater via sitt lånekort. Kopplat till lånet av ett kulturbesök är ett samtal på biblioteket innan teaterbesöket, då låntagarna får veta mer om teatern, föreställningen, danskonst och vad som kan förväntas. Gruppen låntagare åker tillsammans med en värd från teatern till föreställningen. Efter föreställningen ses låntagarna igen dela med sig av sin upplevelse vid ett uppföljande möte på biblioteket.

  • Burlövs kommun får 120 000 kronor till ett projekt på Biblioteket i Arlöv som ska fördjupa verksamheten kopplad till det skrivarrum de har skapat på biblioteket. De ska utveckla relationer med skrivande personer i lokalsamhället, utveckla samverkan med föreningar med fokus på skrivande och på olika sätt nå ut till olika målgrupper i Burlövs kommun. De ska testa olika former för skrivarworkshops, terapeutiskt skrivande och Shared Reading. Personalen kommer att delta på Region Skånes utbildning i kreativt skrivande.

  • Landskrona stad får 520 000 kronor till projektet Öka delaktigheten i demokratin. I projektet kommer Landskrona bibliotek under 2023 och 2024 arbeta aktivt med att utveckla metoder för delaktighet och medborgardialog med unga och personer med annat modersmål än svenska. Metodutvecklingen ska ske i bred samverkan med andra aktörer i kommunen, och nya samarbeten och uppsökande arbetssätt kommer att initieras. Projektet tar avstamp i de globala målen om social hållbarhet i Agenda 2030. Biblioteket vill intensifiera arbetet med målen i Agenda 2030 i kommunen och inleda samverkan med andra verksamheter för att skapa en stärkt gemensam riktning för ökad social hållbarhet. En utgångspunkt för projektet är att formen för delaktighet kommer att växa fram i dialog med målgrupperna. Metoderna som utformas ska spridas genom kunskapsspridande insatser till andra kommuner i Skåne. Målet med projektet är att öka berörda målgruppers delaktighet i demokratin långsiktigt och metoderna för delaktighet och inflytande ska implementeras i bibliotekets ordinarie verksamhet.

  • Bjuvs Bibliotek får 269 000 kronor för att starta After school-verksamhet för barn och unga en eftermiddag i veckan på kommunens bibliotek. Programmet ska utformas för att främja barnens språkutveckling och stimulera till läsning. Exempel på aktiviteter är läxhjälp, olika läs- och skrivrelaterade aktiviteter, kreativt skapande och experimenterande. Målgruppen är alla barn i grundskolan, men främst barn mellan 7 och 12 år.

   Bjuv är en kommun som tampas med skadegörelsebrott, narkotikahandel och våldsbrott. Många barn går inte på fritids för att de har en hemmavarande förälder eller är för gamla för fritids men för unga för fritidsgårdarna.

   Genom After school vill biblioteket bidra till det trygghetsskapande arbetet i kommunen utifrån sitt biblioteksuppdrag, samt till att fler barn får en meningsfull fritid och deltar i fler kulturaktiviteter. Projektet har också som syfte att utveckla biblioteken som mötesplatser.

  • Folkets hörna får 50 000 kronor för ett projekt som lyfter textsamtalet som metod för läs- och skrivutveckling på bibliotek. Lärandeinsatsen, som är en del av Läsfrämjandelyftet, ska fortbilda bibliotekarier i Folkets hörnas metod för textsamtal kring skönlitterära texter under arbete, så att de ska kunna leda skrivcirklar och textsamtalsgrupper inom ramen för sin verksamhet, exempelvis med ungdomar.

   Insatsen sker under november 2023, med tre halvdagar med övningar och workshops, samt ett kvällsbesök på Folkets hörna på Skissernas museum i Lund.

  • Lomma kommun får 85 000 kronor för att arrangera fortbildningsdagen Det stora läsäventyret i november 2023. Dagen ska handla om barnlitteratur, högläsning och litteraturens roll i förskolan för barnbibliotekarier, bibliotekschefer, förskolpedagoger och förskolrektorer. Insatsen kan kopplas till både Läsfrämjandelyftet och Läslyftet i förskolan. Syftet med dagen är att få fler barn i förskoleåldern att hitta läsningens magi. Genom gemensam fortbildning vill arrangörerna skapa bättre förutsättningar för personal på bibliotek och förskolor att utifrån sina uppdrag och unika kompetenser hitta metoder och samarbeten kring barn, litteratur och läsning.

  • Kristianstad Stadsbibliotek får 90 000 kronor för att i samband med Kristianstad Bokfestival i september 2023, anordna en fortbildningsdag för bibliotekspersonal i Skåne, med fokus på spelkultur. Bokfestivalens tema för året är "Lyssna till litteraturens röster", och Kristianstads bibliotek vill koppla temat till digitala spel som interaktivt berättande och som uttryck inom ett utvidgat textbegrepp, samt ungas förhållande till spel som berättarform och kreativt verktyg. Syftet är att lyfta ungas spelkultur, spel som berättarform och spelens plats i biblioteksverksamheten. Förhoppningen är att insatsen ska fördjupa och bredda intresset för vad spel är och kan vara – dels i fråga om ungas fiktionsvanor och världar, dels i fråga om möjligheter kopplat till biblioteksutveckling.

  • Malmö Stadsbibliotek får 65 000 kronor för att i samband med Global accessibility awareness day i maj 2023, anordna en dag, kallad Tillgänglighetsdagen, vars syfte är att skapa medvetenhet kring hur det är att leva med funktionsnedsättning och vilka hjälpmedel och resurser som finns. Inom projektet skickar Malmö stadsbibliotek en öppen inbjudan till folkbiblioteken i Skånes övriga kommuner att delta, samskapa och planera dagen tillsammans. Därutöver ska dagen anordnas i samarbete med flera aktörer med fokus på tillgänglighet, så som MTM, Begripsam, Malmö universitet, FIFH och FBU. Ytterligare ett syfte med projektet är att stärka samarbeten mellan biblioteken och aktörer inom tillgänglighet och öppna för nya gemensamma initiativ dem emellan.

  • Teater Sagohuset får 131 000 kronor till ett projekt som ska erbjuda bibliotekspersonal i Skåne fortbildning i berättartekniker. Med hjälp av teaterns verktyg inspireras deltagarna att utveckla sitt berättande och får en djupare förståelse för berättelsens betydelse i lärandeprocesser.

   Utbildningen inleds med en föreläsning för att ge en teoretisk förståelse. Den följs av två workshop-tillfällen per grupp för sammanlagt fyra grupper.

   Syftet med insatsen är att kompetensutveckla bibliotekspersonal för att i förlängningen främja läsande. Efter kursen kommer deltagarna både ha en teoretisk förståelse och en praktisk kunskap som kan berika och utveckla deras yrkesroll.

  • Trelleborgs bibliotek får 15 000 kronor för att anordna en inspirationsdag den 21 april 2023, med två föreläsningar och möjlighet till kunskapsutbyte på temat feelgood och läsfrämjande. Insatsen sker i anslutning till nystartade Trelleborgs litteraturfestival.

   Tanken är att ge bibliotekspersonal en större förståelse för en litterär trend, feelgood, som är mycket stor bland folkbibliotekens användare men som ofta möts med skepsis av den litterära världen.

  • Kristianstad stadsbibliotek får 50 000 kronor till ett läsfrämjande projekt på Vä bibliotek. Tillsammans med de sex förskolorna i sitt närområde riktar de sig mot barn 1–5 år och deras föräldrar. Projektet ska stärka barnens språkutveckling och få dem att känna läsglädje och även inspirera föräldrar till högläsning. Ett flertal aktiviteter kopplas till ett läsbingo, Kattis läsbingo, med femton olika slags läsutmaningar och ska på så sätt väcka intresse för läsning och böcker hos barn och föräldrar. Projektet avslutas en barnteaterförställning på biblioteket. I samband med föreställningen får de barn som vill berätta om en bok de har läst, och alla barn får en bok.

  • Oxiebiblioteket får 35 000 kronor för projektet Språkrevitaliserande metoder för nationella minoritetsspråket romani. Bibliotekspersonalen vill arbeta utforskande för att hitta nya arbetssätt att stärka det romska språket. Projektet riktas till barn och unga som talar romani och/ eller som identifierar sig med den romska minoritetsgruppen. Arbetet i projektet har fokus på barn och ungas delaktighet. För att säkerställa att aktiviteterna i projektet ska upplevas som roliga och relevanta, kommer de att utformas i dialog med barnen, både när det gäller mindre barn och ungdomar.

  • Malmö Stadsbibliotek får 50 000 kronor för projektet ”Läsa plats och rum”. Projektet är ett samarbete mellan Biblioteken i Malmö (BiM), Stadsbyggnadskontoret i Malmö (SBK) och Tillsammans i Förening (TiF). SBK och TiF driver ett projekt som heter Urban Academy som handlar om att skapa en arkitekturbransch och på sikt en samhällsbyggnadsbransch som speglar sammansättningen i Malmös befolkning. Piloten genomförs i september i samband med Malmö stads stora satsning Malmö in the Making, med fem arkitektbesök på fem olika bibliotek i Malmö.

   Inför dessa besök utvecklas metoder av arkitekterna, som sedan ska ingå i den större satsningen på att läsa plats och rum för att jobba biblioteken som en läsfrämjande plats för samhällsbyggarkompetenser i samarbete med arkitekter och stadsplanerare. Barn och unga får då träffa en arkitekt och höra hur de arbetar. De unga får en kort introduktion till de verktyg som kan utvecklas för att läsa av och ställa krav på de miljöer de vistas i. Metoderna som utvecklas under pilotprojektet ska fungera kunskapshöjande för de medverkande biblioteken och fortsätta att utvecklas i deras arbete med demokratiskt deltagande kring till exempel detaljplaner. De planerar även att sprida metoderna till fler bibliotek genom bland annat Digiteket.

  • Folkbiblioteken i Lund får 50 000 kronor för läsfrämjandeprojektet Mat och Bokprat. Projektet ska nå målgruppen högstadieungdomar i ett samarbete mellan biblioteket i Genarp och författaren Anette Eggert. Vid sex tillfällen får ungdomarna träffa Eggert och personal från biblioteket för att äta mat och prata om böcker, läsning och skrivande. Ungdomarna kommer även att få skriva själva och få veta mer om litteraturprocessen och hur det är att vara författare. I Eggert får de en lokal förebild som lyfter möjligheten att arbeta med skrivande.

  • Staffanstorps bibliotek får 50 000 kronor till projektet Judiskt tema. I projektet ska Staffanstorps bibliotek utforska nya vägar i det läsfrämjande arbetet mot den vuxna, samt pröva nya arbetssätt för att nå ut till personer från nationella minoritetskulturer. Vidare ska insatsen skapa intresse och ökad förståelse kring en av våra nationella minoritetsgruppers kultur, i historia och samtid. I projektet ska en endags-bussresa för både bibliotekets personal och intresserad allmänhet, totalt upp till 50 personer, att genomföras, den 24 september, till årets Bokmässa som har tema ”Judisk kultur i Sverige”. Besöket följs upp med en bokcirkel i bibliotekets regi, kring ett verk av en vid bokmässan deltagande författare, samt en judisk afton med föredrag och traditionella musikinslag som tillsammans bidrar till en fördjupad upplevelse och förståelse av judisk kultur. Inom ramen för projektet ska en strategi tas fram för det fortsatta arbetet med att nå och engagera prioriterade målgrupper från våra minoritetsgrupper.

  • Malmö stadsbibliotek får 50 000 kronor till en förstudie som ska undersöka och utveckla användningen av Krumelurmaskinen på Malmö stadsbibliotek. En arkitekt och en IT-tekniker kommer att arbeta med detta i en förstudie. Krumelurmaskinen är en populär apparat där barn kan stoppa in sina teckningar och där teckningarna visas på en skärm. Från början fanns också en funktion där teckningarna projicerades på en vägg i anslutning till apparaten.

   Förstudiens första steg är att ta reda på varför Krumelurmaskinen är så populär. Det sker genom intervjuer, observationer och analys. Det andra steget i förstudien är att testa enkla prototyper på plats på biblioteket. Förstudiens tredje steg är att sammanställa dokumentationen från de första två stegen. Det fjärde steget är förslag på hur olika krumeluraktiviteter skulle kunna utvecklas.

  • Ystads bibliotek får 50 000 kronor för att tillsammans med Bästa Biennalen anordna workshops på två landsortsbibliotek, Löderup och Glemmingebro, under höstlovet 2023. Konstnären Rickard Johansson kommer att hålla i workshopparna.

   Genom projektet kommer barn att ta del av professionellt skapande på sitt bybibliotek och möta en lokal konstnär som kan vara en förebild för deras eget fortsatta skapande. Genom att samverka med Bästa Biennalen får biblioteket möjlighet att samverka med konstnärer och konstpedagoger. Områdena kan mötas och haka i varandra praktiskt under arbetet. Workshopparna på de två biblioteken ska resultera i vernissage i byarna med barnens alster och en publikation som konstnären står för. I projektet ingår också fortbildning för bibliotekets personal.

  • Malmö stadsbibliotek får 49 920 kronor för att utveckla platsen framför biblioteket, kallad Paradise Piazza. Fokus för projektet är miljö, hållbarhet, läsfrämjande och möten mellan malmöbor. Genom samarbete med andra verksamheter tillgängliggörs biblioteksverksamhet för de prioriterade målgrupperna: barn och unga, nationella minoriteter, personer med annat modersmål än svenska och personer med funktionsnedsättning.

   Aktiviteter i projektet är bland annat gemensamhetsodling och språkworkshops för personer med annat modersmål än svenska och personer som vill lära ut svenska. Dessa sker genom samarbete med verksamheten Botildenborg som har kunskap i området och som arbetar med projektet Odla kompis för att genom odling skapa social gemenskap.

   Det kommer också att hållas träffar med återbruks- och naturpyssel, sagostund på romani, svenska och andra språk, uppträdanden, dans- och musikaktiviteter för barn och unga och personer med funktionsnedsättning. Dessa aktiviteter kommer att ske i samarbete med bland annat Sommarscen, Fritidsförvaltningen i Östers pedagoger och Daglig verksamhet.

   Deltagarnas upplevelser kommer att följas upp med en deltagarenkät som ingår i förvaltningens lovsamordning.

  • Burlövs kommun får 50 000 kronor till projektet Hälsohylla på badet. Genom att placera en hälsohylla på Burlövsbadet, med böcker som uppmuntrar till rörelse, vill biblioteket nå nya målgrupper. Projektet ska, förutom att vara läsfrämjande, bidra till bibliotekets arbete med hållbarhet och hälsa. Det ska också stärka samarbetet med Burlövsbadet.

   Besökare ska kunna låna medier för både barn och vuxna och på de språk som efterfrågas med så låga trösklar som möjligt via ett enkelt manuellt utlåningssystem utan krav på lånekort. Bibliotekets personal gör ett urval av medier som ska uppmuntra till rörelse för barn och vuxna - en lista som badets personal sedan kompletterar utifrån sina professioner.

  • Kristianstads bibliotek får 50 000 kronor till projektet Bokcirkelmingel som är en del av Kristianstads bokfestival och knyter an till årets tema för festivalen som är "Lyssna till litteraturens röster".

   Bokcirkelmingel är ett sätt att låta olika bokcirklar mötas i en manifestation för alla som tillhör en bokcirkel och som med jämna mellanrum för samtal kring böcker de läst. Det riktas sig även till de som ännu inte tillhör en bokcirkel men är intresserad av att gå med.

   Biblioteket bjuder in till Bokcirkelmingel med tillhörande bokfrukost. På scen skall finnas en erfaren bokcirkelledare som kan dela med sig av sina bästa tips på hur man startar eller får sin bokcirkel att leva vidare. Två författare ska tillsammans med bokcirkelledaren genomföra ett bokcirkelsamtal live. För att involvera deltagarna i "Bokcirkelmingel" ska biblioteket redan i maj på Kulturnatten öppna upp en nomineringstävling där bokcirklarna kan få nominera sin bästa bokcirkelbok och vinnarna dras på bokfestivalen. Under bokfestivalen skall man kunna se en utställning med nominerade bidrag och läsa motiveringar.

  • Biblioteken i Malmö får 50 000 kronor till projektet Unga når unga - att bygga en kunskapsbank för biblioteken. Syftet är att tillvarata och synliggöra ungas kunskap om sin egen åldersgrupp, och att det ska ske en kompetensöverföring till biblioteksanställda inom Biblioteken i Malmö.

   Biblioteken i Malmös 120 sommarpraktikanter, Läsambassadörerna, ska - utöver sitt boktipsande för barn och unga - tillsammans med handledare och bibliotekspersonal utveckla och ta fram tips och metoder för framgångsrika sätt att nå unga 16–19 år. Vilken typ av material, vilka formuleringar, ord och bilder behövs för att tilltala unga i fråga om läsfrämjande aktiviteter? I vilka kanaler och på vilka platser behöver biblioteken synas för att nå ut till unga?

   Detta delaktighetsarbete sker i workshops med framtagande av prototyper i sommarpraktikens inledning, samt i uppföljande arbete under sommaren då de unga gjort sig nya erfarenheter värdefulla i det fortsatta arbetet. Under hösten är planen att Biblioteken i Malmö återigen inhämtar synpunkter från unga på de utkast till modeller som tagits fram i samarbete med kommunikatörer.

  • Bjuvs Bibliotek får 50 000 kronor till projektet ”Bjuv läser”. Det är första gången som Bjuvs bibliotek organiserar ”Bjuv läser” och ambitionen är att utveckla insatsen till en återkommande aktivitet. Boken som personalen har valt är ”Slutet på sommaren” av Anders de la Motte som utspelar sig i Bjuv och ska bli en TV-serie på ViaPlay. Anders de la Motte har växt upp i Bjuvs kommun och med projektet uppmärksammas också ett lokalt författarskap. Bibliotekspersonalen hoppas att en gemenskap ska skapas kring boken och att det uppstår boksamtal på olika platser i kommunen. Biblioteket ska organisera olika aktiviteter och bland annat uppmärksamma de olika platser i kommunen som finns med i boken.

  • Oxiebiblioteket Biblioteken i Malmö får 50 000 kronor för att tillsammans med Kollaborativet testa nya metoder för särskoleelevers delaktighet på biblioteket. Syftet är att göra det möjligt för målgruppen barn och unga med funktionsnedsättningar att vara delaktiga och ha inflytande. Genom att experimentera med nya former av verksamhet tillsammans med scenkonstgruppen Kollaborativet vill Oxiebiblioteket att barn och unga med funktionsnedsättningar ska se biblioteket som en självklar plats som de kan vara med och påverka och skapa utifrån sina förutsättningar.

   Biblioteket ska tillsammans med Kollaborativet bjuda in elever och pedagoger från grundsärskolan för att delta i en konstnärlig medskapandeprocess under två veckor. Projektet är att betrakta som ett utforskande av nya metoder för att samla kunskap om mötet med målgruppen, det fysiska rummet och anpassning av programverksamhet som en del i det ständigt pågående arbetet med att skapa ett tillgängligt bibliotek.

  • Malmö stadsbibliotek får 37 500 kronor för projektet Romska aktiviteter för barn och unga. Syftet är att göra den romska kulturen synlig för malmöborna och att nå nya målgrupper. Ambitionen i projektet är att det i förlängningen ska leda till att fler romska grupper ska vilja använda biblioteket och gärna själva arrangera aktiviteter. Detta är en del i uppbyggnaden av det romska biblioteket på Malmö stadsbibliotek. Genom att samarbeta och experimentera tillsammans med lokalsamhället vill bibliotekspersonalen utveckla det romska bibliotekets arbete med barn och unga.

   Under 2023 kommer personalen att genomföra sagostunder med pyssel på minst två romska varieteter vid fem tillfällen. Romadagen kommer att firas på Stadsbiblioteket i Malmö med musik, dans, sång, traditionella kläder och sagostund.

  • Eslövs bibliotek får 525 000 kronor för att bjuda in konstnärer till residens. Syftet är att skapa möjligheter för långsiktiga relationer mellan konstnärer, biblioteket, invånare och kulturlivets aktörer.
   Eslövs bibliotek får medel för att utlysa fyra konstnärliga residens. De är på tre månader vardera och riktar sig mot deltagarbaserad konst- och kultur.

   Residensen är öppna för konstnärer från alla olika konst- och kulturområden. Konstnärerna som väljs ut får tillgång till en arbetsplats på biblioteket och ska utifrån denna arbeta med deltagarbaserad kultur som riktar sig mot bibliotekens prioriterade målgrupper: Barn och unga, personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska och Sveriges nationella minoriteter.

   Syftet med projektet är att forma långsiktiga och positiva relationer mellan biblioteken, invånarna och kulturlivets aktörer. Konstnärer från hela Skåne är välkomna att ansöka om residensen även om sökande från Eslövs kommun kommer att prioriteras.

  • Biblioteken i Malmö Garaget får 282 000 kronor för att sprida erfarenheterna från projektet Gröna biblioteket som Garaget drev under 2020–2021 med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Gröna biblioteket handlar om att utveckla biblioteket som plats som inspirerar och praktiserar hållbarhet tillsammans med användarna, med särskilt fokus på ekologisk och miljömässig hållbarhet.

   Projektet Gröna Biblioteket Garaget Hållbar Höst har som syfte att ta vara på det koncept som arbetats fram inom Gröna Biblioteket och väva in det långsiktigt i biblioteksverksamheten. Syftet är också att sprida erfarenheterna från projektet inom Malmö och gentemot andra bibliotek i Skåne, samt att arbeta för att öka samarbete kring hållbarhet mellan biblioteken i Malmö, andra bibliotek i Skåne och civila samhällsaktörer.

  • Folkbiblioteken i Lund får 250 000 kronor för att under 2023 utveckla metoder, samverkan och koncept för att stärka barns läsning, lärande och delaktighet under lekfulla former genom aktiviteter, eget skapande, upplevelser och utställning på det historiska temat Lunds Domkyrka 900 år.

   Folkbiblioteken i Lund ska etablera eller fördjupa sitt samarbete med relevanta aktörer såsom skola, särskola, fritidsverksamhet, LSS-verksamhet, Lunds domkyrka, författare, studieförbund, Kulturen, Uppåkra arkeologiska centrum och Lunds historiska museum. Fokus ska ligga på barn som har långt till läsning, annat modersmål än svenska eller funktionsnedsättningar – metoder och modeller för att nå barn som tillhör dubbelt eller flerdubbelt prioriterade målgrupper ska utvecklas.

  • Svedala kommun får 370 000 kronor till ett läsfrämjande projekt under 2022 och 2023. Projektet ska fördjupa och bredda Svedala biblioteks läsfrämjande arbete på och utanför biblioteken genom ett samarbete med danskompaniet Memory Wax, musikern Dan Knagg och illustratören Hanna Albrektson.

   Syftet är att bland annat att lyfta bilderboken, förstärka läsupplevelsen för både barn och vuxna samt utforska nya vägar in i läsningens värld. Det ska ske genom föreställningar, olika former av musik- och bildberättande och workshops och andra medskapande aktiviteter på kommunens tre bibliotek. Arrangemangen tas fram av de externa aktörerna och bibliotekets personal tillsammans, och även i samspel med deltagarna.

   Biblioteket vill nå nya målgrupper som kan tilltalas av att upptäcka berättelser genom musik, dans eller bildkonst. I projektet ingår fortbildning av personalen på biblioteket för fortsatt arbete med litteraturförmedling med hjälp av olika konst- och uttrycksformer även efter projektets slut.

   Projektet är ett sätt att lyfta biblioteken som en demokratisk plats där allas rätt till konst och kultur värnas, men ger också en möjlighet att utforska hur konstnärer och musiker kan använda och utveckla sitt konstnärliga arbete för att arbeta läsfrämjande.

  • Sjöbo kommun får 350 000 kronor till ett projekt som under närmare ett och ett halvt år ska utveckla och fördjupa Sjöbo biblioteks verksamhet för barn och unga, med särskilt fokus på barn och unga med funktionsnedsättning.

   Personal på Sjöbo bibliotek ska i nära samarbete med en sång- och rytmikpedagog på Kulturskolan i Sjöbo ta fram nya former av språkfrämjande aktiviteter riktade mot målgruppen, i samråd med grundsärskolans personal och äldre elever. Deltagarnas egna röster står i centrum för aktiviteterna, både som tal- och sångverktyg och som en möjliggörare för demokrati och delaktighet. Exempel på aktiviteter är gemensamma sångstunder på fritidshemmen, att göra egna sånger och ljudeffekter till böcker eller skriva texter och budskap.

   Genom att särskilt anpassa och marknadsföra aktiviteterna till barn och unga med funktionsnedsättning, till exempel via fritidshem, habilitering och intresseorganisationer, hoppas biblioteket kunna nå barn och unga som i dagsläget varken besöker bibliotek eller kulturskola.

  • Klippans kommun får 260 000 kronor till ett projekt som ska utveckla bibliotekens arbete för den prioriterade målgruppen barn och unga i Klippans kommun. Detta ska ske genom att bibliotekens uppsökande verksamhet mot unga stärks. Klippans kommun har många utmaningar på det socioekonomiska området. Eftersom relativt få invånare har högre utbildning är det särskilt angeläget att satsa på folkbildning. Här är folkbiblioteket en viktig aktör. De flesta mindre barn har regelbunden kontakt med biblioteket men bibliotekspersonalen vill utveckla relationen så att den fortsätter upp i åren. Primär målgrupp för projektet är ungdomar i åldrarna 12–19 år.

   Projektet genomförs under hösten 2022 och hela 2023 och under hela projektet ska en barnbibliotekarie arbeta uppsökande mot kommunens träffplatser för unga, inklusive aktivitetshuset Sågen ‒ möjligheternas hus. I arbetet ingår att pröva metoder för medskapande och brukarinvolvering och kunskapsutbyte med andra verksamheter som till exempel fritidspersonal. Inbjudan till samarbete kommer även att göras till föreningar med aktiviteter i Sågen.

   Målgrupperna kommer att få möjlighet att delta i planering av aktiviteter inom projektet. Personalen i projektet kommer att testa olika metoder och sedan utvärdera hur de fungerar. För att sprida erfarenheter och resultat från projektet kommer en rapport att produceras och spridas i biblioteksnätverken, bland annat genom Familjen Helsingborgs blogg.

  • Biblioteken i Malmö får 285 600 kronor för projektet Läsambassadörerna det trippla åtagandet där unga Malmöbor arbetar som läsambassadörer under sommaren 2022. De genomgår en utbildning och får handledning under arbetet.

   Läsfrämjande verksamhet erbjuds dels i det offentliga rummet, dels via biblioteken och via verksamheter och aktörer som Läsambassadörerna samarbetar med, som öppna förskolor, föreningar och sommarläger. Läsfrämjande aktiviteter med fokus på särskilt prioriterade målgrupper genomförs.

   Läsambassadörerna läser tillsammans med barn och unga, tipsar om böcker, berättar, informerar om biblioteksverksamhet och inspirerar barn och unga att hitta ingångar till språk, böcker och läsning.

  • Lomma kommun får 110 000 kronor för att kunna öppna Digidelcenter på kommunens bibliotek i Lomma och Bjärred. Lomma kommun arbetar aktivt med att digitalisera den kommunala servicen enligt en av Kommunstyrelsen antagen digital agenda. Biblioteket vill satsa på två spår:

   • hands on hjälp till seniorer, varav många har en funktionsnedsättning
   • MIK för vuxna till en bredare allmänhet

   Projektet ska hjälpa verksamheten med implementeringen, både internt på biblioteken och externt. Digidelcenter skapar bättre möjligheter att hantera invånarnas utmaningar med den pågående digitaliseringen.

  • Eslövs kommun får 39 000 kronor för att skolbiblioteksnätverket i Eslöv i samråd med IKT-pedagogerna på Eslövs skolor ska anordna en föreläsning den 11 januari med författaren Andreas Ekström utifrån hand nya bok Bekvämlighetens tyranni. Boken handlar om hur digitala aktörer nyttjar att människor låter bekvämlighet gå före försiktighet när det kommer till våra digitala vanor. Arrangemanget ska lyfta diskussioner om digital integritet och om hur digitaliseringen riskerar att bli en övervakningsapparat i fel händer. Målgrupp är bibliotekspersonal i Skåne från samtliga bibliotekstyper.

  • Folkbiblioteken i Lund får 50 000 kronor för att arrangera två heldagsutbildningar för personal inom vård- och omsorgsverksamheter som har intresse av att utbilda sig till läsombud. Genom utbildningen får de en fördjupning i hur de kan arbeta med läsning, litteratur och information med sina brukare. Utbildningstillfällena äger rum i Malmö respektive Kristianstad och ska ge personal inom vård- och omsorgsverksamheter verktyg för att kunna arbeta med läsning, litteratur och information på sina arbetsplatser. De ska även få en ökad förståelse för vikten att arbeta med dessa frågor. Utbildningstillfällena ska också främja kontakt mellan deltagarna och folkbiblioteksverksamheten – en kontakt som kan utvecklas till ett fortsatt samarbete i respektive kommun, efter avslutad utbildning.

  • Lindholmen science park får 150 000 kronor för att arrangera konferensen Future of Democracy Summit under H22 City Expo den 13 juni 2022. Future of Democracy etablerades under 2021. Initiativet leds av nationella innovations- och samverkansplattformarna AI Sweden och Medier & demokrati. Fokus är gränslandet mellan teknik och demokrati med nyckelfrågan hur digitalisering och artificiell intelligens framgångsrikt och tillitsskapande moderniserar och stärker samhället samtidigt som omvandlingen sker på ett demokratiskt hållbart sätt. Future of Democracy Summit under H22 City Expo kommer i huvudsak fokusera på två spår:

   • demokrati, påverkan och säkerhet
   • frågan hur det offentliga Sverige kan moderniseras med ny teknik

   Vilka möjligheter finns för en bättre och mer resurseffektiv samhällsservice?

  • Skurups bibliotek får 50 000 kronor för att undersöka förutsättningarna för samarbete i BSSO (Bibliotek Skåne Sydost) när det gäller att ändra klassifikationssystem från SAB till Dewey. Ett beslut har redan tagits om att de fem huvudbiblioteken (Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad) med tretton tillhörande filialer och två bokbussar inom en rimlig tidsrymd ska övergå till Dewey. I projektet ska en tidigare gjord förstudie från 2015 revideras efter nuvarande förutsättningar. De som arbetar med detta revideringsarbete ska ersättas av vikarier.

   Biblioteken ska också köpa in och genomföra de fortbildningar som finns tillgängliga för att så många som möjligt ska få ta del av dessa. Dessutom ska personalen göra studiebesök på bibliotek som redan sedan tidigare använder sig av Dewey.

  • Biblioteken i Örkelljunga får 50 000 kronor till en förstudie. En utredare ska undersöka möjligheter, omvärldsbevaka goda exempel från mindre kommuner och se över de olika delarna som ingår i den nybildade kundtjänsten i samverkan med Örkelljunga bibliotek. Målet är att öka tillgängligheten när det gäller invånarnas kontakt med kommunen.

  • Höörs bibliotek får 50 000 kronor till ett projekt som ska undersöka om de kan använda biblioteket som arena för invånarnas delaktighet i den digitala utvecklingen, inte minst för de många äldre som bor i kommunen, genom att etablera ett Digidelcenter. I Höörs kommuns digitaliseringsstrategi står att: ”Både medarbetare och medborgare ska ges förutsättningar att vara med i förändring kopplad till digital utveckling”.

   Syftet med projektet är:

   • att verka för att minska det digitala utanförskapet i kommunen
   • att möjliggöra invånares delaktighet i digital utveckling
   • att öka bibliotekets roll och status i lokalsamhället

   Projektet är ett samarbete mellan Höörs bibliotek och kommunens digitaliseringsenhet.

  • Staffanstorps kommun får 50 000 kronor för att undersöka möjliga vägar för kommunens konsthall och folkbibliotek att fördjupa och förnya sitt samarbete kring målgruppen barn och deras vuxna. Inom ramen för projektet anställer konsthallen en konstpedagog som håller i skapande aktiviteter kopplade till utställningarna på konsthallen. Målgruppen för aktiviteterna är barn och deras familjer. Under 2023 är fem olika utställningar planerade i konsthallen. Konstpedagogen kommer att förutom att hålla i skaparverkstäder på konsthallen också besöka biblioteken i kommunen och hålla i skapande aktiviteter i samband med utställningarna.

   Bibliotek och konstpedagog kommer utöver det att tillsammans genomföra utomhusaktiviteter i form av pop up-verksamhet med bibliotekens lådcyklar. Genom det gemensamma projektarbetet kan även andra samarbetsområden upptäckas och utvecklas.

  • Bjuvs bibliotek får 50 000 kronor till ett projekt som ska utforska hur faktaböcker kan bli mer tillgängliga för barnen och hur personalen kan arbeta med Dewey klassifikationssystem på barnavdelningen. Som ett led i detta utforskande arbete ska personalen även se över hur de kan strukturera avdelningen på ett begripligt sätt med märkningen, skyltar och symboler för barn med funktionsnedsättning. I projektet kommer personalen att ha fokus kring frågan om hur de kan uppnå verklig delaktighet tillsammans med målgruppen.

  • Helsingborgs bibliotek får 22 200 kronor för att tillsammans med logopedmottagningen vid Helsingborgs lasarett och BVC Helsingborg ta fram språkstimulerande material inom olika språkliga områden för barn med språkstörning. Barn som har fått remiss från BVC för logopeden får samtidigt en inbjudan att låna språkpåse på sitt bibliotek. Språkpåsarna är en preventiv åtgärd som sätts in samtidigt med att BVC skickar remiss till logopeden.

  • Biblioteket/kulturpunkten Bromölla får 50 000 kronor till ett projekt som ska ge större möjligheter för barn i förskoleålder att uttrycka sig kroppsligt och språkligt genom att lyssna på och gestalta språket med kroppen. Biblioteket kommer i projektet att samarbeta med kommunens nio förskolor. Under läsåret kommer barnen att få uppleva olika uttrycksätt och själva uttrycka sig genom kroppen genom bland annat rytmik, känslor, skapande, dans, rörelse, musik och sånglekar. Förberedelser och genomförande kommer att ske i nära samverkan mellan bibliotek och förskolor. Alla förskolor kommer att få ett inspirationshäfte med förslag på hur barnen kan få prova att uttrycka olika känslor genom kroppen. Alla 5-åringar inom förskolan kommer också att bli inbjudna till en sagostund på biblioteket, där de tillsammans med barnbibliotekarien får ta del av exempelvis yoga- eller rörelsesagor. Alla 5-åringar kommer också att få dansläsa boken ”Kotten får besök” tillsammans med dansduon Waileth & Bardon.

  • Rosengårdsbiblioteket får 50 000 kronor till ett projekt som ska skapa underlag för att bygga upp en målgruppsanpassad småbarnsavdelning och sagorum på Nya Rosengårdsbiblioteket. Underlaget ska skapas genom att samla in kunskap och relevanta perspektiv i dialog med andra verksamheter, med barn och unga och genom workshops tillsammans med en scenograf. Resultatet ska användas för att säkerställa flexibla, målgruppsanpassade och läsfrämjande miljöer för barn som möjliggör delaktighet och medskapande.

  • Landskrona bibliotek får 50 000 kronor till ett projekt som ska uppmuntra föreningar att arrangera program och aktiviteter på biblioteket under dagtid. Syftet är också att uppmuntra till samarbete med föreningar kring bland annat Agenda 2030 och aktiviteter för nysvenskar, samt samarbete mellan bibliotekets olika verksamheter, till exempel deras kafé som drivs av personer med funktionsvariation. I projektet kommer biblioteket att anordna föreläsningar på dagtid och diskussionsträffar med tematiskt innehåll om hur de kan skapa möten mellan människor på biblioteket, exempelvis hur de kan uppmuntra äldre föreningsmedlemmar att delta i bibliotekets språkkaféer.

  • Trelleborgs kommun får 50 000 kronor för att utveckla och förnya bibliotekets programverksamhet genom att för första gången arrangera en litteraturfestival. Festivalen ska äga rum under våren 2023. För att försöka nå och inkludera fler ska litteraturfestivalen vara kostnadsfri och äga rum på en helg.

   Litteraturfestivalen ska bland annat innehålla en öppen bokcirkel med författarsamtal, författarbesök, filmvisningar med samtal samt en läsfrämjande inspirationsföreläsning, som även riktar sig till bibliotekspersonal från hela Skåne. För att sänka tröskeln till aktivt deltagande ska pocketböcker delas ut inför den öppna bokcirkeln och filmvisningarna.

   Eftersom Trelleborgs kommun är finskt förvaltningsområde kopplas en eller flera programpunkter till det sverigefinska, bland annat i samarbete med den finska filmklubben Filmiklubi.

   Biblioteket samarbetar i projektet med Trelleborgs museer, kommunens filmpedagog och bibliotekets filmklubb.

  • Staffanstorps bibliotek får 50 000 kronor till ett projekt som ska utforska hur biblioteken i Staffanstorp och Hjärup kan arbeta fördjupande med programverksamhet riktad mot barn i åldern 0-6 år. Syftet är att utöka den kreativa och sociala betydelsen för barnpubliken och deras vuxna. Projektet planeras, genomförs och utvärderas med hjälp av betydelsekompassens fyra dimensioner och tolv parametrar.

  • Kävlinge kommun får 34 000 kronor till ett projekt som ska arrangera bokcirklar för deltagare i daglig verksamhet. Bibliotekspersonal ska, tillsammans med deltagare i daglig verksamhet och personal, undersöka vilken typ av böcker, form och genre, som bokcirkelns deltagare kan läsa och diskutera gemensamt tillsammans med en cirkelledare. Tillsammans med bokcirkelns deltagare och utifrån deras intresse och förutsättningar ska ett författarbesök planeras och genomföras. En inspirations föreläsning kommer också att anordnas för intresserade stödpersoner inom daglig verksamhet och för bibliotekarier i kommunen, med möjlighet för andra intresserade bibliotekarier utanför kommunen att delta.

  • Ystads bibliotek får 35 000 kronor för att tillsammans med danskompani Memory Wax undersöka om barn mellan 2 och 5 år kan hitta ett sätt att kommunicera via dans. Kan barn och vuxna mötas på ett nytt sätt genom dansen? Projektet är även en kompetensutvecklingsinsats för bibliotekspersonalen.

  • Biblioteken i Höganäs får 120 000 kronor för att under 2022 genomföra ett projekt som ska lägga grunden för framtidens bibliotek i Höganäs kommun. Utgångspunkten är social hållbarhet genom inflytande från bibliotekets prioriterade målgrupper – barn och unga, personer med funktionsvariationer och personer med annat modersmål än svenska. I projektet ska målgrupperna bjudas in till medborgardialoger om behov av biblioteksverksamhet och biblioteksmiljöerna. Bibliotekspersonalen ska också höja sin kompetens om delaktighetsmetoder och användningsområden för dessa.

  • Biblioteken i Malmö får 210 000 kronor för att under de kommande två åren arbeta med ett delprojekt med redaktioner till ett större projekt, kallat Rum för demokrati. Syftet är att demokratisera det offentliga rummet och bredda det offentliga samtalet. I arbetet med arrangemang ska grupper, som kallas redaktioner, arbeta fram innehållet. Dessa redaktioner ska förstärkas med sakkunniga med specialkompetens inom området som behandlas. De sakkunniga kan vara personer som till exempel tillhör nationella minoriteter och/eller representanter för folkbildning, civilsamhället och universitet.

  • Bjuvs bibliotek får 83 812 kronor för att under våren 2022 utveckla programverksamheten för barn och ungdomar med hjälp av nya digitala metoder och verktyg. Ambitionen är att stärka den digitala kompetensen hos barn- och ungdomsbibliotekarierna i Bjuvs kommun genom studiebesök och workshops som kommer att handla om digitala boktips, kreativt skapande med greenscreen, Microbit och digitala makerspace. I projektet kommer tre workshops att hållas med barn- och ungdomsbibliotekarierna med öppen inbjudan till andra bibliotekarier i Skåne. En workshop kommer att hållas med både bibliotekarier och barn som deltagare.

  • Burlövs bibliotek får 132 000 kronor för att under 2022 utvidga den läs- och litteraturfrämjande verksamheten med skrivfrämjande aktiviteter. Läsning, skrivande och språkutveckling hänger tätt ihop. Burlövs bibliotek vill uppmuntra till kreativitet och ge människor möjlighet att tillägna sig språket på nya sätt. Den skrivfrämjande verksamheten kommer att rikta sig till en bred målgrupp med särskild inriktning på unga och personer med annat modersmål än svenska. Stödet kommer att användas för att anlita utbildade skrivpedagoger.

  • Dawit Isaak-biblioteket på Malmö stadsarkiv får 350 000 kronor till ett projekt som ska stärka kunskaperna och engagemanget för demokrati, yttrandefrihet och konstnärlig frihet hos barn och unga i Skåne.
   Dawit Isaak-biblioteket, som finns på Malmö stadsarkiv, ska under 2022 utveckla sin verksamhet med pedagogiska klassvisningar. Projektet ”Kompetensfördjupning i demokrati, yttrandefrihet och konstnärlig frihet genom Dawit Isaak-biblioteket” ska bland annat ta fram metoder till visningar för skolklasser som inte har möjlighet att ta sig till Malmö.

   Redan idag tar Dawit Isaak-biblioteket emot ungdomar i årskurs nio i Malmö stad för pedagogiska klassvisningar. Tanken är att klassvisningarna ska uppmuntra eleverna att forma sina egna tankar kring yttrandefrihet, censur och vad som är viktigt för att kunna leva i en demokrati tillsammans. I det nya regionalt inriktade projektet vill Dawit Isaak-biblioteket utforska möjligheterna att erbjuda klassvisningar även till andra årskurser på högstadiet och gymnasiet.

   Dawit Isaak-biblioteket är inriktat på yttrandefrihet och specialiserar sig på litteratur som av olika skäl har förbjudits eller censurerats.

   Biblioteket är ett samarbete mellan Malmö Stadsarkiv, Biblioteken i Malmö, svenska Pen och fristadsorganisationen Icorn.

   Det är uppkallat efter Dawit Isaak, en svensk-eritreansk journalist och författare som sitter fängslad i Eritrea sedan 2001 utan rättegång för att han publicerat kritik mot regimen i Eritrea.

  • Hässleholms bibliotek får 130 000 kronor för att under 2022 göra en översyn av bibliotekets fysiska och kognitiva tillgänglighet inför skapandet av en särskild lugn plats i biblioteksrummet, kallad Bersån, anpassad för personer med funktionsvariationer. Processen ska ske med hjälp av workshops, dialog- och fokusgrupper med berörda besökare, och i samarbete med berörda föreningar och förvaltningar. För att få ett gediget underlag till Bersån ska biblioteket dessutom konsultera till exempel Begripsam och en arkitekt med specialkompetens. Ett mål med projektet är att personalen på biblioteket ska få ökad kunskap och medvetenhet om tillgänglighet och anpassning, samt de lagar som styr detta.

  • Perstorps bibliotek får 251 072 kronor för att under våren och sommaren 2022 arbeta uppsökande gentemot två av bibliotekets prioriterade grupper: nya svenskar som kan lite eller ingen svenska, samt äldre personer som inte kan, vill eller vågar ta sig till biblioteket själva. Genom hembesök och pop up-bibliotek vill biblioteket erbjuda hjälp med exempelvis digitala frågor, Boken kommer och andra tjänster och aktiviteter. Ambitionen är att samverka med bland annat hemtjänst och en folkhögskola i kommunen. Syftet är att fler ska få kunskap om det som biblioteket har att erbjuda den enskilda individen.

  • Simrishamns bibliotek får 150 000 kronor för att under 2022 utveckla den kognitiva tillgängligheten på biblioteket. Projektet är en fortsättning på tidigare arbete med rumslig utveckling inom Stärkta bibliotek. Syftet är att göra biblioteket tillgängligt, tydligt och tryggt vad gäller intryck, funktioner, skyltning och navigation, samt att öka kunskapen i personalen om kognitiv tillgänglighet. Underlag och kunskap ska införskaffas med hjälp av Begripsam och en konsult, samt genom utbildningar och studiebesök. Arbetet kommer att ske tillsammans med målgruppen som är besökare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar av olika slag.

  • Kävlinge och Löddeköpinge Bibliotek får 10 000 kronor för att skapa en fortbildningskurs till plattformen Digiteket i hur de olika digitala databaserna inom släktforskning fungerar. Släktforskning är en populär fritidssysselsättning som ofta görs på folkbibliotek som har tillgång till olika släktforskningsresurser. Bibliotekspersonal är sällan utbildade i hur dessa program fungerar och har därför inte förmåga att handleda släktforskarna och hjälpa dem vidare. Bibliotekarier i Kävlinge kommun har en fördjupande kunskap i släktforskningsresurser och ska med en digital kurs på plattformen Digiteket dela sina kunskaper och erfarenheter.

  • Eslövs stadsbibliotek får 120 000 kronor till en förstudie som ska utforska möjligheterna med ett kreativt residens på folkbibliotek för att genom det stärka förutsättningarna för communitykonst och –kultur/deltagarbaserad kultur i en kommun. Förstudien ska tas fram under perioden 2021-12-01 till och med 2022-05-31.

  • Helsingborgs bibliotek får 89 000 kronor till ett projekt som ska vidareutveckla den digitala verksamheten för barn, unga och deras vuxna, genom ett digitalt kompetenslyft för bibliotekspersonal i familjen Helsingborg. Projektet är en fortsättning på ett tidigare kompetensutvecklingsprojekt med fokus på programmering. I projektet ska de arrangera en utbildningsdag, där bibliotekarier inom Familjen Helsingborg delar kunskap och erfarenheter från digital programverksamhet med varandra och med andra bibliotekarier i Skåne. De kommer även anordna en programserie med digitala lov- och helgaktiviteter och workshops som är öppna för alla men har fokus på barn, unga och deras vuxna.

  • Eslövs stadsbibliotek får 21 700 kronor för att genomföra en halvdags utbildning om hur man kan öka barns och ungas delaktighet i verksamheten. Utbildningen ska genomföras av Perspektivbyrån. Syftet med projektet är att få ökad kunskap för att långsiktigt kunna arbeta med demokrati och fri åsiktsbildning mot barn och unga inom biblioteksverksamheten.

  • Ystad bibliotek får 35 000 kronor för att arrangera en kompetensutvecklingsdag om HBTQ+/Normkreativitet och att höra alla röster. Syftet med utbildningsinsatsen är att få inspiration och verktyg för att arbeta med dessa frågor och att hitta praktiska sätt som är anpassade för det egna biblioteket och för samarbetet med andra bibliotek och andra kulturaktörer.

  • Garaget, Biblioteken i Malmö får 35 000 kronor ett läs och litteraturfrämjande projekt genom kropp, konst och dans. Syftet är att ge biblioteksbesökarna nya perspektiv och verktyg för att närma sig läsning, litteratur och biblioteksrummet. Detta görs genom att använda dans och konstnärliga metoder, med målet att verka läs-, litteratur- och hälsofrämjande. Projektet genomförs under mars månad 2022 av den konstnärliga duon Brewer & Blennow.

   Ett interaktivt konstverk, kallat ”Läsfåtölj” som bjuder in besökare och uppmanar till att både läsa och lyssna på nya vis ska installeras på biblioteken. Projektet kommer att arbeta aktivt mot olika målgrupper som besöker biblioteket och utveckla metoder för att närma sig kropp och litteratur på nya vis.

  • Folkbiblioteken i Lund får 35 000 kronor för att ta fram och genomföra en utbildning för läsecirkelledare för målgruppen äldre. Syftet är att de ska känna sig trygga med och ha goda kunskaper om att leda läsecirklar på egen hand. Utbildningen ska ge grundläggande bok- och bibliotekskunskap och bidra med läsinspiration. Under 7–8 sammankomster ska deltagarna få kunskaper om och möjlighet att diskutera kring olika sätt att genomföra en läsecirkel och olika samtalsmetoder kring litteratur. De introduceras för vad biblioteket kan erbjuda, som lokaler, litteratur och rådgivning. De lär sig söka och beställa litteratur på biblioteket på egen hand, och ges en introduktion till hur de kan använda olika digitala resurser, som Legimus och e-ljudböcker. Deltagarna får kunskap om bibliotekets genreindelningar och bibliotekspersonal ska hålla bokprat om böcker som passar att använda i läsecirkel. Inspirationsföreläsning med läsecirkelspedagog och något författar- eller förlagsbesök ingår också.

  • Helsingborgs bibliotek får 25 781 kronor för projektet Bokstart - läslust och samtal med teater kring boken. Syftet med projektet är att ge föräldrar och barn en möjlighet att fortsätta samtal och lek kring boken hemma efter besöket på biblioteket genom att kombinera läsning och teater. En teaterföreställning, "Vem är arg?", baserad på Stina Wirséns bilderbok ska visas för barn och vuxna på biblioteket. Biblioteket ska sedan erbjuda en workshop för barnen och föräldrarna efter föreställningen där material delas ut som uppmuntrar till vidare arbete och samtal kring boken och föreställningen.

  • Helsingborgs bibliotek får 30 000 kronor till ett projekt som ska ge personalen på biblioteket mer kunskap om bemötande och inkludering av målgruppen som är trippelt prioriterad: barn och unga med funktionsnedsättning och som har annat modersmål än svenska. Syftet med projektet är att under våren 2022 genomföra en förstudie där de interna och externa resurser som krävs för att nå gruppen inventeras.

  • Biblioteket i Svedala kommun får 30 000 kronor för projektet Bokstart med Memory Wax. Syftet är att undersöka om biblioteken i Svedala kan hitta nya sätt att arbeta språkstimulerande med barn 0–3 år och deras vuxna genom att samarbeta med andra aktörer, i detta fall danskompaniet Memory Wax. Under våren 2022 ska bibliotekspersonalen erbjuda barn och deras vuxna en dansföreställning i kombination med en efterföljande workshop där de får möjlighet att tillsammans bearbeta sin upplevelse. Personalen ska skicka med material hem för att samtalet mellan barnet och den vuxne ska fortsätta även efter att de lämnat biblioteket. Med materialet kommer också en bok till den vuxne, med förhoppning om att skapa fler läsande förebilder i små barns närhet.

  • Folkbiblioteken i Lund får 35 000 kronor till projektet ”Demokrati – att göra skillnad”. Syftet är att inför valet 2022 synliggöra demokrati för de boende i Lund, på ett lättillgängligt språk som kan nå ut och fram till så många som möjligt. Fokus ska vara medborgares rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Samtliga evenemang samt texter och kommunikationsmaterial ska vara på lätt svenska eller översatt till andra språk.

   Folkbiblioteken i Lund har genom Stärkta bibliotek valt att satsa på att målgruppsanpassa sina stadsdelsbibliotek. Tre av stadsdelsbiblioteken har fokus på nyanlända och nya i Sverige. En programserie ska genomföras på dessa bibliotek, med evenemang som knyter an till det överliggande temat. Personal som arbetar med projektet ska också delta på lokala evenemang utanför biblioteken och åka ut till mötesplatser i kommunen.

   Exempel på program kan vara att bjuda in barn att "ta över biblioteket", visa unga hur man kan göra sin röst hörd även då man inte får rösta, hjälpa till med att skriva medborgarförslag och berätta hur man gör för att engagera sig i lokalsamhället och påverka på många olika sätt. Detta ska uppnås genom samarbete med lokala föreningar och aktörer men även med engagerade privatpersoner som kan bidra med idéer och nätverk för att på så sätt kunna nå ut till så många som möjligt

  • Stadsbiblioteket i Malmö/KRUT får 35 000 kronor för att undersöka hur verksamheten KRUT på Malmö stadsbibliotek kan starta ett nytt samarbete med ungdomar som praktiserat på biblioteket. I samarbete med Tidskriften Mana, Krut och Ung i sommar Malmö fick 15 ungdomar från hela Malmö en praktikplats på stadsbiblioteket sommaren 2021 där de fick utbildning inom antirasism och diskrimineringsfrågor. Hur kan deras intresse och engagemang fångas upp på bästa sätt? Projektet ska skapa förutsättningar för att de unga ska kunna organisera en egen antirasistisk plattform på KRUT under namnet KOLL. Utöver detta ska också idéer gemensamt arbetas fram för hur innehållet i KOLL-projektet kan bli en del av skolutbildningen.

  • Skurups bibliotek får 35 000 kronor till ett projekt som ska främja språkutvecklingen för barn i åldrarna 0–1 år. Tillsammans med Barnhälsovården i Skurup och Rydsgård ska bibliotekspersonalen under 2022 bjuda in alla föräldrar med barn 0–1 år för att berätta om biblioteket, visa de olika avdelningarna och tipsa om böcker, sånger, rim och ramsor. En rytmikpedagog kommer att ha en barnföreställning som är cirka 20 minuter för 10 barn per gång. Stödet ska användas till föreställningarna med rytmikpedagogen.

  • Lomma kommun får 35 000 kronor för projektet Skrivardagen. Bjärreds och Lommas bibliotek ska tillsammans med två skrivpedagoger arrangera skrivardagar för unga vuxna och vuxna i april 2022. Skrivardagarna ska inspirera och uppmuntra kommuninvånare att utveckla sitt eget skrivande. Dagarna innefattar skrivövningar i grupper, individuell textrespons/feedback, samtal om skrivteknik, skrivprocessen och författaryrket med många möjligheter att ställa frågor.

   Ett syfte med projektet är att uppmuntra till kreativitet och eget skrivande. Bjärreds och Lommas bibliotek vill utveckla och bredda sin verksamhet genom att uppmuntra till eget skapande och delaktighet. Ett syfte är också att genom skrivardagar skapa en arena där skrivande kommuninvånare och personer som vill komma igång med skrivandet kan träffas och utbyta erfarenheter.

  • Malmö stadsbibliotek får 35 000 kronor för att utveckla biblioteksbussens verksamhet. Projektet ska undersöka hur verksamheten på ett genomtänkt och hållbart sätt kan nå de prioriterade målgrupperna barn och unga, barn och vuxna med olika funktionsnedsättningar, samt äldre personer med långt avstånd till sitt närmaste folkbibliotek. Bibliotekspersonalen vill undersöka hur olika samarbeten med andra förvaltningar och externa aktörer i staden kan fördjupa och bredda det läsfrämjande arbetet.

   I projektet ska de kartlägga olika verksamheters - såsom särskolor, dagliga verksamheter, LSS-boenden, vårdboenden och förskolors - avstånd till biblioteken i samarbete med Stadsbyggnadskontoret. De ska testa ett digitalt bokningssystem och göra intervjuer och workshops med medarbetare inom organisationen samt med medarbetare inom andra förvaltningar. De ska även besöka andra kommuners biblioteksbussverksamhet för att få inspiration.

  • Biblioteken i Kävlinge kommun får 35 000 kronor till ett projekt som med filmskapande som metod undersöker hur Kungliga bibliotekets rekommendationer för fjärrlån efterlevs i Skåne, med ett visst fokus på Sydväst och Kävlinge. Detta för att belysa de eventuella svårigheter som uppstått sedan pandemin, men också för att försöka finna den utvecklingspotential som finns i Skåne vad gäller fjärrlån och mediesamarbete. Det är också ett sätt för Kävlinges bibliotekspersonal att lära sig filmmediet och göra detta till en del av den ordinarie verksamheten. Projektet pågår mellan november 2021 och juni 2022.

  • Folkbiblioteken i Lund får 35 000 kronor till ett projekt som med utgångspunkt från en multimediakiosk i Löwenströmska trädgården utanför Stadsbiblioteket i Lund, skapa en trygg och välkomnande plats för berättelser och delaktighet. I projektet ingår att arbeta fram nya former för läsfrämjande och digitalisering som blir tillgängligt för alla utomhus. Genom en digital, interaktiv "multimediakiosk" i parken vill Folkbiblioteken i Lund nå fler barn och vuxna än dem som självmant hittar in till biblioteket och skapa ett mervärde i parken och staden.

   I projektet ska metoder och aktiviteter kopplade till sagokiosken utvecklas. Samarbete ska etableras med andra (till exempel lokala författare, berättare, kulturskola, förskola, skola, kulturaktörer, Visit Lund, föreningar) kring innehållet i sagokiosken. Bibliotekspersonalen ska utforska metoder och aktiviteter för prioriterade målgrupper, till exempel barn med annat modersmål än svenska, barn med funktionsnedsättningar, småbarnsfamiljer, förskolegrupper och klasser, för att med utgångspunkt från Sagokiosken, utveckla arbetet med läsfrämjande, berättande och digital delaktighet.

  • Biblioteken i Svedala får 35 000 kronor till ett projekt för att genomföra ett byte av klassifikationssystem med övergång från SAB till Dewey enligt rekommendationen från Svensk biblioteksförening. Detta ska göras i samband med flytt till nya lokaler i Svedala hösten 2021. Praktiskt innebär det katalogarbete och praktiska göranden med ny hylluppställning och skyltning. Arbetet börjar i Svedala, och med erfarenheterna därifrån går arbetet sedan vidare med biblioteken i Bara och Klågerup.

  • Lomma bibliotek får 35 000 kronor till ett projekt som med hjälp av en särskild läsfrämjande metod, Shared Reading, ska stötta människor som lider av långvarig hjärntrötthet med kognitiv påverkan (orsakad av exempelvis förvärvad hjärnskada, stress och utbrändhet).

   En bibliotekarie och en logoped, båda utbildade i den läsfrämjande metoden Shared Reading, ska i samarbete med vårdenheter i den öppna vården i Lomma kommun, erbjuda cirklar i Shared Reading. Cirklarna riktar sig speciellt till hjärntrötta och äger rum på Lomma bibliotek. Takten är långsammare än i "vanliga" Shared Reading-cirklar och mer inriktad på samtal och kommunikation associerad till texten i första hand, än texten i sig.

  • Eslövs stadsbibliotek får 35 000 kronor till en infrastruktursatsning på en utställningsverksamhet. Biblioteket ska, med hjälp av en projektledare, bygga upp ett systematiskt arbetssätt för att jobba med utställningar och göra det möjligt för både privatpersoner, förskolor, föreningar, intresseorganisationer med flera att ställa ut. Under de sex veckor då projektledaren är deltidsanställd ska en bokningskalender skapas och ett stöd för hur en utställning genomförs tas fram så att det finns en tillgänglig struktur för bibliotekspersonal att ta över i framtiden.

   Projektledaren kommer även att bedriva uppsökande verksamhet med så många aktörer i kommunen som möjligt, exempelvis förskolor, skolor, handarbetsföreningar, integrationsföreningar, föreningar för nationella minoriteter, kulturskolan, konstföreningar och så vidare, och bjuda in till samarbete. Minst en utställning ska planeras in och genomföras under hösten 2021.

  • Hässleholms stadsbibliotek får 35 000 kronor för att under andra halvåret 2021 bygga upp en digital och fysisk plattform för alla kommuninvånare i Hässleholm där de kan söka inspiration att förbättra sin hälsa med hjälp av litteratur. Bibliotekspersonalen vill bidra till kommunens hälsoarbete och hitta olika aktörer att samarbeta med, till exempel inom den nya gemensamma fritids- och kulturförvaltningen och med företagshälsovården. I arbetet med Hälsohörnan ska personalen, förutom att samla relevant litteratur och information, också anordna mindre föreläsningar och workshops och själva göra en inspirationsfilm om vardagsmotion.

  • Lomma bibliotek får 35 000 kronor för att under våren 2021 ta reda på hur världens bästa bibliotek ser ut. Biblioteket ska ta hjälp av en sociolog med bibliotekserfarenhet för att genomföra och marknadsföra en enkät som riktas till alla invånare i Lomma kommun. Enkäten ska identifiera olika användarstilar, behov och förväntningar på biblioteksrummet. Genom att analysera enkätsvaren hoppas biblioteket få idéer om aktiviteter/utbud/tjänster som intresserar besökare och även få in svar och synpunkter från icke-användare och lågfrekventa användare. Resultatet ska redovisas i form av en rapport.

  • Helsingborgs bibliotek får 270 000 kronor för att, i samarbete med Institutionen för psykologi vid Lunds universitet, utveckla biblioteksorganisationen så att dess struktur och kultur blir mer hållbar i relation till förändrade roller, arbetsuppgifter och teknikstress/digitalisering. Projektet är en fortsättning på ett tidigare samarbete Den hälsosamma arbetsplatsen, som pågick 2014-2016. Projektet kommer att kombinera kompetensutveckling och interaktion med all bibliotekspersonal. Det kommer också att vara ett forskningsprojekt där resultatet bland annat kommer att bli i form av föreläsningar och artiklar.

  • Kristianstad bibliotek får 120 000 kronor för att under 2021 ta fram en gemensam medieplan för biblioteken inom SNOKA-samarbetet. Syftet med projektet är att undersöka möjligheterna för biblioteken i delregionen att, utifrån ett hållbarhetsperspektiv, i högre grad bli självförsörjande när det gäller medier. En del av arbetet är att ta fram en gemensam fjärrlånepolicy. Den kommande medieplanen ska ge personalen bättre möjligheter att möta invånarnas behov och bidra till en likvärdig tillgång till information och litteratur. Möjligheten till samordnade inköp ska undersökas

  • Lomma bibliotek får 150 000 kronor för att under våren 2021 tillsammans med biblioteken i Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge utreda samarbetsformer som kan leda till en modell för en ny typ av mediesamarbete. Utredningen ska utgöra beslutsunderlag för kommande mediesamarbete för de deltagande kommunerna. Mediesamarbetet ska leda till en bättre och mer likvärdig service för invånarna i de deltagande kommunerna. Tillgången till medier ska öka och fjärrlånen minska. Efter projektets avslutande ska samtliga ingående bibliotek vara anslutna till den nationella bibliotekskatalogen, Libris, vilket förväntas underlätta mediesamarbetet.

  • Malmö stadsbibliotek har med stöd av experimentspår kunnat starta upp arbetet med Debutantscen Malmö. Både debutanterna och deras förlag har visat stort intresse för en sådan scen. Malmö stadsbibliotek får 216 000 kronor för att genomföra fyra debutanttillfällen under 2021. Syftet är att Debutscen Malmö ska kunna utvecklas som en intressant plats för debutanter och deras förlag. Genom ett fördjupat samarbete med skrivutbildningarna i Skåne kan Debutantscen Malmö även vara en intressant plats för aspirerande författare.

  • Ängelholms kommun får 195 000 kronor för att under 2021 utveckla nya former av berättande och skapande med hjälp av teknik. Ambitionen är att låta barn möta litterära världar på flera sätt: genom läsning och genom virtual reality (VR). De kommer även att utifrån litteratur arbeta med eget skapande som dokumenteras i VR-format. Målgruppen är skolbarn på låg- och mellanstadiet. Projektet kommer att ske i samarbete med skolor i kommunen och tillsammans med lärare kommer bibliotekspersonalen att arbeta tematiskt mot årskurserna 2 och 3.

  • Landskrona stadsbibliotek får 28 200 kronor för att arrangera två halvdagsförläsningar med workshoppar på temat lågaffektivt bemötande. Till arrangemangen ska personal från Landskrona och från övriga folkbibliotek i Skåne bjudas in.

  • Helsingborgs bibliotek får 60 000 kronor för att tillsammans med övriga bibliotek i Familjen Helsingborg lära sig mer om hur de kan genomföra lovaktiviteter online för barn, unga och deras vuxna. Projektet är extra viktigt nu när arrangemang på plats i biblioteket kanske inte är möjlig.

   Tillsammans med den ungdomsdrivna organisationen Hemkodat ska bibliotekspersonal få fortbildning i livesändningar och livechat för att kunna genomföra exempelvis programmeringsworkshoppar. Hemkodat arbetar för att utveckla barns och ungas intresse för kunskap inom teknik och programmering.

  • Folkbiblioteken i Lund får ytterligare 15 000 kronor för att kunna arrangera föreläsningen med Jonna Bornemark som planerades under 2019. Jonna Bornemark är filosof vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Hennes forskning är relevant för bibliotek eftersom den ökade tilliten till kvantifierbara resultat även återfinns i bibliotekens verksamhet. Det är också intressant samtala om hennes idéer angående auktoriteter i förhållande till bibliotekens mål om ökad delaktighet.

  • Biblioteken vid Lunds universitet får 120 000 kronor för att arrangera en föreläsningsdag med titeln Algoritmer & källkritik. Dagen ska innehålla ett antal föreläsningar, såsom: Kathy O'Neill - Weapons of Math Destruction, Jutta Haider -"Algoritmer och källkritik", Källkritik by­rån -källkritik och källtillit?, Carl Heath, det demokratiska samtalet - desinformation och källtillit och Mattias Cederholm - Källkritik, Fake News & faktagranskning.

  • Sjöbo kommun får 40 000 kronor för att arrangera en föreläsning med Emanuel Karlsten. Emanuel Karlsten är journalist och föreläsare. I föreläsningen ställs frågor som: Hur stärker vi förtroendet för demokratin? Svenskarnas förtroende för myndigheter, medier och institutioner är högt, men polariserat. Utmaningen är att nå dem som känner sig svikna av samhället och som söker sig allt djupare ner i digitala kaninhål med alternativa, falska sanningar. Bibliotek har en unik roll som en sekulär kyrka i byn. Hur ser vi till att vara en samlande yta, som fångar upp och hjälper vidare den som slutat tro att någon lyssnar på dem?

  • Helsingborgs bibliotek får 70 000 kronor till ett projekt som ska öka bibliotekspersonalens kompetens i det arabiska språket och därmed förbättra interkulturell kommunikation i möten med arabisktalande besökare. Arabiska är det näst största språket i Sverige och det finns många fördomar och stor okunskap kring språket och den arabiska kulturen. Utbildningen ska ske vid fyra kurstillfällen, med två timmar per tillfälle och två veckors mellanrum.

  • Helsingborgs bibliotek får 42 000 kronor för att producera två filmer med föreläsningar kring vilken roll biblioteket kan spela i barn och ungas digitala liv. Filmerna ska lyfta olika tema såsom digitalt berättande, spelkunnighet, programmering, medie- och informationskunnighet (MIK) med mera. Filmerna ska visa hur Helsingborgs bibliotek arbetar med dessa frågor. Filmerna ska spridas via Digiteket.

  • Stadsbiblioteket i Malmö får 100 000 kronor för att formge och trycka en metodbok om barns delaktighet som tagits fram inom Biblioteken i Malmö (BIM). Under det senaste året har BIM bedrivit utvecklingsarbete kring de minsta barnens delaktighet i biblioteksverksamheten. Inom ramen för Stärkta bibliotek driver BIM ett utvecklingsprojekt för delaktighet för barn 0-8 år som avslutas i maj 2020. De har samlat erfarenheter, goda exempel och konkreta metoder från alla biblioteken i Malmö om hur delaktighet för de minsta barnen kan göras till en del av det vardagliga arbetet och hur BIM därmed kan följa barnkonventionens krav på barns inflytande och delaktighet.

  • Ängelholms bibliotek får 30 000 kronor till ett projekt som ska utveckla en modell som breddar och fördjupar läsupplevelsen och underlättar språkutvecklingen med hjälp av flera olika medier: text, bild, ljud och film. Projektet vänder sig till SFI-elever. Fyra läsecirklar ska planeras och genomföras i samarbete med personal från SFI­utbildningen under 2021.

   Läsecirklarna kommer bland annat att innehålla högläsning, egen läsning, fördjupande samtal om ord och textens innehåll och filmvisning. Personalen ska ta fram bildkort för att förklara svåra ord. Möjligheten att kombinera läsning på svenska med läsning på modersmålet genom resursen Världens bibliotek ska undersökas.

  • Landskrona stadsbibliotek får 33 000 kronor för att under våren och sommaren 2021 hitta former för att fortsätta att mötas och prata om böcker även under en pandemi. De fysiska mötena i form av till exempel språkcaféer och klassbesök stängs ner, men bibliotekspersonalen i Landskrona vill undersöka hur de kan fortsätta arbetet med att förmedla litteratur, underlätta lärande och fungera som mötesplats. Upplägget till satsningen med Sommarboken utgör inspiration. Personalen ska i projektet förmedla lättläst litteratur och anordna digitala möten där deltagarna presenterar de böcker de har läst.

  • Hässleholms bibliotek får 35 000 kronor till en förstudie inför inrättandet av ett Digitalt rum på stadsbiblioteket i Hässleholm. Bibliotekspersonalen vill undersöka vilken digital verksamhet som bör finnas, vilka förändringar i lokalerna som behöver göras, hur de kan genomföra mobila aktiviteter för att nå ut till fler, samt vilka aktörer de kan samarbeta med.

   Under projekttiden ska personalen att göra studiebesök på några bibliotek som har Digidelcenter eller Lärcenter. Förstudien är tänkt att resultera i en ansökan till Stärkta bibliotek alternativt Internetstiftelsen.

  • Husiebiblioteket får 35 000 kronor för att etablera ny samverkan med en förskolas språkombud för att kunna fortbilda och inspirera förskolepersonalen och ge dem verktyg att väcka barnens läsglädje och öka deras läsförståelse. Tillsammans med återSKAPA ska Husiebiblioteket arbeta fram en ny manual för vägledning och inspiration till förskolan.

   Husiebibliotekets barn- och ungabibliotekarie kommer att genomföra en pilotstudie på en nybyggd storförskola, Granbackens förskola. Där ska kontakt med förskolans språkombud etableras. Genom återSKAPAs Läs- och Skapaväskor ska barnen tillsammans med förskolepersonalen få ta del av en upplevelsebaserad högläsningsstund med tillhörande skaparverkstad efteråt. Barnen som ska vara delaktiga i projektet under höstterminen 2020 är förskolans samtliga 5-åringar.

  • Malmö stadsbibliotek får 30 500 kronor för att undersöka bilderbokens betydelse. Personalen på Malmö stadsbibliotek ska undersöka vad som händer när utvalda barnböcker flyttas till vuxenavdelningen och om bilderböcker kan väcka läslust hos vuxna. De ska även synliggöra bilderboken som genre i hela biblioteket. Under projektet ska bilderboksutgivningen analyseras och böcker som kan vara relevanta för en bredare publik än barn 0-8 år ska identifieras. Arbetet och urvalet ska göras gemensamt av personal som tillhör både barn och vuxenavdelningen. Även föräldrar och barn som besöker barnavdelningen Kanini kan uppmuntras att ge förslag på titlar. Ett antal bilderböcker kommer sedan att placeras på vuxenavdelningen.

   I projektet ingår att analysera utlåningstal samt intervjua besökarna och observera hur de använder sig av materialet. Inom ramarna för projektet ska personalen också fördjupa sig kring genreöverskridande läsning genom omvärldsbevakning, litteraturstudier och studiebesök.

  • KRUT, Malmö stadsbibliotek får 35 000 kronor för att under hösten 2020 prova ett digitalt format för en skrivkurs som utgår från KRUT:s målgrupp med äldre barn och unga vuxna. Kursen är en övning i uttrycka både känslor och åsikter och att skriva för förändring. Projektet är ett steg i ett planerat större krafttag för att stärka målgruppens röst i samhället och skapa samhörighet. Kursledare är författaren och skrivpedagogen Henrik Johansson.

  • Folkbiblioteken i Lund får 25 000 kronor till en digital installation kring Njals saga som är designad av en isländsk byrå och producerad av Fredriksbergs bibliotek i Danmark. Projektet ska främja samarbetet med våra nordiska grannländer och med andra kulturbärande institutioner i vårt närområde och lyfta fram vårt gemensamma litterära kulturarv. I projektet ingår bland annat föreläsning och workshops om Uppåkra, sagostund för barn på temat fornnordiska sagor och föreläsning om isländsk litteratur. Personalen på Lunds stadsbibliotek producerar själva ett bildspel som kommenterar och kompletterar installationen.

  • Biblioteken i Örkelljunga får 30 000 kronor till en förstudie som bland annat ska kartlägga behoven i kommunen inför att verksamheten byggs ut med en liten skåpbil. Medel för skåpbilen har kommunen fått genom den statliga satsningen Stärkta bibliotek och syftet är att göra det möjligt för biblioteken att möta kommuninvånarna med ett anpassat innehåll. Förstudien ska även identifiera målgrupper, uppdatera samarbetspartners, skräddarsy turtider för bilen samt förbereda implementeringen av projektet i övrig verksamhet.

  • Helsingborgs bibliotek får 35 000 kronor till ett projekt som ska undersöka möjligheterna till och konsekvenserna av att genomföra Shared reading-verksamhet digitalt. Helsingborgs bibliotek vill både undersöka möjligheten att en Shared reading-grupp ställer om till digitala möten och att nya digitala grupper formas. I projektet ingår också att införskaffa den tekniska utrustning och de licenser och upphovsrätter som krävs för att genomföra den digitala satsningen.

  • Biblioteken i Malmö får 35 000 kronor för att utveckla biblioteken i enlighet med behov och önskemål hos malmöbor, särskilt när det gäller de som är prioriterade målgrupper. För att kunna göra detta ska Biblioteken i Malmö via ett digitalt verktyg, Sensemaker, samla in mer kunskap om Malmöbors upplevelser av vilka värden bibliotek har. Biblioteken i Malmö är en av flera aktörer i Malmö som kommer att genomföra pilotprojekt med det digitala verktyget. Fortbildning och workshops kommer att erbjudas de som driver de olika pilotprojekten via Digitala Malmö och Forward Malmö som håller ihop arbetet. Det innebär att det finns möjlighet att ha erfarenhetsutbyte med andra pilotprojekt, vilket gynnar det gemensamma lärandet.

  • Kristianstads kommun/Stadsbiblioteket får 30 000 kronor för att utveckla bibliotekens arbete inom mångspråk och minoritetsspråk i Skåne Nordost. Arbetet innefattar både barn, unga och vuxna. Genom att åka på studiebesök till Världslitteraturhuset i Göteborg och till biblioteken i Angered samt Bergsjön vill bibliotekspersonalen i Skåne Nordost få kunskap och inspiration. När studiebesöken har genomförts kommer personalen att analysera och bearbeta det inhämtade materialet för att komma fram till vilka områden de vill fortsätta utveckla.

  • Biblioteken i Malmö får 35 000 kronor till ett delprojekt inom pilotprojektet Läsambassadörerna. Projektet är ett samarbete mellan Biblioteken i Malmö, studieförbundet Sensus och Tillsammans i förening. Projektet ska genomföras i sommar. 60 Ung i sommar-praktikanter och sex handledare ska arbeta läsfrämjande på nya sätt för att nå barn och unga i Malmö och inspirera till läsning. Delprojektet Läsambassadörerna trots restriktioner ska säkra att det läsfrämjande arbetet går att genomföra oavsett Covid-19-situationen sommaren 2020. Projektmedlen ska bekosta en handledare som tillsammans med sina praktikanter etablerar samverkan mellan olika läsfrämjande aktörer och tar fram en version av Läsambassadörerna som kan genomföras trots eventuella restriktioner.

  • Malmö stadsbibliotek får 35 000 kronor till projektet Författarscen Debutant som är tänkt att vara ett forum för unga debutförfattare att nå och kommunicera med sina läsare. Antalet debuterande författare ökar ständigt, medan det samtidigt råder brist på fysiska platser för läsare, författare och förlag att mötas. KRUT på Malmö stadsbibliotek har under 2019 påbörjat ett arbete för att underlätta för unga författare som vill träffa och ha dialog med sina läsare. Författarscen Debutant ska drivas av KRUT tillsammans med unga författare, läsare och förlag och vara till för alla som är intresserade av den unga litteraturen.

   Bidraget går till projektets första fas där två externa personer med stor förlagsvana och med erfarenhet och intresse för debutförfattare engageras för att gå igenom förlagens utgivning under detta år och föreslår intressanta författare som kan framträda på KRUT/Malmö stadsbibliotek.

  • Folkbiblioteken i Lund får 35 000 kronor till projektet Hip hop som läs- och skrivfrämjande aktivitet. Projektet ska inspirera unga och unga vuxna till eget skrivande och att stärka dem i deras skrivprocess. Genom att arbeta utåtriktat och samarbeta med fritidsgårdar vill Folkbiblioteken i Lund nå de unga och unga vuxna som sällan besöker bibliotekets övriga aktiviteter. Hiphop-projektet är en del av det större projektet Lund Läser. En del i programserien under Lund Läser kommer att ägnas åt hiphop som ingång till läsning och skrivande. Detta görs genom att bjuda in någon som dels kan hålla en föreläsning om hiphop, dels hålla workshops i att skriva hiphop-texter. Programmen kommer att läggas på Stadsbiblioteket samt på ett eller två stadsdelsbibliotek där det finns möjlighet till samarbete med fritidsgårdarna/mötesplatserna för att nå unga och unga vuxna.

  • Kristianstad bibliotek får 35 000 kronor till ett läs- och litteraturfrämjande arbete som riktar sig till personer i åldersgruppen 13-18 år. Innehållet i projektet har arbetats fram i samverkan med en referensgrupp bestående av ungdomar. Tillsammans med Revolution Poetry, ett poesikollektiv och en plattform för unga spoken word-artister, utformas en programpunkt under Kristianstad bokfestival. Till programpunkten ska alla Kristianstads 14-åringar bjudas in. Detta kräver tre storsamlingar för att inkludera Kristianstad kommuns cirka 1000 ungdomar i denna åldersgrupp, samt deras svensklärare. Bidraget ska främst användas för att arvodera spoken word-poeterna.

   Scenframträdandet är tänkt som ett startskott för ett spoken word-experiment som därefter ska genomföras under det kommande läsåret 20/21 i samverkan mellan Kristianstad folkbibliotek, skolbibliotek samt elever och svensklärare i Kristianstads grundskolor. Arbetet med att utforska poesi genom workshops i spoken word, hiphop och rap i undervisningen kommer att avslutas med ett lokalt Spoken Word-arrangemang med medverkande ungdomar från Kristianstads grundskolor. Detta kommer att äga rum på Kristianstads stadsbibliotek under vårterminen 2021 och förhoppningsvis även som en programpunkt under Kristianstad Bokfestival i september 2021.

  • Folkbiblioteken i Lund får 35 000 kronor för att inom projektet Digitalt Lärcentrum lära ut grundläggande IT-kunskap för nyanlända. Personalen på Folkbiblioteken i Lund har identifierat nyanlända som en grupp som är i stort behov av digital kunskap. Att navigera i alla digitala tjänster är svårt och många människor behöver hjälp med att lära sig hantera en dator. Målet är att nyanlända enklare kan röra sig i digitala landskapet och på så sätt snabbare hitta sin plats i samhället.

   Grundläggande IT-kurser ska under 2020 hållas på språken arabiska, dari och tigrinja i samarbete med föreningen Eos Cares. Kurserna består av 4-5 kurstillfällen på varje språk. Kurserna hålls på Lunds stadsbibliotek och om det är möjligt även på något eller några av stadsdelsbiblioteken. I samband med kurserna informerar också bibliotekspersonalen om bibliotekets digitala tjänster

  • Åstorps bibliotek får 34 000 kronor till ett bokstartsprojekt som riktas till förskolorna i kommunen. Genom att kombinera bokstart och kommunens kulturgaranti är tanken att skapa ett heltäckande koncept för förskoleeleverna, med fokus mot läsfrämjande insatser.

   Biblioteket kommer att dela ut böcker under året. Kommunens förskolor kommer få ut bokpaket med åldersanpassat innehåll. De barn som fyller 3 år under 2020 kommer få en bok hemskickad till sig. Boken som biblioteket delar ut kommer vara kopplad till en teaterföreställning som är baserad på boken. Kommunens kulturgaranti kommer erbjuda förskolorna att se föreställningen.

Stöd till nationella minoriteter

  • Kantele- och Kalevala Vänner får 50 000 kronor för att anordna en tredagars Kantelefestival i Ystad och Trelleborg den 24–26 september. Syftet är att stärka den nationella minoritetsgruppen sverigefinnars identitet genom finsk kultur och det finska språket. Medverkande och publik ska få ökad kunskap om det finska kulturarvet via det finska nationalinstrumentet, kantelen, och den finska sångskatten, dikter och berättelser ur nationaleposet Kalevala. Projektets målgrupp är både barn, unga och vuxna med sverigefinskt påbrå, men även andra intresserade är välkomna.

   Förening Kantele- och Kalevala Vänner är en musik- och kulturförening bildad 1978 vars syfte är att främja det finska stränginstrumentet kantele och kantelemusik i Sverige. Föreningen bidrar också till kännedom om Finlands nationalepos Kalevala och sverigefinsk kultur.

  • Södra Sveriges distrikt av sverigefinska riksförbundet får 18 000 kronor för att arrangera ett helgläger för sverigefinska barnfamiljer. Förra året arrangerade finska föreningen i Lund ett motsvarande läger i Skrylle utanför Lund. Det lägret blev en succé och därför har nu Södra Sveriges distrikt av Sverigefinska riksförbundet tagit över arrangörskapet för att nå ut bredare i Skåne. Syftet är att erbjuda sverigefinska familjer möjligheten träffa och bekanta sig med andra sverigefinska föräldrar och barn i olika ålder. Arrangören vill skapa en miljö där både barn och vuxna har lätt att prata finska med varandra. Lägret är ett stöd till familjer som vill hålla finska språket och finsk kultur levande.

   Årets läger är ett helgläger med två övernattningar i Glimminge lägergård nära Skälderviken/Båstad den 9–11 juni. Under vistelsen erbjuds olika aktiviteter, exempelvis baka karelska piroger, pyssel, spel och dans med utbildad dansinstruktör. Det finns även möjlighet att vandra i ett närliggande naturreservat för de som önskar. Därutöver blir det besök i Ängelholms hembygdspark innan hemresan. Genom lägerverksamheten vill föreningen locka fler att bli medlemmar, men man måste inte vara medlem för att delta i lägret.

   Stöder från Region Skåne ska främst gå till lokalhyra, resor, material och annonsering.

  • Samer i Syd får 250 000 kronor för att genom projektet Samer i Syd sätta extra fokus på samisk kultur och språk i Skåne under 2023 då föreningen firar 20-årsjubileum.

   Projektet pågår under hela 2023 och omfattar en mängd olika aktiviteter som på olika sätt bidrar till att både synliggöra och främja samisk och speciellt skogssamisk kultur. Oftast är det den fjällsamiska kulturen som synliggörs som samisk kultur. Utställning av samiska föremål, föreläsningar, teater för både vuxna och barn, litteratur, film och jojk är några av de kulturuttryck som kommer att erbjudas i olika kommuner under året. Genom aktiviteterna stärks urfolket samernas kultur och språk i Skåne.

   Projektet täcker även in urfolkskultur i ett bredare perspektiv. Mapucheföreningen Gulamtun i Malmö kommer att medverka vid utställning och föreläsningar i Helsingborg och Malmö. Urfolket Mapuche har enligt forskarna funnits som folk i flera tusen år i Sydamerika. Idag bor de i de södra delarna av Chile och Argentina. Föreningarna har sedan tidigare ett upparbetat samarbete, något som de nu vill vidareutveckla under detta jubileumsår.

   Projektet medfinansieras via biljettintäkter och egenfinansiering och pågår under hela året. Uppskattningsvis kommer cirka 25 aktiviteter att finansieras inom projektets budget.

  • Finska Föreningen Landskrona får 11 750 kronor för att den 24 maj arrangera en dagstur till Sofiero Slott och Slottsträdgård i Helsingborg. Många av föreningsmedlemmarna är äldre och för att bryta den ensamhet som flera medlemmar upplever arrangerar föreningen denna gemensamma aktivitet. För välbefinnandet är det av stor vikt att kunna utrycka sig på sitt modersmål, finska, tillsammans med andra och att uppleva saker tillsammans.

   Arrangemanget är öppet för icke-föreningsaktiva och föreningen hoppas att aktiviteten och gemenskapen kan locka fler finsktalande landskronabor att engagera sig i föreningen framöver. Föreningen behöver revitaliseras och föryngras för att fortleva på sikt.

   Stödet från Region Skånes ska täcka kostnaden för buss med chaufför samt inträdesavgift och guide.

  • Suomi-Silta HBG får 22 500 kronor till en kulturresa. Resan arrangeras den 19 maj och går från Skåne till besöksmålen Apladalen natur- och hembygdspark i Värnamo, Rosenlunds herrgård och rosarium i Jönköping, Huskvarna museum samt Vattenfall Vättern. Bussresan utgår från Helsingborg och hämtar upp deltagare i Bjuv, Åstorp, Påarp och Ljungby. Deltagare från övriga delar av Skåne reser på egen hand till Helsingborg och stiger på där. Tiden på bussen kommer att användas till exempelvis frågesport om finska ord och uttryck.

   Kulturresan är öppen för alla finsktalande i Skåne och deltagare i alla åldrar välkomnas. Syftet är att inspirera deltagarna att använda finska språket i en sverigefinsk gemenskap. Särskilt många äldre har ingen möjlighet att på egen hand ta del av konst och kultur, och särskilt inte på finska. Med denna aktivitet vill föreningen bidra till ökat välbefinnande och livsglädje till dem som kanske behöver det mest; seniora sverigefinska invånare i Skåne.

   Stödet från Region Skånes ska täcka kostnader för buss med finsktalande chaufför, finsktalande föreläsare samt administrationskostnader.

  • Södra Sveriges distrikt av SFRF får 18 000 kronor för att se till att Sverigefinska amatörteaterförbundets Teater Pendels teaterföreställning "Eila, Rampe ja palvattu onni" spelas i Skåne. Föreställningen spelas den 12 mars på Kirsebergs teater i Malmö och är öppen för alla som vill uppleva finskspråkig teater. Genom föreställningen ges teaterbesökarna möjlighet att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur.

  • Romska Kulturcentret i Malmö får 70 000 kronor till ett projekt som ska stärka romska barns och ungdomars kunskaper i romani chib via workshops och efterföljande språkläger. De romska språk som prioriteras i detta projekt är khelderash, lovara och polsk romani.

   Målsättningen är att nå cirka 35–40 barn och unga i åldersgrupperna 10–14 år samt 15–19 år. För att nå ut med informationen/inbjudan till ungdomar i hela Skåne samarbetar Romska Kulturcentret med Romska ungdomsförbundet.

   Inom ramen för projektet genomförs fyra workshops i Malmö där deltagarnas kunskapsnivåer i romani chib fastställs och förberedande arbete med ordlistor och annat övningsmaterial färdigställs. Därefter genomförs två språkläger om vardera två dagar med övernattning på en kursgård i Sjöbo kommun. Tanken är att projektet ska stimulera fler unga romer att använda romani chib både med sina vänner och i familjesammanhang. Projektet pågår från mars till december 2023.

  • Romska Kulturcentret i Malmö får 40 000 kronor för att i samarbete med andra romska föreningar i Malmö högtidlighålla den internationella romska dagen den 8 april. Platsen är biograf Folkets Bio Panora i Malmö. Det blir bland annat premiärvisning av den romska filmen Rosornas by (2023) efterföljt av panelsamtal, utställningen romska smycken, utställning av och med unga romska hantverkares alster, sång, dans, musik och mat.

   Arrangemangets primära målgrupp är romer men alla intresserade av romsk kultur är välkomna.

   Region Skånes stöd avser kostnader för filmvisning samt artistgage till de professionella romska artister som medverkar på högtidsdagen.

  • Samer i Syd får 150 000 kronor för att tillsammans med föreningen Gulamtun i Malmö genomföra ett gemensamt projekt med fokus på de båda urfolkens olika kulturer. Föreningarna har sedan tidigare ett upparbetat samarbete, något som de nu vill vidareutveckla. Hösten 2022 ägnas åt planering för en gemensam utställning, föreläsningsserie och teaterföreställning om urfolken Mapucheindianer och skogssamer. Under hösten ska även kommuner, skolor och andra arenor för visning och spridning kontaktas. Preliminärt har Malmö, Helsingborg, Klippan och Kristianstad identifierats som intressanta kommuner att kontakta. Resultatet av höstens projektarbete blir publikt under 2023 då Samer i Syd firar 20-årsjubileum.

  • Judiska församlingen Malmö får 130 000 kronor att ta fram ett nytt pedagogiskt program för Judiskt kunskapscenter med fokus på jiddisch och jiddischkultur. Programmet ska sätta fokus på jiddischkultur, -litteratur, -språk både inom församlingen och gentemot besökare och publik.

   Projekttiden, som är 1 januari till 31 augusti 2023, inleds med en kort förstudie för att studera läroplaner, undersöka möjligheter och förutsättningar för ett sådant pedagogiskt program, samt göra avgränsningar. Därefter genomförs en workshop med experter, forskare, lärare, utställningsproducent och verksamhetsledare för att utkristallisera en stomme till ett pedagogiskt program. Under resterande projekttid ska programmet och därtill hörande pedagogiskt material så som manus och skyltar färdigställas och guider utbildas. Judiska församlingen Malmö kommer att samarbeta med pedagogisk inspiration – en enhet inom Malmö stad.

  • Sverigefinska Föreningen Suomi-Silta Hbg får 12 300 kronor för att uppmärksamma Finlands självständighetsdag den 6 december och arrangera en festlig aktivitet med finsk musik och körsång den 1 december i Maria församlingslokal i Helsingborg. På festdagen kommer traditionell finsk julmat att förtäras. Region Skånes stöd ska dock primärt användas till att bekosta kulturinslagen.

   Primär målgrupp för aktiviteten är äldre sverigefinländare men föreningen hoppas även på att yngre och barnfamiljer sluter upp om arrangemanget. Föreningen har sitt främsta upptagningsområde i nordvästra Skåne, men aktiviteten är öppen för alla sverigefinländare i Skåne. Genom arrangemanget ges deltagarna möjlighet att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur.

  • Romska Kulturcentret i Malmö får 45 000 kronor för att tillsammans med Tehara Media arrangera en romsk kulturvecka i Malmö 21–27 november 2022. Veckan kommer bland annat innehålla filmvisningar på biograf Panora med efterföljande samtal, sång- och musikframträdanden, romsk mat och föreläsningar på olika offentliga platser i Malmö.

   Syftet är att synliggöra den romska kulturen i dess olika former samt göra det möjligt att utöva romsk kultur. Arrangemangen som planeras bidrar till att stärka den romska kulturen samt synliggör romsk kultur för en bred publik.

   Arrangemanget äger rum i Malmö men ska tillgängliggöra romsk kultur för fler än endast Malmöbor. Att programmet innehåller olika kulturyttringar och att de äger rum i det offentliga stadsrummet bidrar till att bredda publiken. Det kommer att finnas programpunkter som lockar både barn, unga och en vuxen publik – romer och icke-romer. Utöver Tehara Media samverkar RKC med Folkets Bio Panora, Romska Dansföreningen, Internationell Musikförening samt biblioteken i Malmö kring olika programpunkter. Främst Lindängens bibliotek som är romsk läsambassad.

  • Malmö Ungdomscentral får 120 000 kronor till projektet Romani ett starkare nationellt minoritetsspråk 2022. Projektet består av två delar, dels ett utbildningsmaterial om barnkonventionen på romani mot målgruppen barn, dels föreningens årliga språkseminarium i november.

   Barnkonventionen har blivit lag i Sverige men det finns inget utbildningsmaterial på romani riktad till målgruppen barn. Malmö Ungdomscentral ska i samverkan med andra göra en informationsfolder samt korta utbildningsfilmer i doodlyteknik där barnen kommer att få enkla beskrivningar av artiklarna på sitt eget språk och ur ett barns perspektiv. Filmerna kommer att kunna användas av såväl modersmålslärare som föräldrar för att undervisa om och prata om barnkonventionen på modersmålet. Region Skånes stöd avser att bredda informationen till fler romska varieteter samt att samtliga filmer textas på svenska för ökad språkförståelse. Filmerna kommer att publiceras på Malmö Ungdomscentrals hemsida. Därutöver har föreningen ett upparbetat samarbete med UR och filmerna som produceras inom projektet kommer med största sannolikhet publiceras på UR Play för ökad spridning.

   Det årliga språkseminariet äger rum i början på november i Studiefrämjandes lokaler i Malmö. Utöver att uppmärksamma Världsdagen för romska språket ligger årets fokus på att visa på hur romani stärks i film, radio och litteratur. Föreningen planerar för ett halvdagsprogram med olika inslag så som intervjuer och korta presentationer av olika personer som har deltagit i och/eller producerat program på romani.

  • Södra Sveriges distrikt av SFRF får 7 200 kronor för att i samarbete med Sverigefinska riksförbundets pensionärer och Södra Sveriges distrikts pensionärer kunna skicka två personer till en ledarutbildning i seniordans på Axevalla folkhögskola under hösten 2022. Axevalla folkhögskola ligger i närheten av Skara och är en mötesplats för personer med finsk bakgrund.

   Målet är att kunna erbjuda seniordans i Skåne med utbildade ledare med start våren 2023. Seniordansen kommer att vara öppen för såväl sverigefinska pensionärer som andra danssugna pensionärer. Syftet med seniordansen är att aktivera pensionärerna för att främja både den psykiska och fysiska hälsan genom social samvaro och dans.

   Beviljade projektmedel går främst till att bekosta deltagaravgiften till dansledarutbildningen, resan till Axevalla och till marknadsföringskostnader såsom annonser i finskspråkiga tidningar. Danstillfällena kommer även att marknadsföras via digitala kanaler såsom FinEvents samt via personliga kontakter och föreningsinformation.

  • Malmö Ungdomscentral får 30 000 kronor för aktiviteter kring minnesdagen för folkmordet på romer under Förintelsen som högtidlighålls den 2 augusti varje år. Dagen är sedan 2015 officiell minnesdag i EU. Den är också en viktig del av romers kamp för upprättelse och erkännande sedan andra världskrigets slut.

   Under våren 2022 startade fyra Malmöbaserade romska föreningar Malmös nätverk för inkludering. De fyra föreningarna är Malmö Ungdomscentral, Romska Kulturcentret i Malmö (RKC), Malmö Romska Idécenter och Tehara Media och det är dessa fyra som tillsammans med samarbetspartners ska uppmärksamma dagen.

   Högtidlighållandet ska ske på Gustav Adolfs torg i Malmö på kvällen den 2 augusti, under förutsättning att de får polistillstånd att samlas. Tanken är att under 45 minuter uppmärksamma dagen med tal och stämningsfull musik. Arrangemanget vänder sig till såväl romer som icke-romer och informationen om arrangemanget ska spridas i de samverkande föreningarnas olika kanaler.

  • Cirkus Brazil Jack får 100 000 kronor för att fortsätta undersöka romers betydelse för svensk cirkus. Under vårvintern 2022 genomförde Cirkus Brazil Jack, Romskt informations och kunskapscenter i Malmö stad (RIKC) och Cirkus Syd en förstudie som finansierades av Kulturrådet och Region Skåne. Syftet med förstudien var dels att börja undersöka romers betydelse för svensk cirkus historiskt och idag, dels att identifiera samarbetsområde och samarbetspartners för kommande utvecklingsprojekt utifrån förstudiens resultat.

   Nu går de tre samverkansparterna vidare med resultatet av förstudien och kommer bland annat att fortsätta undersöka skarven mellan klassisk cirkus och samtida cirkus och dess koppling till resandefolkets historia. De ska också problematisera och diskutera svenskt/europeiskt kulturarv genom att bland annat medverka på Mänskliga rättighetsdagarna, skriva artiklar och arrangera panelsamtal i olika sammanhang. Projektet kommer att öka kunskapen om resandekulturens bidrag till cirkus. Projektet vill även öka romsk delaktighet och stärka den romska identiteten.

  • Finska föreningen i Lund får 4 500 kronor för att arrangera lägerverksamhet i Skrylle för sverigefinska barnfamiljer bosatta i Lund med omnejd. Lägret äger rum den 21–22 maj. Syftet är att erbjuda sverigefinska familjer möjligheten träffa och bekanta sig med andra sverigefinska föräldrar och barn i olika ålder. Föreningen vill skapa en miljö där både barn och vuxna har lätt att prata finska med varandra. Lägret är ett stöd till familjer som vill hålla finska språket och finsk kultur levande. Deltagarna medfinansierar lägervistelsen genom anmälningsavgifter: 150 kronor för vuxna och 50 kronor per barn.

  • Suomi-Silta Hbg får 15 000 kronor för att arrangera en kulturaktivitet som till största delen har finsktalande pensionärer som målgrupp. Vårens Kulturdag 2022 är en dagsutflykt med buss från Helsingborg genom Skåne och över till Bornholm. Syftet med aktiviteten är att erbjuda social samvaro på finska med finskspråkig guide och finskspråkiga kulturinslag. Arrangemanget genomförs en lördag under våren och är öppet för alla som vill anmäla sig, oavsett ålder och hemvist.

  • Cirkus Brazil Jack får 36 000 kronor för att tillsammans med Cirkus Syd i Lund och Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) inom Malmö Stad genomföra en förstudie under första kvartalet 2022. Syftet med förstudien är dels att undersöka romers betydelse för svensk cirkus historiskt och idag, dels att identifiera samarbetspartners för kommande utvecklingsprojekt utifrån förstudiens resultat.

   Förstudien ska ta ett brett grepp om cirkuskonsten och dess kopplingar till romers villkor men gör det utifrån Cirkus Brazil Jack som exempel. Cirkus Brazil Jack är Sveriges äldsta cirkus och har funnits i över 120 år. Familjen Rohdin som äger och driver Cirkus Brazil Jack tillhör den resanderomska gruppen.

  • Judiska Församlingen Malmö får 50 000 kronor för att under 2022 starta upp Judiskt kunskapscenter i Malmö synagoga. Församlingen har tidigare fått stöd för att utveckla ett koncept för centret. Under året kommer verksamheten löpande utvärderas och optimeras utifrån såväl brukar- som guideperspektiv. Optimeringsarbetet kommer att göras i tre steg:

   1. Framtagning av en utvärderingssammanställning baserat på testvisningar oktober-december 2021
   2. Utvärdering och uppföljning av visningar/workshops med jämna mellanrum under 2022
   3. Återkoppling med kunskapsöverföring till guider och verksamhetsansvarig av resultat för optimering och anpassning.

   Den pedagogiska anpassningen och optimeringen ska genomföras av utställningsproducent/pedagogiskt ansvarig som lett arbetet med framtagande av de pedagogiska programmen. Det beviljade stödet går främst till personalkostnader.

   Syftet med Judiskt kunskapscenter är att skapa en kvalitativ och nyskapande publik verksamhet som bidrar dels till en ökad kunskap om och förståelse för judiskt liv, kultur och historia, dels till att motverka antisemitism.

  • Den ideella föreningen Samer i Syd får 45 000 kronor till projektet Språkcirkus. Samer i Syd, Giron Sámi Teáhter och Bibu – nationell scenkonstbiennal för barn och unga har under 2021 påbörjat ett samarbete. De har identifierat behovet att synliggöra urfolket samer i de regioner som inte ingår i förvaltningsområden för samiska.

   Bibu har under 2022 särskilt fokus på urfolk. Samarbetsparterna vill genom en presentation av föreställningen Språkcirkus och därtill hörande seminarium/workshop lyfta professionell samisk scenkonst för barn och unga för arrangörer utanför Sápmi. Genom deltagandet i Bibu vill de skapa synlighet, nya samarbeten och nätverk som kan leda till ett ökat engagemang för samisk scenkonst för barn och unga i hela Sverige med start i Skåne. Många av deltagarna på Bibu är aktörer från Skåne, varav många från skolans värld och kommunala barnkultursamordnare.

   Giron Sámi Teáhters uppdrag är att producera professionell scenkonst med samisk kultur som grund och främja de samiska språken. Teatern har sitt säte i Kiruna och turnerar främst i svenska delen av Sápmi. Språkcirkus är för barn mellan sex och tolv år där de får vara med om en eller två dagar fyllda av akrobatik, clowneri och lek med de samiska språken.

  • Den ideella föreningen Samer i Syd får 100 000 kronor för att tillsammans med Giron Sámi Teáhter och Bibu – nationell scenkonstbiennal för barn och unga, ta fram en förstudie. Förstudien är ett första steg i ett flerårigt samarbete mellan Samer i Syd, Giron Sámi Teáhter (i Kiruna) och Bibu (i Helsingborg). Samarbetet tar sin början med denna förstudie men på sikt vill de producera och testa ett format och ett innehåll med syfte att användas i undervisningen om samer i skolan. Förstudiens resultat ska presenteras på Bibu i maj 2022.

   Inom ramen för förstudieperioden, senhösten 2021 och våren 2022, ska samarbetsparterna bygga en stabil grund att stå på inför det fortsatta arbetet i Skåne. De ska också bygga nätverk och bilda referensgrupp. Parterna bidrar med olika kompetenser i projektet. Bibu har kunskap och ingångar till skolans värld, Giron Sámi Teáhter kan genom scenkonsten på ett konstnärligt och pedagogiskt sätt levandegöra den samiska historien och Samer i Syd har det lokala nätverket i Skåne.

  • Föreningen Suomi-Silta Hbg får 18 000 kronor för att uppmärksamma Finlands självständighetsdag den 6 december genom att arrangera en festlig aktivitet med finsk musik och dans den 5 december i Maria församlingslokal i Helsingborg. På festdagen kommer traditionell finsk julmat att serveras. Primär målgrupp för aktiviteten är äldre sverigefinländare men föreningen hoppas även på att yngre och barnfamiljer sluter upp om arrangemanget. Genom arrangemanget ges deltagarna möjlighet att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur. Föreningen Suomi-Silta Hbg är en sverigefinsk förening med säte i Helsingborg och nordvästra Skåne.

  • SFP i Sverigefinska riksförbundet södra distrikt får 12 000 kronor för att uppmärksamma att föreningen firar 30 år och bjuda in till festligheter och social samvaro för sina medlemmar och andra intresserade.Föreningen Sverigefinska pensionärer (SFP), södra Sveriges distrikt, har hela Skåne och Olofström i Blekinge som sitt upptagningsområde. Utöver sverigefinska pensionärer är andra som vill delta i firandet och samvaron välkomna.

   Föreningen planerar att bjuda in till festligheter på tre olika platser: Malmö, Klåveröd och Olofström, för att så många som möjligt av medlemmarna ska kunna delta. Programmet kommer att innehålla musik, sång, temaföreläsning om hälsa samt tipsrunda. Därutöver blir det grillning och samvaro. Det senaste året har många äldre känt sig isolerade och saknat föreningslivet så möjligheten att träffas är efterlängtad för många.

  • Soumi-Silta Helsingborg får 17 000 kronor för att genomföra en bussresa från Helsingborg till Åhus den 26 maj 2021. Föreningen Suomi-Silta Hbg är en sverigefinsk förening med säte i Helsingborg och nordvästra Skåne. Syftet med dagen är både kunskapshöjande och möjlighet till social samvaro. Deltagarna kommer bland annat få en föreläsning om lagen om nationella minoriteter för att öka deras möjligheter att efterfråga sina rättigheter som sverigefinsk minoritet i Sverige. Något som är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv.

   Efter ett drygt år av pandemi och ofrivillig isolering har resan också ett socialt syfte. För många är detta den första föreningsverksamhet de kan delta i på väldigt länge på grund av bristande digital kompetens. Föreningen välkomnar deltagare i alla åldrar och arrangemanget är Corona-anpassat med ett begränsat antal platser i bussen. Hela arrangemanget är på finska.

Särskilda utlysningar

  • Landskrona stad får 48 000 kronor till ett projekt som ska synliggöra olika platser i staden som har varit av betydelse för de flyktingarna som kommit till staden de senaste 80 åren. Syftet är att lyfta fram de flyktingar som kommit till staden de senaste 80 åren och få dem att känna att deras historia också är en viktig del av stadens historia. Genom att lyfta platser kopplade till flyktingar berättas platsens historia, men även berättelser om immigration och mänskliga rättigheter. Vid vandringens startpunkt, Citadellet, kommer det finnas en utställning. Projektet ska genomföras i dialog och samarbete med invånare som har flytt till Landskrona.

  • Ystads kommun får 50 000 kronor för projektet Bästa Labbet. Projektet ska omvandla turistbyråns nuvarande lokaler till en innovativ och konstnärlig mötesplats för både barn och ungdomar samt för Bästa Biennalens nätverk: Bästa Labbet. Mötesplatsen ligger i direkt anslutning till Ystads konstmuseum, vilket stärker Bästa Biennalens närvaro i Ystads kommun. I projektet planeras ett antal workshops med ungdomar, konstnärer och representanter från nätverket Bästa Biennalen, Ystads konstmuseum och den tvärdisciplinära grupp Barn på tvären som tillsammans ska utforska hur en sådan mötesplats kan formges.

  • Hörby kommun får 50 000 kronor till ett projekt som ska göra kultur på landsbygden tillgänglig genom att skapa möten mellan lokala konstnärer och barn och unga. Projektet ska utforska hur en plattform för unga på landsbygden i Hörby kommun kan utformas och arbeta för en levande landsbygd där konst och kultur är en naturlig del av barn och ungas liv. Projektet ska undersöka möjligheten att göra de ungas röster hörda på deras geografiska plats som ett led i en demokratisk process. Under år 2024 ska kommunen utveckla samarbetet med de lokala kulturföreningarna och ha konstaktiviteter för unga på landsbygden

   I den inledande dialogbaserade fasen kommer projektet att fokusera på byarna Önneköp och Killhult för att kartlägga behov och tillgångar i samarbete med två kulturföreningar. Samarbete kommer också ske med Hörby kulturskola. Parallellt kommer information att samlas in om existerande liknande landsbygdsprojekt i Skåne samt besök att genomföras.

  • Bromölla kommun får 50 000 kronor till ett projekt som ska undersöka och utreda förutsättningar för platsutveckling genom kultur för fysiska platser i kommunen i samarbete med fem föreningar. I en dialogprocess i form av workshops ska de identifiera platser och undersöka möjlig verksamhet på dessa platser. En summering ska även göras och prioriteringar framåt i ett kommande utvecklingsarbete. I projektet kommer också studiebesök att genomföras för inspiration och goda exempel.

  • Åstorps kommun får 50 000 kronor för projektet Gränsland Åstorp, en undersökande konstnärlig process kring människans relation till en plats och lokalt kulturarv. Projektet är en del av ett större regionalt samarbete och nätverk med bland andra Malmö konstmuseum, Ystads konstmuseum, Skånes arkivförbund, Kulturen Lund, Regionmuseet Skåne och andra parter (även nationellt och internationellt). Projektet ska tillsammans med inbjuden konstnär undersöka platsen Perslund och utifrån kulturarvssamlingen hos Åstorps hembygdsförening ställa frågor och undersöka kulturarvets betydelse för identitet, människans relation till platsen och den tid vi lever i. Konstnären ska även producera en utställning som ska visas i Åstorps kommun och för barn inom ramen för kulturgarantin. Genom projektet vill kommunen hitta nya sätt att arbeta med platsen och material, för att stärka samverkan kring lokal identitet för att ta vara på kulturarvet och sprida ny kunskap.

  • Kultur- och fritidsförvaltningen i Hässleholms kommun får 50 000 kronor till en förstudie som ska titta på hur en ambulerande kulturverksamhet skulle kunna nå ut till småorterna utanför centralorten Hässleholm. Genom projektet ska förvaltningen utforska hur de kan arbeta med mobilitet och innovation, uppnå en större tillgänglighet och variation samt åstadkomma en ökad närhet till kulturen. I denna fas av projektet ska Hässleholm göra en förstudie med en kartläggning av kultur-, förenings- och näringsliv genom dialoger och enkätmaterial. Syftet är att genom förstudien skapa medvetenhet om lokala resurser, behov och efterfrågan av kultur i framför allt småorter i kommunen.

 • Under hösten 2022 genomfördes ett kompetensutvecklingsprogram i publikutveckling för verksamheter med verksamhetsstöd. Deltagande verksamheter inkom därefter med förslag på fortsatt utvecklingsarbete.

  Fyra projekt beviljas stöd: 

  • Projektet Samverkan – Djupare insikter med narrativa besökarundersökningar genomförs som ett samverkansprojekt mellan Form/Design Center, Biblioteken i Malmö och Trelleborgs Museer kring besöksmätning och insamling av data. Enkäter tas fram för insamling av besökares upplevelser, behov och perspektiv, då relevant data om besökare utifrån såväl demografi som motivation saknas i dagsläget. Med bättre förståelse för vilka som kommer till respektive institutioner kan verksamheterna i förlängningen arbeta strategiskt gentemot grupper som i dagsläget inte nås.

  • Projektet Kvalitativ undersökning för kartläggning av attityder, beteende, barriärer, behov hos de som inte besöker verksamheterna genomförs i samarbete mellan Helsingborg Arena & Scen, Malmö Live Konserthus, Malmö Opera och Malmö Stadsteater. Syftet med undersökningen är dels att öka förståelsen för de delar av befolkningen som inte nås, dels att ta fram strategier för om/hur man ska nå ut med budskap och utbud. Undersökningens inledande del utgörs av fokusgrupper.

  • Projektet Hur kan vi arbeta för en mer differentierad verksamhet och därigenom nå nya grupper genomförs i samarbete mellan Musik i Syd och Regionmuseet Skåne. Även Stadsbiblioteket Kristianstad och Kristianstad Konsthall kommer att ta del av publikutvecklingsarbetet. I projektet ska verksamheterna analysera förutsättningar och möjligheter för ett fördjupat målgruppsarbete och arbeta för att hitta verktyg, metoder och arbetssätt för att nå nya publikgrupper. Publikutvecklingsarbetet ska sättas i relation till verksamheternas huvudmannauppdrag, på vilket sätt de är organiserade och vad ett mer publikcentrerat utvecklingsarbete skulle innebära för organisationerna.

  • Projektet Gör din röst hörd genomförs i samarbete mellan Skånes Dansteater och Moderna Museet Malmö. De båda verksamheterna ser att konst- och dansintressen förenar deras publik, och pilotprojektet ska samla referensgrupper för att identifiera verksamhetsmässiga möjligheter baserade på publikens behov.

 • Barn och ungas kulturuttryck utgår ofta från den rörliga bilden med digitala och interaktiva berättarformat som kombinerar olika medier, konst- och kulturområden. För att öppna upp för fler att utforska och skapa ny angelägen konst och kultur utifrån barn och ungas berättarvärldar så utlyste Region Skåne hösten 2022 ett stöd till projekt inom Nya berättelser och berättarformat för barn och unga.

  Lärdomar från projekten kommer att tas tillvara bland annat genom seminarier och en spridningskonferens.

  Åtta projekt beviljades stöd:

  • Anders Blentare enskild firma beviljas 120 000 kronor till en förstudie till den inkluderande, interaktiva och audiovisuella röstföreställningen Voiceland/Röstland. Målet med förstudien är att få undersöka och komma fram till hur utövare på bästa sätt skapar en sinnlig berättarform som alla kan uppleva på lika villkor oavsett bakgrund eller funktionsnedsättning. En föreställning där alla presenteras möjligheten att uppleva och undersöka röstens och sångens berättande utifrån varje kropps unika möjlighet att skapa ljud i det inkluderande rummets konstnärliga och fysiska förutsättningar.

   Genom konstnärliga, musikaliska och sceniska labb kommer projektägarna i förstudien undersöka berättarformen, kompositionen/musiken/röststycken och dramaturgin i föreställningen för att den ska bli inkluderande, tillgänglig och samskapande med publiken.

   Olika referensgrupper kommer att medverka i projektet, bestående av pedagoger, barn och unga från särskolor och skolor, föräldranätverk samt artister som har erfarenhet av att jobba med inkluderande scenkonst. Unga kommer att vara delaktiga i de konstnärliga labben för att tillsammans med kultur- och konstutövarna prova material och berättarmetoder. Barn och unga ska även vara delaktiga i konstverket med sina röster, och på så sätt hjälpa till att föra handlingen framåt. Initiativtagare och medverkande under förstudien är röstartisten/sångerskan, röstregissören och pedagogen Zofia Åsenlöf samt dramatikern/författaren, regissören och skådespelaren Anders Blentare i dialog och samverkan med bland annat ShareMusic & Performing Arts, Inter Arts Center, Lunds universitet med flera.

   Projektet äger rum 230401–231231 i Malmö.

  • Författaren Anette Eggert beviljas 54 000 kronor för att skriva tillsammans med barn men på ett nytt och mer utforskande sätt där hon samtidigt tar utgångspunkt och reflekterar kring sitt eget skönlitterära skrivande.

   Ett flerdimensionellt projekt där målet dels är att i mötet med barnen och genom deras skrivande och reflektioner få syn på och utveckla de egna texterna och författarskap och dels att hitta ett nytt sätt att öka barn och ungas nyfikenhet på skrivande.

   Projektet vill utforska vad som händer med det egna författarskapet och texterna när barn och unga får bli en del av skapandeprocessen. Bidrar processen också till att lyfta deras intresse för böcker och läsning, att få göra sin egen röst hörd?

   Projektet utförs i en idrottsmiljö och sätter fokus på en viktig genre – hästboken - som betyder mycket för många barn och unga och är en viktig inkörsport till läsande och skrivande. Hur bidrar stallmiljön till skapandet, och att i den möta barnen i deras miljö som de tycker om och respekterar? Författaren vill i jämlikt samspel med barnen utforska det gemensamma skrivandet i stallmiljön och sätta fokus på vad som sker i skapandeprocessen.

   Barn och unga får komma till tals och nya hästberättelser skapas och utvecklas hos både barn och författare direkt i miljön som berättelserna handlar om. Möten mellan barn och författare kommer att äga rum i stallmiljö på ett antal ridskolor i olika delar av Malmö och Lund. Författaren och barn och unga utforskar tillsammans läsandet och skrivandet på olika plan, där de skriver tillsammans och där barnen också tar del av och blir en del av en pågående skapandeprocess hos författaren. Till alla övningar kopplas också diskussioner:

   • Vad vill barn läsa och skriva?
   • Vad är viktigt med skrivande och skapande?
   • Vilka delar av berättelsen är viktigast och varför?
   • Vilka delar av det som de skapar skulle författaren kunna utveckla till en riktig bok?

   Projektet äger rum på sex olika ridskolor, i första hand i Malmö och Lund men även andra kommuner kan bli aktuella. Projektet pågår 230601–240831.

  • Carl Mikael Björk enskild firma beviljas 173 000 kronor för ett projekt som rör sig mellan det dokumentära och det gestaltande, iscensatta fotot som ett sätt att upptäcka och åskådliggöra narrativ, teman, frågor och relationer som tar form genom barns lek. Samverkan sker mellan en fotokonstnär, en förskola och Malmö universitet. I centrum finns gruppen av förskolebarn vars lekvärldar är fundamentet för de berättelser som de vill gestalta. Projektet genomförs i två faser. I den första fasen befinner konstnären sig på förskolan, i barngruppen, och deltar i vardagen med kameran. Fotona som produceras görs tillgängliga som fysiska artefakter så att barnen kan se, prata om och reflektera men också hålla, flytta, visa, rita på och klippa i. Att föra in fotografiet som materiell produkt i lek och skapande verksamhet är därför en central metodisk idé i arbetet.

   Under den andra fasen vänds fokus från dokumentation och empiriinsamling till gestaltning. Berättelser, teman och frågor som blivit synliggjorda i projektets första halva iscensätts nu i fotografier baserade på deltagarnas lekvärldar. Detta arbete är i hög grad ateljébaserat. Barngruppen deltar i mindre grupper i ateljéarbetet. Den geografiska närheten mellan fotografens ateljé och förskolan gör täta, kontinuerliga kontakter möjliga.

   Parallellt med den fotografiska processen löper hela tiden en reflexiv analytisk process tillsammans med Malmö universitet och institutionen för barndom, utbildning och samhälle. Malmö universitet tillhandahåller tid och en akademisk miljö där projektet får möjlighet att grundas och speglas i en stor och etablerad förskollärarutbildning.

   Projektet avslutas med en utställning öppen för både vårdnadshavare och allmänhet, som ger utrymme både åt de dokumentära och de iscensatta fotografierna. Utställningen publiceras parallellt med en webbplats som presenterar både fotografier och den kritiskt, reflekterande analytiska text/artikel.

   Projektet löper över ett år (juni 2023-juni 2024) i Oxie utanför Malmö

  • Freja Andersson enskild firma beviljas 258 000 kronor till ett projekt som är ett samarbete mellan tre konstnärer i olika discipliner som ljud, musik, scenografi, koreografi, film och ljus. Alla är de intresserade av digitala processer, virtuella rum och pedagogik. Genom att kombinera kunskaper och verktygslådor vill de skapa en multisensorisk plattform.

   Utgångspunkten är en gemensam fascination av den digitala och virtuella verklighet som liksom en spegelbild av våra samhällen med maktstrukturer, fördomar och förtryck. Virtuella rum i meat space skapas med en inramning inspirerad av populärkultur och flera lager av videoprojektioner och ska skapa en känsla av att stiga in i en hyperdigitaliserad verklighet.

   Ungdomar bjuds in till dessa olika rum som skapas utifrån ett workshopkoncept och efteråt kan en diskussion inledas om vad som är lockande med de digitala rummen? Vad är mindre bra? Vad och varför känner vi som vi gör inför sociala media? Utifrån diskussionen som både rör normativa strukturer och ungdomarnas egna känslor och intryck från filmerna, leder vi diskussionen mot frågor om hur ungdomarna förhåller sig till en digital värld och en värld IRL.

   Projektet ska undersöka och finna nya angreppssätt, verktyg och konstnärliga metoder för att arbeta mot och tillsammans med ungdomar. Syftet är att tillsammans med unga utveckla sitt eget konstnärskap att bli mer inkluderande och möjligheten att testa och utveckla kunskap i olika tekniska verktyg.

   Projektet genomförs 230102–240430 i Malmö och på digitala plattformar.

  • Kollaborativet beviljas 184 000 kronor för att under 2023 genomföra projektet Extraspråkligt berättande. Målet är att skapa förutsättningar, genom tid och rum, för de barn som kommunicerar extraspråkligt, stödja barnen i deras eget uttryck och berättande med hjälp av sceniska iscensättningar och en rik variation av sinnligt språkande material. Hur själva berättelserna tar form kommer att variera avsevärt, då alla barnen har unika förmågor att uppleva och förmedla sig på. Att utforska nya berättarformer och öppna upp perspektiven, att inkludera alla barns berättelser, hur de än gestaltas står i fokus. Det är ett utforskande pilotprojekt som kan inspirera och spridas vidare till fler bibliotek, skolor och (scen)konstnärer runtom i Skåne och nationellt.

   Syftet med projektet är att sprida och dela kunskap om metod och värden för att arbeta med den differentierade målgruppen, i olika sektorer i samhället. Projektet har fokus på ett nära samarbete med kultursektorn (bibliotek, scenkonst, konstnärlig forskning), utbildningssektorn (skolan med extra fokus på den anpassade) och en förhoppning att även nå vårdsektorn och allmänheten i form av föräldrar/anhöriga till målgruppen.

  • Seriefrämjandet beviljas 375 000 kronor till ett projekt som ska fördjupa verksamheten i och ge mer kunskap kring frågorna nedan: 

   • Hur kan de utveckla serietecknande som ett pedagogiskt verktyg i medskapande arbete med barn och unga?
   • Hur utvecklar de bäst förutsättningar för ett arbetssätt där målgruppen är central genom hela skapandeprocessen?
   • Hur kan de använda tecknade serier som en metod för att involvera fler?
   • Vad händer när de frikopplar tecknade serier från dess materialitet som seriealbum och böcker och i stället lyfter fram dess arbetsprocess i centrum?

   Genom projektet knyter Seriefrämjandet samman serietecknare och spelutvecklare med grupper av barn och unga i grundskoleålder, för att lyfta fram en mångfald av barn och ungas berättelser i en rad olika former och uttryck. Det kan handla om individuella, kollektiva, sanna eller påhittade berättelser. De kan handla om muntliga, skriftliga eller tecknade berättelser. I projektet ska målgruppen vara i centrum för alla delar, det vill säga både i urvalsprocess av serieskapare, i framtagande av innehåll, genomförande och produktion, samt i dess publika del och i utvärdering. Tillsammans med barn och unga, serieskapare och spelutvecklare ska Seriefrämjandet skapa digitala tecknade serier eller interaktiva serieberättelser i AR. Projektet äger rum på skola eller fritidsgård i tre skånska kommuner under perioden 230102–231130.

  • Teater Sagohuset beviljas 136 000 kronor till ett projekt som ska skapa berättelser med förskolebarn. Detta blir ett delprojekt i deras projekt Hallå Förskola som är ett pågående 3-årigt samarbetsprojekt med stöd från Allmänna Arvsfonden.

   Det stora projektet knyter an till en app för nyanlända barn i förskoleåldern som ska användas som ett språkutvecklande verktyg. Syftet är också att förbereda nyanlända barn i förskoleåldern och deras föräldrar innan de börjar på förskolan. Det nu beviljade stödet gäller ett inslag med barnens egna berättelser som tillkommit under projektets gång. Ursprungligen var tanken att arbeta språkstärkande utifrån musik. När låtarna togs fram stod det klart att muntliga berättelser skulle berika appen. Teater Sagohuset kommer att träffa två förskolor i Lund och Malmö. Barnens berättelser blir sedan bearbetade och återberättade i appen.

   Projektet genomförs 230101 – 230630 i Lund och Malmö.

  • Transcenders Media AB beviljas 200 000 kronor för ett spelprojekt indelat i tre faser där de två första, den explorativa fasen och simulations-fasen ingår i projektet. Den tredje fasen, där spelet produceras ingår inte.

   Projektet utgår från frågeställningar om mänsklig kultur, framtid och maktstrukturer, samt utmaningar vi står inför när det gäller klimatet, biologisk mångfald och konflikter.

   Deltagare och publik formar olika sporter som utgår från frågeställningarna ovan och som ska ingå i spelet. De är alla utövare av sporter som går utanför normen och innehåller performativa drag, såsom parkour, skejt, wrestling, roller derby och queer fight club. Deltagarna rekryteras via internet och utöver sin sport är de intresserade av existentiella frågor, (populär)kultur och av att skapa.

   Projektet kommer att genomföras av ungdomar i åldern 14–18 år som deltar i utformandet av spelen och en arbetsgrupp där det ingår projektledare, speldesigner och programmerare, unga sportutövare, expert på AI-visualiseringar, concept artist och en kulturgeograf.

   Projektet genomförs i Skåne Tranås och Malmö 230102–240430.

 • Skåne ska vara en förebild när det gäller goda förutsättningar för professionellt konstnärligt skapande. Förbättrade villkor för professionella kulturutövare möjliggör hög kvalitet och konstnärlig frihet. Residens ger konstnärer och andra kreativa yrkespersoner tid, utrymme och resurser till att arbeta, enskilt eller kollektivt.

  Våren 2022 kunde professionella aktörer inom kulturområdet och den kreativa sektorn söka stöd för ett värdskap av ett eller flera residens.  Residenset ska ha fokus på konstnärlig fördjupning och utveckling och tvärdisciplinär samverkan.

  Nio projekt beviljades stöd:

  • AMFI – scen ideell förening beviljas 250 000 kronor till tre olika tvärdisciplinära residens som vill undersöka det koloniala idéarvet i Europa. Poesi, performance och scenkonst möter juridik, rasforskning och psykologi. Residensen genomförs i samarbete med Inter Arts Center i Malmö.

   Residens I: Vad händer i mötet mellan poesin och juridikens språk i ett samtal med unga om hatbrottets praxis idag? Under 2022–23 arbetar Amfi med Glömskans arkiv, ett deltagarbaserat verk i tre akter, som undersöker minneskultur som antirasistiskt motstånd på ett poetiskt, juridiskt och personligt plan. 

   Residens II: Under 2022 sätter AMFI upp Farrokhzads dikt ”Brev till Europa”. Dikten ställer med intellektuell skärpa och svart humor Europa till svars för den död och förödelse den koloniala historien vittnar om. Inom ramen för det här andra residenset får två performancekonstnärer möjlighet att samarbeta med forskaren Tobias Hubinette för att undersöka kritiska vithetstudiers sceniska potential. 

   Residens III: Tredje residenset gör AMFI i samarbete med den danska författaren Maja Lee Langvad som var den första att beskriva transnationell adoption i dansk litteratur. Systemiska familjerelationer går ut på att synliggöra familjens inneboende system, avstånd och motstånd genom att ställa ut representanter för familjemedlemmar på golvet. Detta ska undersökas som en scenisk

  • Danscentrum Syd beviljas 125 000 kronor till ett residens där danskonstnärer får möjlighet att samarbeta med utvecklare från spelbranschen. Syftet med residenset är att bredda danskonsten till fler plattformar genom att utforska dansens möjligheter i virtuella rum. Danscentrum Syd ska bland annat samarbeta med Skillinge teater där det finns särskilt intresse för att utforska digitala tekniker 

  • Fiber Art Sweden beviljas 84 000 kronor till två residens med syfte att främja mötet mellan textil konst, besöksnäring, lokala verksamheter, industriellt kulturarv och hantverk. Det ena residenset riktar sig till en ukrainsk konstnär och genomförs i samarbete med Scythia, Contemporary Fiber Art i Ukraina. Det andra residenset är öppet för en grupp konstnärer via det egna nätverket. Residensen genomförs i samarbete med Tommarps Ullspinnerimuseum, Österlens Museum, Gislövs Smidesmuseum, Östra Hoby byalag samt Glimminge budokan- och kulturförening.

  • Gylleboverket beviljas 145 000 kronor för att under sommaren 2023 genomföra ett tvärvetenskapligt residens där tre etablerade akademiker och tre konstnärer omväxlande bor och tillsammans arbetar fram idéer för en ny världsordning. Syftet är att undersöka konsten och det tvärvetenskapliga/tvärprofessionellas potential för att hitta nya sätt att tänka och förstå vad det är att vara människa och hur vi kan vara en medskapare till den värld vi vill leva i. 

  • Ifö Center beviljas 250 000 kronor till ett residens som är en tematisk fördjupning baserad på Agenda 2030-målen. Syftet är att skapa inspiration och större kunskap om Agenda 2030 samt koppla samman konstnärer med andra aktörer från bland annat näringslivet som är engagerade i frågan. Residenset genomförs i samarbete med Trans Europé Halles.

   Målet för residenset är dels att låta utvalda konstnärer och företag fördjupa sig i Agenda 2030-målen, dels att stärka samverkan mellan Ifö Center som residensvärd med andra aktörer inom Trans Europe Halles och näringslivet, särskilt gröna/sociala företag från inkubators. 

  • Kivik Art Center beviljas 200 000 kronor till ett residens där unga konstnärer ska samverka med arkitekter och ingenjörer för att undersöka hur konst och arkitektur kan samspela med och berika den tekniska delen av utvecklingen av samhället och den byggda miljön. Utlysning och inbjudan till residenset skickas ut i september/oktober 2022, residenterna arbetat på Kivik Art Centre under mars och april 2023. Resultatet av arbetet kommer att visas på Kivik Art Center under sommaren 2023.

  • Rikstolvan Konst beviljas 100 000 kronor till ett residens och tvärkulturellt utbyte med ukrainska bildkonstnärer, författare, musiker och dramatiker. Residenset ska fungera som ett skapande andningshål för de ukrainska konstnärerna samtidigt som Skånes invånare kan få ta del av den ukrainska samtidskonsten.

  • Share Music & Performing Arts beviljas 250 000 kronor till ett residens där konstnärer får möjlighet att både utforska och ta plats i det offentliga rummet. Tanken är att de ska undersöka hur ytor i det offentliga rummet kan fungera som konstnärliga platser tillgängliga för alla. Residenset arrangeras i samarbete med Form/Design Center och Tomelilla Konsthall riktar sig speciellt till konstnärer som har en funktionsnedsättning.

   Residensets inriktning utgår från Agenda 2030 och särskilt mål 11, hållbara städer och samhällen, samt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning där konventionen trycker på att personer med funktionsnedsättning ska få chansen att utvecklas både kreativt, konstnärligt och intellektuellt. Inte bara för att det är bra för en själv, utan för att det är bra för hela samhället.  

  • Stiftelsen Keramiskt center i Höganäs beviljas 200 000 kronor till ett residens där textilkonstnärer ska få möjlighet att arbeta med keramik och keramiska tekniker för att utmana och utveckla sitt konstnärliga uttryck genom att se cirkeln slutas från textilt material via leran tillbaka till den textila fiberformen. Residenset genomförs i samarbete med KKV Textiltryck i Malmö.

   Keramiskt center kommer att erbjuda deltagarna att under sex veckor arbeta i en laborativ produktionsmiljö med tillgång till egen studioplats och avancerad utrustning för keramiskt arbete, till glasyrrum och gipsrum samt till olika typer av keramikugnar. Kompetens i form av konstnärlig och teknisk handledning på olika nivåer, dels av Keramiskt centers egen personal men också av gästtekniker och gästlärare inom olika områden, kommer att finnas tillgängligt. I residenset ingår material, bränningar och annat som behövs i arbetet. Projektrummet på Keramiskt center kommer att knytas till residenset.  

 • Mottagare av årligt verksamhetsstöd från Region Skånes kulturnämnd kunde under våren 2022 ansöka om ett extra stöd för insatser som skulle möta behov som uppstått på grund av kriget i Ukraina.

  Stöd kunde sökas för insatser inom något av följande två områden:

  1. Samarbete med eller värdskap för en ukrainsk konstnär i residens
  2. Aktiviteter för och med barn från Ukraina som kommit till Sverige

  Stödet kunde sökas fram till den 31 maj 2022. Åtta verksamheter beviljades stöd. 

  • Film i Malmö får 45 000 kronor för att anordna visningar av aktuell, nyproducerad videokonst från Ukraina. Visningarna kommer att ske på tre platser i Skåne, Malmö, Järrestad och Bromölla, och sker i samarbete med WIFT (Women in Film and Television), Rikstolvan och Ifö Center. Programmet innehåller nio videoverk av lika många konstnärer och är sammansatt av Kyiv Biennial och Serge Klymko. Stödet kommer i huvudsak att användas till att betala visningsersättning till de medverkande konstnärerna via den ukrainska organisationen Emergency Support Initiative som drivs av Kyiv Biennial.

  • Ifö Center får 150 000 kronor för att under sex månader att ta emot två ukrainska konstnärer i residens som har anvisats till Ifö Center från SWAN Emergency Residency.

   De två konstnärerna som kommer till Ifö Center heter Anastasiia Lyoko och Volodomyr Gulich. I residenset ingår arbetslokaler, boende, arvode, resekostnad, materialbudget samt värdskap. Utformningen av residenset kommer att helt ske på konstnärernas villkor och ingen motprestation kommer att krävas av dem. Det viktiga är att erbjuda konstnärerna en trygg plats.

  • Ifö Center får 125 000 kronor för del 2 av projektet Konstnär för konstnär. Ifö Center kommer under sex månader att ta emot ytterligare en ukrainsk konstnär i residens som har anvisats till Ifö Center från SWAN Emergency Residency.

   Konstnären som kommer till Ifö Center heter Olena Klochko och hon kommer från östra Ukraina. I residenset ingår arbetslokaler, boende, arvode, resekostnad, materialbudget, värdskap och ett nätverk som skapar möjligheter till framtida samarbeten och utbyten. Utformningen av residenset kommer att helt ske på konstnärens villkor och ingen motprestation kommer att krävas av dem. Det viktiga är att erbjuda konstnären en trygg plats.

  • Kulturakrobaterna får 84 900 kronor till projektet Clowns in transit där de kommer att besöka barn från Ukraina som befinner sig på Migrationsverkets transitboenden i Malmö. Besöken innehåller såväl individuella möten som lite större föreställningar. Det konstnärliga innehållet omfattar humor, musik, trolleri, jonglering och akrobatik. Projektet har tagits fram efter önskemål från Migrationsverket i Malmö och kommer att äga rum i perioden maj-augusti.

  • Malmö Konstmuseum får 45 000 kronor för att kunna bjuda in konstnären Lada Nakoneczna på residens i höst. Malmö Konstmuseum har bjudit in den ukrainska konstnären Lada Nakoneczna för att under ett residens i höst skapa ett nytt verk till sin samling. Det nya verket kommer att visas i samband med utställningen ”Difficult Pasts – Shared Futures”.

  • Milvus Artistic Research Center får 75 000 kronor för del två av ett akutresidens för den ukrainska curatorn och projektledaren Valeriia (Lera) Buradzhyieva. Milvus Artistic Research Center (MARC) kommer att fortsätta erbjuda residensplats till den ukrainska curatorn och projektledaren Valeriia (Lera) Buradzhyieva under ytterligare tre månader, till och med början av november. Det innebär att Lera kommer att ha möjlighet att fördjupa sitt utforskande arbete inom samtida konst och performance på landsbygden och att hon kan fortsätta bidra till MARCs utveckling under ytterligare en period.

  • Skånes Dansteater får 130 000 kronor för att mellan den 7 juni och 31 december att ta emot två ukrainska danskonstnärer i residens som har anvisats till Skånes Dansteater från SWAN Emergency Residency. De två konstnärerna som kommer till Skånes Dansteater heter Viktoriia Slieptsova och Viktoriia Khoroshylova. Förutom att erbjuda boende och ett stipendium erbjuder Skånes Dansteater de två danskonstnärerna möjligheten att nyttja Skånes Dansteaters resurser och nätverk för eget skapande. Utformningen av residenset kommer att helt ske på konstnärernas villkor och ingen motprestation kommer att krävas av dem. Det viktiga är att erbjuda konstnärerna en trygg plats för ett förutsättningsbart utforskande.

  • Skånes Hemslöjdsförbund får 150 000 kronor för att i samarbete med Östra Göinge kommun och lokala föreningar arrangera olika slöjdaktiviteter som vänder sig till familjer från Ukraina. Tanken är att aktiviteterna ska börja under sommaren och pågå under hösten 2022. Planen är att skapa meningsfulla, regelbundna aktiviteter dit barn och unga kan få komma för att utveckla sitt eget skapande, lära sig olika slöjdtekniker och få sysselsättning. Slöjdaktiviteterna kommer att utformas så att barnens egna berättelser får ta stor plats och utgöra en del av aktiviteten. Syftet är att skapa meningsfull, utvecklande sysselsättning och i förlängningen integration och samhörighetskänsla.

  • Teater 23 får 100 000 kronor för ett akutresidens för den ukrainska scenkonstnären Tetyana Yanko. Teater 23 kommer under tre månader att ta emot den ukrainska regissören, dramatikern och skådespelaren Tetyana Yanko i residens. Tetyana driver en teater för barn och unga i Chernikiv i Ukraina som även den har namnet Teater 23. Hon befinner sig just nu på flykt och via tidigare kontakter med Emma Ribbing på InDiscourse har hon möjlighet att komma till Malmö.

   Genom att ta emot Tetyana i residens vill Teater 23 stötta en kollega i en svår situation samtidigt som förhoppningen är att de ska kunna byta erfarenheter och skapa kontakter inför framtiden. Teater 23 kommer att samarbeta tätt ihop med InDiscourse för att skapa ett bra värdskap för Tetyana.

 • Hösten 2021 gjorde Region Skåne en utlysning som skulle stödja utforskande arbete med communitykonst och -kultur, även kallad deltagarbaserad kultur, för att öka invånarnas inflytande och delaktighet i utbudet av konst och kultur i Skåne.

  Lärdomar från projekten kommer att tas tillvara bland annat genom seminarier och en spridningskonferens.

  Tio projekt beviljades stöd:

  • Fridhems Folkhögskola får 200 000 kronor för att utveckla ett långsiktigt samarbete mellan Fridhems folkhögskola, Malmö kulturskola, filmbranschen och unga invånare. Genom att skapa en struktur för möten och samtal samt filmskapande workshops med och mellan ungdomar, yrkesverksamma filmare och filmpedagoger ska projektet öka antalet unga som söker sig till filmområdet från underrepresenterade grupper.

   Det praktiska filmskapandet står i centrum för projektet med deltagarna som får arbeta tillsammans med förebilder från filmbranschen. Ungdomar från Oxie, Toftanäs och Rosengård i Malmö bjuds in att tillsammans med yrkesverksamma filmare och filmpedagoger från Fridhems Folkhögskola skapa filmer genom att först delta i workshops som ger tillgång till teknik och support, inspirerande gäster, sociala aktiviteter och studiebesök inom film och TV branschen.

   Projektet FILMA! avslutas med en offentlig visning av filmerna som skapats av deltagarna.

  • HELA ideella får 285 000 kronor för projektet Communitykultur Landskrona, ett berättar- och konstprojekt som görs med målgruppen kvinnor och deras barn tillsammans med en konstnär. Deltagarna är medskapande till en rumslig gestaltning i sitt bostadsområde. Organisationen HELA ideella fungerar som samordnare, konstnären Suzanne Andersson leder det konstnärliga arbetet. CommunityKulturCentrum medverkar i projektet genom att hålla workshops för tjänstepersoner på Kulturförvaltningen i Landskrona stad för att de ska lära sig communitykultur som metod. Stena fastigheter möjliggör plats för gestaltning av den konst som skapas i projektet.

  • Helsingborgs Symfoniorkester & Konserthus (HSO) får 100 000 kronor för att tillsammans med Fritid Helsingborg starta ett innovationsarbete som ska undersöka hur invånare från områdena Dalhem, Drottninghög och Fredriksdal, tillsammans med HSO och aktörer från det fria kulturlivet kan skapa musik och musikuttryck på nya sätt.

   Projektet, som är en del av HSO:s arbete med att skapa en permanent närvaro av orkestern på en plats utanför konserthuset kommer bjuda in invånarna, i alla åldrar, till träffar och workshops som hålls på aktivitetshuset Tryckeriet på Drottninghög. Det praktiska arbetet på Tryckeriet leds av en professionell tonsättare och en teaterpedagog som anlitats från den fria kultursektorn. Slutmålet är en konsert/föreställning på Tryckeriet där Helsingborgs Symfoniorkester framför musik skriven och inspirerad av invånarna i området. Det är önskvärt men inte nödvändigt att invånarna i någon form deltar i själva framförandet.

  • Malmö Konsthall får 248 000 kronor för projektet Lyssna. Det är ett deltagarbaserat projekt där konsthallen tillsammans med personer från de dagliga verksamheterna LSS: Redaktionen, Podd-gruppen och Antennen Film, ska utforska hur det går till att skapa kreativa platser och kontaktytor för konstintresserade personer med funktionsnedsättning.

   Visionen är att skapa en öppen ateljé med galleriverksamhet som är tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar och där nya konstnärer, konstpedagoger och kulturproducenter kan utvecklas och finna sin plats inom konstvärlden. I dialog med Konstnärscentrum Syd kommer konstnärer och andra professionella från det fria kulturlivet att bjudas in.

   I slutet av sommaren 2022 planeras för en utställning i det offentliga rummet med verk gjorda i projektets öppna ateljéer och av William Scott, en amerikansk konstnär med diagnoserna autism och schizofreni.

  • Neoepos får 80 000 kronor för att ge boende på Kärråkra och Gjutaregårdens särskilda boende i Eslöv möjlighet att berätta sina egna historier med hjälp av kreativt skrivande, digitala verktyg, bild, ljud och film. Utifrån de boendes intressen och förslag kommer en serie workshops kring olika former av berättade att anordnas. Det kan exempelvis handla om övningar i att gestalta med text, att sätta igång minnen och kreativitet och att skriva utifrån bilder. Under handledning får deltagarna skapa och gestalta sina egna berättelser. Personalen på de olika boendena kommer delta i arbetet tillsammans med de boende vilket borgar för långsiktighet. Projektet sker i samarbete med Eslövs bibliotek.

  • Skånes Dansteater får 285 000 kronor för projektet Time Loops som riktar sig till barn, ungdomar och vuxna i Skåne. 20 deltagare som rekryteras genom lokala samarbeten med föreningar och kommunala verksamheter på flera orter kommer att möta fyra professionella dansare från Skånes Dansteater och tillsammans med dem undersöka gemenskap, plats och tid på olika platser i Skåne. Projektet mynnar ut i en föreställning som skapats tillsammans och som sedan visas utomhus på en plats som betyder mycket för deltagarna.

  • SPECT scenkonst får 150 000 kronor för projektet Walk in my shoes Malmö som är ett deltagarbaserat scenkonstprojekt med medborgarteater. Sex äldre och sex yngre personer från Malmö ska berätta sina och varandras historier om aspekter av ensamhet. Deltagarna arbetar med teaterträning, berättartekniker och träning i röst och rörelse och de individuella berättelserna formas sedan till en gemensam föreställning tillsammans med regissör, producent och ljud- och ljusdesigners. Föreställningarna ska spelas på Bastionen, Landskrona teater, Stenkrossen i Lund och eventuellt andra platser runt om i regionen. Projektet sker i samverkan med Biblioteken i Malmö och ABF Malmö.

  • Wanås Konst får 285 000 kronor för att göra en förstudie om hur det går att öka förståelsen för olika målgrupper när det gäller medskapandemetoder och generationsmöten i Östra Göinge kommun. Under pandemin har Wanås byggt nya pedagogiska lokaler. Nu ska de tillsammans med Fryshuset i Broby, Östra Göinge kommuns äldrepedagog och personal i särskola bjuda in invånare i kommunen för att gemensamt testa aktiviteter och ta fram ett åretrunt-program till framtida pedagogisk verksamhet. Avsikten med förstudien är att samla kunskap och erfarenheter samt bilda nätverk. Målet är att med nya metoder och genom samverkan nå ut till fler och nya grupper.

  • Trelleborgs museum får 220 000 kronor för projektet Spotlight. I projektet ska de tillsammans med Arvsfondsprojektet KRETS som ABF Sydvästra Skåne driver, ge unga mellan 15 och 20 år makt över kulturinnehållet i sin egen stad. Unga mellan 15–20 år ska vara med och bygga upp en föreställning och utställning inne på Trelleborgs museum.

   Trelleborgs Museum ansvarar för lokal och pedagogiskt stöd, samt utveckling av utställningskonceptet. KRETS ansvarar och driver projektet tillsammans med de ungdomar som är delaktiga. CommunityKulturCentrum kommer att agera som konstnärlig ledare och utbilda i text, teater och scennärvaro genom workshops och coachning.

  • Föreningen Växtvärket Malmö ideella får 285 000 kronor för projektet Resande verkstad. I projektet genomförs visions- och byggverkstäder som planeras av Växtvärket och samordnas tillsammans med barn och unga på Rosengårds fritidsgård. Ett team från Växtvärket åker till fritidsgården med en mobil verkstad för att tillsammans med barn och unga designa, gestalta och skapa fritidsgårdens utemiljö. Växtvärket tar sedan med sig de idéer deltagarna kommit fram till och omvandlar det till ett genomförbart förslag som genomförs under byggverkstäder.

   Till en av byggdagarna bjuds en konstnär in som genomför en workshop tillsammans med en grupp deltagare. Byggprocessen avslutas med en invigning och utvärdering. Utöver arbetet med att i samskapande förbättra fritidsgårdens utemiljö är projektets syfte att undersöka och belysa hur barn och unga kan involveras i stadsutveckling- och gestaltningsprocesser på ett meningsfullt sätt.

 • Hösten 2021 gjorde Region Skåne en utlysning som skulle ge aktörer inom scenkonst och performance möjlighet att utforska och pröva nya sätt att arbeta med berättande genom digital teknik och/eller andra tekniska lösningar.

  Projekten kunde använda Inter Arts Center som en plats för utforskandet. Erfarenheter, kunskap och insikter från projektet ska spridas till andra inom sektorn i Skåne.

  Sju projekt beviljades stöd:

  • Bombina Bombast får 200 000 kronor för att tillsammans med dansare och koreograf Robin Jonsson undersöka hur repetitioner kan fungera på distans i en gemensam delad virtuell liverenderad miljö. De vill arbeta fram ett system som gör det möjligt för dansare, koreografer, skådespelare och regissör att repetera på distans förkroppsligade som avatarer. Lärdomar från projektet delas i ett publikt seminarium.

  • Freja Andersson får 108 000 kronor för att i ett utforskande arbete undersöka nya format, uttryck och konstnärliga möjligheter gå en kompetensutveckling i det visuella programmeringsspråket Max/MSP/Jitter. Det är ett kompletterande verktyg som gör det möjligt för Freja Andersson att presentera konst och möta publik på nya sätt. Kompetensutvecklingen ska genomföras på Inter Arts Center (IAC) i samarbete med tonsättaren Erik Peters. Erfarenheterna kommer att delas på ett seminarium på IAC.

  • Malmö Stadsteater får 210 000 kronor till ett projekt som ska undersöka och vidareutveckla hur teatern kan använda sig av digitala verktyg för att berätta historier i nya miljöer på nya sätt. I samarbete med Umami och Hi-Story kommer de fördjupa sig i ljudberättande och tekniska möjligheter för att berätta platsspecifika berättelser i stadsrummet. Erfarenheterna kommer att delas vid ett seminarium i samarbete med Umami och Hi-Story. Lärandemöten, workshop och utvärderingar kommer ligga till grund för detta seminarium.

  • ShareMusic och Performing Arts får 150 000 kronor för att ska skapa en innovativ digital miljö för att hjälpa människor, oavsett funktionsförmåga, att vara musikaliskt kreativa tillsammans på distans och att uppträda för publik. I denna miljö används sensorer, avatarer och biologisk modulering av musikdata för att kommunicera medvetandetillstånd, sinne och kropp. Projektet avslutas i en sharing med en demospelning av hur fjärrsamskapande kan genomföras i praktiken, med låg fördröjning och fullständig sensorkommunikation mellan sinne och kropp, där fyra musiker från ShareMusics ensembler musicerar ihop från fyra olika orter i Skåne.

  • Skillinge Teater får 180 000 kronor till projektet Skillinge Open Sound. I projektet ska Skillinge Teater bygga fysiska stationer i teaterns egen miljö, där ljud skapas med röster, rytmer eller instrument, såväl analoga som digitala. Arbetet genomförs tillsammans med Fredrik Olofsson, utbildad kompositör från kungliga musikhögskolan samt med Jonas Åkesson och Tim Bishop. Inom projektet ska tre olika typer av undersökande workshops genomföras tillsammans med externa aktörer. Varje workshop blir också ett sätt att dela projektets erfarenheter.

  • SPECT scenkonst får 100 000 kronor för att tillsammans med Tim Bishop arbeta kring idéskapande och tekniker för bland annat ljudinstallationer. Inom projektet ska tre idéer särskilt utforskas; sinnena i mörker, möte i hörlurar och iscensatta sociogram. På Inter Arts Center (IAC) ska de skapa ett rum med olika verktyg som spatial ljudutrustning, ljusteknik, biometriska sensorer, texter och scenografiska element. Erfarenheter från projektet ska spridas i en podcast.

  • Teater Insite får 280 000 kronor för att undersöka hur de kan dra nytta av digitala verktyg som Virtual Reality och 3D-ljud för ett interaktivt narrativ och för att skapa omslutande, platsspecifika, interaktiva och sinnliga upplevelser. De kommer att samarbeta med Tim Bishop samt besöka Multisensory Experience Lab, som är en del av Aalborg Universitetet i Köpenhamn. De vill sprida sina erfarenheter genom att genomföra en workshop eller att skapa en dokumentär om processen.

 • Region Skånes krisstöd till kulturlivets aktörer skulle bidra till att täcka kostnader som uppstått eller kommer att uppstå under 2021 på grund av den coronapandemin. Utlysningen bestod av 9,5 miljoner kronor som regionstyrelsen fördelade till kulturnämnden i december 2020.

  Syftet var att kulturaktörer skulle få möjlighet att klara av den akuta krisen för att sedan vara redo för en återstart så snart smittläget förbättrats.

  Regionalt krisstöd till kultursektorn - beviljade ansökningar (pdf)

 • Våren 2020 beslutade Region Skåne om ett tillfälligt expresstöd för kulturlivet riktat till professionellt verksamma kulturskapare, arrangörer och andra kulturaktörer i Skåne om maximalt 50 000 kronor.

  31 projekt beviljades stöd:

  Anti AB, Litterära evenemang på Anti 2020, 50 000 kronor

  ArchFilmLund, ArchFilmLund - Lund International Architecture Film Festival, 50 000 kronor

  Artscape, Artscape: Skåne, 50 000 kronor

  Banditsagor, Den digitala berättelsen - en halvdagskonferens, 50 000 kronor

  Bombina Bombast, Live Streaming Workshop med Bombina Bombast, 50 000 kronor

  Bushwick Book Club Sverige, Bushwick Book Club Online, 50 000 kronor

  DELFI, Passage (arbetsnamn), 50 000 kronor

  Firma Timothy Simon Bishop, SANDBOX, 50 000 kronor

  Framtidens Mötesplats i Helsingborg AB/Biograf Röda Kvarn Helsingborg, Kringaktiviteter och kommunikation, 50 000 kronor

  Freestyle Phanatix, Digital utrustning t. live workshops och föreställningar via streamingservice, 50 000 kronor

  Grafiska Museet Helsingborg, Filmdokumentation, digitalisering av gammal tryckeriteknik, 50 000 kronor

  Höör Barock, Konserter i sommarmorgon, 50 000 kronor

  in-discourse AB, Culturestream Summer, 50 000 kronor

  KKV Monumental, Digital närvaro och kompetensutveckling på KKV Monumental, 50 000 kronor

  KONSTNÄRERNAS KOLLEKTIVA GRAFIKVERKSTAD, KKV Grafik Malmö goes Digital, 43 000 kronor

  Kulturföreningen Christinas Wänner, Christinehofs värld levandegörs med film- och ljudinstallationer, 50 000 kronor

  Kulturföreningen Medvind, Förstudie inför projekt "Se din konst", 24 300 kronor

  Landaeus Trio, Musikaliska skisser på Skissernas Museum, 50 000 kronor

  Lind m. Firma, Årets antologi, 50 000 kronor

  Lunds kammarsolister, Connecting Chambers - förstudie, 50 000 kronor

  Malmö Arab Film festival - MAFF, MAFF 2020 Online, 50 000 kronor

  Marika Hedemyr Projects, Förstudie ’Av jord är du kommen’: Koreografisk Mixed Reality-upplevelse i utställningsformat, 48 000 kronor

  Mediaverkstaden Skåne, Kulturtidskrifter Live, 48 000 kronor

  Nordisk Panorama/Film Festival Nord AB, Nordisk Panorama Digital Visnings-Plattform, 50 000 kronor

  Nordvästra Skånes Folkhögskola, ÖPPEN SOMMARSKOLA, 48 000 kronor

  Nosebleed Studio Ek. Fö., App för att läsa våra serier - slutfas, 45 000 kronor

  Periscope Production, SKÅNSKA REK, 50 000 kronor

  Schhh, Hemma Hos Dig, 50 000 kronor

  SheMusic, Live Streaming för musiker (kvinnliga musiker), 50 000 kronor

  SmartSe AB, Community Corner, 50 000 kronor

  Teater Insite, in - i - från, 50 000 kronor

  Textiltryck Malmö - Konstnärernas kollektivverkstad, Forskning i textila uttryck: konstfibrer, 43 700 kronor

  TL Production/Cirque Arté Diem, Free to Be, 50 000 kronor

 • Våren 2020 beslutade Region Skåne om en extra förstärkning till de centrumbildningar inom olika konst- och kulturområden som är verksamma i Skåne. Syftet var att de skulle kunna stödja och stärka kulturskapare och konstnärer inom respektive konstområde i den speciella situationen i och med coronapandemin. 

  Tio centrumbildningar beviljades stöd: 

  Danscentrum Syd, Utveckling och support, 150 000 kronor

  FilmCentrum Syd, Digital omställning och kompetenshöjande insatser, 225 000 kronor

  Författarcentrum Syd, Digital omställning på litteratur-, dramatik- och serieområdet, 340 000 kronor

  Konsthantverkscentrum i Skåne, Möten med konsthantverk, steg 2: Stärka kundrelationer i digitala plattformar, 265 000 kronor

  Konstnärscentrumsyd, Plattform KcSyd, uppstart och digitalisering, 180 000 kronor

  Manegen - centrum för cirkus, varieté och gatuperformance, Digitalisering och utveckling för cirkus i Skåne - särskilt gällande målgrupp barn/unga, 250 000 kronor

  Musikcentrum Syd, Omtag – nya strategier för musikbranschen, 140 000 kronor

  Teatercentrum, Särskilda insatser C-19, 50 000 kronor

 • Under 2021 och 2022 gjorde Region Skåne utlysningar av stöd till kommunsamverkansprojekt som skulle stärka samspelet med och mellan kommuner och främja konstnärlig och kulturell utveckling.

  Kommuner kunde söka för samverkansprojekt som främjar förutsättningarna för invånare i Skåne att få tillgång till ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet. Minst två kommuner skulle delta i projektet. 

  Beviljade projekt under 2021 och 2022: 

   • Lunds kommun/Regional kulturskola Skåne får 400 000 kronor till ett projekt vars övergripande syfte är att utveckla cirkus ur ett regionalt barn och unga-perspektiv där cirkuspedagogik står i centrum. Projektet ska genomföras i samverkan med Malmö stad, Landskrona stad, Skurups kommun, Simrishamns kommun, Helsingborg stad och Eslövs kommun. Ett särskilt fokus kommer att ligga på att undersöka frågan om och hur cirkus kan användas som motor i social utveckling i utanförskapsområden. Projektet omfattar även workshopdagar, där nuvarande cirkuselever, nya intresserade barn och unga samt professionella aktörer träffas och utvecklas tillsammans.

   • Familjen Helsingborg får 300 000 kronor för ett projekt som ska stärka samverkan i Familjen Helsingborg och öka möjligheterna för att filmproduktioner förläggs till nordvästra Skåne. Inom ramen för projektet ska ett utvecklingskoncept för filmlocationarbetet i nordvästra Skåne tas fram, med förslag på gemensamma arbetssätt, marknadsföringsinsatser och strukturer som kan underlätta för filmproducenter att välja nordvästra Skåne för sina produktioner.

    Familjen Helsingborg innefattar kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

   • Kristianstads kommun får 300 000 kronor för att fortsätta utvecklingsarbetet av nätverket för kultur i äldreomsorgen. Projektet genomförs i samverkan med Trelleborgs kommun, Malmö stad, Helsingborgs stad och övriga kommuner i nätverket. I dagsläget ingår 22 av Skånes 33 kommuner i nätverket. Nätverket är en mötesplats som ger inspiration och stöd i form kunskapshöjande insatser och erfarenhetsutbyte för tjänstepersoner inom kultur i äldreomsorgen i ett tvärsektoriellt kommunövergripande perspektiv.

   • Ystad kommun, Simrishamns kommun, Sjöbo kommun och Tomelilla kommun får 220 000 kronor till ett pilotprojekt som ska stärka förutsättningarna för kulturella och kreativa näringar (KKN) i de fyra kommunerna och synliggöra näringarnas betydelse för kommunerna. Projektet bygger vidare på det arbete som initierats av föreningen Kulturnavet och kommer att kartlägga och undersöka möjliga former för ett kommungemensamt samarbete.

   • Malmö Konstmuseum, Ystads konstmuseum, Åstorps konsthall, Röstånga konsthall och Tjörnedala konsthall får 225 000 kronor. Projektet är ett tvådagarsseminarium som syftar till att fördjupa och sprida perspektiv, erfarenheter och kunskaper om konstnärliga, curatoriella och institutionella metoder av att utforska det lokala. Projektet bygger på och tillvaratar de erfarenheter som gjorts i samband med det regionala samarbetet "Den platta jorden – nätverk för konstnärligt utforskande av Skåne". Målet är att seminariet resulterar i fler samarbeten och kopplingar, vilket på sikt kan ge ringar på vattnet i regionens olika utställningsplatser i form av exempelvis nya samtal, samarbeten och utställningar. Seminariets föreläsningar kommer att dokumenteras och spridas i sociala medier och på museernas hemsidor.

   • Burlövs kommun, Staffanstorps kommun, Vellinge kommun och Kävlinge kommun får 150 000 kronor till en förstudie som ska undersöka hur de medverkande kommunerna kan samverka kring gestaltning av elskåp. Utöver att innehålla framtagande av tidplan, hållbarhet- och tekniska aspekter ska förstudien bland annat undersöka hur nya gestaltningar på elskåp går att koppla samman med befintliga konstverk i det offentliga rummet eller med kommunens redan identifierade stråk. Förstudien ska vara till nytta för alla kommuner, som inspiration och vägledning till att arbeta med offentlig gestaltning på ytor som redan finns och är lättillgängliga. Resultatet av studien, inklusive checklistor och metod, kommer att publiceras i en rapport som sprids via NOKS – nätverk för offentlig konst i Skåne.

   • Bjuvs kommun och Åstorps kommun får 230 000 kronor för ett projekt som ska ge barn och ungdomar möjlighet att träffa och arbeta tillsammans med professionella konstnärer i sina hemkommuner. Det sker genom ett samarbete mellan två mindre kommuner som går in med personalresurser inom konst respektive lokal för utställning. I projektet bjuds två konstnärer in för en utställning och workshops kopplade till denna. Utställningen kommer att visas av unga feriepraktikanter som får en introduktion och utbildning för att hålla i visningar. Genom att involvera feriepraktikanter i utställningsprocessen och workshops vill projektet även bredda kunskapen om konst och konstnärsyrket.

   • Sjöbo kommun, Ystads kommun och Simrishamns kommun får 200 000 kronor till ett projekt som ska utöka och utveckla fritidsprogram för personer med funktionsnedsättningar, med fokus på olika kulturella platser och aktiviteter. Genom projektet ska kommunerna tillsammans med kulturaktörer undersöka hur kulturutbudet kan kännas angeläget för personer med funktionsnedsättning. Målet är att varje deltagare ska få en stärkt självkänsla, en upplevelse av att ha en meningsfull, engagerande och spännande fritid, ett utökat kontaktnät och möjlighet att lära känna nya vänner inom och utanför sin egen hemkommun. Vidare ska deltagarna få en utökad kunskap om vilka kulturinstitutioner som finns i deras närområde, hur dessa samspelar och vilka möjligheter det finns för deltagarna att själva besöka, delta i eller utöva kultur inom olika genrer.

   • Helsingborgs stad får 300 000 kronor tillsammans med övriga tio kommuner i kommunsamarbetet Familjen Helsingborg: Bjuv, Båstad, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

    Projektets grundidé att se tillväxtmöjligheterna i att göra kultur- och industrimiljöer tillgängliga och möjliga att besöka. Inom Familjen Helsingborg finns ett rikt kulturarv. Exempel på industriarv i området är gruvindustri, varvsindustri, livsmedelsproduktion, lädertillverkning, konfektionsindustri, keramisk industri och kemisk industri.

    Projektets grundidé är att se tillväxtmöjligheterna i att göra kultur- och industrimiljöer tillgängliga och möjliga att besöka. Inom ramen för projektet genomförs en kartläggning av kultur- och industriarv i kommunerna, och planer för fysiskt och digitalt tillgängliggörande av kultur- och industriarv tas fram.

   • Landskrona stad, Sjöbo kommun och Karavan får 225 000 kronor till ett projekt med hjälp av skapande, litteratur och cirkus ska arbeta inkluderande och utveckla metoder för att främja kulturellt deltagande bland barn och unga. Projektet bygger på Landskrona stads och Karavans metodhandböcker och arrangerar workshops och föreställningar där metoder och tankar prövas i praktiken samt förmedlingsmaterial kan spridas och få uppmärksamhet. Inom ramen för projektet erbjuds pedagoger och fritidsledare konkreta metoder och verktyg för i hur cirkus kan läras ut till barn och unga. Projektet kan på så sätt bidra både till en utveckling av cirkusen i Skåne samt till att skapa förutsättningar för att fler barn i regionen att få ta del av konst och kultur och delta i ett konstnärligt skapande.

   • Kristianstads kommun får tillsammans med kommunerna i nätverket 200 000 kronor. NOKS arbetar för att höja statusen för den offentliga konsten i kommunerna och regionen. 31 av Skånes 33 kommuner ingår i nätverket som träffas två gånger per år. Nätverksträffarna utgör en arena för den offentliga konsten där olika kulturaktörer föreläser, kommuner presenterar utvecklingsprojekt och konsthandlingsplaner och det ges utrymme till diskussion och workshops runt gemensamma sakfrågor och aktuella utmaningar. Nätverket arbetar långsiktigt med ett tvärsektoriellt perspektiv för att involvera olika yrkesgrupper som i sin profession är delaktiga i arbetsprocessen vid framtagandet av konst i offentlig miljö. Inom ramen för projektet vill nätverket bland annat finna former för att öka utbytet med grannregionerna och deras nätverk och planerar för en studieresa till grannregionerna i öst under hösten 2022.

   • Regional kulturskola Skåne får 200 000 kronor. Regional kulturskola Skåne är ett samarbete mellan Skånes musik- och kulturskolor vars övergripande syfte är att skapa en likvärdig, bred och relevant kulturskola för alla barn och unga i Skåne. Inom ramen för det beviljade projektstödet ska arbetet kopplat till barn och unga med funktionsnedsättningar samordnas och spridas i kulturskolans verksamhet. Målet är att utveckla ett bredare specifikt kursutbud men också att befästa inkluderande arbetsmetoder i kulturskolan pedagogiska och publika verksamhet. Projektstödet avser även arbetet med att ta fram en modell för och starta upp digitala kurser – Digital Kulturskola. Genom dessa regionala kurser kommer alla barn och unga oavsett vart i Skåne de bor kunna välja på ett brett utbud av kurser. I projektet ligger fokus på att tillsammans med målgruppen utveckla ett relevant kursutbud som passar dem och formatet.

   • Malmö stad får 270 000 kronor för att arrangera den regionala UKM-festivalen (Ung Kultur Möts) 2022 där unga kulturutövare planerar, genomför och utvärderar festivalen med stöd av vuxna. UKM syftar bland annat till att arbeta med ungas delaktighet och kultur och att utbilda unga arrangörer, att erbjuda ungdomar möjlighet att uppträda eller ställa ut med professionell teknik och förutsättningar, samt att erbjuda en arena för alla kulturformer. Genom UKM-festivalen ges unga kulturutövare möjlighet att mötas över kommungränserna och skapa nya nätverk och kontaktytor. Lokala festivaler anordnas i de deltagande kommunerna. Ett antal av deltagarna kommer också erbjudas möjlighet att delta vid UKM Riks.

Utvecklingsmedel inom prioriterade områden

   • Röstånga Konsthall får 10 000 kronor för att delta på den nätverksträff och konferens som Swedish Artist Residency Network (SWAN) arrangerar på Gotland 2023. SWAN är ett nätverk för svenska konstnärliga residens. I år hålls den årliga konferensen på Gotland och arrangeras av Baltic Art Centre (BAC). Konferensen har temat ”Hållbar konstnärlig frihet”. Röstånga konsthall deltar i egenskap av konsthall med residensverksamhet. Stödet är en del av Regionsamverkan Sydsveriges bild och formsatsning som syftar till att stärka konstnärliga residens nätverksmöjligheter, utbyte och fortbildning. De övriga fem regionerna ger också resestöd för deltagande på konferensen till ett residens per region.

   • Östra Skånes Konstnärsgrupp, ÖSKG och Tjörnedala konsthall får 70 000 kronor för konstutställningen Sukkot/Lövhyddefesten, en utställning med konstnärer ur den judiska minoriteten i Sverige. ÖSKG och Tjörnedala konsthall är en konstnärsdriven plattform belägen i östra Skåne. Sukkot - Lövhyddefesten är en del av ett femårigt projekt som drivs av ÖSKG/Tjörnedala Konsthall och som presenterar konstnärskap ur de svenska nationella minoritetsgrupperna, där nordiska förgreningar gör sig påminda. Curator för utställningen är Paulina Sokolow, som i urval och gestaltning har valt att utgå från ett personligt perspektiv och reflektioner över vad det innebär att vara judinna. Utställningens öppning sammanfaller med Sukkot.

    Utställningen vill belysa den judiska erfarenheten utifrån sju konstnärers verk, alla med unika och individuella relationer till frågan om identitet och förhållningssätt till sin historia och hur de låtit den vara vägledande i deras livsval. Utställningen pågår mellan den 30 september och 5 november 2023.

   • Plattform KcSyd får 123 000 kronor för finansiering av en redaktörtjänstfunktion för Konstforum i Skåne. Plattform KcSyd är del av centrumbildningen Konstnärscentrum som är initiativtagare till Konstforum i Skåne. Genom databasen Konstforum i Skåne är ambitionen att samla hela konstfältet i Skåne, det vill säga konstnärer - och alla som på ett eller annat sätt arbetar med och för konsten. Konstforum i Skåne är ett konstnärsdrivet initiativ som samlar konstaktörer och konstnärer i Skåne, i ett forum där man kan samlas kring viktiga frågor, initiera samarbeten och möjligheter att stödja varandra. Statens kulturråd är huvudfinansiär för projektet. Region Skåne har tidigare finansierat en förstudie kring databasen.

   • Konstdepartementet får 100 000 kronor till projektet Att utveckla skolan som konstrum. Under tiden den 1 dec 2022 – 1 dec 2023 ska Konstdepartementet främja bild- och formområdets möjligheter att samspela med skolorna i Skåne genom att utbilda 15 professionella bild- och formkonstnärer och utveckla 15 samskapande projekt. Dessa ska erbjudas och förmedlas till skolor i Skånes alla kommuner. Målsättningen är att genomföra 70 projekt.

    Projektet är ett led i att förstärka infrastrukturen för kultur barn och unga i Skåne. Konstdepartementets projekt i Skåne är en betydelsefull aspekt för att stärka bild- och formområdet men också konstområdets gränssnitt gentemot skolan.

    Stödet beviljas under förutsättning att skånska bild- och formkonstnärer medverkar i projektet.

   • Konstfrämjandet Skåne får 300 000 kronor för att genomföra ett pilotprojekt med anpassade konstpedagogiska aktiviteter efter Region Skånes vårdverksamheters behov och förutsättningar och som tar avstamp i Region Skånes konstsamling.

    Kulturnämnden fick 2020 i uppdrag av regionfullmäktige att utreda hur fler kan ta del av Region Skånes konstsamling. Region Skånes kulturförvaltning inledde därefter ett samarbete med Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet som fick i uppdrag att genomföra en forskningsstudie om värdet av att tillgängliggöra konstsamlingen och hur man kan göra det. Forskningsstudien resulterade i rapporten Konst som resurs i vården som används som utgångspunkt i projektet.

   • Malmö Konstmuseum får 200 000 kronor för att i oktober 2022 genomföra projektet Meeting Point i Malmö. Projektet genomförs i samarbete med IASPIS/Konstnärsnämnden, Röda Sten Konsthall, Göteborgs Konsthall och Malmö Konsthall.

    Meeting Point går ut på att arrangera portfoliovisningar i Malmö och Göteborg. Det beviljade stödet riktar sig mot arrangemanget i Malmö. Konstnärer verksamma i Skåne kommer att kunna anmäla sitt intresse via ett open call. En jury gör ett urval och bedömer vilka som under två dagar får möta inbjudna internationella curators och konstinköpare på plats i Malmö.

    Förutom portfoliovisningar ingår studiebesök, ett publikt program samt ett mingel. Syftet är att det stärka det regionala konstlivet. Meeting Point har tidigare genomförts i Malmö/Göteborg 2012 och i Göteborg/Umeå 2018 med goda resultat. Statistik finns över antalet utställningar och uppdrag som genererats.

   • Form/Design Center får 150 000 kronor för Southern Sweden Design Days. Southern Sweden Design Days är ett event i Malmö - som synliggör och bygger kunskap kring design och som har fokus på hållbarhet, samverkan, utveckling och innovation. Under fyra dagar (19–22 maj 2022) skapas en plattform för alla tänkbara discipliner inom design genom seminarier, workshops, utställningar och nätverksevent.

    Southern Sweden Design Days främjar möten och samverkan mellan kulturella och kreativa näringar, allmänhet, akademi, forskning och media. Genom att uppmuntra samarbete, kunskapsdelning och nätverkande – både lokalt, nationellt och internationellt – stärks möjligheterna och villkoren for designutövare och konstnärligt skapande. Genom att utveckla ett internationellt designevent med besökare och deltagare med geografisk bredd, profileras Skåne som designregion.

    Eventet bygger på ett bottom up perspektiv där ett engagerat och drivande regionalt designcommunity skapar det kreativa innehållet och Form/Design Center står som samlande aktör.

   • Form/Design Center får 285 000 kronor för att arrangera konferensen Politiken i praktiken – perspektiv på hållbara livsmiljöer under H22 i Helsingborg. H22 – The making of a smarter city är Helsingborgs stora välfärdssatsning där ambitionen är att utveckla morgondagens lösningar för ökad livskvalitet i en både smartare och mer hållbar stad. H22 består av två delar: dels en stadsgemensam satsning på innovation där det handlar om själva resan mot en smartare och mer hållbar stad, dels ett City Expo, en hållplats där man sätter ljuset på allt det som åstadkommits fram till 2022.

    I egenskap av nod för Gestaltad livsmiljö i södra Sverige, går Form/Design Center in i H22 som Content Driver Partner och faciliterar som sådan en konferensdag den 9 juni med övergripande fokus på politiken för Gestaltad livsmiljö. Konferensen görs i samverkan med bland annat nätverket Kulturmiljö Skåne och Institutionen för arkitektur och byggd miljö vid Lunds universitet och som en del av Region Skånes kommunutbildning inom Gestaltad livsmiljö. Målgruppen för konferensen är offentlig sektor, bransch, akademi och beslutsfattare.

   • Ifö Center får 100 000 kronor för att skapa aktiviteter som utgår från erfarenheter och kunskaper i relation till seminarieserien Residens i post-pandemisk tid, stödja förutsättningarna för konstnärliga residens i Skåne samt att stärka och utveckla kunskapen kring residens på Ifö Center. Erfarenheterna från seminarieserien går att vidareutveckla och sätta i en specifik kontext för Skåne och därigenom stärks skånska residens och konstnärlig produktion.

    Arbetsgruppen Bild och form inom Regionsamverkan Sydsverige har under åren 2019–2021 genomfört ett antal insatser för att stärka förutsättningar för olika områden inom bildkonstområdet. Ett utvecklingsområde är Residens och samverkan. Under våren 2021 tillsattes, efter en utlysning, ett programråd för en digital kunskaps- och seminarieserie Residens i post-pandemisk tid. Ifö Center ingår i programrådet tillsammans med Harp Lab (från Halland) och The Mirror Institution (från Kalmar). Seminarierna ges digitalt under januari och februari 2022 med syftet att dela kunskap, inspirera och stärka kontakter och nätverk. Målgruppen för seminarieserien är andra residens, enskilda konstnärer samt tjänstepersoner i kommun och region.

   • Wanås Konst får 20 000 kronor för att producera en film ska bifogas en ansökan till Allmänna Arvsfonden. Ansökan handlar om en utveckling av Skåneleden konst med fokus på natur och hälsa, och barn och unga och filmen ska användas för att engagera målgruppen i projektformuleringen.

    Mellan 2018 och 2020 pågick pilotprojektet Skåneleden konst, initierat av Region Skåne. Syftet är att göra det möjligt för vandrare att uppleva internationell konst längs vandringslederna i Skåne. Genom projektet ville man föra stad och landsbygd närmare varandra och sammanföra den aktive naturälskaren med konstälskaren i nya upplevelser och erfarenheter, samt skapa möten mellan generationer, kulturer och samhällsgrupper. Nya målgrupper hittar ut i naturen samtidigt som folkhälsan gynnas. Projektet var också viktigt ur ett besöksnäringsperspektiv då den bidrar till att Skåne blir en stark destination. Parallellt med pilotprojektet Skåneleden konst har ett kommunsamverkansprojekt med liknande tema genomförts, Skåneleden konst – in motion, vilket har genererat viktiga erfarenheter för att uppnå projektets övergripande vision: att inom 10 år skapa världens längsta konstutställning i naturen med samtida internationell och platsspecifik konst, med Stockholms tunnelbana som referens.

   • Konstnärscentrum Syd får 25 000 kronor för att tillsammans med andra konstaktörer i Skåne skapa med en självorganiserad regional hubb samtidskonst i Skåne. Syftet med hubben är att stärka infrastrukturen för samtidskonst genom att samla konstaktörer i regionen, skapa nätverk, möjliggöra samarbeten samt skapa möjligheter för en gemensam debatt om konsten och dess framtid. Hubben är också en möjlighet för kunskapsdelning mellan de aktörer som deltar på Statens konstråds årliga konferens Samtidskonstdagarna. Hubben kan skapa goda förutsättningar för 2023 års Samtidskonstdagar som planeras att hållas i Skåne.

    Samtidskonstdagarna är en årlig konferens, och ingår i ett permanent uppdrag som Statens konstråd har med syfte att främja samtidskonstens utveckling och spridning med särskilt fokus på att stärka konstaktörer. Eftersom konstaktörer i Skåne har haft möjlighet att söka deltagarersättning för att delta på Samtidskonstdagarna är en regional hubb ett ytterligare steg i förstärkningen av samtidskonsten i Skåne.

   • Plattform KC Syd får 20 000 kronor för att vara medskapande i Samtidskonstdagarnas innehåll. Samtidskonstdagarna arrangeras av Statens konstråd och samlar årligen konstorganisationer från hela Sverige för att diskutera aktuella frågor. 2021 kommer Samtidskonstdagarna äga rum den 20-22 oktober digitalt via zoom. Det övergripande temat för konferensen är Konst och demokrati.

    Sedan Statens konstråd började arrangera Samtidskonstdagarna 2018 har ambitionen varit att arbeta medskapande med konstfältet. Med detta som utgångspunkt utses varje år en arbetsgrupp som fungerar som ett bollplank, med plats för att ta mer aktivt ägarskap för vissa delar. Tillsammans med ett femtontal andra aktörer från olika delar av Sverige har Plattform KC Syd erbjudits att ingå i årets arbetsgrupp som representant från Skåne. Vid ett tiotal möten och genom deltagande vid en förkonferens kommer arbetsgruppen tillsammans med Statens konstråd ta fram olika kärnfrågor och utgångspunkter till agendan för Samtidskonstdagarna 2021.

   • Skånes konstförening får 20 000 kronor för att vara medskapande i Samtidskonstdagarnas innehåll. Samtidskonstdagarna arrangeras av Statens konstråd och samlar årligen konstorganisationer från hela Sverige för att diskutera aktuella frågor. 2021 kommer Samtidskonstdagarna äga rum den 20-22 oktober digitalt via zoom. Det övergripande temat för konferensen är Konst och demokrati.

    Sedan Statens konstråd började arrangera Samtidskonstdagarna 2018 har ambitionen varit att arbeta medskapande med konstfältet. Med detta som utgångspunkt utses varje år en arbetsgrupp som fungerar som ett bollplank, med plats för att ta mer aktivt ägarskap för vissa delar. Tillsammans med ett femtontal andra aktörer från olika delar av Sverige har Skånes konstförening erbjudits att ingå i årets arbetsgrupp som representant från Skåne. Vid ett tiotal möten och genom deltagande vid en förkonferens kommer arbetsgruppen tillsammans med Statens konstråd ta fram olika kärnfrågor och utgångspunkter till agendan för Samtidskonstdagarna 2021.

   • Form/Design Center får 100 000 kronor för att arrangera Southern Sweden Design Days 2021. Southern Sweden Design Days är startskottet för ett årligt återkommande event som synliggör och bygger kunskap kring design - med fokus på hållbarhet, samverkan, utveckling och innovation. Under fyra dagar, 27-30 maj 2021, skapas en plattform för alla tänkbara discipliner inom design genom seminarier, workshops, utställningar och nätverksevent. På grund av pandemin har premiären för det årligt återkommande eventet ställs om och utökas 2021 till en större digital satsning.

    Temat för Southern Sweden Design Days 2021 är "1 + 1 = 3". Årets tema uppmuntrar till samarbeten och korsbefruktningar med syfte att lyfta fram regionens öppenhet.

   • Konstnärscentrum Syd får 30 000 kronor till marknadsföring av projektet (X)sites som är ett konstevenemang där platsspecifika land art-verk uppförs längs cykellederna Kattegattsleden och Sjuhäradsrundan. Region Skåne går in med medel till Konstnärscentrum Syd, som är projektägare tillsammans med Konstnärscentrum Väst, för marknadsföring av projektet. Det inbegriper skyltar, tryckt- och digitalt material for spridning. Finansieringen är ett samarbete mellan Kulturförvaltningen och avdelningen regional utveckling som också går in med medel samt stöttning i att sprida information och material i sina kanaler.

    Mellan åren 2017 och 2019 har (X)Sites bedrivits som en pilot där syftet var att etablera en plattform för land art längs med cykellederna. Från och med 2021 är (X)sites en biennal som äger rum vartannat år. (X)sites bygger på ett undersökande av platser längs med leden, med fokus på konstens egenskaper att spegla, förstärka och utveckla landskapet. Förutom det interregionala samarbetet mellan Skåne och Halland har även lokalsamhällets perspektiv synliggjorts. Deltagande konstnärer bor och arbetar på platsen för att på så sätt arbeta fram ett platsspecifikt verk i dialog med kommunen och dess invånare.

    2021 deltar tre skånska kommuner längs Kattegattsleden: Båstad, Ängelholm och Helsingborg. Kommunerna finansierar minst en deltagande konstnär vardera. Finansieringen går till konstnärsarvode och uppehälle för den deltagande konstnären.

   • Institutionen for kultur, språk och media får 50 000 kronor för att utveckla förskollärarutbildningen genom lärdomar från ett projekt som tidigare fått stöd från Region Skåne. I ett projekt som genomfördes 2020 fick barn på förskolor i Malmö rita och prata om sina bilder och teckningar med animatören Lasse Persson som sedan gjort animerade filmer utav teckningarna och det barnen berättar. Filmerna har uppmärksammats på olika sätt och bland annat visats på Malmö konsthall 2021och filmvisningar har ägt rum i Folkets bios regi. Projektet var ett samarbete där barnens teckningar och berättelser har förmerats, förstärkts och blivit hörda.

    Genom att koppla Lasse Persson till en del av förskollärarutbildningen inom ramen för kursen: Barndom och Lärande: Litteracy, i Malmö möjliggör projektet att hans kompetens kan spridas till fler, både utbildare och studenter, samt i samarbete med lärarutbildningen genomföra animationsprojekt på förskolor i Malmö och regionen. Eftersom metoden kommer att prövas och genomföras på ett stort antal förskolor kommer det att finnas ett bra dokumentationsmaterial för vidare forskning och uppföljning.

    Genomförandet ska ske i nära samarbete med forskare från både Pedagogisk inspiration och Malmö universitet. Detta för att intressanta forskningsfrågor ska kunna identifieras och i förlängningen beforskas genom efterföljande följeforskningsprojekt.

    Målet är att studenter dels själva ska utveckla förmåga att genomföra animationsprojekt med barn i förskolan och dels utveckla en förståelse för vilken betydelse det får för barnens språkutveckling.

   • Institutionen för konst, kultur och kommunikation får 150 000 kronor till ett forskningsprojekt. Projektet är ett samarbete mellan lärarutbildningen och gymnasieskolor inom ramen för lärares kompetensutveckling där lärare, lärarstudenter och forskare tillsammans tar fram och genomför ämnesövergripande undervisningsmoment där den rörliga bilden och den dokumentära genren används för kunskapande och presentation av resultat. Den dokumentära filmgenren är mycket användbar för undersökningar och presentation av kunskaper och tangerar många mål och centrala innehåll i läroplanen för gymnasiet.

    I projektet genomför lärarstudenter tillsammans med handledare på värdskolan och forskare från MAU lektionsplaneringar där videoproduktionen är central för kunskapsproduktion och presentation.

    Behovet av att stärka och utveckla kompetens för rörlig bild i skolan är stort på flera nivåer i våra utbildningssystem. Utifrån ett MIK-perspektiv (Medie och informationskunnighet) är detta inte begränsat till bildämnet utan tvärt om en angelägenhet för de flesta ämnesområden i skolan.

   • Film i Skåne får 100 000 kronor för att tillsammans med BUFF och Game Habitat undersöka och stärka förutsättningar, möjligheter och upplägg för regionalt subventionerad skolbioverksamhet samt digitala spel under 2023. Samverkan sker även med intresserade regionala film- och digitala spelaktörer och kommuner.

    Projektet är ett led i att förstärka infrastrukturen för kultur barn och unga i Skåne. Projektet är en betydelsefull aspekt för att stärka film- och digitala spelområdet i Skåne samt dess gränssnitt gentemot skolan.

   • Film i Skåne får 200 000 kronor till den nationella satsningen Talent to watch som påbörjas under 2021. Projektet ska identifiera nya filmare och ge dem möjlighet att utvecklas och höras. Målet är att lyfta filmare som ännu inte hittat till eller blivit en del av filmens ekosystem. Filmskapare som kanske har gjort film på fritiden för andra plattformar och som har fyllt 19 år. Film i Skåne har under en längre tid arbetat målinriktat med talangutveckling inom regi- och producentyrket. I programmet Talent to watch tar Film i Skåne med sig erfarenheter och kunskaper från utvecklingsprogram som Pure fiction, Producing people och Manusrummet. Programmet är också en del av regionsamverkan Sydsverige och samtliga sex regioner finns med och kommer att vara delaktiga i varandras program.

    Talent to watch består av två steg där steg ett har fokus på kortfilm. Där har samtliga regionala filmverksamheter i Sverige möjlighet att delta. Film i Skåne har i egenskap av regionalt produktionscentra möjlighet att delta även i steg två som har fokus på långfilm. Stödet från Region Skåne ska förstärka lärande och coachande insatser och riktar sig till programmet långfilm. Arbetet kommer att göras i samverkan med bland andra Centrum för dramatik och BoostHBG.

  • NÄTVERKET- Idéburen sektor Skåne får 20 000 kronor till det årliga regionala forumet om Överenskommelsen Skånes uppdrag. Det är en mötesplats som fokuserar på den skånska politiken för civilsamhället. Fokus 2022 ligger på hur samverkan stödjer den gemensamma målsättningen om ett hållbart Skåne. Programmet har särskilt fokus på segregation, arbetsmarknad och folkhälsa samt idéburen kultur i pandemins spår. Mötesplatsen kommer att genomföras den 13 maj i Landskrona.

   Det beviljade stödet ska öka samverkan mellan Överenskommelsen mellan folkbildning i Skåne och Region Skåne och Överenskommelsen Skåne. Det blir en möjlighet att testa hur man skulle kunna använda det regionala forumet som en gemensam mötesplats för att lyfta folkbildning och idéburen sektor. Den gemensamma mötesplatsen blir en plats att sprida goda exempel och en plats där politiker, tjänstemän och aktörer inom den idéburna sektorn och folkbildningen kan mötas och diskutera vägar framåt.

  • Kompetenscentrum för primärvård får 400 000 kronor till verksamhetsmedel kopplat till den gemensamma tjänst inom området kultur och hälsa som kulturnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden finansierar tillsammans. Medlen ska användas till kultur och hälsa-verksamhet, vilket till exempel kan innebära kultur på recept-verksamhet (kulturaktiviteter, forskning, löner), kostnader rörande forskningstidskriften Nordic Journal of Arts, Culture & Health eller andra relevanta aktiviteter.

  • Kompetenscentrum för primärvård får 220 000 kronor som verksamhetsmedel 2022. Kulturnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden finansierar en gemensam tjänst inom området kultur och hälsa. Tjänsten är placerad vid Kompetenscentrum för primärvård (KCP). Detta beslut rör bidrag till verksamhetsmedel kopplat till denna tjänst. Medlen ska användas till kultur och hälsa-verksamhet, vilket till exempel kan innebära etablering av ett nätverk för kulturaktör med intresse av hälsofrågor, kultur på recept-verksamhet och lön till kultur på recept-koordinator, kostnader rörande forskningstidskriften Nordic Journal of Arts, Culture & Health och andra relevanta aktiviteter.

  • Verksamheten kultur och hälsa inom kompetenscentrum för primärvård får 80 000 kronor för att genomföra en studie baserad på insamlad data från Region Skånes folkhälsoundersökning för vuxna. Studien innebär en analys av eventuella samband mellan deltagande i kulturaktivitet och kardiovaskulära sjukdomar. Hur ser sjukligheten ut för kulturaktiva i Skåne? Studien kommer att genomföras i samarbete med epidemiolog från Lunds universitet.

  • Kompetenscentrum för primärvården i Region Skåne får 200 000 kronor i verksamhetsmedel för 2021 kopplat till en gemensam tjänst inom området kultur och hälsa som kulturnämnden och hälso-och sjukvårdsnämnden finansierar sedan januari 2019. Tjänsten är placerad vid Kompetenscentrum för primärvård (KCP). Medlen ska användas till konst­ och kulturaktiviteter i samband med kultur och hälsa-projekt inom primärvår­den samt till kostnader rörande forskningstidskriften Nordic Journal of Arts, Culture and Health.

  • Föreningen Shared Reading Skåne får 50 000 kronor för att skapa en tillgänglig och välfungerande digital informations- och mötesplats för utbildade läsledare regionalt. Den digitala plattformen ska också fungera som ett skyltfönster för spridande av information och kunskap om Shared Reading till en vidare krets både regionalt och nationellt. Föreningen Shared Reading Skåne vill nå ut till både allmänhet och till olika typer av verksamheter och institutioner för framtida samarbeten.

   Shared Reading-metodiken blir allt mera etablerad i Sverige som en socialt förankrad litteratur- och läsfrämjande metod. I Skåne finns mer än 75 läsledare, vilka till professionen ofta är bibliotekarier, lärare inom folkbildningsområdet, litteraturvetare etcetera. Ur denna grupp läsledare har det nu bildats en förening, Föreningen Shared Reading Skåne (FSRS), som vill arbeta ideellt och utveckla och sprida metoden i Skåne.

   • Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige (Kulturen Lund) får 100 000 kronor för att arrangera den internationella konferensen MUSUND (Museer kring sundet). MUSUND är en årlig konferens för museipersonal, chefer, studenter och forskare, beslutsfattare och andra musei- och kulturarvsintressenter från båda sidor Öresund. Konferensen har arrangerats under en lång rad av år, växelvis på danska och svenska sidan. Syftet är fortbildning och kollegialt utbyte, och att skapa bättre förutsättningar för skånsk-danska samarbeten inom kulturarvssektorn.

    Konferensen kommer att äga rum i Malmö museums nya digitala visualiseringsarena ”Wisdome”. Titeln på året konferens är ”Det experimentella museet?” och ska lyfta fram nyskapande projekt och verksamheter inom museisektorn eller i angränsande områden. Angreppet är brett och syftar inte bara till nya digitala lösningar, utan vill även lyfta fram nya arbetssätt och nya sätt att interagera med publiken.

   • Malmö museum får 5 400 kronor för att anordna det kulturpedagogiska nätverkets (KPN) verksamhetsdagar som äger rum den 31 augusti och den 1 september. Under dessa dagar träffas KPN för gemensamt lärande. På programmet i år finns både visningar ute i Torup samt på Slottsholmen under dag ett. Dag två bjuder bland annat på Wisdome, stadsvandring samt information om projektet ”På varje plats”, kulturell allemansrätt i Malmö stad, digitalt utbud på Glimmingehus och information från nätverket Skutt.

    Stödet från Region Skåne ska täcka kostnaden för hyra av buss samt lokal för kvällsaktiviteter.

   • Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige (Kulturen, Lund) får 100 000 kronor för att arrangera MUSUND, en årligen återkommande internationell konferens. MUSUND är en konferens för museipersonal, chefer, studenter och forskare, beslutsfattare och andra musei- och kulturarvsintressenter från båda sidor Öresund. Konferensen har arrangerats under en lång rad av år, växelvis på danska och svenska sidan. Syftet är fortbildning och kollegialt utbyte, och att skapa spinoff-effekter i form av skånsk-danska samarbeten i kulturarvssektorn. Konferensen lockar deltagare från både stora och små museer, med olika huvudmannaskap.

    2022 års konferens kommer att genomföras i två olika lokaler i Köpenhamn 21–22 september. Temat för året är ”Kunskap på museer”.

   • Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige (Kulturen, Lund) får 60 000 kronor för registrering och scanning fotografier i Region Skånes medicinhistoriska fotosamling. Det innebär att bilderna långsiktigt bevaras i digital form och görs tillgängliga för alla.

   • Skånes Hemslöjdsförbund får 50 000 kronor som en tillfällig förstärkning för att avsluta arbetet med att göra Stiftelsen Skånes Hemslöjds arkiv tillgängligt för fler. Hemslöjden i Skåne ska utvecklas till ett nationellt kunskapscentrum för slöjd och hantverk; studier och lärande inom området. Hemslöjden i Skåne har arbetat aktivt med digitalisering av samlingarna vilket är en del i arbetet med det nationella kunskapscentret. Arbetet har bekostats av Region Skåne och staten gemensamt.

    Under våren 2021 flyttades Stiftelsen Skånes Hemslöjds samling till Hemslöjdens lokaler vilket gör det till ett av landets med betydande hemslöjdsarkiv. Syftet är att göra materialet tillgängligt för kursdeltagare och olika grupper samt att knyta samarbete med utbildningar på olika nivåer exempelvis inom konstvetenskap etnologi, ide- och lärdomshistoria, designutbildning, textilvetenskap och modehistoria. Men också förbereda utbildningar på till exempel folkhögskolor och andra utbildningar kring slöjd och hantverk. En person kommer att gå igenom samlingen och lägga grunden för ett professionellt arkivsystem.

   • Centrum för Dramatik Syd får 60 000 kronor för att i samarbete med Game Habitat arrangera konferensen ”The stories within the story” för att uppmärksamma den mångfacetterade berättelsen i digitala spel och lyfta det dramatiska berättandet. Konferensen om digitala spel är en del i ett långsiktigt arbete med att skapa fler kontaktytor mellan manusförfattare och spelskapare samt stärka nätverket mellan Centrum för dramatik och spelbranschen.

   • Poesidagarna i Malmö får 50 000 kronor för att arrangera Världspoesidagarna 2023. Världspoesidagarna har ägt rum i Skåne under tolv år. Detta poesievenemang sker samtidigt nationellt och internationellt runt om världen i mars. Projektet är en hyllning till internationellt utbyte av språk och läsning, och drivs av organisationen Poesidagarna i Malmö som består av välrenommerade och namnkunniga poeter och författare som verkar som projektledare för att presentera och etablera internationell poesi under Världspoesidagarna i Skåne, samt översätter lyriken. Under de år som Världspoesidagarna har existerat har 78 poeter från olika länder deltagit och en del av dem har blivit utgivna i Sverige tack vare projektets försorg. Projektet samverkar med Författarcentrum Syd, Malmö stadsbibliotek, Lunds stadsbibliotek, ANTI, Malmö konsthall, Rámus förlag, Ellerströms förlag, Barnens scen i Malmö med flera väletablerade verksamheter i Skåne. Förutom ny samverkan med Helsingborgs stadsbibliotek och Imagenes del Sur/Bilder från söder (filmfestival) har projektägarna även inlett samarbete med andra litteraturfestivaler i Jönköping, Tranås och Köpenhamn.

    Projektet äger rum som ett poesievenemang under fyra dagar i Malmö, Lund samt Helsingborg, som är en ny mötesplats.

   • Centrum för Dramatik Syd får 100 000 kronor till ett projekt som ska öka centrumbildningarnas kunskap om och förståelse kring mötet mellan kultur (medlemmar och förmedlare) och skola (lärare, pedagoger och elever). Målet är att stärka centrumbildningarnas (medlemmar och förmedlare) möjligheter att möta skolan genom kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte, bland annat utifrån hur de nya regionala stöd-/subventionsmodellerna kan komma att utformas.

    Projektet är ett led i att förstärka och utveckla infrastrukturen för kultur barn och unga i Skåne. Projektet är en strategisk insats för att stärka litteratur-, dramatik- och serieområdet och dess gränssnitt gentemot skolan.

   • Wanås konst/Wanås Foundation får 300 000 kronor för projektet Wanås Konst Litteratur som ska utveckla Wanås till en mötesplats i skärningspunkten mellan konst och litteratur. Projektet är en fortsättning och utveckling av projektet Livräddare som medfinansierades av Region Skåne under 2021–2022. Inom projektet kommer nya format för litteraturupplevelser att utvecklas som ska möta olika målgrupper, barn och unga likväl som vuxna målgrupper. Två större evenemang kommer att arrangeras under hösten 2023.

   • Centrum för Dramatik Syd får 180 000 kronor till projektet Manuscoach Syd som är en fortsättning på det strategiska utvecklingsarbetet som initierades med det regionala pilotprojektet Manusrummet. Syftet är att ge stöd till nya originalmanus i regionen till produktion och därmed nå ut till en publik. Målgruppen är debuterande dramatiker och manusförfattare och Centrum för Dramatik Syd kommer att göra en utlysning som vänder sig till denna målgrupp. Ett annat syfte är att stärka manuscoacher som en professionell yrkeskår samt att finna en hållbar framtida modell i samverkan med andra regionala organisationer och aktörer för att stärka den konstnärliga utvecklingen genom konkreta stödinsatser för manusförfattare och dramatiker.

   • Centrum för Dramatik får 140 000 kronor för att fortsätta pilotprojektet som ägde rum 2020 ”Manuscoach -en nyckel till stärkt manusutveckling”. Centrum för Dramatik och Film i Skåne genomför ett manuscoachprogram för skånska manusförfattare och filmskapare med pågående manusprojekt i utveckling. Under 2021 kommer nya manusförfattare med långa spelfilmsprojekt att få stöd av professionella och väletablerade manuscoacher och dramaturger. Målet är att utveckla den konstnärliga kvaliteten i nya spelfilmsprojekt och att fler originalmanus och filmprojekt ska realiseras i regionen och nå en publik.

    Målet är att fyra filmskapare och manuscoacher arbetar tillsammans i projektet.

   • Estrad Skåne/Skillinge Seriefestival får 140 000 kronor för att arrangera Skillinge seriefestival som äger rum under tre dagar i september 2021. Syftet med projektet är att fånga upp och vidareutveckla den svenska tecknade serien, utveckla synergieffekterna och samverkan med närliggande konstformer och den akademiska världen. Målsättningen med festivalen är att på ett nytt sätt utveckla korsbefruktningen av seriemediet mellan scenkonst, forskning, film, dataspel, scenkonst och undervisning.

    Skillinge Seriefestival har arrangerats tre år i rad och utkristalliserats som ett viktigt och inspirerande publik- och branschevenemang för serietecknare, pedagoger och forskare. Festivalen äger rum på Skillinge Teater som erbjuder flera olika scener och konferensmöjligheter. Till festivalen inbjuds unga debuterande, likväl som äldre etablerade serietecknare samt redaktörer, forskare, journalister, kritiker, översättare till möten med varandra och sist men inte minst en serie-och konstintresserad allmänhet.

    Festivalen samverkar med Malmö universitet K3, Serieskolan, Seriefrämjandet med flera aktörer inom den regionala, nationella och nordiska arenan för seriekonst.

   • Karavan får 80 000 kronor till ett treårigt projekt som i huvudsak finansieras av regionala utvecklingsmedel från Kulturrådet. Projektet ”Metodutveckling – cirkus i skolan” ska med cirkus som verktyg inspirera elever och personal inom skolan till att skapa en bättre lärandesituation och ett bättre välmående. Tanken är att på ett lekfullt sätt arbeta med seriösa målbilder för att främja sammanhållning, lärande, kreativitet och utveckling kring frågor om bland annat samtycke och hälsa i skolan.

    Det 3-åriga projektet består av såväl en utforskande och utformande del som en praktiskt genomförande del. Under det andra året, som denna medfinansiering omfattar, ligger fokus på att ta fram ett metodmaterial till lärare och pedagoger. Tillsammans med en referensgrupp bestående av lärare och elever arbetar Karavan såväl fysiskt som teoretiskt. Arbetet ska resultera i en metodbok med övningar som kan användas i såväl det lilla som stora formatet. Övningarna ska vara anpassningsbara för att kunna genomföras med utgångspunkt från den enskilde elevens kroppsliga och språkliga förutsättningar.

    Arbetet under år två omfattar även förberedelser inför det avslutande projektåret då Karavan planerar att genomföra något de kallar Cirkus Take Over, där de besöker olika skolor för att presentera sitt material för såväl lärare som elever.

   • Flytande Galleriet får 80 000 kronor till projektet ”En annan scenproduktion” som ska skapa och utvidga strukturer för den produktion och arrangemang av samtida danskonst som sker utanför det traditionella scenrummet. Inte minst när det gäller platsspecifika arrangemang som vanligtvis kräver ett annat produktionsflöde än scenproduktioner. Projektet finansieras i huvudsak av Kulturrådets regionala utvecklingsmedel.

    Projektidén går ut på att Flytande Galleriet är en aktör som vill bjuda in arrangörer och danskonstnärer att skapa unika projekt tillsammans utanför det traditionella scenrummet. De vill utveckla en funktion som medproducent/medarrangör som knyter samman arrangörer med danskonstnärer och publik för att öka arrangemang och utbud av platsspecifik danskonst och danskonst i alternativa rum.

   • Danscentrum Syd får 60 000 kronor för att tillsammans med Danscentrum Sverige delta i projektet ”Big Pulse Dance Alliance” som är ett samverkansprojekt mellan 12 parter från olika europeiska länder finansierat av Creative Europe. Projektet är 4-årigt och det övergripande syftet är att utveckla och stärka den samtida dansen i Europa.

    Under de fyra åren kommer de bland annat att arbeta med att ge stöd till danskonstnärer för att skapa ett bredare och mer mångfacetterat program på dansscenerna runt om i Europa, vidga danspublikens mångfald genom att hitta nya arenor för den samtida dansen samt att skapa ett levande nätverk inom branschen för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och kunskapsspridning. I mars 2022 samlas cirka 35 danskonstnärer och konstnärliga ledare från de 12 deltagande länderna i Skåne för att knyta kontakter med såväl varandra som det skånska danslivet.

   • Musikcentrum Syd får 80 000 kronor för att arrangera en tredagarsträff/konferens inom projektet Baltic Artists in Development 2.0 i Skåne hösten 2021. Projektet Baltic Artists in Development 2.0 bygger vidare på det tidigare internationella samarbetsprojektet om music management - ett utvecklingsprogram för musiker och managers - som Musikcentrum Syd genomfört tillsammans med samarbetspartners i Estland och Polen.

    Det nya projektet har fokus på pandemins påverkan på musikbranschen och syftar till att stödja och utveckla musiker och managers från Sverige, Estland, Polen och Ukraina på en förändrad marknad. Med utgångspunkt i gemensamt lärande, kunskaps- och nätverksuppbyggnad genomförs träffar i respektive land tillsammans med deltagarna (musiker, managers och projektledare), med studiebesök, workshops och föreläsningar av externa experter inom musikindustrin.

    Projektet är i huvudsak finansierat av Svenska institutet.

Verksamhetsstöd

  • Form/Design Center, 6 278 000 kronor
   Ifö Center, 1 028 000 kronor
   Keramiskt center Höganäs, 1 214 000 kronor
   Kivik Art Centre, 759 000 kronor
   KKV Grafik Malmö, 650 000 kronor
   KKV Monumental, 926 000 kronor
   KKV Textiltryck Malmö, 629 000 kronor
   Konstfrämjandet Skåne, 728 000 kronor
   Konsthantverkscentrum Skåne, 1 102 000 kronor
   Konstnärscentrum Syd, 476 000 kronor
   Landskrona Foto, 679 000 kronor
   Lilith Performance Studio, 975 000 kronor
   Malmö Konstmuseum, 2 400 000 kronor
   Mediaverkstaden Skåne, 659 000 kronor
   Moderna Museet Malmö, 4 677 000 kronor
   Signal - Center för samtidskonst, 575 000 kronor
   Skånes konstförening, 430 000 kronor
   Wanås konst, 2 879 000 kronor
   Ystads konstmuseum, 2 519 000 kronor
   Östra Skånes Konstnärsgrupp/ÖSKG, 610 000 kronor

  • BoostHbg, 2 236 000 kronor
   BUFF, 1 076 000 kronor
   Film i Skåne, 7 792 000 kronor
   FilmCentrum Syd, 1 093 000 kronor
   Folkets Bio Malmö, 226 000 kronor
   Game Habitat Southern Sweden, 1 636 000 kronor
   Gylleboverket, 514 000 kronor
   Malmö Arab Film Festival, 871 000 kronor
   Nordisk Panorama Film Festival, 858 000 kronor

  • Föreningen Skånes folkhögskolor i samverkan, 267 000 kronor
   Föreningen Skånes studieförbund i samverkan - SISAM, 267 000 kronor
   Skånes Föreläsningsföreningars Intresseorganisation, 127 000 kronor

   Studieförbund, 31 181 000 kronor

   Stödet till studieförbunden fördelas efter en modell som samspelar med det statliga bidragssystemet och som har arbetats fram gemensamt med studieförbunden. Följande studieförbund får verksamhetsstöd från Region Skåne:

   • ABF Skåne, 8 052 000 kronor
   • Bilda Sydväst, 1 025 000 kronor
   • Folkuniversitetet, 3 739 000 kronor
   • Ibn Rushd Södra Sverige, 1 010 000 kronor
   • Kulturens Bildningsverksamhet Region Syd, 1 080 000 kronor
   • Medborgarskolan Region Syd, 3 908 000 kronor
   • Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet Syd, 2 464 000 kronor
   • Sensus Skåne-Blekinge, 2 915 000 kronor
   • Studiefrämjandet Skåne-Blekinge, 4 087 000 kronor
   • Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund Skåne, 2 901 000 kronor
  • Trans Europe Halles, 617 000 kronor

  • Glimmingehus, 429 000 kronor
   Helsingborgs museum, 3 343 000 kronor
   Historiska museet vid Lunds universitet, 410 000 kronor
   Klostret i Ystad, 424 000 kronor
   Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige, 16 415 000 kronor
   Landskrona museum, 429 000 kronor
   Malmö Museer, 23 696 000 kronor
   Regionmuseet Skåne, 15 201 000 kronor
   Skånes Arkivförbund, 3 657 000 kronor
   Skånes Hembygdsförbund, 2 734 000 kronor
   Skånes Hemslöjdsförbund, 4 703 000 kronor
   Skånes Näringslivsarkiv, 694 000 kronor
   Statarmuseet i Skåne, 810 000 kronor
   Trelleborgs Museum, 567 000 kronor
   Österlens museum, 424 000 kronor

  • Centrum för dramatik Syd, 797 000 kronor
   Folkets Hörna, 768 000 kronor
   Författarcentrum Syd, 872 000 kronor
   Hedlandet, 825 000 kronor
   Seriefrämjandet, 698 000 kronor
   Skillinge Seriefestival, 350 000 kronor

  • Frantzwagner Sällskapet, 607 000 kronor

  • Regional biblioteksverksamhet, 6 084 000 kronor

  • Banditsagor, 874 000 kronor
   Bibu - nationell scenkonstbiennal för barn och unga, 1 130 000 kronor
   Clownronden, 2 368 000 kronor
   Danscentrum Syd, 1 457 000 kronor
   Dansstationen, 2 341 000 kronor
   Drömmarnas hus, 1 518 000 kronor
   Expressteatern, 405 000 kronor
   Helsingborg Arena och Scen AB/Helsingborgs Stadsteater, 15 989 000 kronor
   Helsingborg Arena och Scen AB/Helsingborgs Symfoniorkester, 21 636 000 kronor
   Inkonst, 1 508 000 kronor
   Karavan, 514 000 kronor
   Kollaborativet, 1 100 000 kronor
   Malmö Dockteater, 462 000 kronor
   Malmö Live Konserthus AB/Malmö Symfoniorkester, 29 640 000 kronor
   Malmö Opera och Musikteater, 75 951 000 kronor
   Malmö Stadsteater, 21 179 000 kronor
   Manegen, 200 000 kronor
   Memory Wax, 840 000 kronor
   Milvus Artistic Research Center (MARC), 462 000 kronor
   Moomsteatern, 6 270 000 kronor
   Musik i Skåne, 45 749 000 kronor
   Musikcentrum Syd, 845 000 kronor
   Månteatern, 2 939 000 kronor
   Potato Potato, 462 000 kronor
   Riksteatern Skåne, 10 447 000 kronor
   Share Music & Performing Arts, 2 024 000 kronor
   Skillinge Teater, 836 000 kronor
   Skånes Dansteater, 25 979 000 kronor
   Skånsk Live, 1 361 000 kronor
   Teater 23, 2 777 000 kronor
   Teater Sagohuset, 3 036 000 kronor
   Teatercentrum Södra, 1 089 000 kronor
   Ystad Sweden Jazz, 304 000 kronor

  • Form/Design Center, 6 204 000 kronor
   IFÖ Center, 1 016 000 kronor
   Keramiskt center Höganäs, 1 200 000 kronor
   Kivik Art Centre, 750 000 kronor
   KKV Grafik Malmö, 642 000 kronor
   KKV Monumental, 915 000 kronor
   KKV Textiltryck Malmö, 622 000 kronor
   Konstfrämjandet Skåne, 719 000 kronor
   Konsthantverkscentrum Skåne, 1 089 000 kronor
   Konstnärscentrum Syd, 470 000 kronor
   Landskrona Foto, 671 000 kronor
   Lilith Performance Studio, 963 000 kronor
   Malmö Konstmuseum, 2 372 000 kronor
   Mediaverkstaden Skåne, 651 000 kronor
   Moderna Museet Malmö, 4 454 000 kronor
   Signal - Center för samtidskonst, 568 000 kronor
   Skånes konstförening, 425 000 kronor
   Wanås konst, 2 845 000 kronor
   Ystads konstmuseum, 2 489 000 kronor
   Östra Skånes Konstnärsgrupp/ÖSKG, 603 000 kronor

  • BoostHbg, 2 236 000 kronor
   BUFF, 1 063 000 kronor
   Film i Skåne, 7 700 000 kronor
   FilmCentrum Syd, 1 080 000 kronor
   Folkets Bio Malmö, 223 000 kronor
   Game Habitat Southern Sweden, 1 419 000 kronor
   Gylleboverket, 508 000 kronor
   Malmö Arab Film Festival, 861 000 kronor
   Nordisk Panorama Film Festival, 848 000 kronor

  • Föreningen Skånes folkhögskolor i samverkan, 264 000 kronor
   Föreningen Skånes studieförbund i samverkan - SISAM, 264 000 kronor
   Skånes Föreläsningsföreningars Intresseorganisation, 125 000 kronor

   Studieförbund, 30 811 000 kronor

   Stödet till studieförbunden fördelas efter en modell som samspelar med det statliga bidragssystemet och som har arbetats fram gemensamt med studieförbunden. Följande studieförbund får verksamhetsstöd från Region Skåne:

   • ABF Skåne, 7 707 000 kronor
   • Bilda Sydväst, 945 000 kronor
   • Folkuniversitetet, 3 486 000 kronor
   • Ibn Rushd Södra Sverige, 802 000 kronor
   • Kulturens Bildningsverksamhet Region Syd, 1 024 000 kronor
   • Medborgarskolan Region Syd, 4 332 000 kronor
   • Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet Syd, 1 904 000 kronor
   • Sensus Skåne-Blekinge, 2 638 000 kronor
   • Studiefrämjandet Skåne-Blekinge, 3 808 000 kronor
   • Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund Skåne, 4 165 000 kronor
  • Trans Europe Halles, 610 000 kronor

  • Glimmingehus, 424 000 kronor
   Helsingborgs museer, 2 908 000 kronor
   Historiska museet vid Lunds universitet, 414 000 kronor
   Klostret i Ystad, 419 000 kronor
   Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige, 16 220 000 kronor
   Landskrona museum, 424 000 kronor
   Malmö Museer, 23 415 000 kronor
   Region Skånes medicinhistoriska samling, 2 968 000 kronor
   Regionmuseet Skåne, 15 021 000 kronor
   Skånes Arkivförbund, 3 487 000 kronor
   Skånes Hembygdsförbund, 2 702 000 kronor
   Skånes Hemslöjdsförbund, 4 647 000 kronor
   Skånes Näringslivsarkiv, 686 000 kronor
   Statarmuseet i Skåne, 800 000 kronor
   Trelleborgs Museum, 560 000 kronor
   Österlens museum, 419 000 kronor

  • Centrum för dramatik Syd, 788 000 kronor
   Folkets Hörna, 660 000 kronor
   Författarcentrum Syd, 862 000 kronor
   Seriefrämjandet, 690 000 kronor
   Skillinge Seriefestival, 350 000 kronor

  • Frantzwagner Sällskapet, 600 000 kronor

  • Regional biblioteksverksamhet, 6 012 000 kronor

  • Banditsagor, 864 000 kronor
   Bibu - nationell scenkonstbiennal för barn o unga, 1 117 000 kronor
   Clownronden, 2 340 000 kronor
   Danscentrum Syd, 1 440 000 kronor
   Dansstationen, 2 313 000 kronor
   Drömmarnas hus, 1 518 000 kronor
   Expressteatern, 400 000 kronor
   Helsingborg Arena och Scen AB/Helsingborgs Stadsteater, 15 799 000 kronor
   Helsingborg Arena och Scen AB/Helsingborgs Symfoniorkester, 21 379 000 kronor
   Inkonst, 1 490 000 kronor
   Karavan, 508 000 kronor
   Malmö Dockteater, 457 000 kronor
   Malmö Live Konserthus AB/Malmö Symfoniorkester, 29 289 000 kronor
   Malmö Opera och Musikteater, 75 050 000 kronor
   Malmö Stadsteater, 20 928 000 kronor
   Manegen, 180 000 kronor
   Memory Wax, 830 000 kronor
   Milvus Artistic Research Center (MARC), 457 000 kronor
   Moomsteatern, 6 196 000 kronor
   Musik i Skåne, 45 207 000 kronor
   Musikcentrum Syd, 835 000 kronor
   Månteatern, 2 904 000 kronor
   Potato Potato, 457 000 kronor
   Riksteatern Skåne, 10 323 000 kronor
   Share Music & Performing Arts, 2 000 000 kronor
   Skillinge Teater, 826 000 kronor
   Skådebanan Södra Regionen, 237 000 kronor
   Skånes Dansteater, 25 671 000 kronor
   Skånsk Live, 1 345 000 kronor
   Staffan Björklunds teater, 360 000 kronor
   Teater 23, 2 744 000 kronor
   Teater Sagohuset, 3 000 000 kronor
   Teatercentrum Södra, 1 076 000 kronor
   Ystad Sweden Jazz, 300 000 kronor

  • Form/Design Center, 5 998 000 kronor
   Ifö Center, 1 000 000 kronor
   Keramiskt center Höganäs, 711 000 kronor
   Kivik Art Centre, 500 000 kronor
   Kollektivverkstaden Grafik Malmö, 632 000 kronor
   Kollektivverkstaden Monumental, 901 000 kronor
   Kollektivverkstaden Textiltryck Malmö, 622 000 kronor
   Konstfrämjandet Skåne, 707 000 kronor
   Konsthantverkscentrum Skåne, 875 000 kronor
   Konstnärscentrum Syd, 463 000 kronor
   Landskrona Foto, 660 000 kronor
   Lilith Performance Studio, 948 000 kronor
   Malmö Konstmuseum, 2 335 000 kronor
   Mediaverkstaden Skåne, 641 000 kronor
   Moderna Museet Malmö, 4 333 000 kronor
   Signal - Center för samtidskonst, 559 000 kronor
   Skånes konstförening, 418 000 kronor
   Wanås konst, 2 800 000 kronor
   Ystads konstmuseum, 2 389 000 kronor
   Östra Skånes Konstnärsgrupp/ÖSKG, 593 000 kronor

  • BoostHbg, 2 201 000 kronor
   BUFF filmfestival, 1 047 000 kronor
   Film i Skåne, 6 532 000 kronor
   FilmCentrum Syd, 921 000 kronor
   Folkets Bio Malmö, 219 000 kronor
   Game Habitat Southern Sweden, 1 200 000 kronor
   Gylleboverket, 500 000 kronor
   Malmö Arab Film Festival, 700 000 kronor
   Nordisk Panorama Film Festival, 848 000 kronor

  • Föreningen Skånes folkhögskolor i samverkan, 260 000 kronor
   Föreningen Skånes studieförbund i samverkan - SISAM, 260 000 kronor
   Skånes Föreläsningsföreningars Intresseorganisation, 123 000 kronor

   Studieförbund, 29 833 000 kronor

   Stödet till studieförbunden fördelas efter en modell som samspelar med det statliga bidragssystemet och som har arbetats fram gemensamt med studieförbunden. Följande studieförbund får verksamhetsstöd från Region Skåne:

   • ABF Skåne, 7 628 000 kronor
   • Bilda Sydväst, 762 000 kronor
   • Folkuniversitetet, 3 299 000 kronor
   • Ibn Rushd Södra Sverige, 576 000 kronor
   • Kulturens Bildningsverksamhet Region Syd, 808 000 kronor
   • Medborgarskolan Region Syd, 4 091 000 kronor
   • Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet Syd, 2 163 000 kronor
   • Sensus Skåne-Blekinge, 2 988 000 kronor
   • Studiefrämjandet Skåne-Blekinge, 3 791 000 kronor
   • Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund Skåne, 3 727 000 kronor
  • Trans Europe Halles, 600 000 kronor

  • Glimmingehus, 418 000 kronor
   Helsingborgs museer, 2 862 000 kronor
   Historiska museet vid Lunds universitet, 408 000 kronor
   Klostret i Ystad, 413 000 kronor
   Kulturen Lund, 14 221 000 kronor
   Landskrona museum, 418 000 kronor
   Malmö Museer, 23 047 000 kronor
   Region Skånes medicinhistoriska samling, 2 728 000 kronor
   Regionmuseet Skåne, 14 785 000 kronor
   Skånes Arkivförbund, 3 077 000 kronor
   Skånes Hembygdsförbund, 2 660 000 kronor
   Skånes Hemslöjdsförbund, 3 797 000 kronor
   Skånes Näringslivsarkiv, 675 000 kronor
   Statarmuseet i Skåne, 700 000 kronor
   Trelleborgs Museum, 562 000 kronor
   Österlens museum, 413 000 kronor

  • Centrum för dramatik Syd, 550 000 kronor
   Folkets Hörna, 650 000 kronor
   Författarcentrum Syd, 862 000 kronor
   Seriefrämjandet, 679 000 kronor

  • Frantzwagner Sällskapet, 200 000 kronor
   Romska kulturcentret i Malmö, 250 000 kronor

  • Regional biblioteksverksamhet, 7 344 000 kronor

  • Banditsagor, 850 000 kronor
   Bibu - nationell scenkonstbiennal för barn o unga, 1 100 000 kronor
   Clownronden, 2 321 000 kronor
   Danscentrum Syd, 1 286 000 kronor
   Dansstationen, 2 276 000 kronor
   Drömmarnas hus, 1 101 000 kronor
   Expressteatern, 375 000 kronor
   Helsingborgs Stadsteater, 15 550 000 kronor
   Helsingborgs Symfoniorkester, 21 042 000 kronor
   Inkonst, 1 466 000 kronor
   Karavan Cirkus, 500 000 kronor
   Malmö Dockteater, 450 000 kronor
   Malmö Symfoniorkester, 28 828 000 kronor
   Malmö Opera och Musikteater, 56 251 000 kronor
   Malmö Stadsteater, 20 008 000 kronor
   Memory Wax, 815 000 kronor
   Milvus Artistic Research Center (MARC), 450 000 kronor
   Moomsteatern, 5 928 000 kronor
   Musik i Skåne, 44 981 000 kronor
   Musikcentrum Syd, 724 000 kronor
   Månteatern, 2 858 000 kronor
   Potato Potato, 450 000 kronor
   Riksteatern Skåne, 8 881 000 kronor
   Share Music & Performing Arts, 1 000 000 kronor
   Skillinge Teater, 813 000 kronor
   Skådebanan Södra Regionen, 233 000 kronor
   Skånes Dansteater, 20 853 000 kronor
   Skånsk Live, 1 000 000 kronor
   Staffan Björklunds teater, 357 000 kronor
   Teater 23, 2 700 000 kronor
   Teater Sagohuset, 2 751 000 kronor
   Teatercentrum Södra, 1 059 000 kronor
   Ystad Sweden Jazz, 300 000 kronor

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.