Beviljade stöd

Stöd som har beviljats av Region Skånes kulturnämnd eller Region Skånes kulturförvaltning.

Produktionsstöd

  • AA Scenkonst beviljas 80 000 kronor för att sätta upp en teaterföreställning baserad på de historiska händelserna under missväxtåren 1867–69. Det immersiva performanceverket Svälten har för avsikt att levandegöra och berätta om en tid av Sveriges historia som ofta reduceras till en grumlig dåtid; där osäkra siffror smälter samman med suddiga minnen. Det är en musikalisk och visuell berättelse, inte bara om en naturkatastrof och en befolkning i kris, utan också ett vittnesmål om en tid då samhället, kosmologier och idéer är i förändring.

  • Albin Ganovic, enskild firma, beviljas 300 000 kronor för att producera cirkusföreställningen Vintercirkus i Slottsparken i Malmö. I projektet medverkar såväl skånska som internationella cirkusartister med samtida och traditionella cirkusartister. Professionella cirkusartister från över sex nationaliteter skapar en föreställning tillsammans som förenar traditionella och samtida cirkuselement. Det blir premiär i december 2024 och de planerar att ge 18 föreställningar, inklusive 4 skolföreställningar. Cirkusfoajén är öppen för interaktiva aktiviteter.

  • Alma Söderberg Studio beviljas 250 000 kronor för att producera dansverket ”Cual alegria mejor?”. Verket, som har premiär under våren 2025, är ett nytt verk för fem dansare, Alma Söderbergs hittills största egenproducerade verk. Fokus för ”Cual alegria mejor?” är att undersöka känslolägen och tätt sammanfoga text, dans och musik. Arbetstiteln är ett citat i översättning; “Vilken lycka är större? Vilken sorg uthärdligare”.

   Verket produceras i samverkan med Inkonst och Norrlandsoperan. Dessa är i sin tur med i ett samarbete mellan Moderna Dansteatern och Dansens hus i Stockholm, Skogen i Göteborg, Festival d'Automne i Paris (Frankrike), PACT Zollverein i Essen (Tyskland), STUK i Leuven (Belgien) och NEXT Festival i Kortrijk (Belgien) med spelningar på samtliga platser och fortsatt turné till Kaai Theater i Bryssel (Belgien).

  • Bellevue String Quartet beviljas 12 800 kronor för en konsertturné med naturtema vid fem olika Naturum runt om i Skåne. De ska spela stråkkvartetter med naturtema av Mozart och Haydn och kombinera dem med nyskrivna haikudikter av Malmöpoeten Birk Andersson. Publiken kommer också att få möjlighet att skriva egna haikudikter med målet att få dem att engagera sig och på ett nytt sätt hitta kopplingar mellan natur, musik och litteratur. Konserterna kommer att äga rum under hösten 2024.

  • Cirkus I love you beviljas 250 000 kronor till föreställningen ”Fun n° 1” som gör en djupdykning i begreppet “fun” med samtida cirkus, musik, en internationell ensemble med nio medverkande och ett stort rosa och gult cirkustält. Föreställningen är både politisk och inte, samtiden behöver gemenskap, frihet och jämlikhet, samtiden behöver fun!

   Projektet genomförs i Klippans kommun och Landskrona kommun och sträcker sig över ett och ett halvt år. Det består av både skapande och inledande turné. Föreställning ska spela på skolor och det blir även offentliga föreställningar i Skåne och internationellt.

  • Daniel Persson, enskild firma, beviljas 180 000 kronor för att producera dansverket TILLGIVENHETEN/Hyo som behandlar ämnen som ”barnets blick på föräldern” och den villkorslösa tillgivenhet en kan känna gentemot sina föräldrar. Verket vänder sig till en vuxen publik och vill särskilt nå queer/hbtqia+communityt. Estetiken och upplevelsen ska tilltala både etablerade scenkonstbesökare såväl som ny publik intresserade av bland annat koreansk och svensk kultur, adoptionsperspektiv, och de som reflekterar kring föräldraskap och familjedynamiker. Premiären planeras till februari 2025.

  • Ebba Lindgren, enskild firma, beviljas 50 000 kronor för lansering och utställning av och med frilanskontoret Streck som öppnar upp lokalen och visar individuella konstnärliga praktiker mot gatan utanför. Under Southern Sweden Design Days 2024, 23–26 maj, bjuds besökare, designkollegor och grannar till det nystartade designkontoret genom att skapa ett rumsligt helhetskoncept där innemiljön sträcker sig ut på gatan. Under festivaldagarna pågår samtal eller workshops på temat omsorg. Utställningen är sedan öppen en dag i veckan över hela sommaren. Genom utställningen vill Streck bidra till möten och interaktion och introducera en ny plats i Malmö där lokal design kan växa och förmedlas.

  • Fantastisk Filmfestival i Lund beviljas 100 000 kronor för att arrangera Fantastisk filmfestival 2024. Festivalen har en stor och trogen publik med sin inriktning på genrer som fantasy, sci-fi, skräck och arthouse. 2024 fyller festivalen 30 år ska uppmärksamma det med en historisk utställning.

   FFF ska också ta fram en utvecklingsplan för festivalen på 3–5 år. De vill genomföra fler visningar på fler platser, framför allt i Malmö. Fantastisk Filmfestival är en stor festival inom sitt område som har ambitionen att bli en internationell mötesplats för branschen. Föreningen vill också utveckla festivalen online. En tjänst de har haft under senare år och som öppnat upp för fler deltagare nationellt. Festivalen äger rum i oktober. 

  • Föreningen Folkdansens vänner beviljas 87 000 kronor för att tillsammans med professionella inom dans och musik skapa en koreograferad föreställning, som bygger på Börje Wallins forskning om dans, lekar och visor i Skåne. Två riksspelmän spelar, en professionell danspedagog koreograferar föreställningen, en dansledare leder dansrepetitionerna, 16–20 erfarna dansare från föreningen dansar och ett antal barn, som deltar i föreningens familjedanskurs deltar med dans och gamla lekar. Information om Börjes Wallins betydelse för dansutvecklingen i Skåne och Sverige ges i samband med föreställningen.

   Genom att lyfta den skånska musik- och danstraditionen och historien vidgar projektet våra perspektiv så att vi lär oss mer om oss själva, om varandra, om livet förr såväl som livet här och nu. 

  • Frida My Josefine Roth, enskild firma, beviljas 150 000 kronor för att producera en utforskande cirkus- och musikföreställning för tre cirkusartister och fyra musiker. Föreställningen ska handla om den egna kroppens mening för människan, i samhället och inom religion idag. På scenen möter vi kroppar som genomgår en ofrivillig separation mellan kroppen och sinnet och deras kamp för att hitta tillbaka till ett harmoniskt tillstånd där hjärtat och hjärnan samverkar. Föreställningen utspelar sig, koreograferas och dramatiseras platsspecifikt för ett kyrkorum och andra religiösa byggnader. Genom föreställningen vill de nå både en cirkusintresserad publik och de traditionella kyrkobesökarna. Föreställningen ska ges på flera ställen i Skåne inom ramen för Southern Sweden Circus Festival i september 2024.

  • Förord - Litteratursällskapet Helsingborg beviljas 140 000 kronor till ett projekt som ska fortsätta etablera en litterär plattform för skrivande och läsande människor i nordvästra Skåne. Visionen är ett litterärt rum som välkomnar en heterogen flora av litterära röster. Ett led i utvecklingsarbetet är att de ska skapa evenemang med fokus på olika slags text i olika genrer och bygger på så vis organiskt upp en litterär mötesplats. De arbetar med namnkunniga författare likväl som oetablerade bland annat inom insatsen Nya Röster.

   Förord ska under 2024 bjuda in till fyra nya workshops samt fyra nya författarkvällar. De samverkar med bland annat HbgPride, HX Festival, ABF, Stadsbiblioteket och föreningslivet. De utgår från deltagarnas och publikens önskemål som medverkar till innehåll och programsättning.

  • Gunnel Momiyama Petterson, enskild firma, beviljas 48 000 kronor för att i samarbete med lokala aktörer omvandla ett stycke jordbruksmark till en experimentell plats för äldre grödor. Genom denna plattform ska de skapa utrymme för diskussion kring viktiga samtidsfrågor, såsom matförsörjning och biologisk mångfald. Deras mål är att utforska hur man kan omvandla 1,7 hektar odlad jordbruksmark, som även inkluderar kringliggande fornlämningar, från en privat till en offentlig plats.

   Vidare kommer de att undersöka vilka möjligheter som finns för fornlämningsvandringar, fältvandringar i ekologiskt odlade kultursorter, gemensamma odlingsaktiviteter, skördefester, utställningar, konstinterventioner och seminarier. Projektet äger rum vid Brunåkra Gård strax öster om Gislöv med utsikt mot Bornholm. Gislövs Smidesmuseum och byagille är samarbetspartners i detta. Det är ett nytt sätt att arbeta med kulturarv, någonstans i gränslandet mellan experimentell arkeologi, botanik och samhällsvetenskap.

  • Heart Archive beviljas 170 000 kronor för att producera scenverket ”Vilda Mormor och Kapten Noelia” riktat till barn med dans, dokumentärt filmat innehåll samt text och musik. Verket kommer att utvecklas i kontakt med barn i årskurs 1–3 genom en workshopsgrupp som rekryteras via informationsutskick och kontakt och med skolor.

   Verket handlar om Vilda Mormor som är medlem i Havskommittén och när hon får ett angeläget uppdrag ger hon sig av med Kapten Noelia på en resa över världens hav. De ska samla vittnesmål på fem platser: mangroves, sjögräsängar, våtmarker, korallrev och en gåtfull sista plats. De har fem veckor på sig att infinna sig framför havskommittén.

   Genom att i ett tidigt stadie arbeta med barns delaktighet och inflytande i skapandet av verket vill gruppen väva in att ett lärande för barn om vikten av att bevara mangroveskogar, sjögräsängar, våtmarker och korallrev – vissa av dessa finns i Skåne. Genom produktionen ska barnen få en djupare förståelse för havet och dess betydelse för Skåne.

   Verket har premiär på Barnens Scen i Malmö under april 2025 och kommer även spelas i Landskrona och ytterligare en skånsk kommun.

  • Idas Apolonias Ekonomiska Förening beviljas 100 000 kronor för att producera ”När Nalle försvann”, en gammeldags varietéinspirerad musikteatersaga för de yngsta från 1–3 år. Föreställningen ska fungera som en bro mellan scenkonst och pedagogik, intryck och sammanhang. Det är en saga om vänskap berättad med färgstarka bilder och sprudlande musik vilken föds ur en gigantisk koffert och förmedlar budskapet om att alla får vara med. Föreställningen ska ges i Svedala, Svalöv, Höör, Eslöv och ha pemiär i Malmö under hösten 2024.

  • Imagenes del Sur beviljas 140 000 kronor för att arrangera filmfestivalen ”Latinamerika i fokus”. Festivalen ska äga rum måndag-söndag, preliminärt tredje veckan i oktober 2024, med invigning, mingel och invigningsfilm. Under festivalen blir det både dagliga filmvisningar av långfilm, dokumentärfilm samt kortfilmspaket med regissörsbesök och filmsamtal samt seminarier. Det innebär en utökning av festivalen med ett par dagar.

   Utöver festivalen i Malmö vill Imagenes del Sur även visa film i andra kommuner, exempelvis Lund, Ystad, Simrishamn och Kristianstad.

  • Jonna Blode Hanno, enskild firma, beviljas 38 678 kronor till ett projekt som ska landa i shower inom den Malmöbaserade dragshowen Club Mermaid. Föreställningarna ska både vara en trygg famn och samtidigt utmana, hylla och skrämma sin publik. Club Mermaid ska visa drag och dess utveckling samt konstnärliga bredd genom att lyfta, hylla och visa på mångfalden och kreativiteten inom Skånes HBTQ-scen, med en jubileumsshow och en Halloween-show i Malmö under hösten.

   Genom ett open-call för både nya och etablerade artister ska sju artister väljas ut, samtliga med utbildningar och erfarenheter från såväl sång, som dans, skådespeleri och annan konst. De planerar en närmast interaktiv show som både kommer skrämma och förtjusa men även ge fler perspektiv för besökarna om drag och kulturen. 

  • Kerfree AB beviljas 200 000 kronor för att producera föreställningen ”Sagan om de tre fattiga”. Det är en musikalisk interaktiv barnföreställning med en stark visuell komponent. Berättelsen är baserad på en gammal judisk saga som tillhör den chassidiska, mystiska traditionen och berättar om att vi aldrig vet vad som ligger bakom en annan persons agerande och motiv. Projektet löper över hela 2024 och avslutas i april 2025. Föreställningen har premiär på Barnens scen i Malmö i september och spelas därefter i Lund och Kristianstad under hösten samt troligen även på andra scener i Skåne under vårvintern kommande år. Primär målgrupp är barn i åldern 5–9 år.

  • Kulturhuset Blå Hallen beviljas 150 000 kronor för utställningen ”Retrospektiv Barbro och Robert Nilsson” sommaren 2024. Blå Hallen ställer ut verk av konstnärsparet Barbro och Robert Nilsson, två av 1900-talets mest betydelsefulla svenska konstnärer. Barbros textilverk och hennes närmare 30 år som konstnärlig ledare för Märta Måås Fjetterström i Båstad, visas tillsammans med maken Robert Nilssons keramik och skulptur. Makarna Nilsson utvecklade självständiga konstnärskap i en kreativ dialog, som ett resultat av deras liv tillsammans. Båda blev med tiden förgrundsgestalter inom svensk formgivning. Barbro Nilsson tog avstamp i den svenska textiltraditionen och kom att vägleda en hel generation textilkonstnärer. Makarna Nilssons förmåga att föra konstnärligt hantverk och tekniskt kunnande vidare till kommande generationer är värd uppmärksamhet, och i sommar sker det på Blå Hallen i Höganäs! Utställningen är ackompanjerad av programaktiviteter som t ex krokiteckning och gobelängvävning.

  • Litteraturscen Lund beviljas 220 000 kronor för att arrangera Novellfest 2024. Festivalen fyller 10 år och firar med en jubileumsfestival som arrangeras i flera steg. Det stora tioårsfirandet planeras gå av stapeln på Skissernas Museum i Lund den 12 oktober med ett brett program. Novellfeståret inleds dock redan under våren och sommaren med både nya och återkommande inslag som workshops i novellskrivande på olika orter i Skåne. Ett annat inslag är en ny satsning, en årlig novelltävling: "Gestaltad forskning och novellskrivande för unga i samarbete med Lunds universitet”.

  • Malmö Open Studios beviljas 100 000 kronor för att arrangera Malmö Open Studios rum för sjunde gången. Sista helgen i augusti öppnar konstnärer verksamma i Malmö upp såväl ateljéhus som enskilda ateljéer och bjuder in besökare till sina arbetsplatser och verkstäder under tre dagar. Projektet vänder sig både till branschen, det vill säga konstnärer, curators och konstsamlare samt till en bred konstintresserad allmänhet. Publiken kan välja att ta sig runt på egen hand till fots eller cykel eller boka plats på en guidad busstur. Malmö Open Studios är en bas för nätverkande, och bidrar samtidigt till ett ökat intresse för Malmös konstscen.

  • Malte Zeberg, enskild firma, beviljas 120 000 kronor för att skapa en internationell turnébar cirkus- och musikföreställning för scen. Cirqus Hialös är en tvärkonstnärlig, färgstark och lättillgänglig cirkusföreställning som skapas av folkmusikgruppen Hialösa, fyra nordiska cirkusartister och en ljudkonstnär. Föreställningen tas fram genom residens i Danmark, Norge och i Sverige och får sin premiär i Malmö. I föreställningen kombineras gammal traditionell skånsk folkmusik med samtida cirkusdiscipliner.

  • Marie Herzog, enskild firma, beviljas 100 000 kronor för att arrangera illustrationsfestivalen Bildvärld Gränsland. På festivalen kan bildskapare, studenter och en intresserad allmänhet mötas och ta del av föreläsningar, workshops, panelsamtal och aktiviteter. Festivalens ambition är att verka som ett nav för kreatörer inom illustrationsbranschen. Med fokus på arbetsprocesser och öppenhet vill festivalen göra illustrationsbranschen tillgänglig för yrkesverksamma, både oetablerade och nybörjare. Festivalen kommer att hållas på Inkonst i Malmö under hösten 2024 och har fri entré.

  • Föreningen Medvind beviljas 44 550 kronor till ett projekt som ska stärka förmedling och upplevelse av utställningen ”Se Din Konst”. Utställningen består av skånska barns konstverk som har skapats av barn i tio skånska kommuner och visas av föreningen Medvind i Lund. Stödet ska användas till workshops som leds av unga konstnärer under helgerna i september 2024.

  • Miscellaneous AB beviljas 200 000 kronor för att arbeta fram danskonstverket ”Sammankomst” som ska utforska gemenskap och deltagande genom linedansen The Electric Slide. ”Sammankomst” strävar efter att vara mer än en dansföreställning. En gemensam upplevelse som inspirerar till reflektion över vikten av gemenskap och kollektivt deltagande. Fem professionella dansare framför verket och är i ständig rörelse från start till slut, vilket skapar en inbjudande, tillåtande atmosfär för publiken att ansluta om och när de har lust och känner sig redo. The Electric Slide har haft en växande roll i Maria Naidus konstnärskap som i detta projekt får utvecklas.

  • Pampas Design beviljas 50 000 kronor för projektet ”Fashion Forward Malmö”. Ett projekt som förenar mode med andra kulturella uttryck för att poängtera hållbarhet och innovation. Genom återanvänt material skapas en ny vision för mode, med fokus på hållbara val och minskat textilavfall. Malmöbor och besökare i staden ska under 2024 engageras i en kroppspositiv upplevelse, en modevisning förstärkt av ljuddesign, musik, visuella installationer och en utställning på Form/Design Center i Malmö.

   Själva modevisningen äger rum under Southern Sweden Design Days den 25 maj på Form/Design Center.

  • Peter Lång, enskild firma, beviljas 75 000 kronor för att producera scenföreställningen TROLLERI. Det är en scenföreställning och en installation som kombinerar konst och musik med magins värld för att presentera, problematisera och visa hur felaktig information sprids och påverkar oss i vår vardag. TROLLERI ska lära barn identifiera och förstå felaktig information till stöd för kritiskt tänkandet. Projektet ska åstadkomma en ny konstform där digitalt material förenas med live-framträdanden och trolleri. Med projektet vill projektägaren utveckla barnens förmåga att tänka som en forskare och uttrycka sig som en konstnär. TROLLERI kommer att erbjudas till både skolor och bibliotek i Svalövs kommun under hösten 2024.

  • Pink Ivy Management beviljas 300 000 kronor för att arrangera Scania Sounds. Det är en festival och plattform för artister och musikbransch, med fokus på att ge skånska artister i början av sin karriär chansen att ta nästa steg och skapa större branschnärvaro i Skåne. Festivalen byggs upp av för att visa upp intressanta skånska akter, men har även affischnamn med skånsk anknytning samt en konferensdel med föreläsningar och aktiviteter för nätverkande. Scania Sounds genomförs i Malmö och Lund under november 2024.

  • Samsa Musikteater beviljas 240 000 kronor till produktionen av ”Indras dotter hittar ett burklock”. Det är en fristående, moderniserad och intervjubaserad uppföljare till Strindbergs ”Ett drömspel” i form av ett sångspel invävt i ett elektroakustiskt ljudverk. Liksom sin föregångare blir föreställningen en djupdykning i mänsklighetens villkor, men med fokus på de särskilda existentiella frågor som tillhör den eskalerande klimatkrisen. Verket framförs i en tom blackbox av fyra musikalartister och DJ/elektronisk arrangör som, utrustade med loop-pedaler, står runt publiken och omsluter dem med ljud. Projektet innefattar insamlande av intervjumaterial, textförfattande, skapande av originalmusik och slutligen produktion av det färdiga verket på Scenkonsthuset Bastionen i februari och mars 2025.

  • Sarah Nakiito, enskild firma, beviljas 80 000 kronor för konstprojektet Black Female Form. Projektet ska genom olika konstnärliga uttryck utforska de olika sidor psykisk ohälsa hos svarta och bruna kvinnor i Sverige både yttrar sig och har sin bakgrund i. Black Female Form är en utställning som med hjälp av textil, foto och film, text och installationer behandlar psykisk ohälsa, minoritetsstress och metoder för läkning med dekoloniserande praktiker. Projektet produceras under 2024, utställningar och workshops genomförs i början av 2025 i Skåne. Ett första publikt arrangemang kommer att ske redan under Southern Sweden Design Days i maj 2024 på Mitt Malmö.

  • Söndrebaljsoperan beviljas 150 000 kronor för ”In between music festival”, en festival på landsbygden i nordvästra Skåne som uppmuntrar det gränsöverskridande. Festivalen fokuserar på musik framförd av musiker och upphovspersoner från olika genrer, där de inbjudna artisterna har en egen konsert men samtidigt medverkar på varandras. Detta för att möjliggöra nya möten och konstellationer. I år firar ”In between music festival” 5 år och det görs ett program där poesi och litteratur har använts som utgångspunkt för musiken. Festivalen genomförs i juli.

  • Teater JaLaDa beviljas 250 000 kronor för att producera den flerspråkiga föreställningen ”Berättelsen om den första”, en berättelse för barn 6–10 år i samarbete med teatergruppen Al-Rahal i Jordanien. Föreställningen kommer i huvudsak att spelas på svenska och arabiska som huvudspråk men innehåller även andra språk som engelska och syntolkning och riktar sig både till enspråkig och flerspråkig publik. Föreställningen skapas under hösten/vintern 2024 i Malmö och turnerar sedan både i Sverige och i Jordanien.

  • Teaterrepubliken beviljas 250 000 kronor för att producera dramat “Doomers”, en föreställning som fördjupar frågeställningar om klimatkrisen och ansvaret den enskilde har i sin vardag. Med “Doomers” vill Teaterrepubliken sätta ljus på det man menar är en växande och oroande trend i att en undergångsromantik sprider sig i samhället, i synnerhet bland “Generation X”, som nu träder in som den stora maktfaktorn när den äldre “Boomer-generationen” går längre in i pensionsåldern. Med “Doomers” vill Teaterrepubliken ställa frågor på sin spets om olika generationers, samhällsklassers och individers reaktioner på klimatkrisen och vilka konsekvenser de val man gör får efter ens egen livstid. I dramat “Doomers” vrids uppmärksamheten från den klimatförnekande gruppen “Deniers” till gruppen “Doomers” och dess i allt högre grad undergångsromantiska beteende och agerande. 

  • Tlön beviljas 60 000 kronor för föreställningen "Do We Dream Under the Same Sky". En föreställning som utforskar isolering och drömmar med inspiration från pandemin och en “post-truth-era”. En magisk portal mellan det förflutna och en alternativ drömvärld gestaltas i formen av en klinik. Genom repetitiva ritualer kommer karaktärerna till liv och pendlar mellan nykterhet och en dissociativ drömliknande värld. Gränserna mellan verklighet och fantasi suddas ut och publiken uppmanas att ifrågasätta karaktärernas handlingar och tillståndet i den värld där de lever. Det blir Sverigepremiär på Inkonst våren 2025.

  • Tusen serier beviljas 108 000 kronor för att arrangera Malmö seriefest som är en 2-dagars festival med serier i fokus. Festivalens hjärta är en marknad i Folkets park i Malmö, där cirka 80 självpublicerade serieskapare kommer ställa ut och sälja självpublicerade serier i fanzine-format. Festivalen ska främja litterär kreativitet genom att ge serieskapare en chans att visa upp sina självpublicerade serietidningar (fanzines) på en festival. De kommer arrangera workshops i karaktärsdesign i tre skånska kommuner utöver Malmö. Deltagarna kommer sedan få chansen att visa upp sina verk i en utställning i Seriefrämjandets lokaler på Rum för serier.

   För ytterligare spridning och för att främja läsningen av fanzines anordnas en fanzinedistribution med högläsning av seriefanzines i tre andra kommuner i Skåne. Fanzinedistributionen med högläsning kommer ta plats på bibliotek eller kulturhus i respektive kommun och biblioteken i de aktuella kommunerna får i samband med detta insamlade fanzine som allmänheten kan ta del av permanent.

  • Whose Museum beviljas 100 000 kronor för projektet "Transitioning". Projektet är en stor soloutställning på tre platser i Malmö under hösten 2024: Celsius Projects, Mitt Nya Museum/Malmö Konstmuseum och Whose Museums galleri. ”Transitioning” bjuder in allmänheten att ta del av Whose Museums identitet som är delvis dold - Whose Museum i sig är ett monumentalt konstverk. Det utvidgar gränserna för vad konst är och kan vara. Whose Museum arbetar med deltagande insamling av vardagliga objekt, alternativ bevaring och arkivering som en konstnärlig praktik, och uppmanar besökare att träda in och interagera. Deras arbete föreslår alternativ till konventionella normer inom konst och kultur till former som är mindre begränsande, mer anpassningsbara, utforskande och inkluderande.

   Whose Museum samarbetar med Black Archives Sweden och Rest and Resist, två organisationer som samlar människor som marginaliseras av olika anledningar, ras, hudfärg, nationalitet, sexualitet. 

  • Visit Lund AB beviljas 250 000 kronor för att producera en utställning på Lunds konsthall i samband med Litteralunds festivalprogram 2025. Litteralund är Sveriges största litteraturfestival för barn och unga med nordisk och internationell räckvidd. Utställningen ska göras tillsammans med bilderboksskapare som medverkat på Litteralund genom åren. Det blir även en rad aktiviteter kopplade till utställningen, både under och efter festivalen. Det handlar exempelvis om tematiska aktiviteter med utgångspunkt från 20 år i backspegeln av att Litteralund har verkat för barn och ungas litteratur, vad har hänt och hur ser framtiden ut? De ska genomföra skolprogram, tävlingar och olika slags evenemang. De bjuder även in medverkande som varit med under tidigare år.

  • AB CDCC Music beviljas 200 000 kronor för ”Knappen - En Interaktiv Rymdmusikal” som är en scenföreställning för barn i åldrarna fyra till tio år. Genom att använda en fysisk uppkopplad “knapp” har publiken möjlighet att bidra till musikalens kompositioner och handling. På så sätt får publiken känna sig som medskapare och det skapas även en förståelse för hur musik kan produceras med enkla medel. Föreställningen tas fram i Malmö under våren 2024 efter en förstudie som genomförts med tidigare stöd från Region Skåne.

  • Alakoski & Söderlund AB beviljas 150 000 kronor för att under 2024 arrangera Backåkra poesi och prosa som är en litterär mötesplats med temat hållbar utveckling. Mötesplatsen håller på att bygga upp ett sammanhang för litterära aktörer i Sydöstra Skåne. Backåkra poesi och prosa genomförs som ett litterärt och musikaliskt program på Dag Hammarskjölds Backåkra. Programmet kommer att innehålla musik, författarsamtal, föreläsningar, poesi, workshops, litterturförmedling samt öppen scen. Temat är ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet. De samverkar med folkhögskolor, kulturskolor och folkbildning och har särskilt fokus på unga människors eget skrivande.

  • Alexander Sundqvist AB beviljas 200 000 kronor för den interaktiva dansföreställningen KNYTA för barn i åldrarna 3 till 6 år på svenska och meänkieli. Det blir en varm, rolig, magisk och något turbulent föreställning, där både publik och dansare reser genom en värld av rep och trådar. Det känns medryckande men också som att knutar kan vara besvärliga - både dem på repet och även dem som känns i magen. Föreställningen vrider och vänder på ordet knyta, detsamma gör dansarna med deras kroppar i invecklade positioner, och publiken uppmuntras till kreativitet och nyfikenhet. Under arbetsperioden kommer projektet att möta många barn då stor del av researcharbetet sker i möte med referensgrupper.

   Projektet genomförs i Skåne, Malmö och Hässleholm samt i Region Norrbotten, i Kiruna, Luleå och Pajala. Föreställningen visas under perioden september till oktober i Skåne och Norrbotten. Dokumentation kommer att visas på utbudsdagar för att nå en stor publik som möjligt.

  • Anna Julija Morgan Kiibus i konstnärsduon Morgus beviljas 80 000 kronor för projektet Drömmar och demoner som är ett samarbete med stråkensemblen Drömmarnas Consort. Syftet med projektet är att genom fria kulturupplevelser göra kyrkorummets kulturarv tillgängligt, utforska konstnärliga samarbeten och genom möte med historien väcka frågor hos publiken som människans historia och mångfald. Morgus och Drömmarnas Consort ska genomföra gemensamma workshops för att utforska hur de olika konstformerna kan samverka i dialog med historiska källor. Genom avbildningar av medeltida kyrkomålningar, vilka samlas i häften och delas ut till publiken, samt konsert i kyrkan då publiken vandrar runt i kyrkorummet och betrakta målningarna, vill man skapa olika upplevelser hos publiken. Dessa kan man sedan om man vill, samtala med varandra om efter eventet.

   Projektet genomförs i sex olika skånska kyrkor och försöker att få en så stor geografisk spridning.

  • ArchFilm Lund beviljas 150 000 kronor för ett projekt som på olika sätt ska lyfta fram Sigurd Lewerentz betydelse för svensk arkitektur. De ska visa en dokumentär om Sigurd Lewerentz och bjuda in konst- och arkitekturelever att utforska Lewerentz och skapa nya verk. Genom utställning, konstverk och ljusinstallationer vill de ge liv åt Lewerentz arkitektoniska processer. En viktig plats för produktionen är St Petri kyrka i Klippan, en av Lewerentz mest omtalade byggnader. Projektet ska resultera i en utställning med filmvisning och ljusinstallationer i kyrkan.

  • ARNA beviljas 250 000 kronor för konsteventet ”Land Art Live – Vombsjön 2024” som handlar om vattnet i klimatförändringens tid som möter publiken under sensommaren 2024. Vid den långgrunda Vombsjön, på stränderna, ute i vattnet eller i dess närhet kommer professionella konstnärer under ett tiodagars residens fritt gestalta utmaningar och visioner i frågor som rör vårt viktiga vatten.

   Arbetet sker live inför publik. Kanske i samskapande med publiken ute i vattnet? Eventet som hålls under Biosfärfestivalen i Storkriket kommer även erbjuda barn och vuxna workshops, walk-n-talk och ”konst och fakta-bussturer".

  • Black Archives Sweden beviljas 300 000 kronor för den sista fasen i deras familjearkivprojekt och heter Don´t forget me. Projektet har tidigare fått stöd från Region Skåne. I denna del av projektet ska konstnärer bjudas in för att utifrån det insamlade materialet tolka samlingen och skapa verk för utställningar. Syftet är att levandegöra arkivet och förmedla det till en bredare publik.

  • Bobbi Lo Produktion AB beviljas 220 000 kronor för projektet Dancing With the Dead som är ett interaktivt verk för ungdomar 10–15 år som skapas för fem dansare. Bobbi Lo Produktion vill ge ungdomar en nyckel till att uppleva scenkonst genom att belysa olika tema samt med interaktiva element, som ämnar leda till känslor, förståelse och insikt. Dancing With the Dead är en del av Bobbi Lo Produktions uppsökande verksamhet som skapas i samarbete med skolor och aktörer i Skåne, Halland, Norrbotten och Danmark. Augusti – Oktober sker produktion i Malmö med premiär, Skissernas museum i Lund och Bastionen i Malmö därefter turné Falkenberg, Köpenhamn, Århus, Odense och Holstebro. De planerar cirka 16 föreställningar och 15 workshop/referensgruppsarbeten.

  • Dance is ancient beviljas 250 000 kronor för projektet La Maison de la Danse som är en oberoende dansplattform i Malmö med föreställningar, gästspel, workshops och övriga aktiviteter.

   Chiron in Aries, recital #5 & 6 är två föreställningar (en solo och en trio) som ingår i cykeln Chiron in Aries av Frédéric Gies. Föreställningarna är två poetiska förmedlingar av individualiseringsprocessen. I solon reser Frédéric Gies tillbaka till rörelsens ursprung. I trion ägnar dansarna sig åt både djärva och ömma danser.

   Projektet gemonförs bland annat i Malmö, Knislinge och Göteborg. Det ska bli publika aktiviteter genom workshops varannan vecka under våren och hösten 2024 samt en helgworkshop två gånger per år samt fördjupande workshops, tematiska workshops.

  • Föreningen Arbetarskrivare beviljas 120 000 kronor för att arrangera en serie om sex kulturkvällar inriktade på arbetarlitteratur. De har tre bokade akter (poeter, författare, musiker) samt öppen scen vid varje tillfälle, tre på våren och tre på hösten under 2024. De vill nå en publik som vanligtvis inte tar del av eller representeras av litteraturevenemang. Genom projektet vill de även öka intresset för och möjligheten för dessa publikgrupper att kunna läsa skönlitteratur som ett led i ett läsfrämjande arbete. Projektet kommer att genomföras på sex orter i Skåne, preliminärt i Kristianstad, Malmö, Osby, Simrishamn, Svedala och Örkelljunga. Teman för kvällarna är klass, kultur, samhälle, demokrati, mångfald.

  • Föreningen Ord på Scen i Malmö beviljas 140 000 kronor för att arrangera Svenska mästerskapen i Poetry Slam 2024 i Malmö under tre dagar i maj 2024. Mästerskapen består av 12 bouts (= deltävlingar), två finaler samt öppen scen och workshops. Ett fyrtiotal poeter från hela Sverige medverkar och årets svenska mästare ska utses. Information om evenemanget ska spridas till hela Skåne och Sverige bland annat i samverkan med ABF och Inkonst.

  • Gustav Englund/Enskild firma beviljas 70 000 kronor för ett tvärkonstnärligt kammarspel med teater och musik om det postkapitalistiska tillståndet. Ett verk för två skådespelare, en musiker och en sångare om det svåra i att föreställa sig en annan värld. Ett relationsdrama på liv och död där möjligheten att överleva är att kapa alla band med gamla tankesystem – men hur gör man det utan att gå under själva? 

   Föreställningen kommer att turnera i Malmö, Göteborg och Stockholm och spelas i konsthallar och på scener för samtida konstmusik.

  • Helsingborgs stads kulturförvaltning beviljas 75 000 kronor för projektet Ung Svensk Form som är en årlig utmärkelse och vandringsutställning som startade 1998 för att främja unik och nyskapande design. Årsringar är en ny utställningsform med fokus på hållbarhet, återanvändning och förändring över tid. Formen består av modulära golvpodier som kan arrangeras på olika sätt, där traditionellt stänkmåleri förädlar trämaterial vi sällan ser i form och utställningssammanhang. Utställningskonceptet kombinerar hållbarhet, kreativitet och unik visuell estetik för att skapa en dynamisk utställning och går i bräschen för hur vi bör hushålla med våra resurser.

   Ung Svensk Form visas på Dunkers kulturhus och Form/Design Center (Southern Sweden Design Days) i Skåne 2024. Samt Stockholm, Skellefteå, Älmhult och Göteborg.

  • Interalter beviljas 80 000 kronor för projektet "Minnenas pendel", en audiovisuell utställning där besökarna är välkomna att interagera med rummen som byggs upp som en resa på flera plan. Alla sinnen aktiveras, taktila element och platser bjuder in till att ta del av och lära känna platsens betydelse men ger också tolkningsmöjligheter för varje person utifrån egna erfarenheter. Tomas Tranströmers poesi utgör grunden för resan genom landskapet, där en ö, ett hus, en bänk, är spartanska element som startar en pendel av minnen - för andra konstnärliga röster men också för besökarnas inre röster och minnen och kanske även för samtal besökare emellan. Filmworkshops kommer att hållas och uppmuntra unga såväl som äldre besökare att göra egna filmer på temat.

  • Jamm Rekk beviljas 50 000 kronor för dans- och musikfestivalen Afro Jamm Rekk 2024, den femte upplagan av festivalen i Malmö 27–30 juni 2024. Det är ett familjevänligt event med aktiviteter för alla. Det blir västafrikanska trum- och dansworkshops, konsert, dansshow, med internationella och nationella inbjudna professionella gästlärare, i traditionella samt urbana stilar. Festivalen förenar människor, skapar gemenskap, främjar människors sätt att uttrycka sig fritt inom dans och musik samt främjar interkulturell kommunikation oavsett etnicitet och kulturell bakgrund. Målet är att skapa en inkluderande dansfestival för alla åldrar med betoning på barn och unga. Festivalen genomförst i samverkan med lokala, regionala, nationella samt internationella aktörer och dansare.

  • Jan Olof Torgny Unestam/Enskild firma beviljas 138 000 kronor till ett projekt som ska skapa en clownföreställning om ensamhet där cirkus och teater på ett kreativt sätt vävs samman med musik, magi och humor. Ämnet ensamhet bär på mycket stigma men genom att använda clownen som verktyg kan vi vända och vrida på ett svårt ämne och förhoppningsvis öppna upp för samtal långt förbi den lilla stunden kring föreställningen.

   Föreställningen kommer främst att vända sig till barn och även en medföljande vuxen publik som får behållning av föreställningens tema och budskap.

  • Jenny Nilsson/Enskild firma beviljas 100 000 kronor för en tvärkonstnärlig scenkonstföreställning med artisterna Jenny Nilsson och Andrea Hilario där de utforskar självständighet kontra samarbete i musik, livelooping, luftakrobatik, dans, och hårhängning. I projektet ska de samarbeta med flera verksamheter i Malmö och Skåne: Karavan, Barnens Scen, Skurups Folkets Hus och Parker samt Musik i Syd.

   Projektet bygger vidare på ett utvecklingsprojekt som tidigare fått stöd av Region Skåne. Projektet planeras för vuxen publik med föreställningar som ges i Malmö, Skåne och Danmark.

  • Krinolin Kammarmusikklubben beviljas 50 000 kronor för att arrangera Klubb Krinolin. Genom konserterna vill de närma sig kammarmusikens ursprung och det blir en intim konsertupplevelse där publik och musiker kommer varandra nära. Krinolin startades 2011 och har sedan dess varit en scen för kammarmusik i Skåne. 2024 planerar de att arrangera åtta konserter och på så sätt fortsätta arbetet med att främja kammarmusikintresset hos unga. Konserterna äger rum på baren Grand Malmö vid Möllevångstorget och utmanar på så sätt förutfattade idéer kring klassiska konserter. Konserterna genomförs mellan februari och december 2024.

  • Litteraturscen Lund beviljas 230 000 kronor för att arrangera efterföljande aktiviteter och evenemang i följd av festivalen Novellfest 2023 som ägde rum på Skissernas museum i Lund. Det är en fysisk och digital nationell novelltävling i samverkan med Hedlandet, Bokmässan, tidskriften Skriva och Lunds litteraturdagar.

   Evenemang och aktiviteter är särskilt inriktade på barn och unga samt personer med funktionsnedsättning. Spridning av aktiviteter görs i samverkan med andra kommuner i Skåne bland annat i samverkan med bibliotek, folkbildning, skolor samt andra litterära scener i Skåne.

  • m:brane beviljas 75 000 kronor för att arrangera en ”XhR Literacy Work-Shop” som äger rum under en dag på Malmö Rådhus tillsammans med organisationen KHORA i Köpenhamn. m:brane är en organisation som funnits i 17 år och som arrangerar ett årligt branschforum med inriktning på audiovisuellt innehåll för barn och unga. Syftet med workshopen är att presentera Virtual Reality- och Augmented Reality (AR och VR) som exempel på immersivt berättade och berättarformer som får publiken delaktig, ger en känsla av att vara på plats och där alla sinnen används för att ta in historien. Deltagare är medverkande på m:brane och unga deltagare från Öresunds området. Inköpare och finansiärer från ett trettiotal länder medverkar. Berättande med VR och AR är intressant för branschen.

  • Malmö Upcycling Service beviljas 50 000 kronor för att utveckla utställningsplattformen ”Matter Displaced” som visar upp exempel på cirkulär design. Designers, konstnärer och företag bjuds in att skapa produkter och koncept till grupputställningen "Matter Displaced 2.0" som visas under Southern Sweden Design Days 2024. Malmö Upcycling Service agerar ”material-mäklare” och förse kreatörerna med spillmaterial från den lokala industrin.

  • MalmöTXT beviljas 150 000 kronor för att arrangera 8 litteraturkvällar i Malmö på noga utvalda samtidaktuella teman under 2024. Projektet vänder sig till en bred publik från Skåne och Öresundsregionen. Författare från hela världen deltar, vid samtliga evenemang varvas läsning och samtal med öppen scen. Exempel på temakvällar är ”Att arkivera framtiden”, att pröva nya sätt att förhålla sig till arkiv, översättning och flerspråkighet, i döda poeters sällskap, En svensk, nordisk och internationell författare bjuds in till varje evenemang (inkluderar digitalt deltagande). Malmötxt är en turnerande verksamhet och evenemangen äger rum i samverkan med exempelvis Malmö stadsarkiv, ABF, Sysav/VASYD, Tomelilla kulturhus med flera och i bred samverkan med andra litterära aktörer i Skåne. Primär scen är på Inkonst i Malmö. Det kommer vara möjligt att både medverka och följa programmet digitalt.

  • Nanar konst och kulturförening beviljas 100 000 kronor för att arrangera Malmö arab konstbiennal 2024, som äger rum för andra gången och som fokuserar på teman som fred, frihet och världskriser. Denna biennal är en plattform för möten, där man kan uppleva kalligrafi och utforska detta ämne ur olika perspektiv. Dessutom kommer flera olika konstformer, såsom musik, poesi, bildkonst och samtal, att belysa och berika evenemanget. Malmö arab konstbiennal välkomnar internationellt erkända arabiska konstnärer, biennalen pågår i Malmö under juni månad 2024.

  • Nya Rörelsen - Koreografer i Skåne beviljas 250 000 kronor för dansföreställningen Kosmos. Det är en dansföreställning kombinerad med en pedagogisk workshop som lär barn om vårt solsystem och universum genom kreativ dans. I en teatermiljö möter barnen en farlig och vacker representation av rymden, stjärnor och galaxer. Projektet vill väcka barns fantasi och hjälpa dem att hitta nya sätt att få kunskap, uppmuntra till förundran över universum som ett sätt att värdesätta livet och att leva, och ge barnen en känsla av hopp inför framtiden.

   Föreställningarna ska visas i Lund, Kristianstad och Helsingborg i samarbete med arenor och scener som Barnens Scen, Dunkers och Barbacka. Målgrupp är barn från årskurs F-6 och barn med funktionsvariationer.

  • Ordinary World AB beviljas 150 000 kronor för en visningsturné för personal i barn- och mödrahälsovården i Skånes kommuner. Projektet är en del i projektet Film i Social Kontext där filmer med tydlig social relevans samverkar med samhällsinstanser som arbetar praktiskt med samma tematik. Med långfilmen Lykke Post Partum som gemensam utgångspunkt är målsättningen att underlätta samtal, öka förståelse och dela verktyg för att ge bättre hjälp vid förlossningsdepression.

   Efter premiärer och visningar på filmfestivaler sker samverkan med regionens kommuner och deras samordnare av barn- och mödravård, mödravårdcentraler och dess olika yrkesgrupper. Psykologer och kuratorer engageras också i samtalen.

  • Poesidagarna i Malmö beviljas 80 000 kronor för att för trettonde gången arrangera Världspoesidagen 2024 den 21 mars i Malmö. Världspoesidagen är initierad av UNESCO. Det ska bli poesiuppläsningar och samtal mellan poeter, översättare och publik. Poeter från olika länder och språk bjuds in. Översättningar från originalspråk till svenska presenteras. För 2024 har de ett nytt samarbete med Danscentrum Syd, för att utforska när musik, ord och kropp samtalar emellan och stimulerar poetiska uttryck. Tema Kroppen som har blivit (har alltid varit!) ett politiskt tema. Projektet genomförs i bred samverkan med bibliotek, förlag och andra kulturaktörer i Malmö, Lund och Helsingborg. De kommer även arrangera Litterära salonger under hela 2024.

  • Råfilm beviljas 200 000 kronor för att arrangera visningstillfällen och kringaktiviteter på flera platser i Skåne kring dokumentärfilmen ”Puss hej då” (2023). Filmen har visat sig effektiv i att väcka konstruktiva samtal och handlingskraft för att förbättra förutsättningarna för jämställt föräldraskap. Med filmen som utgångspunkt och i samarbete med bland annat Story, MÄN för jämställdhet, Folkets hus biografer, regionala kunskapscentrum för kvinnohälsa och barnhälsovård ska Råfilm göra specialvisningar dels för privatpersoner med särskilt fokus på blivande/nyblivna pappor, dels för de vårdinstanser som möter dem. Vid visningar har många utryckt stor igenkänning i filmens karaktär Filip och den vilsenhet han uttrycker kring föräldraskapet.

  • Sara Sjöbäck/enskild firma beviljas 60 000 kronor till en utökning av soloutställningen ”Förlåt” på Sjöbo konsthall med en till. Det kommer bli en offentlig utställningspunkt på Sjöbos torg, bland annat med en gul buss från Skånetrafiken. Den offentliga utställningen ligger i linje med utställningen på konsthallen om uppväxtvillkor och geografiska utmaningar på skånsk landsbygd. Utifrån workshops med elever i Sjöbo kommun kommer en installation med bildekaler som ska spegla ungas identitet, rörelse och hemmahörighet på orten kommer också att ställas ut. Projektet är indelat i tre teman; Identitet, Transport och tillgänglighet och Digital transformation. Det lyfter viktiga frågor kring hur det är att vara ung på landsbygden och samverkar med grundskola och anpassad grundskola.

  • Skånska Operan beviljas 275 000 kronor för Lucia di Lammarmoor - sommaropera på turné i södra Sverige. Operan är en berättelse om vad priset är för girighet och maktlystnad. Premiär sker under sommaren 2024 och därefter ges 23 föreställningar på turné runt om i Södra Sverige på 10 olika platser och kommuner.

  • Sven Hugo Arvid Bergman Palm/Enskild firma beviljas 100 000 kronor för att producera nycirkusföreställningen ROTOR. Föreställningen är ett utforskande av vänskap, momentum och subkultur. ROTOR kommer att bli en färgstark och innovativ föreställning som riktar sig till elever på högstadie och gymnasium. Det är ett tvärdisciplinärt cirkusprojekt med skateboard, cyr wheel, akrobatik och livemusik i fokus. Genom att använda fysisk komik blandat med en nypa absurditet skapas något som kan locka en ny publik till att se scenkonst.

   Den färdiga föreställningen kommer att spelas i så många orter i Skåne som möjligt och därmed nå största möjliga publik i Skåne. Föreställningen har premiär i Januari/Februari 2024 i Malmö.

  • Teater Insite beviljas 300 000 kronor för föreställningen RaveHeart som är ett utforskande av västvärldens törst efter meningsfull tillhörighet, en plats för kollektiv rörelse som via ett narrativ från människans undermedvetna tar oss på en resa från individ till kollektiv. Deltagarna leds dansande genom föreställningen av fyra dramatiskt och visuellt förhöjda arketyper. De bildar sina egna berättelser, blir delar av varandras och formar tillsammans en enhet. Platsen RaveHeart är en totalt omslutande technoritual cirkel fylld med hypnotiserande rytmer, rörelse genererande projektioner och ljus.

  • Teater Jalada beviljas 250 000 kronor till den flerspråkiga föreställningen Majblommans taggar som tar avstamp i erfarenheten av en normalisering av vardagsrasism i dagens samhälle. Föreställningen bygger på metoder kring interaktiv scenkonst och vänder sig till barn från 9 år och uppåt. Den repeteras och spelas i Malmö i Nydalastugan under våren 2024 och turnerar sedan i hela Sverige.

  • Transversal Project AB beviljas 190 000 kronor för projektet SUNPLUGGED. Projektet ska inspirera konstnärer och medborgare att vända sig till solljus för vägledning och slow tech principer för att hjälpa samhället bli mer hållbart, via konstnärliga residens, utställningar, deltagarstyrda aktiviteter och idétävling. I samarbete med Ystads konstmuseum kommer solritualer i Skåne undersökas konstnärligt i ett internationellt utbytesprojekt.

   Projektet genomförs i Ystad, Italien och Portugal. Under hela 2024, och tom februari 2025.

  • Alakoski och Söderlund AB beviljas 120 000 kronor för att arrangera en ny ekopoesifestival tillsammans med Ystad kommun och Dag Hammarskjölds Backåkra. Festivalen ska genom lyrik sätta fokus på aktuella samhällshändelser och klimatfrågor. Projektet fokuserar på lokal samverkan i Sydöstra Skåne och har redan etablerat samarbete med Borrby Bokby. Projektet involverar både ungdomar och vuxna. Festivalprogrammet ska bland annat lyfta fram Dag Hammarskjöld som poet, som det finns nationellt och internationellt intresse för. De kommer också att presentera Jacques Werups lyrik och projektet samverkar med namnkunniga levande poeter och skådespelare (Pernilla August har deltagit i en pilot). De samverkar även med skrivarutbildningarna på Österlens och Skurups folkhögskolor. I programmet kommer det att finnas Öppen scen och workshops för unga skrivare och de vill samverka med eleverna redan från projektstarten och göra dem engagerade och delaktiga i programpunkternas upplägg. De ska även samverka med biblioteken i sydöstra Skåne.

  • Alla tiders teater beviljas 200 000 kronor för produktion av vandringsmusikalen ”Skjortkravallerna”, som kommer gestaltas i Höganäs stadskärna och på Fredriksdals Museer och Trädgårdar i Helsingborg.

   Den nyskrivna musikteaterföreställningen “Skjortkravallerna” är en modern och samtida berättelse som speglar den hundra år gammal historien om den stora textilstrejken 1905, på Stenströms skjortfabrik. Över 1500 sömmerskor gjorde gemensam sak och gick ut i strejk, för bättre arbetsvillkor och högre lön. Ensemblen består av ett 20-tal amatörer och 10-tal professionellt verksamma skådespelare.

  • AMFI Scen ideell förening beviljas 150 000 kronor för produktionen av en ny pjäs ABDULLA av dramatikern Dima Abdullah. Pjäsen blir Sveriges bidrag i det nordiska samarbetet Nordiska samtal, där de övriga dramatikerna är från Norge (Linda Gatu) och Danmark (Maja Lee Langvad). Hösten 2023 ska Amfi presentera ABDULLA en ny pjäs av Dimen Abdulla genom en gestaltad reading med fyra skådespelare. Repetitionerna hålls på Inter Arts Center, IAC, med urpremiär i Malmö. Regin rör sig inom fältet Composed theatre där texten är central och uppsättningen uppstår i textens möte med ljud och videodesign. Amfis reading av Dimen Abdullas text tar även plats i Stockholm och Göteborg samt på Bergens Dramatikkfestival 2024.

  • Centrum för fotografi beviljas 275 000 kronor till projektet Centrum. Centrum för fotografi verkar nationellt för att stärka förutsättningarna för fotografer att verka inom det fotografiska fältet. Under 2023 ska de anordna ett open call för fotografer och i april 2024 ska sedan åtta fotografers arbeten visas samtidigt på fyra olika platser i Skåne.

   Under hösten erbjuder de ett fortbildningsprogram för Centrum för fotografis medlemmar i samarbete med ett antal folkhögskolor i Skåne. Under vårens utställningsperiod hålls publika programpunkter på de olika platserna såsom konstnärssamtal, visning, workshops eller föredrag kopplade till platsen och utställningens tema. Samtalen ska streamas och göras tillgängliga för alla intresserade så att publik har möjlighet att delta digitalt eller på alla fyra utställningsplatserna.

  • Circus by Me beviljas 120 000 kronor för att skapa en föreställning för den yngsta målgruppen 0–5 år. Föreställningen tar sin tematik i det magiska i naturen och delar av föreställningen kommer att vara taktila och interaktiva och barnen kommer att uppleva scenografielement som finns i skogen som till exempel: kottar, löv, blommor etc

   Föreställningen samproduceras i både Sverige och Norge och har både svensk och norsk premiär under hösten 2023. Den svenska premiären sker på Karavan i Malmö som även är samarbetspart när det gäller residens för verkets framtagande. Efter premiären kommer föreställningen att kunna spelas i ett mindre format och planerade samarbetspartners för att spela föreställningen på är bland annat bibliotek och asylmottagningar.

  • Cirkus Hialøs beviljas 100 000 kronor till projektet ”Cirkus Hialøs: En Explosiv Folkcirkus”. I projektet möter skånska folkmusiktrion Hialøsa fyra cirkusartister och två tekniker, för att under tre dagar i Malmö i november 2023 gemensamt skapa en pilotföreställning, där skånsk folkmusik används som konstnärlig grund för att bygga ett sceniskt framträdande med modern cirkus. Föreställningen kommer sedan att visas för publik i rå form, följt av en utvärderingsprocess. Genom arbetet hoppas projektet kunna undersöka hållbara och effektiva arbetsmetoder för att skapa en högkvalitativ, tvärkonstnärlig föreställning.

  • Cirkus Syd beviljas 160 000 kronor för att producera New Horizon Leadership Summit 2023 i Lund. New Horizon Leadership Summit är ett tre dagars event (7–9 december) som innehåller nätverksmöten med internationella, nationella, regionala cirkusaktörer, gästspel, seminarier och workshops. Projektet bygger på erfarenheter från det förra New Horizon Leadership Summit som genomfördes i december 2022. I projektet samarbetar man tillsammans med Lunds kommun, Visit Lund/Vinterlund, Riksteatern Lund och Riksteatern Skåne.

  • CommunityKulturCentrum beviljas 250 000 för den tredje communitybiennalen med tema "Rätten att delta i kulturlivet". Biennalen, som år 2023 har fokus på makt och medbestämmande, förlängs från tidigare två dagar till sammanlagt fem dagar och genomförs i sin helhet på Ungdomens Hus i Malmö.

   Biennalen skapas i samverkan med föreningens medlemsorganisationer och andra kulturutövare i regionen, både professionella och icke-professionella.

  • Eloso Förlag AB beviljas 200 000 kronor för spelfestivalen Lund 1923. Det är en festival som hyllar bräd- och rollspelskulturen i en historisk kontext. Under festivalen sker workshops, föreläsningar, författarbesök och rollspelsaktiviteter. Även museer och arkiv är delaktiga med aktiviteter. För barn och unga som vill uppleva historia via spel har de samarbete med föreningar och spelförbundet Sverok.

   Festivalen äger rum i Lund den 25–27 augusti med AF-borgen som nav. Men scenytor ska finns runt om i Lunds stadsmiljö. Utöver festivalen görs en utbildningsdag riktad mot lärare, bibliotekarier, museipersonal och andra intresserade kring spel och lärande den 25 augusti.

   Målet är att återskapa känslan av Lund för 100 år sedan för att kunna lyfta kulturarv och historia, men också för att använda spel som kultur- och underhållningsform för att göra festivalen intressant för fler. Utöver de evenemang och aktiviteter som erbjuds på de olika platser/scener inom festivalen, har festivalen en öppen policy för alla aktörer i Lund som vill delta och skapa egna arrangemang som kopplar till temat.

  • Folka Kulturförening beviljas 50 000 kronor till ett arrangörssamarbete som ska lyfta flamencon i Skåne. FlamencoFredag, FF, har sedan 2015 i Stockholm arrangerat månatliga flamencoshower med flamencoartister från Norden, Spanien och övriga Europa. Folka Kulturförening vill ge boende i Skåne tillgång till samma högkvalitativa utbud genom att samarbeta med Flamencofredag och Boklundens scen i Torna Hällestad.

   Arrangemangen planeras att genomföras vid tre eller fyra tillfällen hösten 2023, i form av två set där första set vigs åt de internationella akterna och andra set presenterar lokala, professionella flamencoartister.

  • Gagoll Productions AB beviljas 140 000 kronor för projektet ”Den mest fruktande honan” som är ett tvärkonstnärligt verk som bygger på texter av dansaren/koreografen Emma Ribbing. Texternas teman berör förväntningar, besvikelser och alkoholiserade mödrar. Med på scen är även skådespelaren Lotten Roos och duon har även knutit till sig Susanne Osten som yttre öga.

   Verket har premiär på Skillinge Teater i september/oktober och kommer även att spelas på Bastionen i Malmö samt på Three Railway Project i New York. Inom ramen för projektet kommer koreografen Emma Ribbing även att erbjuda workshoppar i samarbete med Malmö Museer för ungdomar i åldern 15–19 år. Workshopparna utgår utifrån verkets tematik, ett led i utforskandet av hur rörelse kan skapa känslor av maktlöshet respektive självkänsla.

  • Heart Archive beviljas 180 000 kronor till projektet ”Kroppen och Havet” som är ett tvärkulturellt projekt som bygger på fördjupat arbete mellan Okinawa i Japan och Skåne. Detta är ett unikt samarbete mellan Heart Archive och forskningsinstitutet Okinawa Institute of Science and Technology och skapar kontaktytor mellan natur/forskning och konstprojekt. Projektet kommer att mynna ut i ett verk som kan beskrivas som både en föreställning/installation. I föreställningen undersöker man relationen till och mellan kroppen och havet. Projektet arbetar med två hav; Östkinesiska havet vid Okinawas västkust samt Östersjön utanför Skåne. Föreställningen innehåller projektioner av filmat material och ljusdesign. I föreställningen skapar man även ett kroppsspråk som inspireras av den meditativa långsamheten och utmejslade precisionen i traditionell Ryukyu dans.

  • Kammarmusikens Vänner beviljas 100 000 kronor för att genomföra den nya festivalen Falsterbo Chamber Music Festival den 2–4 juni 2023. Under de tre festivaldagarna genomförs sju konserter genomföras med tolv artister, däribland cellisten Mischa Maisky, violinisten Alissa Margulis och pianisten Håvard Gimse. Programmet hålls samman av välkände presentatören Sixten Nordström. Plats för festivalen är Skanörs kyrka och Falsterbo Strandbad.

   Genom samarbete med Vellinge Kulturskola skapas erfarenhetsutbyten i form av ”side by side”, master classes och coaching mellan eleverna och de internationella artisterna.

  • Kulturföreningen IVER beviljas 200 000 kronor för Malmö Dance Week 2023. Malmö Dance Week är en av Nordens viktigaste samlingspunkter för den samtida urbana danskonsten. På relativt kort tid har de lyckats etablera sig som en plattform för konstnärlig utveckling inom urban dans både när det gäller utveckling av danskonsten för konstnärer själva men likaså för publiken samt i deras utåtriktade pedagogiska verksamhet för barn och unga. Malmö Dance Week största målgrupp och publik är ungdomar som på sin fritid ägnar sig åt dans och många av programpunkterna i festivalen, både workshoppar och föreställningar riktar sig mot målgruppen. Festivalen samverkar med fyra scener i Malmö; Dansstationen, Inkonst, Skånes Dansteater och Bastionen.

  • Lunds Kammarsolister beviljas 200 000 kronor till projektet ”Indie Chamber Music”. I projektet planeras tre produktioner:

   • Skräckens estetik genomförs i okt 2023 på Skissernas Museum i Lund och Ravinen Kulturhus i Båstad.
   • Nattljus 2.0 som genomförs i feb 2024 i Lunds domkyrka.
   • Den försvunna trädgårdsfesten – En berättelse om Isaac Grünewald och sagodjuren, som genomförs i april 2024 på Skissernas Museum i Lund.

   Lunds Kammarsolister skapar kammarmusikaliska och tvärkonstnärliga mötesplatser där kvalitet och tradition möter nyskapande och innovation.

  • Magnus Lönn enskild firma beviljas 125 000 kronor för att arrangera FANTASTIKSAL som är en turnerande konstutställning för skolorna i Skåne under hösten 2023 och hela 2024. I projektet ställer konstnären Magnus Lönn frågan: vi tränar oss i matematik och gymnastik – men var tränar vi vår mentala rörlighet? Kanske inom det nya ämnet Fantastik?! Ett för eleverna vardaglig rum på skolan omvandlas under en dag till något oväntat och rymmer en utställning med objekt som väcker fantasin. Utställningen kompletteras av workshop, lekar och med lärarna som ”klokförare”. FANTASTIKSAL kommer också att visas för allmänheten som en utställning på ett urval konsthallar i Skåne.

  • Malmö Open Studios beviljas 100 000 kronor för att anordna Malmö Open Studios för femte gången. Under en helg i september öppnar konstnärer verksamma i Malmö upp såväl ateljéhus som enskilda ateljéer och bjuder in till utställningar, samtal och en inblick i konstnärliga processer. Projektet vänder sig både till branschen, det vill säga konstnärer, curators och konstsamlare samt till en bred konstintresserad allmänhet. Publiken kan välja att ta sig runt på egen hand till fots eller cykel eller boka plats på en guidad busstur. Malmö Open Studios är en bas för nätverkande, och bidrar samtidigt till ett ökat intresse för Malmös konstscen. Det beviljade stödet ska möjliggöra arrangemanget, inte årets publikation.

  • Marie Herzog enskild firma beviljas 115 000 kronor till projektet Bildvärld Gränsland som är en illustrationsfestival där bildskapare, studenter och en intresserad allmänhet möts och tar del av föreläsningar, workshops, panelsamtal och aktiviteter. Festivalen ska verka som ett nav för kreatörer inom olika illustrativa branscher. Med fokus på arbetsprocesser och öppenhet tillgängliggörs illustrationsbranschen för yrkesverksamma såväl som för oetablerade och nybörjare. Festivalen hålls på Inkonst i Malmö hösten 2023.

  • Matilda Bjärum enskild firma beviljas 150 000 kronor för att skapa föreställningen NoXsense: Incubation. Det är en fortsättning på det utvecklingsprojekt fick stöd våren 2022. Inför denna fortsättning ska de testa den modell som utvecklades och skapa en platsspecifik föreställning. Föreställningen koreograferas av en ung koreograf och ensemblen kommer att rekryteras från de unga nyexaminerade dansare som ofta söker sig utomlands efter utbildning i Skåne. Föreställningen som kommer att produceras och visas i Simrishamn och i Malmö.

  • Musikfrämjandet i Kullabygden beviljas 85 000 kronor för att arrangera åtta konserter med variationsrika program, innehållandes såväl svenska som internationella artister, nytända stjärnor och väletablerade världsartister, inom konstmusik, jazz och folkmusik. Dessutom planeras det för innehåll för barn och unga. Festivalen äger rum i flertalet konsertlokaler såsom Krapperups slott, Brunnby kyrka och Tivolihuset i Höganäs.

  • Nya Rörelsen- Koreografer i Skåne beviljas 200 000 kronor för att i samarbete med Riksteatern och Skånes Konstförening skapa dansföreställningen/installationen Statute or To-Stand. Nya Rörelsen är ett koreografkollektiv på fem koreografer som arbetar med att skapa en antirasistisk plattform för dans i Skåne. Föreställningens tematik ifrågasätter traditionella idéer kring statyer och dess betydelser. Koreograferna samarbetar i detta projekt med Anna Adenji, som arbetar med anti-rasism och förändringsarbete, och Hanni Kamaly, kurator med fokus på att omskriva vår historia/förflutna.

   Föreställningen ska ha premiär på Skånes Konstförening under hösten 2023. Genom samarbetet med Riksteatern i Hallunda finns även goda möjligheter för projektet att kunna turnera till fler platser nationellt.

  • Produktionsbolaget We have a plan beviljas 250 000 kronor för att genomföra seminarier på gymnasieskolor i samband med visning av dokumentärfilmen Jävla Pappa (2023). Eleverna får tillsammans diskutera filmens teman, alkoholism, föräldraskap, depression och frigörelse. Visningar ska ske på flertalet gymnasieskolor i en rad olika kommuner i Skåne under hösten 2023. Syftet är i första hand att sporra samtal och insikt kring hur det är att växa upp med en missbrukande anhörig och vilka konsekvenser det kan få. En situation som fler ungdomar lever i än vad många tror. I andra hand är projektet ett sätt att nå en målgrupp som är svårnådd, gymnasieungdomar, och att projektet kan hjälpa till att skapa en modell som tillgängliggör film som skolbio för just gymnasiet.

   Målet med projektet är att nå ut till 20 skolor under hösten 2023, och våren 2024, och genomföra minst en visning på varje skola. Projektet genomförs tillsammans med organisationerna Maskrosbarn och Lundapsykologerna.

  • Fotografen Sarah Perfekt beviljas 100 000 kronor till ett projekt som ska dokumentera åtta personer som knyter an till gamla Pappersbruket i Klippan. Fotografierna ska bli en digital utställning som nås genom QR-koder utplacerade i området kring Pappersbruket. Utställningen är en kombination av foto, intervjuer och ljud för att synliggöra ett kultur- och industriarv samtidigt som det speglar personliga och intima berättelserna från en tid och plats. Utställningen visas under juli 2023.

  • Koreografen Sindri Runudde beviljas 200 000 kronor för att producera ”Cosmetic Demons: a choreographic salon” som är ett projekt som har två format som båda utgår ifrån frisörsalongen som metaphor. Föreställningens tematik handlar om skvaller, intimt omhändertagande, kosmetisk extravaganza och demoniska transformationer. Det ena formatet är en scenföreställning för en black box och det andra formatet är en ”pop-up version som fokuserar på att presenteras inom ramen för festivaler och hembesök. I ”pop-up versionen arbetar koreografen med lokala dansare och frisörer. De båda verken behandlar historiska och samhällsbyggande aspekter av skönhetssalongen genom dans. Projektet belyser hur skönhetssalonger har spelat en viktig roll inom queer- och andra minoritetsgrupper.

   Föreställningen är en samproduktion med Dansens Hus i Stockholm och Inkonst i Malmö och kommer att spelas både i Stockholm och i Malmö under våren 2024.

  • SpaceTimeLab beviljas 250 000 kronor för produktion av ”Min europeiska kärlek”. Det är en dokumentär pjäs som beskriver kulturkrocken den ukrainska läkaren/plastikkirurgen Marina, som flytt kriget i Ukraina, upplever när hon flyttar in hos sin västeuropeiske partner och dennes identitetssökande son. Syftet och målet med produktionen är att göra nyskriven ukrainsk dramatik tillgänglig för en svensk publik såväl som för publik med ukrainsk bakgrund samt åskådliggöra konsekvenserna av ett krig i stort och smått utifrån en människas berättelse.

   Föreställningen produceras i nära samarbete med den ukrainska författaren Iryna Serebriakova utifrån hennes nyskrivna pjäs Min europeiska kärlek.

   SpaceTimeLab har sedan tidigare samarbete med Röda Korset. Genom dem bjuds provpublik bland annat från ukrainska communities/grupper och föreningar in till repetitioner. Föreställningen planeras även gå på turné för målgrupp gymnasieelever. I samarbete med Svenska Kyrkan planeras olika readings.

  • Tangofolk Malmö beviljas 70 000 kronor för att arrangera Klubb Baires hösten 2023, en serie om sex konserter med både svenska och internationella artister från Frankrike, Serbien, Spanien och Tyskland samt förhoppningsvis Ukraina genom Kyiv Tango Orchestra. Konserterna genomförs på scener runt om i Malmö, exempelvis Barnens Scen, Rehab Kultur och Limhamns kyrka.

   Klubb Baires vill erbjuda publiken högkvalitativa konserter med stor variation och tangon som röd tråd. Utifrån mångfald, jämlikhet och gränsöverskridande programpunkter tas tangon vidare in i samtiden. Med flera kvinnliga artister och kvinnliga dj:s satsar Klubb Baires på att öka jämställdheten i en historiskt sett mansdominerad genre.

  • Teaterrepubliken beviljas 150 000 kronor för produktion av urpremiären ”Ett efterlängtat farväl till medelklassen”. Föreställningen är ett arbetarklassdrama om den ökande polariseringen i Sverige och hatet som följer i dess spår. Ett efterlängtat farväl till medelklassen vill synliggöra och diskutera det klassförakt som finns i Sverige och som oftast soppas under mattan. I produktionen medverkar tre nyexaminerade skådespelare, med arbetarbakgrund, jobb.

  • The Arts and Confusion Project beviljas 180 000 kronor för scenkonstproduktionen Dröm/Spel som är ett samarbete mellan Kent Olofsson Music och The Art & Confusion Project. The Arts and Confusion Project drivs av koreografen Miguel Cortez. Föreställningen är en nyproduktion som omfattar nykomponerad musik och koreografi som framförs live. Kompositören Kent Olofsson och koreografen Miguel Cortez har tidigare samarbetat i ett flertal föreställningar, senast i föreställningen Frozen in Amber. Dröm/Spel har premiär på Bastionen i december 2023 och spelar därefter även i Göteborg. Ambitionen är även att få ut verket på en nationell turné.

  • The Cowgirl Gallery beviljas 100 000 kronor för att fortsätta skapa och utveckla den dagliga mötesplatsen samt arrangemang av livemusik och konstutställningar under hösten 2023. The Cowgirl Gallery är en kulturscen och kreativ mötesplats för konst, livemusik, utställningar, film, litteratur, workshops, samtal och poesi - i en före detta butikslokal på Möllan i Malmö. Projektet och platsen erbjuder ett varierat kulturprogram för alla åldrar med ett grundläggande fokus på representation och mångfald. Ambitionen är att sänka trösklarna till konstvärlden och verka som en katalysator.

  • Tidskriften Kritiker beviljas 90 000 kronor för att tillsammans med Lunds konsthall arrangera ett tvärnordiskt och tvärdisciplinärt möte där utövare av konst, poesi, översättning, akademisk forskning och allmänt kulturintresserade kan samtala och utbyta idéer. Tidskriften ska bjuda in 14 författare, poeter, forskare, essäister från Sverige, Danmark, Norge, Finland och Färöarna som tillsammans med aktuella konstnärer (utvalda) på Lunds konsthall under två dagar arrangerar scener (även med musikinslag) och samtal med publiken och med varandra om läsning, litteratur och konst med mera. En del av dessa medverkar även i tidskriften Kritiker som kommer att släppa ett nytt nummer under de två dagar som evenemanget äger rum.

   Lunds konsthall arbetar i sin programverksamhet speciellt mot yngre, så särskilt fokus kommer att ställas på publikarbete för att nå unga och unga vuxna med projektet Koncentrationer.

  • Trans Mission Research beviljas 150 000 kronor för produktion av ”The Fores Tempest”. Det är en immersiv flerspråkig teaterföreställning inspirerad av folksagor och Shakespeares pjäs Stormen. En föreställning som med text, dockteater, mask, sång o dans drar med sig publiken ner i en björkskog under Östersjön, för att belysa vikten av gemenskap över gränser och behovet av att människan värnar miljön.

  • Tusen Myror beviljas 150 000 kronor för produktion av musikalthrillern ”Sweeney Todd”. Det är en föreställning som vill utforska vad som händer när samhällets orättvisor slår mot enskilda individer och belysa vilken ödeläggelse en persons reaktion på orättvis behandling, kränkning och frihetsberövning kan åstadkomma.

   I produktionen medverkar ett stort antal professionella musikalartister och musiker samt ett konstnärligt team på 10 personer, alla professionellt yrkesverksamma inom sitt konstnärliga område. Medverkar i ensemblen gör även en elev från musikalprogrammet i Göteborg samt ett antal amatörer som kommer från Lilla Beddinge Teaters teaterskola.

  • Visit Lund AB beviljas 200 000 kronor för Litteralund Festival 2024. Litteralund är Sveriges största festival för barn- och ungdomslitteratur och präglas av hög konstnärlig kvalitet, aktualitet, spets, internationella möten och intermedialitet. Festivalen är ett forum för barn och unga som deltar i programläggning, i själva programmet och får möjlighet att utveckla sitt eget skapande och möta olika skapande yrkeskategorier inom litteraturområdet som illustratörer, författare, översättare, serieskapare med flera. Under 2024 ska Litteralund bjuda in internationella medverkande och gäster. Festivalen når ut till flera olika målgrupper, bland annat till pedagoger, bibliotekarier, skolelever, barn och unga på fritiden, barnlitteraturbranschen i syfte att uppmuntra barn och ungas läsande och kreativitet.

  • Ödåkra Jazz beviljas 150 000 kronor för att genomföra Ödåkra Jazzfestival för tredje gången. Festivalen äger rum 18–19 augusti på Spritan1897 i Ödåkra, i Helsingborg. Festivalen gästas av såväl internationella som svenska artister. Under festivaldagarna kommer även barn´och unga genom Helsingborg Drumcorps och kulturskolan framträda och det planeras för såväl jam session och clinics som konsert på äldreboende i anslutning till festivalen.

  • Bobbi Lo Produktion AB beviljas 200 000 kronor för dansföreställningen Sekten. Föreställningen är den tredje delen i en interaktiv trilogi för en ung publik om olika former av makt och auktoritet i samhället.

   Sekten beskrivs som konstnärlig studie i hur makt och auktoritet kan påverka en grupp människor med en mix av kärlek, manipulation, eufori och etiska regler. Målgruppen för föreställningen är unga från 13 år. Tonåringar utsätts för socialt tryck från skola och vänner och samhälle. Sekten vill visa hur lätt det är att hamna i sekteristiska beteenden, även i sammanhang som till exempel en förening eller ett destruktivt förhållande. Verket innehåller delar av interaktion. Att delta i verket medvetandegör maktstrukturer i ungdomars vardag som sedan diskuteras i ett efterföljande samtal. En stor del av den konstnärliga processen handlar om att arbeta med referensgrupper.

   Föreställningen arbetas fram under en produktionsperiod mellan mars och augusti 2023 och har sedan förpremiär på Young Dance Market den 31 augusti. Sedan planeras den spelas på Skånes Dansteater och/eller Bastionen 1-3 september samt i Danmark/Grönland den 4-17 september.

  • Bombina Bombast beviljas 380 000 kronor för produktion av Eko Village, ett platsspecifikt digitalt och immersivt verk om miljöaktivism. Föreställningen utspelar sig i en trailerpark från framtiden. Intill Arriesjön, i ett naturreservat, som ligger i utkanten av Malmö har ett isolerat community skapats av idealister som bosatt sig i husvagnar. Publiken kan besöka ekobyn fysiskt, det vill säga på plats, eller virtuellt via livestream eftersom varje husvagn är ansluten till internet. Eko Village är ett tudelat verk som består av ett live immersivt verk och ett live digital first där allt pågår samtidigt. En av projektets målsättningar är att skapa högkvalitativ och experimentell scenkonst för besökare som vanligtvis inte ser scenkonst som något för dem, utan hellre streamar serier.

  • Organisationen Dance is Ancient beviljas 150 000 kronor för två projekt, La Maison de la Danse och Jumelles. Dance is Ancient drivs av koreografen Frederic Gies, en internationellt verksam dansare och koreograf baserad i Malmö.

   La Maison de la Danse är ett pilotprojekt som siktar på att bli en mobil plattform i Malmö. Målsättningen är att öppna en egen studio och scen i slutet av 2025. Genom etablerandet av en studio och scen förstärks publikarbetet och får möjlighet att ytterligare förankra sig lokalt och regionalt, samtidigt som det präglas av internationella influenser. Pilotprojektet kommer att under 2023 husera i form av en kringresande mobil plattform. I praktiken betyder detta att man tillfälligt kommer att husera i olika lokaler som varierar i storlek och omfattning. Under året kommer man att organisera och genomföra och genomföra publika aktiviteter på dessa platser. Totalt planerar man att genomföra 71 föreställningar, 10 workshops. 2 öppet hus, 2 work in progress visningar eller liknande format samt 2 filmvisningar.

   Jumelles är ett nytt verk av Gies tillsammans med den Wienbaserade koreografen Anne Juren. Verket har residens på platser som Skogen i Göteborg, MARC i Knislinge samt Inkonst i Malmö. Verket spelas på Inkonst i Malmö, Skogen i Göteborg samt Weld i Stockholm. Föreställningen kommer även spelas internationellt bland annat i Wien.

  • Folkets konsthall ideell förening beviljas 200 000 kronor för projektet Skåne, en dröm. Syftet är att skapa en blick på Skåne som en mångkulturell region med en mångfald av röster och berättelser med avstamp i Mats Källblads serieroman 100 år i samma klass. Projektet ska ta fram en vandringsutställning med tio serieskapare bosatta i Skåne samt utställningskatalog. De ska även sprida vandringsutställningen till tio kommuner utanför de större städerna i Skåne. Kommuner som i första hand saknar konsthall eller större kulturella mötesplatser. I samband med utställningen ska de arrangera seminarier, workshops och andra publika arrangemang. De har redan en dialog med ett antal kommuner som ställer sig positiva till projektet och att medfinansiera.

   Projektet bygger på en förstudie som de fick stöd till från Region Skåne och Statens kulturråd under våren 2022.

  • InterAkt beviljas 300 000 kronor för att producera scenkonstverket Hopp, ett interaktivt och experimentellt community-scenkonstverk om, av och med barn och unga på flykt. Verket skapas i bred samverkan med regionala museer, offentliga institutioner och civilsamhällesaktörer i Skåne. I projektet prövar InterAkt nya tvärkulturella och tvärsektoriella arbetsmetoder och sätt att inkludera målgruppen barn och unga i migration. Hopp skapas i bred samverkan och framförs inom ramen för utställningen Röster från barn på flykt, som produceras av Malmö Museer, Kulturen i Lund, Regionmuseet Skåne och Lund universitet.

   Syftet med utställningen är att utveckla nya samarbetsformer mellan museerna i Skåne kring ett större arkivmaterial som innehåller berättelser baserat på intervjuer med flyktingar som kom till Sverige 2015 samt att möta och engagera publiken i det offentliga rummet. Scenkonstverket utgår i huvudsak från samtida berättelser om barn på flykt från krigsdrabbade Ukraina men innehåller även berättelser ur museernas arkivmaterial, i ett jämförande perspektiv, om barn på flykt 2015.

   Hopp kommer att spelas på några av de fysiska platserna där mottagande av flyktingar ägde rum 2015. Hopp har premiär på Röster från barn på flykt-utställningens invigning och verket framförs på Centralstationerna i Malmö, Lund och Kristianstad under utställningsperioden, sista veckan i maj 2023.

  • Konstnärscentrum Väst beviljas 200 000 kronor för utställningen (X)Sites Skåne. [X]sites är en konstbiennal med platsspecifik konst längs cykellederna Kattegattleden i Skåne/Halland och Sjuhäradsrundan i Västra Götaland, som pågått under sommar- och höstmånaderna 2017–2021. 2023 utökas [X]sites och erbjuder en större del av Skåne chansen att möta konstverk i samklang med landskapet längs Kattegattleden och Sydkustleden. Gemensam vernissage äger rum den 16 juni och sen finns konstverken på plats fram till november månad. Målsättningen är att öka möjligheten för alla utanför de stora städerna att uppleva samtida konst av hög kvalitet.

  • Lilla By Ideell Förening beviljas 60 000 kronor för Lilla By Festivalen i Rinkaby i nordöstra Skåne. Festivalen genomförs för tredje gången sommaren 2023. Festivalen är en branschplattform för musiker och artister från regionen som vill utveckla sin karriär genom råd och vägledning av erfarna personer både inom den nationella och internationella musikbranschen. Samtidigt är festivalen en lokal och regional familjeangelägenhet där alla är välkomna. Förutom musikaliska framträdanden finns här ett matutbud, familjenöjen och marknad.

  • MALMÖTXT Ideell förening beviljas 170 000 kronor för att arrangera MALMÖTXT 2023. Malmötxt inleder ett samarbete med Textivalen som är en litterär förening i Västra Götaland. Samarbetet ska leda till sex evenemang där de bjuder in 12 författare från Skåne och 12 författare från Västra Götaland under 2023. Det ska bli tre evenemang i respektive region och i Skåne planerar de att samverka med Dunkers i Helsingborg, Tomelilla kulturhus med flera etablerade lokala verksamheter i Skånes kommuner, Lund och Malmö är redan med. Författare som är verksamma i Skåne uppträder i Västra Götaland och vice versa. Dessa litterära kulturevenemang består av utforskande interaktivitet mellan text och scen, fjärrmedverkan samt att arrangörerna bjuder in etablerade författarskap jämte oetablerade nya författare som ingår i en öppen scen. Malmötxt har ett brett nätverk inom litteraturområdet i Norden, men även internationellt.

  • Marie Herzog beviljas 61 000 kronor för en föreläsnings- och workshopserie i tre delar på temat Berättande bortom orden. Serien hålls kvällstid på Inkonst i Malmö under februari till april 2023. Projektet vill stärka kunskapen och synliggöra olika berättartekniker, dramaturgier och normer inom västerländskt bildberättande. Detta sker bland annat genom introduktion av bildens roll i narrativet, Silent books, bild som poesi och praktiskt konstnärligt utforskande. Projektet har en bred målgrupp som innefattar illustratörer, grafiska formgivare, serietecknare, konstnärer, författare och konst/designstudenter, men även bibliotekarier, lärare, litteraturvetare, studenter inom dessa områden, samt en intresserad allmänhet.

  • MWMusica beviljas 150 000 kronor för att skapa en konsertproduktion som tar sin utgångspunkt i filmmusik genom historien, Cinematic Images Concert. Musik av filmtonsättare som Philip Glass, Joe Hisaishi, Leonard Bernstein med flera bearbetas för sättningen konsertaccordeon och stråkensemble, för att därefter framföras av Minna Weurlander & Deseo Strings i Malmö hösten 2023 och på turné i Skåne och övriga Sverige under 2024. Produktionen tar fasta på både kända och mindre kända musikverk från filmhistorien och presenterar olika stilar från olika decennier i en ny musikalisk tappning.

  • Originative i Limhamn AB beviljas 150 000 kronor för att producera utställningen ReDefine av Formgivarpodden. Formgivarpodden startade hösten 2020 och är Sveriges enda podcast om livet som designer. ReDefine Formgivarpodden samlar alla trettio formgivare som medverkat i podden i en gemensam utställning. Utställningen, som ska visas under Southern Sweden Design Days i maj 2023 på Lokstallarna i Malmö, är en utveckling av podden, som i form och text utforskar ideologier för en eftersträvansvärd framtid. Tillsammans skapar verken och idéerna ett gemensamt manifest som ser bortom det vi redan har för att i stället fokusera på det som borde finnas.

  • Pink Ivy Management beviljas 260 000 kronor till projektet Scania Sounds. Syftet med projektet är att etablera en ny showcasefestival i Skåne hösten 2023. Målet är att projektet ska attrahera talang och nyckelpersoner inom musikproduktion, management och livemusiksektorn för att göra Skåne till ett alternativ för skivbolag och bokningsagenter att verka från – och samtidigt bli en plats för den skånska musikbranschen att stanna kvar och utvecklas på. Under två dagar anordnas konserter med skånska up and coming artister i Malmö, öppna såväl för särskilt inbjuden bransch som för allmänheten. Även samtal om musikbranschen och aktiviteter för unga musiker kommer att ingå i festivalen.

  • Skånska Operan beviljas 250 000 kronor för att sätta upp Tosca för turné i södra Sverige sommaren 2023. Musiken är lika dramatiskt brutal som skimrande vacker och i Skånska Operans version av Tosca skapas ett visuellt koncept som löser upp operan från en särskild tid eller plats, i en scenografi som snarare lyfter fram en stämning och där publiken får fylla i resten. Skånska Operans konstnärliga idé är att spela kammaropera på svenska i intima lokaler, i en arenaform där publiken sitter på tre sidor runt scenen. I denna uppsättning medverkar nio sångare och fem musiker och föreställningen kommer att ges i åtta kommuner runtom i Skåne samt i Kalmar och Köpenhamn.

  • Spinning Compass Performance beviljas 200 000 kronor för att producera föreställningen The Story of her life. Det är en cirkusföreställning ombord på cirkusskeppet Johanne som går på turné längs den skånska kusten med föreställningar på orter som Helsingborg, Landskrona, och Båstad och sedan vidare upp längs västkusten. Det är en produktion för fem cirkusartister och innehåller livemusik, akrobatik, jongleringsnummer och luftakrobatik i masterna. Publiken ser föreställningen från hamnen. Föreställningen markerar även att Skeppet Johanne fyller 80 år. I detta projekt vill man sammanföra en grupp artister i en kollektiv process där föreställningens tematik kommer att arbetas fram under resans gång i ett samarbete mellan artisterna och en anlitad regissör.

   Produktionsperioden är uppbyggd under två tillfällen. Dels ett residens på Karavan i Malmö (inomhus) och den andra perioden på skeppet. Man kommer att involvera publiken i den kreativa processen utomhus genom öppna visningar och öppna genrep. Arrangörer får även möjlighet att ha studiebesök för olika målgrupper på skeppet, till exempel från fritids eller skola. Gruppen samverkar med Karavan och Dunkers Kulturhus kring spelningarna.

  • Teater Insite beviljas 200 000 koronor för att skapa den interaktiva och platsspecifika föreställningen Saturnus Svanesång. Det är en nattlig berättelse och resa i tid och rum, där livets och dödens mysterier tar form. Med fokus på det sinnliga som en fördjupning av perceptionen och genom optiska illusioner och sinnliga upplevelser dras besökaren in i ett nytt universum och en drömlik och omslutande berättelse som är en resa i tanken såväl som i sinnet.

   Genom projektet vill Teater Insite undersöka hur de med digital teknik kan skapa förhöjda upplevelser. Publiken bjuds in att genom olika interaktiva moment vara delaktiga i hur produktionen slutgiltigt utformas. Varje föreställning kommer med anledning av detta se olika ut.

   Produktionen bygger på en förstudie som tidigare fått stöd från Region Skåne. Genom stödet kunde Teater Insite undersöka hur de kan använda olika objekt och format i ljud- och ljusframställning för att sceniskt gestalta en tidsresa inom och utom människan som visar på att människan kan existera i parallella universum. De har intervjuat många människor om deras tankar kring döden, ritualer, spiritualism och mystik samt nära döden upplevelser vilket kommer ligga tillgrund för kommande produktion. I förstudien undersöktes möjligheten att genom optiska illusioner och sinnliga komponenter som hörsel, lukt, smak och syn komplettera och förhöja scenkonstupplevelsen.

  • Teater Jalada beviljas 200 000 kronor för produktion av The Queen of Curves, en flernationell samproduktion med nyskriven dramatik och nykomponerad musik, en berättelse som bygger på arkitekten Zaha Hadids livshistoria och arkitektoniska filosofi om design och klimat. Föreställningen, som produceras i samarbete med Film och Teater Institutionen i Bagdad i Irak, är flerspråkig och kommer i huvudsak att spelas på svenska, arabiska och engelska för barn från tio år. Texten ska bland annat skrivas av den prisbelönta irakisk-finska författaren och poeten Hassan Blasim och kommer att gestaltas av fyra skådespelare varav tre från Film och Teater Institutionen i Bagdad. Genom 2D animationer, interaktiva projektioner och mapping-teknologier, som interagerar med skådespelarnas fysiska närvaro på scenen, får barnen följa med i Zahas fantasi och imaginära resor. Kostymerna med influenser från gamla irakiska civilisationer kommer att framställas i samarbete med modehuset Iraqi House och blandas med Zaha Hadids stil och formspråk.

   Föreställningen har premiär våren 2023 och spelas först i Bagdad varefter den kommer spelas på turné i Skåne. JaLaDa har i många år arbetet med flerspråkighet i sina föreställningar.

  • Thales Film & Teater beviljas 96 000 kronor för att skapa en gatuteaterföreställning vid namn Historiedetektiverna. Föreställningen skapas i samband med att Simrishamn under år 2023 firar 900 år och tillsammans med Österlens Museum, Simrishamns kommun och i samarbete med regissör Mariana Araoz. Detektiverna kan tillsammans med publiken upptäcka intressanta händelser, personer och gåtor under vandringen genom Simrishamn. Publiken får delta i dramatiseringen och på olika sätt engageras i tidsresan genom Simrishamns 900 år. Föreställningen kommer att spelas från april till augusti 2023 och därefter fortleva inom ramen för det ordinarie pedagogiska arbetet på Österlens museum och i Simrishamns kommun.

  • Waileth & Bardon beviljas 150 000 kronor till produktionen av Trolleri går vilse, en barnföreställning, bilderbok och app. Trolleri går vilse är en dans och musikföreställning och en bilderbok med tillhörande app. Ett litet troll som går vilse i skogen, som är full av ljud och djur. Målgruppen är fyra till sju år. Föreställningen fortsätter det påbörjade arbetet de tidigare haft med Stina Wirséns bok Vem är arg! som de har spelat på bibliotek och förskolor. I denna ansökan fortsätter de utvecklingen kring hur litteratur och dans kan kombineras i mötet med en barnpublik. En vidareutveckling av konceptet är även utvecklandet av en app där användaren klickar på bilderna från boken för att få höra musiken som hör ihop med bilden. Waileth & Bardon har även utvecklat en metod som de kallar dansläsning som det utvecklat efter förfrågan av Malmö Stads förskoleförvaltning.

   Föreställningen arbetas fram under början av 2023 med förväntad premiär i september 2023.

  • Aamås Kjellsson AB beviljas 200 000 kronor till ett projekt som vill utveckla den nutida synen på skånsk traditionsmusik. Utgångspunkten är folkmusikgruppen Hialøsas konsert Scanian very old pop. Projektet består av repetitioner, konserter i Skåne och därefter turné i övriga Sverige och Europa, dokumentation och analys av estetik, samt ett arbete med att förstå de politiska dimensionerna i traditionsmusiken. Musiken drivs av fotstamp, intensiva fioler och en rytmisk bas och bygger på traditionellt musikmaterial, fragment, sånger och nya kompositioner. Projektet genomförs våren och hösten 2022 i samarbete med dramaturger, Österlens museum och intressenter inom skånsk traditionsmusik.

  • Absurdum Contemporary Art beviljas 80 000 kronor till projektet The Eons eller In the Underworld. Det är ett tvärkonstnärligt scenkonstprojekt som utgår ifrån ett musikaliskt verk skapat av ljudkonstnären Lotta Fahlén. Musiken är av technokaraktär blandat med abstrakta ljudlandskap. I arbetet med musiken har Lotta Fahlén tagit inspiration av de fyra geologiska eonerna; hadeikum, arkeikum, proterozoikum och fanerozoikum samt de fyra faserna i en människas liv enligt Hilma af Klint; barnaåldern, ynglingaåldern, mannaåldern och ålderdomen och sammanflätat dessa.

   Musiken är central i verket (och redan producerad) men ambitionen är att koreografin, scenografin samt kostymen i scenkonstupplevelsen är likvärdiga. Konstnärerna vill utmana traditionella sätt att arbeta med en föreställningsprocess genom att till exempel börja arbeta tillsammans från början för att undvika hierarkier. I arbetet med den här föreställningen kommer Absurdum samarbeta med koreografen Maria Naidu, konstnären/skulptören Mary Toreld, kostymören Vera Ceginskas samt ljusdesignern Imre Zsibrik. Oliver Lindman kommer att författa text till föreställningen.

   Föreställningen kommer att spelas utomhus i samarbete med Sommarscen Malmö under fyra tillfällen. Därefter kommer föreställningen spelas på Bastionen i Malmö. Vidare är ambitionen att verket ska tas ut på turné.

  • Albin Hillervik, enskild firma, beviljas 120 000 kronor till projektet Spår av begär – trädgårdar. Projektet är ett samarbete mellan frilansande curatorn Albin Hillervik, Ystads konstmuseum samt dans- och koreografiplattformen MARC i Knislinge. Projektet består av två produktioner: färdigställandet av ett nytt videoverk av konstnären Conny Karlsson Lundgren med titeln Olas Trädgård (skymning) samt ett performanceverk av den kanadensiske konstnären Benny Nemer med titeln Turnings. Båda verken har premiär den 18–19 juni på Ystads konstmuseum och markerar starten på sommarsäsongen då de införlivas i den pågående utställningen Spår av begärs andra kapitel. Trädgårdar, samlingar och konsthistoria är gemensamma begrepp för de båda konstnärskapen. I Turnings koreograferar Nemer levande skulpturer där dansare, musik och växter smälter samman och bildar nya former i en intim relation mellan växt och människa.

  • Alla tiders teater beviljas 70 000 kronor för produktion av en platsspecifik vandringsteater som består av tankeväckande glimtar ur stadens vardag som kan upplevas som en happening, flashmob eller överraskningsteater. På fem olika centralt belägna platser i Helsingborg spelas det upp fem olika scener med samtida teman. Det är korta utdrag ur helsingborgarnas liv som väcks, för att sedan släckas lika snabbt igen. På vandringen mellan spelplatserna blir det musikaliska och koreografiska överraskningar.

   Alla tiders teater tar sig med denna föreställning ut från sin vanliga spelplats i parken på Krapperup för att ingå i ett nytt koncept, H22, och en ny miljö.

  • Alltet beviljas 175 000 kronor för produktion och genomförande av en scenkonstfestival bestående av två fristående verk Dödfödd och Det ligger i luften som ska arrangeras i Höör och Malmö. Verken bygger på nyskrivna texter med temat digitalisering av samhället och dess betydelse för storstaden respektive landsbygden.

   Föreställningen Dödfödd är ett verk som innehåller en interaktiv filmvisning som arrangeras på en biograf i Malmö. Tre kvinnliga karaktärer som sitter i salongen kommunicerar med filmen och kommer utifrån sina olika åldrar analysera ett videoklipp som handlar om en person som gör ett katastrofalt sångframträdande i TV programmet Sri Lanka’s got talent, ett program som kan liknas vid tävlingen Idol.

   Der andra verket Det ligger i luften är ett dramatiskt tonsatt bildkollage av Stina Sturesson bosatt i Höör, där publiken får ta del av olika fiktiva Höör-bors tankar publicerade i Facebookgruppen Hänt i byn.

   Med sina föreställningar vill Alltet skapa reflektion över det digitaliserade samhället vi lever i med psykisk ohälsa, desinformation och exkludering samt den samtida och komplexa frågan om digitaliseringens för- och nackdelar.

  • Amfi beviljas 200 000 kronor för att skapa ett tvärkonstnärligt scenkonstverk. Syftet är att dramatisera och gestalta dikter som behandlar postkolonialism och vithet i samklang med postkoloniala teorier och texter. Projektets fokus ligger i det litterära, en dialog mellan äldre och samtida författares texter som kommer gestaltas bland annat i samarbete med dansare och koreograf, kompositör, ljusdesigner och grafisk designer.  Verket består av en bearbetning av flera olika texter, där den främsta inspirationen är Athena Farrokhzads Brev till Europa som är en parafras på Ginsbergs dikt America. Genom verket vill Amfi skapa reflektion och medvetenhet för hur Europas historia har påverkat och fortsätter påverka vår bild av “etnicitet” samt synliggöra en samhällsutbredd rasism.

   Uppsättningen utgår från Saga Gärdes praktik av ljudbaserade verk av nya texter där ljud, musik, video, och rörelse utgör självständiga lager i en rumslig komposition. 

  • Anna Ellen Maria Lönn Franko och föreningen WIFT beviljas 50 000 kronor för att arrangera en återkommande festival för konstfilm och experimentell film på biograf. Tanken är att festivalen ska ha olika teman och årets tema är Rummets betydelse i film och rörlig bild. Ett urval konst- och experimentfilmer gjorda av konstnärer och regissörer från Södra Sverige ska visas på biograf och konstnärer och filmare bjuds in till samtal och paneldiskussioner. Ett samarbete ska inledas med elever från Konsthögskolan som har film/video som konstnärligt uttryck och dessa ska erbjudas möjlighet att delta och visa sina verk. Målet är att ge konstfilmen och den experimentella filmen utrymme och en återkommande plats där filmvisningar ramas in av samtal kring filmkonst och filmisk gestaltning.

  • ArchFilmLund, Lund International Architecture Filmfestival, beviljas 120 000 kronor till sin årliga filmfestival. Festivalen grundades och arrangerades första gången 2009 och undersöker det gemensamma offentliga rummet med film, konstinstallationer och diskussioner. Festivalen äger rum i oktober och andra event arrangeras under året. Festivalen är knuten till Lund men med det här stödet vill man stärka festivalen så att den kan växa som festival både regionalt och internationellt genom nya visningsformer och ökad tillgänglighet online. Genom att knyta an till nya visningsplatser utanför Lunds tätort och andra orter som inledningsvis Hörby ska festivalen nå nya målgrupper och nya mötesplatser. I projektet ska de närma sig sin, genom pandemin, nyvunna internationella publik genom en utvecklad närvaro online via en TV-studio.

  • ARNA beviljas 240 000 kronor till projektet Växande historia som synliggör betydelsen av det gröna kulturarvet i en hållbar utveckling. Detta sker genom att kulturföreningen ARNA engagerar professionella konstnärer att fritt gestalta och bjuda in till konsthändelser på oväntade och intima platser ute i det tänkta biosfärsområdet Vombsjösänkan. Projektet ingår som en viktig del i utvecklingen av biosfärområdet och möter boende och besökare i Vombsjösänkan, under Biosfärsfestivalen i september 2022.

  • Barnens scen beviljas 210 000 kronor för produktion av den internationella dockteaterfestivalen Malmö Puppet Days som äger rum under nio dagar på novemberlovet 2022 i Folkets Park i Malmö. Festivalen innehåller en mix av föreställningar, workshops, utställningar och performances. Målgruppen är både barnfamiljer och branschens utövare. Medverkar gör både nationella och internationella dockteateraktörer som arbetar med marionetteater, skuggteater, trädocksteater och pappersdockor.

   Under Malmö Puppet Days får publiken möjlighet att delta i workshops tillsammans med artisterna i samband med föreställningarna, samt skapa små minidockteaterfilmer som bland annat läggs ut på Youtube. Även workshops med inriktning på text och bild anordnas för barnen.

  • Candy Club beviljas 200 000 kronor till föreställningen Vinterzirkus. Bakom Candy Club står Albin Ganovic. Föreställningen hämtar mycket av sin inspiration från traditionell cirkus genom att bland annat spela föreställningen i ett stort cirkustält. I Vinterzirkus har Albin Ganovic etablerat ett samarbete med en finsk nycirkusgrupp men vill även anlita lokala och regionala cirkusartister. Produktionsarbetet påbörjas under våren 2022 för att sedan leda fram till en färdig föreställning som ska presenteras för publik i Malmö och Helsingborg under november och december 2022. Det kommer att bli både offentliga föreställningar och skolföreställningar.

  • Cederqvist Harborg Produktion AB beviljas 79 000 kronor till projektet Sagoljud. Projektet handlar om att ta fram ett musikupplevelserum där barn (3–8 år) kan utforska musik, berättande och rörelse med hjälp av unika musikinstrument, scenografi, ljudeffekter och böcker. Det flyttbara musiklekrummet sätter barnens eget musicerande och berättande i centrum och kommer att placeras på två förskolor i Malmö, Trelleborgs museum och i lekterapin i Lund under olika veckor från och med våren 2022 fram till sommaren 2023. Musikgruppen SKROT bygger det flyttbara musiklekrummet, tar fram ett handlednings­material och kommer även att spela tillsammans med barnen vid några tillfällen under projekttiden.

  • Celsius Projects beviljas 80 000 kronor till ett performanceprojekt. De senaste åren har tvingat oss alla att ifrågasätta våra gränser och skapa nya metoder för att vara tillsammans, nya ritualer för att leva våra liv via digitala och fysiska ombud. Livet, är nu föremål för en serie regler som fungerar som begränsningar i vår vardag. Med performanceserien Proximity by Proxy planerar Celsius Projects i Malmö avkoda dessa nya spelregler samt presentera en ny uppsättning begränsningar genom att bjuda in sex konstnärer verksamma i Danmark och Sverige för att jobba med performance samtidigt som det följer rådande begränsningar. Konstnärernas produktioner kommer att avlösa varandra, och det första performanceverket presenteras i juni och serien rullar sedan på fram till december.

  • Circus I love you beviljas 150 000 kronor till föreställningen Beauties. Circus I love är ett samtida cirkuskompani som verkar både nationellt och internationellt. Kompaniet har nyligen flyttat sin verksamhet till Klippan. Föreställningen Beauties är en samtida cirkusföreställning för fem nationella och internationella cirkusartister. Föreställningen turnerar i ett litet cirkustält i fyra veckor till fyra kommuner i Skåne; Hässleholm, Eslöv, Landskrona och Klippan. En del av dessa föreställningar är skolföreställningar och en del offentliga familjeföreställningar. Föreställningen skapas kollektivt med de cirkusartister som medverkar, under guidning och ledning av de konstnärliga ledarna. Föreställningen ska omfatta kärlek, samarbete och risk, förmedlat och tillgänglig för barn såväl som gammal.

  • Cirkulationscentralen beviljas 90 000 kronor för projektet Nordic Nights som ska skapa en ny plattform och scen för möten mellan folk, roots jazz och improvisationsmusik på Rehab Kultur i Malmö. Sex konsertkvällar planeras under våren och hösten 2022, med artister från den nordiska grannländerna samt regionala akter, med medlemmar i Musikcentrum Syd. Utöver målet att skapa en plattform för såväl branschfolk, musiker och publik är förhoppningen att skapa ett nätverk och möjliga turnésamarbeten med andra arrangörer runtom i Norden, med liknande vision och genreuttryck. 

  • Convenium Österlen beviljas 75 000 kronor för att arrangera Existensfestival 2022. Syftet är att samla människor till samtal och reflektion kring existentiella frågor i vår samtid. Vad innebär det att vara människa? Vad innebär val, ansvar och frihet? Hur förhåller vi oss till lidande och död? Hur söker vi mening? Festivalen äger rum i Kiviks kapell i slutet av augusti 2022 och temat är ”Övergångar”.

  • Dance is Ancient beviljas 210 000 kronor för två projekt: Barricades and Legacies som är en dansföreställning för en ensemble bestående av åtta dansare samt Unclouded Dances, en serie one-to-one föreställningar som ges tillsammans med workshopen Technosomatics.

   I föreställningen Barricades and Legacies är queer samhörighet ett centralt tema och rörelsespråket grundar sig i såväl den samtida dansen och somatiska praktiker som i baletten och erfarenheter från technoklubbar och rave.

   Föreställningen repeteras på MARC i Knislinge och spelas i Malmö på Inkonst den 30 september och den 1 oktober 2022. Verket turnerar sedan till Weld i Stockholm och spelas där 21–23 oktober. Unclouded Dances är en performance och ritual for en åskådare i taget. Verket kommer att spelas på Frank Gallery i Malmö under tio dagar i Malmö samt i Knislinge på MARC. I samband med Unclouded Dances ges även workshopen Technosomatics.

  • Donna Donna beviljas 135 000 kronor för ett interaktiv surrealistiskt kammarspel där fyra fiktiva politiska kandidater tävlar om publikens röster.  Med föreställningen vill Donna Donna belysa dynamiken mellan politiker som beter sig som influencers och väljare som beter sig som följare. Donna Donna vill synliggöra politikers uppförande på sociala medier, deras interaktion med väljarna och hur de förmedlar sin politik via dessa plattformar. Genom föreställningen vill Donna Donna ge publiken en möjlighet att fundera över vad dessa beteenden kan innebär för den representativa demokratin.

   Publiken, i huvudsak ungdomar, får möta fyra kandidater som alla kämpar för att vinna deras röst. Publiken ska vid tre tillfällen under kvällen anonymt rösta via sin smartphone på den kandidat de vill se gå vidare. Den karaktären som får minst antal röster åker ut. Detta upprepas tills endast en står kvar och på så sätt är varje föreställning också en slags tävling, inspirerat av tv-spel, där berättelsens utformning och upplevelsen av spelet är beroende av valen spelaren gör. Förhoppningen är att de unga lättare kan förstå att makten faktiskt finns på individnivå.

   Totalt finns det 15 scener nedskriva, fyra av dessa spelas utifrån hur publiken röstar. Ett lekfullt sätt att genom interaktivitet och improvisation låta en pjäs ta form.

  • F Ekdahl Musikproduktion KB beviljas 35 000 kronor för att arrangera Musikdagar i Arild. Det är en kammarmusikfestival i nordvästra Skåne med fokus på klassisk musik men även med inslag av jazz, visa och musikal. Årets festival arrangeras under tre dagar i juni-juli och kommer erbjuda ett sammanhållet och varierat program som kan locka en bred publik. Syftet med festivalen är att ge såväl lokalbefolkningen som tillrest publik möjlighet att uppleva musik av olika karaktär och högsta klass. Bygden har historiskt sett varit en plats för inspiration för både konstnärer och musiker, något som festivalen tagit fasta på och gärna lyfter fram genom att välja musik och texter med anknytning till bygden och landskapet.

  • Gabriel Öien, enskild firma, beviljas 100 000 kronor till projektet Rymd 2022, som har som mål att starta en återkommande festival med högkvalitativ jazzmusik med visuellt inslag. Det första arrangemanget äger rum under två dagar på Malmö Live hösten 2022 och har rymden som tema, både musikaliskt och visuellt. Festivalen kommer att involvera ett stort antal musiker och visuella artister, inte minst unga professionella musiker och konstnärer som var på väg ut i frilanslivet när pandemin slog till. Målet är att nå en ung publik och skapa broar mellan jazzvärlden, visuella artister och en ny typ av jazzfestivalpublik som inte redan är etablerade besökare. Förutom scenutrymmet kommer även publikutrymmet att förvandlas till en galax med hjälp av ljusprojektioner, interaktiva rymdgubbar och scenografi.

  • Annika Nyman och Gustav Englund (K. Polyfon) beviljas 90 000 kronor för att skapa en föreställning, ett existentiellt drama för två skådespelare som utgår från Pasolinis film Mamma Roma. Det handlar om en mamma som, efter ett liv som prostituerad, återförenas med sin son som har vuxit upp hos släktingar. Hon vill skapa ett hoppfullt nytt liv tillsammans med sin son och gör allt för att beskydda honom från livets mörker. Historien, som är en tragedi, lägger tonvikt vid det existentiellt mellanmänskliga där ödet som mamman befarat för sonen är det som slutligen blir verklighet.

   Det djupt tragiska i människans existens kombineras med ömhet, samtidigt som människans materiella villkor undersöks.

  • Ideella föreningen Hedlandet Residens beviljas 200 000 kronor för att erbjuda regionala och internationella författare, manusförfattare och serieskapare vistelse och utvecklingsstöd på Hedlandet under perioden juli 2022 till juli 2023. I första hand är det nyetablerade/nyexaminerade men även mer etablerade författare, manusförfattare och serieskapare som ska erbjudas plats under ett års tid.

   Projektet innehåller även en begränsad aktivitet riktad mot internationella författare i samverkan med regionala författare under aktiviteten Mellan Novellfest och Bokmässa som innebär att fyra internationella novellister får utvecklingsstöd för att i första hand arbeta med sina egna verk men även nätverka och utbyta erfarenheter med regionala etablerade författare, författarutbildningar, litterära mötesplatser med flera. Projektet är en samverkan med Novellfest och Bokmässan i Göteborg.

  • Ideella föreningen Höganäs bokfestival beviljas 150 000 kronor för att under 2022 genomföra ett antal Litterära barer i form av författarsamtal, föreläsningar, debatter, happenings där musik och film men även mat och dryck ingår. Syftet är att bygga vidare utifrån och ta hand om det gensvar som kom vid Höganäs Summer Book Festival som genomfördes hösten 2021.

   Fokus ligger på litteratur i närmiljön och att genomföra ett publikarbete för att nå befintliga och nya målgrupper. Teman för de litterära barerna kommer bland annat vara demokrati, feminism, författare och film men också poesikväll och författarbesök från Danmark. Huvudsaklig arena är Höganäs museum, men även andra platser i och kring Höganäs är aktuella. Genom att bjuda in författare nationellt, regionalt och lokalt vill projektet bli en betydelsefull arena för utbyte och utveckling av litteratur- och kultur delregionalt men även för Skåne i stort. Fokus ligger på samverkan i Öresundsregionen genom att bland annat bjuda in författare och musiker.

  • Höör Barock beviljas 125 000 kronor till firandet av sitt 10-årsjubileum med en sommarfestival på temat Tillbaka till Naturen som kastar ljus på klimatförändringarna. Under tre junidagar i Höör ska den historiska musiken möta nutida perspektiv som ger publiken musikupplevelser på hög konstnärlig nivå. I årets festival har man inlett ett nytt samarbete med Copenhagen Baroque Festival, vilket bland annat innebär gästspel av Polens ledande barockensemble, Arte dei Suonatori. I flera av festivalens konserter möts de olika musikerna och ensemblerna och spelar både tillsammans och var för sig. Liksom tidigare involveras elever från kulturskolan både som publik och deltagare i festivalen.

  • Jennifer Forsberg, enskild firma, beviljas 50 000 kronor till konstprojektet Vägen. Det är ett tvådelat återskapande av kaolinleran och arbetarens väg till Ifö i Bromölla. Genom att återskapa å ena sidan lerans väg över vattnet, i en rodd från Ivö klack till Bromölla, och å andra sidan arbetarnas väg från hemmet till arbetet på fabriken, vill konstnären slå en båge bakåt i tiden och expandera lerans betydelse i ett historiskt och samtida perspektiv. Projektet engagerar Bromöllabor och genomförs på Ifö Center under hösten 2022. Processen dokumenteras genom film, foto och lera och visas på Lerlagret, Ifö Center tillsammans med inbjudna deltagare i residensprojektet Fieldwork, initierat av curatorgruppen SLAM.

  • Karlsson och Ryan beviljas 80 000 kronor till projektet In the mood.  Projektet handlar om att skapa ett verk, en audio walk, som är inspirerad av filmen In the Mood for love av Wong Kar-Wai (2000). Tanken är att publiken, två i taget, ska uppleva berättelsen i form av 3D ljud. Ljudupplevelsen kommer att skapas i samarbete med ljudkonstnären Tim Bishop. Publiken hör varsin inre monolog som huvudkaraktärerna har och samspelet med deras motspelare. Därmed blir det som att publiken kliver in som spelare och bli aktiva aktörer i berättelsen och inte bara observatörer.

   I projektet planerar de att samarbeta med Nordisk Panorama där deras 20 minuters verk blir ett inslag i programmet. De planerar även att nå ut till en bred publik genom festivalens marknadsföring och attraktionskraft. Syftet med projektet är att brygga filmens och scenkonstens värld och skapa ett verk som befinner sig mellan dessa världar.

  • Kent Olofsson Music beviljas 110 000 kronor till projektet Zonen. Kent Olofsson och Nina Jeppson har skapat ett tvärdisciplinärt verk där personerna på scen guidar publiken. Inspirerad av Tarkovskijs film Stalker upplever vi Zonen. Det är ett experimentellt undersökande verk som fått stöd från Kulturbryggan. Processen har varit i fokus och ett film/musik/scenkonstverk har växt fram som kommer att redovisas i Sällbergs gruva i juli 2022.

   I projektet som nu beviljas stöd ska man arbeta fram en version av verket ämnad för biografer där Nina och Kent framför verket live till en film gjord för bioformat. Verket kommer sedan att genomföra en turné och har i nuläget sex bokade visningar i Skåne till hösten. Tre på Röda Kvarn i Helsingborg och tre på biograf Panora i Malmö.

  • Kerfree AB beviljas 180 000 kronor till Den långa vägen, en interaktiv musikalisk barnföreställning för barn 6–9 år, med inslag av objektteater. Den långa vägen är löst baserad på sagan om Rödluvan, där barnens fantasi ges stort utrymme, som medskapare av berättelsen, scenografin och även av musiken. I föreställningen utforskas relationen mellan dockor/objekt och musik, där huvudobjekten är frukt och grönsaker som kan föreställa skogen, varelser som Rödluvan träffar och andra detaljer. Musiken bygger på elektroniska ljud från rollfigurer och scenografin, barnens egna ljud och sång samt trombon med elektronik. Föreställningens premiär är planerad till dockteaterfestivalen på Barnens Scen i Malmö hösten 2022, och kommer därefter turnera i Skåne och övriga Sverige.

  • Kristianstad konsthall beviljas 60 000 kronor till projektet Kryptokonst. Hur ser människans relation till teknologi och digitalisering ut i en tid då de verkar vara helt sammansmälta? Kan skillnaderna mellan liv, konst och teknologi urskiljas? Projektet innefattar en utställning från oktober 2022 till mars 2023, med fokus på digitala utvecklingen inom konsten. Med ett nyfiket grepp vill man öppna för en djupare diskussion kring kvalitativt konstnärligt skapande i den digitala sfären och undersöka mötet mellan teknologi och konst genom NFTs, krypto och det digitala. I det publika programmet ingår även en konferens för att främja samarbeten och utbyten inom Norden inom den digitala konsten.

  • Kroppsklubben beviljas 130 000 kronor till föreställningen Tår. Kroppsklubben är ett danskompani som består av danskonstnärerna Jilda Hallin och Lisa Nilsson. Kroppsklubben arbetar utifrån ett feministiskt förhållningsätt skapar föreställningar utifrån olika kroppsdelar. De strävar alltid efter att inkludera alla i sin publik och göra tematiken relevant för alla oavsett deras relation till kroppsdelen, deras egen kropp och dess utseende och funktion.

   I denna nya föreställning är det TÅR som är i fokus och detta är första gången som de riktar dig mot de yngsta förskolebarnen i åldrarna 1–3 år. Som en utveckling av tidigare föreställningsproduktioner kommer de i denna produktion även att jobba tillsammans med en kompositör. Föreställningen TÅR produceras i residens hos Dans i Blekinge, Danscentrum Syd, Barnens Scen i Malmö samt STPLN Lab (Malmö) och Rum för Dans (Halland). Föreställningen produceras under hösten 2022 och har premiär på Barnens Scen i mars 2023. Föreställningen kommer därefter att spelas i Malmö, Helsingborg, Ronneby, Falkenberg, Mölndal. Fler speltillfällen kommer att tillkomma.

  • Kulturföreningen PLX beviljas 220 000 kronor för att skapa en långsiktig, årlig plattform för musik, konst och performativa föreställningar samt skapa nya kontaktnät både lokalt och internationellt. Under 2022 planeras två arrangemang i Malmö, PLX Lucky People, i juni och december. Arrangemangen äger rum i en lagerbyggnad i Malmö och målet är att erbjuda publiken helhetsupplevelser med fokus på aktivt deltagande. I samarbete med ett trettiotal konstnärer, musiker, arkitekturer, organisationer och andra kulturproducenter skapar PLX nya alternativa uttryck som rör sig fritt mellan musik, arkitektur, festival, utställningar workshops och performance.

  • Litteraturhus Lund beviljas 240 000 kronor till Novellfest 2022 som arrangeras i flera steg. Själva festivalen genomförs den 10–11 september på Skissernas museum i Lund och kompletteras med digitala sändningar. Övriga aktiviteter under året genomförs i Skåne både fysiskt och digitalt såsom nationell novelltävling, två insatser för författares kompetensutveckling och nätverkande.

   Workshopar och seminarium kopplade till festivalen äger rum mellan maj och november. Syftet med Novellfest är att skapa intresse för novellgenren generellt och att mer allmänt ge läs- och skrivlust. En rad workshopar med temat Val ska genomföras i samverkan med fyra kommuner i Skåne på deras folkbibliotek. Novellfest ska i samverkan med Hedlandet erbjuda fortbildning- och kompetensdagar för prosaister, samt residens för internationella författare. Novellerna ställs sedan ut som skisser på Skissernas museum under festivaldagarna och hanteras vid textseminarium i samarbete med Folkets hörna under hösten. Novellfest samarbetar bland annat med Skissernas museum, Lunds stadsbibliotek, Författarcentrum Syd, Hedlandet, Folkets hörna, Gleerups bokhandel, Tidningen Skriva, Bokmässan och förlaget Novellix.

  • Litteraturrundan beviljas 30 000 kronor för att arrangera Litteraturrundan och Bokmässan i Lund 2022. Litteraturrundan äger rum den första helgen i maj i Skåne. I arrangemangen deltar och samverkar ett hundratal författare, förläggare, översättare, musiker, fotografer, konstnärer, samhällsdebattörer och andra kulturaktörer, alla med fokus på litteratur.

   Projektet ska ta tillvara på intresset för det skrivna ordet, öka läslusten och stimulera litteraturintresset på landsbygden och mindre orter genom kreativa möten med regionala författare, synliggöra skånska författare som kulturella resurser i lokalsamhället, främja möten mellan författare och läsare och fånga upp/utvidga olika lokala nätverk. Författarna, som i flesta fall bor och verkar utanför de stora tätorterna, välkomnar läsarna till sina hem eller på andra mötesplatser för att presentera egna texter, alster och egna författarskap. I projektet ingår en fortbildning för medlemmarna om digital omställning, som ett led i publikarbetet.

  • Malmö Open Studios beviljas 150 000 kronor för projektet Malmö Open studios. I projektet har alla som är nyfikna och intresserade av att besöka en konstnärsateljé möjlighet att göra det. Under en helg i september öppnar konstnärer verksamma i Malmö upp såväl ateljéhus som enskilda ateljéer och bjuder in till utställningar, samtal, konstauktion och en inblick i konstnärliga processer. Publiken kan välja att ta sig runt på egen hand till fots eller cykel eller boka plats på en guidad busstur.

  • Marie Herzog, enskild firma, beviljas 110 000 kronor till ett projekt som är en endagsfestival på Inkonst i Malmö hösten 2022. Festivalen lyfter fram illustrationskonstens olika perspektiv genom föreläsningar, workshops, panelsamtal och aktiviteter. Samtliga Inkonst scener används till ett fullspäckat program. Inbjudna gäster är bland annat Illustratörscentrum, Svenska Tecknare, formgivare, serietecknare, mönsterdesigner och animatör. Projekt riktar sig till både yrkesverksamma och nybörjare som kan använda kunskapen i sin egen skapande verksamhet och innefattar illustratörer, mönsterdesigners, serietecknare, konstnärer, speldesigners, konst- och designstudenter samt en intresserad allmänhet. Festivalen är tänkt att bli en återkommande mötesplats för den breda genren Illustration.

  • Martina Tomner, enskild firma, beviljas 140 000 kronor till projektet Avskärmad. Det är ett experimentellt musikdramatiskt projekt som utforskar teman som isolering, digitalisering och fysiska upplevelser kontra digitalt reproducerade motsvarigheter i en värld där den moderna tekniken alltmer får agera substitut för direkt mänsklig kontakt. Projektet handlar om att ta fram en nyskriven musikdramatisk föreställning av tonsättaren Martina Tomner, som byggs upp kring två mänskliga karaktärer och en ”digital” (AI), och en AI/chatbot medverkar även med textmaterial till föreställningen. Rollfigurerna gestaltas av en sopran och en blockflöjtist. Uruppförandet äger rum i Malmö våren 2023 och föreställningen kommer därefter även att spelas i Lund och Landskrona.

  • Nyland beviljas 100 000 kronor för produktionen av en musikteaterföreställning om den unga palestinska frihetskämpen Ahed Tamimi som blev internationellt känd genom en video där hon gör motstånd mot israeliska soldater. Genom att använda sig av intervjuer och annat material som finns om Ahed vill Nyland skapa en monologföreställning med livemusik och 3D videomappning i samklang med den annars minimalistiska riktningen av estetik och skådespeleri som valts till produktionen. Tyngden i verket ligger på att berättelsen sker i vår samtid och att det är utifrån detta perspektiv som den unga publiken får en mer förstärkt relation till de svårigheter en civil i ett ockuperat land möter.

   Föreställningen kommer spela på Bastionen och eventuellt turnera i Skåne.

  • Oona Liebens, enskild firma, beviljas 90 000 kronor till föreställningen Spindle. Det är en föreställning om digital teknologi besläktad med vävning och en mediearkeologisk undersökning om den rörliga bildens historia. Med verket vill Oana Liebens lyfta de konsekvenser informationsteknologin, digitaliseringen och övervakningssamhället har på oss människor. AI är en aktiv del av föreställningen och genom parallellen med spindeln som allvetare knyts trådar mellan tekniker, det fysiska och det osynliga, samman. Föreställningen samproduceras och har vuxit fram ur flera olika residens och arbetsfaser internationellt. Verket har premiär på Inkonst i Malmö hösten 2022 därefter kommer föreställningen visas på flera platser i Sverige och Belgien.

  • Oriental Swedish Arts and Culture (OSAAC) beviljas 150 000 kronor till projektet I want to be an apple. OSAAC är en förening som arbetar för att främja musik, konst och kultur från Arabvärlden och dess diaspora. Projektet består av två delar: dels en dans och musikproduktion och dels en tematisk koppling till naturen och september månads äppelskörd.

   Dans och musikföreställningen ska spelas från 5 år och utgår ifrån ett manus skrivet att Nader Hammoud. Föreställningen handlar om en apelsin i en äppelodling, där ‘ruttna äpplen’ gör livet surt för apelsinen. Apelsinen försöker vara som dem, men är ju inget äpple. En dag bestämmer hen sig för att, med hjälp av vinden, fly, men kastas då i stället runt och får syn på alla apelsiner som växer där bakom! Manusets tematiska innehåll kretsar kring minoritets-/majoritetsbefolkning, antidiskriminering, antimobbning, utanförskap, men också att våga vara sig själv, trots att man är annorlunda och sticker ut. Koreografiarbetet leds av Nidia Barberi som även kommer att involvera barn och ungdomar i projektet. Produktionen sker i samarbete med Rehab Kultur.

   Föreställningen kommer att spelas utomhus i Malmö i samband med Malmöfestivalen och Sommarscen Malmö. Föreställningen kommer även spelas vid två tillfällen på Solnäs gård i Kivik. Andra spelplatser är Helsingborg, Lund, Bjärred.

  • PAGE 28 ideell förening beviljas 100 000 kronor till ett projekt där de ska skapa en kulturscen och arrangera minst 12 evenemang inom områdena litteratur, bildkonst, film, scenkonst och dans. PAGE 28 är en kulturorganisation i utveckling som vill sätta queera kulturuttryck på kartan genom att sprida, tillgängliggöra och fira HBTQ-personers konst och kreativa praktiker.  PAGE 28 är Sveriges enda HBTQ-bokhandel som nu vill skapa en kulturscen, som ska bidra till att fokusera på de berättelser och kulturuttryck som annars inte får något utrymme på de gängse scenerna och mötesplatserna.

   Projektet baseras mer eller mindre på deltagarbaserad och medskapande kultur, vilket kan bidra till konstnärliga utveckling och en mångfald av berättelser. PAGE har flera återkommande samarbetspartners som Inkonst, Panora och Anti med vilka de har producerat evenemang tillsammans med. Samarbetar även med ABF och DocLounge. PAGE är medlemmar i

  • QiHu Kultur i Huaröd beviljas 100 000 kronor för att genomföra två delprojekt under 2022, dels Huaröds festivaldagar, dels Juloratoriet. Gemensamt för projekten är drivkraften att främja en levande landsbygd, där kulturen kan vara ett kitt som för människor samman, både proffs och amatörer. Festivaldagarna äger rum i juli och kommer att erbjuda ett brett utbud av högkvalitativ musik inom olika genrer, bland annat av den återuppståndna kammarorkestern i Huaröd. I projekt Juloratoriet möter professionella musiker och sångare från Drottningholms Barockensemble och vokalensemblen VoNo lokala körer för att gemensamt framföra Bachs juloratorium i flera kyrkor i Skåne i december. En kortversion för barn, Lilla juloratoriet, ingår också i projektet, och kommer att framföras i samarbete med förskolor och skolor.

  • Rachel Tess, enskild firma, beviljas 200 000 kronor till föreställningen The Last som är den sista i en serie koreografiska verk av Rachel Tess. Rachel Tess är koreograf och dansare samt konstnärlig ledare för Milvus Artistic Residency Centre (MARC) baserat i Knislinge. Föreställningen The Last beskrivs som en dystopisk Gala des Étoiles i en nedlagd skofabrik. Det är en platsspecifik föreställning som tar sin utgångspunkt i Knislinges gamla skofabrik. Föreställningen skapas av och med fem dansare med olika bakgrunder och i olika stadier i sina karriärer. De centrala frågeställningarna i föreställningen är; Vem har rätt att bli firad, var firas de och vem bär vittnesbörd?

   The Last använder Gamla Skofabriken som en plats för performance och är utgångspunkt för fortsatt utveckling av dans på landsbygden. Fabriken är en plats indränkt i det förflutna som aldrig är långt från samhällets invånares minnen.

   Föreställningen repeteras under juli och augusti på MARC (fem veckor totalt). Varje solo kommer under denna period även presenteras ensamt, vilket skapar en serie kortare föreställningar som visas varje vecka i juli/augusti. Föreställningen visas sedan i sin helhet på Skofabriken i Knislinge i september 2022 under fyra till åtta dagar fördelat under två veckor.

  • Sliperiet Gylsboda beviljas 80 000 kronor för att arrangera Gylsboda festival som äger rum den 6 augusti i Gylsboda, Osby kommun. Festivalen bjuder på musik, konsthantverk och invigning av den nya skulpturparken. Föreningen har ett starkt lokalt engagemang och festivalen lockar årligen en stor publik. På festivalen kan besökare ta del av runristning i diabas, smedja vid fältässja, stenhuggning, keramik, emaljverkstad och mycket annat.

  • SPECT beviljas 200 000 kronor till projektet Resonans som är ett samarbete mellan SPECT scenkonst och ljuddesigner Tim Bishop. Projektet undersöker utvecklandet av digitala tekniker inom scenkonst och mynnar ut i en föreställning. Föreställningen kommer att spelas för cirka 5 personer och kan spelas ett flertal gånger på spelplatsen.

   Föreställningens tematik handlar om ett ”relationsdrama” som handlar om förhållandet mellan individ och kollektiv och genom hörlurar kommer publiken uppleva olika perspektiv av samma berättelse. Föreställningen beräknas ha premiär i december 2022.

  • Spinning Compass beviljas 92 000 kronor till projektet En dos cirkus tack! Spinning Compass är en cirkusensemble som består av Andrea Hilario och Johannes Starke. Tillsammans med ytterligare en till tre cirkusaktörer ska de skapa en samtida cirkusföreställning som både kan spelas offentligt på cirkusskeppet Johanne samt särskilt anpassade föreställningar som riktar sig till personer som bor på LSS boende. Föreställningen kommer att visas offentligt under två tillfällen i Malmö i augusti samt på LSS boenden i Malmö, Skurup, Ystad, Landskrona och Trelleborg under hösten. Föreställningen på LSS boenden kommer att anpassas efter de specifika behov och förutsättningar som finns på varje plats.

  • TankeKraft Förlag beviljas 100 000 kronor för att arrangera författarbesök på Östhems bokhandel i Rörum i Simrishamns kommun. Syftet är att bryta storstadens utbud av litterära arrangemang och göra det möjligt för aktuella svenska författare att besöka en bokhandel bortom stadskärnan och därmed kunna samtala för och med nya läsare.

   Projektet består av 12 författarbesök under 2022. Medverkande författare från hela Sverige med egna lokala och historiska erfarenheter som genom sina böcker och livsöden öppnar upp och länkar samman möten mellan lokala och kulturella identiteter. Östhems bokhandel har som målsättning att bli en skånsk litterär nod på landsbygden (Rörum, Simrishamns kommun) under lång tid framöver i samverkan med kommun och föreningsliv inom natur- och kulturområden.

  • Teater Dictat beviljas 140 000 kronor för produktion av Den andre, en scenisk queerfantasi med utgångspunkt i Edward II av Christopher Marlowe, ett drama från 1592 med teman som sodomi, makt, ambition, gränslöshet och normöverskridande samtliga hotfulla mot de sociala ordningarna.

   Genom queer-teori tar Dictat sig an Edward II, som de påstår i sitt ursprung är en uttalad queertext, men som “heterofierats” av vår samtid. Teater Dictat vill utforska ursprungsverkets maskuliniteter ur ett queer-perspektiv och därifrån skapa ett nytt narrativ av Marlowes pjäs förankrat i vår samtid. Genom sin dekonstruerande metod kommer berättelsen filtreras genom skådespelarnas egna erfarenheter och på så sätt relatera till samtiden och universella frågeställningar.

   Föreställningen där teater, film och hörspel finns vid sidan av skådespelarnas fysiska närvaro i rummet skapas av ett mycket kompetent team för fyra skådespelare i alternerande roller Föreställningen produceras för en tänkt turné i Sverige.

  • Teater Interakt beviljas 200 000 kronor för att producera en interaktiv ljudvandring i ett köpcentrum. Den konstnärliga idén utgår från ett medskapande arbete med communityt kvinnor i åldern 30plus med erfarenhet från migration. Tre yrkesverksamma konstnärer inom ljud- bild- och videokonst från olika håll i Skåne med egna erfarenheter från migration deltar i det konstnärliga teamet. Till produktionen skapas även ett program för en blackbox med ett interaktivt innehåll för av och med målgruppen.

   Ett mål för projektet är att utforska hur migrationserfarenheten kan vara en tillgång i omställning till en mer hållbar livsstil, socialt och ekologiskt. Samarbetspartners i projektet är organisationer vars verksamheter vänder sig till specifikt kvinnor. Centralt för dessa organisationer är också att de arbetar med social och miljömässig hållbarhet genom småskaligt lokalt företagande och kollektiva affärsmodeller exempelvis Winnet Malmö, Yallatrappan, Sedef, Internationella kvinnoföreningen Malmö (IKF) och Botildenborg. Inter Act samarbetar även med Vasakronan (ägare och förvaltare av bland annat köpcentret Triangeln i Malmö) som arbetar aktivt med miljö och stadsutveckling

  • The Original Five beviljas 49 000 kronor för att arrangera Classic Meet Folk i oktober 2022. The Original Five är ett Malmöbaserat bluegrass-band som tillsammans med den schweiziska kammarorkestern Barock Nordwest sedan ett par år har ett etablerat samarbete med återkommande konsertverksamhet i Schweiz. Det är ett genreöverskridande och internationellt utbyte där de två musikgrupperna möts och inspireras av varandra att hitta nya uttryck. I detta projekt vill The Original Five bjuda in några musiker från Barock Nordwest till Skåne för gemensamma konserter i oktober 2022. Preliminärt ska konserterna genomföras i Malmö och Skurup.

  • The Scandinavian Opera Society beviljas 200 000 kronor till uppsättningen av den nyskrivna operan Candidus sommaren 2022. Operan handlar om ensamhet, hemlängtan, förlorad kärlek och kärlek till naturen och bygger på poeten Vilhelm Ekelunds diktsvit med samma namn samt Karin Boyes dikt Munnarna. I Candidus medverkar två sångare och en orkester och föreställningen kommer spelas tre gånger i hembygdsparken Perslund i Åstorp. Operan är även tänkt att bli startskottet för en operafestival för nyskrivna verk, där publiken kommer ha sista ordet om vilka operor som ska sättas upp.

  • Visit Lund AB Lunds kommun beviljas 150 000 kronor barnboksfestivalen Litteralund 2022. Festivalen har funnits sedan 2005 och vuxit till att bli Sveriges största barnboksfestival med internationell utblick och inblick. Stödet ska göra det möjligt att genomföra festivalens tvådagarskonferens fysiskt på plats men också som en livestreamad hybrid för större spridning nationellt och internationellt.

   Festivalen samverkar bland annat med folkbiblioteken, Lunds konsthall, Lunds Domkyrka, Skissernas museum och flera andra mindre lokala aktörer. Nationellt samarbetar festivalen med Sveriges Författarförbunds debutantpris Slangbellan, samt med Astrid Lindgren Memorial Award. Det finns även ett visst samarbete med många av de svenska barnboksförlagen. Målgruppen barn och unga är delaktiga i festivalutbudet och i själva genomförandet av festivalen.

  • Ödåkra Jazz beviljas 140 000 kronor för att arrangera Ödåkra Jazzfestival. Föreningen vill följa upp förra årets lyckade festival i Ödåkras gamla spritfabrik utanför Helsingborg. I augusti 2022 arrangeras jazzfestivalen under två dagar, då publiken får möta såväl internationella jazzmusiker som musiker och band från Sverige. Målet är att nå en bred publik, både den jazzintresserade och andra målgrupper. Yngre jazzmusiker ges möjlighet att spela med mer etablerade artister och en riktad satsning görs även för att nå barn och unga, från kulturskola, musikgymnasium och folkhögskolor med musikprofil.

  • Anti AB får 200 000 kronor för att arrangera ett femtiotal litterära evenemang under 2022. Arrangemangen görs i samverkan med en skara medverkande såsom enskilda kulturarbetare och författare, förlag, samt andra kulturinstitutioner. De som medverkar är ett tvärsnitt av litteratur- och konstsverige, unga och oetablerade liksom de mest tongivande rösterna.

   Kritiker, författare och poeter, konstnärer, musiker, akademiker och forskare, förläggare, filmare, redaktörer och journalister som kommer från hela landet samt från Danmark och Europa, USA och andra kontinenter. Fokus ligger på det skrivna ordet och därmed på svenska språket, men ofta genomförs också presentationer på andra språk. Projektet har som ett sidospår intresse för judisk kultur och minoritetsspråket jiddisch. Under året kommer föredrag, litteratursamtal, uppläsningar, utställningar och artist talks, performances, konserter och teaterprojekt äga rum i stort sett varje vecka under hela året. Syftet är att främja litteratur och läsande och konst och kultur i Skåne, att förmedla och sprida samtida bokutgivning och att generera konstnärligt skapande.

   Projektet pågår under hela 2022, främst i Malmö, men även på Österlen i samverkan med Rikstolvan och Östhem samt Hedlandet i Lunds kommun.

  • Bobbi Lo Produktion får 200 000 kronor till en föreställning som sätter fokus på ”koloniseringen” och hur vi i västvärlden på olika sätt utnyttjat en ursprungsbefolkning. Föreställningen är interaktiv och publiken spelar också en tydlig roll som de som blir koloniserade. Bobbi Lo är en konstnärsduo och består av Lava Markusson och Michal Tang.

   Föreställningen ska tas fram i samarbete med referensgrupper från gymnasieskolor i Malmö. Projektet är även ett internationellt samarbete med dansare, musiker och andra medskapare från Danmark, Färöarna och Grönland. Research och förberedelsearbete inför produktionen startar i februari/mars 2022 och premiären är planerad att äga rum i Malmö i november. Föreställningen skapas i olika residens på bland annat Dansstationen och Danscentrum Syd. Dessutom sker visst researcharbete i samarbete med aktörer i Halland, Danmark, Färöarna och Grönland.

  • Candy Club får 100 000 kronor för projekteringen av föreställningen Vinterzirkus. Bakom Candy Club står en person som heter Albin Ganovic. Vinterzirkus är en föreställning/projekt som hämtar mycket av sin inspiration från traditionell cirkus, bland annat genom att spela föreställningen i ett stort cirkustält. I Vinterzirkus har han etablerat ett samarbete med en finsk nycirkusgrupp men kommer även anlita lokala/regionala cirkusartister.

   Produktionsarbetet påbörjas under våren 2022 för att sedan leda fram till en färdig föreställning som ska presenteras för publik i Malmö och Helsingborg under november och december 2022. Det kommer både bli offentliga föreställningar och skolföreställningar.

  • ENT via Aamås Kjelsson AB får 150 000 kronor för att göra en hyllningsföreställning i och till stora träd. ENT är en konstellation med cirkusartister, musiker och dansare från Skåne, Stockholm och Norge. De vill utforska träden i dess olika dimensioner och skapa en rörelse- och musikbaserad upplevelse. Genom att väcka publikens egna minnen och associationer hedras träden och föreställningen vill lyfta fram både deras symboliska och sociala funktion.

   Föreställningen kommer att utspela sig i och runt ett träd som utgör föreställningens scenrum. Tanken är att den ska gå på turné och då anpassas utifrån de förutsättningar som respektive träd innebär. Föreställningen kommer att skapas i residens i tre olika träd i Skåne (Simrishamn), Norge och Estland under sommaren 2022.

  • Freebird Operacompany Malmö får 275 000 kronor för att sätta upp den nyskrivna kammaroperan 2021 som ska gestalta 100 år av kvinnlig rösträtt. Den fria operagruppen Freebirds vision är att skapa ny opera som en stark scenkonstform med nutida perspektiv, tolkningar och gestaltning. Med musik av tonsättaren Andrea Tarrodi och libretto av regissören och dramatikern Helena Röhr är operan ett drömspel om osedda kvinnors historia, en tidsresa och ett psykologiskt utvecklingsdrama om en kvinna som representerar många liv och öden. Hon vandrar genom seklet mellan de olika roller som kvinnor tvingats ta, spela och bära med både känslomässiga och politiska insikter och konsekvenser. Premiären är planerad till hösten 2022 i Malmö, för att därefter gå på turné i Skåne och övriga Sverige.

  • Frida Alkestrand Christiansen får 80 000 kronor för att visa 11 utställningar i Macken, ett temporärt galleri i en nedlagd bensinmack på Tessins väg 9b i Malmö. Byggnaden från 1953 har i många år stått öde men har under sommaren 2021 förvandlats till ett utställningsrum där besökaren endast kan titta in genom de stora fönsterrutorna, som ett stort tittskåp. Under 2022 kommer 11 utställningar visas i lokalen. De utställande konstnärerna söker en utställningsperiod via en öppen utlysning, därefter görs ett urval. Macken Malmö bidrar till en förnyad stadsbild där en nedlagd verksamhet, i en lokal bygd för andra ändamål, blir aktiverad och ges en annan samhällsfunktion genom att vara ett utställningsrum.

  • Förord – Litteratursällskapet Helsingborg får 75 000 kronor för att skapa en litterär plattform för skrivande och läsande människor i nordvästra Skåne. Denna ansökan gäller fortsättningen på projektet som fått utvecklingsstöd tidigare. Under vintern och våren 2022 ska man genomföra ett antal evenemang i form av skrivarverkstäder, workshops, litterära scener med fokus på genrebestämd text. Varje evenemang lyfter nya röster sida vid sida med etablerade författare. Projektet äger rum i samverkan med Dunkers kulturhus i Helsingborg, men söker sig också till andra platser och kommuner inom Familjen Helsingborg för att hitta ny publik och nya författarröster.

  • Idas Apolonia ekonomisk förening får 100 000 kronor för att producera den musikaliska föreställningen Trollvind för mindre barn (3–5 år) på Kulturhuset Anders i Höör våren 2022. Musikgruppen Apolonia vill skapa en saga som bygger på aktiv interaktion och där barnen vandrar runt med Apolonia till olika miljöer och situationer. Tanken är att Trollvind ska få ett drömlikt uttryck, där Apolonia förenar det vemodiga och sköra med det medryckande och underfundiga i musik som består av sång, gitarr, mandolin, kontrabas, fiol och slagverk. Barnen upplever sagan genom att själva vara en del av skapandet med hela kroppen, rösten, agerandet och sången. Föreställningen ska efter avslutad spelperiod i Höör gå på turné i Skåne.

  • Impact Unified AB får 100 000 kronor till virtual reality-verket The Crossing. Syftet med verket är att öka förståelsen för flyktingars situation genom att synliggöra människorna bakom siffrorna. The Crossing utgår från 3 kortfilmer som genom virtual reality (VR) och tillhörande scenografi speglar flyktingar som korsar medelhavet. Berättelsen utspelar sig både på scen och i det virtuella rummet. Ljud- video- och ljusinstallationer är en del av den sceniska installationen. Syftet är att få publiken, målgruppen är i första hand ungdomar och unga vuxna, att stanna upp och reflektera över sin egen och andras utsatthet och stimulera till samtal.

   Föreställningen kommer att sättas upp och ha sin premiär på Skillinge teater i Simrishamn, i maj. Senare under 2022 kommer den visas på Dunkers kulturhus i Helsingborg, där den ska ingå i en större tematisk utställning. Därefter kommer den att visas i Göteborg och på två platser i Tyskland. Upplevelsen kommer också vara tillgänglig via en webbplats. Manus skrivs i samarbete med invånare i Simrishamn som kommit till Sverige som flyktingar.

  • Joanna Holewa Chrona får 77 500 kronor för att göra färdigt en föreställning som ska ha premiär på Dansstationen/Palladium i januari. Det är en dansföreställning på temat ”vatten” skapad av duon Joanna Holewa Chrona och Yared Tilahun Cederlund. Duon utgår från sina individuella rörelsemönster som är utformat och inspirerat av ett flertal kulturella danser: Streetdance och liknande uttryck från den afrikanska diasporan. Utan stereotypiskt maskulina och feminina rörelser svävar dansarna över gränser för vad som kan uppfattas som manligt och kvinnligt för att förenas i “vattnets rörelser”.

  • Konstnären Kalle Brolin (enskild firma) får 50 000 kronor till projektet ”Fältstation 293/Höja”. I projektet ska Kalle Brolin undersöka hur det skånska landskapet över tid har påverkats av två industrier: kolgruvor och sockerbruk. Insamlade bilder av Skånes landskap ska visas för publik i en fältstation - ett specialbyggt Attefallshus - tillsammans med konstverk av internationella konstnärer. Bilderna kommer från konstnären själv, kollegor, samt från bland annat arkiv och hembygdsföreningar. Fältstationen finns i byn Höja i Ängelholms kommun och är öppen dagligen för publik juni-augusti 2022 och därefter för bokade besök året ut.

  • MALMÖTXT får 150 000 kronor för att arrangera totalt åtta evenemang under 2022 för en litteratur- och kulturintresserad allmänhet i Öresundsregionen. MALMÖTXT arrangerar en mötesplats för litteraturen som kombinerar uppläsningar av och samtal med etablerade författare med öppen scen och nya röster. Medverkande kan delta digitalt och det kommer bli interaktiva experiment i skärningspunkten mellan scen och text.

   Målet är att till varje tillfälle boka en internationell, en svensk och en nordisk författare. Projektet äger i huvudsak rum i Malmö, men även på andra platser i Skåne, Öresundsregionen och i Norden i samverkan med andra scener, festivaler och mötesplatser. Målgrupperna består dels av en bred litteratur- och kulturintresserad allmänhet, dels personer som står på tröskeln till ett eget skrivande eller läsande, unga som vuxna, men också personer som idag inte har någon given relation till den litterära samtiden.

  • Martin Küchen enskild firma får 40 000 kronor till en konsertturné i Skåne med cykel sommaren 2022. Küchen & Müntzing Scheibenhonig är en duo som består av saxofonisten Martin Küchen och friimprovisatören Herman Müntzing. Uppdelat i två cykelrutter i västra respektive östra Skåne vill duon ge totalt sex konserter på utvalda platser, sittande på en matta där publiken kommer i närkontakt med det musikaliska skeendet. Musikerna avser att använda varsin flakcykel för resa och transport av utrustning och kommer att planera turnén i samarbete med spelplatser och kommuner. Målet är att genomföra konserter både i städer som Malmö och Helsingborg och på landsbygden, till exempel Österlen.

  • Poesidagar i Malmö får 60 000 kronor för att arrangera Världspoesidagarna under tre dagar i mars 2022. Världspoesidagarna innehåller litterära salonger med lyrik och utbyte mellan språk och kultur. Internationella poeter deltar och det blir samtal med poeterna och översättarna efter att poesiuppläsningarna ägt rum. Även publiken kommer att få utrymme för att läsa egna dikter.

  • Rikstolvan Konst AB får 275 000 kronor till sin programverksamhet under år 2022. Rikstolvans program 2022 har ett brett anslag över flera konstområden. För fjärde året planeras bland annat internationella samtidskonstnärer med yngre regionala konstnärer, forskar- och författarsamtal, poesifestival, performance och konserter. 2022 byggs en ny scen, en arena av rundbalar på åkern nedanför Rikstolvan. Årsprogrammet har förankring och görs i samarbeten på både lokal, regional, nationell och internationell nivå såsom Östhems bokhandel i Rörum, Jazzkvällar med Musik i Syd, Malmöbaserade scenkonstgruppen Bombina Bombast, plattform för Centrum för Fotografi, den samiska textilkonstnären Britta Marakatt-Labba och Berlin-baserade samtidskonstnären Tino Seghal och flera andra.

  • S O J Scenkonstproduktion får 100 000 kronor för att färdigställa dansföreställningen SOJ Rock. S O J består av scenkonstnärerna Sara Ekman (Helsingborg), Ola Simonsson (Lund) och Jonas Svensson (Malmö). Dansföreställningen kommer att handla om att ta tag i sina drömmar och att våga vara sig själv och bryta normer oavsett vem jag är eller var i livet jag befinner mig. Ramen för föreställningen är att de tre medverkande konstnärerna vill skapa ett punkband. S O J har i sina tidigare föreställningar tagit sig an teman som tennis och julfirande och är något så ovanligt som ett seriöst danskompani som arbetar medvetet med humor som uttryck.

   Föreställningen ska ha premiär på Dansstationen i Malmö i april 2022. Därefter har de klart med föreställningar i Lund och Helsingborg. Föreställningen fungerar för alla åldrar och kan presenteras för turné både som offentlig föreställning och skolföreställning.

  • Sen Kridt får 135 000 kronor till ett nytt tvärkonstnärligt musikaliskt scenkonstverk som heter Mylla. Verket består av två delar och ska behandla människans känslomässiga och ekonomiska förhållande till jord. Verket utformas kring berättelser som tar avstamp i skånska jordbrukares vardag, i nutid och framtid. Materialet till verket skapas i direkt dialog mellan tre musiker och nio yrkesverksamma jordbrukare som också kommer medverka på scen tillsammans med musikerna. Scenografin byggs på bit för bit under föreställningens gång och skapas av konstnärsgruppen Gylleboverket. Efter avslutad föreställningsperiod övergår scenografin till att bli ett självständigt interaktivt verk, en utställning med tillhörande polyfon musik.

   Verkets övergripande musikaliska strategi är baserad på kompositör Halla Steinunn Stefánsdóttir praktik och intresse för att undersöka olika platsers betydelse. Projektet ska pågå från den 1 mars till den 18 september 2022.

  • Skånska Operan får 150 000 kronor för att under sitt 30-årsjubileum 2022 sätta upp kortoperan Björnen med musik av William Walton, efter Anton Tjechovs pjäs med samma namn. Målet är att göra en komisk kammaroperaföreställning med lätt ton och hög konstnärlig kvalitet. De tre rollerna i Tjechovs pjäs är starka karaktärsteckningar med djup psykologisk förankring och musiken är skriven för piano, flöjt och cello. Föreställningen kommer att ges på turné i Skåne våren 2022 för att därefter erbjudas teaterföreningar i hela landet under hösten.

  • SmartSE/ Mikkel Hobitz får 100 000 kronor till en cirkusföreställning som tar sin utgångspunkt i ett utforskande i en metafor om att vi alla är någon slags behållare/container. I föreställningen medverkar tre cirkusartister som alla även är musiker. Parakrobatik, cyr wheel och jonglering är några av de cirkusdiscipliner som används och blandas med musik med framförd med nyckelharpa, gitarr, fiol, trummor med mera.

   Föreställningen vänder sig till barn mellan 6–12 år. Produktionen sker som ett utforskande i olika residens på bland annat Karavan, Stenkrossen, Landskrona Teater, i Västerås, Luleå och i Danmark. Premiären är planerad till november 2022.

  • Södra Communityteatern får 250 000 kronor till projektet Our Common Ground. Projektet har uppstått ur ett mycket framgångsrikt Ung i sommar teaterprojekt i Malmö. Åtta ungdomar i åldersspannet 16–18 år arbetade med lön i ett teaterprojekt i Folkets park under professionell ledning. Efter avslutad tid bestämde sig ungdomarna för att fortsätta med teater. De unga har valt att tillsammans med Malmö Stadsarkiv undersöka Malmös historia med utgångspunkt i Ungdomens hus. De vill undersöka och synliggöra individens möjligheter att som ung skapa förutsättningar för att delta i Malmös framtida utveckling. Med communitykulturens arbetssätt skapar professionella och icke-professionella aktörer en föreställning som bygger på Södra Communityteaterns researcharbete, framtagande av manus och skådespeleri/gestaltande av berättelsen. Skådespelaren och regissören Andrew Kelsey arbetade med ungdomsgruppen i Ung i sommar teaterprojektet och kommer fortsatt att leda ungdomarna i projekt Our common ground. Kelsey har stor erfarenhet av communitykultur både som skådespelare och regissör, från olika Communityprojekt i New York. Projektet startar 1 december och har slutdatum den 15 juni 2022.

  • Söndrebaljsoperan får 150 000 kronor till festivalen In Between Music Festival. Det är en festival för musik som inte passar in i genrer och mallar, liksom de musiker som arbetar brett och inte låter sig kategoriseras. Festivalen ska genomföras för tredje gången sommaren 2022 i nordvästra Skåne och kommer tematiskt att ha ett särskilt fokus på den mänskliga rösten. För att nå barnfamiljer och personer med funktionsnedsättning planeras även för en barnföreställning samt en specialanpassad konsert för personer på särskilda boenden. Lokala artister och studenter från folkhögskolor är förband och får möjlighet att möta professionella musiker, spela i ett nytt sammanhang och för en annan publik. Festivalen kommer även att streamas.

  • Teater Insite får 250 000 kronor för att skapa föreställningen Arkiv i samarbete med Skånes Arkivförbund för att undersöka komplexa teman som minne och medvetande. Föreställningen gestaltas i ett interaktivt rum med sinnliga och sensoriska upplevelser och med ett inslag av minnesförvanskning genom att publiken ges möjlighet att påverka minnena. Arv och kollektiva minnen ställs i förhållande till olika kvinnors plats i historien. Ljudkonstnären Tim Bishop medverkar i projektet för att skapa nyckelljud. Publikens personliga minnen vävs in i föreställningen som därför blir olika för varje gång den spelas. Teater Insite vill sätta ljus på minnets roll och betydelse för tillkomsten av människans identitet och självuppfattning samt hur minnet påverkar individens handlingar i nutid och i framtid. Teater Insite blev beviljade produktionsstöd våren 2021 för en förstudie som ligger till grund för produktionen Arkiv.

  • Teaterrepubliken får 200 000 kronor för att producera och spela Modern konst under våren 2022. Det är en kontrafaktisk föreställning (en alternativhistoria) om den konceptuella konstens födelse och utveckling på scenerna i Malmö.

   Föreställning vill leka med tanken att den moderna konsten egentligen är ett konceptuellt verk som en handfull konstnärer skapat i lönndom under det senaste seklet. Teaterrepubliken framlägger ett tankeexperiment om att hela den konceptuella rörelsen är en utstuderad bluff, en konspiration av konstnärer som Hirst, Abramović och Duchamp med syfte att föra publiken och besökarna bakom ljuset. Med föreställningen vill Teaterrepubliken undersöka varför den moderna konsten är så provocerande för många människor.

Utvecklingsstöd

  • Absurdum Temporary art beviljas 235 000 kronor för Absurd Composition No. 12. Det är ett utforskande scenkonstverk som för samman konstnärer från olika praktiker för att undersöka hur en mångfald av olikartade källmaterial omformas, läses eller tolkas som “manus”. Med inspiration från Fluxus vill Absurd Composition No. 12 utmana rådande elitistiska uppfattningar om vad som kan och bör räknas som scenkonst. Tillsammans med konstnärer från olika praktiker genomförs en serie testworkshops för att analysera och gestalta olika skapande verk, som kan vara musik, bildkonst, film men också mer oväntade material som exemplevis innehållsförteckningar och Instagram- /Tiktok-reels.

   Projektet ska pröva de traditionella metoderna för manusbearbetning och manusarbete inom teater genom att ta in andra konstarters språk och redskap för konstnärligt utforskande samtidigt som det ställer utforskande frågor om vad som kan utgöra ett manus och vad ett teaterverk kan vara. Projektet inrymmer tre undersökande delar i form av workshopveckor med olika tematik och utgångsmaterial. Inom de undersökande delarna finns också publika möten i form av open stage Fluxus-konsert. I den avslutande delen sker utforskandet i form av tre föreställningar på Inkonst. 

  • Artunis Media AB beviljas 45 000 kronor för ett kulturellt utbytesprojekt som ska förena svenska verksamma filmare med gambiska filmstudenter och lärare. Artunis media vill utveckla utbytet mellan Sverige och Gambia som går ut på att filmare från Skåne utbildar studenter i Gambia i berättande och filmskapande. 

  • Bastionen beviljas 300 000 kronor för att utveckla projektet Bastionen Backstage. Målet är att arbeta med kompetensutveckling och nätverk utifrån ett brett och behovsanpassat perspektiv och i nära dialog med de frilansande aktörerna. De vill skapa möjligheter för nya samarbeten som resulterar i starkare nätverk i branschen och i förlängningen en förstärkt infrastruktur för de fria aktörerna.  

   Backstage-eventen genomförs under 2024 och bygger på insatser för kunskapsdelning och att skapa en starkare kollegial känsla mellan de olika fria grupperna och frilansande scenkonstarbetare. Under 2024 ska Bastionen utveckla metoder för att gå in och stötta grupper med den specialkompetens som efterfrågas, vilket bidrar till att erbjuda en hållbar och långsiktig arbetsplats för den enskilde producenten vilket ger fokus på konstnärlig utveckling för konstnärerna.

  • Bobbi Lo produktion beviljas 150 000 kronor för att medverka vid tre internationella festivaler med tre olika verk. Young Swedstage på Bibu som riktar sig till internationella arrangörer med verket ”This Is Not a Religion” (2023), medverkan på Horsens Teaterfestival i Danmark med ”Dancing With the Dead” (2024) och NAKS Festival i Estland med ”Do As I Say” (2021). Projektet ska utveckla internationellt viktiga samarbeten och synlighet. 

  • Cirkus By Me beviljas 148 000 kronor för ett koreografiskt researchprojekt inom nycirkus med parakrobatik och jonglering som cirkustekniker. Projektet ska vara en stark grund till framtida produktion. Tematiken utgår från den koppling vi har till varandra och till oss själva. Vi är sammankopplade och uppkopplade men samtidigt frånkopplade och möjligtvis felkopplade. 

   Projektet består i fyra residens på fyra olika platser under fyra veckor. Skapandet ska ske under hösten 2024 och vintern 2025 och avslutas med work‐in‐progress‐visning och professionell filmning och fotografering inför framtida projektbidragsansökningar. 

  • Eileen Laurie, enskild firma, beviljas 100 000 kronor till en förstudie. Förstudien ska utforska Land Arts möjligheter som estetisk metod och process, med ”praktiska moment” – workshopar i naturen tillsammans med invånare/närboende/elever på folkhögskolor. 60 workshopar planeras i Malmö och i andra kommuner. Arbetet har ett tydligt fokus på välmående, kreativitet och psykisk och ekologisk hälsa.

  • Elina Kaisa-Maija Masalin, enskild firma, beviljas 77 000 kronor för projektet ”Speldosa” som är en pilotstudie som vill undersöka formerna för ett pedagogiskt, dynamiskt och interaktivt kit för att introducera de fem nationella minoriteterna i förskolan. Den första delen är fokuserad på den sverigefinska minoriteten. Speldosa planeras bestå av ett videobibliotek (TITTA!), ett ljudbibliotek (LYSSNA!) och ett fysiskt häfte (HÅLLA!).

   Projektet ska genomföras under sommaren 2024, i huvudsak i Malmö.

  • Embassy of Movement beviljas 140 000 kronor för projektet Menopausal Movement. Projektet vill finna former för hur samtida dans, indisk tradition och yoga kan samverka i ett performativt konstnärligt verk, över disciplingränserna och i möte med publik och deltagare. Genom Rani Nairs mångåriga arbete med dekoloniala praktiker ska projektet fördjupa gemensamma nämnare och förenande element mellan olika discipliner. En föreställning skapas som leker med och lär ut självreglerande tekniker inspirerade från uråldriga veda-skrifter och inspireras av koncepten ahimsa- icke våld, apigraha - non-greed.  

  • Fuxia Kulturförening beviljas 90 000 kronor för projektet ”Fuxia 2” som strävar efter att integrera Skånes konstscen med Köpenhamn genom internationell kurering och konstnärssamtal. Med två grupputställningar och workshops under maj-december 2024, skapas en plattform för konstnärligt utbyte och samarbete. Genom samverkan med internationella curatorer och lokala konstnärer ska Öresundsregionens konstnätverk stärkas tillsammans med konstutövare från Sydamerika, södra Europa och Balkan. Utställningarna och aktiviteterna ska äga rum i Malmö, Lund och Östra Göinge. Projektet utforskar nya arbetssätt, främjar regionala samarbeten och strävar efter att inkludera en bred publik i samtidskonstens mångfald.  

  • Föreningen Film i Båstad beviljas 100 000 kronor för att gå vidare utifrån den förstudie och inventering av Bo Widerbergs arv som de genomförde 2022. I detta projekt ska de samla in berättelser från människor som stod Bo Widerberg nära så som Jan Troell, Stefan Jarl och Kalle Boman. De ska även ta vara på skrivet och inspelat material som det finns mycket av bevarat.

  • Kerfree AB beviljas 120 000 kronor för att utveckla ett gränsöverskridande digitalt interface som möjliggör publikens direkta deltagande i en scenkonstföreställning. Projektet görs i samarbete mellan konstnärer och programmerare. Syftet är att skapa en helt ny uppslukande upplevelse. Programvaran ska designas för att läsa av åskådares fysiska rörelser och omvandla dem till digitala kommandon som kan ändra showens gång eller några av showens element. . Samarbete finns med ett svenskt företag som distribuerar LiDAR och som bidrar med hårdvara samt kunskap och rådgivning. En provpublik i åldrarna förskola - mellanstadiet, högstadiet - gymnasiet samt vuxna, ska hjälpa till med utvecklingsprocessen. Digiaktiv innehåller både teoretiska och praktiska aspekter med det specifika målet att resultatet ska användas i framtida föreställningar. Erfarenheter som görs under processen kommer också att delas till kollegor i både Sverige och utomlands.

  • Konstföreningen KLET beviljas 100 000 kronor för konstföreningens planeringsarbete samt inledande aktiviteter under perioden 2024–2025. Den nystartade konstföreningen ska starta ett ickekommersiellt samtidskonstgalleri i Landskrona. Ambitionen är att KLET Contemporary ska vara en oberoende arena, ett galleri för relevant samtidskonst och aktuella konstnärliga frågeställningar. KLET Contemporary vänder sig både till vuxna och till barn, och kommer erbjuda workshops för just målgruppen barn.

  • Kroppsklubben beviljas 48 000 kronor för ett projekt tillsammans med Dans i Blekinge. Dansföreställningen skapas i Malmö och Karlshamn samt på närliggande badplatser och har premiär på Blekinge Dansfestival Brådjupa i Karlshamn i augusti 2024. Kroppsklubben är inbjudna att samproducera och vara koreografer för projektet One Week Wonder, tidigare Unga Dansare. One Week Wonder ger dansare som är under utbildning, eller nyligen har avslutat sin utbildning, möjlighet att arbeta med professionella koreografer. 

   Projektets tema är kroppsspråkets normativa socialisering som är en del av vårt automatiserade beteende. Beroende på kontext förändras vårt kroppsspråk och på stranden, där vi är som mest exponerade, skapas ett kroppsspråk som vill dölja och skapa illusioner av det existerande. 

  • Malmö Konsthall beviljas 200 000 kronor för projektet "Parallell". Projektet ska synliggöra konstnärer med funktionsnedsättning genom en digital plattform och sprida kunskap genom en föreläsningsserie. Under första halvåret 2024 ska de engagera konstnärer från dagliga verksamheter i Skåne. Och under andra halvåret 2024 ska de etablera en digital plattform. De planerar föreläsningar under våren 2025 i olika kommuner som Malmö, Lund, Helsingborg, Ystad och Kristianstad. I projektet ska Malmö konsthall samarbeta med bland annat Konstfrämjandet Skåne, föreningen Inuti, Konst och Kultur och Funktionsstödsförvaltningen i Malmö. Genom projektet vill de även på sikt etablera en permanent fysisk studio och galleri för konstnärer med funktionsnedsättning i Skåne.

  • Borrby bokby beviljas 200 000 kronor för fortsatt lansering och koordinering av konceptet Bokby till övriga delar av Skåne med syfte att öppna ytterligare rum för böcker och därmed rum för människor. Projektet bygger på det internationella konceptet Booktowns – med FN:s globala hållbarhetsmål i blickfånget. I del 2 av projektet som startade 2022 ligger att fortsätta utveckla nätverket med aktörer i sydöstra Skåne och knyta ihop dessa för samverkan med regionala aktörer. Syftet är att samordna lokala och platsbunda aktörer med regionala aktörer som i sin tur kan stärka varandra, genomföra gemensamma aktiviteter samt uppgå i konceptet med Bokbyar. Primärt sker arbetet i Ystad och Simrishamns kommuner men med samverkan med relevanta aktörer bland annat i Malmö och Lund samt i Blekinge. Även med internationella nätverk i Europa och övriga delar av världen exempelvis i Nya Zeeland.

  • Nätverket Kulturnavet Österlen beviljas 250 000 kronor för att undersöka hur framtida finansierings- och samarbetsmöjligheter kan se ut och hur en permamnet plattform/nätverk skulle kunna arbetas fram. Kulturnavet Österlen fungerar som en samlande resurs för kulturskapare på Österlen och arbetar även för att kulturnäringar ska anses ha samma betydelse som andra näringar. Verksamheten har drivits som ett LEADER projekt under två år samt fått regionalt stöd via Ystad, Tomelilla och Simrishamn genom stöd till kultursamverkansprojekt (2022). I nätverket ingår ca 200 professionella kulturföretagare. En rapport har producerats som sammanfattar insatser som gjorts och hur strukturerna ser ut inom KKB på Österlen.

  • Oberoende Filmares Förbund (OFF) beviljas 250 000 kronor till ett projekt som ska stötta distributionen av den oberoende filmen med fokus på dokumentärfilm. Projektet vill arrangera filmvisningar och nätverksträffar och marknadsföra dessa för en lokal publik för att skapa möten mellan filmare, publik och den icke-kommersiella filmen. OFF ska bygga ett nätverk och vara en resurs för filmare och visningsaktörer i Skåne. De har kartlagt sex platser och fem kommuner: IFÖ Center och konsthall i Bromölla, Kristianstad Filmmuseum, Borrby biograf, Kiviks bio, Biograf Scala i Båstad, Kävlinge Bio och Bio Hypnos, Malmö. Projektet ska genomföras under året och resultera i en utvärdering och plan framåt. I nästa steg kan lokala bibliotek och museer fungera som tänkbara platser filmvisning och samtal. 

  • Rita Winde, enskild firma, beviljas 130 000 kronor för projektet ”Handen Minns”. Genom workshopar i samtidskonst ska konstnärerna Rita Winde och Joanna Thede arbeta med äldreboenden med särskild inriktning på demenssjukdomar/kognitiv svikt. Projektet ska bidra till brukarnas kognitiva hälsa genom handens och tankens aktivering. Projektet ska utforska

   vad handen minns genom att inspirera äldre till handens rörelser. Konstnärerna besöker två äldreboenden i Klippans, Ängelholms och Helsingborgs kommun under 2024 och tillsammans med personal bjuder de in boende att måla, rita, teckna och skapa. 

  • Vesterskov Studio AB beviljas 50 000 kronor till en förstudie av scenkonstprojektet ”Sång över sundet”. Genom förstudien kommer de, förutom att arbeta fram en gemensam ny arbetsmetod, idéutveckla kring och undersöka språk som befinner sig mitt emellan andra språk. Detta som ett sätt att skapa möjlighet för ett gemensamt bredare lyssnande. Förstudien genomförs juni-augusti i Malmö och Kristianstad.

  • ABF Malmö beviljas 200 000 kronor för projektet Re-mapping Skåne. Genom projektet ska de undersöka nya vägar för museer och kulturinstitutioner att ta del av ungas kunskap, erfarenheter och upplevelser i mötet med konsten och kulturen. Projektet ägs av ABF Malmö och bedrivs i samarbete med Communitykulturcentrum, ABF Sydvästra Skåne, ABF Skåne, Trelleborgs museum och Form Design Centrum. Det kommer ske i form av rundabordssamtal, workshops och kartläggningar för en ny prototypkarta över Skåne våren 2024. Det ska även bli ett sommarlovscamp 2024 för unga communities samt resultera i en utställning på Trelleborgs museum och Form Design Center hösten 2024 och presenteras på Malmö Communitybiennal 2025.

  • Arts and Motion En del av Cirque Arté Diem beviljas 300 000 kronor till ett projekt som ska förverkliga visionen om ett året-runt centrum för cirkus och dans på landsbygden i Tollarp i Kristianstads kommun. De ska erbjuda veckoklasser, workshops och föreställningar inom bland annat jonglering och cirkuslek.

  • Bombina bombast beviljas 275 000 kronor till en förstudie och ett samarbete med en ny dramatiker. Förstudien avser utveckling och förproduktion inför föreställningen ”Kungen i gult”. Dramatiken bygger på en litterär förlaga, en novellsamling från 1875 av Robert W. Chamber. Premissen för projektet är att utforska konsten som en kraft med makten att omvandla den reella verkligheten. Bombina bombast kommer att använda berättartekniker hämtade från analoga och digitala skräckspel, omslutande videoprojektioner samt reaktiva ljudlandskap,

  • Dataspelcentrum beviljas 210 000 kronor för att utveckla och etablera sin verksamhet. Initiativet till Dataspelcentrum kommer av det stora behov som finns av en främjande organisation för spelkultur. Ett behov som blivit alltmer belyst senaste året. Föreningens syfte är att värna om spel som en konst och kulturform och stödet ska användas för att utveckla och etablera föreningen och dess nationella nätverk. Dataspelcentrum ska inleda och fördjupa samverkan med andra aktörer inom bland annat kulturområdet och genomföra initiala aktiviteter. Föreningen är bildad, stadgar mål och verksamhetsbeskrivning finns.

  • Efia Abu beviljas 90 000 kronor till en förstudie inför ett internationellt samarbete mellan Skåne och Ashantiregionen i Ghana. Sofia "Efia" Abu Jacobsson, skånsk-ghanansk låtskrivare och artist, följer sina "spretiga rötter" till Ashanti Regionen i Ghana och till Skånes landsbygd. Med hjälp av lokala nyckelpersoner ska musikaliska traditioner spåras och underlag för ansökan om medel för internationellt samarbete ska samlas in. Visionen är att ett samarbete mellan musiker i Ghana och i Skåne ska äga rum under 2025. Projektet genomförs februari till augusti 2024.

  • Ellerströms förlag beviljas 112 000 kronor till en crossover fysisk och digital bokklubb med sex träffar under 2024. Utöver en värd med förberett samtalsmaterial ska även författaren och/eller översättaren medverka. Bokklubben ska ha fokus på kvalitetslitteratur i olika genrer som inte redan har en stor offentlig plattform, och därmed behöver synliggöras. Projektet ska särskilt verka för att nå en ung deltagarkrets i Skåne.

  • Embassy of movement beviljas 100 000 kronor för att utveckla den internationella mötesplatsen Lund International Choreography Assembly 4 (LICA) i Skåne där danspraktik och teori möts under fem dagar i maj 2024. Mötesplatsen ska vara av, för och med konstnärer. Embassy of Movement arbetar fram en långsiktig stabiliserande modell i två-års-cykel för kunskapsdelning över generationerna. Genomförande sker i Lund samt Malmö med fokus på mötesplats med träffar under maj månad 2024.

  • Föreningen Stapelbädden beviljas 250 000 kronor för att fortsätta arbetet med vara en resurs för det fria kulturlivet med affärsstöd, utbildning och plats för experiment, utveckling och nya samarbeten. Starkare och mer affärsmässigt robusta kreatörer är en förutsättning för ett starkt och vitalt kulturliv och med ett ökat intresse för samarbeten över branschgränser för att adressera samhällsbehov – cross innovation såväl som cross creation – kräver jämlika parter, långsiktig hållbarhet och ömsesidig förståelse för behov, möjligheter och drivkrafter.

  • Ida Stenman beviljas 150 000 kronor för att skapa en scen för scenkonst där cirkusartister kan interagera och möta sin publik och andra konstformer. Det ska vara en plats att experimentera tillsammans och testa oprövade idéer i en unik smältdegel som kallars ”Colabaré”. Varje show kommer vara unik, och uppmuntra till en känsla av gemenskap och deltagande för att skapa en dynamisk och minnesvärd upplevelse för både artister och publik.

  • In-discourse beviljas 110 000 kronor för projektet Kirseberg Soundscape Projekt (KSP) som bygger på ljudmiljön i Kirseberg, Malmö. In-discourse är en musikstudio och även en facilitator för konst och kultur. Det här projektet undersöker hur ljudkonst kan värna antropologiska värden som kan bidra till en hållbar utveckling.

   Som ett resultat kommer 10–15 ljudskulpturer att presenteras på Kirseberg. KSP interagerar med lokalsamhälle och konstnärer samt samarbetar med Skurups folkhögskola. Projektet är en del i det internationella "Timemonochromes", ett ljudkartläggningsprojekt för förortsområden.

  • InterAkt Swe beviljas 300 000 kronor till en deltagarbaserad och medskapande popmusikal på svenska och arabiska med utgångspunkt från immigrerade kvinnors erfarenheter. Deras livsberättelser kommer att ge perspektiv på Skånes moderna historia, med bakgrund av den skånska historiska kontexten utifrån det kvinnohistoriska perspektivet. Projektets premiss är att utforska communityscenkonstens gränser och möjligheter med utgångspunkt från flerspråkligheten.

  • Karin Bähler Lavér beviljas 250 000 kronor för projektet Skene som är ett utställningsrum i tillblivelse, där internationell samtidskonst kommer att presenteras genom utställningar och programpunkter. Skenes fokus är på forskande, kritiska praktiker inom samtida konst och konstteori. Skenes mål är att etablera nya, internationella nätverk genom vilka kunskaper och resurser kan delas. Skenes vill bereda mark för mer omsorgsfulla och eftertänksamma förfaranden inom bildkonsten och därigenom stärka konstens roll i samhället i stort.

   Utvecklingsarbetet med tillhörande utställningar och aktiviteter pågår under hela 2024, och en bit in på 2025. Därefter är Skene en ”rullande” verksamhet.

  • KKV MalmöVÄV beviljas 200 000 kronor för att fortsätta etableringen av KKV MalmöVÄV - Sveriges första Kollektivverkstad för vävning. MalmöVÄV har som mål att vara ett centrum för samtida professionell vävning - både traditionell och nyskapande, med särskild tanke på textila praktiker för offentlig miljö. Verksamheten ska fungera som konstnärlig produktionsplats, utställningsrum och kollegial mötesplats för yrkesverksamma och/eller utbildade konstnärer, konsthantverkare, designers och formgivare med vävning som gemensam nämnare.

  • Kristianstad Teaterförening beviljas 80 000 kronor till ett utvecklingsprojekt som ska utforska hur teaterföreningens program kan flyttas ut från kulturinstitutionerna till andra vardagliga och mer tillgängliga miljöer. Projektet ska kartlägga nya spelplatser och ny samverkan, samt utföra testpiloter under 2024.

  • Larm beviljas 200 000 kronor till ett projekt som ska ta fram nya metoder för att göra kulturarv mer begripligt för barn. Genom vandrings-föreställningar på Fulltofta gravfält för barn ska man levandegöra kulturarvet, historiska skeenden och visa på människans plats i ett större kretslopp. Man vill också utveckla metoder för hur man med barn kan arbeta med begravningsplatser ur ett längre historiskt perspektiv. Projektet är ett samarbete mellan Stiftelsen Skånska Landskap och projektet Barn och ungas rätt till begravningsplatser.

  • Marika Hedemyr Projects beviljas 197 000 kronor för att utveckla en pilot av en koreografisk mixed reality verk för begravningsplatser. Verket ska skapa reflektion och sinnliga förnimmelser av hur vi och våra mobiler är sammankopplade i jordens kretslopp av materia. Målet är att ta fram en pilot under våren 2024 (som därefter kan tas till produktion), och med detta pilotprojekt etablera verksamheten. Det är ett nytt verk i serien av framgångsrika Mixed Reality Walks där Augmented Reality (AR)-teknik används via mobiler och hörlurar för att skapa performativa upplevelser för en publik i offentliga rum. Arbetet med skisser, tester, samarbeten och kommunikation sker under december till januari.

  • RE Music beviljas 80 000 kronor för ett utforskande projekt inom ”embodied music cognition”, en riktning inom musikvetenskap som studerar människokroppens roll i förhållande till musik. I århundraden har partiturets roll inom västerländsk konstmusik varit den dominerande artefakten i musikskapandet. Denna struktur kan låsa fast positionerna mellan utövare, tonsättare och publik. Tillsammans ska musikern Robert Ek, tonsättaren Kent Olofsson och koreograf Lidia Wos utforska denna dynamik. Projektet kommer att äga rum i Malmö under 2024.

  • Scesam AB beviljas 50 000 kronor till ett projekt som ska skapa möjligheter för barn och familjer i Malmö och Skåne att ta del av internationell scenkonst samt utveckla möjligheter för skånska scenkonstgrupper att turnera utomlands. Projektet ska öka utbytet av scenkonst för barn och unga mellan svenska och utländska verksamheter. Detta för att stärka konstområdet generellt och för att ge barn, unga och familjer nya upplevelser av scenkonst. Operativa målet är att skapa ett eller flera program för utbyte av föreställningar mellan svenska och utländska grupper. Arbetet ska bedrivas under vintern/våren 2024 med slutdatum 30 juni.

  • Skissernas Museum beviljas 200 000 kronor till ett projekt som ska nå ut till skolor i kommuner som inte har möjlighet till konstupplevelser och kreativt skapande i museimiljö på grund av geografiskt läge eller på grund av att det inte finns något konstmuseum i hemkommunen. Skissernas Museum ska erbjuda skolprogram till kommunerna Perstorp, Örkelljunga, Klippan och Tomelilla. De hämtar och lämnar eleverna med buss på skolorna. Alla skolklasser ska få en inspirerande guidad visning av museets utställningar som följs av eget skapande i museets Skapande verkstad. Metoden bygger på dialog mellan elever och museipedagoger där elevernas nyfikenhet leder dem mot ett aktivt kunskapsproducerande, samtidigt som de övar på att kommunicera och sätta ord på vad de känner och upplever.

  • SkåneFolk Youth Ensemble beviljas 200 000 kronor till ett utvecklingsprojekt för att öka tillväxten av unga folkmusiker. Projektet kommer att genomföras via folkmusikensemblen SkåneFolk vilken kommer att arbeta under temat socialt och musikaliskt utbyte. Utöver detta kommer SkåneFolk Youth Ensemble genomföra intern verksamhetsutveckling i syfte att skapa en mer robust organisation. Projektet kommer genomföras under 2024 i Skåne i Malmö, Lund, Kristianstad och Ängelholm samt även Rättviks kommun och Tingsryds kommun. Utöver detta även Flensburg i Tyskland.

  • Stiftelsen Kiviks museum beviljas 100 000 kronor för en förstudie som ska kartlägga aktuellt forskningsläge under förutsättning att Region Blekinge och Region Kalmar också medfinansierar förstudien. Förstudien ska ligga till grund för ett kommande forskningsprojektet som Kiviks museum ska göra tillsammans med länsmuseerna i Skåne, Blekinge och Kalmar samt Linnéuniversitetet som ska lyfta kultur som drivkraft för hållbar utveckling, hur man kan tillgängliggöra kulturarv samt bidra till en kulturdriven landsbygdsutveckling. Projektet ska också dokumentera kustnära kulturarv som hotas av bland annat havsnivåhöjning och exploatering.

  • Tuva Hildebrand Petersson beviljas 140 000 kronor för att utveckla ett nytt koreografiskt verk och ny koreografisk metod med premiär på Dansstationen våren 2025. Arbetstiteln är "see me tissues unfolded inside out : moving/moved, : touching/touched : seeing/seen" och är ett verk med tre-fyra dansare som utvecklas under en regelbunden repetitionsperiod en gång i veckan under nio månader.

   Verket undersöker tematiken ilska, sorg, galenskap, intimitet, sårbarhet och kollektiv läkning genom en rigoröst utvecklad improvisations- och röstpraktik. Utvecklingen av verket sker i Malmö främst, men också i Göteborg och i Arnhem, Nederländerna och i New York, USA under januari till juni samt september till november. Det finns även planer på att turnera med verket under 2025, efter premiären.

  • Ålakustens kulturarvsförening beviljas 100 000 kronor för att göra en dokumentation av ålfisket mellan Åhus och Stenshuvud samt dess traditioner innan dessa försvinner. 2015 upptogs Ålakusten på listan över svenska immateriella kulturarv och Ålakustens Kulturarvsförening ackrediterades 2020 som rådgivande organ till UNESCO.

  • Översättarcentrum beviljas 50 000 kronor till en förstudie som ska undersöka förutsättningarna för en utökad regional verksamhet – såväl vad gäller medlemsaktiviteter som publikt. I förstudien ska Översättarcentrum kartlägga lokala samarbetsparter och uppdragsgivare, medlemmarnas behov och önskemål, förutsättningarna för projektet Världens läsare! samt ta fram förslag på en regional struktur för genomförande av verksamheten.

  • AB CDCC MUSIC beviljas 146 000 kronor för att genomföra en förstudie under perioden april-juli 2023 kring förutsättningarna för att skapa en interaktiv musikal där barn och ungas deltagande står i centrum. Projektet ska utforska tekniska möjligheter för att skapa musik live tillsammans med barn och unga samtidigt som musiken styr narrativet och bidra till att barn och unga känner sig stärkta kring att skapa och vara producenter av musik och kultur, inte bara konsumenter.

   Under förstudien inkluderas barn och unga genom hela processen via intervjuer och enkäter i samarbete med Kommunikationsskolan och Möllevångsskolan i Malmö, Internationella Engelska skolan i Landskrona och Kulturskolan i Eslöv och genom testkonsert på Barnens scen i Malmö i juni. 

  • Den ideella Konstföreningen ARTiE beviljas 125 000 kronor till en förstudie. I Eslöv finns ingen konstinstitution, och staden har snarare en idrottslig identitet än en konstnärlig. Föreningen har sedan drygt tio år tillbaka skapat pop up konsthallar och köpte 2022 för kommunala medel in en husvagn och som döpts till Eslövs konsthall. Föreningen vill med hjälp av en anställd projektledare göra en praktisk förstudie av och idéutveckling kring vad en permanent mobil konsthall kan ha för roll i Eslövs kommun och i Skåne, för invånare, professionella konstnärer och den etablerade konstvärlden, men även för politiker och tjänstemän.

  • Bombina Bombast beviljas 400 000 kronor för utvecklingsprojektet ”Från Virtuell Repsal till Virtuell Scen”. Syftet är att utveckla ett virtuellt scenrum och stabilt system som möjliggör kvalitativ och smidig distribution av virtuella produktioner, samt bidra till ökad kompetens och kännedom kring virtuell produktion i Skåne. Ett projekt med regional förankring och internationell relevans.

  • Borrby bokby beviljas 140 000 kronor till ett projekt som under 2023 ska arbeta för att etablera åtta nya bokbyar i Skåne och Blekinge efter det internationella koncept som heter “booktown”. Syftet är att attrahera litteraturintresserade turister och göra mindre orter i Skåne attraktiva genom litteraturen som utvecklingsmotor. Booktowns finns i olika länder och erbjuder välutvecklade sammanhang och nätverk att delta i för de orter som är en bokby. Föreningen Borrby bokby ska anställa en projektledare som kan koordinera arbetet i samverkan med de styrelsemedlemmar som ingår i projektgruppen.

  • Cederlund Books AB beviljas 50 000 kronor till Babbel-podden. Babbel-podden har sedan starten 2021 utvecklats till en digital mötesplats för barn och ungdomslitteratur. Projektet ska i samverkan med författare, förlag och festivaler (bland annat samverkan med Litteralund) inom barn – och ungdomslitteraturen bli en betydelsefull mötesplats för barnboksbranschen och lyfta dess status och synlighet. Här kan läsare, lärare, föräldrar, bibliotekarier möta författare, illustratörer, agenter, filmskapare, litteraturvetare, läsambassadörer, skrivlärare med flera i podcastformatet.

   Under projekttiden ska de två barnboksförfattare som driver Babbel-podden med fokus på Malmö, Lund och övriga Skåne se hur de kan utöka samarbetet och bredda sig geografiskt genom att inkludera andra delar av Sverige. De ska även hitta samverkan med barnboksutövare och aktörer i Norden och Skandinavien som kan berika synen på barn- och ungdomslitteraturen och dess läsare

  • Cirkus Syd beviljas 100 000 kronor för att göra en pilotsatsning i två delar inom cirkusområdet. Den ena delen av projektet handlar om att testa en ny modell av hur man kan stötta cirkusaktörer som är i behov av producentstöd. Det kan även ses som ett slags mentorskap för cirkusaktörer att komma vidare i att utveckla sin konstnärliga idé. Den andra delen av projektet handlar om att involvera lokala/regionala cirkusaktörer i planeringen och utvecklingen av en ny regional cirkusfestival. Kickoffen för festivalen ska äga rum i september 2023.

  • Föreningen Film i Båstad beviljas 50 000 kronor till en förstudie. Förstudien ska vara en start på ett större projekt som ska tillvarata minnet av filmregissören Bo Widerberg. Inom ramen för förstudien kommer nyckelpersoner att intervjuas, inventering och katalogisering av tillgängligt material. Slutligen ska de undersöka vilka möjligheter som finns för att bevara och tillgängliggöra Widerbergs efterlämnade material för framtiden.

  • Kulturförvaltningen i Helsingborgs stad beviljas 200 000 kronor för att tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen, Helsingborgs Arena och Scen AB, Riksteatern Skåne och koreograferna Elin Edin och Julia Kraus fördjupa och utveckla metoder för att engagera stadens invånare i dansprojekt.

   Projektet ska fortsätta med ett likande utforskande arbetssätt tillsammans med seniorer som gjordes inom ramen för det interregionala projektet Kommunkoreograf/ KOKO. De ska även genomföra ett dansprojekt med invånare som omfattas av LSS.

   Föreställningen ska ges på Dunkers kulturhus och turnera till särskilda boenden i staden. Musiken kommer att komponeras och spelas in i samarbete med Helsingborgs symfoniorkester.

   Målsättningen är att projektets aktiviteter ska etablera och formalisera strukturerade kontaktvägar, mötesformer och roller mellan berörda parter. Målet är också att projektet ska bidra till ökad tvärfacklig samverkan och utarbeta hållbara, långsiktiga strukturer inom området kultur och hälsa.

  • Kulturförvaltningen i Helsingborgs stad beviljas 130 000 kronor till ett projekt som ska erbjuda fördjupad kunskap om digitala tekniker för att skapa konst. Spektra är en arena för unga konstnärer och kulturskapare mellan 15–25 år på Dunkers kulturhus i Helsingborg. Målgruppen är dels unga kulturskapare, dels andra aktörer som arbetar med ungas skapande i Skåne för att främja en bättre förståelse för den digitala kulturvärlden. Projektet ska pågå under två år och innefattar workshops, kunskapsutbyte, fokusgrupper, utställningar samt seminarier. Målet är att fler ska få kunskap om digitala arbetsmetoder inom konstfältet.

  • Hässleholms kommun beviljas 50 000 kronor till en förstudie för att undersöka förutsättningarna för att skapa en vetenskapsteater för målgruppen förskola till årskurs tre. Utifrån en samling vetenskapslitteratur från 16- och 1700-talen på Hovdala slott ska de lägga fokus på hur upplysningstidens syn på vetenskap och förnuft har format de idéer som dagens samhälle till stor del bygger på. Genom upplysningstidens krav på vetenskaplig grund i stället för förklaringar som bygger på religion, ska de genom teater diskutera exempelvis mänskliga rättigheter och vår moderna syn på natur och fritid.

   Projektet pågår hela 2023 och under projekttiden ska de knyta till sig kontakter och samarbetspartners samt skriva fram en gemensam projektansökan. Några tänkta samarbetspartners är exempelvis Malmö Museer, Vattenhallen i Lund och Riksteatern Skåne som förutom lärarnätverk är nämnda i ansökan. Men de trycker också på att de under förstudieperioden ska samla och samtala med många olika aktörer med många olika infallsvinklar. Även finansiering ska undersökas i förstudien.

  • Höganäs bokfestival beviljas 200 000 kronor för att arrangera Höganäs summer Book Festival 2023. Festivalen etablerades 2021 med över 2000 besökare och ett hundratal medverkande författare, förlag, kulturaktörer med flera. Nu ska projektorganisation fortsätta med utvecklingsarbetet att bygga en eventverksamhet som utgår från litteraturområdets innehåll. En sommarbokfestival med särskilt fokus på barn och ungas litteratur ska äga rum under tre dagar i augusti med en mäng olika kringaktiviteter som sträcker sig över hela året. Samverkan med kulturskolan, skolan, bibliotek och andra kommunala aktörer. Projektet fokuserar på Öresundsregionens utövare och aktörer och har samverkan med bland annat Danmark.

  • Johan Stertman enskild firma beviljas 50 000 kronor till föreställningen ”otroligt! heligt!”. Det är en utforskande föreställning i samtida cirkus och samtida konstmusik för tre cirkusartister och tre musiker. Föreställningens tematik är relationen mellan kropp och själ och dess relation till religion och heliga rum. Föreställning vill utmana förväntningarna på hur kroppar tar heliga rum i anspråk genom att ifrågasätta och utveckla det heliga rummets gränser för rörelse, beteende och energi.

   Föreställningen kommer att spelas i kyrkorum och andra religiösa byggnader. Centralt för föreställningen är frågan om ”hur vi skapar identitet, relationer och en trosuppfattning utan att känna koppling till den egna kroppen och känslorna som bor där i?” Visningen som är en work-in-progress kommer att visas på Domkyrkan i Lund i december 2023 i samband med New Horizon Leadership Summit.

  • Kulturföreningen Jacob, Galleri 21 beviljas 50 000 kronor till en förstudie. Galleri 21 (kulturföreningen Jacob) har funnits i Malmö sedan 1985. De har visat nordisk och europeisk samtidskonst. Förstudien ska hitta former och metoder för att synliggöra galleriets historia och dokumentation samt dess betydelse för den skånska konstscenen. I förstudien involveras konstnärer och besökare för insamling av material och berättelser samt genomgång av befintlig dokumentation. Förstudien genomförs mellan april och oktober 2023 och kommer föreslå format för synliggörande och kunskapsdelande av galleriets betydelse och historia.

  • Manifolder AB beviljas 50 000 kronor till projektet Avskedets konst. Det är ett levande processkonstverk som undersöker och behandlar den samtida människans dödsfobi och medberoende med dysfunktionella strukturer och föreställningar i samhället. Manifolder AB är en konstdriven samhällsaktör som präglas av en bergfast övertygelse om att konsten både kan och behöver ta ett samhällsansvar, genom att till så många som möjligt sprida och tillgängliggöra konstnärliga metoder och tillvägagångssätt; och då främst konceptuella och relationella sådana. Avskedets konst sker i samarbete med Svenska kyrkan samt Gylleboverket. Under 2023 kommer ett antal offentliga avsked att genomföras på Gylleboverket i Simrishamns kommun

  • Moa Nissfolk enskild firma beviljas 30 000 kronor till projektet ”Där vi möts”. Projektet ska utveckla och pröva en konstnärlig arbetsmodell för konsertverksamhet inom äldrevården som främjar delaktighet, mångfald och musikaliskt utbyte. Arbetsmodellen bygger på att utifrån ett individperspektiv diversifiera målgruppen, så att seniora medborgare inte ses som en homogen grupp. Projektet ska ta fasta på målgruppens bredd, och utifrån den skapa inkluderande konsertprogram som inte speglar endast en liten del eller en förutfattad bild utav målgruppen.

   Projektet är ett samarbete mellan ”Kultur för äldre”, 10 seniora mötesplatser och musikduon ”Simon och Nissfolk”. Till grund för undersökandet av arbetsmodellen ligger en konsertturné för 15 äldreboenden och 10 mötesplatser i Malmö. Målet är att fördjupa samhörigheten mellan artist och åhörare.

   Projektet genomförs under hösten 2023 på särskilda boenden och mötesplatser belägna inom Malmö stad. Mötesplatserna sträcker sig från Rosengård och Ulricedal i öster, till Triangeln i centrala Malmö och Limhamn i väster.

   När projektet avslutats och utvärderats är förhoppningen att andra kommuner i Skåne ska kunna ta del av arbetsmodellen.

  • Nina Jensen enskild firma beviljas 50 000 kronor till projektet Kollektivt Monument. Projektet är en undersökning av kollektiva minnen, erfarenheter, upplevelser och ägarskap i staden med gemensamt skapande och samtal som metod. I projektet vill man utveckla idén om ett kollektivt offentligt monument, utmana föreställningen om den enskilda upphovspersonen och undersöka hur skapande i grupp kan stärka kollektiv hågkomst och läkande genom en serie experimentella skulpturworkshops i Malmö under två veckor i juni 2023. Projektet genomförs av Helsingforsbaserade konstnären James Prevett och Malmöbaserade konstnären Nina Jensen tillsammans med historikern och minnesforskaren Robert Nilsson Mohammadi som är verksam vid Malmö universitet.

  • Rani Nair Production beviljas 100 000 kronor till ett projekt som ska bygga en struktur för dansplattformen Embassy of Movement i Lund. Under en etableringsfas ska man prova publika och deltagande aktiviteter. Stöd beviljas till Anoomas dans som är ett dans- och sångprojekt som fokuserar kring indiska traditioner samt till Dancealongs som är aktiviteter för barn som Tiger-dans sagostund, Rangioli/Indisk grafitti samt Bollywood tematics.

   Embassy of Movement drivs av koreografen Rani Nair vars konstnärskap är tydligt både i eget skapande och i samarbete med andra. Detta projekt ska ytterligare vidga den konstnärliga plattform hon redan har byggt upp sedan flera år och inkludera fler i dansen.

  • Revolving Stage Film och Media beviljas 50 000 kronor för produktion av pilotprojektet ”Reading Ravensbrück”. Det är ett interaktivt scenkonstverk på 30 minuter, ämnat för en grupp om 5–7 personer per reading.

   Deltagarna bjuds in att tillsammans med en skådespelare (guide) följa med på en resa. Det är en resa som börjar i hemmets trygghet, men som tar med deltagaren (publiken) till ett koncentrationsläger, via arresteringar och inhumana transporter. Men resan slutar inte i koncentrationslägret.

   Deltagarna får genom att själv läsa högt ur utvalda vittnesmål från överlevande fångar, fundera på vad som gör livet värt att leva och fundera över frågeställningen; hur är det möjligt att överleva i en själsligt nedbrytande miljö.

   Förhoppningen är att deltagarna lämnar föreställningen med en känsla av att ha förstått lite av det obeskrivliga som så många gick igenom i koncentrationslägren och kanske en idé om vad som gör livet värt att leva.

  • Scen3 beviljas 50 000 kronor till projektet LUFT. Projektet är ett sätt att skapa, analysera och förklara ny och viktig vetenskap på ett roligt och interaktivt sätt. Denna fas av projektet ska ta fram metoder för att integrera konstnärliga berättar- och förståelsemodeller i skolan, för att utveckla barns förmåga att tänka som en forskare och uttrycka sig som en konstnär. På så vis kan komplexa frågeställningar som luftföroreningar åskådliggöras utifrån barns egna förutsättningar och nyfikenhet. Genom workshops skapas bild- och ljudmaterial som sedan presenteras under en slutkonsert. Den primära målgruppen för pilotprojektet är skolbarn mellan 6 och 7 år. Projektet sker i samarbete med Midgård skola och planeras att genomföras 1–31 maj 2023 i Röstånga.

  • Svensk curatorförening beviljas 150 000 kronor för att tillsammans med Malmö konstmuseum i september 2023 arrangera en nätverksträff i Skåne och ett publikt evenemang. Svensk curatorförening är en politiskt obunden ideell förening som bildades 2021. Föreningens syfte är att företräda, tillvarata och främja curatorers yrkesmässiga, ekonomiska och sociala trygghet, och verkar för att på lång sikt vara en samlingspunkt för curatorer.

   Svensk curatorförening etablerar nu ett curatorsnätverk för nordiska och baltiska kollegor för att stärka yrkeskåren. Målet är att utveckla mer kulturellt, socialt och miljömässigt hållbara modeller för professionen. Genom att samlas för att lära av och dela med våra grannar vill man stärka det internationella nätverket samt skapa nya arbetssituationer. Tre professionella möten arrangeras under 2023, ett i Norrbotten och ett i Skåne samt ett i Riga, Lettland. Nätverksträffarna blir ett unikt forum för yrkesverksamma konstcuratorer att avhandla frågor som specifikt rör den egna professionen och en tydlig kompetensutvecklande insats.

  • Söndrebaljsoperan beviljas 100 000 kronor för att anordna In Between Music Festival. Det är en musikfestival mellan olika genrer som arrangeras på olika platser på landsbygden kring Bjärehalvön. Musiken som presenteras på festivalen består av den typ av musik som inte passar in i andra musikfestivalssammanhang. Varje år har ett nytt fokus och detta år är fokus Folkmusik. Ambitionen är att spela på annorlunda platser (för musiken). Ravinen i Båstad är även en av spelplatserna. Man har även som ambition att spela en konsert särskilt anpassad för särskilda boenden. Festivalen sker under fyra dagar i juli 2023.

  • Teater Insite beviljas 150 000 för att genomföra en förstudie. Förstudien ska undersöka hur de kan utveckla nya arbetsmetoder, processer och tekniker genom att kombinera platsspecifik och sinnlig scenkonst med binaural ljudteknik, vilket ger en tredimensionell ljudbild. Projektet ska mynna ut i ett publikt arrangemang, där en deltagare åt gången, utrustad med hörlurar, placeras i en omslutande upplevelse med doft, smak, scenografi och ljud som förhöjer upplevelsen/platsen.

   Under projektets gång kommer Teater Insite att vidareutveckla det unika koncept som tidigare skapats med stöd från Region Skånes utlysning Digitaliseringens möjligheter för konstnärliga metoder, tekniker och uttryck.

  • Teater InterAkt beviljas 325 000 kronor för projektet Maryam Arkivet. Projektet ska under sommaren och hösten 2023 skapa metoder för en etisk praktik i förhållande till material som skapas i communitykonstprocesser. Med inspiration och verktyg från Community archiving och Community archive ska projektägarna utveckla metoder som säkerställer ägandeskap av delat/samskapat material och vidare användning för berörda communityn. Maryam Arkivet tas fram i samarbete mellan InterAkt och Maryam Sisters och kommer bestå av communityts berättelser, fotografier, inspelningar etcetera.

   Ett Community archive är ett arkiv som skapats av en minoritetsgrupp för att organisera och stärka sin gemenskap, och samtidigt synliggöra det egna kulturarvets betydelse för samhället.

  • Produktionsbolaget The Unevan beviljas 100 000 kronor till ett utforskande projekt. Ystad Studios och Film i Skåne har investerat i Virtual Production-skärmar, ett sätt att spela in film i olika miljöer som projiceras via skärmarna. The Unevan ska, i samverkan med bland annat Film i Skåne och VFX-supervisor från företaget Cinegrade, utforska möjligheterna med den nya tekniken genom att pröva konstnärliga idéer för filmberättande.

   Projektet ska ta fram metoder för filmskapare i Skåne och producera en guide utifrån de insikter som görs i projektet. Via tekniken med VP-skärmar ska de i projektet undersöka konstnärliga idéer samt effekternas trovärdighet. Exempelvis möjligheten att förmedla karaktärens upplevelser till en publik. Genom att visa på teknikens möjligheter kan projektet bidra till inspiration och nya möjligheter i berättandet för Skånes och Sydsveriges filmare.

  • Ängelholms kommun beviljas 50 000 kronor till en utställning på Galleri Moment i Ängelholm. Galleri Moment har funnits sedan 60-talet och är en samverkan mellan Ängelholms konstförening och kommunen.

   Under fyra månader i slutet av 2023 har kommunen ansvar för galleriets utställning och programverksamhet som kommer att kretsa kring temat rymden, luften, UFO och fantasi. Inbjuden konstnär och utställning kommer samarbeta med olika lokala och regionala verksamheter såsom bibliotek, skolor, folkhögskola och äldreomsorgen.

  • BAM Breaking Association beviljas 200 000 kronor för projektet What is a Cypher? Genom att utgå från cyphern som kommunikationsform och energikälla vill BAM undersöka vad som utgör ett gott liv/samhälle. Målsättningen är att projektet ska leda fram till en föreställning där breakdansare från olika bakgrunder sammanförs för att lyfta frågor om identitet, utanförskap, gränsöverskridande och utbyte. Föreställningen kommer att spelas i olika format både på någon av de större scenerna i Malmö och på turné i Skåne. I föreställningen medverkar dansare från Sverige, Nigeria och Kamerun. I projektet ingår även skapande-skola-aktiviteter, workshops, samtal, seminarier och klubbkvällar.

  • Barnens scen beviljas 100 000 kronor för att fortsätta utvecklingsarbetet av den internationella dockteaterfestivalen Malmö Puppet Days. Under projektet planerar Barnens scen att besöka ett flertal internationella festivaler i syfte att få inspiration och etablera nya internationella kontakter. Det handlar bland annat om dockteaterfestivaler i Frankrike och Finland, Aprilfestivalen i Danmark samt festivalen Passage som arrangeras i Helsingör och Helsingborg. Stödet ska också användas till en tidsbegränsad anställning kopplad till utvecklingsarbetet.

  • BCD Film beviljas 200 000 kronor för projektet VÄRN som är ett interdisciplinärt projekt med en långfilm i centrum. Filmen bygger på den sanna historien om den skånska lantbruksarbetaren Karl-Göran Persson som, i rädsla för att Sovjet skulle invadera Sverige, byggde om sitt lilla hus på Hörbyslätten till en bunker. I projektet som får stöd från Region Skåne vill BCD Film utveckla en specifik byggprocess och en visningsplan för rekonstruktionen av Karl-Görans märkvärdiga hus. Projektet bygger på ett lokalt engagemang och samarbete för att rekonstruera Karl-Göran Perssons fantastiska byggprojekt. När bygget är färdigt kommer den användas som scenografi i långfilmen om Karl-Göran Persson för att därefter fungera som den bärande delen i en ambulerande utställning.

  • CommunityKulturCentrum (CKC) beviljas 200 000 konor för utvecklingsprojektet En handelsresande online. CKC vill i ett utforskande projekt låta unga personer arbeta under professionella förutsättningar med hela produktionsprocessen, från grundläggande manusidé till slutgiltig digital scenkonstproduktion. Målet är att utforska det digitala livets betydelse i unga människors liv och undersöka hur deras egna berättelser kan produceras i ett format anpassat för det digitala rummet. Projektets undersökande fas utgår från de olika sociala medier som är ungas forum för eget berättande: Tik-Tok, KIK, Instagram, Snapchat m.fl. 

  • Emeli Ek enskild firma beviljas 70 000 kronor för ett projekt som handlar om ett konstnärligt utbyte och samarbete mellan två frijazzkvintetter, Ormbunken i Malmö och William Soovik Grande Finale i Göteborg. De två ensemblerna ska träffas för att improvisera, spela nyskriven och specialkomponerad musik för en sättning på två kvintetter och slutligen framföra musiken live i Malmö under hösten 2023. Musiken kommer även delvis dokumenteras genom ljud- och filminspelning. Projektet innebär ett utforskande av frijazzgenren och vad som händer musikaliskt när två kvintetter möts utifrån nyskriven musik.

  • Formargruppen beviljas 50 000 kronor för att i samband med sitt 40-årsjubileum 2023 göra en förstudie kring hur de ska kunna fortsätta utvecklas som en nod för skånska konsthantverkare. Formargruppen är ett kooperativ som arbetar för och med yrkesverksamma konsthantverkare bland annat genom sin butik i Malmö. Genom projektet vill de uppmuntra skånska konsthantverkare till samarbete. Frågor de vill ställa i förstudien handlar bland annat om hur de kan engagera unga konsthantverkare, hur de kan öka intresset för samarbete med konsthantverkare från andra kulturer samt hur de kan stärka intresset för skånskt konsthantverk genom utställningar, föreläsningar, workshops eller helt andra metoder.

  • Den ideella föreningen Film i Malmö beviljas 25 000 kronor för projektet Gemenskap över gränserna. Föreningen som driver biograf Hypnos på Norra Grängesbergsgatan i Malmö vill skapa ett nordeuropeiskt nätverk med liknande verksamheter. Projektets syfte är ett långsiktigt samarbete av icke vinstdrivande filmorganisationer med målet att lära av varandras erfarenheter, metoder och praktiker för att förbättra verksamheter, dela resurser och framför allt stärka var och ens lokala nätverk av filmskapare. Målet är att sprida konstfilm som inte har någon etablerad internationell distribution. I projektet ska nätverk etableras genom besök hos och träffar med liknande aktörer i Nordeuropeiska städer.

  • Föreningen Stapelbädden beviljas 200 000 kronor för en utveckling av sitt inkubatorsprogram för konstnärer och andra kreatörer. Stpln:lab har bedrivits som en pilot under första halvåret 2022 för en begränsad grupp konstnärer. Men för att möta den stora efterfrågan och för att ta nästa steg i sin utveckling vill Stapelbädden bredda och öppna upp programmet för fler deltagare och även ge plats för arrangörer, kuratorer, agenturer, producenter och liknande från hela Skåne. En stor del av värdet med inkubatorsprogrammet är att det är tvärdisciplinärt och erbjuder mötesplatser för professionella från olika områden. Målet är att utveckla stpln:lab från en prototyp och skala upp verksamheten så att den kan bli en verklig resurs för det fria kulturlivet i hela regionen.

  • Kulturskolan i Lund/Regional kulturskola beviljas 150 000 kronor för projektet Kulturskolornas skrivarverkstad. Projektet syftar till att erbjuda och driva kreativt skrivande på kulturskolorna i Skåne genom distansundervisning och digitala lösningar som varvas med fysiska träffar. Målgruppen är 13–19 år. Målsättningen är att bredda och utveckla utbudet av estetiska kurser på kulturskolorna i Skåne med de digitala skrivarverkstäderna som förebild. Projektet genomförs i bred samverkan med bland annat bibliotek, Folkets Hörna, CommunityKulturCentrum, Litteralund, Novellfest samt Skurups, Kävlinge Landskrona och Trelleborgs kommuner.

  • Malmö Konsthall beviljas 250 000 kronor att utreda möjligheten att skapa en professionell studio för konstnärer med kognitiva eller fysiska funktionsvariationer. Med start i mars 2023 ska de inom projektet Frisco Studio Syd utreda formella, juridiska och ekonomiska förutsättningar. Arbetet ska ske i nära dialog med målgruppen. Målet är att inom två år öppna en studio i Skåne som ska fungera som en sluss in i det etablerade konstlivet. Projektet är en vidareutveckling av tidigare projekt och Malmö konsthalls tio års samlade erfarenheter av arbete med konst och vuxna med kognitiva eller fysiska funktionsvariationer.

  • Master Mechanic Films beviljas 50 000 kronor för att etablera en ny filmfestival på Gåsebäcken, ett nedlagt industriområde i Helsingborg. Filmaren och filmcuratorn Hussain Currimbhoy vill skapa ett nytt filmevenemang som kommer visa internationella filmer från oberoende filmskapare tillsammans med regional kortfilm. Festivalens format är baserat på nya regissörer och ny film från i huvudsak Nordamerika och fokuserar på både fiktion och dokumentärt filmberättande tillsammans med ett kortfilmsprogram av lokala regissörer. Programmet ska vara brett och mångfacetterat men också balanserat. Internationella filmskapare kommer att bjudas in för att diskutera sitt hantverk, dela med sig av kunskap och diskutera läget för filmskapande i världen idag. Målet med festivalen är att inspirera publiken, att få upp idéer till ytan samt att fira mänskligheten genom film, med enkelhet och en anda av nöje.

  • Röstånga Konsthall beviljas 100 000 kronor för projektet Professionell entusiasm där de vill kartlägga förutsättningarna och undersöka strategier för att driva en plats för samtidskonst på landsbygden. Konsthallen har funnits i tio år, men behöver nu undersöka hur platsen kan drivas professionellt och långsiktigt. Genom intervjuer med olika parter som verkar i konstsammanhang utanför städerna kommer man undersöka hur trösklar kan sänkas för att göra samtidskonsten till en mer självklar del av ett mindre samhälle på landsbygden. Resultaten samlas i en skrift och är tänkt att spridas till konstförmedlare och liknande platser. Projektet drivs tillsammans med Åstorps konsthall i Skåne.

  • Scesam beviljas 100 000 kronor för att genomföra Young Dance Market. Det är en utbudsdag där skånska dansproduktioner för barn och unga får möjlighet att presentera sina produktioner för internationella och nationella festivaler, scener och andra arrangörer. Cirka 10 dansproduktioner kommer att visas under dagarna. Detta blir den tredje upplagan av Young Dance Market och den arrangeras den 30-31 augusti 2023 i Folkets Park i Malmö. Young Dance Market genomförs i samarbete med Danscentrum Syd, Memory Wax och Freestyle Phanatix.

  • Föreningen SkåneFolk Youth Ensemble beviljas 48 000 kronor för att under 2023 göra en nysatsning och värva en ny generation ungdomar i Sydsverige som kan fortsätta arbetet att utveckla det unga ensemblespelet inom folkmusiken. Två professionella folkmusiker ska rekryteras för att leda ungdomarna under våren och sommaren, med målet att den nya ensemblen ska ta fram en konsert och därefter spela på Degebergastämman, Korröfestivalen och andra spelmansstämmor, festivaler och evenemang runtom i Skåne under sommaren och hösten 2023. 

   SkåneFolk Youth Ensemble är en förening i Skåne som i tio år har verkat för att utvidga den unga folkmusikscenen i Skåne och Sverige.

  • Cirkusaktören Mikkel Hobbitz Filtenborg beviljas genom SmartSE 95 000 kronor för projektet ROTOR – ett tvärdisciplinärt cirkusprojekt med skateboard, rullskridskor, akrobatik, cyr wheel och livemusik. I projektet vill Mikkel göra ett utforskande arbete om vänskap, momentum och subkultur som sedan ska leda fram till en färdig föreställning för högstadiet. Under utvecklingsperioden kommer det tvärdisciplinära materialet att utvecklas och testas i stadsmiljön, skateparker och teaterrummet. Projektet kommer att ha residens på Karavan i Malmö.

  • ABF Malmö beviljas 150 000 kronor för att genomföra Känslogalan 2022 på Palladium, Malmö. Syftet med Känslogalan är ökad kunskap om och ändrade attityder kring psykisk hälsa, ökad öppenhet kring svåra känslor samt att uppmärksamma de organisationer och volontärer som engagerar sig inom området. På galan medverkar både amatörer och professionella genom olika konstnärliga och kulturella uttryck. Under galan utses även Årets känslovisionär. Allmänheten nominerar och pristagaren utses av en jury.

   Målgruppen för Känslogalan är personer med erfarenhet av psykisk ohälsa, deras anhöriga och en intresserad allmänhet. I planerings- och genomförandearbetet av galan samverkar ABF Malmö med Fontänhusen i Lund och Malmö, Inkluderingslabbet, Känslokompaniet, RSMH Trelleborg med flera. Arrangörerna ser planeringsprocessen som lika viktig som själva galan. Detta är tredje året Känslogalan genomförs.

  • Alla Tiders Teater beviljas 65 000 kronor för att arrangera ett symposium på hög akademisk och konstnärlig nivå kring Genius Loci - Platsens Ande. Målgruppen är personer som arbetat med och intresserat sig för platsspecifik konst och teater och tillsammans med dem diskutera och genomlysa begreppet platsspecifik konst.

   Föreningen har gjort platsspecifik vandringsteater i 30 år under ledning av teaterns regissör Martha Vestin, professor emeritus, som länge genom sin praktik har utforskat och skrivit om ämnet. Föreningen har en gedigen erfarenhet och kunskap i ämnet som borgar för att denna typ av seminarium kan genomföras med ett kvalitativt och angeläget innehåll och även innebära viktig kunskapsdelning med övriga deltagare.

  • Anna Torstensson, enskild firma, beviljas 50 000 kronor till ett konstnärligt utforskande projekt. Klezmertrion Kv. Arken, som består av sättningen klarinett, viola och cello, ska bjuda in fyra slagverksmusiker från olika genrer till en serie utforskande workshops för att hitta nya musikaliska uttryck, arbetssätt och metoder. Projektet innebär ett konstnärligt utvecklingsarbete som är tänkt att pågå under en längre tid, från hösten 2022 och under 2023. Genom mötet med utvalda musiker kan trion tänka nytt, berika den egna klezmermusiken och även utforska möjligheterna till nya samarbeten och konstellationer.

  • Aros film beviljas 50 000 kronor för projektet Du spelar roll. Filmaren Mikael Winberg och dramapedagogen Anna-Maria Wiklund vill skapa en kortfilm där samtliga funktioner i processen delas av en filmarbetare och en person med funktionsnedsättning. Under arbetet med att skapa filmen kommer filmarbetaren/skådespelaren alltmer fasas ut. Genom denna samverkan vill projektet skapa en möjlighet för personer med funktionsvariation att vara delaktiga och medskapare i hela processen med att skapa en film. De sökande vill använda den kraft som finns i rörlig bild och ljud generellt. Genom att ge möjligheter för personer med funktionsvariationer att skapa en kortfilm vill de bidra till att vitalisera filmbranschen och ge utrymme för fler berättelser och att fler röster ska få komma till tals.

   Projektet genomförs i Malmö i samarbete med bland andra föreningen Grunden och Paraplyet där de sökande också är verksamma som pedagoger.

  • Barnens scen beviljas 70 000 kronor för att fördjupa och utveckla arbetet med festivalen Malmö Puppet Days. Den internationella Dockteaterfestivalen har tidigare arrangerats i Hög på initiativ och under ledning av Staffan Björklund teater. Sedan två år har festivalen arrangerats i samverkan med och på Barnens scen i Malmö.

   Barnens scen är en lokal/scen som många barn känner sig hemma i och som många barn besöker i samband med att de är i Folkets park. Här har barnen möjlighet att möta ett brett och kvalitativt kulturutbud som kan bidra till att barnen känner sig inspirerade och delaktiga. Malmö Puppet days främjar initiativ och möten samt är en mötesplats för kunskap och bildning.

  • Black Archives Sweden (BAS) beviljas 200 000 kronor för att skapa ett gemensamhetsarkiv som samlar afrosvenskars erfarenheter. Utifrån tre fokusområden; lokalsamhälle, identiteter och aktivism arbetar BAS för att konstruera en plats där samtidskonst och arkiv möts. Verksamheten utgår från afrosvenskars erfarenheter och syftet är att stärka personernas identiteter genom bland annat processer för lärande och konstnärliga former.

   Det är ett utforskande projekt som vill undersöka hur ett arkiv kan se ut, hur det fungerar, vad som ska inrymmas och på vilket sätt samtidskonst och arkiv ska samverka. Genom nyskapande och experimenterande vill de synliggöra en minoritet som är anonym i Sverige.

  • Bombina Bombast beviljas 280 000 kronor till en förstudie där de ska vidareutveckla sitt scenkonstnärliga koncept Eco Village, en samproduktion med Sydhavn Teater i Köpenhamn. Eco Village är ett platsspecifikt digitalt och immersivt verk om miljöaktivism. Publiken får möjlighet att ta del av scenkonstverket genom tre olika digitala perspektiv: fysiskt på plats (och i interaktion med miljön samt skådespelare), översikt (via skärm och drönare) samt personlig blick - här följer publiken verket från skådespelarnas perspektiv och kan ta kontroll, interagera som en "gamer". Som publik blir du en del av arbetet.

   Förproduktionen mellan Bombina Bombast och Sydhavn Teater inleds våren 2022. Under hösten 2022 planeras workshops med skådespelare, manusutveckling och regikoncept. Planerad premiär våren 2023.

  • Folkmusikern Brita Björs, enskild firma, beviljas 200 000 kronor för att utveckla ett tvärkonstnärligt koncept mellan konsert, performance och platsbaserad konst. Ett kilometerlångt notsystem breder ut sig i ett kvarter, fem musiker går med jämna mellanrum längs noterna och spelar det som står. Resultatet blir ett slags vandringskonsert på temat förflyttning, där publiken kan välja att följa med en musiker, invänta nästa på samma ställe eller hitta en plats där man hör flera musiker samtidigt. Musikaliskt utgår konceptet från folkmusik, men gestaltat på ett sätt som påminner om modern konstmusik. Det konstnärliga utvecklingsarbetet startar i maj, med ambitionen om ett färdigt koncept i augusti, som kan äga rum i Malmö och på andra platser.

  • Cirkus By Me beviljas 70 000m kronor för projektet Den åldrande kroppen. CircusByMe utgörs av cirkusartisten Rebecka Nord som driver sin verksamhet i Skurup. Projektet handlar om att i ett undersökande arbete arbeta fram processer/arbetsmetoder för hur man kan fortsätta arbeta med samtida cirkus även när man blir äldre. Det handlar om att acceptera sin kropp och om kroppens acceptans utifrån att kroppen och kroppens förmågor är cirkusartistens viktigaste verktyg. Målet med projektet är att jobba fram hållbara arbetssätt som även kan bidra till nya uttryck inom den samtida cirkusen.

   Projektet pågår mellan april-dec 2022 och avslutas med en work-in-progress visning. 

  • Cirkus Brazil Jack beviljas 100 000 kronor för projektet Brazil Jack on Board. Inom ramen för projektet vill cirkusen utforska disciplinen samtida språngbräda och presentera nytt material inom ramen för ett den traditionella cirkusens klassiska format. I projektet samarbetar Cirkus Brazil Jack med två samtida cirkusartister, Aaron Hakala och Andreas de Ryck.

   Det material som utvecklas kommer att testas för en publik i samband med sex föreställningar med Brazil Jack i Malmö, Lund och Stockholm.

   Genom projektet vill Cirkus Brazil Jack bidra till en utveckling av den traditionella cirkusen som konstform.

  • Cirkus Syd beviljas 100 000 kronor för att arrangera New Horizons Leadarship Summit (NHLS) i Lund hösten 2022. Eventet för samman unga cirkusutövare och organisationer från åtta länder (Sverige, Danmark, Island, Finland, Norge, Estland, Lettland och Ryssland. Under NHLS förväntas ett hundratal nationella, internationella, regionala yrkesverksamma inom cirkus och scenkonst medverka.

   I samband med eventet vill Cirkus Syd presentera cirkusföreställningar av skånska aktörer. Förhoppningen är att detta ska bidra till att utveckla skånskt arrangörskap. NHLS är en del av ett pågående arbete som bedrivs inom Baltic Nordic Circus Network. Eventet i Lund arrangeras i samarbete med bland andra Lunds kommun, Riksteatern Skåne och KulturCrew.

  • Flautissimo beviljas 40 000 kronor till projektet Blockflöjt Skåne. Det är ett långsiktigt samverkansprojekt mellan flera aktörer som ska stärka alla som spelar blockflöjt i Skåne. En del av projektet är Glimåkra Blockflöjtsdagar, ett veckolångt sommarläger som årligen lockar cirka 50–80 deltagare från framför allt Skåne, men även övriga Sverige och Norden. Kursen riktar sig dels till spelare från 12 år, dels till ungdomar som vill fördjupa sitt solistiska uttryck med blockflöjten som huvudinstrument. Inför 2022 års läger vill Flautissimo utveckla nytt innehåll och ge plats för fler deltagare, bland annat genom att bjuda in en känd blockflöjtsmusiker från Amsterdam, som ska hålla workshops och masterclasses för deltagarna.

  • Folkets konsthall beviljas 50 000 kronor för projektet Drömmen om Skåne. Projektet är en förstudie inför ett kommande projekt vars mål är att skapa seriekonst som speglar livet i olika skånska kommuner. Inspiration till projektet kommer från Mats Källblads serieroman 100 år i samma klass där han berättar om sin mormors fattiga uppväxt, men också har en lång självbiografisk serieroman om sin ungdom i Osby.

   Inom ramen för förstudien vill Folkets konsthall skapa kontakt med tio seriekonstnärer från tio olika kommuner i Skåne för att skapa seriekonst som speglar livet på den utvalda platsen/kommunen. De vill ta fram en komplett projektplan för själva skapandet av seriekonsten, urvalet av serieskapare, en turnerade serieutställningen tillsammans med pedagogiska insatser och kringaktiviteter, finna samverkanspartners i kommunerna samt få tillräcklig finansiering till det projektet.

  • Föreningen Jöns Henrikssons minne beviljas 49 000 kronor för projektet Fördjupad kunskap om 1600-talets parker i Östra Sallerup. Projektet syftar till att utifrån en förstudie fortsätta arbetet med att utveckla kunskapen om Östra Sallerups by i Skåne. I fokus finns prästen i byn, som var både dansk och svensk, och framför allt hans parkanläggning från 1600-talet. Parken är ett tidsdokument över när Skåne blev svenskt. Förstudien ska ge en tydligare bild av historien bakåt, vilket är viktigt för framtiden. Fördjupad kunskap om prästgårdsparker är även av stort riksintresse inom kulturmiljövården. Projektet att kommer genomföras under 2022.

  • Gwyn Emberton, enskild firma, beviljas 150 000 kronor för att undersöka formerna för ett föreställningsprojekt som sträcker sig över generationsgränserna. Projektet Intergenerational Project samlar dansare i åldrar mellan 18 och 80 plus. Den underliggande konstnärliga idén är att vi alla bär en självbiografi inom våra kroppar. En del av utvecklingsarbetet kommer också att handla om att utforska nya sätt för publiken att uppleva dansföreställningar- genom att kombinera koreograferade delar med deltagande inslag men även genom att arrangera dans på icke- traditionella platser utanför teatern. Projektet startar i oktober 2022 och sträcker sig fram till januari 2023.

  • Interrim kultur beviljas 49 000 kronor för en förstudie av och med scenkonstnärerna Johanna Malm och Ruby Nilsson. De har beviljats residens på Gamla Folkets Hus i Östra Sönnarslöv (som drivs av Erik Holmström Malmö Dockteater) för att undersöka dialektiken mellan den statiska bilden och den förgängliga kroppen i teaterrummet inför en kommande produktion. Målet är att utveckla en scenisk form som på bästa sätt tar vara på ett tvärmedialt montage utifrån “selfie”-kulturen i förhållande till kroppen på en teaterscen och teaterns relation till fotografiet, till exempel hur påverkas teaterns autencitet av det naturalistiska fotografiet.

  • Kollaborativet beviljas 75 000 kronor till projektet PERCEPTION som handlar om att starta ett nätverk för inkluderande scenkonst i Skåne. Nätverket, som är ett initiativ av scenkonstkollektivet Kollaborativet och Skånes Dansteater, ska gemensamt kunna driva frågor om tillgänglig scenkonst för alla utifrån ett publikt perspektiv. Målet är att skapa ett aktivt forum för kunskaps- och resursdelning, metod- och konstartsutveckling samt inspiration, som bidrar till att verksamheter tar kliv framåt i både praxis och teori för en tillgängligare scenkonst. Nätverket kan över tid bidra till att främja och utveckla såväl scenkonsten, aktörerna som den deltagande publiken. Under 2022 genomförs research av intressenter, förankringsarbete, två nätverksmöten samt ett digitalt arrangemang med inbjudna föreläsare. 

  • Kulturföreningen Iver beviljas 270 000 kronor för en fortsatt utveckling av Malmö Dance Week. På relativt kort tid har Malmö Dance Week utvecklats till en Nordens viktigaste samlingspunkter för den samtida urbana danskonsten. Arrangemanget fungerar som en plattform för konstnärlig utveckling inom urban dans, delaktighet och medskapande för publiken samt vad gäller en utåtriktad pedagogisk verksamhet för barn och unga.

   Inför Malmö Dance Week 2022 söker Iver stöd för att genomföra två nya satsningar. Dels handlar det om beställning av ett nytt verk med premiär på festivalen. En internationellt verksam koreograf bjuds in till att skapa ett verk tillsammans med regionala dansare. Dels handlar det om att vidareutveckla initiativet Wazup Sweden där danskonstnärer från streetfältet erbjuds mentorskap av erfarna danskonstnärer från både Sverige och internationellt, dels möjlighet att visa delar av sina verk för en publik. Det handlar om tre residens med visning på Bastionen och Dansstationen i Malmö.

   Malmö Dance Week äger rum i Malmö i oktober/november 2022.

  • Lejoni Produktion AB beviljas 250 000 kronor till projektet Drömprins en katalysator för psykisk hälsa. Projektet är ett samarbete mellan Lejoni Produktion AB och MIND, en ideell förening vars uppdrag är att främja psykisk hälsa genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och driva påverkansarbete. Inom projektet genomförs arrangemang i Malmö, Perstorp, Tomelilla, Höganäs, Burlöv, Landskrona. I varje kommun sker samarbete med lokala samarbetsparter.

   Arrangemangen i kommunerna tar sin utgångspunkt i filmen Drömprins av regissören Jessica Nettelbladt. I filmen får vi följa Erik, en ung konstnär från Rosengård som under hela sitt liv känt att han är född i fel kropp. Projektet vill öka förståelsen och kunskapen om psykiska ohälsa, utanförskap, identitet och könsdysfori.

   Förutom visning av filmen Drömprins omfattar arrangemangen uppträdande av musikern Helena Josefsson samt ett panelsamtal med regissören Jessica Nettelbladt, representant från MIND och filmens huvudperson Erik. Panelen kompletteras dessutom med lokala aktörer från respektive kommun.

  • Konstnären Magnus Lönn beviljas 50 000 kronor för att under hösten 2022, tillsammans med en konstpedagog, processa fram idéer till Fantastiksal – en turnerande konstutställning för skolorna i Skåne.

   I projektet ställer konstnären frågan: vi tränar oss i matematik och gymnastik – men var tränar vi vår mentala rörlighet? Kanske inom det nya ämnet Fantastik?! Ett för eleverna vardaglig rum på skolan omvandlas under en dag till ngt oväntat och rymmer en utställning med objekt som väcker fantasin. Utställningen kompletteras av workshop, lekar och med lärarna som ”klokförare”.

   Många mindre kommuner eller orter har ingen egen konsthall och får därför sällan tillfälle att besöka konstmuseers och konsthallars utställningar. Genom Fantastiksal kommer utställningen till skolan precis som teatern under många år haft uppsökande verksamhet. Projektet stärker mötet mellan skola och kultursektorn.

  • Mathilda Bjärum, enskild firma, beviljas 130 000 kronor för att tillsammans med Daniel Persson utveckla en första fas av projektet NoXsense. Mathilda och Daniel är unga dansare/koreografer som kommer ifrån Skåne. Båda har sökt sig utomlands för utbildning inom dans och koreografi och är nu tillbaka i Skåne där de är aktivt verksamma som danskonstnärer. Syftet med projektet är att förbereda strukturer för ett långsiktigt arbete med ambitionen att erbjuda möjligheter för unga danskonstnärer som är i början av sina karriärer att etablera sig i regionen. Målet är ett regionalt danskompani för unga danskonstnärer. I projektet ingår även eget konstnärligt utvecklingsarbete för Mathilda och Daniel, arbete med mentorer och nätverkande.

   Samarbetspartners i projektet är Hvilan Dance Academy, Bobbi Lo Produktion, Danscentrum Syd, Nya Rörelsen, Stenkrossen i Lund samt kulturinkubator programmet STPLN:lab.

  • Organitive i Limhamn AB beviljas 75 000 kronor för att utveckla Formgivarpodden. Industridesignern Kajsa Willner och textilformgivaren Karin Olu Lindgård har tagit initiativ till Sveriges enda podcast om livet som designer. Varannan vecka pratar de om ämnen som berör design, oftast tillsammans med inbjudna gäster. Syftet med podden är att bredda synen på design och designerns roll i samhället idag samt att öppna upp en ganska så sluten bransch genom samtal med olika formgivare inom olika discipliner och genrer som ger sin syn på vad design är, kan vara och bör vara i en samtida kontext. Formgivarpodden vill under året bidra till en djupare förståelse kring samtida skånsk design.

  • Pedram F. Dahl, enskild firma, beviljas 60 000 kronor för projektet Döden i kontinuerlig rörelse. Pedram har en bakgrund som producent och regissör inom film och TV i Malmö och Toronto. Detta projekt bygger på tidigare erfarenheter av arbetet med den virtuella produktionen Döden i kontinuerlig rörelse som har fått stöd av BoostHbg. Verket har utvecklats till stor del på nätet och Pedram har haft ett behov av att producera och samarbeta i realtid även om alla inte är på samma plats. I projektet vill han fortsätta utveckla metoder och arbetssätt när det gäller samverkan och medskapande, inte minst med publiken/deltagarna. Han vill utbyta idéer med grupper som arbetar inom VR och speldesign. Målet är att undersöka möjligheterna för att utveckla en plattform som kan bidra till kollektivt skapande och nya berättelser eller scenkonstupplevelser för en publik.

  • Potatoes perspective beviljas 200 000 kronor för projektet Cultivating Stories som är en konstnärlig bearbetning av det odlade kulturarvet. I samarbete med föreningen Allkorn som förvaltar och återodlar glömda sädesslag, förmedlas berättelser om hur de hamnade i glömska, vad kulturväxter egentligen är, hur de återupplivats och varför det sker. I projektet bidrar i Skåne verksamma bönder och odlare. Berättelserna förmedlas genom guidade fältvandringar, filmvisning, utställning och program. Cultivating Stories produceras av konstnärsinitiativet potatoes’ perspective i samarbete med Konstfrämjandet Skåne och Malmö konstmuseum. Projektet äger rum vid Häglinge sockengård i Hässleholms kommun samt på Malmö konstmuseum sommaren och hösten 2022.

   Cultivating Stories är ett samarbetsprojekt mellan en bredd av aktörer: konstnärer, akademi, förening, konstmuseum, främjandeorganisation med flera. Med konstnärliga metoder ökas kunskapen om det odlade kulturarvets betydelse, samtidigt som det stärker samverkan mellan olika sektorer.

  • Råfilm beviljas 50 000 kronor för projektet Arbetarkulturen engagerar Skåne. På fem år har Nordic Labour Film Festival (NLFF) utvecklats till Nordens största filmfestival som fokuserar på arbetarfilm. Med film, samtal och seminarier har NLFF utvecklats till en levande och välbesökt festival som förutom film även omfattar litteratur och bildkonst.

   Filmkollektivet RÅFILM vill nu utveckla festivalen genom att skapa fler scener och för att kunna bli en regional arena för konstnärer, filmare och författare som jobbar med arbetsvillkor som tema. Projektet vill närmare utforska hur kultur kan lyfta frågor som berör teman som demokrati, jämställdhet och inkludering. I samarbete med professionella kulturaktörer och andra samarbetspartners, såväl befintliga som nya, vill festivalen undersöka potentialen i att nå en större publik och engagera fler konstnärer i Skåne. NLFF äger rum den 4–6 november 2022 i Malmö.

  • Skånska Konstnärsklubben beviljas 50 000 kronor ska i denna förstudie undersöka möjligheterna för en produktionsplats och konstnärsresidens i Näsum i nordöstra Skåne. Föreningen förvaltar Fridhem, Erik Jönssons konstnärshem, som donerats till föreningen. Huset är beläget vid Ivö-sjön i ett Natura 2000 område. Förstudien ska svara på hur Fridhem kan bli en funktionell plats för fler än föreningens medlemmar, där möte och dialoger med konsten möjliggör skapande och publik verksamhet. De undersöker även möjliga nätverk med systerorganisationer nationellt som internationellt och förstudien är även ett led i att knyta kontakt och samarbete med förvaltningar på kommunal, regional som på olika nivåer. Förstudien genomförs under andra halvan av 2022.

  • Stiftelsen Kiviks museum och arkiv beviljas 150 000 kronor för att skapa en mötesplats för föreningar, företag, kulturarvsentreprenörer, kommunal sektor med flera utanför centralorterna på Österlen. Projektet ska utveckla samarbeten och nätverk som kan länkas ihop i en stabil kedja. Ansökan är bred och omfattande och griper över flera områden. Bland annat vill projektet utveckla metoder för att nå gruppen ensamma äldre samt skapa ett innovativt och attraktivt mötesrum för kulturentreprenörer. Projektet bygger på idén om ett museum som besökscentrum och samlingsplats för en rad olika aktiviteter, något som stämmer bra överens med museernas demokratiska uppdrag. Projektet genomför under 2022.  

  • Teater Insite beviljas 165 000 kronor för att göra en förstudie. Teater Insite vill undersöka hur de kan använda olika objekt och format i ljud- och ljusframställning för att sceniskt gestalta en tidsresa inom och utom människan som visar på att människan kan existera i parallella universum. Teman som döden, ritualer, spiritualism och mystik kommer att stå till grund för undersökandet utifrån intervjuer och samtal med spirituella ledare om dödsritualer och nära döden-upplevelser. I förstudien kommer optiska illusioner och sinnliga komponenter som hörsel, lukt, smak och syn beprövas för att undersöka om och hur det kan komplettera och förhöja upplevelsen.

   Under förstudien kommer de även undersöka om de kan låta publiken transporteras mellan interiöra och exteriöra spelplatser utan att bryta den magiska upplevelsen.

  • Teater JaLaDa beviljas 150 000 kr för att genomföra laboratorier och konstnärliga workshops som arrangeras tillsammans med musikgrupperna Shathirband och Sigaband K. Projektet riktar sig till flerspråkiga och flerkulturella vuxna i Nydala, en stadsdel i Malmö. Syftet är att bjuda in och samarbeta med flerspråkiga och flerkulturella konstnärer från olika konstfält i Skåne och skapa möten med olika communitys genom sex olika workshops/laboratorier som utgår från olika konst och kulturområden.

  • TellMeYourStories beviljas 40 000 kronor för att göra en förstudie i syfte att få kontakt med minoritetsgrupper och hjälpa dem att berätta sina historier. De vill använda en berättarform som utgår från en bit tyg som betyder något speciellt för deltagarna. En muntlig berättarcirkel med utgångspunkt i det taktila. Projektledaren har utformat och prövat metoden på cirka 300 deltagare sedan tidigare.

   Genom att plocka fram fragment som ofta legat undanstoppade och kombinera det med ett praktiskt skapande förlöses historier under processen. Det är ett tvärkulturellt projekt mellan berättande, kulturarv och minoritetskultur. Målgruppen för projektet är i första hand personer som har anknytning till de judar och barn från Finland som kom till Flyktingförläggningen på Citadellet i Landskrona under andra världskriget. Samverkan sker med Landskrona kommun och Citadellet.

  • Tuva Hildebrand Peterson /SmartSE AB beviljas 100 000 kronor till ett interregionalt samarbete som handlar om att göra en förstudie för ett nationellt somatiskt nätverk och verksamheter. Stöd för nätverket söks även från Västra Götaland, Kulturrådet, samt Kulturnämnden.

   Målsättningen är att skapa en fysisk bas i Malmö (som en av noderna för det nationella nätverket) och arrangera aktiviteter såsom plattformar för koreografer och andra scenkonstnärer som ska kunna dela ofärdiga verk, workshoppar i somatisk praktik, improvisations jam, föreläsningar samt festivaler, visningar och dylikt. Samarbetspart i projektet är bland annat Danscentrum Syd samt Holma Folkhögskola i Höör. Aktiviteterna sker mellan maj och dec 2022. Målet är att nätverket arrangerar aktiviteter både i Malmö och på landsbygden.

  • Vemmenhögs Härads Fornminnes- och Hembygdsförening beviljas 200 000 kronor till projektet Slottsrundan. Det är ett samarbetsprojekt mellan sju besöksmål, Svanholms slott Christinehof slott, Bjärsjölagård, Glimmingehus, Kronovall, Ystad kloster, Övedskloster samt skolor i närheten av besöksmålen. Projektet har två syften. Dels handlar det om att stärka och utveckla besöksdestinationerna genom att fokusera på de kulturhistoriska byggnaderna som ingår i rundan. Dels handlar det om att skapa ett större fokus på barn och ungdomars tillgång till det kulturarv besöksmålen erbjuder genom konkreta pedagogiska insatser genom att levandegöra historia, öka kunskapen och främja förståelsen vår historia och nutid.

   En referensgrupp med barn och unga kommer att bildas för att delta i planering, genomförandet och uppföljningen av projektet. Målgruppen nås via grund- och gymnasieskolan genom kontakter med lärare och rektorer.

   Projektet kommer att genom föras under 2022 och våren 2023.

  • Malmöbaserade produktionsbolaget ajabu! får 200 000 kronor till projektet Ancestres som är ett internationellt kulturutbyte mellan Brasilien och Skåne. Projektet inleds med ett residens i Brasilien våren 2022 där musiker från Brasilien, Kuba, Marocko och Sverige kommer att fördjupa sig i de rötter de har i den afrikanska diasporan. Genom research, workshops och möten skapas och komponeras ny musik utifrån de musikaliska traditioner som har sitt ursprung i slavarna som kom från Västafrika till bland annat Brasilien och Kuba. Hösten 2022 genomförs en konsertturné med de medverkande i Skåne och övriga Sverige, en turné som även omfattar samtal och filmvisningar av dokumentationen från Brasilien.

  • Amfi får 150 000 kronor för att skapa en litterär bearbetning för scen, av boken Hon är vred av Maja Lee Langvad. Bearbetningen kommer ligga till grund för en polyfon text- och dansverk som berättar om adopterades sorger och sökande efter tillhörighet. Underlag till bearbetningen som skapas utifrån samtal med adopterade och gemensamt i workshops ska ligga till grund för kommande produktion år 2023.

   Texten ska arbetas fram i dialog med dansare och musiker för att ge koreografi, text och musik möjlighet att i ett samskapande arbete skapa ett polyfont verk. 

  • Kulturföreningen Artscape får 49 000 kronor för att göra en fördjupad undersökning inför att de under 2022 ska genomföra ett stort regionalt gatukonstprojekt i Skåne. Inom ramen för undersökningen ska Artscape fördjupa dialogen med de 21 kommuner som redan visat intresse för gatukonstprojektet. Den fördjupade dialogen sker under perioden november 2021 till januari 2022 och gäller tidplan och utformning, samarbetspartners och finansiering. Artscape, med bas i Malmö, är en ideell organisation och en ledande aktör inom urban konst som vill inspirera och göra konst tillgänglig för alla. Sedan starten 2013 har organisationen skapat över 150 större muralmålningar med lokala och internationella etablerade konstnärer.

  • Cederlunds Books får 47 000 kronor för en fortsatt etablering av Babbelpodden. Under våren 2021 fick Cederlund Books AB Skånes regionala krisstöd för att kunna starta en podcast om barn och ungdomslitteratur vilket barnboksförfattarna Charlotte Cederlund och Emma Andersson nu gjort. Podcasten riktar sig till vuxna (föräldrar, lärare med flera) och handlar om litteratur för barn och unga.

   Projektet innebär en andra säsong av Babbelpodden med intervjuer som fokuserar på barn- och ungdomslitteratur. Totalt åtta avsnitt på ca 45 min vardera som ska sändas under våren 2022. Det blir intervjuer med författare, förlag och kulturaktörer, boktips och bokprat.

  • Centrum för Fotografi får 130 000 kronor till en förstudie som ska undersöka hur de kan utveckla sin verksamhet i Skåne tillsammans med nya och befintliga lokala samarbetspartners. Målet är att stärka arbetsmarknaden för fotografer i området, skapa yrkesmässiga kontaktnät samt verka för kompetensutveckling inom det fotografiska fältet.

   Förstudien genomförs efter en modell man använt i Västra Götalandsregionen som består av enkäter, kartläggning, djupintervjuer och lokala programpunkter i samverkan med etablerade verksamheter såsom Landskrona Foto, Galleri Format, Mediaverkstaden Skåne och Rikstolvan. Projektledaren är fotograf med regional förankring genom fotoboksförlaget Breadfield och Landskrona Foto. Förstudien ska genomföras mellan februari och maj 2022.

  • CommunityKulturCentrum får 250 000 kronor till projektet Nästa steg. Projektet är CommunityKulturCentrums fördjupning och utveckling av resultatet från ProjektAmbulanserna, som fått utvecklingsstöd tidigare, och den verksamhet som etablerats i samverkan med ett flertal kommuner i Skåne under 2020 och 2021. ProjektAmbulanser har under våren etablerat kontakter, identifierat en rad utmaningar och ingått samarbeten med det offentliga, den idéburna sektorn och civilsamhället.

   CommunityKulturCentrum planerar att under 2021–2022 i samverkan med ett flertal kommuner och civilsamhället genomföra ett 40 tal workshops och tre längre projekt. Ett moment inom projektet är att utbilda lärare och elever i communitykulturens verktygslåda och skapa lokala modeller för samverkan mellan erfarna och oerfarna inom kulturens område. CommunityKulturCentrum planerar att arrangera möten mellan professionella och icke-professionella kulturbärare, där de tillsammans kan formulera gemensamma och nåbara mål för framtida samskapande verksamheter.

  • Dunkers kulturhus får 100 000 kronor för att arrangera en internationell konferens i Helsingborg och Helsingör den 9–12 juni 2022 i anslutning till H22. Konferensens tema är konstens plats och roll i det offentliga rummet med speciellt fokus på hållbarhet, som också är temat för H22. Programmet består av föreställningar, workshops, seminarier, konstinstallationer och olika enskilda akter.

   Konferensen vänder sig framför allt till scenkonstutövare, arrangörer, kuratorer, producenter och andra som arbetar professionellt med konst i det offentliga rummet eller festivaler. Men konferensen har även offentliga arrangemang som är öppna för en publik. Totalt räknar arrangören med att konferensen ska locka cirka 350 deltagare från hela Europa utöver den lokala publiken.

   Arrangemanget är ett samarbete mellan Dunkers kulturhus, Helsingör teater och det internationella cirkusnätverket Circostrada. Tanken är att konferensen ska vara startskottet för etableringen av en internationell mötesplats där mötet mellan det globala och det lokala ska bidra till nya och kreativa perspektiv till den aktuella kultur- och samhällsdialogen. Målet är en ökad dialog, ett kompetensutbyte samt ny inspiration och nya tankar inför kommande utvecklingsarbete av Passagefestivalen för cirkus och gatuperformance i Helsingborg och Helsingör.

  • Emily Willman får 60 000 kronor till en förstudie till en kommande scenproduktion för barn 10–12 år. Emily Willman är en scenkonstnär baserad i Höör. Föreställningen ska behandla frågor kring rädslor, oro och ångest. Projektet är baserat på en bildberättelse som Emily tagit fram själv och i det slutliga verket vill hon blanda dans/koreografi, teater och animationer.

   I förstudien kommer Emily att bjuda in barn till en workshop där de får ta del av ett sceniskt material som ska ge underlag till samtal med barnen om temat. Utifrån barnens egna tankar och idéer får de sedan chansen att prova, testa och knåda om materialet. I workshoparna ska barnen få möjlighet att uttrycka sig med både bild och dans/koreografi. En första kontakt är tagen med en skola i Stehag i Eslövs kommun.

   Det material och den återkoppling som barnen är med och tar fram blir sedan underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet mot en ”färdig föreställning”.

  • Föreningen Nordvästra Skånes Folkhögskola får 49 000 kronor för att arrangera ett konstkollo för ungdomar mellan 13–17 år. Konstkollot äger rum på konstskolan Munka i Munka-Ljungby under juni 2022. Under tre dagar hämtas ungdomarna med buss och tillbringar heldagar på konstskolan för undervisning, workshops, materialexperiment och samtal. Konstskolans lärare och ett par studenter från konstskolan leder konstkollot.

   Föreningen samarbetar med kommunerna i nordvästra Skåne: Helsingborg, Åstorp, Båstad, Klippan, Örkelljunga och Ängelholm. Information om konstkollot sprids till ungdomarna bland annat genom kulturskolorna i respektive kommun.

  • Föreningen Stapelbädden (STPLN) får 214 000 kronor för att starta en inkubatorverksamhet - STPLN:LAB – som riktar sig till professionella aktörer i de kreativa branscherna. I projektet ingår ett program som ger deltagarna en plats på STPLN, tillgång till verkstäder och studios, mediautrustning, maskiner och verktyg. Personlig coaching och ett rullande program med ekonomisk och juridisk rådgivning, internationella utbyten, interdisciplinär träning med mera. I projektet erbjuds återkommande intensivutbildningar i ekonomi, skattefrågor, företagsformer, försäkringar, upphovsrätt och upphandling. Men även utbildning i stresshantering, projektplanering och psykisk hälsa. Dessa utbildningar riktar sig - förutom till de inskrivna i inkubatorprogrammet - till alla frilansare och mikroföretagare inom de kulturella och kreativa näringarna i Skåne. Under 2022 kommer intensivutbildningarna att genomföras vid sex tillfällen och nå upp till 500 aktörer i det fria kulturlivet.

  • Galleri Rostrum får 130 000 kronor till projektet Behind the Scene. Galleri Rostrum är ett konstnärsdrivet galleri i Malmö. Projektet Behind the Scene är en serie utbyten mellan galleriet och flera andra nationella och internationella självorganiserande gallerier och plattformar samt deltagande i konstnärsdrivna konstmässor. Utbytena ska genomföras under 2022 med bland annat Huddinge konstklubb på Fullersta gård i Huddinge, Studio 44 i Stockholm, Flat 1 i Wien Österrike och Juxtapose Artfair i Århus, Danmark, med flera. Utbytena stärker både det konstnärsdrivna föreningslivet och nätverken och de enskilda deltagande konstnärerna.

  • Interalter får 50 000 kronor för projektet Kreativa rum. Det är ett utforskande projekt där ett redan slutfört projekt, ett filmstudium och tonsättning av Tomas Tranströmers diktning, föder frågor kring konstnärliga rum och förutsättningar. Tillsammans med inbjudna konstnärer från Skåne inom olika discipliner ska projektet undersöka vad kreativa rum är och kan vara. Utifrån det skapas en utställning/ett verk som öppnar upp för en publik och samtal.

   Tomelilla konsthall kommer att hysa utställningen sen vår 2022. Malmö konsthall och Landskrona konsthall är också intresserade av konceptet.

  • Den ideella föreningen Konst-föreningen får 125 000 kronor för att skapa ett årligen återkommande öppna-ateljéer-evenemang på Bjäre- och Kullahalvöarna. Under två helger i juli 2022 öppnar ett 30-tal konstnärer i Höganäs, Ängelholms och Båstads kommun sina ateljéer för publik och bjuder in till samtal om den konstnärliga processen. Projektet ska lyfta fram och öka kunskapen om lokal professionell konstnärlig verksamhet på de båda halvöarna samt uppmuntra konstnärer till olika samarbeten.

  • Kulturskolan Lund får 200 000 kronor för ett projekt där unga i hela Skåne ska kunna delta i en skrivarskola i kreativt skrivande, vilket är ett sällsynt ämne på kulturskolorna i Skåne. Projektet administreras av Lunds kulturskola och extra fokus läggs på att nå ut till kommuner utanför de större städerna. Skrivarskolan kommer att genomföras fysiskt och digitalt för att få en större spridning och nå fler barn och unga. Målet är att utveckla ämnet skrivande för unga i Skåne så att fler elever från en bredare målgrupp ska få möjlighet att delta i undervisning med hög kvalitet. Deltagarna ska utveckla sitt eget skrivande både ur ett skrivtekniskt perspektiv och ett konstnärligt. Målgruppen är barn och unga från 13 år och uppåt och projektet äger rum under hela 2022.

  • Lunds Kammarsolister får 100 000 kronor för att arrangera Lund Indie Chamber Festival i oktober 2022. Genom festivalen vill Lunds Kammarsolister samla och lyfta fram den fria kammarmusiken som en rörelse i egen rätt och etablera begreppet "Indie Chamber Music" samt introducera kammarmusiken för nya målgrupper. Ambitionen är att skapa en återkommande biennal på olika scener och platser i Lund, en kammarmusikalisk mötesplats där kvalitet och tradition möter korsbefruktning och innovation. Det fyra dagar långa programmet kommer att ha frihetslängtan som tema och kommer innehålla konserter, seminarier och mötesplatser. Ett av målen är att möjliggöra tvärdisciplinära samarbeten, som kan innebära nya ingångar till kammarmusiken för exempelvisa unga och unga vuxna.

  • M:brane får 140 000 kronor för att utveckla M:brane Forum 2022 i två spår. Det ena spåret är ett samarbete med Manuskriptskolen for børnefiktion i Köpenhamn. Syftet är att etablera en arena för studenternas avslutande manusprojekt och att etablera Manuskriptskolan för skånska manusförfattare.

   Det andra spåret är att i samarbete med Lunds universitet undersöka och utveckla möjligheterna att föra samman företrädare för berättande för barn och unga med forskningsvärlden och utifrån dessa möten skapa projekt med forskningsresultat som grund. Målet är att skapa berättelser och att bidra till universitetets tredje uppgift, att dela forskning med allmänheten.

   M:brane är en internationell mötesplats för branschen inom film, TV, dokumentärt berättande, VR och andra immersiva medier etc. och som riktar sig mot en ung publik mellan 3 och 18 år.

  • Sahlström Negash AB får 260 000 kronor för att genom en förstudie undersöka förutsättningarna att etablera Malmö Väv, en möjlig kollektivverkstad eller konstnärs-sammanslutning med fokus på monumental väv och textil. Projektet ska pågå mellan 1 jan 2022 och 30 juni 2023, i Skåne. Förstudien ska undersöka platser, organisationsform, samarbetsparter, workshops och bidragsansökningar. Projektet har redan etablerat plats på KKV Monumental i Malmö samt Ifö Center i Bromölla och en nära dialog med KKV Textil i Malmö. Intresset är stort från konstnärsfältet och man ser tydliga möjligheter till samarbeten med Malmö Konsthögskola och Östra Grevie folkhögskola.

  • Muralcentralen får 250 000 kronor till projektet Multiplera Skåne som är ett flerårigt delaktighetsprojekt med barn och unga i Skåne. Den ideella föreningen Muralcentralen, med bas i Malmö, ska med barn och unga skapa en slags skånsk terrakottaarmé längs Skåneleden. Tillsammans ska ett hundratal lerfigurer skapas – figurer i naturlig storlek, som skildrar barn och ungdomar. Några ser kanske ut att prata med varandra, andra ligger och vilar, någon pillar på sin mobil. Tillsammans bildar de en monumental skulptur i bränd lera – ett fruset ögonblick som skildrar vår tid och som kan ses i många år framöver. Multiplera Skåne ska pågå på flera platser runt om i Skåne under åren 2022-2024.

  • Nils Bergendal får 146 000 kronor till ett projekt som ska göra historiskt kartmaterial i tre skikt tillgängligt i en app. Appen ska vara reklamfri, gratis att använda och fungera både för iOS och Android. De tre kartor som ska användas är skånska rekognosceringskartan från 1820, Häradsekonomiska kartan från 1920 samt en nutida karta. Via appen ska användaren kunna stå var som helst i Skåne och se hur det såg ut på den precisa platsen för 100 respektive 200 år sedan. Stödet ska främst gå till georeferering och programmering men även till nätverkande och marknadsföring. Projekttiden är från mars 2022 till juni 2023, dvs 15 månader där våren 2023 ägnas åt lansering och marknadsföring i hela Skåne. Appen kommer speciellt att marknadsföras mot skolan.

  • Re:Orient/Moriska Paviljongen får 100 000 kronor till projektet Cultural Xchange Forum. Projektet är ett internationellt kulturutbyte, där artister och producenter från länder i Mellanöstern och Norden möts för att dela kunskap och erfarenheter av användandet av digital teknik under pandemin för spridning av musik. Under en gemensam workshopvecka på Moriska Paviljongen i Malmö i januari 2022 får de medverkande praktiskt experimentera med digitala plattformar, inspelnings- och liveteknik för att nå en större publik bortom nationsgränserna. Re:Orient har genomfört flera liknande utbyten och med Cultural Xchange Forum tas ytterligare steg för att utveckla och stärka nätverket mellan professionella i musikbranschen i Sverige, övriga Norden och MENA-länderna.

  • Nynna får 50 000 kronor till det utforskande projektet AKROMUSIK. Projektet ska bland annat undersöka; Går det att spela cello när den som spelar hänger upp och ned? Hur låter en luftring? Hur många cirkusartister kan spela på ett dragspel samtidigt? Vilka rytmer kan skapas med hjälp av akrobatik? Och går det att sjunga stående på händer?

   I projektet ska musiker, dansare och cirkusartister tillsammans få möjlighet att experimentera och testa utan krav på att det ska leda fram till en färdig föreställning. Målet är att hitta nya arbetssätt och metoder för konstnärligt utvecklingsarbete där de deltagande artisterna kan utveckla sitt eget artistiska uttryck inom ramen för en hybrid mellan musik och cirkus – AKROMUSIK.

  • Waileth & Bardon får 65 000 kronor till ett projekt där de under 2022 får möjlighet att experimentera och utveckla sitt eget konstnärskap. Genom att bjuda in andra konstnärer från olika konstområden och med olika uttryck till en serie med olika konstnärligt utforskande workshops och labb. Förhoppningen är att de samarbeten som etableras och det som uppstår i de konstnärliga mötena kan ligga till grund för framtida produktioner.

   Elin Waileth och Emily Bardon är en konstnärsduo som främst har arbetat med dans/koreografi för barn. De har bland annat gjort projekt inom Malmö stad där de kopplat ihop läsning och barnböcker med dans.

Stöd till biblioteksutveckling

  • Landskrona stad får 270 000 kronor för att under senhösten 2024 och våren 2025 skriva och publicera en metodhandbok om hur folkbibliotek kan arbeta för att öka delaktigheten i demokratin baserat på erfarenheterna från projektet Öka delaktigheten i demokratin. Metodboken ska finnas tillgänglig på både svenska och engelska och i både tryckt och digital form. Under arbetets gång ska projektmedarbetare också föra dialog med framtida användare av boken.

   För att möjliggöra stor spridning av metodmaterialet regionalt, nationellt och internationellt så kommer Landskrona bibliotek parallellt med författandet att omvärldsbevaka och ta lärdomar av hur andra har arbetat med olika typer av metodböcker. Målet är att metodboken ska bli förankrad i branschen, implementeras i verksamheter och maximera möjligheterna för användning av metoderna som avhandlas i boken. Särskilt fokus kommer att läggas på låga trösklar för användning.

  • Tomelilla Kulturhus får 350 000 kronor för projektet Vilket kunskapslyft - ett konst- och biblioteksprojekt om våra nationella minoriteter. Projektet ska höja kunskapsnivån hos Tomelillas invånare om de svenska nationella minoriteterna i allmänhet och samer och samisk kultur i synnerhet. Primär målgrupp är högstadieelever.

   Hösten 2024 ägnas åt planering och samverkan ska inledas med kommunens nyinstiftade mångspråksenhet och med personal på högstadieskolan. Under våren 2025 genomför biblioteket kunskapshöjande insatser för alla kommunens högstadieelever gällande samtliga fem nationella minoriteter. Samtliga elever får ta del av en föreläsning, boktips och pedagogiska material.

   Hösten 2025 visas en utställning av den samiska konstnären Tomas Colbengtson på Tomelilla konsthall. Alla högstadieelever i kommunen ska ges möjlighet att komma och se utställningen, samt att ta del av en skapandeworkshop som leds av konsthallens konstpedagoger. Det skapande temat avslutas med en utställning av ungdomarnas verk dit alla chefer i kommunen bjuds in.

   I slutet av året genomförs, utöver kontinuerlig utvärdering under året, en utvärderingsträff med projektgruppen där en plan för framtida arbete med minoritetsfrågor upprättas.

  • Bellevuegårdsbiblioteket får 105 000 kronor för att tillsammans med Moderna Museet i Malmö arrangera Det stora knytkalaset. Det är ett språkfrämjande projekt som ska öka tillgången till fler kulturformer för barn på förskolor och anpassad grundskola i Bellevuegårdens biblioteks närområde. Målgruppen får möjlighet till både språkliga och kulturella uttrycksformer genom besök på de två institutionerna. Projektet undersöker hur samverkan över institutionsgränserna kan främja tillgången till språk, litteratur och konst för barnen. Metoden som arbetas fram kommer införlivas i de ordinarie verksamheterna och spridas i ABM-sektorn (ABM = Arkiv, Bibliotek och Museer).

  • Bjuvs bibliotek får 284 000 kronor för pilotprojektet Kapprumsbibliotek som innebär att de i samverkan med förskolor i kommunen kan förstärka och utveckla det läsfrämjande arbetet i kapprummen på förskolorna. I projektet ska de både titta på hur det fysiska rummet kan utformas och göra kompetenshöjande insatser för personalen på förskolorna.

  • Dawit Isaak-biblioteket får 200 000 kronor för att utforska hur Dawit Isaak-biblioteket skulle kunna fungera som en regional biblioteksresurs i yttrande- och informationsfrihetsfrågor. Dawit Isaak-biblioteket har ett särskilt fokus på yttrandefrihetsfrågor. Genom begrepp som konstnärlig frihet, censur och kontroversiell kultur synliggör biblioteket yttrandefrihetens samt kulturens plats och roll i en demokrati och öppnar upp för viktiga samtal på temat. Detta är kunskaper som är viktiga för att stärka invånarnas medie- och informationskunnighet (MIK). Syftet med projektet är att utforska och utveckla Dawit Isaak- bibliotekets potential som resurs för andra bibliotek i frågor som handlar om yttrandefrihet, demokrati och MIK, genom att empiriskt och i dialog identifiera och kartlägga behov tillsammans med bibliotek i Skåne.

  • Trelleborgs bibliotek får 350 000 kronor för satsningen Rum för unga som de ska göra tillsammans med målgruppen unga 16–21 år för att undersöka hur biblioteket ska lyckas bättre med att nå ungdomar och unga personer. Projektet har en särskild målgruppssatsning på unga med annat modersmål än svenska, som bor i socioekonomiskt utsatta områden, HBTQIA+-personer och unga som inte upplever att de har en meningsfull fritid. Syftet är att utifrån målgruppens delaktighet och inflytande, undersöka på vilket vis Trelleborgs bibliotek kan bli mer relevant som plats och som verksamhet.

  • Rosengårdsbiblioteket får 50 000 kronor för att i projektet Laurence kval, en nutida berättelse om Romeo och Julia, ta reda på hur Rosengårdsbiblioteket kan verka i hela sitt område och arbeta mer inkluderande och medskapande tillsammans med andra aktörer och skapa engagemang kring hållbarhet. Genom att involvera bibliotekets kvinnocafé, tillsammans med skådespelare och Botildenborg, ska de skapa en vandringsföreställning som knyter an till aktuella teman och som även speglas i flera olika aktiviteter på biblioteket. Projektet tar till vara prioriterade målgruppers erfarenheter och kompetenser där biblioteket verkar som en arena i det lokala kulturella arbetet.

  • Vellinge folkbibliotek får 50 000 kronor för ett projekt som ska använda metoden Shared reading för att arbeta läsfrämjande, demokratifrämjande och inkluderande med nya grupper, på äldreboenden och på biblioteken i kommunen. Metoden Shared reading lämpar sig väl för att bryta isolering och erbjuda människor ett nytt sätt att mötas på.

   Biblioteket vill därför genomföra lästräffar på äldreboenden vid sex tillfällen, i samråd med aktivitetsansvariga på boendena, och förbereder sig bland annat genom att lära sig mer om hur man kan arbeta med läsning och demens. Vid max fyra träffar med grupper på biblioteken hoppas man också nå målgrupper som biblioteket annars inte så lätt når, exempelvis män, och där Shared reading kan erbjuda ett nytt och inkluderande sätt att mötas.

  • Kristianstads bibliotek får 50 000 kronor för att testa en modell för att mäta bibliotekens betydelse för kommuninvånare genom en pilotstudie på biblioteken i Kristianstad. Modellen, som kallas Betydelsekompassen och är framtagen av det danskaföretaget Seismonaut, är tänkt att fungera som ett komplement till användarstatistik.

   Syftet med projektet är också att hitta ett sätt att underlätta användandet av modellen, både för användare och bibliotekspersonal. Genom analys- och serviceföretaget Parlametrics metod ska Kristianstads bibliotek testa ett kvalitativt spår för tillämpning av Betydelsekompassen. En enkät ska tas fram för att få en inblick i "mjuka värden" och upplevelsernas betydelse. En workshop genomförs tidig höst 2024 för att fastställa fokusområde, frågeformulering och tidplan. Under vintern pågår datainsamling via distribution i digitala kanaler, därefter analys, leverans och rapportgenomgång. Våren 2025 diskuteras utvärdering och hur Kristianstads bibliotek kan gå vidare med metoden.

  • Vellinge folkbibliotek får 32 000 kronor för projektet Skrivarcirkel för unga. Biblioteket ska skapa en skrivcirkel där de tillsammans med deltagarna skapar innehållet och där skrivintresserade unga kan träffa likasinnade. Förhoppningsvis kan detta leda till att de använder biblioteket även efter att skrivarcirkeln är avslutad, och känner att de kan komma med förslag på vad de vill ska finnas där i form av utbud och aktiviteter. Fokus ska ligga på att det är roligt att skriva och skapa och att testa nya sätt att skriva och läsa, inte på prestation och att man ska bli bättre på något.

   Skrivarcirkeln ska rikta sig till unga i årskurs 7–9 och ska träffas på ett av kommunens bibliotek var 2-3 vecka och göra skrivövningar, läsa både varandras och publicerade texter, öva på att ge och få respons och testa olika sätt och genrer att skriva. Delaktighet för deltagarna är centralt och biblioteket hoppas att detta kan stärka självkänslan hos ungdomarna och deras relation till biblioteket som ett rum för dem att använda.

   För att marknadsföra projektet ska alla högstadier i kommunen besökas, för att förhoppningsvis sänka tröskeln till anmälan. Även genom Kulturskolan och fritidsgårdarna kan bibliotekspersonalen nå ut till de unga.

  • Helsingborgs stadsbibliotek får 50 000 kronor för att under 2025 undersöka om biblioteksbussen kan användas för författarbesök. Idén har sin bakgrund i att det behövdes alternativ då stadsbiblioteket ska renoveras och finnas i tillfälliga lokaler under minst tre år.

   Verksamheten ska rikta sig till både den breda allmänheten och till några av bibliotekets prioriterade målgrupper. För de prioriterade målgrupperna vill de möjliggöra deltagande nära boendeorten. Detta kan vara en viktig förutsättning för både personer med funktionsvariationer och för många ungdomar. När det gäller allmänheten ska de undersöka om intresset blir större när arrangemanget kommer till dem, till skillnad från när det äger rum på biblioteket.

   Under vår och höst 2025 ska tre författarbesök genomföras för olika målgrupper i olika miljöer inom Helsingborgs stad.

   Platserna som valts för projektet är: Förorten, Byn och Havet. Författarsamtalet i Förorten riktar sig mot ungdomar, i Byn kommer personer inom LSS att möta en författare som skriver lättläst. Båda författarna tas fram i samråd med kolleger och personal på fritidsgård respektive LSS-boende. Författare till plats Havet bestäms av bibliotekspersonalen.

   Bibliotekspersonalen ska följa upp besökarnas upplevelser av det nära sammanhanget utifrån aspekter som synliggörande, välmående, gemenskap, samtal och intresse.

  • Biblioteken i Malmö får 50 000 kronor för att utveckla den nya ungdomsavdelningen Jardin på Malmö Stadsbibliotek. De unga besökarna ska tillsammans med lokala konstnärer och personalen på biblioteket utveckla platsen genom relationsskapande och konstworkshops. De unga blir delaktiga i konstnärliga utsmyckningar för Jardin för att de ska känna sig mer hemma på platsen. Genom medskapande sänks trösklarna till biblioteket och unga från olika delar av Malmö ska känna sig trygga och hemma på platsen. Samverkan sker även med mötesplatsen HaBiTat Q för att nå målgruppen unga HBTQI-personer.

  • Folkbiblioteken i Lund får 50 000 kronor till ett projekt som ska stärka unga röster i att våga ta plats i det offentliga rummet, samt väcka ett intresse för litteratur och skrivande. Genom att utbilda i scenkonstformen spoken word vill biblioteket ge unga självförtroendet och utrymmet att uttrycka sina åsikter på ett kreativt sätt. Samtidigt undersöks och utvecklas samarbetet med den kommunala ungdomsverksamheten enligt bibliotekets arbetsmodell med Kulturcrew, där ungdomarna själva ska vara delaktiga och påverka innehåll och utförande av workshoppar och slutframträdande.

   Projektet genomförs i samarbete med den kommunala ungdomsverksamheten. Inför projektet tas ett workshopskoncept fram tillsammans med erfarna spoken word-utövare, som sedan handleder ungdomarna.

   Projektet avslutas med ett scenframträdande på Stadsbiblioteket där de medverkande får framföra sina alster inför publik. Planering och genomförande av avslutningen på Stadsbiblioteket görs i samarbete med Stadsbibliotekets Kulturcrew.

   Projektet genomförs i tre av Lunds innerstadsdelar: Klostergården, Norra Fäladen och Linero.

  • Kristianstad stadsbibliotek får 50 000 kronor för ett projekt med poesin i centrum under Kristianstad bokfestival 2024. Av erfarenhet vet de att många människor tror att poesi är svårt. Detta vill de försöka ändra på genom ett program med rubriken Poesi för nybörjare. Förhoppningen är att fler ska upptäcka poesi. Ett sätt att ge festivalens besökare nycklar till hur man kan närma sig diktläsning är en panel bestående av till exempel litteraturvetare och poeter. Ett annat spår är att som besökare få lyssna till rena uppläsningar eller musikaliska tolkningar av poesi. De vill även göra ett program där ”vanliga människor” får komma till tals om varför de läser poesi.

  • Malmö stadsbibliotek Ung får 50 000 kronor för projektet KOLL - källkritiskt, journalistiskt och publicistiskt. I projektet ska en grupp unga inom ramen för ”Ung i sommar” få ta del av kunskap kring rasism och antirasism genom att träffa aktörer i Malmö och övriga landet som arbetar mot rasism på olika sätt och från olika nivåer i samhällsstrukturen. De ungas engagemang mot rasism fångas upp för att stärka en antirasistisk folkrörelse.

   Konflikten Palestina – Israel har bidragit till en laddning i frågor om rasism och olika former av diskriminering i Malmö. I projektet vill man förstärka delen där källkritik, samarbete och medskapande ingår. Ungdomarna ska vägledas in i ett källkritiskt tänkande och slutligen producerar någon form av publicistiskt exempel artikel, podd, anförande, eller kortare filminslag.

  • Åstorps bibliotek får 50 000 kronor för att undersöka möjligheterna för att erbjuda en mobil biblioteksverksamhet till invånarna i kommunen med hjälp av en biblioteksbil. Genom kontakter med till exempel föreningsliv och pedagoger ska de kartlägga samhällstjänster och se om de kan utvidga samarbetet mellan olika verksamheter i kommunen. Målgrupper för projektet är personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter, personer som har annat modersmål än svenska samt barn och ungdomar.

  • Biblioteken i Malmö får 50 000 kronor för att genomföra en serie arrangemang där AI-experter delar med sig om sin kunskap samt svarar på malmöbornas frågor kring AI. Personerna kommer från Malmö universitet och forskar inom ämnet eller är yrkesverksamma konstnärer och pedagoger.

   Experimentspåret Samtalsserie om AI är tänkt som ett test för att kunna utvärdera och ta fram ett fungerande koncept för att arrangera fler samtalsserier på angelägna teman, som hållbarhet och miljö, sexuell och reproduktiv hälsa samt samhällsfrågor och politik. Genom samtalsserien vill biblioteken i Malmö öppna en mötesplats över generationsgränserna för möten med aktuella författare, forskare och kulturutövare.

  • Helsingborgs stadsbibliotek får 18 500 kronor för projektet Bi-biblioteket – en pollineringsträdgård. Projektet genomförs under våren 2024 och ska ge ökad medvetenhet om natur, hållbarhet och biologisk mångfald. Bibliotekspersonalen ska tillsammans med elever från Påarps skola och Påarps anpassade grundskola anlägga en pollineringsträdgård. Projektet innefattar en gemensam planteringsdag, insektsstudier och workshop för att tillverka bihotell. Genom Kulturrådets litteraturstöd kommer barnen också att få böcker om bin och humlor.

  • Eslövs kommun, biblioteken får 50 000 kronor för att under 2024 genomföra en förstudie inför ett kommande samarbete om residensverksamhet med ARTiE: Eslövs konstförening, öppet för nationella ansökningar. Just nu pågår ett residensprojekt med stöd från Region Skåne, där Eslövs stadsbibliotek anordnar fyra konstnärliga residens under 2023–2025 med fokus på deltagarbaserad konst- och kultur. Ambitionen är att vidareutveckla projektet genom en ny residensomgång 2025–2027 med fokus på att skapa ett artist books-bibliotek som en filial i Eslöv.

  • Båstads bibliotek får 49 000 kronor till ett projekt som ska nå målgruppen ungdomar som vanligtvis är underrepresenterade på biblioteket. Detta ska ske genom att möta dem på en plattform de är vana vid och genom att göra bibliotekets verksamhet relevant för dem. Genom att fokusera på interaktiva, berättelsedrivna spel vill biblioteket bidra till att ge ungdomar ett gemensamt uttryck för kreativitet och kulturanalys.

   Då det inte finns så mycket ungdomskultur i Båstad vill biblioteket ge ungdomar en chans att hitta ett tredje rum och en social cirkel utanför skolan. Inom projektet ska kompetensutveckling ske för bibliotekspersonalen och en spelcirkel för unga ta form. Inspiration inhämtas från ett liknande projekt som ägt rum på Kristianstads stadsbibliotek.

  • Drömmarnas hus får 58 698 kronor för att kunna utöka lärandespåret kring äventyrsfortbildningen till ytterligare två folkbibliotek under 2024. Fortbildningen innebär att biblioteken som är med ska ta fram egna lokala varianter på läsfrämjande, äventyrspedagogiska aktiviteter på biblioteken, för barn och familjer. Intresset för utbildningen var större än väntat och ett kompletterande Lärandespår behövs för att kunna erbjuda utbildningen samt stöd till genomförande av lokala äventyr till sju i stället för fem folkbibliotek. Drömmarnas hus ska också ta fram ett digitalt metodmaterial om äventyrspedagogik för bibliotek.

  • Helsingborgs bibliotek får 37 000 kronor för att arrangera en föreläsning med Troed Troedsson om AI och demokrati den 13 november 2024. Bibliotekspersonal från hela Skåne bjuds in till föreläsningen som äger rum på Helsingborgs stadsbibliotek.

   Syftet med föreläsningen är att öka den digitala kompetensen hos bibliotekspersonal och i förlängningen hos bibliotekens besökare. Föreläsningen berör även bibliotekens demokratiska uppdrag kopplat till AI.

  • Folkbiblioteken i Lund får 140 000 kronor till ett projekt som ska höja kunskapen kring vad bibliotekens roll gällande beredskap kan innebära och vad som är viktigt att tänka på vid arbete med beredskap på bibliotek. Syftet med projektet är också att ge insikt i vad införandet av AI kan innebära för invånare, samhälle och för bibliotekspersonal.  Bibliotekspersonalen i Lund önskar få till stånd ett kunskapsutbyte och nätverksskapande mellan olika bibliotek och även inspirera och ge idéer till beredskapsarbetet.

   Insatsen genomförs genom två utbildningstillfällen med föreläsningar, workshops och diskussion om beredskapsarbete ur olika perspektiv på bibliotek. Det första utbildningstillfället i april kommer att fokusera på det praktiska beredskapsarbetet. Det andra tillfället som sker under tidig höst kommer att ha fokus på demokrati och hur AI kan komma att påverka biblioteken och samhället i stort.

  • Teater Sagohuset får 217 000 kronor för att genomföra fem omgångar av workshops i berättarteknik för bibliotekspersonal i Skåne, inom ramen för Läsfrämjandelyftet Skåne 2024. Workshoparna kommer bland annat att handla om gestaltning, berättarteknik, improvisation och karaktärsbeskrivning, men också rekvisita, ljud och musik, samt bemötande.

   Syftet är att med hjälp av teaterns verktyg kompetensutveckla bibliotekarier och stärka deras berättande, genom att de får möjlighet att öva sig i att levandegöra en berättelse och med enkla medel kunna fånga en publik. Fokus ligger på sagostunder och bokprat som bibliotekspersonalen använder i sitt läsfrämjande arbete med barn och ungdomar.

   Lärandespåret innebär en möjlighet till fortsättningskurs för de bibliotekarier som under 2023 deltog i grundkursen inom ramen för projektet Lära med berättelser, men erbjuder också grundkursen på nytt till dem som inte hade möjlighet att delta under 2023 och som har efterfrågat kursen.

  • Drömmarnas hus får 128 855 kronor inom Läsfrämjandelyftet Skåne för projektet Biblioteksäventyret. Projektet innebär att Drömmarnas hus ska anordna en kurs för bibliotekspersonal i Skåne, som en del av Läsfrämjandelyftet Skåne. Kursen utgår från äventyrspedagogik och har ett upplevelse- och erfarenhetsbaserat didaktiskt fokus som lämpar sig för respektive bibliotek. Efter avslutad kurs ska deltagarna vara rustade för att tillsammans med lokala samarbetspartners genomföra en äventyrsaktivitet för bland andra barn, unga och familjer, i en läsfrämjande kontext.

   Syftet är att nå nya målgrupper med läsfrämjande insatser, att bjuda in till samarbete med lokala nätverk, utveckla och främja bibliotekens roll i sitt närområde.

   Genom detta lekfulla format kommer bibliotekspersonalen på ett lustfyllt sätt bli synliga och dela en kreativ fiktion med boende i området. Biblioteket kommer att få spännande nya kontaktytor, aktiviteten kan utvecklas och bli ett årligen återkommande läsfrämjande inslag som kan anpassas utifrån olika målgrupper.

  • Lindängenbiblioteket får 29 000 kronor för att arrangera ett samtal/föreläsning riktat till bibliotekspersonal i Skåne på temat barns röster och läsfrämjande i Motettens Folkets hus i Lindängen. Samma kväll arrangerar de även ett samtal mellan Marit Törnqvist och Nicolas Lunabba. Samtalet kretsar kring barns rätt att bli hörda, betydelsen av empati och vikten av att ta barns och ungdomars åsikter på allvar. Insatsen bygger på erfarenheter från projektet "Det Stora Mötet", genomfört under hösten 2023 på Nydalaskolan, som kulminerar i lansering av en bilderbok den 2 mars 2024.

   Syftet med insatsen är att sprida kunskap och inspiration från innovativa och kreativa sätt att arbeta med berättande och läsning. Insatsen ska sprida kunskaper om och stimulera till vidare samtal och arbete med barn, läsning och berättande och visa på hur olika aktörer samarbetar i gränslandet mellan folkbibliotek, skolbibliotek och civilsamhälle.

  • Malmö Stadsbibliotek får 171 000 kronor för projektet Min bild av Malmö i samarbete med Minibladet. I samband med Melodifestivalen och Eurovision 2024 utlyser Minibladet en tävling för Malmös barn och unga. Med tävlingen vill projektet fånga barnens blick på platsen där de bor. Parallellt med tävlingen bildar barnen kulturredaktioner som bevakar Mello-våren ur olika perspektiv. Ett program tas fram och det bjuds in till pressträffar under våren 2024. Barns röster görs hörda och sprids i hela regionen i samband med Eurovisionsfinalen i maj 2024.

  • Garaget Malmö får 80 000 kronor för projektet Min bild av Malmö barn visar sin stad för världen. Projektet riktar sig till barn 7–13 år och marknadsförs på bibliotek och skolor samt i Minibladets olika kanaler. I projektet använder barnen digitala verktyg och får stöd i att producera eget innehåll i bild och text.

   Ett bakomliggande mål är att utveckla barns medie- och informationskunnighet (MIK).

   I projektet tas en modell fram där barnen bygger upp sina förmågor att göra:

   • Research
   • Utvärderingar och sammanställningar
   • Presentera på ett kreativt, estetiskt och fängslande sätt.

   Barnens producerade material sprids i hela Malmö under Eurovisionveckorna våren 2024.

  • Helsingborgs Stadsbibliotek får 420 000 kronor för projektet Logopedväskan. Projektet är ett samarbete mellan Helsingborgs stadsbibliotek, BVC Helsingborg och logopedimottagningen vid Helsingborgs lasarett och baseras på erfarenheter från projektet Vidareutveckling av bokrecept. Barn med misstänkta språkstörningar kommer vid remitteringstillfället hos BVC att hänvisas till biblioteket för att få möjlighet att låna en Logopedväska i väntan på sin tid hos logoped. Väskorna innehåller böcker, spel och annat språkstimulerande material. En temahylla kommer också att upprättas på biblioteket.

  • Stadsbiblioteket, Malmö stad får 90 000 kronor till ett publikutvecklingsprojekt. Biblioteken i Malmö vill bättre förstå vilka som besöker biblioteken, för att i förlängningen strategiskt kunna arbeta mot grupper som de i dagsläget inte når. De saknar relevant data om sina besökare både utifrån demografi och motivation och vill därför skapa en djupare och mer nyanserad lägesbild. Under ett år kommer de att genomföra en narrativ besökarundersökning med öppna frågor. Biblioteken i Malmö kommer bland annat att samarbeta med Form/Design Center och Trelleborgs museer inom projektet Samverkan – djupare insikter med narrativa besökarundersökningar.

  • Stadsbiblioteket, Malmö stad får 75 000 kronor för projektet Låna ett kulturbesök. Projektet är en tröskelsänkande insats för kulturbesök som ska inspirera biblioteksbesökare att ta del av fler kulturformer. Biblioteksbesökare erbjuds möjligheten att låna ett besök på Skånes Dansteater via sitt lånekort. Kopplat till lånet av ett kulturbesök är ett samtal på biblioteket innan teaterbesöket, då låntagarna får veta mer om teatern, föreställningen, danskonst och vad som kan förväntas. Gruppen låntagare åker tillsammans med en värd från teatern till föreställningen. Efter föreställningen ses låntagarna igen dela med sig av sin upplevelse vid ett uppföljande möte på biblioteket.

  • Burlövs kommun får 120 000 kronor till ett projekt på Biblioteket i Arlöv som ska fördjupa verksamheten kopplad till det skrivarrum de har skapat på biblioteket. De ska utveckla relationer med skrivande personer i lokalsamhället, utveckla samverkan med föreningar med fokus på skrivande och på olika sätt nå ut till olika målgrupper i Burlövs kommun. De ska testa olika former för skrivarworkshops, terapeutiskt skrivande och Shared Reading. Personalen kommer att delta på Region Skånes utbildning i kreativt skrivande.

  • Landskrona stad får 520 000 kronor till projektet Öka delaktigheten i demokratin. I projektet kommer Landskrona bibliotek under 2023 och 2024 arbeta aktivt med att utveckla metoder för delaktighet och medborgardialog med unga och personer med annat modersmål än svenska. Metodutvecklingen ska ske i bred samverkan med andra aktörer i kommunen, och nya samarbeten och uppsökande arbetssätt kommer att initieras. Projektet tar avstamp i de globala målen om social hållbarhet i Agenda 2030. Biblioteket vill intensifiera arbetet med målen i Agenda 2030 i kommunen och inleda samverkan med andra verksamheter för att skapa en stärkt gemensam riktning för ökad social hållbarhet. En utgångspunkt för projektet är att formen för delaktighet kommer att växa fram i dialog med målgrupperna. Metoderna som utformas ska spridas genom kunskapsspridande insatser till andra kommuner i Skåne. Målet med projektet är att öka berörda målgruppers delaktighet i demokratin långsiktigt och metoderna för delaktighet och inflytande ska implementeras i bibliotekets ordinarie verksamhet.

  • Bjuvs Bibliotek får 269 000 kronor för att starta After school-verksamhet för barn och unga en eftermiddag i veckan på kommunens bibliotek. Programmet ska utformas för att främja barnens språkutveckling och stimulera till läsning. Exempel på aktiviteter är läxhjälp, olika läs- och skrivrelaterade aktiviteter, kreativt skapande och experimenterande. Målgruppen är alla barn i grundskolan, men främst barn mellan 7 och 12 år.

   Bjuv är en kommun som tampas med skadegörelsebrott, narkotikahandel och våldsbrott. Många barn går inte på fritids för att de har en hemmavarande förälder eller är för gamla för fritids men för unga för fritidsgårdarna.

   Genom After school vill biblioteket bidra till det trygghetsskapande arbetet i kommunen utifrån sitt biblioteksuppdrag, samt till att fler barn får en meningsfull fritid och deltar i fler kulturaktiviteter. Projektet har också som syfte att utveckla biblioteken som mötesplatser.

  • Biblioteken i Malmö får 50 000 kronor för att ansluta Lindängenbiblioteket till projektet ”Det stora mötet” för att utveckla, testa metoder och skapa praktiska erfarenheter som främjar läsning, demokratiutveckling och delaktighet bland barn i södra Malmö. Genom att låta barn delta aktivt i skapandet av berättelser och bilder vill biblioteket stimulera läsintresse och främja en positiv läskultur. Projektet ska också utveckla metoder som lyfter fram barns röster och bidrar till demokratisering av samhället genom delaktighet.

  • Bellevuegårdsbiblioteket får 35 000 kronor för att tillsammans med Socialtjänstens enhet Barn och familj och Biblioteken i Malmö, undersöka möjligheten till läsfrämjande insatser. Biblioteket kommer få ta en del av socialtjänstens reception i anspråk för att skapa en läsfrämjande miljö genom igenkänning från biblioteket. Personal från socialtjänsten och biblioteket kommer arbeta tillsammans i projektet. Om möjligt finns ambitionen på sikt att socialförvaltningen även kan ta plats på biblioteket i någon utsträckning och form.

   Syftet är att skapa flera trygga och positiva platser där läsning och berättelser får utrymme. Projektet riktar sig till alla barn, unga och familjer som besöker enhetens mottagning.

  • Biblioteken i Malmö får 250 000 kronor för att sprida erfarenheter de har fått från pilotprojektet ”Läsambassadörerna” som Rosengårdsbiblioteket och Tillsammans i förening genomförde med start 2020. I projektet har de utforskat metoder, samarbetsformer och strategier som bäst stöttar genomförandet av projektet. Utifrån sina erfarenheter ska de ta fram en inspirations- och metodhandbok som tillsammans med workshops, seminarier och rådgivande samtal ska kunna användas för att förmedla lärdomarna för bibliotekskollegor i Skåne. Metodhandboken ska också eventuellt delas via Digiteket.

  • Biblioteken i Lund får 180 000 kronor för att ta fram material till nyanställda om att arbeta med hbtqi-frågor. Tanken är att göra ett generellt material så att det också går att använda på olika förvaltningar. Verksamheten ska använda framtagandet av handledningsmaterialet som en lärandeprocess och bland annat göra studiebesök. De ska även arrangera en eller ett par utbildningsdagar eller workshops för bibliotek i Skåne under arbetets gång.

  • Folkets hörna får 50 000 kronor för ett projekt som lyfter textsamtalet som metod för läs- och skrivutveckling på bibliotek. Lärandeinsatsen, som är en del av Läsfrämjandelyftet, ska fortbilda bibliotekarier i Folkets hörnas metod för textsamtal kring skönlitterära texter under arbete, så att de ska kunna leda skrivcirklar och textsamtalsgrupper inom ramen för sin verksamhet, exempelvis med ungdomar.

   Insatsen sker under november 2023, med tre halvdagar med övningar och workshops, samt ett kvällsbesök på Folkets hörna på Skissernas museum i Lund.

  • Lomma kommun får 85 000 kronor för att arrangera fortbildningsdagen Det stora läsäventyret i november 2023. Dagen ska handla om barnlitteratur, högläsning och litteraturens roll i förskolan för barnbibliotekarier, bibliotekschefer, förskolpedagoger och förskolrektorer. Insatsen kan kopplas till både Läsfrämjandelyftet och Läslyftet i förskolan. Syftet med dagen är att få fler barn i förskoleåldern att hitta läsningens magi. Genom gemensam fortbildning vill arrangörerna skapa bättre förutsättningar för personal på bibliotek och förskolor att utifrån sina uppdrag och unika kompetenser hitta metoder och samarbeten kring barn, litteratur och läsning.

  • Kristianstad Stadsbibliotek får 90 000 kronor för att i samband med Kristianstad Bokfestival i september 2023, anordna en fortbildningsdag för bibliotekspersonal i Skåne, med fokus på spelkultur. Bokfestivalens tema för året är "Lyssna till litteraturens röster", och Kristianstads bibliotek vill koppla temat till digitala spel som interaktivt berättande och som uttryck inom ett utvidgat textbegrepp, samt ungas förhållande till spel som berättarform och kreativt verktyg. Syftet är att lyfta ungas spelkultur, spel som berättarform och spelens plats i biblioteksverksamheten. Förhoppningen är att insatsen ska fördjupa och bredda intresset för vad spel är och kan vara – dels i fråga om ungas fiktionsvanor och världar, dels i fråga om möjligheter kopplat till biblioteksutveckling.

  • Malmö Stadsbibliotek får 65 000 kronor för att i samband med Global accessibility awareness day i maj 2023, anordna en dag, kallad Tillgänglighetsdagen, vars syfte är att skapa medvetenhet kring hur det är att leva med funktionsnedsättning och vilka hjälpmedel och resurser som finns. Inom projektet skickar Malmö stadsbibliotek en öppen inbjudan till folkbiblioteken i Skånes övriga kommuner att delta, samskapa och planera dagen tillsammans. Därutöver ska dagen anordnas i samarbete med flera aktörer med fokus på tillgänglighet, så som MTM, Begripsam, Malmö universitet, FIFH och FBU. Ytterligare ett syfte med projektet är att stärka samarbeten mellan biblioteken och aktörer inom tillgänglighet och öppna för nya gemensamma initiativ dem emellan.

  • Teater Sagohuset får 131 000 kronor till ett projekt som ska erbjuda bibliotekspersonal i Skåne fortbildning i berättartekniker. Med hjälp av teaterns verktyg inspireras deltagarna att utveckla sitt berättande och får en djupare förståelse för berättelsens betydelse i lärandeprocesser.

   Utbildningen inleds med en föreläsning för att ge en teoretisk förståelse. Den följs av två workshop-tillfällen per grupp för sammanlagt fyra grupper.

   Syftet med insatsen är att kompetensutveckla bibliotekspersonal för att i förlängningen främja läsande. Efter kursen kommer deltagarna både ha en teoretisk förståelse och en praktisk kunskap som kan berika och utveckla deras yrkesroll.

  • Trelleborgs bibliotek får 15 000 kronor för att anordna en inspirationsdag den 21 april 2023, med två föreläsningar och möjlighet till kunskapsutbyte på temat feelgood och läsfrämjande. Insatsen sker i anslutning till nystartade Trelleborgs litteraturfestival.

   Tanken är att ge bibliotekspersonal en större förståelse för en litterär trend, feelgood, som är mycket stor bland folkbibliotekens användare men som ofta möts med skepsis av den litterära världen.

  • Malmö stadsbibliotek får 50 000 kronor för projektet Läs och mys på familjehörnan. I projektet ska biblioteket erbjuda läsfrämjande aktiviteter för flerspråkiga barn med stöd av föreningar, föräldrar och personal. Det kan vara sagoläsning, sångstunder eller skapande verkstad på olika språk där man som familj kan delta tillsammans. Aktiviteterna ska också ge flerspråkiga barn med olika bakgrunder ett forum för möten och diskussioner.

   Projektet ska främja integration och inkludering för flerspråkiga barn, väcka intresse för Malmös olika kulturer och motverka främlingsfientlighet. Det är också ett sätt för barn att bli sedda och känna tillhörighet och sammanhang i det svenska samhället, genom mötet med biblioteket. Flerspråkighet har även mycket positiva effekter på barns språkutveckling i stort, därför är syftet att uppmuntra flerspråkiga familjer att fortsätta utveckla det egna språket.

  • Osby kommun får 50 000 kronor för Författarbesök på fritidsgårdarna i Osby kommun. Syftet är att nå ut med läsfrämjande verksamhet och kulturupplevelser hos en målgrupp som sällan är på biblioteken. Författarbesök på fritidsgårdarna i Osby ska stärka framtidstron hos unga genom samtal och uppsökande verksamhet med de ungas behov i fokus.

  • Osby kommun får 50 000 kronor för att arbeta uppsökande på fritidsgårdarna med Shared Reading och erbjuda de ungdomar i kommunen läsfrämjande aktivitet på den plats där de befinner sig. Syftet är att dela en läsupplevelse som väcker tankar hos ungdomarna utan att de känner press att förbereda sig. Projektet vill bidra till att skapa gemenskap, väcka läslust och bidra till bättre hälsa genom samtal i en miljö där ungdomarna är trygga.

  • Svedala bibliotek får 50 000 kronor för Klubb Krea som är en kultursatsning för barn och ungdomar där fokus ligger på att skapa en lättillgänglig och inkluderande arena för lärande inom bild- och ljudkonst. Projektet ska ge möjlighet för deltagarna att vara med och påverka innehållet. Svedala bibliotek har gjort flera satsningar de senaste åren på att nå fler besökare och särskilt fokus har legat på barn och unga. Med hjälp av projektet ska de särskilt undersöka om ett förändrat utbud och direkt riktade satsningar på killar kan påverka könsfördelningen bland deltagarna. Målet är att biblioteksverksamheten ska upplevas som attraktiv för fler killar.

  • Lomma bibliotek får 34 000 kronor för att utveckla verksamheten utifrån senaste årens arbete inom tillgänglighetsfrågor med medel från den statliga satsningen Stärkta bibliotek. Utifrån de erfarenheterna vill bibliotekspersonalen nu gå vidare och utveckla samarbeten med tre kommunala verksamheter riktade mot målgrupperna barn med funktionsnedsättning i anpassad skola, vuxna med funktionsnedsättning i daglig verksamhet samt nyanlända som studerar på SFI.

   Under 2024 kommer de att utforska möjligheterna med bokcirklar kring lättläst litteratur och möten med en författare av lättlästa böcker, Ann Gomér. Efter projekttiden planerar personalen i Lomma att samarbeta med bibliotekspersonal i Kävlinge och dela bokpåsar med lättläst litteratur. De kan även kunna lånas ut till andra kommuner.

  • Kävlinge bibliotek får 30 000 kronor för att skapa skrivarworkshops för personer med funktionsnedsättning som omfattas av LSS. Under 2024 ska de på sin fritid få möjlighet att delta i skrivworkshops på Kävlinge bibliotek. En skrivpedagog kommer under tre lördagar att hjälpa deltagarna att utveckla sitt skrivande. Därefter kommer pedagogen och deltagarna att tillsammans komma fram till ett sätt att redovisa det material som deltagarna skapat.

  • Sjöbo kommun får 50 000 kronor för projektet ”Ung i Sjöbo Läser”. Projektet innebär att göra kulturaktiviteter kopplat till årets bok som delas ut till ungdomar i årskurs 8. Det kommer till exempel att vara författarbesök, filmvisningar och workshops. Det övergripande temat är gemenskap. Syftet är att skapa ett ökat engagemang för läsning hos ungdomarna som är en målgrupp som i dag är svår att nå. Genom kulturaktiviteter kopplade till årets bok och tema kan ungdomar hitta till biblioteket och till ökad läsning.

  • Trelleborgs bibliotek får 50 000 kronor till en förstudie som ska skapa förutsättningar för samverkan mellan förskola och folkbibliotek i Trelleborg på det läsfrämjande området. En projektgrupp med 3–4 projektmedarbetare från både bibliotek och förskola leder arbetet med att samla och sammanställa information som bidrar till att definiera utrymmet för läsfrämjande insatser. Vid behov kan exempelvis undersökningar och kartläggningar utföras för att komplettera befintlig information. För att projektmedarbetarna ska förstå folkbibliotekets och förskolans olika uppdrag kan även gemensamma fortbildningsinsatser göras, likaså kan ökad kunskap om användarorienterat arbetssätt behövas.

   Fortbildningsinsatserna kan vara alltifrån kollegialt utbyte, till Digitekets digitala kurser, studiebesök och liknande.

  • Kristianstad stadsbibliotek får 50 000 kronor till ett läsfrämjande projekt på Vä bibliotek. Tillsammans med de sex förskolorna i sitt närområde riktar de sig mot barn 1–5 år och deras föräldrar. Projektet ska stärka barnens språkutveckling och få dem att känna läsglädje och även inspirera föräldrar till högläsning. Ett flertal aktiviteter kopplas till ett läsbingo, Kattis läsbingo, med femton olika slags läsutmaningar och ska på så sätt väcka intresse för läsning och böcker hos barn och föräldrar. Projektet avslutas en barnteaterförställning på biblioteket. I samband med föreställningen får de barn som vill berätta om en bok de har läst, och alla barn får en bok.

  • Oxiebiblioteket får 35 000 kronor för projektet Språkrevitaliserande metoder för nationella minoritetsspråket romani. Bibliotekspersonalen vill arbeta utforskande för att hitta nya arbetssätt att stärka det romska språket. Projektet riktas till barn och unga som talar romani och/ eller som identifierar sig med den romska minoritetsgruppen. Arbetet i projektet har fokus på barn och ungas delaktighet. För att säkerställa att aktiviteterna i projektet ska upplevas som roliga och relevanta, kommer de att utformas i dialog med barnen, både när det gäller mindre barn och ungdomar.

  • Malmö Stadsbibliotek får 50 000 kronor för projektet ”Läsa plats och rum”. Projektet är ett samarbete mellan Biblioteken i Malmö (BiM), Stadsbyggnadskontoret i Malmö (SBK) och Tillsammans i Förening (TiF). SBK och TiF driver ett projekt som heter Urban Academy som handlar om att skapa en arkitekturbransch och på sikt en samhällsbyggnadsbransch som speglar sammansättningen i Malmös befolkning. Piloten genomförs i september i samband med Malmö stads stora satsning Malmö in the Making, med fem arkitektbesök på fem olika bibliotek i Malmö.

   Inför dessa besök utvecklas metoder av arkitekterna, som sedan ska ingå i den större satsningen på att läsa plats och rum för att jobba biblioteken som en läsfrämjande plats för samhällsbyggarkompetenser i samarbete med arkitekter och stadsplanerare. Barn och unga får då träffa en arkitekt och höra hur de arbetar. De unga får en kort introduktion till de verktyg som kan utvecklas för att läsa av och ställa krav på de miljöer de vistas i. Metoderna som utvecklas under pilotprojektet ska fungera kunskapshöjande för de medverkande biblioteken och fortsätta att utvecklas i deras arbete med demokratiskt deltagande kring till exempel detaljplaner. De planerar även att sprida metoderna till fler bibliotek genom bland annat Digiteket.

  • Folkbiblioteken i Lund får 50 000 kronor för läsfrämjandeprojektet Mat och Bokprat. Projektet ska nå målgruppen högstadieungdomar i ett samarbete mellan biblioteket i Genarp och författaren Anette Eggert. Vid sex tillfällen får ungdomarna träffa Eggert och personal från biblioteket för att äta mat och prata om böcker, läsning och skrivande. Ungdomarna kommer även att få skriva själva och få veta mer om litteraturprocessen och hur det är att vara författare. I Eggert får de en lokal förebild som lyfter möjligheten att arbeta med skrivande.

  • Staffanstorps bibliotek får 50 000 kronor till projektet Judiskt tema. I projektet ska Staffanstorps bibliotek utforska nya vägar i det läsfrämjande arbetet mot den vuxna, samt pröva nya arbetssätt för att nå ut till personer från nationella minoritetskulturer. Vidare ska insatsen skapa intresse och ökad förståelse kring en av våra nationella minoritetsgruppers kultur, i historia och samtid. I projektet ska en endags-bussresa för både bibliotekets personal och intresserad allmänhet, totalt upp till 50 personer, att genomföras, den 24 september, till årets Bokmässa som har tema ”Judisk kultur i Sverige”. Besöket följs upp med en bokcirkel i bibliotekets regi, kring ett verk av en vid bokmässan deltagande författare, samt en judisk afton med föredrag och traditionella musikinslag som tillsammans bidrar till en fördjupad upplevelse och förståelse av judisk kultur. Inom ramen för projektet ska en strategi tas fram för det fortsatta arbetet med att nå och engagera prioriterade målgrupper från våra minoritetsgrupper.

  • Malmö stadsbibliotek får 50 000 kronor till en förstudie som ska undersöka och utveckla användningen av Krumelurmaskinen på Malmö stadsbibliotek. En arkitekt och en IT-tekniker kommer att arbeta med detta i en förstudie. Krumelurmaskinen är en populär apparat där barn kan stoppa in sina teckningar och där teckningarna visas på en skärm. Från början fanns också en funktion där teckningarna projicerades på en vägg i anslutning till apparaten.

   Förstudiens första steg är att ta reda på varför Krumelurmaskinen är så populär. Det sker genom intervjuer, observationer och analys. Det andra steget i förstudien är att testa enkla prototyper på plats på biblioteket. Förstudiens tredje steg är att sammanställa dokumentationen från de första två stegen. Det fjärde steget är förslag på hur olika krumeluraktiviteter skulle kunna utvecklas.

  • Ystads bibliotek får 50 000 kronor för att tillsammans med Bästa Biennalen anordna workshops på två landsortsbibliotek, Löderup och Glemmingebro, under höstlovet 2023. Konstnären Rickard Johansson kommer att hålla i workshopparna.

   Genom projektet kommer barn att ta del av professionellt skapande på sitt bybibliotek och möta en lokal konstnär som kan vara en förebild för deras eget fortsatta skapande. Genom att samverka med Bästa Biennalen får biblioteket möjlighet att samverka med konstnärer och konstpedagoger. Områdena kan mötas och haka i varandra praktiskt under arbetet. Workshopparna på de två biblioteken ska resultera i vernissage i byarna med barnens alster och en publikation som konstnären står för. I projektet ingår också fortbildning för bibliotekets personal.

  • Malmö stadsbibliotek får 49 920 kronor för att utveckla platsen framför biblioteket, kallad Paradise Piazza. Fokus för projektet är miljö, hållbarhet, läsfrämjande och möten mellan malmöbor. Genom samarbete med andra verksamheter tillgängliggörs biblioteksverksamhet för de prioriterade målgrupperna: barn och unga, nationella minoriteter, personer med annat modersmål än svenska och personer med funktionsnedsättning.

   Aktiviteter i projektet är bland annat gemensamhetsodling och språkworkshops för personer med annat modersmål än svenska och personer som vill lära ut svenska. Dessa sker genom samarbete med verksamheten Botildenborg som har kunskap i området och som arbetar med projektet Odla kompis för att genom odling skapa social gemenskap.

   Det kommer också att hållas träffar med återbruks- och naturpyssel, sagostund på romani, svenska och andra språk, uppträdanden, dans- och musikaktiviteter för barn och unga och personer med funktionsnedsättning. Dessa aktiviteter kommer att ske i samarbete med bland annat Sommarscen, Fritidsförvaltningen i Östers pedagoger och Daglig verksamhet.

   Deltagarnas upplevelser kommer att följas upp med en deltagarenkät som ingår i förvaltningens lovsamordning.

  • Burlövs kommun får 50 000 kronor till projektet Hälsohylla på badet. Genom att placera en hälsohylla på Burlövsbadet, med böcker som uppmuntrar till rörelse, vill biblioteket nå nya målgrupper. Projektet ska, förutom att vara läsfrämjande, bidra till bibliotekets arbete med hållbarhet och hälsa. Det ska också stärka samarbetet med Burlövsbadet.

   Besökare ska kunna låna medier för både barn och vuxna och på de språk som efterfrågas med så låga trösklar som möjligt via ett enkelt manuellt utlåningssystem utan krav på lånekort. Bibliotekets personal gör ett urval av medier som ska uppmuntra till rörelse för barn och vuxna - en lista som badets personal sedan kompletterar utifrån sina professioner.

  • Kristianstads bibliotek får 50 000 kronor till projektet Bokcirkelmingel som är en del av Kristianstads bokfestival och knyter an till årets tema för festivalen som är "Lyssna till litteraturens röster".

   Bokcirkelmingel är ett sätt att låta olika bokcirklar mötas i en manifestation för alla som tillhör en bokcirkel och som med jämna mellanrum för samtal kring böcker de läst. Det riktas sig även till de som ännu inte tillhör en bokcirkel men är intresserad av att gå med.

   Biblioteket bjuder in till Bokcirkelmingel med tillhörande bokfrukost. På scen skall finnas en erfaren bokcirkelledare som kan dela med sig av sina bästa tips på hur man startar eller får sin bokcirkel att leva vidare. Två författare ska tillsammans med bokcirkelledaren genomföra ett bokcirkelsamtal live. För att involvera deltagarna i "Bokcirkelmingel" ska biblioteket redan i maj på Kulturnatten öppna upp en nomineringstävling där bokcirklarna kan få nominera sin bästa bokcirkelbok och vinnarna dras på bokfestivalen. Under bokfestivalen skall man kunna se en utställning med nominerade bidrag och läsa motiveringar.

  • Biblioteken i Malmö får 50 000 kronor till projektet Unga når unga - att bygga en kunskapsbank för biblioteken. Syftet är att tillvarata och synliggöra ungas kunskap om sin egen åldersgrupp, och att det ska ske en kompetensöverföring till biblioteksanställda inom Biblioteken i Malmö.

   Biblioteken i Malmös 120 sommarpraktikanter, Läsambassadörerna, ska - utöver sitt boktipsande för barn och unga - tillsammans med handledare och bibliotekspersonal utveckla och ta fram tips och metoder för framgångsrika sätt att nå unga 16–19 år. Vilken typ av material, vilka formuleringar, ord och bilder behövs för att tilltala unga i fråga om läsfrämjande aktiviteter? I vilka kanaler och på vilka platser behöver biblioteken synas för att nå ut till unga?

   Detta delaktighetsarbete sker i workshops med framtagande av prototyper i sommarpraktikens inledning, samt i uppföljande arbete under sommaren då de unga gjort sig nya erfarenheter värdefulla i det fortsatta arbetet. Under hösten är planen att Biblioteken i Malmö återigen inhämtar synpunkter från unga på de utkast till modeller som tagits fram i samarbete med kommunikatörer.

  • Bjuvs Bibliotek får 50 000 kronor till projektet ”Bjuv läser”. Det är första gången som Bjuvs bibliotek organiserar ”Bjuv läser” och ambitionen är att utveckla insatsen till en återkommande aktivitet. Boken som personalen har valt är ”Slutet på sommaren” av Anders de la Motte som utspelar sig i Bjuv och ska bli en TV-serie på ViaPlay. Anders de la Motte har växt upp i Bjuvs kommun och med projektet uppmärksammas också ett lokalt författarskap. Bibliotekspersonalen hoppas att en gemenskap ska skapas kring boken och att det uppstår boksamtal på olika platser i kommunen. Biblioteket ska organisera olika aktiviteter och bland annat uppmärksamma de olika platser i kommunen som finns med i boken.

  • Oxiebiblioteket Biblioteken i Malmö får 50 000 kronor för att tillsammans med Kollaborativet testa nya metoder för särskoleelevers delaktighet på biblioteket. Syftet är att göra det möjligt för målgruppen barn och unga med funktionsnedsättningar att vara delaktiga och ha inflytande. Genom att experimentera med nya former av verksamhet tillsammans med scenkonstgruppen Kollaborativet vill Oxiebiblioteket att barn och unga med funktionsnedsättningar ska se biblioteket som en självklar plats som de kan vara med och påverka och skapa utifrån sina förutsättningar.

   Biblioteket ska tillsammans med Kollaborativet bjuda in elever och pedagoger från grundsärskolan för att delta i en konstnärlig medskapandeprocess under två veckor. Projektet är att betrakta som ett utforskande av nya metoder för att samla kunskap om mötet med målgruppen, det fysiska rummet och anpassning av programverksamhet som en del i det ständigt pågående arbetet med att skapa ett tillgängligt bibliotek.

  • Malmö stadsbibliotek får 37 500 kronor för projektet Romska aktiviteter för barn och unga. Syftet är att göra den romska kulturen synlig för malmöborna och att nå nya målgrupper. Ambitionen i projektet är att det i förlängningen ska leda till att fler romska grupper ska vilja använda biblioteket och gärna själva arrangera aktiviteter. Detta är en del i uppbyggnaden av det romska biblioteket på Malmö stadsbibliotek. Genom att samarbeta och experimentera tillsammans med lokalsamhället vill bibliotekspersonalen utveckla det romska bibliotekets arbete med barn och unga.

   Under 2023 kommer personalen att genomföra sagostunder med pyssel på minst två romska varieteter vid fem tillfällen. Romadagen kommer att firas på Stadsbiblioteket i Malmö med musik, dans, sång, traditionella kläder och sagostund.

  • Eslövs bibliotek får 525 000 kronor för att bjuda in konstnärer till residens. Syftet är att skapa möjligheter för långsiktiga relationer mellan konstnärer, biblioteket, invånare och kulturlivets aktörer.
   Eslövs bibliotek får medel för att utlysa fyra konstnärliga residens. De är på tre månader vardera och riktar sig mot deltagarbaserad konst- och kultur.

   Residensen är öppna för konstnärer från alla olika konst- och kulturområden. Konstnärerna som väljs ut får tillgång till en arbetsplats på biblioteket och ska utifrån denna arbeta med deltagarbaserad kultur som riktar sig mot bibliotekens prioriterade målgrupper: Barn och unga, personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska och Sveriges nationella minoriteter.

   Syftet med projektet är att forma långsiktiga och positiva relationer mellan biblioteken, invånarna och kulturlivets aktörer. Konstnärer från hela Skåne är välkomna att ansöka om residensen även om sökande från Eslövs kommun kommer att prioriteras.

  • Biblioteken i Malmö Garaget får 282 000 kronor för att sprida erfarenheterna från projektet Gröna biblioteket som Garaget drev under 2020–2021 med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Gröna biblioteket handlar om att utveckla biblioteket som plats som inspirerar och praktiserar hållbarhet tillsammans med användarna, med särskilt fokus på ekologisk och miljömässig hållbarhet.

   Projektet Gröna Biblioteket Garaget Hållbar Höst har som syfte att ta vara på det koncept som arbetats fram inom Gröna Biblioteket och väva in det långsiktigt i biblioteksverksamheten. Syftet är också att sprida erfarenheterna från projektet inom Malmö och gentemot andra bibliotek i Skåne, samt att arbeta för att öka samarbete kring hållbarhet mellan biblioteken i Malmö, andra bibliotek i Skåne och civila samhällsaktörer.

  • Folkbiblioteken i Lund får 250 000 kronor för att under 2023 utveckla metoder, samverkan och koncept för att stärka barns läsning, lärande och delaktighet under lekfulla former genom aktiviteter, eget skapande, upplevelser och utställning på det historiska temat Lunds Domkyrka 900 år.

   Folkbiblioteken i Lund ska etablera eller fördjupa sitt samarbete med relevanta aktörer såsom skola, särskola, fritidsverksamhet, LSS-verksamhet, Lunds domkyrka, författare, studieförbund, Kulturen, Uppåkra arkeologiska centrum och Lunds historiska museum. Fokus ska ligga på barn som har långt till läsning, annat modersmål än svenska eller funktionsnedsättningar – metoder och modeller för att nå barn som tillhör dubbelt eller flerdubbelt prioriterade målgrupper ska utvecklas.

  • Svedala kommun får 370 000 kronor till ett läsfrämjande projekt under 2022 och 2023. Projektet ska fördjupa och bredda Svedala biblioteks läsfrämjande arbete på och utanför biblioteken genom ett samarbete med danskompaniet Memory Wax, musikern Dan Knagg och illustratören Hanna Albrektson.

   Syftet är att bland annat att lyfta bilderboken, förstärka läsupplevelsen för både barn och vuxna samt utforska nya vägar in i läsningens värld. Det ska ske genom föreställningar, olika former av musik- och bildberättande och workshops och andra medskapande aktiviteter på kommunens tre bibliotek. Arrangemangen tas fram av de externa aktörerna och bibliotekets personal tillsammans, och även i samspel med deltagarna.

   Biblioteket vill nå nya målgrupper som kan tilltalas av att upptäcka berättelser genom musik, dans eller bildkonst. I projektet ingår fortbildning av personalen på biblioteket för fortsatt arbete med litteraturförmedling med hjälp av olika konst- och uttrycksformer även efter projektets slut.

   Projektet är ett sätt att lyfta biblioteken som en demokratisk plats där allas rätt till konst och kultur värnas, men ger också en möjlighet att utforska hur konstnärer och musiker kan använda och utveckla sitt konstnärliga arbete för att arbeta läsfrämjande.

  • Sjöbo kommun får 350 000 kronor till ett projekt som under närmare ett och ett halvt år ska utveckla och fördjupa Sjöbo biblioteks verksamhet för barn och unga, med särskilt fokus på barn och unga med funktionsnedsättning.

   Personal på Sjöbo bibliotek ska i nära samarbete med en sång- och rytmikpedagog på Kulturskolan i Sjöbo ta fram nya former av språkfrämjande aktiviteter riktade mot målgruppen, i samråd med grundsärskolans personal och äldre elever. Deltagarnas egna röster står i centrum för aktiviteterna, både som tal- och sångverktyg och som en möjliggörare för demokrati och delaktighet. Exempel på aktiviteter är gemensamma sångstunder på fritidshemmen, att göra egna sånger och ljudeffekter till böcker eller skriva texter och budskap.

   Genom att särskilt anpassa och marknadsföra aktiviteterna till barn och unga med funktionsnedsättning, till exempel via fritidshem, habilitering och intresseorganisationer, hoppas biblioteket kunna nå barn och unga som i dagsläget varken besöker bibliotek eller kulturskola.

  • Klippans kommun får 260 000 kronor till ett projekt som ska utveckla bibliotekens arbete för den prioriterade målgruppen barn och unga i Klippans kommun. Detta ska ske genom att bibliotekens uppsökande verksamhet mot unga stärks. Klippans kommun har många utmaningar på det socioekonomiska området. Eftersom relativt få invånare har högre utbildning är det särskilt angeläget att satsa på folkbildning. Här är folkbiblioteket en viktig aktör. De flesta mindre barn har regelbunden kontakt med biblioteket men bibliotekspersonalen vill utveckla relationen så att den fortsätter upp i åren. Primär målgrupp för projektet är ungdomar i åldrarna 12–19 år.

   Projektet genomförs under hösten 2022 och hela 2023 och under hela projektet ska en barnbibliotekarie arbeta uppsökande mot kommunens träffplatser för unga, inklusive aktivitetshuset Sågen ‒ möjligheternas hus. I arbetet ingår att pröva metoder för medskapande och brukarinvolvering och kunskapsutbyte med andra verksamheter som till exempel fritidspersonal. Inbjudan till samarbete kommer även att göras till föreningar med aktiviteter i Sågen.

   Målgrupperna kommer att få möjlighet att delta i planering av aktiviteter inom projektet. Personalen i projektet kommer att testa olika metoder och sedan utvärdera hur de fungerar. För att sprida erfarenheter och resultat från projektet kommer en rapport att produceras och spridas i biblioteksnätverken, bland annat genom Familjen Helsingborgs blogg.

  • Biblioteken i Malmö får 285 600 kronor för projektet Läsambassadörerna det trippla åtagandet där unga Malmöbor arbetar som läsambassadörer under sommaren 2022. De genomgår en utbildning och får handledning under arbetet.

   Läsfrämjande verksamhet erbjuds dels i det offentliga rummet, dels via biblioteken och via verksamheter och aktörer som Läsambassadörerna samarbetar med, som öppna förskolor, föreningar och sommarläger. Läsfrämjande aktiviteter med fokus på särskilt prioriterade målgrupper genomförs.

   Läsambassadörerna läser tillsammans med barn och unga, tipsar om böcker, berättar, informerar om biblioteksverksamhet och inspirerar barn och unga att hitta ingångar till språk, böcker och läsning.

  • Lomma kommun får 110 000 kronor för att kunna öppna Digidelcenter på kommunens bibliotek i Lomma och Bjärred. Lomma kommun arbetar aktivt med att digitalisera den kommunala servicen enligt en av Kommunstyrelsen antagen digital agenda. Biblioteket vill satsa på två spår:

   • hands on hjälp till seniorer, varav många har en funktionsnedsättning
   • MIK för vuxna till en bredare allmänhet

   Projektet ska hjälpa verksamheten med implementeringen, både internt på biblioteken och externt. Digidelcenter skapar bättre möjligheter att hantera invånarnas utmaningar med den pågående digitaliseringen.

  • Eslövs kommun får 39 000 kronor för att skolbiblioteksnätverket i Eslöv i samråd med IKT-pedagogerna på Eslövs skolor ska anordna en föreläsning den 11 januari med författaren Andreas Ekström utifrån hand nya bok Bekvämlighetens tyranni. Boken handlar om hur digitala aktörer nyttjar att människor låter bekvämlighet gå före försiktighet när det kommer till våra digitala vanor. Arrangemanget ska lyfta diskussioner om digital integritet och om hur digitaliseringen riskerar att bli en övervakningsapparat i fel händer. Målgrupp är bibliotekspersonal i Skåne från samtliga bibliotekstyper.

  • Folkbiblioteken i Lund får 50 000 kronor för att arrangera två heldagsutbildningar för personal inom vård- och omsorgsverksamheter som har intresse av att utbilda sig till läsombud. Genom utbildningen får de en fördjupning i hur de kan arbeta med läsning, litteratur och information med sina brukare. Utbildningstillfällena äger rum i Malmö respektive Kristianstad och ska ge personal inom vård- och omsorgsverksamheter verktyg för att kunna arbeta med läsning, litteratur och information på sina arbetsplatser. De ska även få en ökad förståelse för vikten att arbeta med dessa frågor. Utbildningstillfällena ska också främja kontakt mellan deltagarna och folkbiblioteksverksamheten – en kontakt som kan utvecklas till ett fortsatt samarbete i respektive kommun, efter avslutad utbildning.

  • Lindholmen science park får 150 000 kronor för att arrangera konferensen Future of Democracy Summit under H22 City Expo den 13 juni 2022. Future of Democracy etablerades under 2021. Initiativet leds av nationella innovations- och samverkansplattformarna AI Sweden och Medier & demokrati. Fokus är gränslandet mellan teknik och demokrati med nyckelfrågan hur digitalisering och artificiell intelligens framgångsrikt och tillitsskapande moderniserar och stärker samhället samtidigt som omvandlingen sker på ett demokratiskt hållbart sätt. Future of Democracy Summit under H22 City Expo kommer i huvudsak fokusera på två spår:

   • demokrati, påverkan och säkerhet
   • frågan hur det offentliga Sverige kan moderniseras med ny teknik

   Vilka möjligheter finns för en bättre och mer resurseffektiv samhällsservice?

  • Skurups bibliotek får 50 000 kronor för att undersöka förutsättningarna för samarbete i BSSO (Bibliotek Skåne Sydost) när det gäller att ändra klassifikationssystem från SAB till Dewey. Ett beslut har redan tagits om att de fem huvudbiblioteken (Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad) med tretton tillhörande filialer och två bokbussar inom en rimlig tidsrymd ska övergå till Dewey. I projektet ska en tidigare gjord förstudie från 2015 revideras efter nuvarande förutsättningar. De som arbetar med detta revideringsarbete ska ersättas av vikarier.

   Biblioteken ska också köpa in och genomföra de fortbildningar som finns tillgängliga för att så många som möjligt ska få ta del av dessa. Dessutom ska personalen göra studiebesök på bibliotek som redan sedan tidigare använder sig av Dewey.

  • Biblioteken i Örkelljunga får 50 000 kronor till en förstudie. En utredare ska undersöka möjligheter, omvärldsbevaka goda exempel från mindre kommuner och se över de olika delarna som ingår i den nybildade kundtjänsten i samverkan med Örkelljunga bibliotek. Målet är att öka tillgängligheten när det gäller invånarnas kontakt med kommunen.

  • Höörs bibliotek får 50 000 kronor till ett projekt som ska undersöka om de kan använda biblioteket som arena för invånarnas delaktighet i den digitala utvecklingen, inte minst för de många äldre som bor i kommunen, genom att etablera ett Digidelcenter. I Höörs kommuns digitaliseringsstrategi står att: ”Både medarbetare och medborgare ska ges förutsättningar att vara med i förändring kopplad till digital utveckling”.

   Syftet med projektet är:

   • att verka för att minska det digitala utanförskapet i kommunen
   • att möjliggöra invånares delaktighet i digital utveckling
   • att öka bibliotekets roll och status i lokalsamhället

   Projektet är ett samarbete mellan Höörs bibliotek och kommunens digitaliseringsenhet.

  • Staffanstorps kommun får 50 000 kronor för att undersöka möjliga vägar för kommunens konsthall och folkbibliotek att fördjupa och förnya sitt samarbete kring målgruppen barn och deras vuxna. Inom ramen för projektet anställer konsthallen en konstpedagog som håller i skapande aktiviteter kopplade till utställningarna på konsthallen. Målgruppen för aktiviteterna är barn och deras familjer. Under 2023 är fem olika utställningar planerade i konsthallen. Konstpedagogen kommer att förutom att hålla i skaparverkstäder på konsthallen också besöka biblioteken i kommunen och hålla i skapande aktiviteter i samband med utställningarna.

   Bibliotek och konstpedagog kommer utöver det att tillsammans genomföra utomhusaktiviteter i form av pop up-verksamhet med bibliotekens lådcyklar. Genom det gemensamma projektarbetet kan även andra samarbetsområden upptäckas och utvecklas.

  • Bjuvs bibliotek får 50 000 kronor till ett projekt som ska utforska hur faktaböcker kan bli mer tillgängliga för barnen och hur personalen kan arbeta med Dewey klassifikationssystem på barnavdelningen. Som ett led i detta utforskande arbete ska personalen även se över hur de kan strukturera avdelningen på ett begripligt sätt med märkningen, skyltar och symboler för barn med funktionsnedsättning. I projektet kommer personalen att ha fokus kring frågan om hur de kan uppnå verklig delaktighet tillsammans med målgruppen.

  • Helsingborgs bibliotek får 22 200 kronor för att tillsammans med logopedmottagningen vid Helsingborgs lasarett och BVC Helsingborg ta fram språkstimulerande material inom olika språkliga områden för barn med språkstörning. Barn som har fått remiss från BVC för logopeden får samtidigt en inbjudan att låna språkpåse på sitt bibliotek. Språkpåsarna är en preventiv åtgärd som sätts in samtidigt med att BVC skickar remiss till logopeden.

  • Biblioteket/kulturpunkten Bromölla får 50 000 kronor till ett projekt som ska ge större möjligheter för barn i förskoleålder att uttrycka sig kroppsligt och språkligt genom att lyssna på och gestalta språket med kroppen. Biblioteket kommer i projektet att samarbeta med kommunens nio förskolor. Under läsåret kommer barnen att få uppleva olika uttrycksätt och själva uttrycka sig genom kroppen genom bland annat rytmik, känslor, skapande, dans, rörelse, musik och sånglekar. Förberedelser och genomförande kommer att ske i nära samverkan mellan bibliotek och förskolor. Alla förskolor kommer att få ett inspirationshäfte med förslag på hur barnen kan få prova att uttrycka olika känslor genom kroppen. Alla 5-åringar inom förskolan kommer också att bli inbjudna till en sagostund på biblioteket, där de tillsammans med barnbibliotekarien får ta del av exempelvis yoga- eller rörelsesagor. Alla 5-åringar kommer också att få dansläsa boken ”Kotten får besök” tillsammans med dansduon Waileth & Bardon.

  • Rosengårdsbiblioteket får 50 000 kronor till ett projekt som ska skapa underlag för att bygga upp en målgruppsanpassad småbarnsavdelning och sagorum på Nya Rosengårdsbiblioteket. Underlaget ska skapas genom att samla in kunskap och relevanta perspektiv i dialog med andra verksamheter, med barn och unga och genom workshops tillsammans med en scenograf. Resultatet ska användas för att säkerställa flexibla, målgruppsanpassade och läsfrämjande miljöer för barn som möjliggör delaktighet och medskapande.

  • Landskrona bibliotek får 50 000 kronor till ett projekt som ska uppmuntra föreningar att arrangera program och aktiviteter på biblioteket under dagtid. Syftet är också att uppmuntra till samarbete med föreningar kring bland annat Agenda 2030 och aktiviteter för nysvenskar, samt samarbete mellan bibliotekets olika verksamheter, till exempel deras kafé som drivs av personer med funktionsvariation. I projektet kommer biblioteket att anordna föreläsningar på dagtid och diskussionsträffar med tematiskt innehåll om hur de kan skapa möten mellan människor på biblioteket, exempelvis hur de kan uppmuntra äldre föreningsmedlemmar att delta i bibliotekets språkkaféer.

  • Trelleborgs kommun får 50 000 kronor för att utveckla och förnya bibliotekets programverksamhet genom att för första gången arrangera en litteraturfestival. Festivalen ska äga rum under våren 2023. För att försöka nå och inkludera fler ska litteraturfestivalen vara kostnadsfri och äga rum på en helg.

   Litteraturfestivalen ska bland annat innehålla en öppen bokcirkel med författarsamtal, författarbesök, filmvisningar med samtal samt en läsfrämjande inspirationsföreläsning, som även riktar sig till bibliotekspersonal från hela Skåne. För att sänka tröskeln till aktivt deltagande ska pocketböcker delas ut inför den öppna bokcirkeln och filmvisningarna.

   Eftersom Trelleborgs kommun är finskt förvaltningsområde kopplas en eller flera programpunkter till det sverigefinska, bland annat i samarbete med den finska filmklubben Filmiklubi.

   Biblioteket samarbetar i projektet med Trelleborgs museer, kommunens filmpedagog och bibliotekets filmklubb.

  • Staffanstorps bibliotek får 50 000 kronor till ett projekt som ska utforska hur biblioteken i Staffanstorp och Hjärup kan arbeta fördjupande med programverksamhet riktad mot barn i åldern 0-6 år. Syftet är att utöka den kreativa och sociala betydelsen för barnpubliken och deras vuxna. Projektet planeras, genomförs och utvärderas med hjälp av betydelsekompassens fyra dimensioner och tolv parametrar.

  • Kävlinge kommun får 34 000 kronor till ett projekt som ska arrangera bokcirklar för deltagare i daglig verksamhet. Bibliotekspersonal ska, tillsammans med deltagare i daglig verksamhet och personal, undersöka vilken typ av böcker, form och genre, som bokcirkelns deltagare kan läsa och diskutera gemensamt tillsammans med en cirkelledare. Tillsammans med bokcirkelns deltagare och utifrån deras intresse och förutsättningar ska ett författarbesök planeras och genomföras. En inspirations föreläsning kommer också att anordnas för intresserade stödpersoner inom daglig verksamhet och för bibliotekarier i kommunen, med möjlighet för andra intresserade bibliotekarier utanför kommunen att delta.

  • Ystads bibliotek får 35 000 kronor för att tillsammans med danskompani Memory Wax undersöka om barn mellan 2 och 5 år kan hitta ett sätt att kommunicera via dans. Kan barn och vuxna mötas på ett nytt sätt genom dansen? Projektet är även en kompetensutvecklingsinsats för bibliotekspersonalen.

  • Biblioteken i Höganäs får 120 000 kronor för att under 2022 genomföra ett projekt som ska lägga grunden för framtidens bibliotek i Höganäs kommun. Utgångspunkten är social hållbarhet genom inflytande från bibliotekets prioriterade målgrupper – barn och unga, personer med funktionsvariationer och personer med annat modersmål än svenska. I projektet ska målgrupperna bjudas in till medborgardialoger om behov av biblioteksverksamhet och biblioteksmiljöerna. Bibliotekspersonalen ska också höja sin kompetens om delaktighetsmetoder och användningsområden för dessa.

  • Biblioteken i Malmö får 210 000 kronor för att under de kommande två åren arbeta med ett delprojekt med redaktioner till ett större projekt, kallat Rum för demokrati. Syftet är att demokratisera det offentliga rummet och bredda det offentliga samtalet. I arbetet med arrangemang ska grupper, som kallas redaktioner, arbeta fram innehållet. Dessa redaktioner ska förstärkas med sakkunniga med specialkompetens inom området som behandlas. De sakkunniga kan vara personer som till exempel tillhör nationella minoriteter och/eller representanter för folkbildning, civilsamhället och universitet.

  • Bjuvs bibliotek får 83 812 kronor för att under våren 2022 utveckla programverksamheten för barn och ungdomar med hjälp av nya digitala metoder och verktyg. Ambitionen är att stärka den digitala kompetensen hos barn- och ungdomsbibliotekarierna i Bjuvs kommun genom studiebesök och workshops som kommer att handla om digitala boktips, kreativt skapande med greenscreen, Microbit och digitala makerspace. I projektet kommer tre workshops att hållas med barn- och ungdomsbibliotekarierna med öppen inbjudan till andra bibliotekarier i Skåne. En workshop kommer att hållas med både bibliotekarier och barn som deltagare.

  • Burlövs bibliotek får 132 000 kronor för att under 2022 utvidga den läs- och litteraturfrämjande verksamheten med skrivfrämjande aktiviteter. Läsning, skrivande och språkutveckling hänger tätt ihop. Burlövs bibliotek vill uppmuntra till kreativitet och ge människor möjlighet att tillägna sig språket på nya sätt. Den skrivfrämjande verksamheten kommer att rikta sig till en bred målgrupp med särskild inriktning på unga och personer med annat modersmål än svenska. Stödet kommer att användas för att anlita utbildade skrivpedagoger.

  • Dawit Isaak-biblioteket på Malmö stadsarkiv får 350 000 kronor till ett projekt som ska stärka kunskaperna och engagemanget för demokrati, yttrandefrihet och konstnärlig frihet hos barn och unga i Skåne.
   Dawit Isaak-biblioteket, som finns på Malmö stadsarkiv, ska under 2022 utveckla sin verksamhet med pedagogiska klassvisningar. Projektet ”Kompetensfördjupning i demokrati, yttrandefrihet och konstnärlig frihet genom Dawit Isaak-biblioteket” ska bland annat ta fram metoder till visningar för skolklasser som inte har möjlighet att ta sig till Malmö.

   Redan idag tar Dawit Isaak-biblioteket emot ungdomar i årskurs nio i Malmö stad för pedagogiska klassvisningar. Tanken är att klassvisningarna ska uppmuntra eleverna att forma sina egna tankar kring yttrandefrihet, censur och vad som är viktigt för att kunna leva i en demokrati tillsammans. I det nya regionalt inriktade projektet vill Dawit Isaak-biblioteket utforska möjligheterna att erbjuda klassvisningar även till andra årskurser på högstadiet och gymnasiet.

   Dawit Isaak-biblioteket är inriktat på yttrandefrihet och specialiserar sig på litteratur som av olika skäl har förbjudits eller censurerats.

   Biblioteket är ett samarbete mellan Malmö Stadsarkiv, Biblioteken i Malmö, svenska Pen och fristadsorganisationen Icorn.

   Det är uppkallat efter Dawit Isaak, en svensk-eritreansk journalist och författare som sitter fängslad i Eritrea sedan 2001 utan rättegång för att han publicerat kritik mot regimen i Eritrea.

  • Hässleholms bibliotek får 130 000 kronor för att under 2022 göra en översyn av bibliotekets fysiska och kognitiva tillgänglighet inför skapandet av en särskild lugn plats i biblioteksrummet, kallad Bersån, anpassad för personer med funktionsvariationer. Processen ska ske med hjälp av workshops, dialog- och fokusgrupper med berörda besökare, och i samarbete med berörda föreningar och förvaltningar. För att få ett gediget underlag till Bersån ska biblioteket dessutom konsultera till exempel Begripsam och en arkitekt med specialkompetens. Ett mål med projektet är att personalen på biblioteket ska få ökad kunskap och medvetenhet om tillgänglighet och anpassning, samt de lagar som styr detta.

  • Perstorps bibliotek får 251 072 kronor för att under våren och sommaren 2022 arbeta uppsökande gentemot två av bibliotekets prioriterade grupper: nya svenskar som kan lite eller ingen svenska, samt äldre personer som inte kan, vill eller vågar ta sig till biblioteket själva. Genom hembesök och pop up-bibliotek vill biblioteket erbjuda hjälp med exempelvis digitala frågor, Boken kommer och andra tjänster och aktiviteter. Ambitionen är att samverka med bland annat hemtjänst och en folkhögskola i kommunen. Syftet är att fler ska få kunskap om det som biblioteket har att erbjuda den enskilda individen.

  • Simrishamns bibliotek får 150 000 kronor för att under 2022 utveckla den kognitiva tillgängligheten på biblioteket. Projektet är en fortsättning på tidigare arbete med rumslig utveckling inom Stärkta bibliotek. Syftet är att göra biblioteket tillgängligt, tydligt och tryggt vad gäller intryck, funktioner, skyltning och navigation, samt att öka kunskapen i personalen om kognitiv tillgänglighet. Underlag och kunskap ska införskaffas med hjälp av Begripsam och en konsult, samt genom utbildningar och studiebesök. Arbetet kommer att ske tillsammans med målgruppen som är besökare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar av olika slag.

  • Kävlinge och Löddeköpinge Bibliotek får 10 000 kronor för att skapa en fortbildningskurs till plattformen Digiteket i hur de olika digitala databaserna inom släktforskning fungerar. Släktforskning är en populär fritidssysselsättning som ofta görs på folkbibliotek som har tillgång till olika släktforskningsresurser. Bibliotekspersonal är sällan utbildade i hur dessa program fungerar och har därför inte förmåga att handleda släktforskarna och hjälpa dem vidare. Bibliotekarier i Kävlinge kommun har en fördjupande kunskap i släktforskningsresurser och ska med en digital kurs på plattformen Digiteket dela sina kunskaper och erfarenheter.

  • Eslövs stadsbibliotek får 120 000 kronor till en förstudie som ska utforska möjligheterna med ett kreativt residens på folkbibliotek för att genom det stärka förutsättningarna för communitykonst och –kultur/deltagarbaserad kultur i en kommun. Förstudien ska tas fram under perioden 2021-12-01 till och med 2022-05-31.

  • Helsingborgs bibliotek får 89 000 kronor till ett projekt som ska vidareutveckla den digitala verksamheten för barn, unga och deras vuxna, genom ett digitalt kompetenslyft för bibliotekspersonal i familjen Helsingborg. Projektet är en fortsättning på ett tidigare kompetensutvecklingsprojekt med fokus på programmering. I projektet ska de arrangera en utbildningsdag, där bibliotekarier inom Familjen Helsingborg delar kunskap och erfarenheter från digital programverksamhet med varandra och med andra bibliotekarier i Skåne. De kommer även anordna en programserie med digitala lov- och helgaktiviteter och workshops som är öppna för alla men har fokus på barn, unga och deras vuxna.

  • Eslövs stadsbibliotek får 21 700 kronor för att genomföra en halvdags utbildning om hur man kan öka barns och ungas delaktighet i verksamheten. Utbildningen ska genomföras av Perspektivbyrån. Syftet med projektet är att få ökad kunskap för att långsiktigt kunna arbeta med demokrati och fri åsiktsbildning mot barn och unga inom biblioteksverksamheten.

  • Ystad bibliotek får 35 000 kronor för att arrangera en kompetensutvecklingsdag om HBTQ+/Normkreativitet och att höra alla röster. Syftet med utbildningsinsatsen är att få inspiration och verktyg för att arbeta med dessa frågor och att hitta praktiska sätt som är anpassade för det egna biblioteket och för samarbetet med andra bibliotek och andra kulturaktörer.

  • Garaget, Biblioteken i Malmö får 35 000 kronor ett läs och litteraturfrämjande projekt genom kropp, konst och dans. Syftet är att ge biblioteksbesökarna nya perspektiv och verktyg för att närma sig läsning, litteratur och biblioteksrummet. Detta görs genom att använda dans och konstnärliga metoder, med målet att verka läs-, litteratur- och hälsofrämjande. Projektet genomförs under mars månad 2022 av den konstnärliga duon Brewer & Blennow.

   Ett interaktivt konstverk, kallat ”Läsfåtölj” som bjuder in besökare och uppmanar till att både läsa och lyssna på nya vis ska installeras på biblioteken. Projektet kommer att arbeta aktivt mot olika målgrupper som besöker biblioteket och utveckla metoder för att närma sig kropp och litteratur på nya vis.

  • Folkbiblioteken i Lund får 35 000 kronor för att ta fram och genomföra en utbildning för läsecirkelledare för målgruppen äldre. Syftet är att de ska känna sig trygga med och ha goda kunskaper om att leda läsecirklar på egen hand. Utbildningen ska ge grundläggande bok- och bibliotekskunskap och bidra med läsinspiration. Under 7–8 sammankomster ska deltagarna få kunskaper om och möjlighet att diskutera kring olika sätt att genomföra en läsecirkel och olika samtalsmetoder kring litteratur. De introduceras för vad biblioteket kan erbjuda, som lokaler, litteratur och rådgivning. De lär sig söka och beställa litteratur på biblioteket på egen hand, och ges en introduktion till hur de kan använda olika digitala resurser, som Legimus och e-ljudböcker. Deltagarna får kunskap om bibliotekets genreindelningar och bibliotekspersonal ska hålla bokprat om böcker som passar att använda i läsecirkel. Inspirationsföreläsning med läsecirkelspedagog och något författar- eller förlagsbesök ingår också.

  • Helsingborgs bibliotek får 25 781 kronor för projektet Bokstart - läslust och samtal med teater kring boken. Syftet med projektet är att ge föräldrar och barn en möjlighet att fortsätta samtal och lek kring boken hemma efter besöket på biblioteket genom att kombinera läsning och teater. En teaterföreställning, "Vem är arg?", baserad på Stina Wirséns bilderbok ska visas för barn och vuxna på biblioteket. Biblioteket ska sedan erbjuda en workshop för barnen och föräldrarna efter föreställningen där material delas ut som uppmuntrar till vidare arbete och samtal kring boken och föreställningen.

  • Helsingborgs bibliotek får 30 000 kronor till ett projekt som ska ge personalen på biblioteket mer kunskap om bemötande och inkludering av målgruppen som är trippelt prioriterad: barn och unga med funktionsnedsättning och som har annat modersmål än svenska. Syftet med projektet är att under våren 2022 genomföra en förstudie där de interna och externa resurser som krävs för att nå gruppen inventeras.

  • Biblioteket i Svedala kommun får 30 000 kronor för projektet Bokstart med Memory Wax. Syftet är att undersöka om biblioteken i Svedala kan hitta nya sätt att arbeta språkstimulerande med barn 0–3 år och deras vuxna genom att samarbeta med andra aktörer, i detta fall danskompaniet Memory Wax. Under våren 2022 ska bibliotekspersonalen erbjuda barn och deras vuxna en dansföreställning i kombination med en efterföljande workshop där de får möjlighet att tillsammans bearbeta sin upplevelse. Personalen ska skicka med material hem för att samtalet mellan barnet och den vuxne ska fortsätta även efter att de lämnat biblioteket. Med materialet kommer också en bok till den vuxne, med förhoppning om att skapa fler läsande förebilder i små barns närhet.

  • Folkbiblioteken i Lund får 35 000 kronor till projektet ”Demokrati – att göra skillnad”. Syftet är att inför valet 2022 synliggöra demokrati för de boende i Lund, på ett lättillgängligt språk som kan nå ut och fram till så många som möjligt. Fokus ska vara medborgares rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Samtliga evenemang samt texter och kommunikationsmaterial ska vara på lätt svenska eller översatt till andra språk.

   Folkbiblioteken i Lund har genom Stärkta bibliotek valt att satsa på att målgruppsanpassa sina stadsdelsbibliotek. Tre av stadsdelsbiblioteken har fokus på nyanlända och nya i Sverige. En programserie ska genomföras på dessa bibliotek, med evenemang som knyter an till det överliggande temat. Personal som arbetar med projektet ska också delta på lokala evenemang utanför biblioteken och åka ut till mötesplatser i kommunen.

   Exempel på program kan vara att bjuda in barn att "ta över biblioteket", visa unga hur man kan göra sin röst hörd även då man inte får rösta, hjälpa till med att skriva medborgarförslag och berätta hur man gör för att engagera sig i lokalsamhället och påverka på många olika sätt. Detta ska uppnås genom samarbete med lokala föreningar och aktörer men även med engagerade privatpersoner som kan bidra med idéer och nätverk för att på så sätt kunna nå ut till så många som möjligt

  • Stadsbiblioteket i Malmö/KRUT får 35 000 kronor för att undersöka hur verksamheten KRUT på Malmö stadsbibliotek kan starta ett nytt samarbete med ungdomar som praktiserat på biblioteket. I samarbete med Tidskriften Mana, Krut och Ung i sommar Malmö fick 15 ungdomar från hela Malmö en praktikplats på stadsbiblioteket sommaren 2021 där de fick utbildning inom antirasism och diskrimineringsfrågor. Hur kan deras intresse och engagemang fångas upp på bästa sätt? Projektet ska skapa förutsättningar för att de unga ska kunna organisera en egen antirasistisk plattform på KRUT under namnet KOLL. Utöver detta ska också idéer gemensamt arbetas fram för hur innehållet i KOLL-projektet kan bli en del av skolutbildningen.

  • Skurups bibliotek får 35 000 kronor till ett projekt som ska främja språkutvecklingen för barn i åldrarna 0–1 år. Tillsammans med Barnhälsovården i Skurup och Rydsgård ska bibliotekspersonalen under 2022 bjuda in alla föräldrar med barn 0–1 år för att berätta om biblioteket, visa de olika avdelningarna och tipsa om böcker, sånger, rim och ramsor. En rytmikpedagog kommer att ha en barnföreställning som är cirka 20 minuter för 10 barn per gång. Stödet ska användas till föreställningarna med rytmikpedagogen.

  • Lomma kommun får 35 000 kronor för projektet Skrivardagen. Bjärreds och Lommas bibliotek ska tillsammans med två skrivpedagoger arrangera skrivardagar för unga vuxna och vuxna i april 2022. Skrivardagarna ska inspirera och uppmuntra kommuninvånare att utveckla sitt eget skrivande. Dagarna innefattar skrivövningar i grupper, individuell textrespons/feedback, samtal om skrivteknik, skrivprocessen och författaryrket med många möjligheter att ställa frågor.

   Ett syfte med projektet är att uppmuntra till kreativitet och eget skrivande. Bjärreds och Lommas bibliotek vill utveckla och bredda sin verksamhet genom att uppmuntra till eget skapande och delaktighet. Ett syfte är också att genom skrivardagar skapa en arena där skrivande kommuninvånare och personer som vill komma igång med skrivandet kan träffas och utbyta erfarenheter.

  • Malmö stadsbibliotek får 35 000 kronor för att utveckla biblioteksbussens verksamhet. Projektet ska undersöka hur verksamheten på ett genomtänkt och hållbart sätt kan nå de prioriterade målgrupperna barn och unga, barn och vuxna med olika funktionsnedsättningar, samt äldre personer med långt avstånd till sitt närmaste folkbibliotek. Bibliotekspersonalen vill undersöka hur olika samarbeten med andra förvaltningar och externa aktörer i staden kan fördjupa och bredda det läsfrämjande arbetet.

   I projektet ska de kartlägga olika verksamheters - såsom särskolor, dagliga verksamheter, LSS-boenden, vårdboenden och förskolors - avstånd till biblioteken i samarbete med Stadsbyggnadskontoret. De ska testa ett digitalt bokningssystem och göra intervjuer och workshops med medarbetare inom organisationen samt med medarbetare inom andra förvaltningar. De ska även besöka andra kommuners biblioteksbussverksamhet för att få inspiration.

  • Biblioteken i Kävlinge kommun får 35 000 kronor till ett projekt som med filmskapande som metod undersöker hur Kungliga bibliotekets rekommendationer för fjärrlån efterlevs i Skåne, med ett visst fokus på Sydväst och Kävlinge. Detta för att belysa de eventuella svårigheter som uppstått sedan pandemin, men också för att försöka finna den utvecklingspotential som finns i Skåne vad gäller fjärrlån och mediesamarbete. Det är också ett sätt för Kävlinges bibliotekspersonal att lära sig filmmediet och göra detta till en del av den ordinarie verksamheten. Projektet pågår mellan november 2021 och juni 2022.

  • Folkbiblioteken i Lund får 35 000 kronor till ett projekt som med utgångspunkt från en multimediakiosk i Löwenströmska trädgården utanför Stadsbiblioteket i Lund, skapa en trygg och välkomnande plats för berättelser och delaktighet. I projektet ingår att arbeta fram nya former för läsfrämjande och digitalisering som blir tillgängligt för alla utomhus. Genom en digital, interaktiv "multimediakiosk" i parken vill Folkbiblioteken i Lund nå fler barn och vuxna än dem som självmant hittar in till biblioteket och skapa ett mervärde i parken och staden.

   I projektet ska metoder och aktiviteter kopplade till sagokiosken utvecklas. Samarbete ska etableras med andra (till exempel lokala författare, berättare, kulturskola, förskola, skola, kulturaktörer, Visit Lund, föreningar) kring innehållet i sagokiosken. Bibliotekspersonalen ska utforska metoder och aktiviteter för prioriterade målgrupper, till exempel barn med annat modersmål än svenska, barn med funktionsnedsättningar, småbarnsfamiljer, förskolegrupper och klasser, för att med utgångspunkt från Sagokiosken, utveckla arbetet med läsfrämjande, berättande och digital delaktighet.

  • Biblioteken i Svedala får 35 000 kronor till ett projekt för att genomföra ett byte av klassifikationssystem med övergång från SAB till Dewey enligt rekommendationen från Svensk biblioteksförening. Detta ska göras i samband med flytt till nya lokaler i Svedala hösten 2021. Praktiskt innebär det katalogarbete och praktiska göranden med ny hylluppställning och skyltning. Arbetet börjar i Svedala, och med erfarenheterna därifrån går arbetet sedan vidare med biblioteken i Bara och Klågerup.

  • Lomma bibliotek får 35 000 kronor till ett projekt som med hjälp av en särskild läsfrämjande metod, Shared Reading, ska stötta människor som lider av långvarig hjärntrötthet med kognitiv påverkan (orsakad av exempelvis förvärvad hjärnskada, stress och utbrändhet).

   En bibliotekarie och en logoped, båda utbildade i den läsfrämjande metoden Shared Reading, ska i samarbete med vårdenheter i den öppna vården i Lomma kommun, erbjuda cirklar i Shared Reading. Cirklarna riktar sig speciellt till hjärntrötta och äger rum på Lomma bibliotek. Takten är långsammare än i "vanliga" Shared Reading-cirklar och mer inriktad på samtal och kommunikation associerad till texten i första hand, än texten i sig.

  • Eslövs stadsbibliotek får 35 000 kronor till en infrastruktursatsning på en utställningsverksamhet. Biblioteket ska, med hjälp av en projektledare, bygga upp ett systematiskt arbetssätt för att jobba med utställningar och göra det möjligt för både privatpersoner, förskolor, föreningar, intresseorganisationer med flera att ställa ut. Under de sex veckor då projektledaren är deltidsanställd ska en bokningskalender skapas och ett stöd för hur en utställning genomförs tas fram så att det finns en tillgänglig struktur för bibliotekspersonal att ta över i framtiden.

   Projektledaren kommer även att bedriva uppsökande verksamhet med så många aktörer i kommunen som möjligt, exempelvis förskolor, skolor, handarbetsföreningar, integrationsföreningar, föreningar för nationella minoriteter, kulturskolan, konstföreningar och så vidare, och bjuda in till samarbete. Minst en utställning ska planeras in och genomföras under hösten 2021.

  • Hässleholms stadsbibliotek får 35 000 kronor för att under andra halvåret 2021 bygga upp en digital och fysisk plattform för alla kommuninvånare i Hässleholm där de kan söka inspiration att förbättra sin hälsa med hjälp av litteratur. Bibliotekspersonalen vill bidra till kommunens hälsoarbete och hitta olika aktörer att samarbeta med, till exempel inom den nya gemensamma fritids- och kulturförvaltningen och med företagshälsovården. I arbetet med Hälsohörnan ska personalen, förutom att samla relevant litteratur och information, också anordna mindre föreläsningar och workshops och själva göra en inspirationsfilm om vardagsmotion.

  • Lomma bibliotek får 35 000 kronor för att under våren 2021 ta reda på hur världens bästa bibliotek ser ut. Biblioteket ska ta hjälp av en sociolog med bibliotekserfarenhet för att genomföra och marknadsföra en enkät som riktas till alla invånare i Lomma kommun. Enkäten ska identifiera olika användarstilar, behov och förväntningar på biblioteksrummet. Genom att analysera enkätsvaren hoppas biblioteket få idéer om aktiviteter/utbud/tjänster som intresserar besökare och även få in svar och synpunkter från icke-användare och lågfrekventa användare. Resultatet ska redovisas i form av en rapport.

  • Helsingborgs bibliotek får 270 000 kronor för att, i samarbete med Institutionen för psykologi vid Lunds universitet, utveckla biblioteksorganisationen så att dess struktur och kultur blir mer hållbar i relation till förändrade roller, arbetsuppgifter och teknikstress/digitalisering. Projektet är en fortsättning på ett tidigare samarbete Den hälsosamma arbetsplatsen, som pågick 2014-2016. Projektet kommer att kombinera kompetensutveckling och interaktion med all bibliotekspersonal. Det kommer också att vara ett forskningsprojekt där resultatet bland annat kommer att bli i form av föreläsningar och artiklar.

  • Kristianstad bibliotek får 120 000 kronor för att under 2021 ta fram en gemensam medieplan för biblioteken inom SNOKA-samarbetet. Syftet med projektet är att undersöka möjligheterna för biblioteken i delregionen att, utifrån ett hållbarhetsperspektiv, i högre grad bli självförsörjande när det gäller medier. En del av arbetet är att ta fram en gemensam fjärrlånepolicy. Den kommande medieplanen ska ge personalen bättre möjligheter att möta invånarnas behov och bidra till en likvärdig tillgång till information och litteratur. Möjligheten till samordnade inköp ska undersökas

  • Lomma bibliotek får 150 000 kronor för att under våren 2021 tillsammans med biblioteken i Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge utreda samarbetsformer som kan leda till en modell för en ny typ av mediesamarbete. Utredningen ska utgöra beslutsunderlag för kommande mediesamarbete för de deltagande kommunerna. Mediesamarbetet ska leda till en bättre och mer likvärdig service för invånarna i de deltagande kommunerna. Tillgången till medier ska öka och fjärrlånen minska. Efter projektets avslutande ska samtliga ingående bibliotek vara anslutna till den nationella bibliotekskatalogen, Libris, vilket förväntas underlätta mediesamarbetet.

  • Malmö stadsbibliotek har med stöd av experimentspår kunnat starta upp arbetet med Debutantscen Malmö. Både debutanterna och deras förlag har visat stort intresse för en sådan scen. Malmö stadsbibliotek får 216 000 kronor för att genomföra fyra debutanttillfällen under 2021. Syftet är att Debutscen Malmö ska kunna utvecklas som en intressant plats för debutanter och deras förlag. Genom ett fördjupat samarbete med skrivutbildningarna i Skåne kan Debutantscen Malmö även vara en intressant plats för aspirerande författare.

  • Ängelholms kommun får 195 000 kronor för att under 2021 utveckla nya former av berättande och skapande med hjälp av teknik. Ambitionen är att låta barn möta litterära världar på flera sätt: genom läsning och genom virtual reality (VR). De kommer även att utifrån litteratur arbeta med eget skapande som dokumenteras i VR-format. Målgruppen är skolbarn på låg- och mellanstadiet. Projektet kommer att ske i samarbete med skolor i kommunen och tillsammans med lärare kommer bibliotekspersonalen att arbeta tematiskt mot årskurserna 2 och 3.

  • Landskrona stadsbibliotek får 28 200 kronor för att arrangera två halvdagsförläsningar med workshoppar på temat lågaffektivt bemötande. Till arrangemangen ska personal från Landskrona och från övriga folkbibliotek i Skåne bjudas in.

  • Helsingborgs bibliotek får 60 000 kronor för att tillsammans med övriga bibliotek i Familjen Helsingborg lära sig mer om hur de kan genomföra lovaktiviteter online för barn, unga och deras vuxna. Projektet är extra viktigt nu när arrangemang på plats i biblioteket kanske inte är möjlig.

   Tillsammans med den ungdomsdrivna organisationen Hemkodat ska bibliotekspersonal få fortbildning i livesändningar och livechat för att kunna genomföra exempelvis programmeringsworkshoppar. Hemkodat arbetar för att utveckla barns och ungas intresse för kunskap inom teknik och programmering.

  • Folkbiblioteken i Lund får ytterligare 15 000 kronor för att kunna arrangera föreläsningen med Jonna Bornemark som planerades under 2019. Jonna Bornemark är filosof vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Hennes forskning är relevant för bibliotek eftersom den ökade tilliten till kvantifierbara resultat även återfinns i bibliotekens verksamhet. Det är också intressant samtala om hennes idéer angående auktoriteter i förhållande till bibliotekens mål om ökad delaktighet.

  • Biblioteken vid Lunds universitet får 120 000 kronor för att arrangera en föreläsningsdag med titeln Algoritmer & källkritik. Dagen ska innehålla ett antal föreläsningar, såsom: Kathy O'Neill - Weapons of Math Destruction, Jutta Haider -"Algoritmer och källkritik", Källkritik by­rån -källkritik och källtillit?, Carl Heath, det demokratiska samtalet - desinformation och källtillit och Mattias Cederholm - Källkritik, Fake News & faktagranskning.

  • Sjöbo kommun får 40 000 kronor för att arrangera en föreläsning med Emanuel Karlsten. Emanuel Karlsten är journalist och föreläsare. I föreläsningen ställs frågor som: Hur stärker vi förtroendet för demokratin? Svenskarnas förtroende för myndigheter, medier och institutioner är högt, men polariserat. Utmaningen är att nå dem som känner sig svikna av samhället och som söker sig allt djupare ner i digitala kaninhål med alternativa, falska sanningar. Bibliotek har en unik roll som en sekulär kyrka i byn. Hur ser vi till att vara en samlande yta, som fångar upp och hjälper vidare den som slutat tro att någon lyssnar på dem?

  • Helsingborgs bibliotek får 70 000 kronor till ett projekt som ska öka bibliotekspersonalens kompetens i det arabiska språket och därmed förbättra interkulturell kommunikation i möten med arabisktalande besökare. Arabiska är det näst största språket i Sverige och det finns många fördomar och stor okunskap kring språket och den arabiska kulturen. Utbildningen ska ske vid fyra kurstillfällen, med två timmar per tillfälle och två veckors mellanrum.

  • Helsingborgs bibliotek får 42 000 kronor för att producera två filmer med föreläsningar kring vilken roll biblioteket kan spela i barn och ungas digitala liv. Filmerna ska lyfta olika tema såsom digitalt berättande, spelkunnighet, programmering, medie- och informationskunnighet (MIK) med mera. Filmerna ska visa hur Helsingborgs bibliotek arbetar med dessa frågor. Filmerna ska spridas via Digiteket.

  • Stadsbiblioteket i Malmö får 100 000 kronor för att formge och trycka en metodbok om barns delaktighet som tagits fram inom Biblioteken i Malmö (BIM). Under det senaste året har BIM bedrivit utvecklingsarbete kring de minsta barnens delaktighet i biblioteksverksamheten. Inom ramen för Stärkta bibliotek driver BIM ett utvecklingsprojekt för delaktighet för barn 0-8 år som avslutas i maj 2020. De har samlat erfarenheter, goda exempel och konkreta metoder från alla biblioteken i Malmö om hur delaktighet för de minsta barnen kan göras till en del av det vardagliga arbetet och hur BIM därmed kan följa barnkonventionens krav på barns inflytande och delaktighet.

  • Ängelholms bibliotek får 30 000 kronor till ett projekt som ska utveckla en modell som breddar och fördjupar läsupplevelsen och underlättar språkutvecklingen med hjälp av flera olika medier: text, bild, ljud och film. Projektet vänder sig till SFI-elever. Fyra läsecirklar ska planeras och genomföras i samarbete med personal från SFI­utbildningen under 2021.

   Läsecirklarna kommer bland annat att innehålla högläsning, egen läsning, fördjupande samtal om ord och textens innehåll och filmvisning. Personalen ska ta fram bildkort för att förklara svåra ord. Möjligheten att kombinera läsning på svenska med läsning på modersmålet genom resursen Världens bibliotek ska undersökas.

  • Landskrona stadsbibliotek får 33 000 kronor för att under våren och sommaren 2021 hitta former för att fortsätta att mötas och prata om böcker även under en pandemi. De fysiska mötena i form av till exempel språkcaféer och klassbesök stängs ner, men bibliotekspersonalen i Landskrona vill undersöka hur de kan fortsätta arbetet med att förmedla litteratur, underlätta lärande och fungera som mötesplats. Upplägget till satsningen med Sommarboken utgör inspiration. Personalen ska i projektet förmedla lättläst litteratur och anordna digitala möten där deltagarna presenterar de böcker de har läst.

  • Hässleholms bibliotek får 35 000 kronor till en förstudie inför inrättandet av ett Digitalt rum på stadsbiblioteket i Hässleholm. Bibliotekspersonalen vill undersöka vilken digital verksamhet som bör finnas, vilka förändringar i lokalerna som behöver göras, hur de kan genomföra mobila aktiviteter för att nå ut till fler, samt vilka aktörer de kan samarbeta med.

   Under projekttiden ska personalen att göra studiebesök på några bibliotek som har Digidelcenter eller Lärcenter. Förstudien är tänkt att resultera i en ansökan till Stärkta bibliotek alternativt Internetstiftelsen.

  • Husiebiblioteket får 35 000 kronor för att etablera ny samverkan med en förskolas språkombud för att kunna fortbilda och inspirera förskolepersonalen och ge dem verktyg att väcka barnens läsglädje och öka deras läsförståelse. Tillsammans med återSKAPA ska Husiebiblioteket arbeta fram en ny manual för vägledning och inspiration till förskolan.

   Husiebibliotekets barn- och ungabibliotekarie kommer att genomföra en pilotstudie på en nybyggd storförskola, Granbackens förskola. Där ska kontakt med förskolans språkombud etableras. Genom återSKAPAs Läs- och Skapaväskor ska barnen tillsammans med förskolepersonalen få ta del av en upplevelsebaserad högläsningsstund med tillhörande skaparverkstad efteråt. Barnen som ska vara delaktiga i projektet under höstterminen 2020 är förskolans samtliga 5-åringar.

  • Malmö stadsbibliotek får 30 500 kronor för att undersöka bilderbokens betydelse. Personalen på Malmö stadsbibliotek ska undersöka vad som händer när utvalda barnböcker flyttas till vuxenavdelningen och om bilderböcker kan väcka läslust hos vuxna. De ska även synliggöra bilderboken som genre i hela biblioteket. Under projektet ska bilderboksutgivningen analyseras och böcker som kan vara relevanta för en bredare publik än barn 0-8 år ska identifieras. Arbetet och urvalet ska göras gemensamt av personal som tillhör både barn och vuxenavdelningen. Även föräldrar och barn som besöker barnavdelningen Kanini kan uppmuntras att ge förslag på titlar. Ett antal bilderböcker kommer sedan att placeras på vuxenavdelningen.

   I projektet ingår att analysera utlåningstal samt intervjua besökarna och observera hur de använder sig av materialet. Inom ramarna för projektet ska personalen också fördjupa sig kring genreöverskridande läsning genom omvärldsbevakning, litteraturstudier och studiebesök.

  • KRUT, Malmö stadsbibliotek får 35 000 kronor för att under hösten 2020 prova ett digitalt format för en skrivkurs som utgår från KRUT:s målgrupp med äldre barn och unga vuxna. Kursen är en övning i uttrycka både känslor och åsikter och att skriva för förändring. Projektet är ett steg i ett planerat större krafttag för att stärka målgruppens röst i samhället och skapa samhörighet. Kursledare är författaren och skrivpedagogen Henrik Johansson.

  • Folkbiblioteken i Lund får 25 000 kronor till en digital installation kring Njals saga som är designad av en isländsk byrå och producerad av Fredriksbergs bibliotek i Danmark. Projektet ska främja samarbetet med våra nordiska grannländer och med andra kulturbärande institutioner i vårt närområde och lyfta fram vårt gemensamma litterära kulturarv. I projektet ingår bland annat föreläsning och workshops om Uppåkra, sagostund för barn på temat fornnordiska sagor och föreläsning om isländsk litteratur. Personalen på Lunds stadsbibliotek producerar själva ett bildspel som kommenterar och kompletterar installationen.

  • Biblioteken i Örkelljunga får 30 000 kronor till en förstudie som bland annat ska kartlägga behoven i kommunen inför att verksamheten byggs ut med en liten skåpbil. Medel för skåpbilen har kommunen fått genom den statliga satsningen Stärkta bibliotek och syftet är att göra det möjligt för biblioteken att möta kommuninvånarna med ett anpassat innehåll. Förstudien ska även identifiera målgrupper, uppdatera samarbetspartners, skräddarsy turtider för bilen samt förbereda implementeringen av projektet i övrig verksamhet.

  • Helsingborgs bibliotek får 35 000 kronor till ett projekt som ska undersöka möjligheterna till och konsekvenserna av att genomföra Shared reading-verksamhet digitalt. Helsingborgs bibliotek vill både undersöka möjligheten att en Shared reading-grupp ställer om till digitala möten och att nya digitala grupper formas. I projektet ingår också att införskaffa den tekniska utrustning och de licenser och upphovsrätter som krävs för att genomföra den digitala satsningen.

  • Biblioteken i Malmö får 35 000 kronor för att utveckla biblioteken i enlighet med behov och önskemål hos malmöbor, särskilt när det gäller de som är prioriterade målgrupper. För att kunna göra detta ska Biblioteken i Malmö via ett digitalt verktyg, Sensemaker, samla in mer kunskap om Malmöbors upplevelser av vilka värden bibliotek har. Biblioteken i Malmö är en av flera aktörer i Malmö som kommer att genomföra pilotprojekt med det digitala verktyget. Fortbildning och workshops kommer att erbjudas de som driver de olika pilotprojekten via Digitala Malmö och Forward Malmö som håller ihop arbetet. Det innebär att det finns möjlighet att ha erfarenhetsutbyte med andra pilotprojekt, vilket gynnar det gemensamma lärandet.

  • Kristianstads kommun/Stadsbiblioteket får 30 000 kronor för att utveckla bibliotekens arbete inom mångspråk och minoritetsspråk i Skåne Nordost. Arbetet innefattar både barn, unga och vuxna. Genom att åka på studiebesök till Världslitteraturhuset i Göteborg och till biblioteken i Angered samt Bergsjön vill bibliotekspersonalen i Skåne Nordost få kunskap och inspiration. När studiebesöken har genomförts kommer personalen att analysera och bearbeta det inhämtade materialet för att komma fram till vilka områden de vill fortsätta utveckla.

  • Biblioteken i Malmö får 35 000 kronor till ett delprojekt inom pilotprojektet Läsambassadörerna. Projektet är ett samarbete mellan Biblioteken i Malmö, studieförbundet Sensus och Tillsammans i förening. Projektet ska genomföras i sommar. 60 Ung i sommar-praktikanter och sex handledare ska arbeta läsfrämjande på nya sätt för att nå barn och unga i Malmö och inspirera till läsning. Delprojektet Läsambassadörerna trots restriktioner ska säkra att det läsfrämjande arbetet går att genomföra oavsett Covid-19-situationen sommaren 2020. Projektmedlen ska bekosta en handledare som tillsammans med sina praktikanter etablerar samverkan mellan olika läsfrämjande aktörer och tar fram en version av Läsambassadörerna som kan genomföras trots eventuella restriktioner.

  • Malmö stadsbibliotek får 35 000 kronor till projektet Författarscen Debutant som är tänkt att vara ett forum för unga debutförfattare att nå och kommunicera med sina läsare. Antalet debuterande författare ökar ständigt, medan det samtidigt råder brist på fysiska platser för läsare, författare och förlag att mötas. KRUT på Malmö stadsbibliotek har under 2019 påbörjat ett arbete för att underlätta för unga författare som vill träffa och ha dialog med sina läsare. Författarscen Debutant ska drivas av KRUT tillsammans med unga författare, läsare och förlag och vara till för alla som är intresserade av den unga litteraturen.

   Bidraget går till projektets första fas där två externa personer med stor förlagsvana och med erfarenhet och intresse för debutförfattare engageras för att gå igenom förlagens utgivning under detta år och föreslår intressanta författare som kan framträda på KRUT/Malmö stadsbibliotek.

  • Folkbiblioteken i Lund får 35 000 kronor till projektet Hip hop som läs- och skrivfrämjande aktivitet. Projektet ska inspirera unga och unga vuxna till eget skrivande och att stärka dem i deras skrivprocess. Genom att arbeta utåtriktat och samarbeta med fritidsgårdar vill Folkbiblioteken i Lund nå de unga och unga vuxna som sällan besöker bibliotekets övriga aktiviteter. Hiphop-projektet är en del av det större projektet Lund Läser. En del i programserien under Lund Läser kommer att ägnas åt hiphop som ingång till läsning och skrivande. Detta görs genom att bjuda in någon som dels kan hålla en föreläsning om hiphop, dels hålla workshops i att skriva hiphop-texter. Programmen kommer att läggas på Stadsbiblioteket samt på ett eller två stadsdelsbibliotek där det finns möjlighet till samarbete med fritidsgårdarna/mötesplatserna för att nå unga och unga vuxna.

  • Kristianstad bibliotek får 35 000 kronor till ett läs- och litteraturfrämjande arbete som riktar sig till personer i åldersgruppen 13-18 år. Innehållet i projektet har arbetats fram i samverkan med en referensgrupp bestående av ungdomar. Tillsammans med Revolution Poetry, ett poesikollektiv och en plattform för unga spoken word-artister, utformas en programpunkt under Kristianstad bokfestival. Till programpunkten ska alla Kristianstads 14-åringar bjudas in. Detta kräver tre storsamlingar för att inkludera Kristianstad kommuns cirka 1000 ungdomar i denna åldersgrupp, samt deras svensklärare. Bidraget ska främst användas för att arvodera spoken word-poeterna.

   Scenframträdandet är tänkt som ett startskott för ett spoken word-experiment som därefter ska genomföras under det kommande läsåret 20/21 i samverkan mellan Kristianstad folkbibliotek, skolbibliotek samt elever och svensklärare i Kristianstads grundskolor. Arbetet med att utforska poesi genom workshops i spoken word, hiphop och rap i undervisningen kommer att avslutas med ett lokalt Spoken Word-arrangemang med medverkande ungdomar från Kristianstads grundskolor. Detta kommer att äga rum på Kristianstads stadsbibliotek under vårterminen 2021 och förhoppningsvis även som en programpunkt under Kristianstad Bokfestival i september 2021.

  • Folkbiblioteken i Lund får 35 000 kronor för att inom projektet Digitalt Lärcentrum lära ut grundläggande IT-kunskap för nyanlända. Personalen på Folkbiblioteken i Lund har identifierat nyanlända som en grupp som är i stort behov av digital kunskap. Att navigera i alla digitala tjänster är svårt och många människor behöver hjälp med att lära sig hantera en dator. Målet är att nyanlända enklare kan röra sig i digitala landskapet och på så sätt snabbare hitta sin plats i samhället.

   Grundläggande IT-kurser ska under 2020 hållas på språken arabiska, dari och tigrinja i samarbete med föreningen Eos Cares. Kurserna består av 4-5 kurstillfällen på varje språk. Kurserna hålls på Lunds stadsbibliotek och om det är möjligt även på något eller några av stadsdelsbiblioteken. I samband med kurserna informerar också bibliotekspersonalen om bibliotekets digitala tjänster

  • Åstorps bibliotek får 34 000 kronor till ett bokstartsprojekt som riktas till förskolorna i kommunen. Genom att kombinera bokstart och kommunens kulturgaranti är tanken att skapa ett heltäckande koncept för förskoleeleverna, med fokus mot läsfrämjande insatser.

   Biblioteket kommer att dela ut böcker under året. Kommunens förskolor kommer få ut bokpaket med åldersanpassat innehåll. De barn som fyller 3 år under 2020 kommer få en bok hemskickad till sig. Boken som biblioteket delar ut kommer vara kopplad till en teaterföreställning som är baserad på boken. Kommunens kulturgaranti kommer erbjuda förskolorna att se föreställningen.

Stöd till nationella minoriteter

  • Finska föreningen i Landskrona får 17 300 kronor för att uppmärksamma sitt 65-årsjubileum genom att bjuda in nya och gamla medlemmar med familjer till fest lördagseftermiddagen den 12 oktober 2024. Region Skånes stöd ska bekosta kulturinslag, lokal och övrigt.

   Finska föreningen i Landskrona har fungerat som en mötesplats på fritiden för många finländare bosatta i och omkring Landskrona genom åren. Staden hade stor finsk arbetskraftinvandring till bland annat varvsindustrin, men även andra industrier och näringar under efterkrigsåren och framåt. Föreningen har fyllt en viktig funktion för medlemmarna i deras strävan att behålla den finska kulturen och språket genom åren.

   Arrangemanget äger rum på Folkets Hus i Landskrona. Det blir bland annat tal, mat, musik, dans och allsång samt uppmärksammande av nyckelpersoner. Målgrupp för arrangemanget är främst personer som är eller har varit aktiva i föreningen genom åren. Men arrangemanget är öppet för alla som vill delta. Innehållet kommer att vara på både finska och svenska. Inbjudan kommer att gå ut via medlemstidning, sociala medier, personliga kontakter samt att några hedersgäster särskilt bjuds in.

  • Suomi-Silta-Hbg får 26 800 kronor för att arrangera en kulturresa till Göteborg där de ska träffa en sverigefinsk förening för att utbyta erfarenheter kring hur de olika föreningarna arbetar med minoritetsfrågor. Därutöver ska de besöka Göteborgs Konstmuseum och Sjöfartsmuseet Akvariet (som för övrigt är nominerat till Årets museum 2024). Utöver erfarenhetsutbytet med den sverigefinska föreningen syftar dagen till gemensam samvaro och möjligheten att träffa andra finsktalande. Region Skånes stöd avser täcka kostnader för buss, entrékostnader, reseledare samt annonsering och övriga marknadsföringskostnader.

  • Sveriges Jiddischförbund får 250 000 kronor för det skånska delprojektet som är en del i en större nationell satsning från Sveriges Jiddischförbund där de ska söka upp arkiv där det finns dokument på jiddisch, företrädesvis på platser där det funnits judiska församlingar eller föreningar. Projektet ska ge kunskap om i vilken mån judiskt liv i Sverige lämnat spår på jiddisch.

   En framtida förteckning av vad som finns, och var, ska införlivas i en databas så att den blir tillgänglig för framtida forskare och andra intresserade. Projektet som helhet beräknas ta cirka 2 år och ha en total budget på 2,3 miljoner kronor. Delprojektet i Skåne genomförs under hösten 2024. Det beviljade stödet avser täcka kostnaderna för kvalificerade forskare, administration och resor.

  • Malmö Ungdomscentral får 100 000 kronor för ett projekt som ska stärka och stimulera barn, unga och vuxna romers språkutveckling genom att lyssna, tala och skriva romani tillsammans för gemensamt lärande och kunskapsöverföring. Metoden man använder sig av är språkträffar med utbildade samtalsledare, eventuellt i form av en studiecirkel i Studiefrämjandets regi. Deltagarna pratar någon av de romska varieteterna arli, lovara, kelderash och polsk romani och det blir en grupp per varietet och varje grupp träffas fem gånger.

   Språkträffarna kommer att genomföras i Malmö och Helsingborg. Ur ett regionalt perspektiv är det angeläget att romer från båda städer och kringliggande kommuner har möjlighet att delta i projektet på lika villkor. Malmö Ungdomscentral har goda upparbetade relationer med biblioteken i Malmö och Helsingborg som är romska läsambassader, samt med Studiefrämjandet i Malmö, och ämnar söka samarbete med dessa inom ramen för projektet.

  • Samer i Syd får 100 000 kronor för att i samarbete med Bibu (scenkonstbiennal för barn och unga) bjuda in norska kompaniet Elle Sofe att visa föreställningen Vástádus eana/ The answer is land för skolelever och biennalbesökare i Helsingborg under Bibus festival den 15-18 maj 2024.

   Föreställningen är starkt rotad i den samiska kulturen och förmedlar ett starkt visuellt uttryck och tydlig samisk identitet. Föreställningen är en unik möjlighet att få ta del av traditionella samiska uttryck som jojk, ritualer och formationsdans. Dessa kulturuttryck är något som personer boende i de södra delarna av Sverige inte så ofta kommer i kontakt med.

   Föreställningen ger dessutom goda förutsättningar att prata vidare om den samiska kulturen i skolan. Omkring 600 Helsingborgselever i årskurs 8 och 9 samt gymnasiet kommer att erbjudas föreställningen på Helsingborgs Stadsteaters stora scen. Skolbiljetterna kommer att vara kostnadsfria och Helsingborgs stad bussar eleverna till föreställningen. I mån av plats erbjuds även elever i kringliggande kommuner skolbiljetter.

  • Finska Föreningen Landskrona får 10 000 kronor för att arrangera en bussresa till Leksaksmuseet i Eslöv den 28 december 2023. Föreningen vill genom denna resa till Eslöv erbjuda den äldre finsktalande minoritetens möjligheter att göra någonting tillsammans, få tala sitt språk och bidra till livsglädje. Målgruppen är i första hand pensionärer men alla finsktalande är välkomna, oavsett om man är aktiv i Finska Föreningen Landskrona eller inte. Den beviljade summan ska främst gå till kostnader för buss med chaufför samt inträde på Leksaksmuseet för 25–30 personer.

  • Finska föreningen i Lund får 7 000 kronor för att öka sina insatser riktade mot barn och familjer under 2024 för att försöka locka gamla och nya finsktalande familjer till föreningen. Föreningen har inte haft kapacitet att erbjuda aktiviteter för barn. Som en del i den kommande satsningen på barn arrangerar de en halloweenfest på Teater Sagohuset i Lund i oktober, och en julfest i december.

   Primär målgrupp är barn i Lund med kranskommuner, men familjer från hela Skåne är välkomna. Aktiviteterna kommer att marknadsföras till samtliga finska föreningar i Skåne via Södra Sveriges distrikt av sverigefinska riksförbundet samt via sociala medier och annonser i finskspråkiga tidningen "Ruotsinsuomalainen".

  • Malmö Ungdomscentral får 30 000 kronor för att arrangera ett språkseminarium om det nationella minoritetsspråket romani chib. Syftet är dels att presentera de språkstärkande insatser som föreningen arbetat med det senaste året, dels att lyfta fram andra organisationer och myndigheters insatser inom området. Årets seminarium, den 14 november, kommer bland annat innehålla boksläpp av föreningens nyskrivna sagobok på romani arli och svenska. Därutöver blir det premiärvisning av föreningens barnkonventionsfilmer ”Barn har rätt” på olika romska dialekter. Föreläsning, intervjuer och olika korta presentationer är andra punkter på programmet.

   Flera romska ungdomar är delaktiga i såväl planering som genomförande av seminariet samt i de projekt som presenteras. Primär målgrupp är till exempel tjänstepersoner, bibliotekspersonal, modersmålslärare, romska organisationer och andra som arbetar med språkstärkande insatser.

  • Föreningen Suomi-Silta i Helsingborg får 22 000 kronor för att uppmärksamma Finlands självständighetsdag den 6 december. Föreningen, som finns i Helsingborg och nordvästra Skåne, arrangerar en festlig aktivitet med finsk musik, teater, diktläsning och körsång den 9 december i Maria församlingslokal i Helsingborg. Även ett kort föredrag om Finlands självständighet kommer att hållas. På festdagen kommer traditionell finsk julmat att serveras. Region Skånes stöd ska dock primärt användas till att bekosta kulturinslagen, lokal- och övriga administrativa kostnader.

   Primär målgrupp för aktiviteten är äldre sverigefinländare men föreningen tror även på att yngre och barnfamiljer sluter upp om arrangemanget. De har organiserat liknande arrangemang tidigare år och räknar med ca 50 deltagare. Föreningen har sitt främsta upptagningsområde i nordvästra Skåne, men aktiviteten är öppen för alla sverigefinländare i Skåne och kommer att marknadsföras brett. Genom arrangemanget ges deltagarna möjlighet att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur.

  • Kantele- och Kalevala Vänner får 50 000 kronor för att anordna en tredagars Kantelefestival i Ystad och Trelleborg den 24–26 september. Syftet är att stärka den nationella minoritetsgruppen sverigefinnars identitet genom finsk kultur och det finska språket. Medverkande och publik ska få ökad kunskap om det finska kulturarvet via det finska nationalinstrumentet, kantelen, och den finska sångskatten, dikter och berättelser ur nationaleposet Kalevala. Projektets målgrupp är både barn, unga och vuxna med sverigefinskt påbrå, men även andra intresserade är välkomna.

   Förening Kantele- och Kalevala Vänner är en musik- och kulturförening bildad 1978 vars syfte är att främja det finska stränginstrumentet kantele och kantelemusik i Sverige. Föreningen bidrar också till kännedom om Finlands nationalepos Kalevala och sverigefinsk kultur.

  • Södra Sveriges distrikt av sverigefinska riksförbundet får 18 000 kronor för att arrangera ett helgläger för sverigefinska barnfamiljer. Förra året arrangerade finska föreningen i Lund ett motsvarande läger i Skrylle utanför Lund. Det lägret blev en succé och därför har nu Södra Sveriges distrikt av Sverigefinska riksförbundet tagit över arrangörskapet för att nå ut bredare i Skåne. Syftet är att erbjuda sverigefinska familjer möjligheten träffa och bekanta sig med andra sverigefinska föräldrar och barn i olika ålder. Arrangören vill skapa en miljö där både barn och vuxna har lätt att prata finska med varandra. Lägret är ett stöd till familjer som vill hålla finska språket och finsk kultur levande.

   Årets läger är ett helgläger med två övernattningar i Glimminge lägergård nära Skälderviken/Båstad den 9–11 juni. Under vistelsen erbjuds olika aktiviteter, exempelvis baka karelska piroger, pyssel, spel och dans med utbildad dansinstruktör. Det finns även möjlighet att vandra i ett närliggande naturreservat för de som önskar. Därutöver blir det besök i Ängelholms hembygdspark innan hemresan. Genom lägerverksamheten vill föreningen locka fler att bli medlemmar, men man måste inte vara medlem för att delta i lägret.

   Stöder från Region Skåne ska främst gå till lokalhyra, resor, material och annonsering.

  • Samer i Syd får 250 000 kronor för att genom projektet Samer i Syd sätta extra fokus på samisk kultur och språk i Skåne under 2023 då föreningen firar 20-årsjubileum.

   Projektet pågår under hela 2023 och omfattar en mängd olika aktiviteter som på olika sätt bidrar till att både synliggöra och främja samisk och speciellt skogssamisk kultur. Oftast är det den fjällsamiska kulturen som synliggörs som samisk kultur. Utställning av samiska föremål, föreläsningar, teater för både vuxna och barn, litteratur, film och jojk är några av de kulturuttryck som kommer att erbjudas i olika kommuner under året. Genom aktiviteterna stärks urfolket samernas kultur och språk i Skåne.

   Projektet täcker även in urfolkskultur i ett bredare perspektiv. Mapucheföreningen Gulamtun i Malmö kommer att medverka vid utställning och föreläsningar i Helsingborg och Malmö. Urfolket Mapuche har enligt forskarna funnits som folk i flera tusen år i Sydamerika. Idag bor de i de södra delarna av Chile och Argentina. Föreningarna har sedan tidigare ett upparbetat samarbete, något som de nu vill vidareutveckla under detta jubileumsår.

   Projektet medfinansieras via biljettintäkter och egenfinansiering och pågår under hela året. Uppskattningsvis kommer cirka 25 aktiviteter att finansieras inom projektets budget.

  • Finska Föreningen Landskrona får 11 750 kronor för att den 24 maj arrangera en dagstur till Sofiero Slott och Slottsträdgård i Helsingborg. Många av föreningsmedlemmarna är äldre och för att bryta den ensamhet som flera medlemmar upplever arrangerar föreningen denna gemensamma aktivitet. För välbefinnandet är det av stor vikt att kunna utrycka sig på sitt modersmål, finska, tillsammans med andra och att uppleva saker tillsammans.

   Arrangemanget är öppet för icke-föreningsaktiva och föreningen hoppas att aktiviteten och gemenskapen kan locka fler finsktalande landskronabor att engagera sig i föreningen framöver. Föreningen behöver revitaliseras och föryngras för att fortleva på sikt.

   Stödet från Region Skånes ska täcka kostnaden för buss med chaufför samt inträdesavgift och guide.

  • Suomi-Silta HBG får 22 500 kronor till en kulturresa. Resan arrangeras den 19 maj och går från Skåne till besöksmålen Apladalen natur- och hembygdspark i Värnamo, Rosenlunds herrgård och rosarium i Jönköping, Huskvarna museum samt Vattenfall Vättern. Bussresan utgår från Helsingborg och hämtar upp deltagare i Bjuv, Åstorp, Påarp och Ljungby. Deltagare från övriga delar av Skåne reser på egen hand till Helsingborg och stiger på där. Tiden på bussen kommer att användas till exempelvis frågesport om finska ord och uttryck.

   Kulturresan är öppen för alla finsktalande i Skåne och deltagare i alla åldrar välkomnas. Syftet är att inspirera deltagarna att använda finska språket i en sverigefinsk gemenskap. Särskilt många äldre har ingen möjlighet att på egen hand ta del av konst och kultur, och särskilt inte på finska. Med denna aktivitet vill föreningen bidra till ökat välbefinnande och livsglädje till dem som kanske behöver det mest; seniora sverigefinska invånare i Skåne.

   Stödet från Region Skånes ska täcka kostnader för buss med finsktalande chaufför, finsktalande föreläsare samt administrationskostnader.

  • Södra Sveriges distrikt av SFRF får 18 000 kronor för att se till att Sverigefinska amatörteaterförbundets Teater Pendels teaterföreställning "Eila, Rampe ja palvattu onni" spelas i Skåne. Föreställningen spelas den 12 mars på Kirsebergs teater i Malmö och är öppen för alla som vill uppleva finskspråkig teater. Genom föreställningen ges teaterbesökarna möjlighet att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur.

  • Romska Kulturcentret i Malmö får 70 000 kronor till ett projekt som ska stärka romska barns och ungdomars kunskaper i romani chib via workshops och efterföljande språkläger. De romska språk som prioriteras i detta projekt är khelderash, lovara och polsk romani.

   Målsättningen är att nå cirka 35–40 barn och unga i åldersgrupperna 10–14 år samt 15–19 år. För att nå ut med informationen/inbjudan till ungdomar i hela Skåne samarbetar Romska Kulturcentret med Romska ungdomsförbundet.

   Inom ramen för projektet genomförs fyra workshops i Malmö där deltagarnas kunskapsnivåer i romani chib fastställs och förberedande arbete med ordlistor och annat övningsmaterial färdigställs. Därefter genomförs två språkläger om vardera två dagar med övernattning på en kursgård i Sjöbo kommun. Tanken är att projektet ska stimulera fler unga romer att använda romani chib både med sina vänner och i familjesammanhang. Projektet pågår från mars till december 2023.

  • Romska Kulturcentret i Malmö får 40 000 kronor för att i samarbete med andra romska föreningar i Malmö högtidlighålla den internationella romska dagen den 8 april. Platsen är biograf Folkets Bio Panora i Malmö. Det blir bland annat premiärvisning av den romska filmen Rosornas by (2023) efterföljt av panelsamtal, utställningen romska smycken, utställning av och med unga romska hantverkares alster, sång, dans, musik och mat.

   Arrangemangets primära målgrupp är romer men alla intresserade av romsk kultur är välkomna.

   Region Skånes stöd avser kostnader för filmvisning samt artistgage till de professionella romska artister som medverkar på högtidsdagen.

  • Samer i Syd får 150 000 kronor för att tillsammans med föreningen Gulamtun i Malmö genomföra ett gemensamt projekt med fokus på de båda urfolkens olika kulturer. Föreningarna har sedan tidigare ett upparbetat samarbete, något som de nu vill vidareutveckla. Hösten 2022 ägnas åt planering för en gemensam utställning, föreläsningsserie och teaterföreställning om urfolken Mapucheindianer och skogssamer. Under hösten ska även kommuner, skolor och andra arenor för visning och spridning kontaktas. Preliminärt har Malmö, Helsingborg, Klippan och Kristianstad identifierats som intressanta kommuner att kontakta. Resultatet av höstens projektarbete blir publikt under 2023 då Samer i Syd firar 20-årsjubileum.

  • Judiska församlingen Malmö får 130 000 kronor att ta fram ett nytt pedagogiskt program för Judiskt kunskapscenter med fokus på jiddisch och jiddischkultur. Programmet ska sätta fokus på jiddischkultur, -litteratur, -språk både inom församlingen och gentemot besökare och publik.

   Projekttiden, som är 1 januari till 31 augusti 2023, inleds med en kort förstudie för att studera läroplaner, undersöka möjligheter och förutsättningar för ett sådant pedagogiskt program, samt göra avgränsningar. Därefter genomförs en workshop med experter, forskare, lärare, utställningsproducent och verksamhetsledare för att utkristallisera en stomme till ett pedagogiskt program. Under resterande projekttid ska programmet och därtill hörande pedagogiskt material så som manus och skyltar färdigställas och guider utbildas. Judiska församlingen Malmö kommer att samarbeta med pedagogisk inspiration – en enhet inom Malmö stad.

  • Sverigefinska Föreningen Suomi-Silta Hbg får 12 300 kronor för att uppmärksamma Finlands självständighetsdag den 6 december och arrangera en festlig aktivitet med finsk musik och körsång den 1 december i Maria församlingslokal i Helsingborg. På festdagen kommer traditionell finsk julmat att förtäras. Region Skånes stöd ska dock primärt användas till att bekosta kulturinslagen.

   Primär målgrupp för aktiviteten är äldre sverigefinländare men föreningen hoppas även på att yngre och barnfamiljer sluter upp om arrangemanget. Föreningen har sitt främsta upptagningsområde i nordvästra Skåne, men aktiviteten är öppen för alla sverigefinländare i Skåne. Genom arrangemanget ges deltagarna möjlighet att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur.

  • Romska Kulturcentret i Malmö får 45 000 kronor för att tillsammans med Tehara Media arrangera en romsk kulturvecka i Malmö 21–27 november 2022. Veckan kommer bland annat innehålla filmvisningar på biograf Panora med efterföljande samtal, sång- och musikframträdanden, romsk mat och föreläsningar på olika offentliga platser i Malmö.

   Syftet är att synliggöra den romska kulturen i dess olika former samt göra det möjligt att utöva romsk kultur. Arrangemangen som planeras bidrar till att stärka den romska kulturen samt synliggör romsk kultur för en bred publik.

   Arrangemanget äger rum i Malmö men ska tillgängliggöra romsk kultur för fler än endast Malmöbor. Att programmet innehåller olika kulturyttringar och att de äger rum i det offentliga stadsrummet bidrar till att bredda publiken. Det kommer att finnas programpunkter som lockar både barn, unga och en vuxen publik – romer och icke-romer. Utöver Tehara Media samverkar RKC med Folkets Bio Panora, Romska Dansföreningen, Internationell Musikförening samt biblioteken i Malmö kring olika programpunkter. Främst Lindängens bibliotek som är romsk läsambassad.

  • Malmö Ungdomscentral får 120 000 kronor till projektet Romani ett starkare nationellt minoritetsspråk 2022. Projektet består av två delar, dels ett utbildningsmaterial om barnkonventionen på romani mot målgruppen barn, dels föreningens årliga språkseminarium i november.

   Barnkonventionen har blivit lag i Sverige men det finns inget utbildningsmaterial på romani riktad till målgruppen barn. Malmö Ungdomscentral ska i samverkan med andra göra en informationsfolder samt korta utbildningsfilmer i doodlyteknik där barnen kommer att få enkla beskrivningar av artiklarna på sitt eget språk och ur ett barns perspektiv. Filmerna kommer att kunna användas av såväl modersmålslärare som föräldrar för att undervisa om och prata om barnkonventionen på modersmålet. Region Skånes stöd avser att bredda informationen till fler romska varieteter samt att samtliga filmer textas på svenska för ökad språkförståelse. Filmerna kommer att publiceras på Malmö Ungdomscentrals hemsida. Därutöver har föreningen ett upparbetat samarbete med UR och filmerna som produceras inom projektet kommer med största sannolikhet publiceras på UR Play för ökad spridning.

   Det årliga språkseminariet äger rum i början på november i Studiefrämjandes lokaler i Malmö. Utöver att uppmärksamma Världsdagen för romska språket ligger årets fokus på att visa på hur romani stärks i film, radio och litteratur. Föreningen planerar för ett halvdagsprogram med olika inslag så som intervjuer och korta presentationer av olika personer som har deltagit i och/eller producerat program på romani.

  • Södra Sveriges distrikt av SFRF får 7 200 kronor för att i samarbete med Sverigefinska riksförbundets pensionärer och Södra Sveriges distrikts pensionärer kunna skicka två personer till en ledarutbildning i seniordans på Axevalla folkhögskola under hösten 2022. Axevalla folkhögskola ligger i närheten av Skara och är en mötesplats för personer med finsk bakgrund.

   Målet är att kunna erbjuda seniordans i Skåne med utbildade ledare med start våren 2023. Seniordansen kommer att vara öppen för såväl sverigefinska pensionärer som andra danssugna pensionärer. Syftet med seniordansen är att aktivera pensionärerna för att främja både den psykiska och fysiska hälsan genom social samvaro och dans.

   Beviljade projektmedel går främst till att bekosta deltagaravgiften till dansledarutbildningen, resan till Axevalla och till marknadsföringskostnader såsom annonser i finskspråkiga tidningar. Danstillfällena kommer även att marknadsföras via digitala kanaler såsom FinEvents samt via personliga kontakter och föreningsinformation.

  • Malmö Ungdomscentral får 30 000 kronor för aktiviteter kring minnesdagen för folkmordet på romer under Förintelsen som högtidlighålls den 2 augusti varje år. Dagen är sedan 2015 officiell minnesdag i EU. Den är också en viktig del av romers kamp för upprättelse och erkännande sedan andra världskrigets slut.

   Under våren 2022 startade fyra Malmöbaserade romska föreningar Malmös nätverk för inkludering. De fyra föreningarna är Malmö Ungdomscentral, Romska Kulturcentret i Malmö (RKC), Malmö Romska Idécenter och Tehara Media och det är dessa fyra som tillsammans med samarbetspartners ska uppmärksamma dagen.

   Högtidlighållandet ska ske på Gustav Adolfs torg i Malmö på kvällen den 2 augusti, under förutsättning att de får polistillstånd att samlas. Tanken är att under 45 minuter uppmärksamma dagen med tal och stämningsfull musik. Arrangemanget vänder sig till såväl romer som icke-romer och informationen om arrangemanget ska spridas i de samverkande föreningarnas olika kanaler.

  • Cirkus Brazil Jack får 100 000 kronor för att fortsätta undersöka romers betydelse för svensk cirkus. Under vårvintern 2022 genomförde Cirkus Brazil Jack, Romskt informations och kunskapscenter i Malmö stad (RIKC) och Cirkus Syd en förstudie som finansierades av Kulturrådet och Region Skåne. Syftet med förstudien var dels att börja undersöka romers betydelse för svensk cirkus historiskt och idag, dels att identifiera samarbetsområde och samarbetspartners för kommande utvecklingsprojekt utifrån förstudiens resultat.

   Nu går de tre samverkansparterna vidare med resultatet av förstudien och kommer bland annat att fortsätta undersöka skarven mellan klassisk cirkus och samtida cirkus och dess koppling till resandefolkets historia. De ska också problematisera och diskutera svenskt/europeiskt kulturarv genom att bland annat medverka på Mänskliga rättighetsdagarna, skriva artiklar och arrangera panelsamtal i olika sammanhang. Projektet kommer att öka kunskapen om resandekulturens bidrag till cirkus. Projektet vill även öka romsk delaktighet och stärka den romska identiteten.

  • Finska föreningen i Lund får 4 500 kronor för att arrangera lägerverksamhet i Skrylle för sverigefinska barnfamiljer bosatta i Lund med omnejd. Lägret äger rum den 21–22 maj. Syftet är att erbjuda sverigefinska familjer möjligheten träffa och bekanta sig med andra sverigefinska föräldrar och barn i olika ålder. Föreningen vill skapa en miljö där både barn och vuxna har lätt att prata finska med varandra. Lägret är ett stöd till familjer som vill hålla finska språket och finsk kultur levande. Deltagarna medfinansierar lägervistelsen genom anmälningsavgifter: 150 kronor för vuxna och 50 kronor per barn.

  • Suomi-Silta Hbg får 15 000 kronor för att arrangera en kulturaktivitet som till största delen har finsktalande pensionärer som målgrupp. Vårens Kulturdag 2022 är en dagsutflykt med buss från Helsingborg genom Skåne och över till Bornholm. Syftet med aktiviteten är att erbjuda social samvaro på finska med finskspråkig guide och finskspråkiga kulturinslag. Arrangemanget genomförs en lördag under våren och är öppet för alla som vill anmäla sig, oavsett ålder och hemvist.

  • Cirkus Brazil Jack får 36 000 kronor för att tillsammans med Cirkus Syd i Lund och Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) inom Malmö Stad genomföra en förstudie under första kvartalet 2022. Syftet med förstudien är dels att undersöka romers betydelse för svensk cirkus historiskt och idag, dels att identifiera samarbetspartners för kommande utvecklingsprojekt utifrån förstudiens resultat.

   Förstudien ska ta ett brett grepp om cirkuskonsten och dess kopplingar till romers villkor men gör det utifrån Cirkus Brazil Jack som exempel. Cirkus Brazil Jack är Sveriges äldsta cirkus och har funnits i över 120 år. Familjen Rohdin som äger och driver Cirkus Brazil Jack tillhör den resanderomska gruppen.

Särskilda utlysningar

  • Konsthantverkaren och keramikern Pernilla Norrman får 6 350 kronor för att kunna delta i öppningen och ”knowledge-sessions” på triennalen European Ceramic Context den 13-15 september, 2024 på Bornholm. Triennalen arrangeras av The Royal Danish Academy i samarbete med Bornholms Museum Hjorths Fabrik, Bornholms Center for Crafts Grønbechs Gaard, Makers Island och Bornholm Art Museum. Fokus för den curaterade utställningen och invigningsprogram är frågeställningen: ”How can ceramic makes designers and artists adapt to more sustainable practicies?” Norrman är en av tre svenska deltagare i utställningen som samlar 65 deltagare från 27 länder. Under invigningsprogrammet genomförs bland annat ”knowledge-sessions” som syftar till att dela erfarenheter och kunskap om hållbar materialutveckling och metodiker för detta inom den studiokeramiska praktiken, utöver det genomförs visningar och nätverksskapande arrangemang.

  • Konstnär Nike Edelholm Svensson får 8 524 kronor för att kunna vara med på en residensvistelse i Kyoto, Japan och studio Tsukimisou under maj och juni 2024. Residensperioden bidrar till fördjupning i traditionella japanska tekniker såväl som ett eget utforskande i hennes samtida konstpraktik. Nike kommer att ha en egen utställning under perioden och besöket gör det möjligt att knyta många nya kontakter och undersöka möjligheterna för återkommande samarbeten med Studio Tsukimisou.

  • Galleri CC får 19 400 kronor för att delta med en monter på ”Supermarket” i april 2024. Supermarket är en årlig internationell konstmässa för konstnärsdrivna gallerier och andra konstnärsinitiativ som äger rum i Stockholm.

   Målet med Supermarket är att ställa ut konstnärsdrivna initiativ från hela världen, skapa möjligheter för nya nätverk och göra den konstnärsdrivna scenen tillgänglig för en mängd olika publiker. Supermarket är en konstmässa som erbjuder besökaren en upplevelse i stället för att fokusera på försäljning.

   Galleri CC medverkar med performance och utställning av tre konstnärer verksamma i Skåne: Johan Lundin, Arngrímur Borgþórsson och Bahareh Mirhadinezhadfard. Galleri CC kommer också att delta på Supermarket Forum, Meetings och Meetings Expanded – ett utökat nätverksprogram.

  • Cecilia Sterner får 9 420 kronor för att medverka på den årliga internationella konstnärsdrivna konstmässan, Supermarket i Stockholm 25–28 april 2024. Sterner är inbjuden att representera konstnärskollektivet Flat Octopus och ska visa verket BLAST FROM THE PAST på mässan där utställare från över 60 länder medverkar. Mässan synliggör och stärker det fri kulturlivet nationellt och internationellt och bidrar till nya samarbeten och fler arbetstillfällen.

  • Karin Bähler Lavér får 6 000 kronor för att delta vid invigning av den 60:e internationella Venedigbiennalen 2024, 17–19 april. I den internationella utställningen Foreigners Everywhere curaterad av Adriano Pedrosa, presenteras ett flertal konstnärskap som aldrig tidigare ställt ut varken på biennalen eller i en europeisk kontext. Närvaro vid biennalen samt att ta den av utställningen stärker Bähler Lavérs curatoriella arbete.

  • Östra Skånes Konstnärsgrupp får 10 500 kronor för att delta på BRIDGE 2024 i London som är ett utbyte mellan konstnärer från ÖSKG och från ArtCan. Genom deltagande vid Supermarket Art Fair tidigare år har ett samarbete och utbyte med konstnärsdrivna ArtCan i London och ÖSKG etablerats. Deltagarstödet möjliggör att ÖSKGs curator reser till London i september 2024 och medverkar vid hängning och planering av utställning. Samarbetet stärker konstnärsdrivna platser och ökar synligheten för skånska konstnärer.

 • Under 2023 och 2024 har Region Skåne utlyst ett stöd som kommuner kunnat söka för att undersöka hur konst och kultur kan ta plats på mindre orter, i stadsdelar eller i landskapet.

  Ansökningstiden har varit löpande under året så länge det har funnits medel kvar att fördela. 

   • Simrishamns kommun får 50 000 kronor för att utforska hur Simrishamns kommun och Kivik Art Centre tillsammans med Svabesholms Kungsgård kan skapa en ledande mötesplats för samtida konst, arkitektur och natur, där barn och vuxna utforskar världen och bidrar till att lösa samhällsutmaningar genom möten mellan konst, arkitektur och natur.

    Projektet kommer att genomföra flera utforskande aktiviteter med inriktning på att utveckla barn- och ungdomsverksamheter i samarbete med kommunens skolor, samt att stärka destinationen kring Kivik Art Centre under en större del av året. Ett av målen är att omvandla tidigare sommarbaserad barn- och ungdomsverksamhet till en åretruntverksamhet.

    Dessutom kommer projektet att utforska naturens betydelse på platsen genom att i samråd med Naturvårdsverket skapa ett våtmarksområde och undersöka möjligheterna för att etablera ett naturrum i samarbete med Stenshuvuds nationalpark.

   • Båstads kommun får 50 000 kronor för att utforska Båstads självbild genom att utforska dess karaktär och identitet bortom semester- och sommarstad. Genom att betona den offentliga konstens och kulturarvets betydelse ska projektet skapa en mer mångfacetterad bild av kommunen som sträcker sig över nutid, dåtid och framtid. För att uppnå detta, planerar de olika aktiviteter under 2024 för att synliggöra offentlig konst och kultur- och industriarv i samverkan med lokala kultur- och hembygdsföreningen. Målet är att skapa en mer engagerande och inkluderande kulturupplevelse för invånarna, samtidigt som det bidrar till att bredda uppfattningen om Båstads kommun bortom semester- och sommarstad.

   • Staffanstorps kommun får 50 000 kronor till ett projekt som ska fokusera på platserna i Uppåkras omgivningar, där arkeologiska fynd har gjorts. Genom att på ett populärvetenskapligt sätt lyfta fram tio platser och deras historier baserat på vetenskapliga resultat hoppas de väcka intresse för Staffanstorpbygdens rika kulturarv med fokus på Uppåkras historia. I projektet ska det genomföras fler kulturaktiviteter för att göra platserna och historierna mer relevanta i samverkan med olika aktörer i kommunen.

   • Lunds kommun får 50 000 kronor till ett projekt som under våren 2024 ska engagera cirka 100 elever i Lunds kommun att delta i ett kreativt lerprojekt på Brunnshögstorget. Torget, som temporärt gestaltas fram till 2030, blir en lerbyggplats för elever från närliggande skolor. Målet är att engagera eleverna i området, erbjuda en spännande inlärningsupplevelse och stärka deras rättighet att uttrycka sig genom form. Detta ger också kommunens planerare nya perspektiv på att inkludera barns idéer i stadens utveckling, samtidigt som det skapar samhörighet och engagemang för eleverna gentemot sin närmiljö.

   • Helsingborgs stads kulturförvaltning får 50 000 kronor för projektet Pop-up HBG. Projektet ska under perioden april till och med december 2024 undersöka möjligheter att skapa pop-up evenemang med livemusik i tomma butikslokaler i stadskärnan. Parallellt kommer diskussioner föras kring kulturens roll och möjligheter att få/ta plats utifrån ljudnivåer, förtätningar etcetera i staden. Projektet vill även diskutera vad som händer med stadskärnor när köpcentrum utanför städerna utvecklar sin verksamhet och konkurrerar ut delar av de mindre butikerna. Hur ser framtidens städer ut och vad ska stadskärnorna fyllas med i framtiden om handeln minskar?

    Under projektet ska tomma butikslokaler i Helsingborgs stadskärna inventeras, samarbeten mellan arrangörer och företrädare för handel i Helsingborg skapas samt minst ett publikt evenemang genomföras som lyfter frågan om livemusikens förutsättningar och hur kultur kan vara en motor i stadsutvecklingen.

   • Lomma kommun får 50 000 kronor för att undersöka hur konstnärliga metoder och uttryck kan skapa en inbjudande parkmiljö som är levande hela året.

    Amfiteatern är en park där det på 1980- och 90-talet regelbundet anordnades programverksamhet med hjälp av inhyrd scen och teknik. Sedan 2022 fungerar Amfiteatern som scen, loge och dansbana. 2023 köptes en container in som ska göras om till en offentlig graffitivägg. Syftet är att utveckla området kring Amfiteatern till en "kulturpark" genom att skapa en plats för möten kring kultur över generationer och utifrån olika kulturuttryck. Idag genomför föreningar musik- och dansarrangemang vid några tillfällen under sommarhalvåret.

    Projektet ska genomföras i samarbete med en konstnär. En fältstudie ska genomföras där medborgare och föreningsliv bjuds in för att prata om platsen och Lommas identitet. Fältarbetet ska leda till framtagandet av en prototyp av ett eller flera konstverk. Lomma kommun bistår med kontakter med verksamheter inom kommunen och föreningslivet.

   • Ängelholms kommun får 50 000 kronor till ett projekt som ska utforska en plats genom samtida dans. Barn och unga ska med hjälp av koreografi och fantasi få möjlighet att utforska 1700-talets Tingstorg och Kronohäkte i Ängelholm. Denna historiska plats var både fruktad och välkänd av invånarna under 1700-talet. För de flesta Ängelholmare är platsens historia sannolikt okänd, och byggnaden används både som museum och som hemvist för några av Ängelholms kulturföreningar. I processen ska en koppling till nutiden göras, och frågan är hur påverkar berättelserna från dåtidens fångar, militärer och poliser Ängelholmare idag. Den här utforskande processen ska sedan utgöra grunden för en publik föreställning på plats. Danselever från Kulturskolan ska gestalta föreställningen tillsammans med en koreograf och Kulturskolans danspedagog under en åtta veckors projektperiod.

   • Bjuvs kommun får 50 000 kronor till ett projekt som ska öka kunskapen om Bjuvs historia. Projektet riktar sig särskilt till barn och unga, nyinflyttade men även till de generationer som inte längre har någon kunskap om gruvnäringen och varför Bjuv ser ut som det gör. Bjuv har en unik och lång gruvhistoria som är av både lokalt och internationellt intresse. År 2026 är det 40 år sedan Gruvmuseet invigdes och för att fira detta vill kommunen arrangera en teaterföreställning. Bjuv önskar bjuda in en dramatiker för att utveckla och sätta upp en platsspecifik teater som tar sin utgångspunkt i gruvans lokalhistoria. Det kommer att vara samarbeten med lokala föreningar och tjänstepersoner inom andra förvaltningar. Delaktighetsprocesser kommer att genomföras och lokalsamhället ska involveras på olika sätt.

   • Osby kommun får 50 000 kronor för projektet Kulturramen, en undersökande process kring platsen Sjöängen, en grön yta nära Osbysjö. Kommunen ska undersöka hur kommunen kan lyfta och förstärka platsen Sjöängen med en kulturell inramning. Genom studiebesök till andra kommuner som har arbetat med liknande projekt ska de hämta inspiration och kunskap om hur man kan arbeta med deltagarbaserad platsutveckling av utemiljöer med kulturella inslag. Tillsammans med en processledare kommer de att utforska vilka grupper, behov, värden och traditioner som präglar området idag, och hur en kulturell inramning kan spegla dessa. Processledaren ska ta fram ett underlag åt landskapsarkitekten som sedan ska utarbeta ett skissförslag.

   • Östra Göinge kommun får 50 000 kronor till ett projekt som ska fånga Östra Göinges kulturella själ genom att undersöka, inventera och lyfta kultur-, konst- och aktivitetsplatser för invånare och besökare. Projektet består av en kartläggning av byggnader, parker, industri- och kulturarv, berättelser och sägner från trakten. Objekten kommer sedan att exponeras via en webbsida och på en GIS-karta, med länkar till hemsidor, texter, foto och filmer samt göras tillgängliga via kommunens kanaler.

    Kommunen kommer att samarbeta och föra dialog med föreningsliv, markägare, näringsliv, hembygdsgårdar och andra kulturarvsaktörer samt med Wanås konst och Milvus Artistic Research Center (MARC) i Knislinge. Internt, inom kommunen, kommer de framför allt samarbeta med Samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunen kommer att göra egeninsatser i form av utveckling av webbsidan, mjukvara och GIS-arbete, samt genomföra konferenser och ta fram presentationer och trycksaker.

   • Eslövs kommun får 50 000 kronor för att arbeta med kompetensutveckling, konstnärlig medverkan och samverkan mellan kommuner i relation till det blivande biosfärsområdet Storriket. De ska genomföra workshops för kompetensutveckling, idéarbete och samverkan för tjänstepersoner från kultur- och fritidsförvaltningen, näringslivsutveckling och representanter från biosfärkandidatur Storriket. Workshopen ska innehålla presentationer av bland annat Kulturdimensionen AB utifrån erfarenheter från plats- och destinationsutveckling ”Vår plats i biosfären” samt inbjuden kreatör med inspirationsförslag. Projektet kommer att medverka i Storrikets seminarium kring hållbar platsutveckling vintern 2024/25. Eslöv ska samarbeta med ARNA som fått stöd från Region Skåne för projektet Land Art Live – Vombsjön. Föreningen ARNA ska planera workshopen, kontakta och informera kreatör samt skriva rapport efter genomförd workshop.

   • Sjöbo kommun får 50 000 kronor för att utveckla framtidens verktyg för konstupplevelser i landskapet. Genom workshops och konstnärliga inspirationsförslag ska projektet bidra till kompetensutveckling och främja konstnärlig medverkan i utvecklingen av platsen Storriket. Sjöbo ska samverka med Lunds och Eslövs kommuner inom kultur- och näringslivsutveckling genom workshops riktade till tjänstepersoner från kultur- och fritidsförvaltningen, näringslivsutveckling och med representanter från biosfärkandidatur Storriket. En plats i landskapsmiljö ska undersökas och förstärkas bland annat genom mixed reality (MR).

    De ska även samarbeta med föreningen ARNA och Kulturdimensionen AB när det gäller planering, genomförande och sammanfattning av projektet. Det finns även ett samarbete med nätverket Dance Art.

   • Lunds kommun får 50 000 kronor för att skapa mellankommunal samverkan på kulturområdet med utgångspunkt i biosfärkandidaturen Storriket och utveckla relationen mellan medborgare – natur – kultur inom ramen för existentiell hållbarhet och Agenda 2030 - målen. Lunds kommun kommer även att ta avstamp i ansökan om att bli Litteraturstad inom UNESCO Creative Cities Network (UCCN). Genom samtal och workshops i samarbete med Sjöbo och Eslövs kommuner, samt med kulturföreningen ARNA och kreatörer inom kulturområdet ska Lunds kommun fokusera på kulturutveckling i relation till existentiell hållbarhet, dess utmaningar och möjligheter. De ska även undersöka samspelet mellan Storrikets biologiska ekosystem och kulturområdets ekosystem med sikte på bland annat en biosfärsfestival.

   • Landskrona stad får 48 000 kronor till ett projekt som ska synliggöra olika platser i staden som har varit av betydelse för de flyktingarna som kommit till staden de senaste 80 åren. Syftet är att lyfta fram de flyktingar som kommit till staden de senaste 80 åren och få dem att känna att deras historia också är en viktig del av stadens historia. Genom att lyfta platser kopplade till flyktingar berättas platsens historia, men även berättelser om immigration och mänskliga rättigheter. Vid vandringens startpunkt, Citadellet, kommer det finnas en utställning. Projektet ska genomföras i dialog och samarbete med invånare som har flytt till Landskrona.

   • Ystads kommun får 50 000 kronor för projektet Bästa Labbet. Projektet ska omvandla turistbyråns nuvarande lokaler till en innovativ och konstnärlig mötesplats för både barn och ungdomar samt för Bästa Biennalens nätverk: Bästa Labbet. Mötesplatsen ligger i direkt anslutning till Ystads konstmuseum, vilket stärker Bästa Biennalens närvaro i Ystads kommun. I projektet planeras ett antal workshops med ungdomar, konstnärer och representanter från nätverket Bästa Biennalen, Ystads konstmuseum och den tvärdisciplinära grupp Barn på tvären som tillsammans ska utforska hur en sådan mötesplats kan formges.

   • Hörby kommun får 50 000 kronor till ett projekt som ska göra kultur på landsbygden tillgänglig genom att skapa möten mellan lokala konstnärer och barn och unga. Projektet ska utforska hur en plattform för unga på landsbygden i Hörby kommun kan utformas och arbeta för en levande landsbygd där konst och kultur är en naturlig del av barn och ungas liv. Projektet ska undersöka möjligheten att göra de ungas röster hörda på deras geografiska plats som ett led i en demokratisk process. Under år 2024 ska kommunen utveckla samarbetet med de lokala kulturföreningarna och ha konstaktiviteter för unga på landsbygden

    I den inledande dialogbaserade fasen kommer projektet att fokusera på byarna Önneköp och Killhult för att kartlägga behov och tillgångar i samarbete med två kulturföreningar. Samarbete kommer också ske med Hörby kulturskola. Parallellt kommer information att samlas in om existerande liknande landsbygdsprojekt i Skåne samt besök att genomföras.

   • Bromölla kommun får 50 000 kronor till ett projekt som ska undersöka och utreda förutsättningar för platsutveckling genom kultur för fysiska platser i kommunen i samarbete med fem föreningar. I en dialogprocess i form av workshops ska de identifiera platser och undersöka möjlig verksamhet på dessa platser. En summering ska även göras och prioriteringar framåt i ett kommande utvecklingsarbete. I projektet kommer också studiebesök att genomföras för inspiration och goda exempel.

   • Åstorps kommun får 50 000 kronor för projektet Gränsland Åstorp, en undersökande konstnärlig process kring människans relation till en plats och lokalt kulturarv. Projektet är en del av ett större regionalt samarbete och nätverk med bland andra Malmö konstmuseum, Ystads konstmuseum, Skånes arkivförbund, Kulturen Lund, Regionmuseet Skåne och andra parter (även nationellt och internationellt). Projektet ska tillsammans med inbjuden konstnär undersöka platsen Perslund och utifrån kulturarvssamlingen hos Åstorps hembygdsförening ställa frågor och undersöka kulturarvets betydelse för identitet, människans relation till platsen och den tid vi lever i. Konstnären ska även producera en utställning som ska visas i Åstorps kommun och för barn inom ramen för kulturgarantin. Genom projektet vill kommunen hitta nya sätt att arbeta med platsen och material, för att stärka samverkan kring lokal identitet för att ta vara på kulturarvet och sprida ny kunskap.

   • Kultur- och fritidsförvaltningen i Hässleholms kommun får 50 000 kronor till en förstudie som ska titta på hur en ambulerande kulturverksamhet skulle kunna nå ut till småorterna utanför centralorten Hässleholm. Genom projektet ska förvaltningen utforska hur de kan arbeta med mobilitet och innovation, uppnå en större tillgänglighet och variation samt åstadkomma en ökad närhet till kulturen. I denna fas av projektet ska Hässleholm göra en förstudie med en kartläggning av kultur-, förenings- och näringsliv genom dialoger och enkätmaterial. Syftet är att genom förstudien skapa medvetenhet om lokala resurser, behov och efterfrågan av kultur i framför allt småorter i kommunen.

 • Under hösten 2022 genomfördes ett kompetensutvecklingsprogram i publikutveckling för verksamheter med verksamhetsstöd. Deltagande verksamheter inkom därefter med förslag på fortsatt utvecklingsarbete.

  Fyra projekt beviljas stöd: 

  • Projektet Samverkan – Djupare insikter med narrativa besökarundersökningar genomförs som ett samverkansprojekt mellan Form/Design Center, Biblioteken i Malmö och Trelleborgs Museer kring besöksmätning och insamling av data. Enkäter tas fram för insamling av besökares upplevelser, behov och perspektiv, då relevant data om besökare utifrån såväl demografi som motivation saknas i dagsläget. Med bättre förståelse för vilka som kommer till respektive institutioner kan verksamheterna i förlängningen arbeta strategiskt gentemot grupper som i dagsläget inte nås.

  • Projektet Kvalitativ undersökning för kartläggning av attityder, beteende, barriärer, behov hos de som inte besöker verksamheterna genomförs i samarbete mellan Helsingborg Arena & Scen, Malmö Live Konserthus, Malmö Opera och Malmö Stadsteater. Syftet med undersökningen är dels att öka förståelsen för de delar av befolkningen som inte nås, dels att ta fram strategier för om/hur man ska nå ut med budskap och utbud. Undersökningens inledande del utgörs av fokusgrupper.

  • Projektet Hur kan vi arbeta för en mer differentierad verksamhet och därigenom nå nya grupper genomförs i samarbete mellan Musik i Syd och Regionmuseet Skåne. Även Stadsbiblioteket Kristianstad och Kristianstad Konsthall kommer att ta del av publikutvecklingsarbetet. I projektet ska verksamheterna analysera förutsättningar och möjligheter för ett fördjupat målgruppsarbete och arbeta för att hitta verktyg, metoder och arbetssätt för att nå nya publikgrupper. Publikutvecklingsarbetet ska sättas i relation till verksamheternas huvudmannauppdrag, på vilket sätt de är organiserade och vad ett mer publikcentrerat utvecklingsarbete skulle innebära för organisationerna.

  • Projektet Gör din röst hörd genomförs i samarbete mellan Skånes Dansteater och Moderna Museet Malmö. De båda verksamheterna ser att konst- och dansintressen förenar deras publik, och pilotprojektet ska samla referensgrupper för att identifiera verksamhetsmässiga möjligheter baserade på publikens behov.

 • Barn och ungas kulturuttryck utgår ofta från den rörliga bilden med digitala och interaktiva berättarformat som kombinerar olika medier, konst- och kulturområden. För att öppna upp för fler att utforska och skapa ny angelägen konst och kultur utifrån barn och ungas berättarvärldar så utlyste Region Skåne hösten 2022 ett stöd till projekt inom Nya berättelser och berättarformat för barn och unga.

  Lärdomar från projekten kommer att tas tillvara bland annat genom seminarier och en spridningskonferens.

  Åtta projekt beviljades stöd:

  • Anders Blentare enskild firma beviljas 120 000 kronor till en förstudie till den inkluderande, interaktiva och audiovisuella röstföreställningen Voiceland/Röstland. Målet med förstudien är att få undersöka och komma fram till hur utövare på bästa sätt skapar en sinnlig berättarform som alla kan uppleva på lika villkor oavsett bakgrund eller funktionsnedsättning. En föreställning där alla presenteras möjligheten att uppleva och undersöka röstens och sångens berättande utifrån varje kropps unika möjlighet att skapa ljud i det inkluderande rummets konstnärliga och fysiska förutsättningar.

   Genom konstnärliga, musikaliska och sceniska labb kommer projektägarna i förstudien undersöka berättarformen, kompositionen/musiken/röststycken och dramaturgin i föreställningen för att den ska bli inkluderande, tillgänglig och samskapande med publiken.

   Olika referensgrupper kommer att medverka i projektet, bestående av pedagoger, barn och unga från särskolor och skolor, föräldranätverk samt artister som har erfarenhet av att jobba med inkluderande scenkonst. Unga kommer att vara delaktiga i de konstnärliga labben för att tillsammans med kultur- och konstutövarna prova material och berättarmetoder. Barn och unga ska även vara delaktiga i konstverket med sina röster, och på så sätt hjälpa till att föra handlingen framåt. Initiativtagare och medverkande under förstudien är röstartisten/sångerskan, röstregissören och pedagogen Zofia Åsenlöf samt dramatikern/författaren, regissören och skådespelaren Anders Blentare i dialog och samverkan med bland annat ShareMusic & Performing Arts, Inter Arts Center, Lunds universitet med flera.

   Projektet äger rum 230401–231231 i Malmö.

  • Författaren Anette Eggert beviljas 54 000 kronor för att skriva tillsammans med barn men på ett nytt och mer utforskande sätt där hon samtidigt tar utgångspunkt och reflekterar kring sitt eget skönlitterära skrivande.

   Ett flerdimensionellt projekt där målet dels är att i mötet med barnen och genom deras skrivande och reflektioner få syn på och utveckla de egna texterna och författarskap och dels att hitta ett nytt sätt att öka barn och ungas nyfikenhet på skrivande.

   Projektet vill utforska vad som händer med det egna författarskapet och texterna när barn och unga får bli en del av skapandeprocessen. Bidrar processen också till att lyfta deras intresse för böcker och läsning, att få göra sin egen röst hörd?

   Projektet utförs i en idrottsmiljö och sätter fokus på en viktig genre – hästboken - som betyder mycket för många barn och unga och är en viktig inkörsport till läsande och skrivande. Hur bidrar stallmiljön till skapandet, och att i den möta barnen i deras miljö som de tycker om och respekterar? Författaren vill i jämlikt samspel med barnen utforska det gemensamma skrivandet i stallmiljön och sätta fokus på vad som sker i skapandeprocessen.

   Barn och unga får komma till tals och nya hästberättelser skapas och utvecklas hos både barn och författare direkt i miljön som berättelserna handlar om. Möten mellan barn och författare kommer att äga rum i stallmiljö på ett antal ridskolor i olika delar av Malmö och Lund. Författaren och barn och unga utforskar tillsammans läsandet och skrivandet på olika plan, där de skriver tillsammans och där barnen också tar del av och blir en del av en pågående skapandeprocess hos författaren. Till alla övningar kopplas också diskussioner:

   • Vad vill barn läsa och skriva?
   • Vad är viktigt med skrivande och skapande?
   • Vilka delar av berättelsen är viktigast och varför?
   • Vilka delar av det som de skapar skulle författaren kunna utveckla till en riktig bok?

   Projektet äger rum på sex olika ridskolor, i första hand i Malmö och Lund men även andra kommuner kan bli aktuella. Projektet pågår 230601–240831.

  • Carl Mikael Björk enskild firma beviljas 173 000 kronor för ett projekt som rör sig mellan det dokumentära och det gestaltande, iscensatta fotot som ett sätt att upptäcka och åskådliggöra narrativ, teman, frågor och relationer som tar form genom barns lek. Samverkan sker mellan en fotokonstnär, en förskola och Malmö universitet. I centrum finns gruppen av förskolebarn vars lekvärldar är fundamentet för de berättelser som de vill gestalta. Projektet genomförs i två faser. I den första fasen befinner konstnären sig på förskolan, i barngruppen, och deltar i vardagen med kameran. Fotona som produceras görs tillgängliga som fysiska artefakter så att barnen kan se, prata om och reflektera men också hålla, flytta, visa, rita på och klippa i. Att föra in fotografiet som materiell produkt i lek och skapande verksamhet är därför en central metodisk idé i arbetet.

   Under den andra fasen vänds fokus från dokumentation och empiriinsamling till gestaltning. Berättelser, teman och frågor som blivit synliggjorda i projektets första halva iscensätts nu i fotografier baserade på deltagarnas lekvärldar. Detta arbete är i hög grad ateljébaserat. Barngruppen deltar i mindre grupper i ateljéarbetet. Den geografiska närheten mellan fotografens ateljé och förskolan gör täta, kontinuerliga kontakter möjliga.

   Parallellt med den fotografiska processen löper hela tiden en reflexiv analytisk process tillsammans med Malmö universitet och institutionen för barndom, utbildning och samhälle. Malmö universitet tillhandahåller tid och en akademisk miljö där projektet får möjlighet att grundas och speglas i en stor och etablerad förskollärarutbildning.

   Projektet avslutas med en utställning öppen för både vårdnadshavare och allmänhet, som ger utrymme både åt de dokumentära och de iscensatta fotografierna. Utställningen publiceras parallellt med en webbplats som presenterar både fotografier och den kritiskt, reflekterande analytiska text/artikel.

   Projektet löper över ett år (juni 2023-juni 2024) i Oxie utanför Malmö

  • Freja Andersson enskild firma beviljas 258 000 kronor till ett projekt som är ett samarbete mellan tre konstnärer i olika discipliner som ljud, musik, scenografi, koreografi, film och ljus. Alla är de intresserade av digitala processer, virtuella rum och pedagogik. Genom att kombinera kunskaper och verktygslådor vill de skapa en multisensorisk plattform.

   Utgångspunkten är en gemensam fascination av den digitala och virtuella verklighet som liksom en spegelbild av våra samhällen med maktstrukturer, fördomar och förtryck. Virtuella rum i meat space skapas med en inramning inspirerad av populärkultur och flera lager av videoprojektioner och ska skapa en känsla av att stiga in i en hyperdigitaliserad verklighet.

   Ungdomar bjuds in till dessa olika rum som skapas utifrån ett workshopkoncept och efteråt kan en diskussion inledas om vad som är lockande med de digitala rummen? Vad är mindre bra? Vad och varför känner vi som vi gör inför sociala media? Utifrån diskussionen som både rör normativa strukturer och ungdomarnas egna känslor och intryck från filmerna, leder vi diskussionen mot frågor om hur ungdomarna förhåller sig till en digital värld och en värld IRL.

   Projektet ska undersöka och finna nya angreppssätt, verktyg och konstnärliga metoder för att arbeta mot och tillsammans med ungdomar. Syftet är att tillsammans med unga utveckla sitt eget konstnärskap att bli mer inkluderande och möjligheten att testa och utveckla kunskap i olika tekniska verktyg.

   Projektet genomförs 230102–240430 i Malmö och på digitala plattformar.

  • Kollaborativet beviljas 184 000 kronor för att under 2023 genomföra projektet Extraspråkligt berättande. Målet är att skapa förutsättningar, genom tid och rum, för de barn som kommunicerar extraspråkligt, stödja barnen i deras eget uttryck och berättande med hjälp av sceniska iscensättningar och en rik variation av sinnligt språkande material. Hur själva berättelserna tar form kommer att variera avsevärt, då alla barnen har unika förmågor att uppleva och förmedla sig på. Att utforska nya berättarformer och öppna upp perspektiven, att inkludera alla barns berättelser, hur de än gestaltas står i fokus. Det är ett utforskande pilotprojekt som kan inspirera och spridas vidare till fler bibliotek, skolor och (scen)konstnärer runtom i Skåne och nationellt.

   Syftet med projektet är att sprida och dela kunskap om metod och värden för att arbeta med den differentierade målgruppen, i olika sektorer i samhället. Projektet har fokus på ett nära samarbete med kultursektorn (bibliotek, scenkonst, konstnärlig forskning), utbildningssektorn (skolan med extra fokus på den anpassade) och en förhoppning att även nå vårdsektorn och allmänheten i form av föräldrar/anhöriga till målgruppen.

  • Seriefrämjandet beviljas 375 000 kronor till ett projekt som ska fördjupa verksamheten i och ge mer kunskap kring frågorna nedan: 

   • Hur kan de utveckla serietecknande som ett pedagogiskt verktyg i medskapande arbete med barn och unga?
   • Hur utvecklar de bäst förutsättningar för ett arbetssätt där målgruppen är central genom hela skapandeprocessen?
   • Hur kan de använda tecknade serier som en metod för att involvera fler?
   • Vad händer när de frikopplar tecknade serier från dess materialitet som seriealbum och böcker och i stället lyfter fram dess arbetsprocess i centrum?

   Genom projektet knyter Seriefrämjandet samman serietecknare och spelutvecklare med grupper av barn och unga i grundskoleålder, för att lyfta fram en mångfald av barn och ungas berättelser i en rad olika former och uttryck. Det kan handla om individuella, kollektiva, sanna eller påhittade berättelser. De kan handla om muntliga, skriftliga eller tecknade berättelser. I projektet ska målgruppen vara i centrum för alla delar, det vill säga både i urvalsprocess av serieskapare, i framtagande av innehåll, genomförande och produktion, samt i dess publika del och i utvärdering. Tillsammans med barn och unga, serieskapare och spelutvecklare ska Seriefrämjandet skapa digitala tecknade serier eller interaktiva serieberättelser i AR. Projektet äger rum på skola eller fritidsgård i tre skånska kommuner under perioden 230102–231130.

  • Teater Sagohuset beviljas 136 000 kronor till ett projekt som ska skapa berättelser med förskolebarn. Detta blir ett delprojekt i deras projekt Hallå Förskola som är ett pågående 3-årigt samarbetsprojekt med stöd från Allmänna Arvsfonden.

   Det stora projektet knyter an till en app för nyanlända barn i förskoleåldern som ska användas som ett språkutvecklande verktyg. Syftet är också att förbereda nyanlända barn i förskoleåldern och deras föräldrar innan de börjar på förskolan. Det nu beviljade stödet gäller ett inslag med barnens egna berättelser som tillkommit under projektets gång. Ursprungligen var tanken att arbeta språkstärkande utifrån musik. När låtarna togs fram stod det klart att muntliga berättelser skulle berika appen. Teater Sagohuset kommer att träffa två förskolor i Lund och Malmö. Barnens berättelser blir sedan bearbetade och återberättade i appen.

   Projektet genomförs 230101 – 230630 i Lund och Malmö.

  • Transcenders Media AB beviljas 200 000 kronor för ett spelprojekt indelat i tre faser där de två första, den explorativa fasen och simulations-fasen ingår i projektet. Den tredje fasen, där spelet produceras ingår inte.

   Projektet utgår från frågeställningar om mänsklig kultur, framtid och maktstrukturer, samt utmaningar vi står inför när det gäller klimatet, biologisk mångfald och konflikter.

   Deltagare och publik formar olika sporter som utgår från frågeställningarna ovan och som ska ingå i spelet. De är alla utövare av sporter som går utanför normen och innehåller performativa drag, såsom parkour, skejt, wrestling, roller derby och queer fight club. Deltagarna rekryteras via internet och utöver sin sport är de intresserade av existentiella frågor, (populär)kultur och av att skapa.

   Projektet kommer att genomföras av ungdomar i åldern 14–18 år som deltar i utformandet av spelen och en arbetsgrupp där det ingår projektledare, speldesigner och programmerare, unga sportutövare, expert på AI-visualiseringar, concept artist och en kulturgeograf.

   Projektet genomförs i Skåne Tranås och Malmö 230102–240430.

 • Skåne ska vara en förebild när det gäller goda förutsättningar för professionellt konstnärligt skapande. Förbättrade villkor för professionella kulturutövare möjliggör hög kvalitet och konstnärlig frihet. Residens ger konstnärer och andra kreativa yrkespersoner tid, utrymme och resurser till att arbeta, enskilt eller kollektivt.

  Våren 2022 kunde professionella aktörer inom kulturområdet och den kreativa sektorn söka stöd för ett värdskap av ett eller flera residens.  Residenset ska ha fokus på konstnärlig fördjupning och utveckling och tvärdisciplinär samverkan.

  Nio projekt beviljades stöd:

  • AMFI – scen ideell förening beviljas 250 000 kronor till tre olika tvärdisciplinära residens som vill undersöka det koloniala idéarvet i Europa. Poesi, performance och scenkonst möter juridik, rasforskning och psykologi. Residensen genomförs i samarbete med Inter Arts Center i Malmö.

   Residens I: Vad händer i mötet mellan poesin och juridikens språk i ett samtal med unga om hatbrottets praxis idag? Under 2022–23 arbetar Amfi med Glömskans arkiv, ett deltagarbaserat verk i tre akter, som undersöker minneskultur som antirasistiskt motstånd på ett poetiskt, juridiskt och personligt plan. 

   Residens II: Under 2022 sätter AMFI upp Farrokhzads dikt ”Brev till Europa”. Dikten ställer med intellektuell skärpa och svart humor Europa till svars för den död och förödelse den koloniala historien vittnar om. Inom ramen för det här andra residenset får två performancekonstnärer möjlighet att samarbeta med forskaren Tobias Hubinette för att undersöka kritiska vithetstudiers sceniska potential. 

   Residens III: Tredje residenset gör AMFI i samarbete med den danska författaren Maja Lee Langvad som var den första att beskriva transnationell adoption i dansk litteratur. Systemiska familjerelationer går ut på att synliggöra familjens inneboende system, avstånd och motstånd genom att ställa ut representanter för familjemedlemmar på golvet. Detta ska undersökas som en scenisk

  • Danscentrum Syd beviljas 125 000 kronor till ett residens där danskonstnärer får möjlighet att samarbeta med utvecklare från spelbranschen. Syftet med residenset är att bredda danskonsten till fler plattformar genom att utforska dansens möjligheter i virtuella rum. Danscentrum Syd ska bland annat samarbeta med Skillinge teater där det finns särskilt intresse för att utforska digitala tekniker 

  • Fiber Art Sweden beviljas 84 000 kronor till två residens med syfte att främja mötet mellan textil konst, besöksnäring, lokala verksamheter, industriellt kulturarv och hantverk. Det ena residenset riktar sig till en ukrainsk konstnär och genomförs i samarbete med Scythia, Contemporary Fiber Art i Ukraina. Det andra residenset är öppet för en grupp konstnärer via det egna nätverket. Residensen genomförs i samarbete med Tommarps Ullspinnerimuseum, Österlens Museum, Gislövs Smidesmuseum, Östra Hoby byalag samt Glimminge budokan- och kulturförening.

  • Gylleboverket beviljas 145 000 kronor för att under sommaren 2023 genomföra ett tvärvetenskapligt residens där tre etablerade akademiker och tre konstnärer omväxlande bor och tillsammans arbetar fram idéer för en ny världsordning. Syftet är att undersöka konsten och det tvärvetenskapliga/tvärprofessionellas potential för att hitta nya sätt att tänka och förstå vad det är att vara människa och hur vi kan vara en medskapare till den värld vi vill leva i. 

  • Ifö Center beviljas 250 000 kronor till ett residens som är en tematisk fördjupning baserad på Agenda 2030-målen. Syftet är att skapa inspiration och större kunskap om Agenda 2030 samt koppla samman konstnärer med andra aktörer från bland annat näringslivet som är engagerade i frågan. Residenset genomförs i samarbete med Trans Europé Halles.

   Målet för residenset är dels att låta utvalda konstnärer och företag fördjupa sig i Agenda 2030-målen, dels att stärka samverkan mellan Ifö Center som residensvärd med andra aktörer inom Trans Europe Halles och näringslivet, särskilt gröna/sociala företag från inkubators. 

  • Kivik Art Center beviljas 200 000 kronor till ett residens där unga konstnärer ska samverka med arkitekter och ingenjörer för att undersöka hur konst och arkitektur kan samspela med och berika den tekniska delen av utvecklingen av samhället och den byggda miljön. Utlysning och inbjudan till residenset skickas ut i september/oktober 2022, residenterna arbetat på Kivik Art Centre under mars och april 2023. Resultatet av arbetet kommer att visas på Kivik Art Center under sommaren 2023.

  • Rikstolvan Konst beviljas 100 000 kronor till ett residens och tvärkulturellt utbyte med ukrainska bildkonstnärer, författare, musiker och dramatiker. Residenset ska fungera som ett skapande andningshål för de ukrainska konstnärerna samtidigt som Skånes invånare kan få ta del av den ukrainska samtidskonsten.

  • Share Music & Performing Arts beviljas 250 000 kronor till ett residens där konstnärer får möjlighet att både utforska och ta plats i det offentliga rummet. Tanken är att de ska undersöka hur ytor i det offentliga rummet kan fungera som konstnärliga platser tillgängliga för alla. Residenset arrangeras i samarbete med Form/Design Center och Tomelilla Konsthall riktar sig speciellt till konstnärer som har en funktionsnedsättning.

   Residensets inriktning utgår från Agenda 2030 och särskilt mål 11, hållbara städer och samhällen, samt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning där konventionen trycker på att personer med funktionsnedsättning ska få chansen att utvecklas både kreativt, konstnärligt och intellektuellt. Inte bara för att det är bra för en själv, utan för att det är bra för hela samhället.  

  • Stiftelsen Keramiskt center i Höganäs beviljas 200 000 kronor till ett residens där textilkonstnärer ska få möjlighet att arbeta med keramik och keramiska tekniker för att utmana och utveckla sitt konstnärliga uttryck genom att se cirkeln slutas från textilt material via leran tillbaka till den textila fiberformen. Residenset genomförs i samarbete med KKV Textiltryck i Malmö.

   Keramiskt center kommer att erbjuda deltagarna att under sex veckor arbeta i en laborativ produktionsmiljö med tillgång till egen studioplats och avancerad utrustning för keramiskt arbete, till glasyrrum och gipsrum samt till olika typer av keramikugnar. Kompetens i form av konstnärlig och teknisk handledning på olika nivåer, dels av Keramiskt centers egen personal men också av gästtekniker och gästlärare inom olika områden, kommer att finnas tillgängligt. I residenset ingår material, bränningar och annat som behövs i arbetet. Projektrummet på Keramiskt center kommer att knytas till residenset.  

 • Mottagare av årligt verksamhetsstöd från Region Skånes kulturnämnd kunde under våren 2022 ansöka om ett extra stöd för insatser som skulle möta behov som uppstått på grund av kriget i Ukraina.

  Stöd kunde sökas för insatser inom något av följande två områden:

  1. Samarbete med eller värdskap för en ukrainsk konstnär i residens
  2. Aktiviteter för och med barn från Ukraina som kommit till Sverige

  Stödet kunde sökas fram till den 31 maj 2022. Åtta verksamheter beviljades stöd. 

  • Film i Malmö får 45 000 kronor för att anordna visningar av aktuell, nyproducerad videokonst från Ukraina. Visningarna kommer att ske på tre platser i Skåne, Malmö, Järrestad och Bromölla, och sker i samarbete med WIFT (Women in Film and Television), Rikstolvan och Ifö Center. Programmet innehåller nio videoverk av lika många konstnärer och är sammansatt av Kyiv Biennial och Serge Klymko. Stödet kommer i huvudsak att användas till att betala visningsersättning till de medverkande konstnärerna via den ukrainska organisationen Emergency Support Initiative som drivs av Kyiv Biennial.

  • Ifö Center får 150 000 kronor för att under sex månader att ta emot två ukrainska konstnärer i residens som har anvisats till Ifö Center från SWAN Emergency Residency.

   De två konstnärerna som kommer till Ifö Center heter Anastasiia Lyoko och Volodomyr Gulich. I residenset ingår arbetslokaler, boende, arvode, resekostnad, materialbudget samt värdskap. Utformningen av residenset kommer att helt ske på konstnärernas villkor och ingen motprestation kommer att krävas av dem. Det viktiga är att erbjuda konstnärerna en trygg plats.

  • Ifö Center får 125 000 kronor för del 2 av projektet Konstnär för konstnär. Ifö Center kommer under sex månader att ta emot ytterligare en ukrainsk konstnär i residens som har anvisats till Ifö Center från SWAN Emergency Residency.

   Konstnären som kommer till Ifö Center heter Olena Klochko och hon kommer från östra Ukraina. I residenset ingår arbetslokaler, boende, arvode, resekostnad, materialbudget, värdskap och ett nätverk som skapar möjligheter till framtida samarbeten och utbyten. Utformningen av residenset kommer att helt ske på konstnärens villkor och ingen motprestation kommer att krävas av dem. Det viktiga är att erbjuda konstnären en trygg plats.

  • Kulturakrobaterna får 84 900 kronor till projektet Clowns in transit där de kommer att besöka barn från Ukraina som befinner sig på Migrationsverkets transitboenden i Malmö. Besöken innehåller såväl individuella möten som lite större föreställningar. Det konstnärliga innehållet omfattar humor, musik, trolleri, jonglering och akrobatik. Projektet har tagits fram efter önskemål från Migrationsverket i Malmö och kommer att äga rum i perioden maj-augusti.

  • Malmö Konstmuseum får 45 000 kronor för att kunna bjuda in konstnären Lada Nakoneczna på residens i höst. Malmö Konstmuseum har bjudit in den ukrainska konstnären Lada Nakoneczna för att under ett residens i höst skapa ett nytt verk till sin samling. Det nya verket kommer att visas i samband med utställningen ”Difficult Pasts – Shared Futures”.

  • Milvus Artistic Research Center får 75 000 kronor för del två av ett akutresidens för den ukrainska curatorn och projektledaren Valeriia (Lera) Buradzhyieva. Milvus Artistic Research Center (MARC) kommer att fortsätta erbjuda residensplats till den ukrainska curatorn och projektledaren Valeriia (Lera) Buradzhyieva under ytterligare tre månader, till och med början av november. Det innebär att Lera kommer att ha möjlighet att fördjupa sitt utforskande arbete inom samtida konst och performance på landsbygden och att hon kan fortsätta bidra till MARCs utveckling under ytterligare en period.

  • Skånes Dansteater får 130 000 kronor för att mellan den 7 juni och 31 december att ta emot två ukrainska danskonstnärer i residens som har anvisats till Skånes Dansteater från SWAN Emergency Residency. De två konstnärerna som kommer till Skånes Dansteater heter Viktoriia Slieptsova och Viktoriia Khoroshylova. Förutom att erbjuda boende och ett stipendium erbjuder Skånes Dansteater de två danskonstnärerna möjligheten att nyttja Skånes Dansteaters resurser och nätverk för eget skapande. Utformningen av residenset kommer att helt ske på konstnärernas villkor och ingen motprestation kommer att krävas av dem. Det viktiga är att erbjuda konstnärerna en trygg plats för ett förutsättningsbart utforskande.

  • Skånes Hemslöjdsförbund får 150 000 kronor för att i samarbete med Östra Göinge kommun och lokala föreningar arrangera olika slöjdaktiviteter som vänder sig till familjer från Ukraina. Tanken är att aktiviteterna ska börja under sommaren och pågå under hösten 2022. Planen är att skapa meningsfulla, regelbundna aktiviteter dit barn och unga kan få komma för att utveckla sitt eget skapande, lära sig olika slöjdtekniker och få sysselsättning. Slöjdaktiviteterna kommer att utformas så att barnens egna berättelser får ta stor plats och utgöra en del av aktiviteten. Syftet är att skapa meningsfull, utvecklande sysselsättning och i förlängningen integration och samhörighetskänsla.

  • Teater 23 får 100 000 kronor för ett akutresidens för den ukrainska scenkonstnären Tetyana Yanko. Teater 23 kommer under tre månader att ta emot den ukrainska regissören, dramatikern och skådespelaren Tetyana Yanko i residens. Tetyana driver en teater för barn och unga i Chernikiv i Ukraina som även den har namnet Teater 23. Hon befinner sig just nu på flykt och via tidigare kontakter med Emma Ribbing på InDiscourse har hon möjlighet att komma till Malmö.

   Genom att ta emot Tetyana i residens vill Teater 23 stötta en kollega i en svår situation samtidigt som förhoppningen är att de ska kunna byta erfarenheter och skapa kontakter inför framtiden. Teater 23 kommer att samarbeta tätt ihop med InDiscourse för att skapa ett bra värdskap för Tetyana.

 • Hösten 2021 gjorde Region Skåne en utlysning som skulle stödja utforskande arbete med communitykonst och -kultur, även kallad deltagarbaserad kultur, för att öka invånarnas inflytande och delaktighet i utbudet av konst och kultur i Skåne.

  Lärdomar från projekten kommer att tas tillvara bland annat genom seminarier och en spridningskonferens.

  Tio projekt beviljades stöd:

  • Fridhems Folkhögskola får 200 000 kronor för att utveckla ett långsiktigt samarbete mellan Fridhems folkhögskola, Malmö kulturskola, filmbranschen och unga invånare. Genom att skapa en struktur för möten och samtal samt filmskapande workshops med och mellan ungdomar, yrkesverksamma filmare och filmpedagoger ska projektet öka antalet unga som söker sig till filmområdet från underrepresenterade grupper.

   Det praktiska filmskapandet står i centrum för projektet med deltagarna som får arbeta tillsammans med förebilder från filmbranschen. Ungdomar från Oxie, Toftanäs och Rosengård i Malmö bjuds in att tillsammans med yrkesverksamma filmare och filmpedagoger från Fridhems Folkhögskola skapa filmer genom att först delta i workshops som ger tillgång till teknik och support, inspirerande gäster, sociala aktiviteter och studiebesök inom film och TV branschen.

   Projektet FILMA! avslutas med en offentlig visning av filmerna som skapats av deltagarna.

  • HELA ideella får 285 000 kronor för projektet Communitykultur Landskrona, ett berättar- och konstprojekt som görs med målgruppen kvinnor och deras barn tillsammans med en konstnär. Deltagarna är medskapande till en rumslig gestaltning i sitt bostadsområde. Organisationen HELA ideella fungerar som samordnare, konstnären Suzanne Andersson leder det konstnärliga arbetet. CommunityKulturCentrum medverkar i projektet genom att hålla workshops för tjänstepersoner på Kulturförvaltningen i Landskrona stad för att de ska lära sig communitykultur som metod. Stena fastigheter möjliggör plats för gestaltning av den konst som skapas i projektet.

  • Helsingborgs Symfoniorkester & Konserthus (HSO) får 100 000 kronor för att tillsammans med Fritid Helsingborg starta ett innovationsarbete som ska undersöka hur invånare från områdena Dalhem, Drottninghög och Fredriksdal, tillsammans med HSO och aktörer från det fria kulturlivet kan skapa musik och musikuttryck på nya sätt.

   Projektet, som är en del av HSO:s arbete med att skapa en permanent närvaro av orkestern på en plats utanför konserthuset kommer bjuda in invånarna, i alla åldrar, till träffar och workshops som hålls på aktivitetshuset Tryckeriet på Drottninghög. Det praktiska arbetet på Tryckeriet leds av en professionell tonsättare och en teaterpedagog som anlitats från den fria kultursektorn. Slutmålet är en konsert/föreställning på Tryckeriet där Helsingborgs Symfoniorkester framför musik skriven och inspirerad av invånarna i området. Det är önskvärt men inte nödvändigt att invånarna i någon form deltar i själva framförandet.

  • Malmö Konsthall får 248 000 kronor för projektet Lyssna. Det är ett deltagarbaserat projekt där konsthallen tillsammans med personer från de dagliga verksamheterna LSS: Redaktionen, Podd-gruppen och Antennen Film, ska utforska hur det går till att skapa kreativa platser och kontaktytor för konstintresserade personer med funktionsnedsättning.

   Visionen är att skapa en öppen ateljé med galleriverksamhet som är tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar och där nya konstnärer, konstpedagoger och kulturproducenter kan utvecklas och finna sin plats inom konstvärlden. I dialog med Konstnärscentrum Syd kommer konstnärer och andra professionella från det fria kulturlivet att bjudas in.

   I slutet av sommaren 2022 planeras för en utställning i det offentliga rummet med verk gjorda i projektets öppna ateljéer och av William Scott, en amerikansk konstnär med diagnoserna autism och schizofreni.

  • Neoepos får 80 000 kronor för att ge boende på Kärråkra och Gjutaregårdens särskilda boende i Eslöv möjlighet att berätta sina egna historier med hjälp av kreativt skrivande, digitala verktyg, bild, ljud och film. Utifrån de boendes intressen och förslag kommer en serie workshops kring olika former av berättade att anordnas. Det kan exempelvis handla om övningar i att gestalta med text, att sätta igång minnen och kreativitet och att skriva utifrån bilder. Under handledning får deltagarna skapa och gestalta sina egna berättelser. Personalen på de olika boendena kommer delta i arbetet tillsammans med de boende vilket borgar för långsiktighet. Projektet sker i samarbete med Eslövs bibliotek.

  • Skånes Dansteater får 285 000 kronor för projektet Time Loops som riktar sig till barn, ungdomar och vuxna i Skåne. 20 deltagare som rekryteras genom lokala samarbeten med föreningar och kommunala verksamheter på flera orter kommer att möta fyra professionella dansare från Skånes Dansteater och tillsammans med dem undersöka gemenskap, plats och tid på olika platser i Skåne. Projektet mynnar ut i en föreställning som skapats tillsammans och som sedan visas utomhus på en plats som betyder mycket för deltagarna.

  • SPECT scenkonst får 150 000 kronor för projektet Walk in my shoes Malmö som är ett deltagarbaserat scenkonstprojekt med medborgarteater. Sex äldre och sex yngre personer från Malmö ska berätta sina och varandras historier om aspekter av ensamhet. Deltagarna arbetar med teaterträning, berättartekniker och träning i röst och rörelse och de individuella berättelserna formas sedan till en gemensam föreställning tillsammans med regissör, producent och ljud- och ljusdesigners. Föreställningarna ska spelas på Bastionen, Landskrona teater, Stenkrossen i Lund och eventuellt andra platser runt om i regionen. Projektet sker i samverkan med Biblioteken i Malmö och ABF Malmö.

  • Wanås Konst får 285 000 kronor för att göra en förstudie om hur det går att öka förståelsen för olika målgrupper när det gäller medskapandemetoder och generationsmöten i Östra Göinge kommun. Under pandemin har Wanås byggt nya pedagogiska lokaler. Nu ska de tillsammans med Fryshuset i Broby, Östra Göinge kommuns äldrepedagog och personal i särskola bjuda in invånare i kommunen för att gemensamt testa aktiviteter och ta fram ett åretrunt-program till framtida pedagogisk verksamhet. Avsikten med förstudien är att samla kunskap och erfarenheter samt bilda nätverk. Målet är att med nya metoder och genom samverkan nå ut till fler och nya grupper.

  • Trelleborgs museum får 220 000 kronor för projektet Spotlight. I projektet ska de tillsammans med Arvsfondsprojektet KRETS som ABF Sydvästra Skåne driver, ge unga mellan 15 och 20 år makt över kulturinnehållet i sin egen stad. Unga mellan 15–20 år ska vara med och bygga upp en föreställning och utställning inne på Trelleborgs museum.

   Trelleborgs Museum ansvarar för lokal och pedagogiskt stöd, samt utveckling av utställningskonceptet. KRETS ansvarar och driver projektet tillsammans med de ungdomar som är delaktiga. CommunityKulturCentrum kommer att agera som konstnärlig ledare och utbilda i text, teater och scennärvaro genom workshops och coachning.

  • Föreningen Växtvärket Malmö ideella får 285 000 kronor för projektet Resande verkstad. I projektet genomförs visions- och byggverkstäder som planeras av Växtvärket och samordnas tillsammans med barn och unga på Rosengårds fritidsgård. Ett team från Växtvärket åker till fritidsgården med en mobil verkstad för att tillsammans med barn och unga designa, gestalta och skapa fritidsgårdens utemiljö. Växtvärket tar sedan med sig de idéer deltagarna kommit fram till och omvandlar det till ett genomförbart förslag som genomförs under byggverkstäder.

   Till en av byggdagarna bjuds en konstnär in som genomför en workshop tillsammans med en grupp deltagare. Byggprocessen avslutas med en invigning och utvärdering. Utöver arbetet med att i samskapande förbättra fritidsgårdens utemiljö är projektets syfte att undersöka och belysa hur barn och unga kan involveras i stadsutveckling- och gestaltningsprocesser på ett meningsfullt sätt.

 • Hösten 2021 gjorde Region Skåne en utlysning som skulle ge aktörer inom scenkonst och performance möjlighet att utforska och pröva nya sätt att arbeta med berättande genom digital teknik och/eller andra tekniska lösningar.

  Projekten kunde använda Inter Arts Center som en plats för utforskandet. Erfarenheter, kunskap och insikter från projektet ska spridas till andra inom sektorn i Skåne.

  Sju projekt beviljades stöd:

  • Bombina Bombast får 200 000 kronor för att tillsammans med dansare och koreograf Robin Jonsson undersöka hur repetitioner kan fungera på distans i en gemensam delad virtuell liverenderad miljö. De vill arbeta fram ett system som gör det möjligt för dansare, koreografer, skådespelare och regissör att repetera på distans förkroppsligade som avatarer. Lärdomar från projektet delas i ett publikt seminarium.

  • Freja Andersson får 108 000 kronor för att i ett utforskande arbete undersöka nya format, uttryck och konstnärliga möjligheter gå en kompetensutveckling i det visuella programmeringsspråket Max/MSP/Jitter. Det är ett kompletterande verktyg som gör det möjligt för Freja Andersson att presentera konst och möta publik på nya sätt. Kompetensutvecklingen ska genomföras på Inter Arts Center (IAC) i samarbete med tonsättaren Erik Peters. Erfarenheterna kommer att delas på ett seminarium på IAC.

  • Malmö Stadsteater får 210 000 kronor till ett projekt som ska undersöka och vidareutveckla hur teatern kan använda sig av digitala verktyg för att berätta historier i nya miljöer på nya sätt. I samarbete med Umami och Hi-Story kommer de fördjupa sig i ljudberättande och tekniska möjligheter för att berätta platsspecifika berättelser i stadsrummet. Erfarenheterna kommer att delas vid ett seminarium i samarbete med Umami och Hi-Story. Lärandemöten, workshop och utvärderingar kommer ligga till grund för detta seminarium.

  • ShareMusic och Performing Arts får 150 000 kronor för att ska skapa en innovativ digital miljö för att hjälpa människor, oavsett funktionsförmåga, att vara musikaliskt kreativa tillsammans på distans och att uppträda för publik. I denna miljö används sensorer, avatarer och biologisk modulering av musikdata för att kommunicera medvetandetillstånd, sinne och kropp. Projektet avslutas i en sharing med en demospelning av hur fjärrsamskapande kan genomföras i praktiken, med låg fördröjning och fullständig sensorkommunikation mellan sinne och kropp, där fyra musiker från ShareMusics ensembler musicerar ihop från fyra olika orter i Skåne.

  • Skillinge Teater får 180 000 kronor till projektet Skillinge Open Sound. I projektet ska Skillinge Teater bygga fysiska stationer i teaterns egen miljö, där ljud skapas med röster, rytmer eller instrument, såväl analoga som digitala. Arbetet genomförs tillsammans med Fredrik Olofsson, utbildad kompositör från kungliga musikhögskolan samt med Jonas Åkesson och Tim Bishop. Inom projektet ska tre olika typer av undersökande workshops genomföras tillsammans med externa aktörer. Varje workshop blir också ett sätt att dela projektets erfarenheter.

  • SPECT scenkonst får 100 000 kronor för att tillsammans med Tim Bishop arbeta kring idéskapande och tekniker för bland annat ljudinstallationer. Inom projektet ska tre idéer särskilt utforskas; sinnena i mörker, möte i hörlurar och iscensatta sociogram. På Inter Arts Center (IAC) ska de skapa ett rum med olika verktyg som spatial ljudutrustning, ljusteknik, biometriska sensorer, texter och scenografiska element. Erfarenheter från projektet ska spridas i en podcast.

  • Teater Insite får 280 000 kronor för att undersöka hur de kan dra nytta av digitala verktyg som Virtual Reality och 3D-ljud för ett interaktivt narrativ och för att skapa omslutande, platsspecifika, interaktiva och sinnliga upplevelser. De kommer att samarbeta med Tim Bishop samt besöka Multisensory Experience Lab, som är en del av Aalborg Universitetet i Köpenhamn. De vill sprida sina erfarenheter genom att genomföra en workshop eller att skapa en dokumentär om processen.

 • Under 2021 och 2022 gjorde Region Skåne utlysningar av stöd till kommunsamverkansprojekt som skulle stärka samspelet med och mellan kommuner och främja konstnärlig och kulturell utveckling.

  Kommuner kunde söka för samverkansprojekt som främjar förutsättningarna för invånare i Skåne att få tillgång till ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet. Minst två kommuner skulle delta i projektet. 

  Beviljade projekt under 2021 och 2022: 

   • Lunds kommun/Regional kulturskola Skåne får 400 000 kronor till ett projekt vars övergripande syfte är att utveckla cirkus ur ett regionalt barn och unga-perspektiv där cirkuspedagogik står i centrum. Projektet ska genomföras i samverkan med Malmö stad, Landskrona stad, Skurups kommun, Simrishamns kommun, Helsingborg stad och Eslövs kommun. Ett särskilt fokus kommer att ligga på att undersöka frågan om och hur cirkus kan användas som motor i social utveckling i utanförskapsområden. Projektet omfattar även workshopdagar, där nuvarande cirkuselever, nya intresserade barn och unga samt professionella aktörer träffas och utvecklas tillsammans.

   • Familjen Helsingborg får 300 000 kronor för ett projekt som ska stärka samverkan i Familjen Helsingborg och öka möjligheterna för att filmproduktioner förläggs till nordvästra Skåne. Inom ramen för projektet ska ett utvecklingskoncept för filmlocationarbetet i nordvästra Skåne tas fram, med förslag på gemensamma arbetssätt, marknadsföringsinsatser och strukturer som kan underlätta för filmproducenter att välja nordvästra Skåne för sina produktioner.

    Familjen Helsingborg innefattar kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

   • Kristianstads kommun får 300 000 kronor för att fortsätta utvecklingsarbetet av nätverket för kultur i äldreomsorgen. Projektet genomförs i samverkan med Trelleborgs kommun, Malmö stad, Helsingborgs stad och övriga kommuner i nätverket. I dagsläget ingår 22 av Skånes 33 kommuner i nätverket. Nätverket är en mötesplats som ger inspiration och stöd i form kunskapshöjande insatser och erfarenhetsutbyte för tjänstepersoner inom kultur i äldreomsorgen i ett tvärsektoriellt kommunövergripande perspektiv.

   • Ystad kommun, Simrishamns kommun, Sjöbo kommun och Tomelilla kommun får 220 000 kronor till ett pilotprojekt som ska stärka förutsättningarna för kulturella och kreativa näringar (KKN) i de fyra kommunerna och synliggöra näringarnas betydelse för kommunerna. Projektet bygger vidare på det arbete som initierats av föreningen Kulturnavet och kommer att kartlägga och undersöka möjliga former för ett kommungemensamt samarbete.

   • Malmö Konstmuseum, Ystads konstmuseum, Åstorps konsthall, Röstånga konsthall och Tjörnedala konsthall får 225 000 kronor. Projektet är ett tvådagarsseminarium som syftar till att fördjupa och sprida perspektiv, erfarenheter och kunskaper om konstnärliga, curatoriella och institutionella metoder av att utforska det lokala. Projektet bygger på och tillvaratar de erfarenheter som gjorts i samband med det regionala samarbetet "Den platta jorden – nätverk för konstnärligt utforskande av Skåne". Målet är att seminariet resulterar i fler samarbeten och kopplingar, vilket på sikt kan ge ringar på vattnet i regionens olika utställningsplatser i form av exempelvis nya samtal, samarbeten och utställningar. Seminariets föreläsningar kommer att dokumenteras och spridas i sociala medier och på museernas hemsidor.

   • Burlövs kommun, Staffanstorps kommun, Vellinge kommun och Kävlinge kommun får 150 000 kronor till en förstudie som ska undersöka hur de medverkande kommunerna kan samverka kring gestaltning av elskåp. Utöver att innehålla framtagande av tidplan, hållbarhet- och tekniska aspekter ska förstudien bland annat undersöka hur nya gestaltningar på elskåp går att koppla samman med befintliga konstverk i det offentliga rummet eller med kommunens redan identifierade stråk. Förstudien ska vara till nytta för alla kommuner, som inspiration och vägledning till att arbeta med offentlig gestaltning på ytor som redan finns och är lättillgängliga. Resultatet av studien, inklusive checklistor och metod, kommer att publiceras i en rapport som sprids via NOKS – nätverk för offentlig konst i Skåne.

   • Bjuvs kommun och Åstorps kommun får 230 000 kronor för ett projekt som ska ge barn och ungdomar möjlighet att träffa och arbeta tillsammans med professionella konstnärer i sina hemkommuner. Det sker genom ett samarbete mellan två mindre kommuner som går in med personalresurser inom konst respektive lokal för utställning. I projektet bjuds två konstnärer in för en utställning och workshops kopplade till denna. Utställningen kommer att visas av unga feriepraktikanter som får en introduktion och utbildning för att hålla i visningar. Genom att involvera feriepraktikanter i utställningsprocessen och workshops vill projektet även bredda kunskapen om konst och konstnärsyrket.

   • Sjöbo kommun, Ystads kommun och Simrishamns kommun får 200 000 kronor till ett projekt som ska utöka och utveckla fritidsprogram för personer med funktionsnedsättningar, med fokus på olika kulturella platser och aktiviteter. Genom projektet ska kommunerna tillsammans med kulturaktörer undersöka hur kulturutbudet kan kännas angeläget för personer med funktionsnedsättning. Målet är att varje deltagare ska få en stärkt självkänsla, en upplevelse av att ha en meningsfull, engagerande och spännande fritid, ett utökat kontaktnät och möjlighet att lära känna nya vänner inom och utanför sin egen hemkommun. Vidare ska deltagarna få en utökad kunskap om vilka kulturinstitutioner som finns i deras närområde, hur dessa samspelar och vilka möjligheter det finns för deltagarna att själva besöka, delta i eller utöva kultur inom olika genrer.

   • Helsingborgs stad får 300 000 kronor tillsammans med övriga tio kommuner i kommunsamarbetet Familjen Helsingborg: Bjuv, Båstad, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

    Projektets grundidé att se tillväxtmöjligheterna i att göra kultur- och industrimiljöer tillgängliga och möjliga att besöka. Inom Familjen Helsingborg finns ett rikt kulturarv. Exempel på industriarv i området är gruvindustri, varvsindustri, livsmedelsproduktion, lädertillverkning, konfektionsindustri, keramisk industri och kemisk industri.

    Projektets grundidé är att se tillväxtmöjligheterna i att göra kultur- och industrimiljöer tillgängliga och möjliga att besöka. Inom ramen för projektet genomförs en kartläggning av kultur- och industriarv i kommunerna, och planer för fysiskt och digitalt tillgängliggörande av kultur- och industriarv tas fram.

   • Landskrona stad, Sjöbo kommun och Karavan får 225 000 kronor till ett projekt med hjälp av skapande, litteratur och cirkus ska arbeta inkluderande och utveckla metoder för att främja kulturellt deltagande bland barn och unga. Projektet bygger på Landskrona stads och Karavans metodhandböcker och arrangerar workshops och föreställningar där metoder och tankar prövas i praktiken samt förmedlingsmaterial kan spridas och få uppmärksamhet. Inom ramen för projektet erbjuds pedagoger och fritidsledare konkreta metoder och verktyg för i hur cirkus kan läras ut till barn och unga. Projektet kan på så sätt bidra både till en utveckling av cirkusen i Skåne samt till att skapa förutsättningar för att fler barn i regionen att få ta del av konst och kultur och delta i ett konstnärligt skapande.

   • Kristianstads kommun får tillsammans med kommunerna i nätverket 200 000 kronor. NOKS arbetar för att höja statusen för den offentliga konsten i kommunerna och regionen. 31 av Skånes 33 kommuner ingår i nätverket som träffas två gånger per år. Nätverksträffarna utgör en arena för den offentliga konsten där olika kulturaktörer föreläser, kommuner presenterar utvecklingsprojekt och konsthandlingsplaner och det ges utrymme till diskussion och workshops runt gemensamma sakfrågor och aktuella utmaningar. Nätverket arbetar långsiktigt med ett tvärsektoriellt perspektiv för att involvera olika yrkesgrupper som i sin profession är delaktiga i arbetsprocessen vid framtagandet av konst i offentlig miljö. Inom ramen för projektet vill nätverket bland annat finna former för att öka utbytet med grannregionerna och deras nätverk och planerar för en studieresa till grannregionerna i öst under hösten 2022.

   • Regional kulturskola Skåne får 200 000 kronor. Regional kulturskola Skåne är ett samarbete mellan Skånes musik- och kulturskolor vars övergripande syfte är att skapa en likvärdig, bred och relevant kulturskola för alla barn och unga i Skåne. Inom ramen för det beviljade projektstödet ska arbetet kopplat till barn och unga med funktionsnedsättningar samordnas och spridas i kulturskolans verksamhet. Målet är att utveckla ett bredare specifikt kursutbud men också att befästa inkluderande arbetsmetoder i kulturskolan pedagogiska och publika verksamhet. Projektstödet avser även arbetet med att ta fram en modell för och starta upp digitala kurser – Digital Kulturskola. Genom dessa regionala kurser kommer alla barn och unga oavsett vart i Skåne de bor kunna välja på ett brett utbud av kurser. I projektet ligger fokus på att tillsammans med målgruppen utveckla ett relevant kursutbud som passar dem och formatet.

   • Malmö stad får 270 000 kronor för att arrangera den regionala UKM-festivalen (Ung Kultur Möts) 2022 där unga kulturutövare planerar, genomför och utvärderar festivalen med stöd av vuxna. UKM syftar bland annat till att arbeta med ungas delaktighet och kultur och att utbilda unga arrangörer, att erbjuda ungdomar möjlighet att uppträda eller ställa ut med professionell teknik och förutsättningar, samt att erbjuda en arena för alla kulturformer. Genom UKM-festivalen ges unga kulturutövare möjlighet att mötas över kommungränserna och skapa nya nätverk och kontaktytor. Lokala festivaler anordnas i de deltagande kommunerna. Ett antal av deltagarna kommer också erbjudas möjlighet att delta vid UKM Riks.

Utvecklingsmedel inom prioriterade områden

   • Form/Design Center får 100 000 kronor för att arrangera Southern Sweden Design Days som är en internationell designfestival i Malmö som synliggör och bygger kunskap kring design och har fokus på hållbarhet, samverkan, utveckling och innovation. För fjärde året bjuder Southern Sweden Design Days in besökare från hela världen till Malmö för att utforska den kreativa och dynamiska designscenen.

    Under fyra dagar - 23–26 maj 2024 - skapas en plattform för alla tänkbara discipliner inom design genom seminarier, workshops, utställningar och nätverksevents. Festivalen främjar möten och samverkan mellan kulturella och kreativa branscher, allmänhet, akademi, forskning och media. Genom att uppmuntra samarbete, kunskapsdelning och nätverkande – både lokalt, nationellt och internationellt – stärks möjligheterna och villkoren for designutövare och konstnärligt skapande. Genom att utveckla ett internationellt designevent med besökare och deltagare från hela världen stärks och profileras Skåne som designregion.

    Festivalen bygger på ett bottom up perspektiv där ett engagerat och drivande regionalt designcommunity skapar det kreativa innehållet och Form/Design Center i Malmö står som samlande aktör.

    Temat för Southern Sweden Design Days 2024 är CARE. To CARE – att ta hand om och tillgodose andras behov. Temat sträcker sig över ett brett spektrum från det intima och personliga till storskaliga, globala sammanhang. För en del kan CARE föra tankarna till omsorg om detaljer, utformning av en miljö eller valet av ett specifikt material. Att transformera i stället för att nyproducera. Andra kan associera det med människors fysiska och mentala hälsa.

    Lyhördhet för användaren gör det möjligt för designers att få en djup förståelse för dess behov och önskemål. Genom att ta på sig användarnas skor kan designers utveckla en helhetsförståelse för de problem de strävar efter att lösa. Temat är också en uppmaning to CARE! – att bry sig, att höja rösten, att agera. För att ta itu med klimatförändringarna måste vi höja våra ambitioner avsevärt på alla nivåer. Empati och förståelse för både mänskligt och icke-mänskligt liv på vår planet är avgörande.

   • Konstfrämjandet Skåne får 250 000 kronor till en konstkonsulenttjänst. Konstkonsulenten ska under 2024 verka för genomförande av Region Skånes kulturpolitiska mål genom att sprida och stärka kunskap och intresse för bildkonst och samtidskonst. Konstkonsulenten ska arbeta med att genomföra projekt och aktiviteter med målgrupperna barn, unga, konstnärer. Konstkonsulenten ska samverka brett med exempelvis kommuner, institutioner, skolor, konstnärer och nätverk för att möjliggöra konstnärligt skapande och konstnärliga upplevelse för barn och unga. Konstkonsulenten kommer att genomföra utbuds- och nätverksträffar mellan skola och kulturaktörer.

    Konstkonsulentens uppdrag är att stärka villkoren för konstnärligt skapande för professionella yrkesverksamma konstnärer i Skåne genom aktiviteter och nätverksträffar samt att verka för en decentralisering av konstutbudet och främja konstutbud, upplevelser och arbetsmöjligheter runt om i Skåne. Konstfrämjandet Skåne och Region Skånes kulturförvaltning har en nära dialog under året för att på bästa sätt utveckla konstkonsulentens tjänst och uppdrag.

   • Plattform KC Syd får 250 000 kronor för Konstforum i Skåne. Plattform KC Syd är del av centrumbildningen Konstnärscentrum och är initiativtagare till Konstforum i Skåne som genom en databas samlar konstaktörer och konstnärer i Skåne. Konstforum i Skåne är ett konstnärsdrivet initiativ som lyfter angelägna frågor, initierar samarbeten och skapar möjligheter för aktörerna att stödja varandra. Under 2024 fortsätter arbetet med databasen samt att regionen ska aktiveras av ”ambassadörer” som finns lokaliserade på fem olika platser i Skåne. Aktiverandet sker bland annat genom diskussions- och informationsmöten. Statens kulturråd har initialt varit huvudfinansiär för Konstforum i Skåne. Region Skåne har tidigare finansierat en förstudie samt ett mindre projektstöd.

   • Wanås Konst får 250 000 kronor för att utveckla den konstpedagogiska programverksamheten och kunna ge ännu fler barn och unga möjlighet att utforska konsten på Wanås. Wanås konst invigde  nya inomhuslokaler sommaren 2022 och bedriver nu pedagogisk verksamhet året runt, i tätt samarbete med närliggande kommuner. Sedan 2011 till idag har antalet barn och unga som deltar i program ökat från 3 000 per år till 10 000 per år.

   • Rikstolvan Konst AB får 500 000 kronor för Rikstolvans kulturverksamhet litteratur och samtidskonst. Rikstolvan är en gränsöverskridande verksamhet och mötesplats för samtida konst, litteratur, residens, musik, performance och mycket mer. Under 2024 kommer en bred verksamhet att genomföras och Region Skånes stöd avser utställningar, aktiviteter, program, föreläsningar etcetera för litteratur och samtidskonst. Rikstolvan har breda målgrupper och kommer dessutom under 2024 att även stärka program för målgruppen barn och unga.

    Rikstolvan samverkar brett med allt från enskilda konstnärer till föreningar, stiftelser och akademi såväl med lokal, regional, nationell och internationella parter – den breda samverkan bidrar till den genreöverskridande mötesplatsens relevans och framgång.

   • Konstnärscentrum Syd får 125 000 kronor för stöd till Konstforum Skånes etablering av residens Leipzig international art programme (LIA). Konstforum Skåne är en del av Konstnärscentrum Syd. Konstforum får medel för att under 2024 genomföra ett samarbete med Leipzig international art programme (LIA). Stödet ska bekosta möjlighet för 1-2 skånska konstnärer att åka på residens under 2024. Konstforum ansvarar för att planera genomförandet inklusive en utlysning för skånska konstnärer. Under 2024 undersöker Konstforum möjligheterna att bredda finansieringen för att möjliggöra för fler konstnärer att delta eller att kunna planera för ett långsiktigt samarbete med LIA.

   • PAGE 28 får 100 000 kronor för att under 2024 de visa och producera queerkultur och fortsätta växa som kulturarrangörer. PAGE 28 är en ideell förening baserad i Malmö, de har bedrivit publik verksamhet i egna lokaler sedan augusti 2020. Föreningen erbjuder en kulturscen och mötesplats av och för HBTQIA+ -personer. PAGE 28 samarbetar brett och når ut till flera platser i Skåne, genom antingen program eller genom att nå målgruppen. Under 2024 planeras bland annat för workshop i skrivande, dans, Making Space – nya konstnärskap, filmvisning, dramatikfestival och Queer Comedy night. PAGE 28 ingår även i Region Skånes kulturförvaltnings arbete för en breddad mångfald och representation.

   • Konstnärernas kollektivverkstad Monumental får 25 000 kronor för studiebesök till Danmark för det regionala nätverket för kollektivverkstäder under 2024. I Skåne finns sex kollektivverkstäder och resurscentrum för konstnärligt skapande som får regionalt stöd. I Malmö finns KKV Monumental, KKV Grafik, KKV Textil och Mediaverkstan, i Höganäs finns KKAM och i Bromölla finns Ifö Center. Under 2023 kunde dessa verkstäder, med stöd av Regionsamverkan Sydsverige, genomföra studiebesök hos varandra i de sex sydliga länen. Studiebesöken bidrog till starkare nätverk och synliggörande av kollegiala resurser. För att bredda kunskap och stärka nätverket i Skåne får de nu stöd för att kunna genomföra studiebesök i Danmark till relevanta motsvarande verkstäder och resurscentrum.

   • Konstfrämjandet Skåne får 500 000 kronor för att under 2024 fortsätta utvecklingsarbetet med konstförmedlande insatser av Region Skånes konstsamling. Fokus för projektet är att hitta långsiktigt hållbara förmedlingsmetoder som Konstfrämjandet Skåne fortsatt kan leda. I projektet undersöker Konstfrämjandet vilka metoder som fungerar bäst för att förmedla konstsamlingen i Region Skånes vårdverksamheter. Utgångspunkten är att konstsamlingen är en resurs för hälsa och välmående i såväl vårdpersonalens vårdarbete som i sin arbetsvardag. Vidare undersöker man i projektet metoder för konstförmedling gentemot olika patientgrupper i olika vårdsammanhang. Utgångspunkten är att alla kan se och uppleva konst och att insatser kan skräddarsys gentemot olika patientgrupper och verksamheter. Konstfrämjandet kommer i slutet året presentera förslag för långsiktigt hållbar förmedling av Region Skånes konstsamling.

   • Konstfrämjandet Skåne får 230 000 kronor för att fortsätta arbetet med att förmedla Region Skånes konstsamling till vårdmiljöer, med fokus på att skräddarsy upplägg för konstpedagogisk förmedling. Fokus har varit vårdpersonalens välmående och hur konsten kan vara en del av vardagen.

    Under 2023–2024 ska Konstfrämjandet fortsätta bygga nätverk och relationer med vårdverksamheter inom Region Skånes samt i nära dialog med utvecklare på Region Skånes kulturförvaltning nå fler vårdverksamheter. Det uppsökande arbetet kommer att fortsätta bland annat genom att erbjuda kursen och workshopen ”Att Se Konst” men även andra förmedlingsinsatser. Målgruppen är vårdpersonal och har fokus på att sänka trösklarna till konstupplevelsen. Förmedlingsinsatserna kan ändra karaktär efterhand i projektet eftersom fokus är att skräddarsy upplägg för varje deltagande vårdverksamhet.

   • Konstnärscentrum Syd får 150 000 kronor till ett pilotprojekt i Skåne utifrån ”Konsten att delta”, ett nationellt projekt. Konsten att delta är ett yrkesintegrationsprojekt som ger möjlighet för kulturskapare och journalister med olika bakgrund att träffas för ömsesidigt utbyte av erfarenheter. Syftet är att underlätta för utlandsfödda kulturskapare som nyligen kommit men också de som varit här en längre tid, att bli en del av det svenska kulturlivet. Samtidigt kommer kulturskapare som redan är etablerade i Sverige i kontakt med kollegor, nya nätverk och internationell kompetens. Enligt Kulturförvaltningens Handlingsplan Villkor för konstnärligt skapande 2021–2024 ska en regional struktur för Konsten att delta prövas i Skåne under planperioden.

   • Röstånga Konsthall får 10 000 kronor för att delta på den nätverksträff och konferens som Swedish Artist Residency Network (SWAN) arrangerar på Gotland 2023. SWAN är ett nätverk för svenska konstnärliga residens. I år hålls den årliga konferensen på Gotland och arrangeras av Baltic Art Centre (BAC). Konferensen har temat ”Hållbar konstnärlig frihet”. Röstånga konsthall deltar i egenskap av konsthall med residensverksamhet. Stödet är en del av Regionsamverkan Sydsveriges bild och formsatsning som syftar till att stärka konstnärliga residens nätverksmöjligheter, utbyte och fortbildning. De övriga fem regionerna ger också resestöd för deltagande på konferensen till ett residens per region.

   • Östra Skånes Konstnärsgrupp, ÖSKG och Tjörnedala konsthall får 70 000 kronor för konstutställningen Sukkot/Lövhyddefesten, en utställning med konstnärer ur den judiska minoriteten i Sverige. ÖSKG och Tjörnedala konsthall är en konstnärsdriven plattform belägen i östra Skåne. Sukkot - Lövhyddefesten är en del av ett femårigt projekt som drivs av ÖSKG/Tjörnedala Konsthall och som presenterar konstnärskap ur de svenska nationella minoritetsgrupperna, där nordiska förgreningar gör sig påminda. Curator för utställningen är Paulina Sokolow, som i urval och gestaltning har valt att utgå från ett personligt perspektiv och reflektioner över vad det innebär att vara judinna. Utställningens öppning sammanfaller med Sukkot.

    Utställningen vill belysa den judiska erfarenheten utifrån sju konstnärers verk, alla med unika och individuella relationer till frågan om identitet och förhållningssätt till sin historia och hur de låtit den vara vägledande i deras livsval. Utställningen pågår mellan den 30 september och 5 november 2023.

   • Plattform KcSyd får 123 000 kronor för finansiering av en redaktörtjänstfunktion för Konstforum i Skåne. Plattform KcSyd är del av centrumbildningen Konstnärscentrum som är initiativtagare till Konstforum i Skåne. Genom databasen Konstforum i Skåne är ambitionen att samla hela konstfältet i Skåne, det vill säga konstnärer - och alla som på ett eller annat sätt arbetar med och för konsten. Konstforum i Skåne är ett konstnärsdrivet initiativ som samlar konstaktörer och konstnärer i Skåne, i ett forum där man kan samlas kring viktiga frågor, initiera samarbeten och möjligheter att stödja varandra. Statens kulturråd är huvudfinansiär för projektet. Region Skåne har tidigare finansierat en förstudie kring databasen.

   • Konstdepartementet får 100 000 kronor till projektet Att utveckla skolan som konstrum. Under tiden den 1 dec 2022 – 1 dec 2023 ska Konstdepartementet främja bild- och formområdets möjligheter att samspela med skolorna i Skåne genom att utbilda 15 professionella bild- och formkonstnärer och utveckla 15 samskapande projekt. Dessa ska erbjudas och förmedlas till skolor i Skånes alla kommuner. Målsättningen är att genomföra 70 projekt.

    Projektet är ett led i att förstärka infrastrukturen för kultur barn och unga i Skåne. Konstdepartementets projekt i Skåne är en betydelsefull aspekt för att stärka bild- och formområdet men också konstområdets gränssnitt gentemot skolan.

    Stödet beviljas under förutsättning att skånska bild- och formkonstnärer medverkar i projektet.

   • Konstfrämjandet Skåne får 300 000 kronor för att genomföra ett pilotprojekt med anpassade konstpedagogiska aktiviteter efter Region Skånes vårdverksamheters behov och förutsättningar och som tar avstamp i Region Skånes konstsamling.

    Kulturnämnden fick 2020 i uppdrag av regionfullmäktige att utreda hur fler kan ta del av Region Skånes konstsamling. Region Skånes kulturförvaltning inledde därefter ett samarbete med Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet som fick i uppdrag att genomföra en forskningsstudie om värdet av att tillgängliggöra konstsamlingen och hur man kan göra det. Forskningsstudien resulterade i rapporten Konst som resurs i vården som används som utgångspunkt i projektet.

   • Malmö Konst