Stödfunktion för ansökningar till Horisont Europa - EU:s forsknings- och innovationsprogram

Region Skåne erbjuder ett samlat stöd för de företag och organisationer i Skåne som vill öka sina chanser att lyckas med sin ansökan till Horisont Europa, EU:s nya forsknings- och innovationsprogram.

Horisont Europa delar ut 95 miljarder euro till projekt för forskning och utveckling under perioden 2021 till 2027. Ansökningar sker i hård konkurrens så för att öka chansen att lyckas har Region Skåne skapat en samlad stödfunktion med fokus på samverkansforskning.

Stödfunktionen vänder sig till dig som kommer i kontakt med EU-frågor generellt och/eller EU-ansökningar i din roll på ett företag, som forskare eller i en annan organisation.  

Stödfunktionen består av fem delar: rådgivning kring ansökningar, planeringsbidrag, workshops och utbildningar, nyhetsbrev och ett nätverk för skånska aktörer. Fokus ligger på forskning och utveckling med inriktning mot tillämpning av forskning och att utveckla näringslivet.

 • Via Region Skånes Brysselkontor finns möjlighet till rådgivning i samband med ansökan till Horisont Europa. Vänd er gärna till oss för:

  • Frågor som handlar om att hitta rätt i arbetsprogrammen och olika utlysningar.
  • Att få tips och konstruktiva idéer inför ett kommande konsortiebyggande. Olika organisationer och skånska representanter i Bryssel har breda nätverk runt om i Europa.
  • Att testa av en projektidé och se hur den eventuellt kan förädlas. Vad ska man egentligen tänka på när man skriver ett förslag?
  • Att du och din organisation är nyfiken på Horisont Europa och vill förstå och lära mer.

  Kontakta: horisonteuropa@skane.se

 • Region Skåne utlyser medel för ett ”EU-kort” – ett planeringsbidrag som ska främja skånska aktörers deltagande i Horisont Europa.

 • Under 2023 kommer stödfunktionen att erbjuda ett antal workshops och utbildningar. Läs mer om detta här.

  I utbildningserbjudandet planeras en introduktionskurs till Horisont Europa, kurser i strategiutveckling, hur man utformar ett bra projektförslag, projektledning och -ekonomi samt djupdykningar inom olika teman, till exempel Impact och Exploitation, Open Access, med mera.  

  Workshops kommer att genomföras tillsammans med de svenska nationella kontaktpunkterna (NCP) för Horisont Europa och kommer fokusera mer konkret på arbetsprogrammen och specifika utlysningar baserat på skånska aktörers behov. 

 • Nyhetsbreven skickas en gång i kvartalet och har fokus på utlysningar som är relevanta i Skåne, men också tips på seminarium som EU erbjuder och andra relevanta spaningar.

  Anmäl dig till nyhetsbrevet genom att skicka ett mail till: horisonteuropa@skane.se.

 • Nätverket består i dagsläget av ett 20-tal utvecklingsaktörer runt om i Skåne. Nätverket möts cirka 4 gånger per år och är ett tillfälle att utbyta erfarenheter med andra som har ett generellt intresse av EU-frågor och Horisont Europa specifikt. Nätverket har kunskapsdelning i fokus och organiseras utifrån olika teman.

  Är du intresserad av att delta, skicka ett mail till: horisonteuropa@skane.se.

Varför är stödfunktionen för Horisont Europa viktig för Skåne?

Framtida projekt förväntas kunna bidra till ökad hållbar konkurrenskraft i det skånska näringslivet. “Skånes Innovationsstrategi för hållbar tillväxt” adresserar produktivitetsutmaningen och ett antal vägval har gjorts för att stärka innovationskraften i Skåne.

Produktivitet handlar om att öka värdet av företagets produkt eller tjänst genom att till exempel införa ny teknik eller öka kunskapsinnehållet. En ökad produktivitet är avgörande för att kunna finansiera livskvalitet i världsklass. En ökning i produktivitet och tillväxt får dock inte åtföljas av en ökad belastning på den globala hållbarheten.

Skånes sex specialiseringsområden (områden där ökad produktivitet bedöms som mest möjlig) är: Livsmedel, Life science och hälsa, Smarta hållbara städer, Tech, Avancerade material och tillverkningsindustri samt ESS, MAX IV och innovationssystemet Science Village.

Skånes sex specialiseringsområden synkar väl med flera så kallade kluster inom det den del av Horisont Europa som kallas för ”Pelare 2”, det vill säga den del av programmet som adresserar ”Globala utmaningar och hållbar industriell drivkraft”.

Vad erbjuder Horisont Europa?

I Horisont Europa bygger EU vidare på arbetet med att stärka effekten av forskning och innovation som tar sig an de globala utmaningarna och nå FN:s hållbarhetsmål.

Programmet erbjuder:

 • Finansieringsmöjligheter för forsknings- och innovationsprojekt.
 • Tillgång till internationella nätverk och kompetensutbyte.
 • En möjlighet att delta i europeiska samverkansprojekt för teknikutveckling och lösningar på samhällsutmaningar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.