Göteborg centralstation.

Västkustbanan

Västkustbanan är en av Sveriges viktigaste järnvägsförbindelser och riksdagen beslutade redan 1992 om en utbyggnad av hela Västkustbanan till dubbelspår.

Västkustbanan är en avgörande länk för både person- och godstrafik mellan storstadsregionerna Oslo-Göteborg och Malmö-Köpenhamn. Men potentialen är ännu större. Sträckorna som fortfarande bara har enkelspår innebär att bara en bråkdel av potentialen kan utnyttjas.

Juni 2017 skrev Region Skåne, Region Halland och elva kommuner längs banan under överenskommelsen "Västkustbanan – dubbelspår på hela sträckan". Om regeringen slutför utbyggnaden av järnvägsstråket mellan Malmö och Göteborg åtar regionerna och kommunerna sig att utveckla den regionala persontågstrafiken med Pågatåg, Öresundståg och Västtåg.

Dubbelspår Ängelholm-Maria station i norra Helsingborg invigdes i december 2023 och har öppnat för trafik. Dubbelspår Varberg-Hamra inklusive tunnel under Varberg förväntas vara färdigställt i mitten av juli 2025 och öppnas då för trafik. Sista etappen som ska byggas ut till dubbelspår är sträckan Maria station – Helsingborg C. Utbyggnaden av sträckan finns med i nationell transportinfrastrukturplan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.