Träbana som slingrar genom skogen.

MTB i stad och tätort

MTB i Stad och tätort är ett pilotprojekt som Region Skåne genomför i samarbete med tre kommuner. Syftet är att främja spontanidrott och rörelse i vardagen. Verktyget är modulbaserade cykelanläggningar centralt i tätorter.

Region Skåne vill främja god hälsa och sunda levnadsvanor genom ökad cykling i olika former. Många barn och vuxna tycker det är roligt att cykla mountainbike, vilket är en aktivitet som stärker kondition, styrka, balans och koordination. Oftast cyklar man mountainbike i naturområden utanför tätorterna, med det här projektet vill vi ta stigcyklingen in i tätorterna. Med hjälp av trämoduler ersätter vi stenar, rötter och svängar som normalt finns i terrängen.

Cykellekparker i Sjöbo kommun och Örkelljunga kommun

Kommunerna Sjöbo och Örkelljunga ska anlägga varsin centralt belägen cykellekpark för att främja spontanidrott och rörelseglädje.

Cykellekväg i Kristianstads kommun

Kristianstads kommun ska anlägga en cykellekväg för att skapa en rolig, varierad och inspirerande cykelväg till skolan. Målet är att öka antalet barn som cyklar till skolan.

Genomförande och utvärdering av projektet

Under 2024 planerar och anlägger kommunerna cykellekparkerna och cykellekvägen.

Projektet kommer en tid efter anläggning att utvärderas med syfte att undersöka om insatserna bidragit till ökad vardagscykling i det lokala samhället.

Vill du ha mer information?

Kontakta gärna projektledare Nellie Larsson om du vill veta mer om projektet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.