Kollage av Öresundsbron och en bro utomlands. Text i bild: Sälj det skånska till hela världen.

Exportcenter Skåne

Exportcenter Skåne ett samarbete där Region Skåne och Tillväxtverket ingår med syftet att förenkla för företag att växa internationellt, på uppdrag från Regeringen.

Goda förutsättningar för internationalisering bidrar till långsiktig konkurrenskraft och utveckling i näringslivet. Genom att exportfrämjande organisationer samarbetar på nationell och regional nivå blir det enklare för företag att hitta rätt stöd. Det statliga främjandet av näringslivets export och internationalisering ska enligt regeringen särskilt stödja små och medelstora företag.

Målet med Exportcenter Skåne är att bidra till att fler företag i regionen växer genom internationalisering och export. Initiativet är en del av regeringens strategi för att stärka svensk export.

Exportcenter Skåne vill göra det lätt för företag att göra affärer med andra länder. Genom att lotsa till rätt aktör får företaget rätt start och den kompetens, hjälp och stöd som behövs för att klara en internationalisering.

Vi hjälper Skånska företag inom fyra olika områden.

Steget utomlands

 • Företa som vill expandera sin verksamhet utomlands och behöver hjälp med att ta första stegen.
 • Företag som har fått en förfrågan från utlandet och vill undersöka möjligheterna.
 • Företag som vill hitta en ny marknad för sin verksamhet.
 • Företag som behöver hjälp med att arbeta fram en exportstrategi.

Affärskontakter

 • Företag som behöver hjälp med att hitta affärskontakter utanför Sverige.
 • Företa som vill importera en produkt eller tjänst från ett annat land – hur går man tillväga?

Marknadsetablering

 • Företag som behöver hjälp med en etablering på en viss marknad.
 • Företag som behöver hjälp med att analysera en potentiell marknad.
 • Företag som redan exporterar idag men behöver hjälp att utveckla sitt företag för att växa bättre.

Finansiering

 • Företag som behöver hitta en finansieringslösning på sin utlandssatsning.
 • Företag som har fått/ håller på att få en affär i ett annat land och behöver stöd i att finansiera denna.

Samarbete bakom Exportcenter Skåne

Bakom Exportcenter Skåne står Region Skåne, Tillväxtverket och de internationaliserings- och exportfrämjande aktörerna:

ALMI företagspartner Skåne

Almi erbjuder olika former av finansiering för att göra det lättare för små och medelstora företag att växa internationellt. Almis exportlån riktar sig till små och medelstora företag som vill satsa på export inom alla branscher.

Business Sweden

Business Swedens uppgift är att få svenska företag att växa internationellt och erbjuder tjänster i alla skeden av internationaliseringsprocessen. Från kvalificerad rådgivning och marknadsanalys, till att hitta internationella affärspartners och konkret sälj- och marknadsstöd på marknaden.

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network (EEN) erbjuder kostnadsfria tjänster till små och medelstora företag som vill växa på en internationell marknad. EEN kan hjälpa ditt företag att hitta internationella affärspartners samt att förstå EU-regler och hitta EU-finansiering.

Exportkreditnämnden

Hos Exportkreditnämnden (EKN) kan du försäkra dig mot risken för utebliven betalning vid export. Vi kan även underlätta finansieringen av dina exportaffärer genom samarbete med banker och Almi, oavsett om du är ett exporterande företag eller underleverantör.

Logotyper Exportcentrum Region Skåne.png.jpg

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.