Människor i kontorsmiljö

Så finansieras vi

Regionala utvecklingsnämndens (RUN) verksamhetsmedel kommer huvudsakligen från tre finansieringskällor: regionen, staten och EU. Siffrorna som presenteras nedan är för 2022.

Medlen delas upp i våra egna regionala skatteintäkter (regionbidrag), statens kompensatoriska (riktade tillväxtmedel för regional nivå) och konkurrensutsatta medel (riktade uppdrag med medel) samt EU-medel.

Regionbidrag

Regionfullmäktige beslutar årligen om verksamhetsplan och budget för kommande år, med plan för de två nästkommande åren. Denna innehåller mål och riktade bidrag till nämnder och styrelser inom Region Skåne. Bidraget utgör nämndens verksamhetsmedel och används till att verkställa fastställda mål och riktade uppdrag. 

Kompensatoriska medel

Det regionala utvecklingsansvaret som staten ålagt regionerna finansieras genom det som kallas för 1:1-medel. Dessa fördelas till alla regioner och omfattningen varierar beroende på vilka regionala förutsättningar som föreligger. Vi i Region Skåne använder 1:1-medlen i huvudsak till att tillsammans med Almi dela ut affärscheckar till små och medelstora företag. 

Konkurrenssatta medel

Konkurrensutsatta medel är de medel som regionerna söker i konkurrens med varandra och andra aktörer. Här återfinns ofta finansiering riktat mot forskning och innovation. Merparten av dessa medel tilldelas regioner med tät befolkning och många lärosäten. Närmare 70 procent av de konkurrensutsatta medlen hamnar i antingen Skåne, Västra Götaland eller Stockholm.  

Vill du läsa mer om EU-medel, klicka på länken längre ner på sidan.

Exempel från verksamhetsåret 2022

Under 2022 uppgick Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsmedel till totalt 351 miljoner kronor, varav 329 miljoner kronor kom från egna skatteintäkter och 22 miljoner från staten. 

Såhär fördelas budgeten

RUN:s fördelning av verksamhetsmedlen mellan de fyra prioriterade områdena inklusive personalkostnader samt en egen kostnadsbärare för ledning och stöd. Samtliga 1:1-medel ligger i Ökad konkurrenskraft. Projektfinansierad personal (3,2 miljoner kronor) är ej medräknad. 

Område Verksamhetsmedel inkl.
personalkostnad 

Ökad konkurrenskraft

79,6 miljoner kronor

Stärkt kompetensförsörjning

96 miljoner kronor

Bättre hälsa för fler

64,4 miljoner kronor

Sammanbundet Skåne

59,4 miljoner kronor

Ledning och stödfunktioner

51,6 miljoner kronor

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.