Skånes arkitekturpris 2024

Varje år utlyser Region Skåne i samarbete med Sveriges Arkitekter Skåne ett skånskt arkitekturpris som premierar en god byggd miljö i Skåne.

Arkitektur är mer än hus och byggnader. Skånes Arkitekturpris lyfter upp och premierar god byggd miljö i Skåne som ser till helhetsperspektivet med rumsliga samband, som till exempel landskap och friytor. En aktuell fråga är hur platsers kvaliteter tillvaratas och utvecklas vid nybyggnation – både i dag och i framtiden. Objekten ska vara belägna i Skåne och vi premierar företrädesvis objekt som har genomförts under de senaste åren. Läs stadgarna för fullständiga urvalskriterier.

Prissumman består av två prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2024 är 57 300 kronor. Prissumman kan tilldelas en eller flera pristagare, vars bebyggelsemiljöer eller andra anlagda miljöer tagit tillvara på platsens värden och tillfört arkitektoniska kvaliteter.

Priset tilldelas den eller de som gestaltat den vinnande bebyggelsemiljön och delas tillsammans med ansvarig byggherre. Projekt som förstärker de mindre orternas attraktivitet prioriteras.

Årets nomineringar vidare till juryn

Sista dag för nominering till Region Skånes arkitekturpris 2024 var den 15 mars. Nu behandlar en jury inkomna nomineringar. Juryn föreslår en vinnare och regionala utvecklingsnämnden beslutar om vinnare av priset i slutet av sommaren. Till hösten öppnas en ny nomineringsperiod för 2025 års pris.

Tidigare pristagare

 • Brendeland & Kristoffersen.jpg

  Arkitekter och byggherre

  Brendeland & Kristoffersen Arkitekter​ och Lunds kommun.

  Juryns motivering

  Med sin höga ambition kring arkitektur och rumslig gestaltning pekar Lund Hage på en ny metod för platsutveckling i Skåne, och i Sverige. Här har arkitekterna arbetat med ett starkt gestaltningskoncept för att skapa en helhetsupplevelse i skala, rumslig sekvens, material och uttryck. Gestaltningen och öppenheten i denna första etablering på platsen blir något som framtida etableringar behöver relatera till vilket i sig ger projektet en integritet och stärker platsens värde. Lund Hage utvidgar hållbarhetsfrågan.

  Här skapar man inte hållbarhet genom fördefinierade modeller eller normer, utan snarare genom ambitionen att bygga kultur som kan fortleva på platsen. Lund Hage uppmuntrar till innovation och samtal om alternativa utvecklingar av dagens samhällsbyggande i Skåne. Med sin starka identitet blir projektet en förebild för det offentliga rummet, och ett tillvägagångssätt för att skapa god stadsgestaltning.​

 • Stora torg Eslöv - Sydväst arkitektur och landskap.jpg

  Arkitekter och byggherre

  Sydväst arkitektur och landskap och Eslövs kommun.

  Juryns motivering

  Vinnare 2022 är Stora torg i Eslöv av Sydväst arkitektur och landskap och Eslövs kommun. I omgestaltningen av torget ger arkitekturen dignitet, värde och identitet till Eslöv. Här skapas en balans mellan att bevara den stora platsens kvaliteter samtidigt som den lyckas tillföra en intim skala med hög detaljeringsgrad. Torget och omgivande gator har gjorts tillgängliga i en helhet som skapar sammanhängande rum för stadens invånare och formgivningen blandar ett klassiskt formspråk med lekfulla inslag och riklig grönska.

 • brf shiitake 1.jpg

  Arkitekter och byggherre

  Hauschild+Siegel

  Juryns motivering

  Brf. Shiitake i Malmö har en enkel och självklar arkitektur där boendekvaliteten är hög. Arkitekternas läsning av platsens kvaliteter och förutsättningar är väl omhändertagen i arkitekturen. De boendes möjlighet att påverka rumsindelning och materialval är lovvärd, men det riktigt fina är närvaron av rum för både samvaro och enskildhet som uppstått tack vare radhusens och områdets utformning. Här finns privata respektive gemensamma rum och funktioner, såväl utomhus som inomhus, vilket skapar nya förvaltningslösningar och en vardaglig gemenskap för alla åldrar. 

  Juryn för Skånes arkitekturpris gav också ett hedersomnämnande till DIS/ORDERS projekt Vänskapstorget i Folkets Park i Malmö, där ungdomar har fått vara med och ta plats i stadsbyggnadsprocessen.

 • Bostadshus, fyra våningar, vit fasad.

  Arkitekter och byggherre

  STADSTUDIO

  Region Skånes arkitekturpris 2018 tilldelades HamnOasen i Landskrona.

  Juryns motivering

  Det mod och kreativitet som präglat projektets aktörer när andra inte vågat satsa är beundransvärt.

 • Arkitekter: Sydväst arkitektur och landskap
  Byggherre: Simrishamns kommun

  Juryns motivering:

  Här finns inga nya byggnader som motiverar satsningen, bara önskemålet om att ha en plats vid hamnen att stanna upp vid, att slå sig ner och känna sig välkommen och bekväm på.

 • Arkitekter: Fojab arkitekter och Snøhetta
  Byggherre: Fastighets AB ML4

  Juryns motivering:

  Skånes arkitekturpris 2016 går till MaxIV-laboratoriet i Lund för en formmässigt stark byggnad och ett innovativt landskap. Samverkan mellan byggnadens ikoniska form och landskapets stringenta kurvatur bidrar till att överbrygga skalförskjutningen mellan det storskaliga motorvägslandskapet och det framväxande forskningsområdet.

  Trots sin stränga form, monumentala skala och industriella prägel lyckas arkitekterna skapa överraskande många mänskliga kvaliteter, interiört såväl som exteriört.  

  Juryn menar att anläggningen har alla förutsättningar att bli ett viktigt landmärke i en framväxande kunskapsregion, men än viktigare att gestaltningen skapat en produktiv plats där framtidens förutsättningar formas genom samverkan mellan människor från hela världen. 

 • Urbana Hängsel

  Arkitekt: Kim Utzon Arkitekter och Terroir
  Byggherre: Malmö stad

  Juryns motivering

  Urbana Hängsel är enastående i allt från rumslig komposition, arkitektoniska detaljer, materialval, platsbyggda möbler och i mötet mellan det nya och det gamla. Byggnaden tar förtjänstfullt tag i mötet mellan stads- och kanalrum och lyckas medla mellan de mer storskaliga omgivningarna och kanalrummets intima skala. Detta understryks av att byggnadens entré vetter mot kanalens gångstråk.

  Interiört finns nedsänkta föreläsningssalar, frilagda takkonstruktioner och byggnadsdetaljer som plötsligt blivit möjliga att studera på nära håll. Det överraskar, och att det lyckats kan måhända tillskrivas det engagemang som alla inblandade uppvisar – arkitekter och byggherre, och inte minst en beställare som vet vad den vill och också kan efterfråga det.

  Det enda som juryn beklagar är att byggnaden inte kan vara öppen för alla. Därmed går allmänheten miste om det fyrverkeri av arkitektonisk skicklighet som ryms under takpannorna.

 • Råå Förskola utifrån

  Arkitekt: Dorte Mandrup, Dorte Mandrup arkitekter
  Byggherre: Kärnfastigheter, Helsingborgs Stad

  Juryns motivering

  Skånes arkitekturpris 2014 går till Råå förskola för en karaktärsfull arkitektur som både samspelar med det befintliga kustlandskapet och stärker såväl verksamheten i byggnaden som platsen där den uppförts. Det goda samarbetet som präglat processen, från lokalisering till genomförande, har varit betydelsefull för den högkvalitativa arkitekturen.

  Råå förskola tar plats, och trots att den underordnar sig landskapet och skalan i befintlig bebyggelse är den framträdande i sin arkitektur. Därmed upplevs det som rimligt att en av de mest attraktiva tomterna på Råå har tagits i anspråk till barnens vardag.

  Arkitekturen är lekfull, som sig bör, utan att diktera vad som ska hända var. Måhända kan vi konstatera att den svenska oron har begränsat upptäckarlusten något och juryn beklagar, men har förståelse för, de säkerhetsstaket som måste finnas.

 • 2013 Kvarteret Rosmarinen i Helsingborg

  Arkitekt: Griab genom Anders Lundin (ansvarig), Abbas Chahrour (tidigare Griab nu Chahrour Huhtilainen A+D), Juha Huhtilainen (tidigare Griab nu Chahrour Huhtilainen A+D)
  Byggherre: HSB Nordvästra Skåne 

  2012 Domkyrkoforum i Lund

  Arkitekt: Carmen Izquierdo
  Byggherre: Christer Larsson

  2011 Refugium på Kivik Art Centre

  Arkitekt: Petra Gipp
  Byggherre: Kivik Art Centre

  2010 Townhouse i Landskrona

  Arkitekt: Elding Oscarson
  Byggherre: Johnny Lökaas, Conny Ahlgren

  2009 Falsterbo Strandbad "Hägring"

  Arkitekter: Kjellgren Kaminsky Architecture AB, Fredrik Kjellgren och Joakim Kaminsky
  Byggherre: Vellinge kommun, genom Lars-Invar Ljungman och stadsarkitekt Staffan Andersson

  2007 Stapelbäddsparken i Malmö

  Beställare: Malmö stad, gatukontoret genom Ewa Sundström
  Projektledare: John Magnusson, Bryggeriet
  Arkitekt: Stefan Hauser, Oregon USA, i samverkan med unga skatare

  2006 Fröslövs backar (bostadshus)

  Arkitekt: John Pawson, London
  Medverkande arkitekter: Edström & Barup, Simrishamn
  Landskapsarkitekt: Jonathan Bell, London
  Byggherre: Malin Ericson och Fabien Baron, New York

  2005 Sundstorget med garage i Helsingborg

  Arkitekter och byggherre: Sven Ingvar Andersson och Michelsen Arkitekter genom Sonny Mattson samt Helsingborgs stad.

  2004 Centralplan i Malmö

  Arkitekter och byggherre: Metro Arkitekter genom Claes R Jansson och Svenska Landskap genom Ann Sofi Högborg samt Malmö stad och Skånetrafiken.

  2003 Personalbyggnad vid Filborna återvinningsanläggning

  Arkitekter och byggherre: SWECO FFNS Arkitekter AB genom Per Lewis-Jonsson och Jonas P Berglund samt Nordvästra Skånes Renhållnings AB

  2002 Tre Gudor, bostadsområde i Viken

  Arkitekter och byggherre: Tegnestuen Vandkunsten i Köpenhamn genom Thomas Arnfred samt HSB Nordvästra Skåne.

  2001 Ulvåsa Park, bostadsområde i Eslöv

  Arkitekter och byggherre: White arkitekter i Malmö genom Sven Gustafsson samt Eslövs Bostads AB.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.