Mind the Gap dekorativ bild

Stöd för affärsutveckling och strategisk kompetensförsörjning

Mind the Gap hjälper företag som vill utveckla sina affärer och få en tydligare bild av vilken kompetens som behövs på vägen. Det är ett digitalt verktyg med en metod som tydliggör och kopplar samman företagets affärsstrategi med behovet av rätt, framtida kompetens.

Vem riktar sig Mind the Gap till?

Många små och medelstora företag upplever att det är svårt att hitta rätt kompetens för att växa och utvecklas. Metoden Mind the Gap hjälper företag ta sig an sin kompetensförsörjning strategiskt och strukturerat, så att de har bättre förutsättningar att lyckas med sina tillväxtplaner. En titt in i framtiden, helt enkelt.

 

Vad går metoden ut på?

Mind the Gap vänder sig i första hand till arbetsgivare med minst 5 anställda som ska ta nästa steg i sin tillväxt. Syftet är att öka förståelsen för hur man kan utveckla sin affär och arbeta mer strategiskt med kompetensförsörjning. Med ökad kunskap om framtida affärsmål och specifika kompetensbehov kan arbetsgivaren bli tydligare i sin beställning av kompetensutveckling av befintlig personal eller vid rekrytering av nya medarbetare.

Det digitala verktyget innehåller två workshoppar som tydliggör och kopplar samman företagets affärsstrategi med behovet av rätt kompetens. Det finns även en särskild workshop för Hållbarhet.

Workshop 1 – Formulera affärsmål

Tar en titt in i framtiden och sätter konkreta mål för verksamheten. Om företaget redan har formulerat affärsmål går de direkt till workshop 2.

Workshop 2 – Identifiera kompetensbehov

Konkretisera vilka kompetenser som behövs för att nå målen, och huruvida företaget ska kompetensutveckla befintlig personal eller rekrytera ny. Workshop 2 resulterar i en tydlig handlingsplan.

Är Mind the Gap något för ditt företag?

Vill du ha hjälp att facilitera Mind the Gap, kontakta IUC Syd, Almi eller Media Evolution.

Till verktyget Mind the Gap

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.