Kom igång med er klimatväxling

Att klimatväxla är enkelt, sparar pengar till din verksamhet och kan bidra till åtgärder som blir populära hos medarbetarna! Här finns tips på hur ni går tillväga för att införa klimatväxling.

Kom igång

Vi har definierat ett antal steg som kan vara bra att gå igenom när ni ska börja klimatväxla. Ordningen kan variera, beroende på hur det ser ut i just er organisation.

Grafik - att införa klimatväxling

Klimatväxling - Video

Gör så här – steg för steg

 • Det är viktigt att veta hur beslutsgången ser ut i er organisation. Vad behöver ni för beslut för att komma vidare i processen? Fundera igenom vilka personer ni behöver involvera tidigt. Personliga möten, förankring och att ta fram beslutsunderlag för olika nivåer och funktioner är något som är bra att arbeta målmedvetet med under hela processen. Som hjälp i den interna förankringen finns vår power-point-presentation.

  Presentation om klimatväxling (pptx-fil)

 • Kontinuerlig kommunikation och enkel administration är framgångsfaktorer för att klimatväxlingen ska bli effektiv. Beroende på organisationens storlek behövs olika mycket resurser, men avsätt tid för:

  • Samordnare – någon måste ha ansvar att driva frågan, både i inledningen och när klimatväxlingsmodellen är på plats. Personen kan med fördel ha kunskap och erfarenhet av att arbeta med hållbara transporter.
  • Ekonom – det handlar om att hitta nya rutiner i ekonomisystem och om pengar som ska flyttas mellan konton.
  • Kommunikatör – det är viktigt att berätta om klimatväxlingen på ett bra och begripligt sätt för att den ska vara effektiv, dels under själva genomförandet och dels i ett senare skede när systemet är på plats.
 • Gör en nulägesanalys över hur ni reser idag och vilka utsläpp och kostnader som resorna orsakar. Vi har tagit ett fram ett Excel-verktyg som hjälper er. Fyll i aktuell statistik över era tjänsteresor så räknar verktyget ut kostnader och utsläpp. Uppgifterna behöver ni för att kunna ta ett välgrundat beslut om vilka resor som ska avgiftsbeläggas och var åtgärderna behöver sättas in. Detta verktyg kan också användas över tid, så ni ser vilka resultat er klimatväxling får!

  Ta också del av andras erfarenheter. Vilka framgångsfaktorer kan ni kopiera och vilka falluckor är bra att undvika?

 • När ni väl har satt er in i hur klimatväxling fungerar och vad andra har gjort är det dags att ta fram en klimatväxlingsmodell som passar er egen organisation. Utgå från era egna resvanor och utsläppsdata. Undersök hur ni praktiskt ska lösa klimatväxlingen. Hur blir det smidigast att göra för er?

  Använd gärna vårt workshopmaterial, antingen för att tillsammans med era kollegor utforma ett förslag eller som underlag för att ni ska få klart för er hur saker och ting hänger ihop.

  Fundera över hur ni på bästa sätt ska använda pengarna ni får in, så att de både gör stor nytta. Ofta underlättas förståelse och acceptans för klimatväxlingen om åtgärderna kan underlätta för många medarbetare att göra bra resval. Vi har tagit fram en åtgärdspalett, med exempel på åtgärder som en verksamhet kan göra för att minska kostnader och klimatpåverkan från tjänsteresandet.  

 • Detaljer i ekonomisystemet kan behöva anpassas för att avgiften ska administreras smidigt. Det är också bra att se över om det uppstår behov av nya eller uppdaterade rutiner vid till exempel bokningar av resor. För att klimatväxlingen ska fungera i praktiken behöver det vara lätt att boka klimatsmarta resor. Eventuellt behöver resepolicyn ses över.

  Inför införande av klimatväxling behöver ni också kommunicera detta och tydliggöra syftet med klimatväxlingen till era medarbetare. Det är också bra för förankringen att koppla klimatväxlingen till organisationens egna miljö- och klimatmål. Tänk på att sprida alla nya möjligheter som klimatväxlingen ger.

 • När ni kommit så här långt är ni redo att införa er klimatväxling.

 • För att hålla ångan uppe behöver ni kommunicera syftet med klimatväxlingen och era resultat ofta. Tydlig och kontinuerlig kommunikation är en framgångsfaktor för bestående resultat. Det är också bra för förankringen att koppla klimatväxlingen till organisationens egna miljö- och klimatmål. Tänk på att sprida alla nya möjligheter som klimatväxlingen ger.

  Vad händer om man slutar kommunicera?

  I organisationer som framgångsrikt infört en klimatväxlingsmodell och minskat både kostnader och utsläpp visade det sig att när man efter några år tyckte att allt var på plats och slutade lägga personella resurser på att kontinuerligt informera och sprida resultaten, började både kostnader och utsläpp från resorna att öka. När man satsade på kommunikation igen blev de hållbara resorna åter mer vanliga.

  Tänk på att både chefer och medarbetare i organisationen byts ut kontinuerligt och de nya behöver få information – och vi behöver alla påminnas då och då.

 • Tänk på att det behöver finnas personella resurser att se till att de pengar som kommer in genom klimatväxlingsmodellen kan användas till bra och effektiva åtgärder som bidrar till att uppnå era uppsatta mål. Det kan vara bra att ta fram en årlig/flerårig handlingsplan för hur pengarna ska användas. Handlingsplanen kan gärna vara så flexibel så att åtgärderna kan anpassas och ändras utifrån behov respektive utifrån eventuella förändringar av förutsättningarna.

 • Om klimatväxlingen ska bli trovärdig och få genomslag behöver ledningen föregå med gott exempel genom att själva resa klimatsmart och uppmuntra till fossilfritt resande.

 • Följ upp ofta! Går det bra eller dåligt? Vad kan förbättras? Tänk på att målet är minskade kostnader och utsläpp, som beror på förändrade resvanor till följd av målmedvetet arbete. Målet är alltså inte att det ska genereras pengar till åtgärder, utan att förutsättningar ska skapas för att öka andelen hållbara tjänsteresor.

  Även om er klimatväxlingsmodell passade perfekt när ni införde den, kan det med tiden hända att den behöver en ny skräddar-genomgång. Ett förändrat resmönster, nya förutsättningar för hållbart resande och förändrad omvärld kan leda till att ni efter några år vill spetsa till, ändra om eller kanske utöka er klimatväxlingsmodell till fler områden än vad den omfattade från början.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.