• Bok, penna och papper på ett bord.

    Film, musik, konst, foto, teater och skrivande är exempel på utbildningar med kulturprofil som skånska folkhögskolor erbjuder. Foto: Kulturförvaltningen

Folkbildning

Folkbildningen i Skåne består av studieförbund och folkhögskolor som utgår från olika profiler och ideologiska inriktningar. Idégrunden bakom folkbildningen är dock gemensam och bygger på livslångt lärande samt fritt, frivilligt och aktivt medskapande.

Folkbildningen ska enligt staten stärka och utveckla demokratin. Den skapar förutsättningar för människor att påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen bland annat genom att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Syftet är också att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Överenskommelse mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne

Sedan september 2016 finns en gemensam överenskommelse mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne. De två aktörerna som representerar folkbildningen är Föreningen Skånes folkhögskolor i samverkan och Föreningen Skånes Studieförbund i samverkan.

Studieförbunden i Skåne

De tio studieförbund som finns i Sverige är alla verksamma i Skåne, med god geografisk spridning. Studieförbunden genomför studiecirklar, föreläsningar och annan folkbildning. Studieförbunden genomför tillsammans med sina medlemsföreningar utvecklingsarbete genom ämnesspecifik kompetensutveckling samt föreningskunskap och projektledning.

Skånes folkhögskolor

I Skåne finns 18 folkhögskolor både på landsbygden och i städerna och flera har en kulturell profil. Folkhögskolorna är en viktig lokal tillväxtfaktor och en självklar del i den kulturella infrastrukturen för både bildning, utbildning och kulturell utveckling i hela Skåne, både som kulturella mötesplatser och scener/arenor för kultur i lokalsamhället. Folkhögskolorna erbjuder bland annat förberedande utbildningar inför högre studier inom det konstnärliga området.

Skånes föreläsningsföreningars intresseorganisation

Organisationen har ett stort antal medlemmar som genom föreläsningar förmedlar kunskap inom olika ämnen och områden. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.