Ystadbanan

Ystadbanan binder samman sydvästra och sydöstra Skåne.

En begränsad kapacitet på stråket påverkar robustheten och punktligheten negativt på banan. Det behövs åtgärder för att hantera de kapacitetsutmaningar som råder på banan och för att korta restiderna. Detta skapar bättre förutsättningar för en utvidgad arbets- och bostadsmarknad Malmö-Ystad/Österlen.   

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.