CCI4Change ska hitta nya vägar att minska energiförbrukningen

I Interreg-projektet CCI4Change samarbetar offentliga myndigheter med entreprenörer från kulturella och kreativa branscher (KKB) för att utveckla verktyg som kan minska energiförbrukningen. Även civilsamhället ska involveras i de här processerna.

Varför?

Hur kan vi hantera de beteendeförändringar som behövs för att minska energiförbrukningen? Denna förändring är svår att utveckla och förstå, och det är här konst, kultur och kreativa lösningar är viktiga och kan hjälpa till att hitta nya sätt för myndigheter och samhällen att närma sig energikonsumtionsvanor, vilket främjar en hållbar och gemensamt byggd framtid.

Hur?

CCI4Change ska ge lokala myndigheter och kreativa och kulturella yrkesverksamma möjlighet att samarbeta i synergi och omfamna ömsesidiga fördelar. Lokala myndigheter får tillgång till fantasifulla idéer, som möjliggör medborgarengagemang och samskapande, berikar sina hållbarhetsinitiativ, medan kreativa yrkesverksamma finner nya möjligheter till samarbete, ny användning av sina yrkeskunskaper för att skapa hållbara lösningar, nya vägar för självuttryck och inkomstgenerering.

Vad?

CCI4Change-projektet ska testa nya samarbetsmodeller mellan kreativa yrkesverksamma och lokala myndigheter, som syftar till att förändra medborgarnas energiförbrukande beteenden.

Utifrån erfarenheterna från piloterna kommer projektet att utveckla en praktisk verktygslåda som är skräddarsydd för att stödja samarbeten mellan lokala myndigheter och kreativa yrkesverksamma. Denna verktygsuppsättning kommer att erbjuda beprövade metoder, berikande strategier och praktiskt stöd för lokala myndigheter att arbeta med de mest komplexa samhällsutmaningarna tillsammans med lokala aktörer inom den kulturella och kreativa sektorn.

Projektet pågår från augusti 2023 till juli 2025. 

Budget och finansiering

Den totala budgeten för CCI4Change-projektet är 470 000 euro, varav 80 procent, eller 380 000 euro, kommer från Interreg Baltic Sea Region-programmet och de återstående 20 procenten från projektpartnerna.

Partners

Northern Dimension Partnership on Culture (huvudpartner, sekretariat i Lettland), Jurmala Local Government Administration (Lettland); staden Kotka (Finland); Region Skåne (Sverige); Cursor Oy: Kotka-Hamina Regional Development Company (Finland); Föreningen Stapelbädden/STPLN (Sverige) och Sydöstra Finlands yrkeshögskola Ab (Xamk) (Finland).

Associerade partners: Riga Municipal Agency "Riga Energy Agency" (Lettland) och Östersjöstaternas råd (CBSS) (Sverige).

CCI4Change (interreg-baltic.eu)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.