Klimatväxling

Vill du sänka utsläppen och kostnaderna från era tjänsteresor? Då kan intern klimatväxling hjälpa dig på vägen. Här hittar du allt du behöver veta för att komma igång och skräddarsy en egen modell för klimatväxling. I högerspalten kan du ladda ner användbart material.

Klimatväxling

Klimatväxling Video

Vad är klimatväxling?

Att klimatväxla tjänsteresor är ett enkelt sätt att minska både kostnader och utsläpp. En avgift läggs på organisationens fossila resor, exempelvis flyg och bil. Pengarna används inom den egna organisationen för att stärka klimatsmart resande, som tågresor, el- eller biogasbilar, cykel och inköp för att underlätta digitala möten. Klimatväxling är alltså ett internt ekonomiskt styrmedel som på ett konkret sätt kan hjälpa er med grön omställning.  

Hos organisationer som infört klimatväxling minskade utsläpp och kostnader från tjänsteresorna med 10-50 procent, redan före pandemin.

Är det inte samma sak som klimatkompensation då?

Klimatkompensation innebär att de utsläpp som en verksamhet eller en privatperson orsakar kompenseras genom åtgärder som genomförs av någon annan. Dessa åtgärder ska leda till utsläppsminskningar som är lika stora som de utsläpp man har orsakat, det vill säga att nettoutsläppen ska vara noll.

Klimatväxling å andra sidan används för att aktivt minska de egna utsläppen, istället för att kompensera för dem någon annanstans. På detta sätt kan pengarna användas till åtgärder i den egna organisationen.

Klimatväxling ger dubbel effekt

Klimatväxling skapar nytta på många nivåer. Genom att avgiftsbelägga oönskade beteenden och subventionera önskade beteenden skapar man incitament till en omställning i enlighet med uppsatta mål.

Klimatväxling ger dubbel effekt – dels fördyras ohållbara alternativ, dels ger det en budget att genomföra åtgärder som främjar hållbara alternativ. På detta sätt påverkas hur attraktiva olika färdslag uppfattas.

Klimatväxling logotyper.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.