Kvinna arbetar som elektriker.

Om bredband och digitalisering

För att vi ska få en effektivare välfärd och ökad produktivitet i näringslivet, behöver Skåne genomgå en digital omställning. Vi på Region Skåne arbetar med att stötta och driva på den omställningen. 

Arbetet är uppdelat i omställningsförmåga och nya arbetssätt, datadriven verksamhet, samt god tillgång till data och digital infrastruktur till hela Skåne. Målet är att skapa bättre förutsättningar för näringsliv och kommuner att dra nytta av digitaliseringen. Genom att Skåne digitaliseras kan välfärden och näringslivet stärkas, men det skapar också möjligheter för individer att leva och verka, oberoende var i Skåne de befinner sig.

Digitaliseringen kräver goda förutsättningar, och för att kunna skapa möjlighet till boende och verksamhet i hela Skåne är det viktigt med ett utbyggt fibernät. Därför arbetar vi med att säkerställa att målsättningarna i den nationella bredbandsstrategin uppnås i Skåne. På uppdrag av Regeringen tillhandahåller Region Skåne en Regional bredbandskoordinator. Denne arbetar bland annat med kvalitetssäkring och regionala prioriteringar i anslutning till den fördelning av statliga stödmedel som finns.

Därtill har Regionala utvecklingsnämnden beslutat om ett regionalt bredbandsstöd. Det syftar till att säkerställa digital infrastruktur till de byggnader på den skånska landsbygden som av olika skäl hamnar utanför stödmöjligheter via den nationella modellen. Målet är att 98 % av de skånska hushållen ska ha tillgång till bredband 2025. 
 
Det är först när alla skånska kommuner, verksamheter och individer har goda förutsättningar, som Skåne får ut sin fulla potential.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.