Sysavs logga på en byggnad i framgrunden, blå himmel i bakgrunden

Sysavs ledning skräddarsydde bolagets klimatväxling

Sysav har infört klimatväxling som en del i en tydlig ledningsstrategi för att minska sin klimatpåverkan och att följa företagets tydliga devis - vi ska leva som vi lär!

Porträttbild Paulina Luedtke.Det kommunalägda bolaget Sysav införde klimatväxling i början av 2020, efter dialoger i ledningsgruppen och med bolagets ekonomer. Paulina Luedtke, miljö- och hållbarhetsstrateg, och Anders Persson, VD för Sysav utveckling, höll i arbetet med att ta fram och skräddarsy en modell som skulle passa för just Sysav.

– Vi började med att analysera kostnader och utsläpp för våra tjänsteresor och såg att det var resorna med flyg och privat bil som stod för merparten av koldioxidutsläppen, säger Paulina Luedtke.

Paulina och Anders hade regelbundna avstämningar med ledningsgruppen som fick komma med synpunkter på modellen som växte fram i tankarna. Det landade i att det var flyg och bil som skulle få en avgift och att den skulle vara tillräckligt stor för att faktiskt märkas. Avgiften blev 50 procent på biljettpriset vid tjänsteresor med flyg och 50 procent på körersättningen vid tjänsteresor med privat bil. De bestämde också att pengarna som kommer in på avgifterna ska användas till åtgärder som underlättar för medarbetare att mötas och resa hållbart och sänker klimatutsläppen.

Porträttbild på Helene Vester.Förutom att bidra till organisationens klimatmål fanns ett tydligt önskemål från ledningen: klimatväxlingsmodellen måste vara enkel att hantera och administrera. Ekonomichef Helene Vester involverades och hittade efter lite fundering en smidig lösning.

– Jag tyckte först det kändes lite besvärligt, men vi fick höra hur några andra organisationer med klimatväxling löst det. Vi har nu ett enkelt och automatiserat sätt att hantera det i vårt ekonomisystem som fungerar väldigt bra, säger Helene Vester.

Paulinas tre tips

Paulina Luedtke för fram tre tips till alla som vill införa klimatväxling i sina organisationer:

  • Förankra ofta i ledningen. Det är viktigt att ledningen är med på banan och kan ge sin input på modellens utformning, och hur pengarna kan användas på bästa sätt.
  • Håll det enkelt! Börja med det som känns lätt och utöka efterhand. Vi började med klimatavgift på flygresorna och efter ett år la vi på avgift även på tjänsteresor med privat bil när vi hade kommit fram till en smidig administrativ lösning för det.
  • Kommunicera kontinuerligt till både chefer och medarbetare – om klimatväxlingsmodellen, och om hållbara sätt att mötas och resa.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.