Västra hamnen i Malmö från ovan

Specialiseringsområde smarta hållbara städer

Smarta hållbara städer grundar sig på en kombination av flera styrkor inom flera näringslivsområden och samhällsutmaningar. Det handlar om kunskap, produkter, tjänster och system som ska lösa utmaningar på hållbarhetsområdet i en allt mer urbaniserad värld med människan i centrum.

Sett till näringslivet vilar området framför allt på energi och värme, bygg, fastighet, vatten, avfall och återvinning samt IT. Ur ett regionalt perspektiv är området decentraliserat då utvecklingen framför bedriva i städerna.

Lärosätena lyfter området hållbar stadsutveckling som ett strategiskt viktigt område att vidareutveckla och här finns också för området viktiga forskningsytor inom exempelvis klimat, miljö, förnybar energi och drivmedel och internet of things samt vatten och återvinning.

I Skåne finns goda förutsättningar att utveckla lösningar som kan bidra till nya och växande företag och en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar region.

Rise har på uppdrag av Region Skåne tagit fram en ekosystemanalys, vars syfte är att skapa en fördjupad förståelse av kapaciteten i regionen gällande näringslivet, forskning, investeringsklimat, aktörer, relationer och arbetsmarknad kopplad till specialiseringsområdet Smarta hållbara städer. Mer preciserat ger ekosystemanalysen en samlad översikt av tillgång till finansiering, innovations- och entreprenörskapsstöd, relationer, samarbeten och nätverk, ankarföretag, små och medelstora företags utmaningar och behov, kompetensförsörjning, policyfrågor samt kulturella aspekter.

I Agendan för Smarta hållbara städer kan du läsa mer om pågående och möjliga insatser inom området.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.