Kvinnor i kontorsmiljö.

Om näringsliv

På Region Skåne arbetar vi med att skapa förutsättningar för ett skånskt näringsliv som innebär hållbar tillväxt och jobb åt invånarna. Målen är fler företag, fler växande företag, fler i arbete och en mer innovativ region.

För att nå dessa mål samarbetar vi med skånska kommuner, högskolor och universitet, ideella organisationer samt privata och offentliga verksamheter som stödjer näringslivet i Skåne. Arbetet består bland annat av investeringsfrämjande åtgärder, hjälp åt skånska företagare med att höja sin konkurrenskraft, och att se till att matchningen mellan kompetens och arbetsgivare fungerar. Därtill verkar vi för att främja forskning och innovation som kan möjliggöra nya arbetstillfällen.

För att små och medelstora företag ska kunna utvecklas initierar och möjliggör vi insatser inom sex fokusområden; internationalisering, digitalisering, kompetensförsörjning, grön omställning, kapitaltillgång och företagsklimat. Här arbetar vi i samverkan med företagsfrämjande aktörer och näringslivsansvariga i Skånes alla kommuner. Tillsammans skapar och tillgängliggör vi företagsstöd som utgår från företagens behov, till exempel bidrag.

Med gemensam kraft skapar vi och andra aktörer förutsättningar för det skånska näringslivet att frodas.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.