Närbild på färggranna godscontainrar.

Godsnätverket

Skåne har ett betydelsefullt transportgeografiskt läge. Genom en utmärkande hamnverksamhet, en fast förbindelse och övergripande landinfrastruktur går stora mängder transitgods genom regionen. Med bakgrund i detta driver Region Skåne sedan ett antal år ett nätverk med fokus på godstransporter och logistik.

Bakgrund

Utöver att Skåne har ett viktigt transportgeografiskt läge är regionen dessutom ett stort område för konsumtion och företag bidrar med godstrafikgenererande varuproduktion.

År 2017 antog Regionala utvecklingsnämnden "Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen Skåne”. I dokumentet anges bland annat att Region Skåne skall driva ett nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte med fokus på godstransporter och logistik. Sedan starten har flertalet träffar genomförts under vilka intressanta föredrag presenterats.

Nätverkets roll och syfte

Nätverket verkar för att utgöra en bred arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom godstransporter och logistik. Samtidigt är ett mål att bidra till att frågornas relevans inom samhällsplaneringen stärks genom att de uppmärksammas.

Nätverkets medlemmar

Godsnätverket är öppet för alla yrkesverksamma med ett intresse för godstransporter och logistik. Nätverket består idag exempelvis av kommun- och myndighetsrepresentanter, samt representanter för operatörer, hamnar och varuägare.

Möten

Varje år arrangeras ungefär två möten. Dessa brukar bestå av föredrag och diskussioner kring intressanta gods- och logistikfrågor. Externa parter bjuds in för att prata. Därtill brukar Region Skåne redovisa egna aktuella projekt.

Anmälan Godsnätverket

Vill du bli del av Godsnätverket? Anmäl dig via formuläret nedan.

Den här funktionen kräver att din webbläsare tillåter nödvändiga cookies. Ändra inställningar i din webbläsare och försök igen, eller prova en annan webbläsare.

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.