Nätverk kultursamordnare barn och unga

I samverkansprocessen kring Regional kulturplan för Skåne har kommunerna pekat ut flera kommunala barn- och ungafrågor som angelägna. Ett sätt att stödja frågorna är nätverket kultursamordnare barn och unga, som Region Skånes kulturförvaltning är sammankallande för.

Nätverkets roll och syfte

Nätverket verkar för att stärka barn- och ungkulturen i regionen och handlar om lärande, erfarenhetsutbyte, dialog, omvärldsanalys samt prioriterade sakfrågor. Nätverket är en resurs för att stärka barn- och ungkulturfrågor och för att belysa frågornas betydelse för kommun såväl som för Region Skåne. För att utveckla barn- och ungaområdet måste frågorna måste man ofta samarbeta över förvaltningsgränser och/eller politiska sakområden.

Nätverkets medlemmar

Nätverket består av kommunala samordnare för barn- och ungkultur som utses av respektive kommun. Samordnarna har ibland olika roller, befattningar och ansvar i kommunerna men alla arbetar med samordning av barn- och ungkultur.

Möten

Nätverket träffas 2-3 gånger per år. En kommun/samordnare brukar vara värd för mötet, vilket innebär att hen får ett tillfälle att berätta om satsningar och utmaningar i arbetet med barn- och unga i den egna kommunen. Många gånger är mötena ”armkroksmöten”, det vill säga kultursamordnaren har i uppdrag att ta med sig en kulturskolchef, rektor eller personal från barnavårdscentralen och så vidare. 

Under vinterhalvåret prioriteras goda kommunikationer, vilket ofta innebär att mötet äger rum i en stad med tågförbindelse. Ibland är nätverkets möten förlagda på kulturinstitution, som då agerar värd och får presentera sin verksamhet.

Utifrån nätverkets valda fokus bjuds ibland externa aktörer in. Dessa medverkar under den tid som avsätts och lämnar därefter mötet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.