Mamma och barn på strand

Bättre hälsa för fler

Vi på Region Skåne arbetar för att skapa förutsättningar för ett Skåne som hänger ihop, med en bra tillvaro för dig och alla andra som bor och verkar här.

Det tar form i att vi utvecklar och samordnar arbetet med viktiga delar som infrastruktur, bostäder, klimat och annan fysisk planering i Skåne. Och eftersom vi vill att alla delar av Skåne ska utvecklas på ett hållbart sätt, jobbar vi tillsammans med kommunerna över kommungränserna med det.

En del av vårt arbete med att utveckla Skåne handlar om att hitta smarta lösningar på det som kan upplevas som stora samhällsutmaningar. Vi strävar helt enkelt efter att göra det enkelt för kommuner, lärosäten, näringsliv, myndigheter och våra invånare att samarbeta. För det är ju så, när vi jobbar tillsammans kan vi göra den största skillnaden. Med en sammanhållen och tydlig skånsk röst kan vi dessutom inte bara påverka vår egen region, vi kan också bidra till att lösa komplexa samhällsutmaningar på både nationell och internationell nivå. Genom att medla mellan olika viljor och ta vara på skåningarnas starka engagemang skapar vi nytta och ger Skåne rätt förutsättningar att fortsätta utvecklas, i stad och på landsbygd.

Det är viktigt att du och alla andra som bor i Skåne mår bra och har det bra. Vi på Region Skåne arbetar därför med förebyggande och hälsofrämjande insatser, så att det finns bra förutsättningar för att skapa god livskvalitet. En stor del av det arbetet handlar om att ta fram kunskapsunderlag för hälsofrämjande planering, och att nya idéer får ta plats så att hälsosystemet kan utvecklas och bli ännu bättre.

Vad innebär det att arbeta förebyggande? I vårt fall handlar det om att vara steget före och ha koll på hur trender kring skåningarnas hälsa och mående ser ut över tid. Här kommer undersökningar in i bilden. Chansen är stor att du någon gång fått frågan om att delta i någon av våra undersökningar om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Svaren i dessa undersökningar ger oss en bild av hur skåningarna har det. När vi sammanställt all information gör vi analyser som vi sedan delar med kommunerna i Skåne. Detta kunskapsunderlag lägger en bra grund för att vi tillsammans med alla skånska aktörer som arbetar inom hälsosystemet ska kunna skapa en positiv systemförändring.

Utöver undersökningarna arbetar vi med finansiering och olika samarbetsinsatser. Vi är näringslivets ingångspunkt till vården och driver pilotinsatser som kan skalas upp och bli verkliga insatser som kommer till nytta för skåningarna. Företagen runt om i Skåne spelar en viktig roll som möjliggörare av innovation och ett näringslivsperspektiv i hälso- och sjukvårdsfrågor. Deras driv bidrar till att vi tillsammans kan skapa morgondagens hälsosystem. Man kan säga att det är samarbetet mellan olika aktörer som lägger grunden för att du, din familj och dina grannar ska kunna ha en god livskvalitet i Skåne.

En bra bas för ett bra liv

Hur ett bra liv ser ut skiljer sig förstås mellan människor, och så ska det få vara. Men det är viktigt att de mest grundläggande delarna är på plats. Vi på Region Skåne arbetar därför för att skapa goda livsvillkor som jobb, bostäder, utbildning och en fungerande samhällsplanering. Det är när dessa saker finns tillgängliga och fungerar som du kan anses ha goda livsvillkor. Och när du har goda livsvillkor, då är det lättare för dig att själv välja goda levnadsvanor.

För att uppnå det satsar vi bland annat på att forma grönare städer och en hållbar samhällsplanering, skapa tillgänglig infrastruktur för både resor och rekreation, ser till att det finns bra bostäder för alla och arbetar för att alla skåningar ska ha ett jobb att gå till.

När en student kan ta tåget till drömutbildningen på universitetet. När ung person flyttar in i sin första helt egna lägenhet. Och när motionären uppnår målet att cykla Skåne runt. När vi har möjliggjort goda livsvillkor kan invånarna i Skåne skapa goda levnadsvanor och uppnå sina drömmar.

Verksamhetsområden

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.