Regionala medietransporter

Medietransporter körs mellan kommunbiblioteken i Skåne varje helgfri vardag, via tre delregionala slingor.

De regionala boktransporterna kan användas för:

  • Fjärrlån från och returer till kommunbiblioteken i Skåne.
  • Returer av fjärrlån till universitets- och högskolebibliotek i Skåne, med undantag av SLU i Alnarp.
  • Att skicka återlämnade medier (som inte är fjärrlån) till ett annat kommunbibliotek i Skåne. (Observera att detta inte gäller för böcker till biblioteken i Malmö, eller till högskole-, universitets- och sjukhusbiblioteken.) Undantag från dessa regler kan förekomma. Undantag som beslutas av enskilda bibliotek åligger enskilda folkbibliotek att kommunicera till övriga folkbiblioteken och till sina egna låntagare.

Kontakt till Transportcentralen

Vid frågor och/eller problem, eller för att meddela att biblioteket är stängt en dag på grund av exempelvis personalfortbildning, kontakta Transportcentralen.

De har öppet helgfria vardagar mellan klockan 6.30 och 17.00 och nås på telefon 046-17 47 60 eller e-post skanetransport@skane.se.

Återlämning

För återlämning av dessa medier för transport till det utlånande kommunbiblioteket gäller följande:

  • Materialet bör märkas tydligt med inlämningsdatum, mottagande bibliotek och ägande bibliotek.
  • Det ägande biblioteket ansvarar för materialet under transporten. (Observera att detta inte gäller för böcker till högskole-, universitetsbiblioteken.)

Lådorna hämtas och lämnas på respektive huvudbibliotek, på morgonen (från cirka 7.30), om inget annat överenskommits. Returer till och omlastning mellan de delregionala ansvarsbiblioteken sker dagligen.

  • Lådorna skall finnas på överenskommen plats.
  • Böckerna som transporteras ska packas i framtagna lådor just för detta ändamål.
  • Platsen för lådorna skall vara tillgänglig för transportören

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.