Två tåg möts med ett rapsfält  framgrunden

Ett sammanbundet Skåne

Vi på Region Skåne arbetar för att skapa förutsättningar för ett Skåne som hänger ihop, med en bra tillvaro för dig och alla andra som bor och verkar här.

Det tar form i att vi utvecklar och samordnar arbetet med viktiga delar som infrastruktur, bostäder, klimat och annan fysisk planering i Skåne. Och eftersom vi vill att alla delar av Skåne ska utvecklas på ett hållbart sätt, jobbar vi tillsammans över kommungränserna med detta.

En del av vårt arbete med att utveckla Skåne handlar om att hitta smarta lösningar på det som kan upplevas som stora samhällsutmaningar. Vi strävar helt enkelt efter att göra det enkelt för kommuner, lärosäten, näringsliv, myndigheter och våra invånare att samarbeta. För det är ju så, när vi jobbar tillsammans kan vi göra den största skillnaden. Med en sammanhållen och tydlig skånsk röst kan vi dessutom inte bara påverka vår egen region, vi kan också bidra till att lösa komplexa samhällsutmaningar på både nationell och internationell nivå. Genom att medla mellan olika viljor och ta vara på skåningarnas starka engagemang skapar vi nytta och ger Skåne rätt förutsättningar att fortsätta utvecklas, i stad och på landsbygd.

Ett bra exempel är hur vi arbetar med den skånska infrastrukturen. Den behöver både fungera och utvecklas, både för samhället i stort och dig som individ. Genom att finansiera rätt insatser, i rätt tid, kan vi binda samman Skånes infrastruktur. Här arbetar vi på Region Skåne tillsammans med skånska aktörer för att samordna och ta fram kunskapsunderlag, så att företagen sedan får rätt förutsättningar för att lyckas med deras arbete för en hållbar utveckling och klimatsäker framtid.

Alla ska få ihop vardagspusslet. Och helgnöjet.

Träffa kollegorna i Lund, familjen i Höör och gänget från konstklubben i Simrishamn? Ja, varför inte. Skåne har mycket att erbjuda. Här kan du, och ska alltid kunna, bo i en kommun, jobba i en annan, och utöva fritidsaktiviteter i en tredje utan att det ställer till det för dig. För när hem, arbete, skola, miljö, transport och fritid fungerar, då har du rätt förutsättningar för en bra tillvaro. Vi ser till att det är enkelt för dig att resa runt i Skåne med cykel, buss, bil eller tåg, oavsett om du ska till jobbet eller vill ta med familjen på söndagsutflykt i naturen.

För att vi på Region Skåne ska lyckas med att erbjuda alla skåningar en väl fungerande infrastruktur gäller det att ligga steget före. Vi måste i god tid se vilka behov som finns framåt och planera för dem. Och kanske framför allt: vi behöver samarbeta. För att säkra de nationella finansieringarna av infrastruktursatsningar som behövs, är en bra dialog och samverkan med olika skånska aktörer helt avgörande.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.