Cyklister på en cykelled intill en kohage

Cykelleder

Cykling är en utmärkt form för motion som passar många och bidrar till stärkt hälsa. Ledbaserad turism är efterfrågat av utländska besökare och om vi möter deras behov skulle vi också kunna se hur ökad turismcykling skulle bidra till näringslivs- och landsbygdsutveckling och en hållbar turismutveckling i Sverige.

Nationella cykelleder för rekreation och turism

Region Skåne har en bred satsning när det gäller cykelfrågorna, bland annat genom följande strategier och planer: Cykelstrategi (antagen 2017), Regionala utvecklingsstrategin (RUS), Cykelvägsplan 2018-2029 med flera.

I Skåne finns idag tre nationella cykelleder som erbjuder cyklisten totalt 90 mil av kvalitetssäkrad cykelled:

1. Kattegattleden
2. Sydostleden
3. Sydkustleden

Alla dessa tre cykellederna vilar på Trafikverkets rapport Cykelleder för rekreation och turism – klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning.

Regionala cykelleder för rekreation och turism

Mellan 2019-2023 driver Region Skåne ett projekt för att utveckla regionala cykelleder som är lämpliga både för vardagsrekreationen och för en lite längre semester. De regionala cykellederna kommer att utgöra ett komplement till de nationella lederna som finns idag, då det därmed skapas ett sammanhängande och mer finmaskigt nätverk av kvalitetssäkrade och attraktiva leder som knyter ihop Skånes kuster med besöksvärda platser i inlandet. De tre dellederna går under namnet Cykelleden Skåne och sträcker sig mellan Kristianstad - Ängelholm, Ystad - Båstad och Lomma - Kristianstad. Invigningen är planerad till sommaren 2023.

Mountainbikeleder i Skåne

Ett arbete pågår för att stärka Skåne som mountainbikedestination. Det finns en stor potential för Skåne att utveckla utbudet, tillgängligheten och kommunikationen kring mountainbikeleder (MTB-leder) med syfte att dels kanalisera MTB-cyklister från vandringsleder och skyddade områden och dels att uppmuntra till fysisk aktivitet genom stigcykling på rätt platser.

MTB är den gren inom naturturismen som växer starkast och utvecklingen av ett MTB-ledsystem i Skåne kan innebära möjligheter för verksamheter i anslutning till lederna att utvecklas.

Insatser kopplat till MTB är utpekat i den regionala cykelstrategin:

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.