Cyklister på en cykelled intill en kohage

Cykelleder

Kvalitetssäkrade och skyltade cykelleder är en stor tillgång för skåningen men är också något som efterfrågas av utländska besökare. Genom att möta deras behov kan ökad turismcykling bidra till näringslivs- och landsbygdsutveckling och en hållbar turismutveckling som är till nytta och glädje för lokalsamhället.

Region Skåne är huvudman för Sydostleden (Växjö-Simrishamn), Sydkustleden (Simrishamn-Helsingborg) och Cykelleden Skåne (Kristianstad-Ängelholm, Ystad-Båstad, Lomma-Kristianstad) som tillsammans med Kattegattleden (Helsingborg-Göteborg) bjuder in till mer än 150 mils välskyltad och kvalitetssäkrad cykelled.

Cykellederna hänger sömlöst ihop och har sin utgångspunkt i Trafikverkets rapport "Cykelleder för rekreation och turism – klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning".

Bred satsning

Region Skåne har en bred satsning inom cykling, bland annat genom följande strategier och planer:

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.