Genomförande, uppföljning och lärande

Visionen om Det öppna Skåne 2030 förverkligas genom att utvecklingsaktörerna i Skåne samverkar.

Regionen, kommunerna, statliga myndigheter, skånska lärosäten, idéburen sektor, invånare och näringsliv har alla ett ansvar och en möjlighet att bidra till att möta samhällsutmaningar och nå visionsmålen tillsammans. Viljan att samverka stärker genomslaget i insatserna.

Uppföljningen av utvecklingsstrategin sker löpande i uppföljningssystemet ”Hur har det gått i Skåne?”. Uppföljningen omsätts till lärande och utveckling som sker i kontinuerlig dialog mellan de skånska utvecklingsaktörerna.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.