Två byggarbetare i gula västar

Stärkt kompetensförsörjning

Att ha ett arbete att gå till är viktigt för att vi människor ska känna framtidstro och ha en god livskvalitet. Vi på Region Skåne arbetar för att skapa förutsättningar för stärkt kompetensförsörjning och bättre matchning mellan dig som söker jobb och företagen som vill anställa.

Tillsammans med Skånes kommuner, utbildningsaktörer, näringsliv och statliga myndigheter samarbetar vi för att möta de behov som finns på den skånska arbetsmarknaden, både i privat och offentlig sektor. Men de behoven kan skifta snabbt och med det kommer utmaningar, för här kommer invånarnas möjligheter till jobb och utbildning in i bilden. Det är inte självklart att arbetsgivarens efterfrågan stämmer överens med hur arbetstagarens erfarenhet och kompetens ser ut.

Utbildning och dialog stärker kompetensutvecklingen

Därför arbetar vi med att testa nya modeller och metoder som kan hjälpa företag att tänka framåt, både när det gäller kompetensutveckling av medarbetare och rekrytering av nya. Dessutom möjliggör vi utbildningar som gör att skåningarna kan arbeta inom yrken där det i nuläget är brist på kompetens. Det är ett bra sätt att få fler människor i Skåne att få ett jobb, samtidigt som det hjälper företagen att hitta den kompetens de behöver.

För att dra nytta av den kraft som goda samarbeten skapar, anordnar vi även forum för dialog. Här kan skånska företag, universitet och andra utbildningsaktörer hitta nya samarbetsformer och uppnå visionerna om ett Skåne med rätt kompetens. Tillsammans bidrar vi till en bättre matchning, helt enkelt.

Så jobbar vi med kompetensfrågan

Som en del av att alltid vara steget före, bevakar och analyserar Region Skåne kompetensbehovet i vår region. Man kan säga att vi tar tempen på hur Skånes arbetsmarknad mår. Tack vare det är vi alltid redo att sätta in konkreta insatser som tar bort hinder och öppnar upp arbetsmarknaden för fler. Insatserna ska till i rätt tid, och alltid med fokus på det regionala perspektivet.

Hela Skåne ska vara och upplevas som en attraktiv, spännande region som lockar kompetens från både när och fjärran. En stor del av det arbetet handlar om lösningar inom infrastruktur. De ska knyta ihop Skånes alla hörn, så att du på ett enkelt och smidigt sätt ska kunna pendla till jobbet oavsett var du bor. Utöver det jobbar vi också med att få till fler fasta förbindelser över Öresund.

Ett annat exempel är satsningen Arbetsmarknadskunskap. Den handlar om att få unga skåningar, deras föräldrar och skolpersonal att prata om arbete och arbetsmarknaden. I dag finns det många arbetsgivare runt om i Skåne som behöver anställa, samtidigt går många unga utan jobb. Målet med satsningen är att lyfta fram hur viktigt det är med fullföljd gymnasieutbildning, och att få ungdomarna att göra medvetna utbildningsval.

Verksamhetsområden

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.