EU-flagga mot blå himmel

Region Skånes Brysselkontor

Region Skåne har sedan 2010 ett eget representationskontor i Bryssel. Kontorets uppdrag är att öka Skånes och Region Skånes synlighet i Bryssel, att öka kunskapen hos skånska aktörer om europeiska politiska processer och bistå aktörer i Skåne med information och möjligheter till projektfinansiering inom EU:s fonder och program.

Brysselkontoret bevakar den politiska agendan i Bryssel och tar tillvara Skånes intressen i de frågor som rör hälsa och sjukvård, forskning och innovation, näringsliv, digitalisering och miljö.

Region Skånes politiska prioriteringar samt styrdokument såsom den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030 och Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt är viktiga utgångspunkter för Brysselkontorets arbete. Region Skånes EU-bevakning utgår i stor utsträckning också ifrån den politiska agendan i Bryssel. Kontoret fyller därmed en viktig strategisk funktion med omfattande omvärldsanalys och rådgivning till tjänstemän och politiker i Region Skåne, men även till andra skånska aktörer.

Kontakta Region Skånes Brysselkontor

Region Skåne finns på plats i Bryssel för att kunna ge kvalificerad service till aktörer som arbetar för att stärka skånsk tillväxt och utveckling. Du får gärna kontakta oss om du har frågor eller vill få råd om olika europeiska processer och möjligheter. Det finns bred kompetens och erfarenhet på kontoret. Vi lotsar dig gärna rätt och bistår med kontakter i Bryssel.

Du är också välkommen att utnyttja våra lokaler. Brysselkontoret har ett modernt kontor med möteslokaler i hjärtat av EU-kvarteren. Som skånsk utvecklingsaktör får du gärna utnyttja dem kostnadsfritt i mån av plats.

Kontakta oss om du är intresserad av detta.

Kontorets nätverk

Brysselkontoret samarbetar aktivt med andra regionala företrädare i Bryssel och träffar regelbundet olika företrädare för EU:s institutioner. Det finns ett nära samarbete med de svenska förhandlarna på Sveriges ständiga representation i Bryssel, tjänstemän i kommissionen, övriga svenska region- och stadskontor och andra viktiga svenska företrädare på plats, såsom Sveriges kommuner och regioner (SKR), Vinnova, Vetenskapsrådet och RISE.

Det finns ett nära samarbete med Lärosäten Syds representationskontor som är samlokaliserade med oss. Vi har också ett starkt samarbete med våra danska grannregioner, inte minst Greater Copenhagen EU Office.

Region Skånes Brysselkontor deltar aktivt i olika Brysselbaserade regionala nätverk, exempelvis:

Delta i seminarier och konferenser

I Bryssel kan man varje vecka delta i en stor mängd seminarier och konferenser anordnade av de europeiska institutionerna, olika nätverk och intresseorganisationer. 

Aktuella seminarier

Vill du ta del av rapporter från seminarier och arbetsgrupper vi deltar i är du välkommen att höra av dig. Du är självklart alltid välkommen att prenumerera på vårt nyhetsbrev och veckovisa seminariemejl.

Hitta till Region Skånes Brysselkontor

Brysselkontoret finns i Nordic House på Rue du Luxembourg 3, intill tunnelbanestationen Trône. I närheten finns EU-kommissionen, svenska EU-representationen och Europaparlamentet.

Från flygplatsen

Åker du tåg stiger du av vid stationen Luxembourg och promenerar därifrån. Du kan även ta buss nr 12 direkt från flygplatsen till Trône.

Nyhetsbrev

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.