Interreg Nordsjöprogrammet

Nordsjöprogrammet är ett transnationellt samarbetsprogram som finansieras inom europeiska regionala utvecklingsfonden. Programgeografin inkluderar sju länder runt Nordsjön och insatserna ska bidra till en grön och hållbar framtid.

EU-medel: 173,8 miljoner EUR
EU-finansiering: 60%

Fyra prioriteringar

  • Robusta och smarta ekonomier - främja en hållbar ekonomisk utveckling i Nordsjöregionen
  • Gröna omställningar - stödja den gröna och hållbara omställningen samt minska miljöriskerna
  • Klimatresiliens och motståndskraft - bevara den naturliga miljön och skydda samhällen från effekterna av klimatförändringar
  • Bättre samverkan och styrning - stärka och utveckla strukturerna för flernivåstyre kring Nordsjön

Nordsjöprogrammets geografi inkluderar sju länder runt Nordsjön. Av de svenska regionerna ingår Skåne, Halland, Västra Götaland, Kronoberg och Värmland. Insatserna ska bidra till en grön och hållbar framtid. Programmet kan finansiera upp till 60% av projektkostnaderna och har en budget om 173,8 miljoner EUR.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.