Tre personer i kontorsmiljö.

Företagsklimat i näringslivet

För Region Skåne är det viktigt att bidra till att Skåne har ett gott företagsklimat. Detta är en förutsättning för ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Det ska vara enkelt att driva företag, hinder bör undanröjas och serviceinriktad myndighetsutövning ska vara i fokus. Sedan 2020 har vi genomfört en särskild satsning för att förbättra företagsklimatet i Skåne. Tillsammans med Skånes 33 kommuner har vi utvecklat metoder, tagit fram verktyg och ökat kunskapen om vad ett bra företagsklimat innebär. Nu fortsätter arbetet med kunskapsdelning, fortsatt utveckling och implementering av verktyg.

Vad är ett bra företagsklimat?

Företagsklimat kan definieras som summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter en företagare i vardagen. En viktig del för att öka tillväxten är att minimera det som ofta beskrivs som ”regelkrångel” av ett företag.

Skånes näringslivsklimat ska bli Sveriges bästa

I Region Skånes regionala utvecklingsstrategi för Skåne (RUS) fastställs att
Skåne ska bli en stark och hållbar tillväxtmotor. Målet – och ett prioriterat
område - är att Skåne ska vara den region som har Sveriges bästa
näringslivsklimat. Under hösten kommer MalmöLundregionens framtagna
utbildningskonceptet ”Inte bara trevlig” att implementeras i samtliga
33 kommuner.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.