Kvinna borrar i taket.

Kompetensutveckling och livslångt lärande

För att bättre klara samhällets omställningsbehov och bibehålla eller öka näringslivets konkurrenskraft är kompetensutveckling av redan yrkesverksamma avgörande. Fler möjligheter till individuell omställning minskar risken för arbetslöshet men kan också stärka kunskapsintensiva företags konkurrenskraft genom mer produktiv personal.

Region Skånes fokusområden och mål:

  • Fler företag använder sig av en metod som ett sätt att koppla sin kompetensförsörjning till affärsstrategin.
  • Fler utbildningsinsatser med fokus på yrkesverksamma.

Region Skåne initierar och medfinansierar projekt för att utveckla och förmedla metoder som företag och individer kan jobba med. Ett exempel på metod som vi i samarbete med IUC Syd och ALMI har utvecklat är Mind the Gap som hjälper företag med att koppla sin kompetensförsörjning till affärsstrategin.

Ett viktigt verktyg i det regionala kompetensförsörjningsarbetet där regionerna har en roll att driva på, samordna, stödja och öka kunskapen bland regionala aktörer är validering. Konkreta projekt där vi försöker nå ut till arbetsgivare och utbildningsanordnare och att utveckla system inom kompensförsörjning där validering är ett verktyg är projekten VISARE och SKYLA.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.