Region Skånes kollegier för scenkonst och musik

För att fånga upp kunskap och erfarenheter från kulturlivets aktörer inom scenkonst- och musikområdet har kulturförvaltningen tagit initiativ till två kollegier inom området.

Scenkonstkollegiet

Scenkonstkollegiet består av cheferna för de institutioner inom scenkonst- och musikområdet som får verksamhetsstöd från Region Skåne.

Syftet med kollegiet är dels samverkan och kunskapsutbyte mellan verksamheterna, dels en möjlighet för dialog och samråd mellan verksamheterna och kulturförvaltningen.

Kulturförvaltningen är sammankallande till scenkonstkollegierna. Nästa scenkonstkollegium kommer att ske under hösten 2024.

Scenkonstkollegiet representeras av följande verksamheter:

Helsingborgs Stadsteater
Helsingborgs Symfoniorkester
Malmö Opera och Musikteater
Malmö Stadsteater
Malmö Live/Malmö Symfoniorkester
Musik i Syd
Skånes Dansteater

Scenkonstkollegiet fria

Scenkonstkollegiet fria består av representanter från de verksamheter inom det fria scenkonst- och musikområdet som får verksamhetsstöd från Region Skåne. I kollegiet ingår producerande grupper, gästspelsscener, arrangörer och centrumbildningar.

Syftet med kollegiet är dels samverkan och kunskapsutbyte mellan verksamheterna, dels en möjlighet för dialog och samråd mellan verksamheterna och kulturförvaltningen.

Kulturförvaltningen är sammankallande till scenkonstkollegierna. 

Kollegiet representeras av följande verksamheter:

Banditsagor
Bibu - Scenkonstbiennal för barn och unga
Centrum för Dramatik Syd
Clownronden
Danscentrum Syd
Dansstationen
Drömmarnas Hus
Expressteatern
Inkonst
IVER
Karavan
Malmö Dockteater
Manegen
Memory Wax
Milvus Artistic Research Center
Moomsteatern
Musikcentrum Syd
Månteatern
Potato Potato
Riksteatern Skåne
ShareMusic & Performing Arts
Skillinge Teater
Skånsk Live
Teater 23
Teater Sagohuset
Teatercentrum södra regionen
Ystad Sweden Jazz Festival

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.