• 27 människor sitter och står på och bakom en skulptur i form av bokstäverna LUND. De flest har vita kläder. Alla ser glada ut. På väggen i bakgrunden står texten "Kulturcentrum Skåne".

  Kulturcentrum Skåne fick Region Skånes kulturpalett 2023. Foto: Rebecka Dahlqvist

Region Skånes kulturpalett

Kulturpaletten är ett verksamhetspris som utgår från kulturplanens utvecklingsområden: konstnärligt skapande, delaktighet och medskapande, kulturens rum och platser, barns och ungas rätt till kultur samt digital utveckling.

Kulturpaletten ska uppmärksamma verksamheter som arbetar framgångsrikt med målgruppsarbete, publikutveckling och ett inkluderande kulturliv.

Prissumman är 100 000 kronor. Sista dag att nominera till Kulturpaletten var den 19 april. Vilken verksamhet som får priset offentliggörs hösten 2024.

Kulturpaletten 2024 fokuserar på unga och unga vuxna. 

Med Kulturpaletten 2024 vill Region Skåne uppmärksamma verksamheter som arbetar för ett tillgängligt, inkluderande och meningsskapande kulturliv för unga och unga vuxna. Det kan vara verksamheter som fungerar som mötesplats för ungas egna idéer och skapande och/eller som möjliggör att unga kan ta del av varandras olika kulturella och konstnärliga uttryck. Det kan vara verksamheter som arbetar med unga, för unga och av unga och unga vuxna.   

Tidigare pristagare

 • Årets kulturpalettmottagare har utifrån en tro på allas behov av och rätt till att utvecklas genom konst och kultur utvecklat en unik tvärkonstnärlig verksamhet som öppnar vägar för nya uttryck för såväl individer som samhället.

  De har skapat en unik eftergymnasial utbildning och en kulturarbetsplats. Verksamheten har utvecklat pedagogiska metoder och verkar för att förändra möjligheterna inom kulturvärlden för personer med funktionsvarianter. På så sätt visar de vägen till en humanare värld genom inkludering, mångfald och representation.

  2023 års kulturpalett går till Kulturcentrum Skåne för deras övertygelse om att alla ska erbjudas möjlighet till konstnärlig förkovran och allas rätt att med sitt konstnärskap ta plats i samhället.

 • Kulturnämndens motivering

  Region Skånes Kulturpalett uppmärksammar verksamheter som arbetar framgångsrikt med målgruppsarbete, publikutveckling och ett inkluderande kulturliv 2022 var temat Kulturens rum och platser. 

  Någon såg platsens värde, de enorma ytorna och det vackra ljuset. Idag är det ett konstnärsdrivet kulturhus som omdefinierar och vidareutvecklar ett industriellt kulturarv. Här bygger man hållbara broar mellan det lokala och globala och skapar möten mellan konst- och kulturformer. Det är en plats där man ser allas värde och där alla är välkomna att uppleva och skapa.

  2022 års Kulturpalett går till Ifö Center och den orubbliga tron på konstens och kollektivets kraft.

 • Kulturnämndens motivering

  Årets kulturpalettmottagare 2021 har utvecklat en mötesplats med ett brett utbud av kulturella aktiviteter för barn i nio- till tolvårsåldern. Sedan 2018 arbetar personalen med stort engagemang och ihärdighet för att nå ut till alla barn i området.  Verksamheten har utvecklats till en kravlös mötesplats med hög kvalitet för, med och av barn och unga. Barns röster tas på största allvar, vilket bland annat har resulterat i ett politiskt beslut att platsen är öppen exklusivt för barnen två eftermiddagar i veckan.

  Årets kulturpalett 2021 går till Gamlegårdens bibliotek i Kristianstad för deras utvecklingsarbete med mötesplatsen After School.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.