Regional utvecklingsstrategi

Region Skåne samordnar utvecklingsfrågorna i Skåne och leder arbetet med att regelbundet se över den regionala utvecklingsstrategin.

Att utveckla en region är en ständigt pågående process som sker i samspel mellan många aktörer. Samspelet sker dessutom på och mellan olika nivåer; lokal, regional, nationell och internationell. För att visionen om Det öppna Skåne ska bli verklighet krävs att alla aktörer samverkar och att varje organisation drar sitt strå till stacken. Skånes kommuner fortsätter att utvecklas var för sig, men kan genom en samstämmig vision om utvecklingsarbetet bidra till ett starkare gemensamt agerande – genom samverkan. Samverkan innebär inte enbart kompromisser, utan det handlar främst om att komplettera och stärka varandra. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.