Närbild på Skåneleden-skylt.

Skåneleden

Region Skåne ska skapa bättre förutsättningar för rekreation, återhämtning och fysisk aktivitet i det skånska natur- och kulturlandskapet. Naturen i Skåne ska vara attraktiv och utvecklas med fokus på skåningarnas folkhälsa.

Region Skåne är huvudman för Skåneleden, en låglandsled som förenar Skånes kommuner. Den har den unika positionen att (förutom ren fjällmiljö) kunna erbjuda hela Sveriges naturvariation på 150 mil och samtidigt vara lättillgänglig från stads- och bymiljöer. De första etapperna invigdes redan 1978 och leden utgör idag ett unikt nätverk som förbinder många av Skånes värdefullaste natur- och rekreationsområden. Skåneleden kanaliserar besökare och erbjuder trygga vandringsupplevelser för alla som bor i, eller tillfälligt besöker, Skåne.

Skåneleden ska genom sin tillgängliga infrastruktur bidra till förbättrad folkhälsa och goda levnadsvanor, genom att möjliggöra en aktiv vardag med närhet till naturen. Vi arbetar för att Skåneleden ska vara i framkant gällande ledutveckling för rekreation och turism.

Samarbete med Skånska landskap

Vi samarbetar med Stiftelsen Skånska landskap som ansvarar för förvaltning av leden. Kommunerna ansvarar för drift och underhåll av Skåneleden. Ledansvariga i respektive kommun ansvarar för all praktisk hantering utmed leden.

Skåneleden går i stor utsträckning på privatägd mark. Det är tack vare de tusentals markägare utmed Skåneleden som har godkänt att just vandrare får färdas över deras mark som möjliggör leden. Visa respekt för naturen och leden och läs gärna på om Allemansrätten för att veta vad som gäller när du är ute på tur.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.