• Fyra personer står i en allé. En har en filmkamera. En annan håller i en lång stång med en mikrofon.

    Några deltagare på Filmkurs för tjejer och icke-binära på Katrinebergs Folkhögskola utanför Falkenberg sommaren 2023 där personer från Skåne deltog. Foto: Alida Svensson.

Film och digitala spel

Film och digitala spel är två kulturområden som når en stor publik och många utövare. Region Skåne är en av Sveriges mest framstående regioner när det kommer till såväl film som digitala spel.

En stark tradition av filmskapande, inte minst dokumentärt berättande och flera stora internationella filmfestivaler är exempel på bärande delar av Skåne som filmregion. Digitala spel är en berättarform under stark utveckling i Skåne och är en bransch som expanderar med allt fler företag och anställda. Den etablerade verksamheten inom film och digitala spel öppnar upp för audiovisuellt berättande inom andra format givet den utveckling som sker.

Region Skåne initierar och driver utvecklingsarbete inom dessa områden genom samverkan och dialog med ett tiotal verksamheter med regionala uppdrag, närliggande konst- och kulturområden, akademin och det idéburna kulturlivet. Detta sker utifrån Region Skånes kulturpolitiska mål och de nationella filmpolitiska målen.

Film

Skåne är ett av de fyra regionala produktionscentrum som finns i Sverige där Film i Skåne är medproducent i kort och lång fiktion, dokumentärer och TV-produktioner. Filmcentrum Syd och BoostHBG är viktiga aktörer för talanger och filmens utveckling i Skåne.

Visningsaktörer i Skåne som biografer, festivaler och föreningar är viktiga för att sprida filmen i Skåne. Internationella festivaler som Nordisk Panorama, Malmö Arab Film Festival och Barn och ungdomsfilmfestivalen, BUFF, bidrar till att skånsk film får distribution utanför Norden och möter finansiärer från hela världen.

Från 2024 är en sydsvensk audiovisuell strategi antagen politiskt i samtliga sex sydregioner. Syftet är att etablera och marknadsföra Sydsverige som en stor och än mer attraktiv filmregion. I arbetet sker utbyten och gemensamma projekt inom hela det filmkulturella fältet som utbildning, talangutveckling och filmsatsningar för barn och unga.

Digitala spel

Digitala spel är under stark utveckling och flera initiativ tas av Region Skåne inför 2024.

Dataspelcentrum, en nationell centrumbildning etableras i Skåne och blir en ny aktör för spelutvecklare och kreatörer inom utveckling, kompetens och spelkulturella frågor.

Region Skåne tar under 2024 initiativ till en förstudie kring etableringen av ett nationellt spelinstitut. I Malmö och Skåne finns en stark samhörighet hos verksamma spelstudios.

Ett 25-tal bolag är medlemmar i den ideella föreningen Game Habitat vars övergripande uppdraget är att verka brett för att utveckla Malmö och Skåne som spelregion. Game Habitat har ett främjande uppdrag från kulturnämnden att bland annat driva spelkulturella frågor, spelpedagogiskt utvecklingsarbete riktat mot barn och unga och jämställdhet- och mångfaldsfrågor.

Medie- och Informationskunnighet (MIK)

Möjlighet att tillsammans med andra i skola eller på fritid se, skapa, analysera och samtala om film och spel är en viktig del av den verksamhet kulturnämnden stöder. Det bidrar till film- och spelkunnighet som är en del av MIK, Medie- och Informationskunnighet. Kunskap om berättande med film, bilder och spel ger en förmåga att läsa, tolka och uttrycka sig med medierna. Detta är helt nödvändiga kunskaper för att kunna värdera innehåll och delta i det demokratiska samtalet. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.