• Man sitter vid dator och animerar film.

    Prova på att animera film på BUFF Malmö Filmfestival, den internationella barn- och ungdomsfilmfestivalen. Foto: Simon Bendroth

Film och digitala spel

I Skåne har film- och digitala spelområdet fokus på berättardriven innehållsproduktion oavsett format. Här finns produktionsbolag inom olika genrer som spelfilm, dokumentärfilm, tv-produktioner, spel och nya format, allt från stora internationella företag till enskilda producenter, filmskapare och spelutvecklare.

Skånska filmfestivaler, visningsaktörer och biografer utgör en viktig del för visning och spridning av film och rörlig bild. Flera av festivalerna attraherar en internationell bransch som mötes- och marknadsplats. En betydande filmturism har bidragit till att etablera Skåne som filmregion.

Film- och digitala spelområdet drar positiv uppmärksamhet till Skåne, både nationellt och internationellt. Det efterfrågas och produceras mer film och rörlig bild än någonsin tidigare. Den digitala utvecklingen innebär fler visningsfönster och möjligheter att ta del av film, spel och andra former av berättande. Samtidigt har ny teknik och förändrade distributionsformer och konsumtionsmönster minskat möjligheterna till finansiering och skärpt villkoren för såväl innehållsproducenter som visningsaktörer.

Området film och digitala spel engagerar en bredd av konstnärliga yrkesgrupper som regissörer, manusförfattare, musiker, skådespelare, scenografer, fotografer och spelutvecklare. Konstnärer och andra utövare inom olika konst- och kulturområden utgör en resurs för utveckling av det visuella berättandet.

Filmvisningar, verkstäder för skapande av film och spel samt filmpedagogisk verksamhet i samarbete med kommuner och den idéburna sektorn är viktiga delar av arbetet med barn och unga. Att se, skapa, analysera och samtala om filmer och spel bidrar till film- och spelkunnighet. Det vill säga kunskap kring filmen som ett språk och förmågan att uttrycka sig och delta i det demokratiska samtalet.

Digitala spel är en konst- och kulturform som ökar i snabb takt och tar en allt större plats bland barns och ungas kulturvanor. Inom digitala spel finns såväl mindre enskilda producenter som stora internationella bolag som gör Skåne till en framstående spelregion.

Region Skåne initierar och driver utvecklingsarbete genom samverkan och dialog, utifrån de nationella filmpolitiska målen och den regionala handlingsplanen för rörlig bild. Med hög kompetens och en unik bredd inom film, digitala spel och nya format finns goda möjligheter för att fortsätta stärka filmen och den rörliga bildens ställning i Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.