Närbild på provrör.

Specialiseringsområde life science och hälsa

Life science sektorn går mot ett ökat systemtänkande vad gäller synen på hälso- och sjukvård, där ambitionen är att arbeta med hela hälsokedjan från hälsofrämjande insatser via prevention till diagnostik och behandling.

Life science sektorn i Skåne omfattar företag inom utveckling, produktion och distribution av läkemedel och medicinteknik och hälsoteknik, grundforskning, klinisk forskning samt hälso- och sjukvård samt omsorg. Life science sektorn är inne i en förändring som dels omfattar ett närmande till tech och stordata, dels ett allt större fokus på prevention.

Life science i Skåne är välkänd internationellt och står för 16 procent av svensk life science med 6 700 anställda. Lägger man till Köpenhamnsområdet finns det över 50 000 anställda, vilket gör Greater Copenhagen till Nordeuropas största arbetsmarknad inom life science.

Vid lärosätena i Skåne är hälsa och medicin de områden som ligger längst fram. Detta tillför välutbildad arbetskraft och ny kunskap till innovationsmiljön vilket har gjort Skåne till en attraktiv plats för lokalisering. Likaså har hälso- och sjukvården och den kliniska forskning som bedrivs, ett avgörande värde för life science-sektorns utveckling i Skåne.

Exempel på pågående insatser inom specialiseringsområdet Life science & hälsa:

Innovationsmiljö för preventiv precisionshälsa (IPP)

God hälsa och sunda levnadsvanor är en starkt bidragande del till social hållbarhet. Psykisk och fysisk ohälsa har utvecklats till en stor samhällsutmaning och därmed till ett problem inte enbart för hälso- och sjukvården utan för de flesta offentliga, privata och ideella aktörer i samhället.

Hälsoutmaningen ställer därmed krav på nya strukturer och samverkansformer för att stödja och stimulera en transformation av det hälsofrämjande arbetet - en utmaning som inte kan mötas med arbetssätt och processer baserade på en logik att bedriva vård. Framtidens hälsosystem behöver därför byggas på ett brett aktörskap, ett tvärdisciplinärt förhållningssätt, nya samverkansformer och en öppenhet för innovation och förändring.

Målsättning med en IPP är att vara strategisk partner och skapa värden för aktörer i ett framtida hälsosystem med inriktning på att genomföra kvalitetssäkrade hälsofrämjande interventioner. Värdegrunden för miljön bygger på partnerskap, öppenhet och delaktighet, och ska vara inkluderande och värdeskapande för såväl “producenter” som “konsumenter”.

IPP verkar genom att etablera relationer och partnerskap, mäkla kunskap, hälsodata, och lösningar, samt genom att erbjuda processtöd och facilitering. Miljön engagerar och för samman perspektiv, kunskaps- och ansvarsområden, logiker, roller i utbudet av hälso- tjänster, under samma; skapa hälsoeffekter genom preventiv precisionshälsa.

I Agendan för Life science & hälsa kan du läsa mer om pågående och möjliga insatser inom området.

WSP har på uppdrag av Region Skåne tagit fram en ekosystemanalys, vars syfte är att skapa en fördjupad förståelse av kapaciteten i regionen gällande näringslivet, forskning, investeringsklimat, aktörer, relationer och arbetsmarknad kopplad till specialiseringsområdet Life science och hälsa. Mer preciserat ger ekosystemanalysen en samlad översikt av tillgång till finansiering, innovations- och entreprenörskapsstöd, relationer, samarbeten och nätverk, ankarföretag, små och medelstora företags utmaningar och behov, kompetensförsörjning, policyfrågor samt kulturella aspekter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.