Man som använder VR-glasögon.

Specialiseringsområde tech

Techområdet omfattar företag som säljer digitala hård- och mjukvarulösningar. I Skåne finns såväl ledande globala bolag som uppmärksammade start-ups.

Verksamheterna sträcker sig från hårdvara och nätverkslösningar, via sensorer och Internet of things, till olika former av digitala applikationer och konsulttjänster. Det finns ett avancerat tekniskt kunnande inom deep tech, som bland annat omfattar artificiell intelligens, Internet of things, 5G, bildigenkänning och big data. Ett starkt växande segment är datorspel.

I Skåne finns också starka utbildningsmiljöer för tech-relaterad kompetens. Tech är vidare det område där flest innovationer genereras i Skåne. Företagen är i hög grad internationella, men är också viktiga som kunder för underleverantörer och konsulter regionalt. Tillsammans formar de ett dynamiskt kluster och samlar kompetens som även kan driva den pågående digitaliseringen av andra branscher. De större företagen utgör inte sällan grogrund för idéer som sedan spinns ut till nya företag.

Detta speglas också i att skånska tech-bolag varit framgångsrika i att attrahera investeringar. Skåne är den fjärde främsta nordiska regionen, efter huvudstäderna, Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors vad det gäller att locka investeringar i tech-start-ups.

I Skåne finns det inom tech särskilt gynnsamma regionala faktorer som influerar sektorns utveckling och att den utvecklar sig starkare än riksgenomsnittet, både vad det gäller sysselsättning, förädlingsvärde och produktivitet.

FIRS-samarbetet kommer att driva följande frågor som har identifierats som utmaningar för tech-sektorn:

  • Kompetenstillgång
  • Kompetensutveckling
  • Skånes varumärke och framtoning som tech-region
  • Brist på testbäddar och demomiljöer

Samarbetsaktörer och initiativ inom Tech

Mobile Heights

Klusterorganisationen Mobile Heights är processledare för samarbetet inom FIRS-tech. Mobile Heights är en medlemsfinansierad, icke vinstdrivande klusterorganisation som knyter ihop aktörer inom näringsliv, akademi och offentlig sektor för att skapa tillväxt för framtidens digitaliserade samhälle.

Mobile Heights grundades 2009 av Sony Mobile, Ericsson, Telia Company, Region Skåne och universiteten i Lund och Malmö. Idag har Mobile Heights drygt 100 medlemsföretag/organisationer.

AI Sweden

AI Sweden är en nationell och neutral satsning för att accelerera forskning och innovation inom AI, vilket görs tillsammans med en lång rad olika intressenter inom industri, akademi, forskning och offentlig sektor. Det övergripande uppdraget för AI Sweden är att fungera som en motor för det svenska AI-ekosystemet.

Region Skåne ingår som partner till AI Sweden i syfte att driva på en regional kraftsamling inom AI-området. I samarbete med Mobile Heights och flera skånska aktörer etableras ett sydsvenskt AI-center som en av flera noder i det nationella AI-samarbetet.

Agenda för Tech

I Agendan för Tech kan du läsa mer om pågående och möjliga insatser inom området.

Circle har på uppdrag av Region Skåne tagit fram en ekosystemanalys, vars syfte är att skapa en fördjupad förståelse av kapaciteten i regionen gällande näringslivet, forskning, investeringsklimat, aktörer, relationer och arbetsmarknad kopplad till specialiseringsområdet Tech. Mer preciserat ger ekosystemanalysen en samlad översikt av tillgång till finansiering, innovations- och entreprenörskapsstöd, relationer, samarbeten och nätverk, ankarföretag, små och medelstora företags utmaningar och behov, kompetensförsörjning, policyfrågor samt kulturella aspekter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.