Tre personer cyklar i stadsmiljö.

Cykling

Region Skåne arbetar för att stärka Skåne som cykelregion, främja cykelkulturen och bli en plats där cykeln är det enkla valet för kortare resor.

I Skåne görs många insatser för att det ska bli lättare och säkrare att cykla. Genom att förbättra vardagscyklingen och möjligheten att kombinera cykelresor ihop med kollektivtrafik, finns förhoppningar att fler ska välja cykeln för sina resor.

Regional transportinfrastrukturplan

För att förbättra förutsättningarna att cykla sker flera infrastrukturinsatser i Skåne. Satsningen på cykelinfrastruktur finansieras av statliga medel och kommunal medfinansiering inom Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022-2033.

Bättre skyltning

I Skåne går det att ta sig mellan nästan samtliga städer och orter. För att göra det lättare för cyklister att hitta sin väg fram, kommer det regionala cykelvägnät i Skåne pekas ut och skyltas upp under 2023. Trafikverket håller i arbetet i dialog med Region Skåne.

Cykelbarhetsklassning i Skåne

Cykelbarhetsklassning av vägar i Skåne är en klassificering av bil- och cykelvägnät från Nationella vägdatabasen (NVDB). Syftet är att klassificera alla vägar efter hur bra de är att cykla på ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Genom att göra det förbättras möjligheterna att skapa bra cykelkartor och att göra bättre massruttningar, exempelvis i analyser eller modeller. Det är även ett sätt att synliggöra brister i data från NVDB och motivera till förbättringar när det gäller inrapportering av data till NVDB. Läs mer i metodrapporten eller i metadata för datamängden.

Cykla i Skåne för planerare

Kartan "Cykla i Skåne för planerare" ger en överblick över det befintliga cykelvägnätet i Skåne och riktar sig till dig som arbetar med cykel- och samhällsplanering i Skåne. Med hjälp av cykelplaneringskartan kan brister i cykelvägnätet identifieras och val av åtgärder samt infrastrukturinvesteringar motiveras.

Cykelleden Skåne – regionala cykelleder

För att Skåne ska ta en ännu tydligare plats på den internationella och nationella kartan för turism- och rekreationscykling så kompletteras nu de befintliga nationella cykellederna Sydostleden (Växjö-Simrishamn), Sydkustleden (Simrishamn-Helsingborg) och Kattegattleden (Helsingborg-Göteborg) med Cykelleden Skåne.

Cykelleden Skåne invigdes den 3 juni 2023 och består av tre delleder: Kristianstad-Ängelholm, Ystad-Båstad, Lomma-Kristianstad.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.