• I en skogsglänta står en skulptur i olika färger. Skulpturen består av block som är staplade på varandra på olika sätt. Vid och på blocken står en grupp människor.

  Region Skånes bildkonst- och formkollegium - på och runt - Jacob Dahlgrens skulptur ”Primary Structure”. Wanås Konst 9 juni 2023. Foto: Kulturförvaltningen

Region Skånes bildkonst- och formkollegium

Bildkonst- och formkollegiet består av representanter från verksamheter inom bildkonst och form som får verksamhetsbidrag från Region Skåne.

Syftet med kollegiet är dels samverkan och kunskapsutbyte mellan verksamheterna, dels en möjlighet för dialog och samråd mellan verksamheterna och Region Skånes kulturförvaltning.

Tillsammans representerar verksamheterna Skånes bildkonst- och formfält.

Kollegiet träffas vid två tillfällen per år med Kulturförvaltningen som sammankallande. 2024 sker mötena 17 maj på Tjörnedala konsthall och 18 november i Regionhuset, Malmö.

Bildkonst- och formkollegium representeras av följande verksamheter:

 • Bästa Biennalen
 • Form/Design Center
 • Gylleboverket
 • Ifö Center Bromölla
 • Keramiskt Center Höganäs
 • Kivik Art Centre
 • Konstfrämjandet Skåne
 • Konsthantverkscentrum Syd
 • Konstnärernas Kollektivverkstad Grafik Malmö
 • Konstnärernas Kollektivverkstad Monumental
 • Konstnärernas Kollektivverkstad Textiltryck Malmö
 • Konstnärscentrum Syd
 • Landskrona Foto
 • Lilith Performance Studio
 • Malmö Konstmuseum
 • Mediaverkstaden Skåne
 • Moderna Museet Malmö
 • SIGNAL - Center för samtidskonst
 • Skånes konstförening
 • Wanås Konst/Stiftelsen Wanås Utställningar
 • Ystads konstmuseum
 • Östra Skånes Konstnärsgille/Tjörnedala konsthall

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.