Grön åker med grödor i prydliga rader.

Kunskapsserie: Drivkrafter för ett cirkulärt och hållbart livsmedelssystem

Region Skånes avdelning för regional utveckling både driver och deltar i initiativ och projekt med fokus på att främja och underlätta ett cirkulärt och hållbart livsmedelsystem i Skåne – och Sverige – på olika vis. Nu bjuder vi in till en ny serie av kunskapsträffar under 2023.

Under 2023 bjuder Region Skåne in myndigheter, akademin, företag i hela värdekedjan, innovationssystemet och offentlig sektor till fyra kunskapsträffar för interaktion och samarbete på tvärs av branscher och sektorer som berör livsmedel. Formatet är en serie av halv-/heldagar bestående av presentationer, paneldebatter, workshops och rundabordssamtal.

Syftet med kunskapsträffarna är interaktion och samarbete på tvärs av branscher och sektorer som berör livsmedel - målet är en förflyttning mot ett cirkulärt livsmedelssystem.

För att förändring mot ett cirkulärt livsmedelssystem ska vara möjligt krävs att hela värdekedjan samarbetar. Detta kan endast göras genom en gemensam förståelse för behov och möjligheter, vilket underlättas genom ökad kunskap och dialog.

En röd – och grön och miljövänlig – tråd genom kunskapsträffarna

Denna serie av kunskapsträffar kommer att ha en röd tråd med övergripande tema ”Drivkrafter för ett hållbart och cirkulärt livsmedelssystem” med olika delteman för varje gång.  
 
Träffarnas delteman arbetas fram under året och information publiceras löpande:

  1. Ökad försörjningsförmåga och livsmedelsberedskap (29 mars)
  2. Kompetenssäkra livsmedelssektorn (14 juni)
  3. Affärsmöjligheter för grön omställning (21 september)
  4. Skånes livsmedelsdag – för vår mat, hälsa, jord och framtid! (21 november) ANMÄLAN ÖPPEN

Vår ambition med träffarna är att gemensamt landa i insikter kring vilken förflyttning som kan göras och konkreta förslag och överenskommelser på hur vi går till handling under kommande år.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.